extension ExtPose

Keyword: market -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
579,921 (+0.4% / +2,284)
4.1(+0.0000) (301+1 votes)
24,822 (+1.0% / +256)
4.2(+0.0000) (74+0 votes)
38,163 (+0.3% / +120)
4.9(+0.0000) (196-1 votes)
116,346 (+1.2% / +1,389)
4.6(+0.0000) (312+20 votes)
14,043 (+1.3% / +178)
4.9(+0.0000) (67+0 votes)
4,319 (+0.9% / +37)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
4,165 (+2.0% / +80)
4.5(+0.0000) (54+1 votes)
2,639 (+0.2% / +5)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
11,476 (+0.6% / +65)
5.0(+0.0000) (13+11 votes)
260,777 (+0.3% / +698)
4.2(+0.0000) (113+0 votes)
8,968 (+10.8% / +876)
4.4(+0.0000) (16+1 votes)
17,343 (+0.4% / +70)
4.6(+0.0000) (110+0 votes)
1,611,180 (+0.8% / +12,403)
4.1(+0.0000) (9,533+11 votes)
13,758 (+2.6% / +349)
4.7(+0.2000) (44+15 votes)
2,347 (+2.8% / +65)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
62,804 (-0.7% / -415)
4.5(+0.0000) (86+9 votes)
53,517 (+0.3% / +183)
2.9(+0.0000) (108+0 votes)
499 (-4.0% / -21)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
45,912 (+1.2% / +554)
3.3(+0.0000) (20+0 votes)
852 (+3.8% / +31)
422 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,778 (+2.1% / +96)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
1,043 (+0.4% / +4)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
194,541 (+0.6% / +1,115)
4.3(+0.0000) (176+0 votes)
918 (+1.8% / +16)
571 (+5.7% / +31)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
194 (-0.5% / -1)
545 (-1.6% / -9)
716 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,761 (+0.7% / +34)
4.0(+0.0000) (140+0 votes)
5,118 (+0.3% / +16)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
22,695 (+4.7% / +1,029)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
317,457 (+0.6% / +1,961)
4.4(+0.0000) (227+0 votes)
149,417 (+3.9% / +5,546)
4.6(+0.0000) (827+20 votes)
172 (-4.4% / -8)
6,386 (+5.6% / +341)
4.8(+0.0000) (13+1 votes)
6,911 (+1.0% / +68)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
262 (+1.9% / +5)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
447 (+3.0% / +13)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
10,928 (+0.9% / +97)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
1,855 (+1.3% / +24)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
54,295 (+1.1% / +576)
4.2(+0.0000) (80+0 votes)
109 (-0.9% / -1)
5,092 (+3.3% / +161)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
149 (+4.2% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,608 (+0.3% / +14)
3.6(+0.0000) (55+0 votes)
22,934 (+0.5% / +124)
4.8(+0.0000) (121+1 votes)
26,482 (+0.8% / +209)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
89,241 (-3.5% / -3,233)
5.0(+0.0000) (45+1 votes)
199 (+1.5% / +3)
2.1(+0.0000) (9+0 votes)
19,917 (+0.2% / +42)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
962 (+3.2% / +30)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
213,448 (-0.3% / -602)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
3,175 (+0.5% / +16)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
7,616 (+0.8% / +59)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
21 (+10.5% / +2)
52 (-1.9% / -1)
862 (+7.3% / +59)
1,450 (+10.4% / +137)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
44,411 (+0.1% / +51)
4.6(+0.0000) (1,917+0 votes)
122,854 (-10.1% / -13,801)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,303 (-0.1% / -3)
4.9(+0.0000) (23+0 votes)
98 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
654 (-1.4% / -9)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
264 (+3.9% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
85 (-1.2% / -1)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
4,461 (+0.6% / +28)
4.8(+0.0000) (42+0 votes)
2,500,623 (+0.0% / +298)
4.5(+0.0000) (634+5 votes)
67 (+0.0% / +0)
3,853 (+1.5% / +56)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
883 (+0.8% / +7)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
2,099 (+1.8% / +38)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
159 (-3.0% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39,434 (+0.9% / +354)
4.4(+0.0000) (85+0 votes)
6,321 (+1.1% / +71)
746,060 (+0.2% / +1,313)
4.3(+0.0000) (381+6 votes)
77
TradeA1
1,233 (-0.4% / -5)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
2,915 (+5.5% / +151)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
315 (+21.2% / +55)
1,293 (+2.9% / +36)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
243 (+3.8% / +9)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
5,961 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (37+0 votes)
79,548 (+0.0% / +3)
3.0(+0.0000) (213+0 votes)
3,429 (+1.5% / +51)
4.9(+0.0000) (89+0 votes)
375 (+2.2% / +8)
86
Claim
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
35 (+16.7% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
13,569 (+4.5% / +587)
4.9(+0.0000) (336+1 votes)
21,963 (+0.3% / +63)
4.9(+0.0000) (129+0 votes)
63 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
63 (-10.0% / -7)
22,563 (+1.6% / +364)
4.8(+0.0000) (21+1 votes)
199 (+2.1% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,080 (-0.2% / -7)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
740 (+2.6% / +19)
299 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
28,505 (+0.2% / +58)
3.2(+0.0000) (22+0 votes)
15 (-11.8% / -2)
99 (-7.5% / -8)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,206 (+1.7% / +183)
4.9(+0.0000) (170+2 votes)
556 (+2.2% / +12)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,769,006 (+0.6% / +16,303)
4.4(+0.0000) (11,178+1 votes)
99 (+4.2% / +4)
104
Liza View
116 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,666 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
2,439 (+2.9% / +68)
3.5(+0.0000) (12+0 votes)
2,745 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
2,026,859 (+0.4% / +8,102)
3.9(+0.0000) (1,920+15 votes)
110
Nasdaq
1,920 (+1.1% / +21)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5,959 (+0.2% / +13)
3.9(+0.0000) (42+0 votes)
823 (+0.7% / +6)
228 (+1.3% / +3)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
27 (+8.0% / +2)
73 (-6.4% / -5)
118 (-1.7% / -2)
1,030 (+3.2% / +32)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
205 (-0.5% / -1)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
163 (+1.2% / +2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
17,236 (+0.4% / +65)
3.6(+0.0000) (148+0 votes)
29 (-6.5% / -2)
2,825 (+0.1% / +3)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
31 (+10.7% / +3)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
126
TSEAI
21 (-8.7% / -2)
167 (+1.8% / +3)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
13,611 (-0.1% / -18)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
680 (+0.4% / +3)
4.6(+0.2000) (9+2 votes)
5,188 (+1.2% / +62)
4.3(+0.0000) (76+0 votes)
38,841 (+1.7% / +658)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
42 (-6.7% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
537 (+5.3% / +27)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
30,023 (+0.6% / +169)
3.9(+0.3000) (52+13 votes)
6,230 (+1.8% / +108)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
254,806 (+0.7% / +1,707)
4.6(+0.0000) (2,480+7 votes)
137
SimuNet
15 (+0.0% / +0)
6,751 (+0.9% / +62)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
10,768 (+11.0% / +1,063)
4.9(+0.0000) (21+5 votes)
1,484 (+1.4% / +20)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
1,154 (+5.2% / +57)
4.6(+0.1000) (9-1 votes)
501 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
1,199 (+6.0% / +68)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,953 (-0.8% / -15)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
21,925 (+0.1% / +25)
4.2(+0.0000) (87+0 votes)
2,391 (+0.2% / +5)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,757 (+1.2% / +93)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
338 (-0.3% / -1)
12 (+9.1% / +1)
3,992 (-0.3% / -12)
4.4(+0.0000) (111+0 votes)
258 (+6.2% / +15)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
153
wikifx
5,380 (+2.0% / +107)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
380 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
144 (-2.0% / -3)
127,602 (+0.7% / +876)
3.3(+0.0000) (56+0 votes)
3,066 (+20.8% / +528)
4.8(+0.0000) (6+1 votes)
250 (+6.4% / +15)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,164 (+0.7% / +40)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
7,238 (+0.2% / +14)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
2,301 (-0.1% / -3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,050 (+1.7% / +35)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
4 (+0.0% / +0)
790 (+0.9% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,519 (+0.3% / +4)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
1,902 (+0.2% / +4)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
651 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
17,523 (+1.4% / +247)
4.6(+0.0000) (124+0 votes)
12,569 (+1.2% / +149)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
16,124 (+0.5% / +83)
3.9(+0.0000) (172+0 votes)
1,130 (-1.0% / -11)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
6 (+0.0% / +0)
487,483 (+13.8% / +58,960)
4.3(+0.0000) (1,935+3 votes)
308,538 (+1.0% / +2,976)
4.4(+0.0000) (53+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,420 (-0.3% / -10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,469 (+0.7% / +10)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
359 (+5.6% / +19)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,024 (+0.8% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
53,594 (-0.1% / -41)
4.8(+0.0000) (1,275+2 votes)
1,269 (-0.1% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,227 (+2.9% / +35)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
20,815 (+0.4% / +80)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
104,834 (+0.8% / +837)
3.9(+0.0000) (126+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
1,951 (+1.5% / +29)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
185 (+0.5% / +1)
243,751 (+0.7% / +1,759)
4.2(+0.0000) (348+0 votes)
15,426 (+0.1% / +16)
4.6(+0.0000) (41+0 votes)
17 (+13.3% / +2)
173 (+4.2% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,158 (+0.5% / +6)
12,621 (-0.1% / -11)
4.2(+0.0000) (81+0 votes)
34 (-2.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
901 (+2.0% / +18)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
3,303 (+0.9% / +28)
22 (+10.0% / +2)
9 (+12.5% / +1)
532 (+14.7% / +68)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
289 (-1.0% / -3)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
224,729 (+7.1% / +14,899)
2.6(+0.0000) (23+0 votes)
77,149 (+0.5% / +348)
4.6(+0.0000) (110+1 votes)
47,481 (+1.1% / +532)
4.9(+0.0000) (1,247+1 votes)
206
KDP Miner
7,904 (+0.5% / +36)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
5,282 (+1.1% / +58)
4.5(+0.0000) (40+0 votes)
208
JotUrl
849 (+0.8% / +7)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
209
Cyborg
663 (-1.6% / -11)
423 (+85.5% / +195)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,621 (-0.5% / -12)
5.0(+0.0000) (368+0 votes)
116,849 (+18.0% / +17,801)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
213
Agile CRM
5,520 (+1.1% / +62)
3.3(+0.0000) (43+0 votes)
5,007 (+1.9% / +91)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
215
Synaptic
448 (-0.9% / -4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
216
Gain.pro
505 (+2.4% / +12)
217
AI4Seller
9 (+28.6% / +2)
218
Fiidom
326 (+2.5% / +8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,698 (+1.9% / +51)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
73,218 (+0.7% / +545)
2.5(+0.0000) (62+0 votes)
35,586 (+9.2% / +2,997)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
33,940 (+0.4% / +132)
4.0(+0.0000) (74+0 votes)
28,141 (+0.7% / +182)
4.7(+0.0000) (244+0 votes)
55 (+10.0% / +5)
276 (+22.1% / +50)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
341 (+1.8% / +6)
41 (+10.8% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
3 (-25.0% / -1)
232
Helium 10
1,136,183 (+0.3% / +3,730)
3.9(+0.0000) (293+0 votes)
289 (-1.0% / -3)
18,767 (+0.7% / +131)
3.7(+0.0000) (154+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
236
MindMap
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,579 (+3.2% / +79)
3.3(+0.0000) (11+0 votes)
104 (-4.6% / -5)
18 (+0.0% / +0)
90 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23,333 (+2.1% / +491)
3.6(+0.0000) (49+2 votes)
12,739 (+1.4% / +174)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
10,248 (-0.2% / -17)
4.7(+0.0000) (96+0 votes)
49 (+6.5% / +3)
8,830 (-0.1% / -5)
4.7(+0.0000) (76+0 votes)
246
Zinstant
195 (-0.5% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,925 (-0.4% / -43)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
8,023 (-0.5% / -38)
4.9(+0.0000) (41+0 votes)
1,323 (+2.2% / +28)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
5,470 (+0.5% / +29)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
8,199 (-0.2% / -14)
3.8(+0.0000) (134+0 votes)
1,121 (+1.0% / +11)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
6,274 (+0.9% / +59)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
65 (+3.2% / +2)
256
wikibit
166 (+2.5% / +4)
40 (+33.3% / +10)
5.0 (10 votes)
17 (+13.3% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,592 (+1.1% / +82)
4.5(+0.0000) (50+0 votes)
12,469 (+6.9% / +808)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
279 (+1.8% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
119 (+2.6% / +3)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
8,126 (+0.4% / +32)
3.3(+0.1000) (38+1 votes)
5,546 (+2.2% / +118)
4.5(+0.0000) (64+0 votes)
5,271 (-0.0% / -2)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
115 (+7.5% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,118 (+21.0% / +1,237)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
57 (+0.0% / +0)
105 (+1.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,359 (+0.6% / +26)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
2,446 (+1.8% / +44)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,203 (+13.1% / +255)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,547 (+1.3% / +59)
4.0(+0.0000) (39+0 votes)
277
Titan
3,597 (+1.0% / +35)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
113,496 (+1.4% / +1,578)
4.7(+0.0000) (143+0 votes)
597 (+0.2% / +1)
6,118 (+1.6% / +98)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
269 (-0.4% / -1)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
4,165 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
628 (+0.8% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
11 (-8.3% / -1)
3,664 (+2.6% / +92)
4.4(+0.0000) (37+0 votes)
455 (+2.9% / +13)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
4 (+0.0% / +0)
3,508 (+0.3% / +9)
3.7(+0.0000) (41+0 votes)
2,626 (+0.3% / +7)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
31 (+6.9% / +2)
2,500 (+4.7% / +112)
4.9(+0.0000) (47+0 votes)
3,997 (+1.4% / +54)
2.6(+0.0000) (30+0 votes)
2,853 (+2.0% / +56)
4.1(+0.0000) (99+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
3,005 (+1.8% / +52)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
3,790 (+0.4% / +14)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
27 (-6.9% / -2)