extension ExtPose

Keyword: free vpn

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,863,143 (+0.6% / +10,245)
4.5929(-0.0011) (14,943+197 votes)
2,583,151 (+0.1% / +2,108)
3.8184(-0.0002) (34,888+4 votes)
1,995,374 (+0.3% / +5,096)
4.4911(+0.0000) (20,365+0 votes)
60,460 (+1.1% / +667)
4.2018(-0.0040) (798+1 votes)
145,679 (+2.2% / +3,150)
4.3654(-0.0181) (208+2 votes)
7,152,286 (+0.1% / +3,810)
4.8685(+0.0000) (343,061+84 votes)
1,239,718 (+0.1% / +1,297)
4.4429(+0.0000) (29,792+1 votes)
174,189 (+0.2% / +394)
4.5075(-0.0001) (20,480+4 votes)
75,279 (+0.0% / +19)
3.6639(+0.0000) (1,711+0 votes)
142,034 (+1.2% / +1,746)
4.6481(+0.0000) (466+0 votes)
791,531 (+0.0% / +199)
3.6787(+0.0003) (9,339-1 votes)
109,223 (+5.2% / +5,444)
4.8172(-0.0113) (1,154+87 votes)
15,192 (+0.8% / +120)
2.5543(+0.0000) (92+0 votes)
222,365 (+0.4% / +994)
4.5699(+0.0015) (1,123+4 votes)
180,779 (+0.8% / +1,462)
4.6278(+0.0047) (1,045+13 votes)
128,189 (+0.4% / +515)
4.7046(-0.0010) (1,608+5 votes)
9,636 (+0.2% / +18)
3.3774(+0.0000) (106+0 votes)
1,441,511 (+0.6% / +8,194)
4.7668(+0.0000) (28,302+43 votes)
1,655 (+3.1% / +49)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
1,182 (+3.9% / +44)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
60,958 (+0.7% / +423)
4.1022(+0.0005) (1,653+1 votes)
2,487,482 (+0.1% / +2,538)
4.4171(+0.0001) (66,940+2 votes)
41,514 (+0.0% / +17)
3.631(+0.0000) (374+0 votes)
36,580 (+1.5% / +557)
4.8945(+0.0010) (218+2 votes)
15,126 (+0.8% / +116)
4.6348(-0.0143) (345+3 votes)
6,354 (+0.9% / +57)
3.9841(+0.0000) (63+0 votes)
2,353 (+3.5% / +79)
4.9202(+0.0010) (163+2 votes)
6,040 (+0.6% / +34)
4.6562(+0.0229) (32+2 votes)
3,765 (+1.6% / +61)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
2,972 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
5,654 (+0.7% / +37)
3.4205(+0.0000) (88+0 votes)
23,976 (+0.7% / +160)
3.7783(+0.0000) (212+0 votes)
6,661 (+0.2% / +12)
3.0(+0.0000) (20+0 votes)
63,766 (-0.1% / -43)
4.3382(+0.0000) (1,085+0 votes)
2,771 (+1.1% / +30)
3.5738(+0.0000) (61+0 votes)
1,487 (+1.4% / +20)
3.0(+0.0000) (16+0 votes)
2,081 (+5.0% / +99)
4.8(+0.6333) (5-1 votes)
8,617 (+17.8% / +1,302)
4.1875(-0.2125) (16+1 votes)
542 (+3.6% / +19)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
3,377 (+0.3% / +11)
4.3108(+0.0000) (74+0 votes)
381,509 (+0.5% / +1,763)
4.6168(+0.0000) (7,341+0 votes)
989 (+4.2% / +40)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,707 (+1.0% / +68)
4.8092(+0.0006) (304+1 votes)
26,557 (+3.7% / +959)
4.3056(+0.0000) (373+0 votes)
505 (+5.2% / +25)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
14,298 (+2.6% / +357)
4.686(-0.0149) (121+4 votes)
21,068 (-0.4% / -93)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
4,336 (+2.0% / +85)
4.6981(-0.0078) (53+2 votes)
121 (+0.8% / +1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
10,828 (+1.7% / +180)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
99,394 (+0.4% / +365)
4.5012(-0.0001) (3,334-1 votes)
3,048 (+1.0% / +31)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,053,069 (+0.2% / +2,519)
4.7039(-0.0001) (16,804+14 votes)
13,397 (+1.9% / +248)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
28 (+40.0% / +8)
5,664 (+1.3% / +72)
3.9483(+0.0000) (58+0 votes)
45,420 (+0.2% / +102)
4.2598(+0.0000) (204+0 votes)
225,901 (+0.3% / +750)
4.4276(+0.0013) (456+1 votes)
5,043 (-0.3% / -14)
3.7308(+0.0000) (26+0 votes)
9,907 (+0.9% / +88)
4.768(+0.0008) (306+1 votes)
123 (-0.8% / -1)
304 (+2.4% / +7)
4,016,689 (+0.2% / +6,850)
4.513(+0.0000) (24,931+0 votes)
40,776 (+1.6% / +646)
3.1226(+0.0000) (212+0 votes)
1,521 (+1.4% / +21)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18,739 (+0.3% / +54)
3.8773(+0.0059) (489-1 votes)
3,889 (+2.2% / +85)
4.629(+0.0000) (62+0 votes)
36,198 (+3.6% / +1,242)
4.6392(+0.0013) (194+9 votes)
311 (+1.0% / +3)
3.6818(+0.0000) (22+0 votes)
3,088 (+3.2% / +95)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
702,563 (+0.8% / +5,837)
4.7062(+0.0002) (23,274+19 votes)
96,970 (+0.5% / +453)
3.0(+0.0112) (90+1 votes)
617 (+7.5% / +43)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
100,762 (+0.4% / +352)
4.8995(+0.0000) (5,033+32 votes)
231,967 (+0.8% / +1,848)
3.7815(+0.0038) (325+1 votes)
30,966 (+0.4% / +130)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
2,451,750 (+0.4% / +9,992)
4.4262(+0.0000) (11,238+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
196 (+2.6% / +5)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
100,958 (+0.1% / +98)
4.2206(+0.0000) (2,969+0 votes)
30,524 (+0.3% / +82)
4.5388(-0.0013) (1,329+5 votes)
18,060 (+0.4% / +71)
4.6512(+0.0000) (43+0 votes)
234 (+0.9% / +2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,068 (+2.4% / +190)
4.5965(+0.0000) (57+0 votes)
6,683 (+1.5% / +98)
4.6667(+0.0000) (33+0 votes)
19,851 (+1.3% / +255)
4.7552(+0.0000) (143+0 votes)
975,815 (+0.2% / +2,332)
4.5681(+0.0001) (16,704+8 votes)
25,151 (+2.0% / +501)
2.8182(+0.0000) (11+0 votes)
33,721 (+0.8% / +282)
4.5695(-0.0259) (223+3 votes)
31,715 (+2.1% / +653)
4.1154(+0.0060) (130+2 votes)
2,980 (+10.2% / +276)
4.0(-0.0227) (52+8 votes)
92
Upnet
10,817 (+3.5% / +370)
4.0357(-0.0797) (28+2 votes)
19,542 (+1.6% / +306)
4.5(+0.0000) (40+0 votes)
11,396 (-0.0% / -3)
4.18(+0.0000) (50+0 votes)
1,678 (+1.0% / +17)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
4,489 (+0.8% / +37)
4.525(+0.0000) (40+0 votes)
6,922 (+0.1% / +10)
3.6119(+0.0000) (67+0 votes)
11,370 (+1.1% / +119)
4.375(+0.0000) (64+0 votes)
11,318 (+0.5% / +61)
4.102(+0.0000) (49+0 votes)
100
GFYSC VPN
187 (+8.1% / +14)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
1,360 (+1.6% / +22)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
7,001 (+0.1% / +7)
4.4828(+0.0000) (58+0 votes)
4,433 (+7.3% / +301)
4.7436(-0.0985) (39+1 votes)
3,337 (+2.5% / +82)
4.55(+0.0000) (20+0 votes)
3,602 (-0.2% / -6)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
2,072 (+3.8% / +75)
4.9619(-0.0004) (105-1 votes)
10,629 (+6.6% / +661)
2.5714(+0.0000) (7+0 votes)
1,364 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
37,272 (+4.8% / +1,712)
4.7712(-0.0095) (236+8 votes)
1,901 (+1.6% / +30)
3.0(+0.0000) (10+2 votes)
252 (+0.8% / +2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,956 (+0.0% / +1)
3.7049(+0.0000) (183+0 votes)
23,590 (+0.5% / +118)
4.8923(+0.0002) (1,968+4 votes)
355 (+0.9% / +3)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
78 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
923 (+0.8% / +7)
3.2778(+0.0000) (18+0 votes)
79 (+3.9% / +3)
3,328 (+0.6% / +21)
3.4182(+0.0000) (55+0 votes)
38,670 (+4.9% / +1,792)
2.1905(+0.0000) (21+0 votes)
80,113 (+1.6% / +1,291)
4.1947(+0.0000) (190+0 votes)
150,625 (+0.2% / +322)
4.3542(+0.0000) (10,096+0 votes)
7,322 (+0.3% / +25)
3.9388(-0.0612) (49+1 votes)
922 (-0.5% / -5)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
1,936 (+0.3% / +6)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
125
VPNizer
85 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
126
SHS VPN
15,340 (+2.5% / +374)
4.2128(+0.0000) (94+0 votes)
1,312 (+0.5% / +6)
4.5833(+0.0000) (36+0 votes)
11,170 (+3.8% / +408)
3.6364(+0.0000) (11+0 votes)
2,114 (+7.3% / +143)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,245 (+0.7% / +16)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
131
FlowVPN
1,298 (+1.2% / +16)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,618 (+2.2% / +225)
4.6264(+0.0000) (356+0 votes)
2,221 (+1.8% / +40)
829 (+10.2% / +77)
4.2857(-0.5143) (7+2 votes)
948 (+2.8% / +26)
136
P2P Surf
443 (-2.2% / -10)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
17,572 (+2.3% / +400)
1.5(+0.0000) (10+0 votes)
78 (+1.3% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
461 (+4.5% / +20)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
787 (+0.8% / +6)
3.8824(+0.0000) (17+0 votes)
141
VeilDuck
42,643 (+0.3% / +130)
4.2624(+0.0000) (686+0 votes)
219 (+1.9% / +4)
5,912 (+0.0% / +0)
3.4848(+0.0000) (33+0 votes)
546 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
952 (+2.4% / +22)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
87 (+4.8% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13,471 (+0.7% / +87)
4.4715(+0.0000) (193+0 votes)
214 (-2.3% / -5)
14,083 (+2.0% / +275)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
95 (+2.2% / +2)
93 (-2.1% / -2)
152
Showbox
76 (-1.3% / -1)
287 (+0.3% / +1)
2.8(+0.0000) (10+0 votes)
67 (-5.6% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
258,408 (+0.3% / +856)
4.459(+0.0002) (2,353+1 votes)
201,917 (+0.2% / +501)
4.3055(+0.0000) (851+0 votes)
106,942 (+0.0% / +0)
3.7594(+0.0000) (1,430+0 votes)
617 (-0.2% / -1)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
771 (+0.8% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
160
The Janus
323 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (34+0 votes)
21 (-8.7% / -2)
10,754 (-0.2% / -17)
3.6338(+0.0000) (71+0 votes)
3,184 (-0.1% / -2)
4.6957(+0.0000) (23+0 votes)
2,554 (-0.5% / -14)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,261 (-1.3% / -17)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
1,740 (-0.4% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
167
Vik
799 (+0.4% / +3)
4.2182(+0.0000) (110+0 votes)
1,103 (-0.3% / -3)
2.1364(+0.0000) (22+0 votes)
1,100 (+3.4% / +36)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
552 (+9.5% / +48)