extension ExtPose

Keyword: internet security -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
5,095 (-0.2% / -8)
3.5(+0.0000) (60+0 votes)
1,156,725 (+0.3% / +3,401)
4.5(+0.0000) (11,969+0 votes)
83,011 (-0.1% / -102)
4.5(+0.0000) (1,042+3 votes)
17,232 (+0.2% / +28)
4.5(+0.0000) (254+0 votes)
6,603,036 (+0.4% / +27,050)
4.5(+0.0000) (5,362+0 votes)
561,250 (+0.3% / +1,909)
4.2(+0.0000) (308+0 votes)
355,943 (+0.2% / +553)
4.6(+0.0000) (2,491+9 votes)
5,184,833 (+0.0% / +2,445)
2.5(+0.0000) (303+0 votes)
80,221 (-10.1% / -9,025)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
61,335 (+0.2% / +109)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
563,016 (+0.1% / +558)
4.7(+0.0000) (18,509+0 votes)
5,862 (+0.1% / +3)
1.6(+0.0000) (45+0 votes)
5,698 (-0.1% / -7)
3.0(+0.0000) (14+0 votes)
2,682,570 (+0.0% / +646)
4.4(+0.0000) (11,492+0 votes)
1,803 (+0.2% / +3)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
15,294 (+0.3% / +48)
3.4(+0.0000) (31+0 votes)
2,123 (+0.2% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,844,512 (+0.1% / +4,538)
3.9(+0.0000) (40,255+66 votes)
2,121 (+0.5% / +10)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
224,170 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,015+0 votes)
60,648 (+0.4% / +252)
3.9(+0.0000) (80+0 votes)
1,385 (+0.7% / +10)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
34 (+6.2% / +2)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
52,303 (+0.1% / +75)
2.9(+0.0000) (136+0 votes)
119,494 (+0.1% / +154)
4.5(+0.0000) (778+0 votes)
181,381 (+0.4% / +651)
3.6(+0.0000) (428+0 votes)
23,641 (+2.9% / +674)
4.4(+0.0000) (25+1 votes)
613,928 (+0.7% / +4,251)
4.1(+0.0000) (218+0 votes)
40,617 (+0.9% / +349)
4.5(+0.0000) (63+2 votes)
5,595,204 (+0.4% / +20,763)
4.6(+0.0000) (73,832+25 votes)
152,416 (+0.3% / +511)
4.4(+0.0000) (3,442+0 votes)
611,724 (+0.4% / +2,325)
3.7(+0.0000) (9,367-1 votes)
806,980 (+0.4% / +2,976)
4.6(+0.0000) (17,390+1 votes)
445,000 (+0.3% / +1,130)
4.2(+0.0000) (265+1 votes)
119,878 (+0.1% / +140)
3.9(+0.0000) (2,565+0 votes)
36
AdHalt
7,001 (+1.4% / +95)
4.0(-0.2000) (7+1 votes)
71,770 (+0.5% / +322)
4.4(+0.0000) (165+0 votes)
1,194,222 (+0.3% / +3,376)
4.6(+0.0000) (1,691+4 votes)
8,870 (+0.2% / +18)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
10,972 (+0.1% / +11)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
1,078,627 (+0.4% / +4,037)
4.8(+0.0000) (3,755+18 votes)
39,886 (+0.2% / +65)
3.0(+0.0000) (84+0 votes)
141 (-2.8% / -4)
2,561 (+1.1% / +28)
3.3(+0.0000) (27+0 votes)
1,747,438 (+0.3% / +4,676)
4.8(+0.0000) (63,898-1 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26,126+1 votes)
81,020 (-9.3% / -8,289)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
392 (+1.0% / +4)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
63,903 (+0.3% / +199)
4.6(+0.0000) (671+0 votes)
208 (-3.3% / -7)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
584 (+0.2% / +1)
192,371 (+0.3% / +574)
3.8(+0.0000) (66+0 votes)
406,459 (+0.5% / +1,861)
4.8(+0.0000) (7,452+2 votes)
10,173 (+0.1% / +6)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
55
Adpanda
973 (+1.4% / +13)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
43,597 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (34+0 votes)
578,066 (+0.4% / +2,443)
3.2(+0.0000) (251+0 votes)
862 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
59
uVPN
6,217 (-0.0% / -3)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
611,694 (+0.4% / +2,349)
4.7(+0.0000) (370+0 votes)
33,630 (+0.9% / +285)
4.3(+0.0000) (44+0 votes)
8,114 (-0.0% / -3)
4.1(+0.0000) (63+0 votes)
44,664 (+0.0% / +2)
4.9(+0.0000) (695+1 votes)
64
Adkrig
149 (+2.1% / +3)
120,973 (+0.2% / +273)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
34,164 (+0.1% / +23)
3.6(+0.0000) (210+0 votes)
67
IE Tab
4,446,858 (+0.0% / +1,703)
4.3(+0.0000) (21,078+2 votes)
885 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,742 (+0.5% / +24)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (51,609+11 votes)
777,826 (+0.3% / +2,602)
4.7(+0.0000) (32,947+1 votes)
12,422 (+0.4% / +54)
4.6(+0.0000) (83+0 votes)
2,005 (+27.6% / +434)
4.8(-0.2000) (4+2 votes)
177 (-4.8% / -9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
227 (-2.6% / -6)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,176 (-0.2% / -2)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (29,808+0 votes)
1,496 (+0.5% / +8)
6,267 (+0.4% / +25)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
30,944 (+0.2% / +51)
3.6(+0.0000) (379+0 votes)
135,673 (+0.6% / +775)
4.6(+0.0000) (1,672+0 votes)
544 (+1.3% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22,530 (-0.1% / -22)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
42,550 (+0.2% / +94)
4.2(+0.0000) (1,839+1 votes)
460,701 (-0.2% / -768)
1.3(+0.0000) (1,455-4 votes)
3,433 (+0.6% / +19)
3.6(+0.0000) (12+0 votes)
4,169 (+0.2% / +8)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
7,927,458 (+0.3% / +20,133)
4.9(+0.0000) (354,484+8 votes)
47,072 (+0.3% / +121)
4.3(+0.0000) (72+2 votes)
72 (+4.3% / +3)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
1,183,674 (+0.2% / +2,049)
4.4(+0.0000) (30,004+0 votes)
14,153 (-0.0% / -2)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
56,207 (+0.0% / +3)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
121,028 (-6.5% / -8,366)
2.0(-0.3000) (5+1 votes)
677 (+1.0% / +7)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,328 (+0.0% / +0)
479 (+1.9% / +9)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
3,468 (+2.0% / +68)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
96,483 (+0.2% / +226)
4.0(+0.0000) (68+0 votes)
100
infotxt
19 (+0.0% / +0)
580 (+2.1% / +12)
53,326 (+0.2% / +128)
4.5(+0.0000) (142+0 votes)
39,122 (+0.4% / +154)
4.5(+0.0000) (336+0 votes)
41,633 (+0.6% / +254)
4.6(+0.0000) (721+0 votes)
104 (-3.7% / -4)
372 (+0.8% / +3)
6,357 (-0.2% / -14)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
467,541 (+1.0% / +4,555)
4.3(+0.0000) (565+0 votes)
95,126 (+0.4% / +406)
4.5(+0.0000) (569+1 votes)
460 (+0.2% / +1)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
325 (-1.2% / -4)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
67,675 (-0.1% / -64)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
113
Pied VPN
1,870 (-0.8% / -16)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
289,211 (+0.3% / +883)
4.6(+0.0000) (2,157+1 votes)
6,733 (+0.7% / +45)
4.1(+0.0000) (46+0 votes)
1,215 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
505,993 (+0.0% / +170)
4.7(+0.0000) (3,914+1 votes)
58,085 (+0.5% / +295)
3.8(+0.0000) (74+0 votes)
41,765 (+0.5% / +192)
4.2(+0.0000) (85+0 votes)
47,246 (+0.3% / +126)
4.4(+0.0000) (32+0 votes)
39,827 (+0.4% / +171)
3.6(+0.0000) (474-1 votes)
122
Autofill
626,833 (+0.8% / +4,765)
3.9(+0.0000) (1,548+0 votes)
615,495 (+0.4% / +2,568)
4.2(+0.0000) (1,442+0 votes)
15,605 (+2.5% / +381)
2.8(+0.0000) (42+0 votes)
6,761 (+0.2% / +12)
3.4(+0.0000) (106+0 votes)
2,508 (+0.4% / +11)
3.9(+0.0000) (47+0 votes)
36,983 (+0.3% / +105)
4.3(+0.0000) (138+0 votes)
399 (+1.8% / +7)
4.9(+0.0000) (219+0 votes)
17,742 (+0.5% / +90)
3.8(+0.0000) (142+0 votes)
504 (+1.4% / +7)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
131
H2R Speak
215 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
133
RememBear
18,850 (+0.0% / +2)
4.1(+0.0000) (95+0 votes)
1,653 (+0.6% / +10)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,868 (+0.5% / +10)
3.5(+0.0000) (22+0 votes)
76 (+1.3% / +1)
1,823 (-0.4% / -7)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
45,979 (+1.0% / +444)
4.8(+0.0000) (191+0 votes)
3,204 (-0.3% / -11)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
51,589 (+0.2% / +120)
4.7(+0.0000) (2,807+1 votes)
9,523,382 (+0.3% / +30,679)
4.3(+0.0000) (187,347+195 votes)
16,365 (-0.1% / -18)
4.4(+0.0000) (453+0 votes)
143
CoinEater
753 (-0.3% / -2)
45 (+0.0% / +0)
145,224 (+0.4% / +557)
2.6(+0.0000) (938+0 votes)
3,889,636 (+0.2% / +6,990)
4.5(+0.0000) (24,998-1 votes)
226 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,587 (+0.7% / +18)
2.2(+0.0000) (26+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22,349 (+0.5% / +105)
3.5(+0.0000) (40+0 votes)
713 (-0.1% / -1)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,026 (+0.1% / +2)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
7,246,911 (+0.8% / +55,282)
2.8(+0.0000) (274+0 votes)
293,996 (+0.1% / +309)
4.6(+0.0000) (4,287+0 votes)
40,037 (-0.0% / -8)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
312 (-0.6% / -2)
168 (+1.2% / +2)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
159
Saferduck
32,522 (+6.0% / +1,827)
1,349 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
11,742 (+0.2% / +28)
4.3(+0.0000) (118+0 votes)
78,512 (+0.4% / +333)
4.3(+0.0000) (1,105+0 votes)
27,922 (+6.0% / +1,574)
4.6(+0.0000) (201+0 votes)
164
CT Access
626,482 (+0.2% / +1,117)
3.6(-0.1000) (27+1 votes)
11,416 (+1.5% / +171)
4.1(+0.0000) (21+0 votes)
2,165,855 (+0.4% / +9,219)
4.5(+0.0000) (4,225+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
331,953 (+0.5% / +1,625)
4.6(+0.0000) (1,871+5 votes)
1,561 (+0.6% / +9)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
306,071 (+0.0% / +82)
4.6(+0.0000) (43,202+3 votes)
96,275 (+0.0% / +2)
3.5(+0.0000) (23+0 votes)
1,820 (-0.1% / -2)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
174
VeilDuck
42,529 (+0.2% / +86)
4.3(+0.0000) (680+0 votes)
179 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
24 (-7.7% / -2)
165 (-0.6% / -1)
44,943 (-0.2% / -94)
4.1(+0.0000) (250+0 votes)
3,353 (+0.1% / +4)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
83,153 (-0.2% / -146)
3.6(+0.0000) (111+0 votes)
8,140 (+0.3% / +23)
4.7(+0.0000) (206+0 votes)
4,088 (-0.2% / -8)
3.6(+0.0000) (27+0 votes)
651 (+1.7% / +11)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
120 (-3.2% / -4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
185,089 (+1.2% / +2,224)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
84 (+10.5% / +8)
1,072 (-0.7% / -8)
188
Appcover
24 (+9.1% / +2)
189
Strike
8,386 (+0.6% / +46)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
190
EviToken
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,480 (+0.3% / +5)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
192
Trellonet
1,013 (-1.1% / -11)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
126,761 (+0.3% / +347)
3.1(+0.0000) (49+0 votes)
277,804 (+2.1% / +5,728)
2.7(-0.3000) (7+1 votes)
25,226 (+0.3% / +78)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
127 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
120,101 (+0.2% / +214)
3.4(+0.0000) (806+0 votes)
8,476 (+0.0% / +3)
2.3(+0.0000) (13+0 votes)
672,476 (+0.6% / +3,712)
4.6(+0.0000) (5,278+12 votes)
200
Passit
603 (+1.3% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
121 (+4.3% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,973 (+0.7% / +13)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
331 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
374 (-1.1% / -4)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
14,861 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (494+0 votes)
236 (+1.3% / +3)
18,935 (+0.5% / +94)
3.4(+0.0000) (36+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39,352 (-0.1% / -41)
1.5(+0.0000) (56+0 votes)
1,025 (-0.3% / -3)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
212
Maikr
41,355 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,416+0 votes)
9,666 (+0.3% / +30)
4.4(+0.0000) (85+0 votes)
351,092 (+0.2% / +818)
1.6(+0.0000) (80+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
216
VPN Proxy
246 (+3.8% / +9)
13 (+8.3% / +1)
13 (+8.3% / +1)
943 (-0.2% / -2)
4.3(+0.0000) (8-1 votes)
701 (+0.6% / +4)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
197,305 (+0.1% / +118)
4.5(+0.0000) (10,687-1 votes)
7,459 (+0.6% / +48)
1.1(+0.0000) (69+0 votes)
5,424 (-0.6% / -34)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
24,696 (+0.9% / +210)
4.5(+0.0000) (68+0 votes)
92,945 (+0.2% / +172)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
79 (-2.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,898,350 (+0.3% / +10,527)
3.8(+0.0000) (321+0 votes)
118,308 (+1.0% / +1,180)
4.1(+0.0000) (78+0 votes)
21,888 (+0.9% / +196)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
47 (-4.1% / -2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
279,452 (+0.9% / +2,437)
4.8(+0.0000) (2,421+3 votes)
232
RyoVPN
4,809 (+0.1% / +3)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
118,637 (+0.3% / +396)
3.8(+0.0000) (90+0 votes)
234
Kiwix
4,293 (+0.2% / +8)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
2,344 (-0.1% / -2)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
236
SSLight
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
18 (+20.0% / +3)
4,130 (+0.5% / +21)
3.0(+0.0000) (56+0 votes)
8,568 (+0.4% / +33)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
240
Swisscows
9,052 (+0.3% / +23)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
1,095 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,150,425 (+0.3% / +6,175)
4.4(+0.0000) (67,616+1 votes)
23,826 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (41+0 votes)
940 (+0.6% / +6)
2.8(+0.0000) (9+0 votes)
256,470 (+0.4% / +913)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
637,079 (+0.3% / +1,906)
3.7(+0.0000) (1,589+0 votes)
597,090 (+0.0% / +267)
4.3(+0.0000) (1,582+0 votes)
579 (+1.4% / +8)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
82,225 (-0.0% / -19)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
506 (+0.0% / +0)
60,013 (+0.7% / +398)
4.4(+0.0000) (390+3 votes)
474,943 (-12.1% / -65,147)
1.3(+0.0000) (3+0 votes)
7,689 (+0.7% / +51)
4.8(+0.0000) (66+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
349,468 (+0.2% / +575)
4.6(+0.0000) (1,367+0 votes)
29,622 (+0.3% / +101)
3.8(+0.0000) (14+0 votes)
2,757 (+0.3% / +8)
4.9(+0.0000) (79+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
259
Whoer VPN
17,146 (-0.3% / -46)
4.2(+0.0000) (44+0 votes)
1,430 (+0.5% / +7)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
272 (+2.3% / +6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,563,510 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8,732+0 votes)
42 (+5.0% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
215,123 (+0.3% / +703)
4.2(+0.0000) (171+0 votes)
265
uMatrix
112,048 (+0.1% / +124)
4.7(+0.0000) (781+0 votes)
839 (+0.1% / +1)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
268
UPPERSAFE
851 (-0.1% / -1)
3.6(+0.0000) (38+0 votes)
738 (+0.3% / +2)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
33,116 (-0.2% / -53)
3.0(-0.1000) (233+1 votes)
642 (+2.4% / +15)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
45,166 (-0.0% / -22)
3.8(+0.0000) (61+0 votes)
6,455 (+0.3% / +22)
3.5(+0.0000) (53+0 votes)
68,257 (+0.2% / +144)
4.2(+0.0000) (450+4 votes)
1,011 (+0.8% / +8)
5.0(+0.0000) (53+0 votes)
85,818 (+0.1% / +63)
4.4(+0.0000) (151+0 votes)
532 (-0.2% / -1)
2.7(+0.0000) (10+0 votes)
29,124 (+0.1% / +24)
3.9(+0.0000) (2,162+0 votes)
270 (-2.5% / -7)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
619 (+2.1% / +13)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
29,616 (+0.3% / +80)
4.0(+0.0000) (93+0 votes)
311 (+6.5% / +19)
1.2(+0.0000) (9+0 votes)
45,323 (+0.4% / +172)
4.4(+0.0000) (705+0 votes)
1,434 (+1.5% / +21)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
217 (+2.4% / +5)
62 (+1.6% / +1)
360,635 (+9.9% / +32,601)
659 (+0.5% / +3)
2.7(+0.0000) (14+0 votes)
291
Chiff
101 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
129 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
293
Free VPN
914 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
22 (+0.0% / +0)
544,083 (-10.1% / -61,057)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
569,965 (-15.4% / -104,146)
4.4(+0.0000) (139+0 votes)
238 (+3.5% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,333 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)