extension ExtPose

Keyword: vpn -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
5,029,050 (+0.3% / +14,855)
4.9(+0.0000) (357,083+23 votes)
4,507,635 (+0.1% / +4,124)
4.7(+0.0000) (24,935+17 votes)
7,604,800 (-0.3% / -20,853)
4.6(+0.0000) (78,416+12 votes)
5,810,010 (-0.1% / -3,915)
4.1(+0.0000) (50,124+14 votes)
3,742,654 (+0.3% / +10,516)
4.7(+0.0000) (8,295+0 votes)
4,760,263 (-0.2% / -8,577)
4.5(+0.0000) (25,245+0 votes)
9,262,090 (+0.1% / +10,789)
3.9(+0.0000) (170+0 votes)
1,793,090 (+0.6% / +10,729)
4.7(+0.0000) (15,847+44 votes)
2,038,372 (-0.2% / -3,145)
4.4(+0.0000) (68,051+3 votes)
923,656 (+0.5% / +5,023)
4.7(+0.0000) (26,155-1 votes)
2,332,546 (+0.3% / +5,933)
4.0(+0.0000) (4,353+9 votes)
3,693,005 (+0.4% / +13,439)
4.0(+0.0000) (96+1 votes)
1,051,938 (+0.0% / +228)
4.4(+0.0000) (29,889+0 votes)
1,499,800 (-0.1% / -1,713)
4.6(+0.0000) (2,486+3 votes)
611,486 (+0.2% / +1,428)
4.8(+0.0000) (5,537+12 votes)
757,578 (+0.3% / +2,074)
4.7(+0.0000) (18,523+0 votes)
1,542,425 (+0.0% / +227)
4.2(+0.0000) (103+0 votes)
515,645 (-0.3% / -1,365)
3.7(+0.0000) (9,358+0 votes)
1,190,945 (+1.6% / +19,170)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
281,803 (+0.5% / +1,453)
4.7(+0.0000) (2,780+0 votes)
493,273 (+0.1% / +572)
4.5(+0.0000) (2,356-2 votes)
1,000,628 (-0.3% / -2,937)
2.7(+0.0000) (447+1 votes)
863,900 (+1.0% / +8,328)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
819,786 (+1.4% / +11,469)
4.0(+0.0000) (31+0 votes)
197,941 (+2.4% / +4,732)
4.7(+0.0000) (4,609+1 votes)
338,764 (-0.0% / -156)
4.4(+0.0000) (3,305+0 votes)
825,517 (+0.0% / +11)
4.6(+0.0000) (18,189+0 votes)
298,136 (+0.6% / +1,750)
4.6(+0.0000) (512+0 votes)
225,742 (+1.0% / +2,307)
4.6(+0.0000) (1,346+5 votes)
909,162 (-0.0% / -24)
4.1(+0.0000) (731+0 votes)
424,389 (+0.0% / +206)
3.1(+0.0000) (126+0 votes)
152,498 (+0.1% / +143)
4.3(+0.0000) (3,545+1 votes)
154,382 (-0.3% / -398)
4.3(+0.0000) (927+0 votes)
58,722 (+0.7% / +436)
4.8(+0.0000) (3,727+1 votes)
119,132 (-0.2% / -207)
4.2(+0.0000) (1,129+0 votes)
121,595 (+0.3% / +367)
3.7(+0.0000) (660+0 votes)
89,891 (+0.7% / +645)
3.9(+0.0000) (289+0 votes)
78,624 (+0.1% / +98)
4.1(+0.0000) (199+0 votes)
91,456 (+0.4% / +362)
3.6(+0.0000) (1,946+0 votes)
51,505 (+0.0% / +16)
4.0(+0.0000) (1,170+0 votes)
67,530 (+1.8% / +1,216)
4.2(+0.0000) (115+2 votes)
62,502 (+0.8% / +487)
4.1(+0.0000) (116+0 votes)
54,584 (+0.4% / +213)
3.8(+0.0000) (156+0 votes)
71,674 (+0.1% / +66)
3.1(+0.0000) (57+0 votes)
31,702 (+0.7% / +230)
4.5(+0.0000) (550+0 votes)
39,936 (+0.2% / +63)
3.8(+0.0000) (107+0 votes)
33,135 (+0.5% / +151)
4.5(+0.0000) (273+0 votes)
1,616,730 (-0.6% / -9,717)
4.8(+0.0000) (43,829+8 votes)
46,160 (+0.4% / +168)
3.5(+0.0000) (146+0 votes)
43,528 (-0.4% / -156)
3.6(+0.0000) (218+0 votes)
27,256 (-0.3% / -79)
4.4(+0.0000) (327+0 votes)
61,233 (-0.1% / -31)
2.5(+0.0000) (54+0 votes)
189,065 (+4.8% / +8,703)
38,367 (-0.2% / -61)
3.0(+0.0000) (248+0 votes)
25,005 (-0.1% / -19)
4.2(+0.0000) (241+0 votes)
29,073 (+0.1% / +27)
3.9(+0.0000) (68+0 votes)
22,313 (+3.3% / +711)
4.4(+0.0000) (213+0 votes)
903,261 (-0.1% / -880)
4.7(+0.0000) (32,862+0 votes)
21,808 (+0.1% / +19)
4.5(+0.0000) (69+0 votes)
2,116,028 (-0.0% / -474)
4.7(+0.0000) (20,344+0 votes)
26,022 (+5.6% / +1,373)
3.4(+0.0000) (61+0 votes)
19,726 (-0.7% / -136)
3.6(+0.0000) (55+0 votes)
17,895 (-0.7% / -134)
2.7(+0.0000) (88+0 votes)
10,319 (+1.3% / +133)
4.4(+0.0000) (237+1 votes)
2,520,963 (+0.8% / +19,749)
4.4(+0.0000) (11,356+0 votes)
11,110 (+4.0% / +425)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
9,585 (+1.1% / +103)
3.8(+0.0000) (59+0 votes)
13,427 (+0.3% / +41)
3.6(+0.0000) (32+0 votes)
7,424 (-0.1% / -4)
4.1(+0.0000) (198+0 votes)
8,396 (-0.0% / -3)
4.2(+0.0000) (59+0 votes)
11,473 (+0.4% / +43)
3.6(+0.0000) (52+0 votes)
12,173 (-0.3% / -35)
2.7(+0.0000) (21+0 votes)
11,488 (+0.2% / +19)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
8,026 (+0.6% / +47)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
32,247 (+0.2% / +52)
4.8(+0.0000) (895+0 votes)
10,108 (+3.0% / +293)
2.8(+0.0000) (41+0 votes)
18,849 (-0.2% / -47)
4.1(+0.0000) (57+0 votes)
9,288 (+1.1% / +100)
3.3(+0.0000) (36+0 votes)
8,404 (+0.1% / +7)
3.6(+0.0000) (92+0 votes)
5,967 (+0.9% / +53)
3.9(+0.0000) (29+0 votes)
7,575 (+0.1% / +7)
3.5(+0.0000) (28+0 votes)
4,481 (+4.8% / +207)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
4,287 (-0.5% / -22)
4.3(+0.0000) (62+0 votes)
14,003 (+0.1% / +18)
2.9(+0.0000) (26+0 votes)
5,239 (+1.2% / +62)
3.6(+0.0000) (35+0 votes)
4,051 (+0.7% / +28)
4.1(+0.0000) (25+0 votes)
5,385 (+0.5% / +29)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
3,545 (+12.0% / +381)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
3,217 (-1.8% / -59)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
215,305 (-0.2% / -517)
4.5(+0.0000) (20,655+0 votes)
3,367 (+1.5% / +49)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
4,506 (-0.4% / -18)
2.5(+0.0000) (11+0 votes)
3,777 (+1.7% / +63)
2.7(+0.0000) (10+0 votes)
2,779 (+4.9% / +131)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
2,588 (+3.5% / +88)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
25,152 (-0.2% / -39)
3.6(+0.0000) (58+0 votes)
3,179 (+1.2% / +37)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
3,388 (+1.6% / +54)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
227,016 (-0.1% / -337)
3.5(+0.0000) (533+0 votes)
1,684 (+5.4% / +87)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
5,055 (-0.4% / -22)
2.6(+0.0000) (31+0 votes)
2,186 (-0.9% / -20)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,892 (+0.8% / +15)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,431 (-9.8% / -156)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
3,858 (+0.1% / +4)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
106
Touch VPN
1,879 (-0.5% / -9)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
28,868 (+5.6% / +1,519)
4.4(+0.0000) (1,424+0 votes)
81,478 (+1.0% / +807)
4.3(+0.0000) (342+0 votes)
1,556 (+0.6% / +9)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
110
Free VPN
3,638 (+0.4% / +14)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
31,492 (-0.1% / -22)
3.8(+0.0000) (40+0 votes)
134,827 (-1.0% / -1,327)
4.9(+0.0000) (8,128+0 votes)
113
RyoVPN
6,453 (-0.8% / -51)
3.6(+0.0000) (19+0 votes)
15,670 (-0.4% / -67)
3.9(+0.0000) (538+0 votes)
961 (+1.5% / +14)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
1,416 (+0.3% / +4)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
891 (+1.8% / +16)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
3,607 (-0.1% / -4)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
3,366 (+0.8% / +27)
3.0(+0.0000) (26+0 votes)
120
Accel VPN
1,175 (-1.1% / -13)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
953 (-2.2% / -21)
3.0(+0.0000) (20+0 votes)
18,629 (+1.4% / +265)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
554 (+2.0% / +11)
526 (+0.6% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,417 (-1.1% / -114)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
6,479 (-2.2% / -147)
4.9(+0.0000) (166+0 votes)
7,212 (+0.2% / +16)
3.4(+0.0000) (30+0 votes)
6,690 (-0.2% / -12)
3.6(+0.0000) (52+0 votes)
12,475 (+0.2% / +26)
3.3(+0.0000) (117+0 votes)
264 (-0.8% / -2)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
378 (+0.5% / +2)
374 (-0.8% / -3)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,652 (+0.2% / +3)
2.2(+0.0000) (9+0 votes)
1,623 (+0.7% / +12)
2.3(+0.0000) (11+0 votes)
3,434 (+0.8% / +27)
3.6(+0.0000) (38+0 votes)
223 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
876 (+2.3% / +20)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
233 (+0.4% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
139
CT Access
338,999 (-0.4% / -1,266)
3.7(+0.0000) (40+0 votes)
839 (-0.9% / -8)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
827 (-0.4% / -3)
2,693 (+0.5% / +13)
4.3(+0.0000) (80+0 votes)
10,130 (+0.5% / +48)
3.7(+0.0000) (131+0 votes)
13,754 (-0.2% / -32)
4.8(+0.0000) (45+0 votes)
138 (-0.7% / -1)
70,839 (-1.0% / -688)
4.6(+0.0000) (514+1 votes)
231 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
209 (-0.9% / -2)
102 (+1.0% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,784 (-1.8% / -33)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
834 (-0.1% / -1)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
1,166 (+0.4% / +5)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,319 (-0.5% / -6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
154
uVPN
7,871 (-0.0% / -2)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
155
HQ VPN
154 (+1.3% / +2)
297 (-1.7% / -5)
86 (+4.9% / +4)
158
HideU VPN
4,831 (-1.6% / -79)
1.7(+0.0000) (3+0 votes)
24,013 (+0.1% / +26)
4.5(+0.0000) (111+0 votes)
160
ValeVPN
985 (+1.1% / +11)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
640 (+2.4% / +15)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
70 (-1.4% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
181 (+1.7% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16,261 (+0.1% / +13)
4.1(+0.0000) (105+0 votes)
19,364 (-0.2% / -33)
3.2(+0.0000) (31+0 votes)
2,474 (-0.2% / -6)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
55 (-1.8% / -1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
168
Local VPN
136 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
1,672 (-7.6% / -137)
3.6(+0.0000) (18+0 votes)
1,260 (+1.8% / +22)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
47 (-4.1% / -2)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,221 (-1.9% / -24)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
43 (-6.5% / -3)
43 (+2.4% / +1)
1,367 (+5.1% / +66)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
177
Vexel VPN
59 (+1.7% / +1)
200,389 (+0.5% / +1,042)
4.2(+0.0000) (183+0 votes)
105 (-0.9% / -1)
4,465 (-0.1% / -3)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
83 (-2.4% / -2)
916 (-0.2% / -2)
659 (-0.8% / -5)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
182 (-1.1% / -2)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
50,342 (+0.2% / +85)
4.5(+0.0000) (611+0 votes)
21,476 (-0.5% / -113)
4.9(+0.0000) (2,415-1 votes)
2,152 (-0.3% / -7)
3.6(+0.0000) (24+0 votes)
189
BlufVPN
1,827 (+0.4% / +8)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
3,662 (-0.6% / -21)
2.8(+0.0000) (14+0 votes)
315 (+2.6% / +8)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
20 (+11.1% / +2)
9,287 (-0.7% / -69)
3.2(+0.0000) (39+0 votes)
120 (+3.4% / +4)
195
Trellonet
1,308 (+4.1% / +52)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
190 (+0.5% / +1)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
21,311 (-1.1% / -237)
3.2(+0.0000) (26+0 votes)
762 (-0.8% / -6)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
199
云梯VPN
6,007 (-1.1% / -67)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
68 (-4.2% / -3)
1,028 (+0.9% / +9)
2.4(+0.0000) (7+0 votes)
15,821 (-0.6% / -98)
19 (+5.6% / +1)
11,742 (-0.6% / -71)
205
Help724
70 (+1.4% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
59 (+1.7% / +1)
4,174 (-1.3% / -57)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)
650 (-0.9% / -6)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
923,872 (-0.4% / -3,304)
4.5(+0.0000) (19,500+11 votes)
85 (-2.3% / -2)
2,871 (-2.0% / -59)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,992 (-0.1% / -2)
23 (-11.5% / -3)
300,397 (-0.0% / -116)
3.8(+0.0000) (333+0 votes)
216
RUMIWIFI
108,806 (+0.0% / +42)
4.9(+0.0000) (2,937+0 votes)
115,099 (-0.1% / -70)
4.5(+0.0000) (402+1 votes)
184,969 (-0.5% / -1,021)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
501 (+1.6% / +8)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
220
VeilDuck
44,940 (+0.0% / +19)
4.3(+0.0000) (681+0 votes)
41,725 (-0.0% / -3)
3.7(+0.0000) (420+0 votes)
208 (+5.1% / +10)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
27,922 (-0.2% / -48)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
1,823 (+0.2% / +4)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
17,908 (-1.2% / -211)
4.6(+0.0000) (127+0 votes)
227
NimbusVPN
239 (-5.9% / -15)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
240 (-2.4% / -6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,472 (-0.1% / -14)
4.3(+0.0000) (86+0 votes)
12,801 (+0.5% / +67)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
231
Upnet
9,765 (-1.7% / -165)
3.6(+0.0000) (45+0 votes)
232
OVPN.com
7,449 (-0.6% / -42)
3.7(+0.0000) (14+0 votes)
233
12VPX
5,733 (+5.9% / +320)
3.8(+0.0000) (41+0 votes)
234
ZenMate
8,842 (-0.3% / -24)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
235
DTProxy
13 (+30.0% / +3)
2,484 (-0.3% / -7)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
237
IronVest
109,446 (-0.2% / -244)
4.3(+0.0000) (4,415+0 votes)
2,207 (+0.3% / +7)
3.0(+0.0000) (29+0 votes)
2,875 (-1.8% / -54)
2,040 (+0.7% / +14)
3.1(+0.0000) (9+0 votes)
84,417 (-0.6% / -486)
4.1(+0.0000) (251+0 votes)
1,297 (+0.3% / +4)
3.1(+0.0000) (18+0 votes)
636 (+2.4% / +15)
4.8(+0.0000) (50+0 votes)
40 (-11.1% / -5)
591 (+1.4% / +8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
860 (+0.7% / +6)
666 (+3.4% / +22)
25 (+47.1% / +8)
249
IP Mate
22 (+4.8% / +1)
8,720 (-0.5% / -41)
3.6(+0.0000) (16+0 votes)
251
Dokebi
246 (+0.4% / +1)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
159 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
137 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
122 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
108 (-2.7% / -3)
66 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
257
ZJUWLAN
87 (-1.1% / -1)
74 (+2.8% / +2)
65 (-1.5% / -1)
60 (-9.1% / -6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
262
VpnShop
51 (-5.6% / -3)
51 (+4.1% / +2)
49 (+4.3% / +2)
265
IvyVPN
38 (+0.0% / +0)
24 (+4.3% / +1)
17 (+6.2% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
358,818 (+4.1% / +14,212)
4.6(+0.0000) (1,948+0 votes)
330,989 (+0.1% / +202)
3.7(+0.0000) (768+0 votes)
496,426 (+1.5% / +7,569)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
195,321 (-0.3% / -601)
3.9(+0.0000) (1,712+0 votes)
496,864 (+1.6% / +8,039)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
247,661 (+0.4% / +919)
3.7(+0.0000) (272+0 votes)
191,899 (+0.2% / +326)
4.3(+0.0000) (826+0 votes)
164,889 (+0.6% / +945)
4.5(+0.0000) (1,013+0 votes)
273,591 (-0.1% / -261)
3.4(+0.0000) (92+0 votes)
106,407 (+0.0% / +36)
3.7(+0.0000) (1,458+0 votes)
10 (+25.0% / +2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
145,515 (+0.3% / +500)
4.4(+0.0000) (151+0 votes)
281
Maikr
31,158 (-2.3% / -734)
4.7(+0.0000) (1,502+0 votes)
29,170 (+0.7% / +195)
4.8(+0.0000) (305+0 votes)
36,445 (-0.2% / -83)
4.6(+0.0000) (177+0 votes)
16,851 (-3.5% / -611)
4.9(+0.0000) (226+0 votes)
39,085 (-0.1% / -23)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
30,157 (-0.2% / -52)
3.9(+0.0000) (67+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
9 (+0.0% / +0)
23,151 (+0.4% / +81)
3.8(+0.0000) (69+0 votes)
12,113 (+10.0% / +1,099)
4.8(+0.0000) (114+0 votes)
19,507 (-0.2% / -40)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
13,070 (-0.2% / -26)
4.4(+0.0000) (235+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
13,227 (+0.1% / +9)
3.7(+0.0000) (145+0 votes)
26,933 (-0.8% / -205)