extension ExtPose

Keyword: present

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
987 (-1.1% / -11)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
728 (+0.1% / +1)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
271,585 (+0.2% / +510)
4.147(+0.0000) (694+0 votes)
68 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
153,911 (-1.5% / -2,349)
2.7673(+0.0062) (361+1 votes)
109 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
6,725 (+0.9% / +63)
4.4(-0.0286) (20-1 votes)
333,987 (-0.2% / -699)
4.2109(+0.0000) (8,875+0 votes)
1,690 (-0.2% / -3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,223 (-1.1% / -14)
4.25(+0.0000) (16+0 votes)
62 (-3.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,324 (+0.2% / +19)
4.9474(+0.0000) (76+0 votes)
13
Slido
16,197 (-1.9% / -318)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
7,725 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (27+0 votes)
169 (-1.7% / -3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,074 (+0.0% / +3)
4.7083(+0.0000) (24+0 votes)
134 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,921 (+0.7% / +43)
3.7778(+0.0000) (18+0 votes)
5,961 (-0.6% / -38)
3.375(+0.0000) (40+0 votes)
1,701 (-0.4% / -6)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
74 (+2.8% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23
WIMK
60 (-3.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,517 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
944 (+1.5% / +14)
4.2703(+0.0000) (74+0 votes)
819 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
942 (+1.0% / +9)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
984 (+0.8% / +8)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
890 (-1.7% / -15)
3.0(+0.0000) (9+0 votes)
734 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
422 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (24+0 votes)
438 (-4.4% / -20)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
692 (-2.8% / -20)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
423 (+1.2% / +5)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
348 (-1.1% / -4)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
330 (-2.1% / -7)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
223 (-1.3% / -3)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
284 (-2.1% / -6)
2.4286(+0.0000) (7+0 votes)
217 (-0.5% / -1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
126 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
46
Anypage
59 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
89 (-3.3% / -3)
53 (+6.0% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
65 (+3.2% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
51
infotxt
8 (-11.1% / -1)
22 (+10.0% / +2)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,331,114 (-1.0% / -34,493)
4.5887(+0.0000) (8,479+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
23 (+9.5% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
1,801,349 (-0.2% / -2,975)
4.0671(+0.0000) (1,132+0 votes)
1,557,818 (-0.3% / -3,920)
3.7568(+0.0000) (477+0 votes)
25 (+13.6% / +3)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
459,457 (+0.0% / +26)
4.9538(+0.0000) (65+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
248,444 (-0.6% / -1,531)
4.0086(-0.0002) (5,109-1 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
199,396 (-0.0% / -52)
4.5209(-0.0001) (791+2 votes)
344,880 (-2.7% / -9,694)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
175,994 (+3.4% / +5,852)
4.75(+0.0000) (24+0 votes)
355,178 (-1.1% / -4,106)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
114,588 (-1.5% / -1,708)
4.5037(+0.0000) (1,362+0 votes)
192,876 (-0.4% / -871)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
76,984 (+0.6% / +458)
4.8878(+0.0000) (294+0 votes)
116,869 (-0.0% / -6)
4.5256(+0.0000) (156+0 votes)
77
InfoApp
14 (+0.0% / +0)
13 (+8.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
106,857 (+0.1% / +130)
4.5068(+0.0000) (148+0 votes)
86,737 (-0.3% / -237)
4.1784(+0.0000) (185+0 votes)
92,382 (-0.7% / -637)
4.0673(+0.0000) (104+0 votes)
96,967 (+0.1% / +124)
3.6757(+0.0000) (74+0 votes)
41,179 (+0.0% / +0)
4.7882(+0.0011) (576+3 votes)
77,439 (-1.3% / -1,026)
3.7468(+0.0000) (237+0 votes)
63,896 (-0.4% / -252)
4.6576(+0.0000) (695+0 votes)
48,273 (+0.2% / +87)
4.76(+0.0000) (225+0 votes)
88,560 (+0.3% / +299)
4.3095(+0.0000) (42+0 votes)
144,257 (-9.5% / -15,202)
2.3611(+0.0000) (36+0 votes)
58,054 (+0.1% / +49)
3.8783(-0.0038) (263+0 votes)
58,799 (-0.2% / -117)
4.2381(-0.0200) (126+2 votes)
11 (+0.0% / +0)
53,960 (-0.3% / -168)
4.4961(+0.0000) (129+0 votes)
43,798 (-0.2% / -108)
4.5796(+0.0000) (314+0 votes)
37,626 (-0.4% / -156)
3.8544(-0.0280) (103+1 votes)
11 (+10.0% / +1)
25,612 (+0.3% / +85)
4.8879(+0.0000) (107+0 votes)
32,001 (-0.3% / -91)
3.7197(+0.0000) (132+0 votes)
29,831 (-0.4% / -109)
3.7531(+0.0000) (162+0 votes)
58,904 (+0.3% / +182)
9 (-10.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22,716 (-2.0% / -475)
3.7083(+0.0000) (72+0 votes)
19,810 (+0.3% / +51)
4.4342(+0.0000) (76+0 votes)
37,111 (+22.2% / +6,733)
15,153 (+0.2% / +23)
4.9474(+0.0000) (38+0 votes)
11,110 (-0.2% / -19)
4.6871(+0.0000) (147+0 votes)
32,700 (+0.5% / +165)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22,926 (-0.4% / -89)
3.4624(+0.0000) (93+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
109
Move It
19,919 (+0.1% / +21)
3.3871(+0.0000) (93+0 votes)
12,564 (+0.0% / +0)
4.1657(+0.0000) (175+0 votes)
19,957 (-7.6% / -1,642)
3.5625(+0.0000) (32+0 votes)
6,395 (-0.1% / -4)
4.8755(-0.0034) (257+1 votes)
22,282 (-0.1% / -23)
2.5294(+0.0000) (51+0 votes)
114
Khanpedia
14,712 (-3.6% / -555)
4.1667(+0.0000) (18+0 votes)
13,152 (-0.1% / -14)
3.7241(+0.0000) (29+0 votes)
116
Ubiq
18,550 (+0.2% / +35)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18,390 (+3.7% / +650)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,731 (-0.5% / -48)
3.8921(+0.0000) (343+0 votes)
13,901 (-0.3% / -38)
3.2279(+0.0000) (136+0 votes)
10,045 (-0.3% / -30)
3.7551(+0.0000) (98+0 votes)
11,075 (-0.3% / -29)
4.4286(+0.0000) (21+0 votes)
7,575 (+0.3% / +23)
4.675(+0.0000) (40+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,131 (+0.6% / +48)
4.525(+0.0000) (80+0 votes)
7,323 (-0.5% / -36)
4.7308(+0.0000) (26+0 votes)
6,676 (-0.6% / -37)
3.869(+0.0000) (84+0 votes)
6,744 (+0.1% / +7)
4.4127(+0.0000) (63+0 votes)
128
Tempo
9,141 (+0.3% / +25)
2.7097(-0.0237) (31+1 votes)
3,477 (-0.5% / -16)
4.8728(+0.0000) (228+0 votes)
12,685 (+0.0% / +0)
3,349 (+0.4% / +13)
4.8589(+0.0000) (241+0 votes)
6,237 (-0.6% / -40)
4.6078(+0.0000) (51+0 votes)
5,761 (-0.6% / -36)
4.2222(+0.0000) (72+0 votes)
6,385 (+0.9% / +56)
4.1667(+0.0000) (30+0 votes)
6,309 (+0.3% / +19)
3.8462(+0.0000) (26+0 votes)
6,994 (+0.5% / +37)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
6,580 (-1.1% / -74)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
138
Album
5,344 (-2.0% / -109)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
5,427 (+0.3% / +18)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
4,691 (+0.1% / +4)
3.7524(+0.0000) (105+0 votes)
3,516 (-4.1% / -149)
4.9661(+0.0000) (59+0 votes)
5,251 (+0.1% / +6)
4.3448(+0.0000) (29+0 votes)
143
LiveDeck
6 (+0.0% / +0)
3,652 (+0.1% / +2)
4.7381(+0.0000) (42+0 votes)
4,293 (+0.2% / +9)
4.7895(+0.0000) (19+0 votes)
146
Zoho Show
4,937 (+0.4% / +21)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
147
rbutr
4,628 (-0.3% / -13)
4.3265(+0.0000) (49+0 votes)
148
ASCIImoji
4,157 (-0.6% / -26)
4.0(+0.0000) (72+0 votes)
3,746 (-0.3% / -12)
3.9825(+0.0000) (57+0 votes)
150
eSafely
4,878 (-0.0% / -1)
3.5714(+0.0000) (77+0 votes)
3,398 (+0.2% / +8)
4.5684(+0.0000) (95+0 votes)
3,738 (+0.2% / +8)
4.303(+0.0000) (33+0 votes)
3,580 (-0.6% / -21)
4.0256(+0.0000) (39+0 votes)
154
BonPatron
4,429 (-0.1% / -5)
3.1774(+0.0000) (62+0 votes)
155
STRAVINI
3,828 (-0.5% / -21)
4.5909(+0.0000) (22+0 votes)
3,633 (-0.2% / -6)
3.7241(+0.0000) (29+0 votes)
157
Alt CSS
4,030 (-0.4% / -17)
3.7857(+0.0000) (14+0 votes)
3,832 (-0.4% / -14)
3.6667(+0.0000) (12+0 votes)
3,545 (+0.3% / +12)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
2,572 (-0.7% / -18)
4.625(+0.0000) (48+0 votes)
3,206 (-0.7% / -21)
3.7273(+0.0000) (11+0 votes)
3,117 (-1.2% / -37)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
3,576 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
165
PHP shell
2,947 (-0.6% / -18)
3.4444(+0.0000) (18+0 votes)
2,156 (-1.3% / -28)
4.1154(+0.0000) (26+0 votes)
3,184 (-9.4% / -331)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (49+0 votes)
2,300 (+0.4% / +9)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
1,764 (-0.4% / -7)
4.2105(+0.0000) (57+0 votes)
2,181 (-2.8% / -62)
4.1538(+0.0000) (13+0 votes)
172
World map
1,968 (-1.3% / -25)
4.5263(+0.0000) (19+0 votes)
173
Hotkeys
2,167 (+0.6% / +12)
3.1765(+0.0000) (68+0 votes)
2,145 (+1.4% / +30)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,734 (-0.8% / -14)
4.2667(+0.0000) (30+0 votes)
176
smaxer
1,506 (+0.3% / +5)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
1,644 (+0.4% / +6)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
178
NavigUp
1,763 (-0.9% / -16)
4.3333(+0.0000) (27+0 votes)
2,563 (-0.7% / -19)
2.4667(+0.0000) (15+0 votes)
180
Wide Tube
2,130 (-0.9% / -19)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,627 (-0.1% / -2)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,207 (+0.3% / +7)
2.5714(+0.0000) (14+0 votes)
1,715 (+0.3% / +5)
2.8571(+0.0000) (21+0 votes)
1,394 (+0.4% / +6)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
1,678 (-0.5% / -8)
3.1667(+0.0000) (18+0 votes)
1,176 (-0.7% / -8)
4.1364(+0.0000) (44+0 votes)
1,481 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,620 (-0.2% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
189
MouseZoom
1,390 (-0.3% / -4)
3.5849(+0.0000) (53+0 votes)
773 (+0.4% / +3)
4.7755(+0.0000) (49+0 votes)
905 (+3.8% / +33)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
1,133 (-0.8% / -9)
4.1765(+0.0000) (17+0 votes)
1,451 (-2.5% / -37)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,304 (-1.5% / -20)
2.878(+0.0000) (41+0 votes)
1,481 (-9.7% / -159)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,639 (-0.2% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,655 (+1.5% / +25)
875 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,136 (-1.0% / -12)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
200
passwe
4 (+0.0% / +0)
1,056 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
202
Swash
850 (+0.8% / +7)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
1,006 (-1.8% / -18)
3.7143(+0.0000) (14+0 votes)
1,062 (+0.0% / +0)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
728 (+0.4% / +3)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
925 (+0.2% / +2)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
842 (-0.4% / -3)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
955 (-0.1% / -1)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
912 (-1.3% / -12)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
850 (+1.2% / +10)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
747 (-1.6% / -12)
4.303(+0.0000) (33+0 votes)
881 (-1.2% / -11)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
1,072 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
214
Fearch
893 (-0.7% / -6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
758 (-0.7% / -5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
933 (-1.5% / -14)
2.7778(+0.0000) (9+0 votes)
794 (+1.3% / +10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
687 (-0.3% / -2)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
648 (-1.4% / -9)
4.1429(+0.0000) (21+0 votes)
636 (-1.2% / -8)
3.6667(+0.0000) (24+0 votes)
849 (-3.2% / -28)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
817 (+0.9% / +7)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
520 (+1.2% / +6)
4.95(+0.0026) (20+1 votes)
711 (+2.4% / +17)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
722 (+0.4% / +3)
3.1875(+0.0000) (16+0 votes)
583 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0333) (6+1 votes)
227
Literatin
562 (+0.4% / +2)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
608 (-2.1% / -13)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
631 (-2.2% / -14)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
625 (+1.5% / +9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
842 (+0.8% / +7)
483 (+1.0% / +5)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
475 (+0.0% / +0)
4.3659(+0.0000) (41+0 votes)
423 (-1.9% / -8)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
684 (+1.6% / +11)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
769 (-0.4% / -3)
1.8333(+0.0000) (6+0 votes)
697 (-0.9% / -6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
734 (-1.6% / -12)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
480 (+1.5% / +7)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
577 (-1.2% / -7)
3.0769(+0.0000) (13+0 votes)
241
MovieTabs
456 (-1.1% / -5)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
393 (-3.2% / -13)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
655 (-15.2% / -117)
358 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
444 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
492 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
371 (-4.4% / -17)
4.3636(+0.0000) (33+0 votes)
766 (+0.0% / +0)
453 (+1.6% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
585 (-1.2% / -7)
583 (-20.8% / -153)
425 (-0.5% / -2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
557 (+0.5% / +3)
254
Capnomial
278 (+0.4% / +1)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
548 (-1.8% / -10)
543 (-2.5% / -14)
476 (+1.5% / +7)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
539 (-0.6% / -3)
448 (-2.4% / -11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
295 (+0.0% / +0)
4.4773(+0.0000) (44+0 votes)
511 (-3.8% / -20)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
505 (-1.8% / -9)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
351 (-7.1% / -27)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
334 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
265
+OVOQ
317 (-0.9% / -3)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
489 (-0.4% / -2)
267
memosnag
368 (-1.6% / -6)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
295 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
313 (-0.9% / -3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
467 (+4.5% / +20)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
334 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
300 (+0.0% / +0)
4.0833(+0.0000) (12+0 votes)
435 (-2.9% / -13)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
387 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
437 (-6.8% / -32)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
306 (-0.6% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
293 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
398 (-0.3% / -1)
279
SAM
275 (-2.1% / -6)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
282 (+1.1% / +3)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
372 (+0.5% / +2)
2.5714(+0.0000) (7+0 votes)
282
Wordtune
365 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
260 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
300 (+1.4% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
348 (-2.5% / -9)
286
Snake
346 (-7.7% / -29)
205 (-1.9% / -4)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
276 (-2.1% / -6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
339 (+0.6% / +2)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
117 (+0.9% / +1)
4.9658(+0.0000) (117+0 votes)
291
Get Git
290 (+0.3% / +1)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
323 (-1.2% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
318 (+0.3% / +1)
315 (-1.6% / -5)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
295
CSSVacuum
296 (-2.6% / -8)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
184 (+2.8% / +5)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
230 (-1.3% / -3)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
219 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
299
Gold 2.0
254 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
203 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)