extension ExtPose

Keyword: algorithm

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
73 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,049 (+8.2% / +156)
1.5(+0.0556) (8-1 votes)
177 (-1.1% / -2)
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
24 (+9.1% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
689 (-1.3% / -9)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,186 (+9.6% / +192)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
122 (+0.0% / +0)
71 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
11
Podawaa
3,173 (+0.1% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
4 (-20.0% / -1)
32 (+6.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
476 (+0.2% / +1)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
2,786 (+0.1% / +4)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
12,049 (-0.3% / -34)
4.6947(+0.0000) (95+0 votes)
340 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
19
#hashd
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,247 (+0.1% / +2)
4.6164(-0.0010) (232+2 votes)
14,740 (+0.4% / +55)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
349 (-1.4% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
23
iSlide
6,648 (-0.1% / -4)
3.878(+0.0000) (205+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
566 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
689 (+1.3% / +9)
4.9667(+0.0000) (30+0 votes)
47,706 (+0.3% / +152)
3.785(+0.0000) (107+0 votes)
1,104 (+0.8% / +9)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
29
amTREX
19 (+0.0% / +0)
354,162 (-21.2% / -95,520)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
31
Scamdoc
274 (+1.1% / +3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
255,972 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
198,182 (-21.2% / -53,235)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
199,675 (-21.2% / -53,581)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
204,675 (-20.7% / -53,367)
1.5714(+0.0000) (7+0 votes)
197,914 (-21.2% / -53,312)
1.3333(+0.0000) (3+0 votes)
206,147 (-20.4% / -52,689)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
199,173 (-21.0% / -53,100)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
197,843 (-21.0% / -52,680)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
196,613 (-35.5% / -108,131)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
206,524 (-20.5% / -53,234)
2.2857(+0.0000) (7+0 votes)
42
Bump.io
251,192 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
197,231 (-21.3% / -53,308)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
196,227 (-21.4% / -53,508)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
196,537 (-35.6% / -108,627)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
196,130 (-21.4% / -53,508)
197,267 (-21.0% / -52,532)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
202,165 (-20.8% / -53,103)
1.6667(+0.0000) (3+0 votes)
196,018 (-21.3% / -52,928)
5 (+0.0% / +0)
51
Flattr
771 (-1.4% / -11)
4.6316(+0.0000) (19+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
491 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,140 (+1.0% / +42)
4.8307(+0.0000) (189+0 votes)
256 (+2.4% / +6)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,707 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
57
HGLT
20 (-9.1% / -2)
1,021 (+0.2% / +2)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
177 (+1.7% / +3)
356,364 (-21.2% / -95,756)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
358,005 (-21.1% / -95,853)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
355,358 (-21.2% / -95,661)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
5,397 (+1.0% / +52)
4.6857(+0.0000) (35+0 votes)
609 (+2.4% / +14)
4.9487(+0.0000) (39+0 votes)
1,610 (-0.2% / -4)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
1,829 (+0.1% / +1)
4.2759(+0.0000) (29+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
68,368 (+0.2% / +155)
3.8156(+0.0026) (450+1 votes)
51,231 (+1.6% / +811)
4.811(+0.0012) (164+1 votes)
7,525 (-0.5% / -36)
4.037(+0.0000) (27+0 votes)
3,830 (-0.0% / -1)
3.5789(+0.0000) (19+0 votes)
35,336 (-0.2% / -76)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
258,813 (+0.0% / +72)
4.1836(+0.0000) (207+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
263 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
1,650 (+0.6% / +10)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
80
Shimasu
9 (-10.0% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,844 (+0.4% / +7)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
1,544 (+1.2% / +19)
3.4286(+0.0000) (14+0 votes)
481 (-0.8% / -4)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
37,518 (+0.0% / +8)
3.551(+0.0000) (49+0 votes)
10,259 (-0.1% / -9)
4.6983(-0.0006) (537-1 votes)
1 (+0.0% / +0)
96 (-1.0% / -1)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
609 (-1.3% / -8)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
3,068 (+0.1% / +2)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
3,271 (+1.1% / +36)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
112,826 (-0.0% / -18)
4.5091(-0.0004) (1,369-1 votes)
14,976 (+0.4% / +67)
4.7544(+0.0044) (57+5 votes)
5,341 (+1.1% / +57)
4.5385(+0.0000) (39+0 votes)
13,098 (+1.9% / +246)
4.2(-0.0427) (105+2 votes)
84 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
733 (-0.7% / -5)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3,814 (+1.1% / +42)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
293 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
481 (-0.4% / -2)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
83 (+2.5% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
104
ytTREX
122 (-3.2% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,510 (-0.5% / -8)
4.4545(+0.0000) (44+0 votes)
106
Simplifly
318 (+1.9% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
137 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
168 (+0.0% / +0)
92 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
557 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
112
Clipped
1,307 (-0.2% / -2)
2.9412(+0.0000) (17+0 votes)
57 (+3.6% / +2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
98,837 (-0.2% / -154)
3.7692(+0.0000) (65+0 votes)
115
Automark
28 (+0.0% / +0)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
92 (-1.1% / -1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
25 (+13.6% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
19,468 (-0.1% / -10)
4.8704(+0.0000) (54+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
4,125 (+0.0% / +0)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
823 (-0.8% / -7)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
123
PawHash
365 (+0.8% / +3)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
112 (+0.9% / +1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,579 (+0.6% / +10)
3.4902(+0.0000) (51+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
127
SynthPass
14 (-17.6% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
128
PARQR
1,145 (-0.5% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
150 (-3.2% / -5)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
1,682 (+0.2% / +3)
3.5833(+0.0000) (24+0 votes)
1,725 (-0.3% / -6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
133
Remind Me
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,571 (-0.6% / -27)
4.3333(+0.0000) (21+0 votes)
135
BlockTube
18,579 (+1.0% / +176)
4.3739(+0.0055) (115+1 votes)
107,495 (+0.1% / +110)
4.1107(+0.0000) (262+0 votes)
12 (-14.3% / -2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,346 (-0.3% / -4)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
130 (+2.4% / +3)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
71,973 (+0.1% / +47)
4.2806(+0.0000) (278+0 votes)
67,642 (+0.1% / +43)
3.925(+0.0000) (40+0 votes)
84 (+2.4% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,166 (-0.3% / -6)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
850 (+0.1% / +1)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
850 (+0.1% / +1)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
994 (-1.4% / -14)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
339 (-0.9% / -3)
4.8621(+0.0000) (29+0 votes)
999 (+0.2% / +2)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
149
QuickWiki
264 (+1.1% / +3)
4.68(+0.0000) (25+0 votes)
326,738 (-0.1% / -176)
4.2123(+0.0000) (8,883+0 votes)
1,347 (+1.5% / +20)
2.98(+0.0000) (50+0 votes)
16,075 (-0.1% / -21)
4.3885(+0.0000) (139+0 votes)
12,026 (+0.2% / +24)
4.325(+0.0000) (40+0 votes)
154
STRAVINI
3,324 (-1.4% / -48)
4.5909(+0.0000) (22+0 votes)
7,443 (+0.3% / +19)
3.6571(+0.0000) (35+0 votes)
1,072,046 (+0.1% / +559)
4.4048(-0.0004) (1,576-1 votes)
859 (+0.9% / +8)
3.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,106 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
690 (+0.7% / +5)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
315 (+1.6% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
161
Rankle.me
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,389 (+0.2% / +15)
4.4624(+0.0000) (173+0 votes)
438 (-1.1% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
228 (-1.7% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
366 (-2.4% / -9)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,543 (-0.0% / -2)
4.5429(+0.0000) (35+0 votes)
167
Noiszy
6,313 (+0.8% / +47)
3.7083(+0.0000) (24+0 votes)
494 (-0.6% / -3)
4.3514(+0.0000) (37+0 votes)
169
TweetCred
363 (+0.8% / +3)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
37,506 (+0.0% / +13)
4.5397(+0.0019) (239+1 votes)
171
LikeFree
458 (+0.0% / +0)
4.3778(+0.0000) (45+0 votes)
7,068 (-0.3% / -22)
2.8756(+0.0000) (201+0 votes)
312 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
452 (+1.1% / +5)
4.7941(+0.0000) (34+0 votes)
1,136 (-0.1% / -1)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
1,390,560 (+0.0% / +436)
4.5385(-0.0000) (8,457+2 votes)
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
177 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
124 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
259 (+1.2% / +3)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
888 (+0.8% / +7)
4.4545(+0.0000) (22+0 votes)
2,840 (+0.4% / +11)
2.6667(+0.0000) (12+0 votes)
183
Conveuro
110 (-1.8% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
120 (-3.2% / -4)
588 (-1.3% / -8)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
190 (-1.6% / -3)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
1,008,109 (+0.0% / +485)
4.5366(+0.0000) (11,862+1 votes)
1,642 (-0.3% / -5)
3.0469(+0.0000) (64+0 votes)
1,294 (-0.2% / -2)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
289 (-0.3% / -1)
2.7714(+0.0000) (35+0 votes)
121 (+3.4% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
192
Pirateer
101 (-1.9% / -2)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
312,500 (+0.0% / +131)
4.3672(+0.0000) (610+0 votes)
241 (-0.4% / -1)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
1,613 (-0.2% / -4)
4.5862(+0.0000) (29+0 votes)
1,233 (+0.6% / +7)
4.3846(+0.0000) (26+0 votes)
1,427 (+0.6% / +9)
4.3548(+0.0000) (62+0 votes)
3,771 (-0.4% / -14)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
1,319 (+0.0% / +0)
4.4483(+0.0000) (58+0 votes)
200
WiseFax
14,432 (+0.0% / +4)
3.9545(+0.0000) (176+0 votes)
1,884 (+1.0% / +18)
4.5357(+0.0000) (28+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,570 (-0.1% / -3)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
204
FlashTabs
3,764 (+0.1% / +5)
3.7692(+0.0000) (39+0 votes)
205
urlNeXT
835 (+0.4% / +3)
3.9032(+0.0000) (31+0 votes)
6,144 (+0.4% / +24)
3.5455(+0.0000) (11+0 votes)
6,886 (+0.1% / +10)
3.2941(+0.0000) (17+0 votes)
72,450 (-0.1% / -54)
4.6593(+0.0000) (590+0 votes)
4,324 (-0.2% / -7)
4.7407(+0.0000) (27+0 votes)
1,220 (-0.2% / -3)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
107 (-1.8% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
341 (+0.3% / +1)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,522 (+0.0% / +3)
3.2857(+0.0000) (63+0 votes)
5,109 (+0.0% / +0)
1.55(+0.0000) (40+0 votes)
10,316 (-0.2% / -20)
3.0595(+0.0000) (84+0 votes)
25,988 (+0.1% / +31)
4.4286(+0.0000) (210+0 votes)
431 (+0.9% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,229 (-0.5% / -44)
4.0(+0.0000) (53+0 votes)
50,542 (+0.0% / +8)
3.7312(+0.0000) (465+0 votes)
9 (-18.2% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
66,660 (-0.0% / -31)
4.576(+0.0001) (5,293+1 votes)
262 (-0.8% / -2)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
5,527 (+0.2% / +9)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
296 (-0.7% / -2)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
689 (+0.0% / +0)
3.2632(+0.0000) (19+0 votes)
2,638,887 (-0.0% / -714)
4.7911(+0.0000) (75,954+11 votes)
160 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22,835 (-0.3% / -71)
3.9607(+0.0000) (280+0 votes)
588 (-1.2% / -7)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
142 (-2.1% / -3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
486 (+0.6% / +3)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
203 (-1.9% / -4)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
144 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
234
Fauxbar
4,819 (-0.8% / -39)
4.3065(+0.0000) (199+0 votes)
156,689 (+0.4% / +562)
4.1312(+0.0000) (320+0 votes)
181 (-1.6% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
237
EZCite
533 (-0.6% / -3)
3.6111(+0.0000) (18+0 votes)
184 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
827 (+0.7% / +6)
4.3429(+0.0000) (35+0 votes)
137,804 (-0.0% / -56)
4.5356(+0.0000) (4,208+0 votes)
494 (+1.2% / +6)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
447,769 (+0.1% / +322)
3.4405(+0.0000) (924+0 votes)
375 (+1.1% / +4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
37,297 (+0.0% / +5)
4.7293(+0.0000) (229+0 votes)
199 (-1.0% / -2)
4.2667(+0.0000) (15+0 votes)
360 (-0.8% / -3)
3.4565(+0.0000) (46+0 votes)
348 (-1.1% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
681 (-0.3% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
34,951 (+0.0% / +6)
4.4699(+0.0000) (83+0 votes)
1,976 (+1.0% / +19)
4.2963(+0.0000) (27+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
236 (-2.9% / -7)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
216 (-1.4% / -3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
171 (+2.4% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,635 (+0.0% / +2)
4.5263(+0.0000) (38+0 votes)
433 (-0.5% / -2)
1.8125(+0.0000) (16+0 votes)
208 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
258
3dStereo
1,080 (+0.3% / +3)
3.275(+0.0000) (40+0 votes)
2,556 (-0.3% / -7)
4.5862(+0.0000) (29+0 votes)
479 (-0.4% / -2)
3.6429(+0.0000) (14+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
2.6156(+0.0004) (3,689+4 votes)
638 (+0.5% / +3)
4.2951(+0.0000) (61+0 votes)
908 (-0.4% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
153 (+3.4% / +5)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
265
Egu-Isms
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
314 (-0.6% / -2)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,541 (+0.1% / +4)
3.931(+0.0000) (29+0 votes)
26,751 (-0.1% / -38)
3.72(+0.0000) (25+0 votes)
263 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
272
WhatRuns
251,505 (-0.1% / -146)
4.3121(+0.0000) (282+0 votes)
48,052 (+0.0% / +13)
4.8296(+0.0000) (270+0 votes)
53,514 (-0.1% / -62)
4.55(+0.0000) (180+0 votes)
275
vSecure
202 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
276
WhatFont
1,361,360 (-0.0% / -58)
4.0809(-0.0000) (1,817+1 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,113 (-0.3% / -10)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
218 (-1.8% / -4)
11,700 (-0.3% / -36)
4.8667(+0.0000) (30+0 votes)
4,296,088 (-0.1% / -3,551)
4.8544(+0.0000) (44,741+12 votes)
282
hashr
151 (-1.9% / -3)
4.4118(+0.0000) (17+0 votes)
7,715 (+0.3% / +23)
4.5143(+0.0000) (35+0 votes)
284
PageXray
8,930 (-0.2% / -15)
3.4091(+0.0000) (66+0 votes)
4,103 (+0.2% / +9)
4.0526(+0.0000) (19+0 votes)
286
APNG
31,224 (-0.1% / -31)
4.0125(+0.0000) (319+0 votes)
861 (-0.7% / -6)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
370 (-0.8% / -3)
3.1429(+0.0000) (14+0 votes)
107,988 (+0.1% / +120)
3.9466(+0.0000) (431+0 votes)
20,379 (-0.2% / -33)
3.8533(+0.0000) (2,168+0 votes)
47,655 (-0.1% / -46)
4.6935(+0.0000) (124+0 votes)
93 (-2.1% / -2)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
19,373 (+0.2% / +35)
4.2238(+0.0000) (143+0 votes)
935 (-1.0% / -9)
3.8824(+0.0000) (17+0 votes)
10,133 (-0.0% / -4)
3.7951(+0.0000) (122+0 votes)
296
Literatin
502 (+0.2% / +1)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
169 (-0.6% / -1)
3.1538(+0.0000) (13+0 votes)
746 (+0.9% / +7)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
88,831 (-0.0% / -28)
4.0944(+0.0000) (2,277+0 votes)
62,538 (+0.0% / +11)
4.186(+0.0014) (602+1 votes)