extension ExtPose

Keyword: score

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
178,766 (+0.1% / +231)
3.3566(+0.0123) (572-3 votes)
143,740 (+0.0% / +0)
2.5502(+0.0000) (418+0 votes)
11,029 (+0.1% / +16)
4.5778(+0.0000) (45+0 votes)
16,281 (+0.0% / +0)
1.5134(+0.0117) (298+1 votes)
74,163 (-0.2% / -155)
3.5215(+0.0000) (163+0 votes)
26,634 (-0.3% / -93)
4.2339(+0.0031) (248+1 votes)
5,489 (-0.1% / -4)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
48,495 (-0.0% / -8)
4.6557(+0.0000) (122+0 votes)
285 (-0.3% / -1)
23,818 (+0.1% / +32)
3.9714(+0.0000) (35+0 votes)
969 (-0.7% / -7)
2,288 (+1.2% / +28)
4.9459(+0.0000) (111+0 votes)
14,192 (+0.4% / +59)
4.1818(+0.0000) (22+0 votes)
570 (-0.7% / -4)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
4,822 (-0.3% / -15)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
484 (+0.4% / +2)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
21,224 (+0.0% / +3)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
8,712 (-2.7% / -245)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,638 (-0.1% / -1)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
190 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
21
2048
654,627 (-0.2% / -1,416)
3.2925(+0.0000) (1,870+0 votes)
656 (+0.6% / +4)
3.6111(+0.0000) (18+0 votes)
442 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,557 (+0.8% / +20)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
665 (-1.0% / -7)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
284 (-0.7% / -2)
53 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,132 (+0.3% / +3)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
702 (-1.8% / -13)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
473 (-0.2% / -1)
4.2667(+0.0000) (15+0 votes)
18,173 (+0.2% / +37)
3.72(+0.0000) (25+0 votes)
55,287 (+0.1% / +28)
4.5663(+0.0000) (2,066+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
116,186 (-0.1% / -88)
4.3481(+0.0000) (339+0 votes)
340 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
14,273 (-0.2% / -28)
1.1429(+0.0000) (7+0 votes)
66,324 (+3.6% / +2,321)
4.4835(+0.0000) (91+0 votes)
1,138 (-2.6% / -30)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
49 (+4.3% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
251 (-0.8% / -2)
43,675 (+0.1% / +24)
4.1064(+0.0194) (47+1 votes)
6,148 (-0.0% / -2)
4.6154(+0.0000) (91+0 votes)
55,028 (+0.1% / +79)
4.0763(+0.0030) (1,036-1 votes)
32,891 (+0.1% / +23)
4.908(+0.0000) (500+0 votes)
83 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,994 (+0.4% / +20)
4.3393(+0.0000) (56+0 votes)
1,673 (+0.1% / +2)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
162 (-1.2% / -2)
48 (+0.0% / +0)
36 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
58 (+9.4% / +5)
12,495 (-0.1% / -8)
4.3077(+0.0000) (39+0 votes)
37 (-5.1% / -2)
455 (-1.1% / -5)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
7,901 (+0.1% / +11)
3.6176(+0.0000) (34+0 votes)
374 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
10,606 (+0.0% / +2)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
1,680 (+0.3% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,556 (+0.2% / +7)
4.7143(+0.0000) (28+0 votes)
2,943 (-58.1% / -4,083)
80 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,758 (-0.1% / -2)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
890 (+0.7% / +6)
3.5882(+0.0000) (34+0 votes)
2,366 (-0.3% / -7)
4.625(+0.0000) (24+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
16,121 (+0.5% / +87)
4.4138(+0.0000) (58+0 votes)
70
Curia
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,793 (+0.0% / +0)
4.0435(+0.0000) (115+0 votes)
132 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
3,536 (-0.9% / -33)
3.5155(+0.0000) (97+0 votes)
1,608 (+0.6% / +9)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
269 (-0.4% / -1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
1,212 (-1.4% / -17)
3.8333(+0.0000) (48+0 votes)
1,018 (-1.0% / -10)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
53 (-1.9% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
381 (+0.8% / +3)
3.1111(+0.0000) (18+0 votes)
200 (-0.5% / -1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
28 (+7.7% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
8,480 (-0.6% / -47)
4.8966(+0.0000) (29+0 votes)
1,173 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
177 (+3.5% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
557 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
337 (+0.6% / +2)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
395 (+8.2% / +30)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,194 (-0.9% / -30)
4.8387(+0.0000) (31+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
3,999 (+0.1% / +5)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
11,560 (-0.0% / -4)
4.8077(+0.0000) (26+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
2,860 (-0.6% / -17)
4.537(+0.0000) (54+0 votes)
1,583 (+0.0% / +0)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
981,572 (+0.1% / +610)
4.5405(+0.0000) (8,132+0 votes)
18 (-10.0% / -2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
418 (-2.3% / -10)
4.7143(+0.0000) (21+0 votes)
33 (-5.7% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,921 (+4.0% / +112)
5,149 (-0.4% / -22)
3.7979(+0.0000) (94+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
1,790 (+1.1% / +19)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,324 (-0.2% / -12)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
1,193 (-0.7% / -8)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
193,106 (+0.0% / +0)
4.5286(+0.0000) (751+0 votes)
108
Pig Game
15 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
109
Helium 10
213,798 (+0.0% / +19)
4.1473(+0.0000) (129+0 votes)
42 (+5.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
189,687 (-0.1% / -193)
4.2599(+0.0000) (177+0 votes)
992 (+0.0% / +0)
2.1429(+0.0000) (7+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
378 (-0.3% / -1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
600 (-0.3% / -2)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
667 (+0.0% / +0)
232 (+1.8% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,548 (+0.1% / +1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
628 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
102 (-1.0% / -1)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
232 (+2.2% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
57,548 (-0.3% / -177)
2.8491(+0.0000) (477+0 votes)
209 (+1.5% / +3)
126
Botson
324 (-0.3% / -1)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
134 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
32 (-3.0% / -1)
611 (+0.2% / +1)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
239 (-2.0% / -5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
16,947 (-0.2% / -38)
4.4208(+0.0000) (530+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
19,347 (-0.1% / -11)
4.2222(+0.0000) (27+0 votes)
31,624 (+0.5% / +143)
2.0625(+0.0000) (16+0 votes)
134 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,335 (-0.5% / -34)
4.6726(+0.0000) (223+0 votes)
15,213 (+0.2% / +27)
3.4944(+0.0000) (267+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
15,014 (-0.2% / -34)
3.0492(+0.0000) (183+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
142
PolitEcho
13,537 (-0.2% / -32)
3.6154(+0.0000) (26+0 votes)
17,022 (+0.2% / +41)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,215 (-0.9% / -64)
4.5134(+0.0000) (261+0 votes)
145
Atv Games
11,215 (+0.1% / +16)
3.0(+0.0000) (37+0 votes)
146
ZonGuru
6,900 (+1.0% / +66)
4.8519(+0.0000) (27+0 votes)
10,982 (-0.1% / -8)
3.2308(+0.0000) (13+0 votes)
8,247 (-0.2% / -19)
3.7778(+0.0000) (18+0 votes)
149
AliTrendz
8 (+14.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
366,313 (-0.0% / -70)
4.7181(+0.0000) (11,947+0 votes)
153
Pinball
9,367 (-0.2% / -19)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
31 (-3.1% / -1)
341 (+0.0% / +0)
4,585 (+0.1% / +4)
4.5214(+0.0000) (117+0 votes)
8,528 (+0.6% / +48)
2.3491(+0.0000) (169+0 votes)
28 (+7.7% / +2)
159
Scamdoc
85 (-1.2% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
115 (+3.6% / +4)
4.5(-0.5000) (2+1 votes)
3,171 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
4,328 (-0.1% / -3)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
4,584 (+0.4% / +20)
3.4348(+0.0000) (23+0 votes)
2,678 (+1.0% / +26)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
166
TweetItus
5 (+25.0% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,817 (+0.3% / +10)
3.6061(+0.0000) (33+0 votes)
47 (-4.1% / -2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
3,959 (-0.5% / -21)
3.2105(+0.0000) (19+0 votes)
171
2048 Hack
4,690 (+0.3% / +14)
2.4025(+0.0000) (159+0 votes)
2,083 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (40+0 votes)
2,814 (+0.0% / +1)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
3,140 (-0.1% / -2)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
4,216 (-0.5% / -20)
2.2727(+0.0000) (11+0 votes)
176
Solitaire
3,105 (+0.5% / +16)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
158 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,983 (+0.1% / +3)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
1,898 (+1.9% / +35)
4.175(+0.0000) (40+0 votes)
3,127 (-0.0% / -1)
2.3636(+0.0000) (22+0 votes)
1,506 (-0.1% / -2)
4.9412(+0.0000) (17+0 votes)
2,687 (-0.3% / -8)
2.3333(+0.0000) (9+0 votes)
1,693 (-0.9% / -16)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
1,680 (-0.3% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,640 (-0.6% / -10)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,990 (-0.4% / -8)
1.9(+0.0000) (10+0 votes)
1,726 (+0.1% / +1)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
1,126 (-0.9% / -10)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,748 (+1.1% / +19)
1,235 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
193
Pikadino
869 (-0.8% / -7)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
191 (+1.6% / +3)
3.3077(+0.0000) (13+0 votes)
98 (-2.0% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
196
j-play
1,006 (-0.3% / -3)
3.4444(+0.0000) (18+0 votes)
864 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
29,003 (+0.1% / +40)
4.2529(+0.0000) (1,040+0 votes)
869 (+0.2% / +2)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
503 (+0.0% / +0)
4.6875(+0.0000) (32+0 votes)
708 (-0.1% / -1)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
135 (-1.5% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
735 (+3.7% / +26)
623 (+0.3% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
206
Offr
512 (+0.4% / +2)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
459 (+3.1% / +14)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
208
TweetCred
410 (+0.5% / +2)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
565 (+0.2% / +1)
535 (-1.1% / -6)
2.0(+0.0000) (6+0 votes)
211
PassPlus
348 (-1.7% / -6)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
235,354 (-0.2% / -392)
4.0286(+0.0000) (105+0 votes)
10,402 (+0.1% / +11)
4.5217(+0.0000) (23+0 votes)
412 (-90.8% / -4,084)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
288 (-0.3% / -1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
381 (-2.1% / -8)
2.5714(+0.0000) (7+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
280 (+1.8% / +5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
346 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
334 (+1.2% / +4)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
333 (+0.6% / +2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
4,256 (+0.0% / +2)
4.913(+0.0000) (23+0 votes)
32 (-5.9% / -2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
181 (-1.1% / -2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
211 (+1.0% / +2)
3,734 (-0.5% / -18)
3.8462(+0.0000) (13+0 votes)
231
FaceIt
36 (+2.9% / +1)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
202 (+2.5% / +5)
4 (-20.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
175 (-1.7% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
122 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
149 (-0.7% / -1)
238
JS Digger
126 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
13 (+44.4% / +4)
122 (-0.8% / -1)
13 (+0.0% / +0)
110 (+1.9% / +2)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
100 (-2.9% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
106 (-1.9% / -2)
245
Fruit Cut
102 (+3.0% / +3)
81 (-2.4% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
96 (-2.0% / -2)
74 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
74 (+5.7% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
73 (-2.7% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
70 (+6.1% / +4)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
88 (+0.0% / +0)
10 (-9.1% / -1)
77 (+2.7% / +2)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
65 (+1.6% / +1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
55 (-3.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
62 (-3.1% / -2)
4 (+0.0% / +0)
60 (+5.3% / +3)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
58 (+1.8% / +1)
263
Shorter.
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
265
BALLS
45 (-16.7% / -9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
447 (-0.2% / -1)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
475 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
487 (-1.4% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
41 (+2.5% / +1)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
279
bitHound
7 (-12.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
298 (-0.3% / -1)
281
HarverX
219 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
28 (+0.0% / +0)
220 (+2.3% / +5)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
202 (+0.5% / +1)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
287
Breakout
6 (+0.0% / +0)
288
Penalty
196 (+2.1% / +4)
289
Amzdrop
24 (-4.0% / -1)
24 (+0.0% / +0)
189 (+0.5% / +1)
292
Robotman
134 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
23 (+9.5% / +2)
23 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
22 (-4.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
818 (+0.7% / +6)
3.2632(+0.0000) (19+0 votes)
299
MozBar
655,927 (+0.1% / +498)
3.881(+0.0000) (1,916+0 votes)
21 (+5.0% / +1)