extension ExtPose

Keyword: transfer -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
40,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (110+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
70,000 (-12.5% / -10,000)
4.8(+0.0000) (194+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (44+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (52+1 votes)
686 (-0.6% / -4)
30,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (49+0 votes)
16
Sheetgo
7,000 (-12.5% / -1,000)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
124 (-3.1% / -4)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
38 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (56+0 votes)
34 (-5.6% / -2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+25.0% / +20,000)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (662+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
140 (+6.1% / +8)
2,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
53 (-1.9% / -1)
63 (-6.0% / -4)
940 (-0.6% / -6)
42 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
174 (-0.6% / -1)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
32
Clipt
30,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (76+0 votes)
125 (+0.8% / +1)
99 (+1.0% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (131+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (811+1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (301+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13,732+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,503+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (160+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (353+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
47
ICONex
50,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (107+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
149 (+3.5% / +5)
4.8(+0.0000) (133+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (48+0 votes)
278 (+1.5% / +4)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.1000) (17+2 votes)
7 (+0.0% / +0)
691 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (68+0 votes)
114 (+6.5% / +7)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
84 (+1.2% / +1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
34 (+3.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
221 (+0.9% / +2)
700,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (44+0 votes)
63
3CX
400,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (37+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
65
nlnlOUO
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
122 (+0.0% / +0)
1,000 (-50.0% / -1,000)
1.7(+0.0000) (20+0 votes)
68
Playify
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
104 (+0.0% / +0)
70
WebCRX
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
773 (+0.7% / +5)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
62 (-1.6% / -1)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (39+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
494 (+1.0% / +5)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
9,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (46+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
329 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
332 (+2.8% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (156+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (34+0 votes)
145 (-2.0% / -3)
147 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
132 (-1.5% / -2)
16 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
90
Glomium
99 (+1.0% / +1)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
687 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
55 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
40 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
460 (+4.5% / +20)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
97
101LINK
40 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
235 (+0.4% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
289 (+0.0% / +0)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,367+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
25 (+4.2% / +1)
23 (-4.2% / -1)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,895+2 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
108
myfpl
133 (-5.0% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (19,814+8 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8,045+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
112
Stylus
500,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (851+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
1,000,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (457+1 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (143+0 votes)
116
PortClip
94 (-3.1% / -3)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (636+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (5,482+4 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,036+3 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (730+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (747+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (851+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (232+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (772+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,896+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (711+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (87+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (324+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (62+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (20+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (358+2 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (312+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
100,000
2.6(+0.0000) (8+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (44+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
9 (-18.2% / -2)
13 (+18.2% / +2)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (72+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (118+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (65+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (74+0 votes)
70,000 (+16.7% / +10,000)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (77+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (604+0 votes)
149
Proxmate
40,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (616+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (46+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (45+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (26+0 votes)
30,000 (-25.0% / -10,000)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
155
Face Chat
8 (-11.1% / -1)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
157
Crono
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (198+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (401+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (36+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
161
CacheList
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (168+0 votes)
162
Calc
9,000 (-10.0% / -1,000)
4.7(+0.0000) (108+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
164
CC Search
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (237+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
168
ArConnect
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
169
HWGame
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (193+0 votes)
10,000 (-50.0% / -10,000)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
172
SEOInfo
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
173
PinDown
10,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (115+0 votes)
174
Cr!Box
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (120+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
176
UniT
7 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (29+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (63+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
8,000 (-11.1% / -1,000)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
5,000 (-16.7% / -1,000)
4.5(+0.0000) (61+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (148+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (23+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (26+0 votes)
3,000 (-25.0% / -1,000)
4.5(+0.0000) (122+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (38+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (88+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (80+0 votes)
210
CSSSteal
4,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (46+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
212
Dutycast
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (55+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (43+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (11+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
224
Rabet
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (-33.3% / -1,000)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
227
Wrapper
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
234
Block Ads
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
237
HoduPhone
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
243
DataMask
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
889 (-2.6% / -24)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (-25.0% / -1)
249
Beam
4 (+0.0% / +0)
667 (+0.9% / +6)
4.9(+0.0000) (23+0 votes)
251
WaykiMax
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
622 (-0.2% / -1)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
845 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+2.2% / +22)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
777 (+1.4% / +11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
749 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
937 (-1.4% / -13)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
258
New Tab
839 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
681 (-0.7% / -5)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
743 (+0.4% / +3)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
898 (-0.6% / -5)
733 (+0.1% / +1)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
263
VIT Go
555 (+2.2% / +12)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
855 (-1.4% / -12)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
265
QRTrans
746 (+1.4% / +10)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
713 (-2.7% / -20)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
641 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
443 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
727 (+2.1% / +15)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
528 (-2.4% / -13)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
271
Hulu PIP
515 (+3.2% / +16)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
286 (-57.4% / -386)
493 (-1.4% / -7)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
310 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
558 (+1.3% / +7)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
507 (-0.8% / -4)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
277
Liberton
8 (+0.0% / +0)
9 (+12.5% / +1)
512 (+4.3% / +21)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
502 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
428 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
500 (+7.3% / +34)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
524 (+0.8% / +4)
460 (+0.0% / +0)
352 (-1.7% / -6)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
368 (-1.6% / -6)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
288
Chrono
4 (+33.3% / +1)
3 (+0.0% / +0)
434 (-0.9% / -4)
433 (+0.2% / +1)
429 (-0.7% / -3)
282 (-1.4% / -4)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
432 (+1.4% / +6)
426 (+0.2% / +1)
2.6(+0.0000) (8+0 votes)
415 (+1.5% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
283 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
233 (-23.1% / -70)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)