extension ExtPose

Keyword: sales prospecting -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
38,450 (+0.5% / +175)
4.8(+0.0000) (198+1 votes)
5,477 (+1.2% / +67)
4.8(+0.0000) (49+0 votes)
180 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,293 (+0.6% / +34)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
7,401 (+0.9% / +68)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
95,031 (+0.5% / +450)
4.5(+0.0000) (140+0 votes)
17,149 (+0.4% / +65)
4.7(+0.0000) (454+4 votes)
347,936 (+0.2% / +831)
4.3(+0.0000) (427+0 votes)
12,900 (+0.2% / +22)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
10
Klarity
405 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
149,543 (+0.3% / +517)
4.4(+0.0000) (85+2 votes)
90 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
563 (+5.6% / +30)
5.0(+0.0000) (48+0 votes)
32,405 (+1.0% / +305)
2.8(+0.0000) (38+0 votes)
14,481 (+0.2% / +36)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
627 (+15.9% / +86)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,194 (+2.0% / +23)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,221 (+0.6% / +13)
1,146 (+2.8% / +31)
206 (-1.9% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
667 (-0.3% / -2)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
520 (+3.2% / +16)
37 (+2.8% / +1)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,484 (+0.8% / +12)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,768 (+0.4% / +7)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
104,861 (-0.1% / -108)
4.8(+0.0000) (665+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,771 (+0.5% / +58)
4.6(+0.0000) (98+0 votes)
155,008 (+0.3% / +413)
4.8(+0.0000) (1,189+0 votes)
37 (+12.1% / +4)
33
Yobi
20 (+17.6% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,877 (+1.2% / +68)
4.9(+0.0000) (95+0 votes)
29 (+11.5% / +3)
23 (+9.5% / +2)
944 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
5,215 (+0.2% / +8)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
10,379 (+0.4% / +39)
4.6(+0.0000) (143+0 votes)
602 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
268,717 (+0.3% / +904)
4.4(+0.0000) (750+0 votes)
42
XHumn
4 (+0.0% / +0)
99,664 (+0.4% / +359)
3.5(+0.0000) (236+0 votes)
8,937 (+0.2% / +15)
4.7(+0.0000) (379+3 votes)
35,050 (+0.3% / +103)
4.0(+0.0000) (55+0 votes)
1,167 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
39,847 (+0.5% / +200)
4.4(+0.0000) (85+0 votes)
5 (+66.7% / +2)
54,603 (+0.2% / +132)
4.1(+0.0000) (211+0 votes)
12,981 (+0.7% / +90)
3.4(+0.0000) (62+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
385 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
874 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
699,929 (+0.4% / +2,769)
4.3(+0.0000) (1,441+1 votes)
249 (+3.8% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
105,855 (+0.1% / +147)
4.2(+0.0000) (1,131+0 votes)
789 (+0.8% / +6)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
8,653 (+0.2% / +16)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
1,195 (+1.4% / +16)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
163 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
73,294 (+0.4% / +312)
4.4(+0.0000) (397+0 votes)
258,231 (+0.4% / +965)
4.6(+0.0000) (2,487+2 votes)
432,501 (+0.1% / +409)
4.6(+0.0000) (3,186-2 votes)
1,182 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
486 (-2.0% / -10)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
15,852 (+1.2% / +184)
4.7(+0.0000) (47+0 votes)
756 (-0.9% / -7)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
33,441 (+0.0% / +11)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
865 (-0.2% / -2)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
308 (-1.9% / -6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
643 (+0.8% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
53 (+6.0% / +3)
537 (-0.2% / -1)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
73,970 (-0.2% / -160)
4.3(+0.0000) (59+0 votes)
925 (+0.7% / +6)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
15,875 (+0.0% / +7)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
218 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
13,825 (+0.6% / +85)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
1,280 (-0.9% / -12)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
25,458 (+2.2% / +547)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
7,429 (+0.7% / +55)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,013 (+0.5% / +38)
4.9(+0.0000) (92+0 votes)
900 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
54,894 (+0.3% / +188)
4.2(+0.0000) (80+0 votes)
1,044 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
78 (+1.3% / +1)
59 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
1,321 (+1.2% / +16)
4.8(+0.0000) (28+0 votes)
11,408 (+0.2% / +28)
4.8(+0.0000) (55+0 votes)
447 (-2.2% / -10)
4.8(+0.0000) (31+0 votes)
469,155 (+0.5% / +2,432)
4.9(+0.0000) (5,726+0 votes)
5,142 (+1.1% / +54)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
7,518 (+0.1% / +5)
2.4(+0.0000) (11+0 votes)
10 (+42.9% / +3)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
8,417 (+2.7% / +224)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
115,822 (+0.2% / +199)
4.6(+0.0000) (144+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
100
PersistIQ
1,459 (-0.1% / -2)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
504 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
4,836 (+0.9% / +42)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
30,698 (+0.4% / +129)
3.0(+0.0000) (9+0 votes)
104
Mailshake
1,178 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
17,152 (+0.7% / +117)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
106
Kipplo
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,010 (+0.6% / +31)
4.8(+0.0000) (45+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
138 (+0.7% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,465 (+0.8% / +12)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
113
Truebase
1,156 (+0.1% / +1)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
9,695 (+0.4% / +42)
4.9(+0.0000) (1,079+1 votes)
1,583 (+0.2% / +3)
4.8(+0.0000) (84+0 votes)
508 (+1.4% / +7)
49,174 (+0.2% / +93)
4.6(+0.0000) (257+0 votes)
19,117 (+0.1% / +25)
4.9(+0.0000) (177+1 votes)
6,397 (+0.5% / +30)
4.4(+0.0000) (47+0 votes)
2,956 (+0.2% / +5)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
98 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
234,524 (+0.2% / +541)
2.6(+0.0000) (23+0 votes)
960 (+1.3% / +12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
554 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
189 (-0.5% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
122,124 (+0.4% / +478)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
127
Ding
39 (+2.6% / +1)
1,169 (-1.2% / -14)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
20,383 (+0.3% / +58)
4.4(+0.0000) (28+0 votes)
435 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (65+7 votes)
77 (-2.5% / -2)
113,261 (+0.3% / +329)
4.0(+0.0000) (83+0 votes)
121,086 (-0.0% / -43)
4.8(+0.0000) (1,020+2 votes)
36,609 (+0.7% / +256)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
1,966 (-0.4% / -8)
4.9(+0.0000) (39+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
146 (-2.7% / -4)
170 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (49+1 votes)
139
Hubris
1,406 (-1.1% / -16)
2.6(+0.0000) (20+0 votes)
1,116 (+1.7% / +19)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,282 (+2.1% / +90)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
454 (+1.3% / +6)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
57 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
33 (-2.9% / -1)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
28,250 (+0.8% / +234)
4.7(+0.0000) (46-1 votes)
147
amoCRM
8,281 (-0.6% / -53)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
401 (+3.9% / +15)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
184 (+3.4% / +6)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
14,841 (+0.3% / +41)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
152
folkX
10,008 (+1.4% / +137)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
768 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
213 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,529 (+13.0% / +176)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
16,252 (+0.4% / +62)
3.9(+0.0000) (172+0 votes)
3,790 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,833 (-0.0% / -1)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
4,125 (+0.5% / +20)
5.0(+0.0000) (70+0 votes)
160
rule5
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
161
Dashed AI
115 (-3.4% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,761 (+0.3% / +19)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
132 (+2.3% / +3)
6 (+20.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
174 (+1.2% / +2)
41,062 (-0.3% / -131)
4.7(+0.0000) (172+0 votes)
3,366 (+0.4% / +14)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
2,160 (+1.0% / +22)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
268,640 (+0.5% / +1,381)
4.0(+0.0000) (603+0 votes)
1,550 (+1.5% / +23)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
381,736 (+0.0% / +160)
4.6(+0.0000) (1,765-1 votes)
173
Dreamdata
180 (+1.7% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
107 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,150 (-1.1% / -13)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
22,224 (+0.6% / +123)
4.0(+0.0000) (81+0 votes)
80 (+6.7% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
85,260 (+0.3% / +214)
3.8(+0.0000) (292-1 votes)
253 (+1.6% / +4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
26,435 (+0.3% / +76)
4.5(+0.0000) (1,896+0 votes)
187 (+1.1% / +2)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
39,709 (+0.6% / +220)
4.7(+0.0000) (119+0 votes)
3,774 (+1.1% / +40)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
231 (+3.6% / +8)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,386 (+0.3% / +6)
4.9(+0.0000) (73+0 votes)
3,365 (+0.1% / +4)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
6,922 (+1.0% / +71)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
1,389 (-0.7% / -10)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
1,511 (+0.8% / +12)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
328 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
192
Rafiki
148 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
619 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,410 (+0.9% / +29)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
52 (-1.9% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,352 (-0.2% / -3)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
166 (+1.2% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
128 (+0.8% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
109 (+127.1% / +61)
99 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
201
B2Brain
111 (+1.8% / +2)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
139 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
587 (-0.7% / -4)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
164 (+5.8% / +9)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,554 (-0.4% / -6)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
168 (-3.4% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
229,671 (+0.5% / +1,178)
4.5(+0.0000) (1,058+0 votes)
319,156 (+0.5% / +1,523)
4.4(+0.0000) (226+0 votes)
11,366 (+0.8% / +86)
4.9(+0.0000) (66+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
701 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
213
Miloleads
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
214
Clardo.io
8 (+0.0% / +0)
215
SDR-GPT
93 (-2.1% / -2)
216
Collater
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
367,360 (-1.6% / -5,851)
4.4(+0.0000) (53+0 votes)
244 (+1.2% / +3)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
71 (+0.0% / +0)
223
CallBlitz
491 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
49 (+2.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
36,376 (+0.2% / +79)
4.5(+0.0000) (151+0 votes)
991 (+1.0% / +10)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
364 (-1.4% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
61 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
54 (-1.8% / -1)
9 (+28.6% / +2)
48 (+4.3% / +2)
233
Resonaid
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
6,565 (+0.3% / +17)
4.3(+0.0000) (37+0 votes)
235
Nexweave
708 (-0.6% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,869 (+1.1% / +93)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
237
Brief
5 (+25.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
91 (+3.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,063 (+0.4% / +9)
241
Quil
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
242
OmBit
24 (-4.0% / -1)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
32 (+6.7% / +2)
137 (-4.2% / -6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,075 (+1.1% / +12)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
64 (+3.2% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,228 (+0.3% / +19)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
27 (-6.9% / -2)
4.9(+0.0000) (112+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
33 (+3.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
251
Mighty
41 (+5.1% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
202 (+3.1% / +6)
285,980 (+0.5% / +1,408)
4.0(+0.0000) (644+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
93,723 (+10.7% / +9,066)
4.9(+0.0000) (47+0 votes)
257
Leadix
17 (+13.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
4 (+100.0% / +2)
5 (-16.7% / -1)
167 (+7.1% / +11)
52 (-10.3% / -6)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
163,588 (+9.7% / +14,407)
5.0(+0.0000) (57+1 votes)
84,025 (+7.5% / +5,844)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
174,624 (+6.7% / +10,998)
4.2(+0.0000) (39+0 votes)
644 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
17,499 (+0.4% / +78)
4.6(+0.0000) (109+0 votes)
269,144 (+1.1% / +2,924)
4.9(+0.0000) (1,892+7 votes)
12,790 (+0.1% / +10)
4.2(+0.0000) (57+0 votes)
270
Ponyrun
12 (+9.1% / +1)
3 (+0.0% / +0)
4,026 (-0.4% / -16)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
87 (-2.2% / -2)
3,625 (-0.5% / -18)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
275
Calixa
69 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
220 (-4.8% / -11)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
74 (+2.8% / +2)
5.0(+0.0000) (52+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
279
2Slash
239 (+3.0% / +7)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
387 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,939 (+0.6% / +58)
4.0(+0.0000) (230+0 votes)
202 (+3.1% / +6)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
555 (-1.9% / -11)
701,397 (+0.2% / +1,446)
4.1(+0.0000) (826+0 votes)
238 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
257 (-1.2% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
287
truepipe
9 (+0.0% / +0)
3,780 (+1.4% / +54)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
289
Wingmate
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
291
Grabblify
59 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
292 (-1.7% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,117 (-0.8% / -9)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,513 (+0.4% / +22)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
5,398 (+0.5% / +27)
4.6(+0.0000) (143+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
129 (+1.6% / +2)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
3,822 (+0.9% / +35)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
8,597 (+0.4% / +35)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
9 (+0.0% / +0)