extension ExtPose

Keyword: score

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
93,897 (+0.9% / +830)
4.1656(+0.0000) (302+0 votes)
10,442 (+0.1% / +13)
4.6512(+0.0000) (43+0 votes)
788,623 (+6.7% / +49,439)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
766,942 (+7.4% / +52,559)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
766,421 (+7.3% / +51,993)
766,397 (+7.2% / +51,774)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
764,912 (+7.3% / +51,780)
763,958 (+7.4% / +52,370)
763,629 (+7.2% / +51,486)
787,638 (+6.7% / +49,746)
784,730 (+6.8% / +50,109)
767,985 (+7.1% / +51,118)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
767,506 (+7.3% / +52,005)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
14
Bump.io
765,935 (+7.3% / +51,924)
765,081 (+7.3% / +52,149)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
764,422 (+7.3% / +51,743)
763,577 (+7.3% / +51,831)
762,557 (+7.3% / +51,572)
762,807 (+7.3% / +52,136)
763,417 (+7.4% / +52,828)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
75,266 (+0.2% / +171)
3.5152(+0.0000) (165+0 votes)
25,533 (+0.2% / +41)
3.9927(+0.0000) (273+0 votes)
5,426 (+0.4% / +23)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
314 (-0.6% / -2)
23,447 (+0.7% / +152)
4.3667(+0.0000) (60+0 votes)
26,940 (+0.3% / +88)
3.9412(+0.0000) (34+0 votes)
828 (-0.1% / -1)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
2,102 (-0.8% / -16)
4.9459(+0.0000) (111+0 votes)
628 (+0.3% / +2)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
374 (-1.1% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,488 (-0.0% / -2)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
24,224 (+0.2% / +57)
2.8889(+0.0000) (18+0 votes)
10,555 (+0.8% / +87)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
177 (+1.1% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,105 (+0.6% / +7)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
671 (+0.3% / +2)
3.6111(+0.0000) (18+0 votes)
37
2048
430,106 (-0.1% / -304)
3.3354(-0.0009) (1,902-1 votes)
730 (-0.4% / -3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
79 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,073 (+0.0% / +1)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
764 (-0.1% / -1)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
329 (+0.9% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,014 (+0.3% / +3)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
25,827 (+0.1% / +38)
3.7692(+0.0000) (26+0 votes)
620 (+1.5% / +9)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
980 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
165 (+1.9% / +3)
95 (+3.3% / +3)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
52,449 (+0.3% / +131)
4.5665(+0.0000) (2,067+0 votes)
134 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
167,357 (+0.2% / +273)
4.0192(+0.0000) (104+0 votes)
134,675 (+0.3% / +412)
4.3684(+0.0000) (380+0 votes)
3,921 (+0.7% / +26)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
14,583 (+0.3% / +47)
2.25(+0.0000) (12+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
2,989 (+0.7% / +20)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
52 (-7.1% / -4)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
7,506 (+0.0% / +0)
4.62(+0.0000) (100+0 votes)
4,536 (+0.2% / +11)
4.28(+0.0000) (25+0 votes)
96 (+1.1% / +1)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
55,474 (+0.3% / +164)
4.0771(+0.0000) (1,037+0 votes)
36,174 (+0.3% / +110)
4.9156(+0.0000) (557+0 votes)
30,172 (-0.0% / -9)
4.3671(+0.0000) (79+0 votes)
214 (+2.9% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,312 (-0.3% / -18)
4.3393(+0.0000) (56+0 votes)
77 (+6.9% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,531 (+0.7% / +11)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
923 (+1.0% / +9)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11,616 (-0.2% / -22)
4.325(+0.0000) (40+0 votes)
395 (-3.2% / -13)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
253 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,218 (+2.1% / +25)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,311 (+0.2% / +24)
3.3125(+0.0000) (16+0 votes)
1,802 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,279 (-0.2% / -12)
3.6571(+0.0000) (35+0 votes)
82
Curia
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
983 (+2.2% / +21)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25,940 (-0.3% / -75)
4.3448(+0.0000) (145+0 votes)
76 (+2.7% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,563 (-0.2% / -5)
4.8519(+0.0000) (27+0 votes)
217 (+2.8% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,953 (+0.2% / +8)
3.4737(+0.0000) (19+0 votes)
194 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
25 (+8.7% / +2)
800 (+1.0% / +8)
3.5882(+0.0000) (34+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
158 (-3.7% / -6)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
50,697 (+0.4% / +211)
4.0625(+0.0000) (16+0 votes)
269 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
1,200 (-0.5% / -6)
4.625(+0.0000) (24+0 votes)
127 (-1.6% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,224 (-1.9% / -24)
3.8367(+0.0000) (49+0 votes)
61 (+1.7% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
18 (+28.6% / +4)
945 (-0.3% / -3)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
200 (-1.0% / -2)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
338 (+1.2% / +4)
3.1111(+0.0000) (18+0 votes)
473 (+0.2% / +1)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,049 (-0.1% / -6)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
1,211 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
103 (+3.0% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
636 (+0.3% / +2)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
33,036 (+0.2% / +70)
1.7923(+0.0000) (1,040+0 votes)
7 (+40.0% / +2)
114
uBO-Scope
3,122 (+0.4% / +13)
4.8387(+0.0000) (31+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
3,400 (+0.3% / +9)
4.4464(+0.0000) (56+0 votes)
109 (+2.8% / +3)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
9,232 (+0.7% / +65)
4.8667(+0.0000) (45+0 votes)
1,276,227 (+0.5% / +6,268)
4.5389(+0.0001) (8,348+1 votes)
23 (+0.0% / +0)
79 (-3.7% / -3)
1,030 (-0.5% / -5)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
913 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
4,959 (+0.6% / +30)
3.8587(+0.0000) (92+0 votes)
325 (+0.3% / +1)
4.7143(+0.0000) (21+0 votes)
112 (-3.4% / -4)
1,350 (-0.8% / -11)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
869,791 (+9.0% / +71,765)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
4,616 (+2.2% / +99)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
691,045 (+2.9% / +19,266)
136
Helium 10
284,445 (+0.5% / +1,432)
4.0929(+0.0000) (140+0 votes)
199,238 (+0.4% / +839)
4.5278(+0.0000) (864+0 votes)
513 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
533,483 (+0.0% / +0)
226,953 (+0.4% / +810)
4.225(+0.0000) (200+0 votes)
141
Pig Game
15 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
424,631 (+0.4% / +1,778)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
774 (+0.8% / +6)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
874 (+0.6% / +5)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
1,089 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
903 (+0.2% / +2)
2.1429(+0.0000) (7+0 votes)
102 (+1.0% / +1)
1,867 (+0.3% / +5)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
636 (+0.5% / +3)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
700 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
115 (-1.7% / -2)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
363 (-0.5% / -2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
55,270 (+0.5% / +274)
2.9091(+0.0000) (462+0 votes)
455 (-2.4% / -11)
737 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
159
Scamdoc
257 (-1.9% / -5)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
161
Botson
306 (+1.0% / +3)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
21 (+10.5% / +2)
42,132 (+0.5% / +198)
2.2667(+0.0000) (30+0 votes)
25,071 (+0.4% / +105)
4.1071(+0.0000) (28+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
138 (-1.4% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,942 (+2.9% / +876)
694 (+0.3% / +2)
28,962 (+0.3% / +89)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
133 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,464 (+0.8% / +66)
4.677(+0.0000) (226+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,021 (-0.2% / -16)
4.4362(+0.0000) (525+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
30 (+11.1% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
161 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
13,791 (+0.3% / +47)
3.5517(+0.0000) (261+0 votes)
15,133 (+0.4% / +58)
3.35(+0.0000) (20+0 votes)
12,160 (+0.3% / +37)
3.1371(+0.0000) (175+0 votes)
182
PolitEcho
12,588 (+0.1% / +10)
3.6154(+0.0000) (26+0 votes)
79 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
7,011 (+0.3% / +22)
4.8519(+0.0000) (27+0 votes)
6,129 (-0.3% / -18)
4.5269(+0.0000) (260+0 votes)
187
ZonGuru
6,538 (+0.4% / +23)
4.8571(+0.0000) (28+0 votes)
399,992 (+0.9% / +3,391)
4.7198(+0.0003) (12,042-3 votes)
161 (+0.0% / +0)
190
Lavender
84 (+2.4% / +2)
5,395 (+0.6% / +34)
4.5391(+0.0000) (115+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
193
TweetItus
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
9,925 (-32.7% / -4,814)
195
Atv Games
6,366 (+0.0% / +1)
3.0556(+0.0000) (36+0 votes)
126 (+0.0% / +0)
5,540 (+0.7% / +37)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,488 (+1.4% / +34)
4.6829(+0.0000) (41+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
3,526 (-0.0% / -1)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3,806 (-0.2% / -9)
3.4(+0.0000) (25+0 votes)
3,032 (+0.2% / +6)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
3,749 (-0.4% / -15)
3.2105(+0.0000) (19+0 votes)
4,650 (+0.4% / +18)
2.0769(+0.0000) (13+0 votes)
3,565 (+0.2% / +8)
3.6061(+0.0000) (33+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
161 (-3.0% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
161 (-3.0% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
211
Solitaire
3,175 (+0.7% / +21)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
111 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,421 (+1.2% / +29)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
46 (-4.2% / -2)
215
2048 Hack
3,211 (-0.2% / -7)
2.4204(+0.0000) (157+0 votes)
2,879 (+0.4% / +12)
2.4091(+0.0000) (22+0 votes)
1,477 (+0.1% / +2)
4.9412(+0.0000) (17+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20 (+11.1% / +2)
2,109 (-0.3% / -6)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
1,646 (+0.7% / +12)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
2,217 (-0.0% / -1)
2.3333(+0.0000) (9+0 votes)
244 (+2.1% / +5)
3.4286(+0.0000) (14+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
1,313 (-0.5% / -7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
941 (+1.1% / +10)
4.0238(+0.0000) (42+0 votes)
232
Pikadino
709 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
998 (-1.0% / -10)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
1,073 (+1.5% / +16)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
824 (-1.2% / -10)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
93 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,099 (+3.1% / +33)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,175 (+0.3% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
161 (-0.6% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
1,100 (+0.2% / +2)
1.9(+0.0000) (10+0 votes)
789 (+0.8% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
244
j-play
733 (+0.0% / +0)
3.4444(+0.0000) (18+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
631 (+0.2% / +1)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
715 (+0.6% / +4)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
248
Offr
644 (+1.3% / +8)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
825 (+5.0% / +39)
471 (+0.9% / +4)
4.4706(+0.0000) (34+0 votes)
761 (+1.6% / +12)
2.2857(+0.0000) (7+0 votes)
759 (-0.5% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
743 (+1.8% / +13)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
28 (+7.7% / +2)
489 (+1.9% / +9)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
639 (+1.1% / +7)
571 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
550 (+4.0% / +21)
260
TweetCred
372 (-1.1% / -4)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
14,908 (+0.6% / +93)
4.25(+0.0000) (28+0 votes)
324 (-1.5% / -5)
4.2667(+0.0000) (15+0 votes)
316 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
264
PassPlus
316 (+0.3% / +1)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
23 (-8.0% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,543 (+0.3% / +26)
4.913(+0.0000) (23+0 votes)
267
Moto Rush
22 (-8.3% / -2)
14 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
139,559 (+0.0% / +51)
4.1845(+0.0000) (103+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
303 (-2.6% / -8)
2.5714(+0.0000) (7+0 votes)
273
LQ Score
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
20 (-9.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
285 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
182 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
278
FaceIt
44 (+7.3% / +3)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
231 (-1.3% / -3)
177 (+2.3% / +4)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
281
JS Digger
173 (-0.6% / -1)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
218 (-0.9% / -2)
163 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
143 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
191 (-2.1% / -4)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
2,885 (-0.4% / -12)
3.8571(+0.0000) (14+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
10 (+11.1% / +1)
14 (+7.7% / +1)
119 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
151 (+1.3% / +2)
124 (-1.6% / -2)
118 (+0.9% / +1)
115 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
77 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
95 (+1.1% / +1)
96 (+2.1% / +2)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)