extension ExtPose

Keyword: select slideshow

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
3,388 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
1,179 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
3,686 (+0.9% / +33)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
338 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
493,529 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (453+0 votes)
135,128 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (80+0 votes)
11,969 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
21,972 (-0.7% / -154)
2.4(+0.0000) (3,389+0 votes)
297 (+1.4% / +4)
2.4(+0.0000) (7+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
774,046 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (595+0 votes)
706 (+0.1% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
22,759 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (139+0 votes)
3,479 (+0.5% / +18)
3.0(+0.0000) (39+0 votes)
16,193 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
85,393 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (251+0 votes)
6,572 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
371 (+1.9% / +7)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
228 (+2.7% / +6)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
8,411 (+0.5% / +38)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
3,390 (-0.1% / -4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,747 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
716 (+0.0% / +0)
10,075 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,177 (-1.3% / -16)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
50,863 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
27
iSlide
7,040 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (205+0 votes)
918 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
45,753 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (41+0 votes)
25,718 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (234+0 votes)
1,732 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
580 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
637 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
710 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
379 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
472 (+0.0% / +0)
285 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
354 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
449 (+0.0% / +0)
348 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
396 (+0.0% / +0)
426 (+0.0% / +0)
355 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
412 (+0.0% / +0)
297 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
475 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
269 (+1.1% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,885 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
251 (-2.0% / -5)
262 (+0.0% / +0)
258 (+0.0% / +0)
199 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,203 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
192 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
206 (+0.0% / +0)
145 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
77 (-3.8% / -3)
3,558 (-0.4% / -15)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
23,211 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,106 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (77+0 votes)
2,703 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
144 (+0.0% / +0)
586 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
716 (+0.7% / +5)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
133 (-0.7% / -1)
121 (-0.8% / -1)
119 (+0.0% / +0)
124 (+0.0% / +0)
121 (-0.8% / -1)
2,213 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
601 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
1,994 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
1,941 (-0.3% / -6)
3.7(+0.0000) (31+0 votes)
2,264 (-0.6% / -14)
2.9(+0.0000) (41+0 votes)
1,636 (-0.9% / -15)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
1,342 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (109+0 votes)
2,008 (-0.6% / -12)
3.4(+0.0000) (46+0 votes)
93 (+0.0% / +0)
1,790 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,717 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
94 (+3.3% / +3)
1,802 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
440 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,532 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
77 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
390 (-1.5% / -6)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,716 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (16+0 votes)
87 (-1.1% / -1)
405 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
1,324 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
75 (-3.8% / -3)
368 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,263 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
1,500 (-1.3% / -20)
3.6(+0.0000) (27+0 votes)
236,735 (+0.1% / +184)
4.5(+0.0000) (993+1 votes)
1,505 (-1.4% / -21)
3.2(+0.0000) (21+0 votes)
991 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
513 (+0.0% / +0)
1,474 (+0.3% / +4)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
1,010 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (44+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
77 (+0.0% / +0)
937 (+1.2% / +11)
4.3(+0.0000) (58+0 votes)
1,418 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
992 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
1,289 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,196 (+1.2% / +14)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
418 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,314 (+0.7% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
353 (+1.1% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,176 (-0.3% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,055 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
1,209 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
756 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
943 (-2.4% / -23)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
892 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
924 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,116 (-0.6% / -7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
122
PoliTools
5,447 (+2.3% / +120)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
879 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
772 (+0.3% / +2)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
907 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
873 (-1.4% / -12)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
820 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
968 (-0.5% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
811 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
886 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
861 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
826 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
75 (-1.3% / -1)
777 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
873 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
260 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
914 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
956 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
902 (-0.6% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
769 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
610 (-2.1% / -13)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
251 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
729 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
47,624 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (623+4 votes)
617 (-1.1% / -7)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
576 (-2.0% / -12)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
559 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
803 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
680 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
777 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
706 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
660 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
220 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
640 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
240 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
632 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
653 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (39+0 votes)
719 (-0.1% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
736 (+1.4% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
264 (+0.0% / +0)
255 (-2.7% / -7)
631 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
580 (+0.7% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
671 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
64 (+6.7% / +4)
252 (+0.0% / +0)
527 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
244 (-2.4% / -6)
590 (-0.7% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
137 (+2.2% / +3)
522 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
743 (-0.8% / -6)
569 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
604 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
175 (+3.6% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
40 (+48.1% / +13)
433 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
676 (-3.8% / -27)
468 (-1.3% / -6)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
466 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
521 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
457 (+2.0% / +9)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
666 (+0.0% / +0)
505 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
553 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
42 (+0.0% / +0)
465 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
535 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
519 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
606 (+0.0% / +0)
593 (-1.7% / -10)
594 (-1.2% / -7)
593 (-1.0% / -6)
478 (-1.0% / -5)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
592 (+0.0% / +0)
499 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
498 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,530+0 votes)
496 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
438 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
569 (-0.5% / -3)
457 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
388 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
189 (+0.0% / +0)
491 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
549 (+1.1% / +6)
430 (+0.9% / +4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
352 (-1.1% / -4)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
411 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
471 (+0.4% / +2)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
508 (-1.6% / -8)
400 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
486 (+0.0% / +0)
376 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
405 (-1.5% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
131 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
407 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
469 (+0.0% / +0)
468 (+0.0% / +0)
361 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
321 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
280 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
447 (-1.5% / -7)
161 (+0.0% / +0)
380 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
158 (+0.0% / +0)
440 (+10.3% / +41)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
270 (-0.7% / -2)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
373 (-1.1% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
276 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
358 (-1.1% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
308 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
355 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
150 (+0.0% / +0)
361 (+1.4% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
46 (+15.0% / +6)
407 (+0.0% / +0)
405 (+0.0% / +0)
403 (+0.0% / +0)
269 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
142 (-2.1% / -3)
137 (-3.5% / -5)
278 (-1.4% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
392 (+2.1% / +8)
328 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
331 (+0.9% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
327 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
334 (+2.8% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
337 (-1.5% / -5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
316 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
291 (-3.0% / -9)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
270 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
311 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
366 (+0.0% / +0)
253 (-0.8% / -2)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
286 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
277 (-0.4% / -1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
358 (-1.1% / -4)
319 (-1.5% / -5)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
306 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
277 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
131 (+0.0% / +0)
290 (-4.0% / -12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
215 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
350 (+0.0% / +0)
297 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
297 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
346 (+0.0% / +0)
344 (+0.0% / +0)
239 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
287 (-2.0% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
342 (+0.0% / +0)
340 (+0.0% / +0)
110 (+1.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
319 (-0.3% / -1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
334 (-0.9% / -3)
287 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
285 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
122 (+0.0% / +0)
255 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
320 (+0.0% / +0)
120 (+0.0% / +0)
221 (+1.4% / +3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
263 (-1.5% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
311 (+0.0% / +0)
295 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)