extension ExtPose

Keyword: market

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
115,912 (+0.1% / +63)
4.4068(+0.0000) (177+0 votes)
6,725 (+0.1% / +9)
4.1639(+0.0000) (61+0 votes)
50,188 (+0.1% / +70)
2.9775(+0.0000) (89+0 votes)
27,615 (+0.2% / +50)
4.5325(+0.0000) (77+0 votes)
786,761 (-0.1% / -593)
4.019(+0.0003) (7,597+2 votes)
7,331 (-0.2% / -13)
4.0213(+0.0000) (141+0 votes)
738 (-0.8% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23,586 (+0.2% / +42)
4.8(+0.0059) (35+1 votes)
719 (+0.6% / +4)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
633 (-1.6% / -10)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,213 (+0.8% / +24)
4.1304(+0.0063) (138+1 votes)
370 (+0.3% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
755 (+0.4% / +3)
2.375(+0.0000) (8+0 votes)
224 (+6.2% / +13)
226 (+1.8% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,290 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
392,953 (+0.6% / +2,254)
4.7929(-0.0022) (1,270+6 votes)
306 (-1.3% / -4)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
183 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
164 (-3.5% / -6)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
512 (+0.4% / +2)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
191 (+1.1% / +2)
2.1111(+0.0000) (9+0 votes)
1,611 (+0.1% / +2)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
68,241 (-0.1% / -56)
4.5747(+0.0000) (1,928+0 votes)
2,476 (+0.4% / +10)
4.6087(+0.0000) (23+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
3,016 (-0.1% / -3)
4.6948(+0.0000) (439+0 votes)
947 (+1.1% / +10)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
74 (+1.4% / +1)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
67 (+3.1% / +2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
194 (+0.5% / +1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
23,569 (-0.2% / -41)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
15,773 (+1.1% / +178)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
17,889 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (19+0 votes)
47,495 (-0.0% / -3)
3.055(+0.0000) (200+0 votes)
240 (+0.0% / +0)
1,902 (+0.2% / +4)
4.6829(+0.0000) (41+0 votes)
3,896 (+0.5% / +18)
4.6842(+0.0000) (19+0 votes)
65,767 (-0.2% / -164)
4.6682(+0.0000) (847+0 votes)
3,464 (-0.5% / -19)
3.5375(+0.0000) (80+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
577 (+0.9% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,513 (+0.2% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
428 (+1.4% / +6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
229 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
212 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,239 (+1.4% / +17)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
841 (-1.2% / -10)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
246 (+1.7% / +4)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
19,797 (+0.2% / +36)
4.619(+0.0000) (63+0 votes)
314 (-0.3% / -1)
25 (+0.0% / +0)
16,505 (+0.0% / +0)
4.2033(+0.0000) (123+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
28 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
74 (+4.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
945 (-1.7% / -16)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
164 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
200 (+0.5% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
48 (-4.0% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
198 (+1.5% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
28,908 (+0.0% / +14)
4.1398(+0.0000) (93+0 votes)
1,605 (-0.1% / -2)
4.7419(+0.0000) (31+0 votes)
3,355 (+0.2% / +8)
4.48(+0.0000) (100+0 votes)
4,489 (+0.8% / +36)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,259 (+0.5% / +40)
3.641(+0.0000) (39+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
70
SimuNet
15 (+0.0% / +0)
957,072 (+0.2% / +2,013)
4.2351(-0.0006) (6,985+4 votes)
228 (+1.3% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,765 (+0.6% / +11)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
1,222,904 (+0.2% / +2,862)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
87 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
288 (+2.9% / +8)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
995 (+0.2% / +2)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
422,557 (+2.4% / +9,828)
4.1543(+0.0000) (311+0 votes)
79
JotUrl
626 (+0.3% / +2)
4.9474(+0.0000) (19+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,472 (+0.1% / +2)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
10 (+11.1% / +1)
7 (+0.0% / +0)
125 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
864 (+0.3% / +3)
4.4815(+0.0000) (27+0 votes)
118,209 (+0.2% / +234)
4.2515(+0.0000) (2,743+0 votes)
898 (+0.3% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
122 (+1.7% / +2)
6 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
61,326 (-0.1% / -78)
4.625(+0.0000) (432+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
655 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
499 (+0.0% / +0)
3.1429(+0.0000) (21+0 votes)
49,621 (-0.2% / -82)
3.9022(+0.0000) (634+0 votes)
939 (+0.8% / +7)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
190 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
5,330 (+0.0% / +2)
2.6207(+0.0000) (29+0 votes)
33,576 (+0.4% / +121)
3.7458(+0.0000) (653+0 votes)
21,421 (+0.9% / +185)
4.7986(+0.0000) (144+0 votes)
36,301 (+0.5% / +163)
3.9048(+0.0000) (21+0 votes)
500 (+1.0% / +5)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
11,955 (+0.6% / +68)
4.8273(+0.0043) (249+6 votes)
41,005 (+0.8% / +335)
2.3235(+0.0000) (34+0 votes)
387 (+2.4% / +9)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
552 (-0.2% / -1)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
15,483 (-0.1% / -18)
4.4684(+0.0034) (158+1 votes)
29 (-6.5% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
253 (-2.3% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13,922 (+0.6% / +87)
3.9643(+0.0000) (84+0 votes)
242 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
116
DealCloud
305 (+1.3% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,855 (+0.2% / +14)
4.7053(+0.0000) (95+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
21 (+16.7% / +3)
402 (+0.0% / +0)
15,331 (+1.3% / +194)
2.8065(+0.0000) (31+0 votes)
198 (+4.8% / +9)
1.6667(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
70 (+7.7% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,229 (+0.6% / +29)
4.9153(+0.0000) (59+0 votes)
7,377 (-2.1% / -159)
4.4857(+0.0000) (35+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5,172 (+1.0% / +50)
4.8421(+0.0000) (19+0 votes)
4,835 (-0.3% / -15)
4.1212(+0.0000) (99+0 votes)
7,991 (+0.3% / +27)
2.6667(+0.0000) (9+0 votes)
5,409 (-0.1% / -4)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
132
Noiszy
5,673 (+0.1% / +8)
3.7083(+0.0000) (24+0 votes)
133
KDP Spy
6,667 (+0.2% / +10)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
3,278 (+0.2% / +8)
4.775(+0.0000) (40+0 votes)
135
Engagio
5,420 (+1.2% / +63)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,707 (+0.3% / +7)
4.8481(+0.0000) (79+0 votes)
3,462 (+0.5% / +18)
3.8116(+0.0000) (69+0 votes)
113 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,488 (-0.3% / -8)
4.6829(+0.0000) (41+0 votes)
3,756 (+0.8% / +30)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
2,928 (-0.1% / -3)
3.9459(+0.0000) (37+0 votes)
3,067 (-0.3% / -8)
4.0417(+0.0000) (24+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
45 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
263 (-0.8% / -2)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
89 (+6.0% / +5)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
922 (+0.2% / +2)
4.9245(+0.0000) (371+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
68 (+3.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,540 (+0.5% / +12)
3.0909(+0.0000) (11+0 votes)
60 (-4.8% / -3)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
133,298 (+0.1% / +125)
4.1348(+0.0027) (319+1 votes)
156
FlashVPN
71 (+1.4% / +1)
1,432 (+1.3% / +19)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
3.5333(+0.0000) (30+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
160
Jurfinder
96 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
161
Plug X
995 (+0.7% / +7)
3.7867(+0.0000) (75+0 votes)
949 (+1.4% / +13)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,018 (+1.9% / +19)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,557 (+1.2% / +18)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
63 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
8 (+14.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
45,223 (+1.1% / +481)
4.5217(+0.0000) (46+0 votes)
42 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
986 (-0.2% / -2)
2.6471(+0.0000) (17+0 votes)
520 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
38 (+15.2% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
27,337 (+0.6% / +153)
4.2419(+0.0000) (62+0 votes)
25,122 (+0.5% / +126)
4.5488(+0.0000) (82+0 votes)
559 (+0.5% / +3)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
676 (+0.4% / +3)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
477 (+1.1% / +5)
4.5806(+0.0000) (31+0 votes)
586 (+1.2% / +7)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
183
Vetr
25 (+8.7% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
693 (-0.1% / -1)
642 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
437 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
101 (+2.0% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
367 (+0.3% / +1)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40 (-2.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
193
Tenfold
11,575 (+2.2% / +249)
4.2444(+0.0000) (45+0 votes)
369 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
325 (-0.9% / -3)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
406 (+1.0% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
228 (-2.6% / -6)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
351 (+2.9% / +10)
322 (+1.9% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,504 (+0.6% / +66)
2.2857(+0.0000) (14+0 votes)
8,917 (+0.3% / +25)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
239 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
166 (-3.5% / -6)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
65 (+1.6% / +1)
291 (+2.1% / +6)
207
CryptoVue
168 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
7,309 (+0.1% / +4)
2.8125(+0.0000) (16+0 votes)
228 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
211
KDSPY
6,796 (+0.5% / +34)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
265 (+2.3% / +6)
29 (-6.5% / -2)
57 (+3.6% / +2)
26 (+4.0% / +1)
3,231 (+0.4% / +13)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
169 (+4.3% / +7)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,769 (+0.3% / +13)
3.8824(+0.0000) (17+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
221
Stockal
142 (-1.4% / -2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
222
Mind Map
4,708 (+1.1% / +49)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
178 (-1.7% / -3)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
182 (+1.1% / +2)
181 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
153 (+4.8% / +7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
133 (+0.8% / +1)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
141 (-0.7% / -1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
163 (-1.8% / -3)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
147 (+0.0% / +0)
2,755 (+1.5% / +40)
1.1538(+0.0000) (13+0 votes)
233
CouponXoo
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
19,734 (+0.1% / +14)
4.5417(+0.0000) (72+0 votes)
236
StockEye
110 (-0.9% / -1)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,158 (+0.1% / +1)
4.4286(+0.0000) (35+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
1,464 (-0.1% / -1)
3.4231(+0.0000) (26+0 votes)
1,499 (+0.1% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
65 (+4.8% / +3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
79 (+1.3% / +1)
3.3333(+0.0000) (12+0 votes)
988 (+1.1% / +11)
3.7391(+0.0000) (23+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
84 (+3.7% / +3)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
719 (-1.4% / -10)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
62 (+1.6% / +1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
75 (+2.7% / +2)
252
Shatter
70 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
10 (+11.1% / +1)
74 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
59 (-3.3% / -2)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,673 (+0.2% / +4)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
91 (-4.2% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,657 (+0.0% / +3)
4.3854(+0.0000) (96+0 votes)
262
Amzdrop
51 (-5.6% / -3)
263
Salesbath
39 (-2.5% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
38 (+8.6% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
49 (-2.0% / -1)
41 (-2.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4378(+0.0000) (170,733+15 votes)
48 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
471 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
493 (+1.2% / +6)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
38 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
41 (-4.7% / -2)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
415 (-0.7% / -3)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
625 (+1.8% / +11)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
39 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
311 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
359 (+0.6% / +2)
33 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
334 (+0.3% / +1)
278 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1-1 votes)
25 (-7.4% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,672 (+0.8% / +20)
4.808(+0.0000) (125+0 votes)
34 (+6.2% / +2)
27 (-3.6% / -1)
296 (+1.4% / +4)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
208 (+0.5% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
712,270 (+0.2% / +1,714)
4.6616(+0.0000) (5,868+0 votes)
148 (-2.6% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
817,986 (+0.0% / +272)
4.7708(+0.0051) (1,584+201 votes)
4 (+0.0% / +0)
172 (-1.7% / -3)
5 (+0.0% / +0)
197 (+2.1% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)