extension ExtPose

Keyword: notion -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
90,000 (+0.0% / +0)
4.6127(+0.0000) (173+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.3855(+0.0000) (524+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.1647(+0.0000) (85+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.0192(-0.0030) (677+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8699(+0.0000) (123+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.05(+0.0000) (40+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7059(+0.0000) (17+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8467(+0.0006) (274+1 votes)
5,000 (-16.7% / -1,000)
4.0(+0.0000) (40+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6571(+0.0000) (35+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5946(+0.0000) (37+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.48(+0.0000) (25+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6452(+0.0000) (31+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
2.9615(+0.0000) (52+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4286(-0.0330) (14+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6207(+0.0135) (29+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+33.3% / +1,000)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
811 (+1.5% / +12)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.9355(+0.0000) (31+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5088(-0.0022) (228+1 votes)
516 (+1.8% / +9)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7759(+0.0000) (116+0 votes)
943 (-1.0% / -10)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
317 (+1.6% / +5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
354 (+0.3% / +1)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0526(+0.0000) (38+0 votes)
876 (-2.1% / -19)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
368 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
961 (-1.1% / -11)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
728 (+0.3% / +2)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
534 (-2.4% / -13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (44+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (44+0 votes)
306 (+1.3% / +4)
342 (+1.5% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
584 (-2.2% / -13)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
126 (+0.8% / +1)
10,000 (+0.0% / +0)
3.0588(+0.0000) (17+0 votes)
110 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
530 (-1.1% / -6)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6571(+0.0000) (35+0 votes)
118 (+2.6% / +3)
121 (+0.0% / +0)
227 (-3.8% / -9)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
486 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
633 (+0.6% / +4)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
220 (+2.3% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1489(+0.0000) (47+0 votes)
439 (-0.5% / -2)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
56 (+5.7% / +3)
122 (+2.5% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
104 (+1.0% / +1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (6+0 votes)
124 (-6.1% / -8)
343 (-5.2% / -19)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
391 (-0.8% / -3)
395 (-1.5% / -6)
318 (-3.9% / -13)
5.0(+0.0000) (7+1 votes)
825 (+0.2% / +2)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
75
Trove
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (21+0 votes)
188 (+3.9% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
468 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
270 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
665 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0861(+0.0000) (209+0 votes)
51 (+10.9% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
500 (+4.6% / +22)
4.4286(-0.2381) (7+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
213 (-2.3% / -5)
274 (-1.8% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
368 (-2.1% / -8)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3684(+0.0000) (19+0 votes)
75 (+2.7% / +2)
44 (+7.3% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
279 (-0.7% / -2)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
148 (-4.5% / -7)
3.1429(+0.0000) (7+0 votes)
68 (-1.4% / -1)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0208) (50+2 votes)
848 (-1.2% / -10)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
62 (+1.6% / +1)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9535(+0.0005) (1,246+12 votes)
242 (+1.3% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
100
Newtion
48 (+4.3% / +2)
54 (+3.8% / +2)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0030) (128+1 votes)
250 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (14+1 votes)
16 (-11.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
101 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
130 (-2.3% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2286(+0.0000) (35+0 votes)
387 (-3.0% / -12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
109
Queue
806 (-1.9% / -16)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
121 (+2.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
54 (-3.6% / -2)
230 (-2.1% / -5)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
57 (+3.6% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
38 (+18.8% / +6)
90,000 (+0.0% / +0)
4.8126(+0.0008) (1,820+13 votes)
15 (-6.2% / -1)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
13 (+8.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
368 (+2.8% / +10)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
547 (+1.9% / +10)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
429 (-1.4% / -6)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
95 (-4.0% / -4)
5.0(+0.0000) (5+1 votes)
30 (-3.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
899 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
129
Notion ID
16 (-11.1% / -2)
37 (-5.1% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
696 (+0.7% / +5)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
93 (-4.1% / -4)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
33 (-2.9% / -1)
2 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (39+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
48 (+4.3% / +2)
26 (+0.0% / +0)
16 (-27.3% / -6)
19 (+0.0% / +0)
141
Grabber
20 (+0.0% / +0)
20 (-4.8% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7569(-0.0000) (1,604+4 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
110 (+3.8% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
174 (-2.2% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3462(+0.0000) (520+0 votes)
10 (+25.0% / +2)
142 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
634 (+1.6% / +10)
3.9167(+0.0000) (12+0 votes)
104 (-3.7% / -4)
19 (+0.0% / +0)
736 (-0.5% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2169(+0.0000) (83+0 votes)
54 (-5.3% / -3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
460 (-1.5% / -7)
403 (+0.2% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.821(+0.0004) (486+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.708(+0.0000) (137+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4318(+0.0000) (264+0 votes)
49 (+4.3% / +2)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9931(+0.0000) (144+0 votes)
266 (-1.1% / -3)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7375(+0.0000) (80+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2456(+0.0027) (281+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8049(+0.0000) (41+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2565(-0.0082) (269-3 votes)
214 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,000 (-10.0% / -1,000)
4.6721(+0.0000) (61+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.84(+0.0000) (25+0 votes)
139 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
193 (-1.5% / -3)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8009(-0.0028) (211-3 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.9113(+0.0000) (124+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6522(+0.0000) (46+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8214(-0.0091) (56-3 votes)
209 (+1.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
45 (-6.2% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
70 (+0.0% / +0)
10 (+11.1% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
62 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
53 (+3.9% / +2)
861 (-1.8% / -16)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
715 (+0.6% / +4)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
30 (-3.2% / -1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
102 (-3.8% / -4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
698 (+1.9% / +13)
34 (-2.9% / -1)
10 (-9.1% / -1)
35 (+0.0% / +0)
204
Sublime
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
161 (-1.8% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
209
StandNote
122 (-2.4% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
746 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9274(+0.0012) (372+6 votes)
212
iCubox
97 (+1.0% / +1)
44 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
62 (-3.1% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
75 (+1.4% / +1)
216
Keynotion
52 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
37 (+19.4% / +6)
4.0(+1.0000) (4+2 votes)
3 (+0.0% / +0)
67 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.7664(-0.0008) (13,264+9 votes)
4.6494(+0.0000) (154+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5232(+0.0009) (13,211+24 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.848(+0.0007) (612+3 votes)
25 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8358(-0.0028) (6,498+10 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7576(-0.0005) (2,648+7 votes)
53 (+8.2% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6864(-0.0001) (3,520-1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.3801(+0.0000) (1,539+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8038(-0.0004) (2,069+1 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
236
Rumour
10 (-23.1% / -3)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8051(+0.0000) (739+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3299(+0.0000) (97+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.413(+0.0000) (46+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.6194(-0.0272) (134+1 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.434(+0.0000) (106+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8381(+0.0023) (210+3 votes)
244
SnapNote
8 (-11.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7222(+0.0000) (108+0 votes)
50,000 (-16.7% / -10,000)
3.1372(+0.0000) (379+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5912(+0.0000) (159+0 votes)
333 (-2.1% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.1739(+0.0000) (23+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.15(+0.0000) (60+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5333(+0.0000) (60+0 votes)
252
doc-ear
12 (-25.0% / -4)
7 (+0.0% / +0)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6842(+0.0000) (19+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7976(-0.0337) (84+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4839(+0.0000) (31+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
258
Matter
20,000 (+0.0% / +0)
4.1923(+0.0000) (26+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3949(+0.0000) (276+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8082(+0.0000) (73+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8429(+0.0000) (70+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.0127(+0.0000) (79+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4737(+0.0000) (19+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6545(+0.0000) (55+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1875(+0.0000) (32+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
151 (+5.6% / +8)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
348 (+4.2% / +14)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
21 (-4.5% / -1)