extension ExtPose

Keyword: corner

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
679,617 (+0.2% / +1,428)
4.3113(-0.0012) (6,604+4 votes)
38,576 (-2.4% / -947)
4.8286(+0.0000) (35+0 votes)
50,057 (+5.9% / +2,797)
5.0(+0.0000) (47+0 votes)
49,869 (+5.9% / +2,796)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
49,993 (+5.9% / +2,780)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
49,801 (+5.8% / +2,742)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
47,057 (+15.4% / +6,273)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
48,514 (+14.9% / +6,300)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
49,890 (+5.9% / +2,793)
5.0(+0.0000) (13+1 votes)
49,852 (+5.9% / +2,760)
5.0(+0.0000) (13+1 votes)
50,090 (+5.9% / +2,776)
5.0(+0.0000) (11+1 votes)
49,902 (+5.9% / +2,772)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
49,925 (+5.9% / +2,803)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
47,076 (+15.4% / +6,289)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
49,863 (+6.0% / +2,815)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
47,047 (+15.4% / +6,266)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
50,403 (+5.9% / +2,801)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
50,065 (+5.9% / +2,796)
5.0(+0.0000) (10+1 votes)
49,987 (+6.0% / +2,820)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
47,132 (+15.4% / +6,286)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
47,066 (+15.4% / +6,284)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
49,827 (+5.9% / +2,771)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
49,860 (+6.0% / +2,805)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
49,842 (+5.9% / +2,792)
5.0(+0.0000) (10+1 votes)
47,042 (+15.4% / +6,270)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
47,033 (+15.4% / +6,265)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
50,099 (+5.9% / +2,800)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
49,953 (+5.9% / +2,786)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
49,905 (+5.8% / +2,753)
5.0(+0.0000) (9+1 votes)
47,138 (+15.4% / +6,287)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
49,886 (+5.9% / +2,769)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
49,904 (+6.0% / +2,806)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
49,882 (+5.9% / +2,790)
4.8889(+0.0139) (9+1 votes)
49,869 (+5.9% / +2,778)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
49,875 (+5.9% / +2,791)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
49,886 (+6.0% / +2,805)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
47,069 (+15.4% / +6,278)
5.0(+0.0000) (9+1 votes)
47,063 (+15.4% / +6,271)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
49,883 (+6.0% / +2,820)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
47,062 (+15.4% / +6,280)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
47,047 (+15.4% / +6,268)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
49,799 (+5.9% / +2,753)
5.0(+0.0000) (9+1 votes)
47,034 (+15.4% / +6,289)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
49,826 (+6.0% / +2,801)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
49,769 (+5.9% / +2,764)
5.0(+0.0000) (9+1 votes)
46,999 (+15.4% / +6,272)
5.0(+0.0000) (9+1 votes)
47,419 (+15.3% / +6,280)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
47,192 (+15.3% / +6,272)
5.0(+0.0000) (8+1 votes)
49,986 (+6.0% / +2,815)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
47,140 (+15.3% / +6,270)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
49,886 (+5.9% / +2,770)
5.0(+0.0000) (9+2 votes)
49,867 (+5.8% / +2,755)
5.0(+0.0000) (8+1 votes)
49,897 (+5.9% / +2,786)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
49,851 (+5.9% / +2,760)
4.875(+0.0179) (8+1 votes)
47,071 (+15.4% / +6,274)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
49,863 (+5.9% / +2,796)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
47,057 (+15.4% / +6,273)
5.0(+0.0000) (9+2 votes)
47,055 (+15.3% / +6,249)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
49,861 (+6.0% / +2,809)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
47,045 (+15.4% / +6,279)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
47,040 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
49,832 (+5.9% / +2,794)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
49,826 (+5.9% / +2,789)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
47,030 (+15.4% / +6,281)
5.0(+0.0000) (8+1 votes)
47,025 (+15.4% / +6,278)
4.9(+0.0429) (10+3 votes)
47,022 (+15.4% / +6,275)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
47,011 (+15.4% / +6,263)
5.0(+0.0000) (8+1 votes)
49,815 (+6.0% / +2,805)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
47,006 (+15.4% / +6,262)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
49,794 (+6.0% / +2,797)
5.0(+0.0000) (8+1 votes)
49,780 (+5.9% / +2,793)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
50,708 (+5.7% / +2,736)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
47,150 (+15.4% / +6,277)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
49,951 (+6.0% / +2,811)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
49,921 (+5.9% / +2,790)
4.8571(-0.1429) (7+1 votes)
49,904 (+5.9% / +2,778)
5.0(+0.0000) (8+2 votes)
47,121 (+15.4% / +6,297)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
47,117 (+15.4% / +6,284)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
49,873 (+5.9% / +2,758)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
49,914 (+5.9% / +2,803)
5.0(+0.0000) (7+1 votes)
47,109 (+15.4% / +6,277)
4.8571(+0.0238) (7+1 votes)
47,105 (+15.3% / +6,266)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
49,884 (+5.9% / +2,786)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
49,887 (+5.9% / +2,789)
4.8571(+0.0238) (7+1 votes)
47,094 (+15.4% / +6,271)
5.0(+0.0000) (6+1 votes)
49,866 (+5.9% / +2,772)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
49,870 (+5.9% / +2,788)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
47,082 (+15.4% / +6,282)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
47,077 (+15.4% / +6,269)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
49,846 (+5.9% / +2,776)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
47,070 (+15.4% / +6,285)
4.8571(+0.0238) (7+1 votes)
47,066 (+15.4% / +6,277)
5.0(+0.0000) (7+1 votes)
49,853 (+5.9% / +2,788)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
47,057 (+15.4% / +6,282)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
47,050 (+15.3% / +6,254)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
49,827 (+5.9% / +2,779)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
47,040 (+15.3% / +6,244)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
47,039 (+15.4% / +6,267)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
47,031 (+15.3% / +6,254)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
49,837 (+6.0% / +2,808)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
47,020 (+15.3% / +6,242)
4.7143(+0.0476) (7+1 votes)
47,009 (+15.4% / +6,263)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
49,796 (+5.9% / +2,795)
5.0(+0.0000) (8+2 votes)
47,559 (+15.2% / +6,292)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
47,285 (+15.3% / +6,281)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
49,943 (+5.9% / +2,790)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
47,143 (+15.4% / +6,277)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
47,129 (+15.4% / +6,274)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
49,878 (+5.8% / +2,753)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
49,903 (+5.9% / +2,794)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
49,840 (+5.8% / +2,739)
4.7143(-0.2857) (7+2 votes)
49,883 (+5.9% / +2,785)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
47,095 (+15.4% / +6,287)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
47,094 (+15.4% / +6,298)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
49,863 (+5.9% / +2,770)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
47,086 (+15.4% / +6,278)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
49,825 (+5.8% / +2,744)
5.0(+0.0000) (6+1 votes)
47,080 (+15.4% / +6,288)
5.0(+0.0000) (6+1 votes)
49,865 (+5.9% / +2,792)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
49,873 (+6.0% / +2,814)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
47,050 (+15.3% / +6,261)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
47,036 (+15.4% / +6,262)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
47,036 (+15.4% / +6,269)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
47,031 (+15.4% / +6,266)
5.0(+0.0000) (6+1 votes)
47,020 (+15.4% / +6,277)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
49,844 (+6.0% / +2,826)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
49,805 (+5.9% / +2,788)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
47,065 (+15.4% / +6,274)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
47,068 (+15.4% / +6,265)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
47,131 (+15.4% / +6,299)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
47,121 (+15.3% / +6,258)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
49,882 (+5.9% / +2,767)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
49,918 (+6.0% / +2,809)
4.8(-0.2000) (5+1 votes)
49,902 (+5.9% / +2,799)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
49,882 (+5.9% / +2,787)
5.0(+0.0000) (6+2 votes)
49,887 (+5.9% / +2,792)
5.0(+0.0000) (5+1 votes)
49,859 (+5.9% / +2,765)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
47,094 (+15.3% / +6,246)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
47,083 (+15.3% / +6,265)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
49,879 (+5.9% / +2,799)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
47,071 (+15.4% / +6,279)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
47,066 (+15.5% / +6,303)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
47,065 (+15.4% / +6,280)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
47,065 (+15.4% / +6,280)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
47,064 (+15.4% / +6,291)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
47,061 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
47,060 (+15.4% / +6,264)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
47,058 (+15.4% / +6,269)
5.0(+0.0000) (5+1 votes)
49,853 (+6.0% / +2,803)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
47,049 (+15.4% / +6,265)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
47,047 (+15.4% / +6,279)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
47,045 (+15.4% / +6,286)
5.0(+0.0000) (5+1 votes)
47,037 (+15.4% / +6,266)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
47,031 (+15.5% / +6,299)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
47,028 (+15.3% / +6,255)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
49,827 (+22.3% / +9,080)
4.8(+0.0500) (5+1 votes)
49,807 (+5.9% / +2,786)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
49,825 (+6.0% / +2,805)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
49,811 (+5.9% / +2,793)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
47,015 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
49,786 (+5.9% / +2,792)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
46,975 (+15.4% / +6,270)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
49,901 (+5.9% / +2,786)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
47,173 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
47,173 (+15.3% / +6,257)
4.75(-0.2500) (4+1 votes)
49,935 (+5.9% / +2,791)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47,122 (+15.4% / +6,288)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
49,888 (+5.9% / +2,766)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
49,892 (+5.9% / +2,775)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47,103 (+15.4% / +6,289)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47,097 (+15.4% / +6,280)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47,094 (+15.4% / +6,274)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
49,869 (+5.9% / +2,776)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47,090 (+15.4% / +6,293)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47,078 (+15.4% / +6,271)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47,075 (+15.4% / +6,286)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47,058 (+15.4% / +6,266)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47,057 (+15.4% / +6,270)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
49,819 (+5.9% / +2,763)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
47,055 (+15.4% / +6,288)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47,054 (+15.5% / +6,298)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47,046 (+15.4% / +6,262)
4.75(+0.0833) (4+1 votes)
49,826 (+5.9% / +2,782)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
49,815 (+5.9% / +2,771)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
49,816 (+5.9% / +2,773)
4.75(-0.2500) (4+1 votes)
49,802 (+5.9% / +2,763)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47,037 (+15.5% / +6,297)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
47,036 (+15.4% / +6,266)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47,033 (+15.4% / +6,286)
4.75(+0.0833) (4+1 votes)
49,828 (+5.9% / +2,795)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
47,027 (+15.4% / +6,278)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
49,811 (+5.9% / +2,790)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
47,019 (+15.4% / +6,264)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
49,826 (+6.0% / +2,808)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47,010 (+15.4% / +6,265)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
47,005 (+15.4% / +6,276)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47,004 (+15.3% / +6,248)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
49,783 (+5.9% / +2,784)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
46,991 (+15.4% / +6,266)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
47,042 (+15.4% / +6,276)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
49,900 (+5.9% / +2,768)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47,101 (+15.4% / +6,274)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49,905 (+6.0% / +2,806)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47,094 (+15.4% / +6,289)
4.75(-0.2500) (4+2 votes)
49,875 (+5.9% / +2,781)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47,086 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47,080 (+15.4% / +6,279)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49,858 (+5.9% / +2,781)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47,076 (+15.4% / +6,278)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
47,069 (+15.4% / +6,286)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49,851 (+5.9% / +2,785)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
47,049 (+15.3% / +6,252)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
49,791 (+5.8% / +2,750)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47,039 (+15.4% / +6,292)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47,036 (+15.3% / +6,259)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47,027 (+15.3% / +6,245)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47,026 (+15.4% / +6,281)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47,017 (+15.4% / +6,276)
5.0(+0.0000) (5+3 votes)
47,005 (+15.4% / +6,271)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47,005 (+15.4% / +6,263)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
46,999 (+15.4% / +6,270)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49,874 (+5.9% / +2,777)
4.6667(+0.1667) (3+1 votes)
47,084 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.1667) (3+1 votes)
49,855 (+5.9% / +2,785)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
47,034 (+15.4% / +6,261)
4.6667(+0.1667) (3+1 votes)
49,971 (+5.9% / +2,798)
5.0(+0.0000) (2+1 votes)
47,125 (+15.4% / +6,273)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
47,122 (+15.4% / +6,272)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
47,120 (+15.4% / +6,292)
47,101 (+15.4% / +6,288)
5.0(+0.0000) (2+1 votes)
47,101 (+15.4% / +6,292)
5.0(+0.0000) (2+1 votes)
47,088 (+15.5% / +6,308)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
47,082 (+15.4% / +6,290)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
49,838 (+5.9% / +2,764)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
49,833 (+5.9% / +2,786)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
47,044 (+15.4% / +6,275)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
47,029 (+15.4% / +6,292)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
49,817 (+5.9% / +2,796)
5.0(+0.0000) (2+1 votes)
47,018 (+15.4% / +6,282)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
47,012 (+15.4% / +6,270)
5.0(+0.0000) (2+1 votes)
401,096 (+0.1% / +235)
4.4692(+0.0000) (908+0 votes)
564,557 (-1.1% / -6,098)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
946 (+0.1% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
2,369,679 (+0.0% / +1,056)
4.4992(-0.0008) (7,174+5 votes)
615 (+0.3% / +2)
1,505,667 (+0.8% / +11,997)
5.0(+0.0000) (66+0 votes)
660,339 (+0.1% / +504)
3.836(+0.0000) (25,148+0 votes)
744,087 (+1.3% / +9,467)
4.9545(+0.0000) (22+0 votes)
561,598 (+1.7% / +9,648)
4.7895(+0.0000) (19+0 votes)
563,409 (+1.8% / +9,818)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
573,448 (+3.5% / +19,508)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15,514 (+0.0% / +2)
4.1709(-0.0015) (117+1 votes)
5,229 (-0.1% / -3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
5,539 (-1.6% / -90)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
144,652 (+0.4% / +556)
3.8174(+0.0030) (608-1 votes)
4,238 (+0.3% / +12)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,327 (-0.4% / -18)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,786 (+1.0% / +109)
4.375(+0.0000) (64+0 votes)
3,619 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,662 (+0.4% / +15)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,020 (+1.7% / +51)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,674 (-1.3% / -48)
96,843 (+0.3% / +326)
3.6757(+0.0000) (74+0 votes)
65,424 (+0.2% / +132)
4.1657(+0.0000) (181+0 votes)
2,000 (+3.0% / +59)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
45,522 (+0.5% / +220)
4.184(-0.0193) (125+2 votes)
45,186 (+0.0% / +18)
4.3178(+0.0000) (129+0 votes)
1,984 (+1.6% / +31)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,815 (+0.7% / +13)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
31,786 (+1.2% / +374)
4.5971(+0.0000) (206+0 votes)
1,397 (+1.4% / +19)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,569 (-1.3% / -20)
1,569 (-1.6% / -25)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,290 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,385 (+0.4% / +5)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,274 (-0.4% / -5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,166 (-1.8% / -21)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,383 (+0.6% / +19)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
988 (+1.3% / +13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18,932 (+0.5% / +87)
4.1951(+0.0000) (82+0 votes)
1,018 (-2.3% / -24)
660,396 (+0.0% / +130)
4.4032(-0.0002) (11,338+1 votes)
971 (-2.2% / -22)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
931 (+0.2% / +2)
922 (+0.7% / +6)
770 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,596 (+0.1% / +16)
4.0984(+0.0000) (61+0 votes)
834 (-0.5% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
797 (+1.0% / +8)
12,562 (+0.2% / +19)
4.1818(+0.0000) (66+0 votes)
752 (+0.8% / +6)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
614 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
696 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
657 (+1.9% / +12)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
638 (+0.6% / +4)
634 (-1.1% / -7)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
601 (-2.0% / -12)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
558 (+0.4% / +2)
543 (+0.2% / +1)
6,877 (+0.2% / +15)
4.4737(-0.0085) (57+1 votes)