extension ExtPose

Keyword: explorer -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
100,000 (+0.0% / +0)
3.5738(+0.0000) (305+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8222(+0.0000) (45+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.642(+0.0000) (81+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.5748(+0.0017) (254+1 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
10,000 (-50.0% / -10,000)
4.4621(+0.0000) (145+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9167(+0.0000) (12+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.7736(+0.0044) (53+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7857(+0.0000) (28+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8193(+0.0000) (1,035+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (6+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (32+1 votes)
87 (+3.6% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20
IE Tab
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.3152(-0.0002) (19,108+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
220 (-2.2% / -5)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (91+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.3846(+0.0000) (13+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7222(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
26 (-3.7% / -1)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
239 (-1.2% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
507 (-2.9% / -15)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+50.0% / +1,000)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9167(+0.0000) (24+0 votes)
35
Test IE
30,000 (+0.0% / +0)
1.7618(+0.0000) (340+0 votes)
331 (-1.2% / -4)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (24+0 votes)
723 (+1.0% / +7)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
654 (+0.6% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
560 (+0.7% / +4)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
401 (+1.0% / +4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
390 (-0.8% / -3)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5455(+0.0000) (99+0 votes)
526 (+0.2% / +1)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
52 (-1.9% / -1)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.2638(+0.0000) (796+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.451(+0.0000) (51+0 votes)
493 (-0.4% / -2)
3.125(+0.0000) (16+0 votes)
489 (+1.5% / +7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
357 (+2.0% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9412(+0.0000) (17+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
110 (+1.9% / +2)
467 (+0.9% / +4)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
670 (-0.9% / -6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
651 (-3.1% / -21)
3.2381(+0.0000) (21+0 votes)
132 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
85 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
184 (-1.1% / -2)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3636(+0.0000) (11+0 votes)
66 (-4.3% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
939 (+1.2% / +11)
4.2857(+0.0000) (28+0 votes)
283 (-0.4% / -1)
10,000 (+0.0% / +0)
3.38(+0.0000) (50+0 votes)
23 (+15.0% / +3)
266 (+1.9% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
213 (+0.5% / +1)
157 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.62(+0.0000) (50+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6042(+0.0000) (48+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.3509(+0.0000) (57+0 votes)
486 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8269(+0.0000) (52+0 votes)
456 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6945(+0.0000) (4,307+0 votes)
90 (-5.3% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
41 (+17.1% / +6)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5928(-0.0007) (582-1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8112(+0.0004) (429+1 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.9487(-0.0000) (14,550-1 votes)
286 (+2.5% / +7)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.7989(+0.0000) (179+0 votes)
64 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+40.0% / +2)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9781(+0.0000) (12,904+0 votes)
54 (+5.9% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7559(+0.0000) (3,155+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5544(+0.0000) (285+0 votes)
309 (-1.3% / -4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
611 (+5.0% / +29)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9432(+0.0000) (1,514+0 votes)
102 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
241 (+3.9% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
275 (+1.5% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
288 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
466 (+3.6% / +16)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
12 (-7.7% / -1)
7 (+0.0% / +0)
60,000 (+0.0% / +0)
3.537(+0.0000) (432+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.8041(+0.0000) (148+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.66(+0.0000) (453+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8784(+0.0018) (1,382+20 votes)
164 (-2.4% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.298(-0.0220) (151+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.4233(+0.0000) (189+0 votes)
205 (+7.9% / +15)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
90,000 (+12.5% / +10,000)
4.2154(-0.0502) (65+1 votes)
20,000
267 (+2.7% / +7)
130 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
123 (+3.4% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.1449(+0.0000) (69+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (14+0 votes)
101 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
40 (-4.8% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8495(+0.0000) (186+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6486(+0.0000) (111+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.9333(+0.0003) (420+2 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8203(+0.0000) (128+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
149
HRTE
7 (-12.5% / -1)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
151
JSON Hero
1,000 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
7
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
89 (+7.2% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9394(-0.0018) (33-1 votes)
157
iTab
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49 (+6.5% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
605 (+1.0% / +6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
19 (-9.5% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4631(+0.0000) (149+0 votes)
590 (-1.5% / -9)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
339 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
366 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
168
Dark Mode
542 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
398 (-2.5% / -10)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
47 (+4.4% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
202 (+1.5% / +3)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
173
Dev Tabs
305 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
716 (+1.8% / +13)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
153 (-15.0% / -27)
4.7143(+0.0000) (21+0 votes)
176
ProfCheck
216 (+1.4% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
277 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
659 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
170 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
233 (+3.1% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
119 (+3.5% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
75 (+5.6% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
192 (-2.5% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
32 (-3.0% / -1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
70 (+9.4% / +6)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
46 (-8.0% / -4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3291(-0.0001) (27,783-1 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.7595(+0.0002) (41,201+34 votes)
59 (-9.2% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
9,000,000 (+0.0% / +0)
4.6522(+0.0000) (92+0 votes)
6,000,000 (+0.0% / +0)
3.7287(+0.0000) (188+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
3.6387(-0.0224) (119+1 votes)
9 (+12.5% / +1)
900,000 (+0.0% / +0)
4.9324(-0.0007) (5,403+2 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (26+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4759(-0.0032) (891+8 votes)
205
MozBar
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.7087(+0.0000) (2,104+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
14 (-12.5% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
3.8077(+0.0000) (78+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.4272(+0.0000) (6,049+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.6531(+0.0000) (245+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.4166(+0.0027) (1,025+15 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.8478(+0.0000) (289+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.6207(+0.0000) (29+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6328(+0.0000) (5,811+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.0027(+0.0000) (369+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.3148(+0.0000) (54+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4187(+0.0000) (449+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3401(+0.0000) (1,438+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2512(+0.0012) (625+1 votes)
395 (-2.2% / -9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
225
Readwell
800,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6007(+0.0000) (288+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9052(+0.0000) (116+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.8061(+0.0000) (361+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.5871(+0.0000) (264+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.7283(+0.0000) (173+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.835(+0.0008) (206+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9669(+0.0000) (151+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5295(+0.0000) (2,221+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.0972(+0.0063) (144+1 votes)
17 (+0.0% / +0)
60,000 (+0.0% / +0)
3.6222(+0.0000) (45+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
238
Lensify
300,000 (+0.0% / +0)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.9778(+0.0000) (45+0 votes)
70,000
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
241
rockstar
30,000 (+0.0% / +0)
4.9318(+0.0000) (44+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3442(+0.0000) (154+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.6111(+0.0000) (18+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.2727(-0.0130) (22+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5882(+0.0000) (17+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.931(-0.0356) (29-1 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3452(-0.0290) (168+5 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2581(+0.0000) (31+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.15(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+11.1% / +1,000)
3.4286(+0.0000) (21+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.791(+0.0000) (67+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7857(+0.0000) (210+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5238(+0.0000) (21+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.0602(+0.0000) (83+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.881(+0.0000) (42+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.2391(+0.0000) (46+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.8462(+0.0000) (78+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.3953(+0.0000) (43+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.9194(+0.0000) (124+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (30+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0526(+0.0000) (38+0 votes)
268
Dastine
4,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (21+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.1579(+0.0468) (19+1 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
7,000 (-12.5% / -1,000)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9348(+0.0000) (46+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.2222(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2581(+0.0000) (62+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4545(+0.0000) (11+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.619(+0.0000) (21+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.6429(+0.0000) (14+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
281
Tarjomak
3,000 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (18+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.8333(+0.0000) (18+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (32+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (60+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)