extension ExtPose

Keyword: algorithm

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,563 (+1.9% / +29)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
23,725 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (285+0 votes)
4,699 (+3.0% / +136)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
323 (-0.9% / -3)
22,206 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
740 (+1.1% / +8)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
23,128 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
26,997 (-8.5% / -2,508)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
101,744 (+0.6% / +657)
2.2(+0.0000) (6+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3,909+0 votes)
3,969 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
2,126 (-0.2% / -4)
249 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
17,808 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
109 (+0.0% / +0)
115,940 (+0.0% / +0)
3.8(-0.1000) (26+1 votes)
66,775 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (610+0 votes)
26,937 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (212+0 votes)
317 (+1.6% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20
Fauxbar
4,924 (-0.4% / -20)
4.3(+0.0000) (200+0 votes)
8,485 (-0.3% / -24)
13 (+0.0% / +0)
1,148,548 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,586-1 votes)
1,489 (-0.6% / -9)
3.0(+0.0000) (50+0 votes)
818 (-0.6% / -5)
4.3(+0.0000) (35+0 votes)
147,485 (+0.7% / +986)
4.5(+0.0000) (1,373+0 votes)
167,885 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (322+0 votes)
58,369 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (471+0 votes)
460 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
29,786 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (25+0 votes)
27,555 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
32
WiseFax
14,918 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (183+0 votes)
26,363 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
188 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
190 (-2.1% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,671 (-5.2% / -1,142)
2.1(+0.0000) (9+0 votes)
18,568 (-6.9% / -1,375)
1.5(+0.0000) (8+0 votes)
19,696 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (4+0 votes)
13,634 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
12,836 (-9.8% / -1,392)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,782 (-8.3% / -1,344)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
13,661 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
10,817 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (84+0 votes)
13,651 (-9.4% / -1,422)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
11,809 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
7,525 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
13,570 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (8+0 votes)
7,765 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (38+0 votes)
12,697 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,600 (+0.0% / +0)
51
Bump.io
12,394 (-9.4% / -1,283)
6,869 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (203+0 votes)
4,143 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
4,567 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
3,585 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
1,888 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
1,189 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
1,352 (+1.6% / +21)
4.5(+0.0000) (44+0 votes)
1,348 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
389 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
321 (+0.0% / +0)
8,477 (-0.3% / -24)
1.6(+0.0000) (41+0 votes)
64
hashr
164 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
218 (+1.4% / +3)
121 (-1.6% / -2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
108 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
68
ytTREX
133 (+0.0% / +0)
122 (+1.7% / +2)
96 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
828 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (41+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
945 (+1.5% / +14)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
77 (+0.0% / +0)
70 (+1.4% / +1)
41 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
636 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
4,530,515 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (46,149+10 votes)
46 (-2.1% / -1)
2,752,342 (-0.1% / -2,864)
4.8(+0.0000) (76,695+35 votes)
24 (-7.7% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
84
#hashd
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
85
HGLT
28 (+3.7% / +1)
1,495,278 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8,577+4 votes)
26 (-3.7% / -1)
1,455,625 (-0.0% / -329)
4.1(+0.0000) (1,833+1 votes)
26 (+0.0% / +0)
23 (+4.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
336,105 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (8,890+1 votes)
18 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
339,660 (+0.0% / +165)
4.4(+0.0000) (616+0 votes)
626,275 (+0.7% / +4,183)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
468,204 (-0.2% / -1,033)
3.4(+0.0000) (925+0 votes)
455 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
283,541 (-0.1% / -185)
4.2(+0.0000) (211+0 votes)
100
WhatRuns
268,785 (+0.1% / +167)
4.3(+0.0000) (286+0 votes)
101
Shimasu
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
16 (+14.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
160,253 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4,216-1 votes)
104
SynthPass
16 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
106
amTREX
15 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
116,117 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (2,283+1 votes)
14 (+0.0% / +0)
121,397 (+0.2% / +299)
3.9(+0.0000) (453+0 votes)
115,355 (+0.0% / +57)
4.1(+0.0000) (265+0 votes)
69,068 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (223+2 votes)
113
DeepCite
13 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
55,068 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (279+0 votes)
102,992 (-0.3% / -279)
3.8(+0.0000) (64+0 votes)
70,949 (-0.0% / -10)
3.8(+0.0000) (453+1 votes)
74,344 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (279+0 votes)
63,049 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (84+1 votes)
12 (+0.0% / +0)
66 (+3.1% / +2)
53,378 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (125+0 votes)
43,967 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (238+0 votes)
58,912 (+0.2% / +131)
3.8(+0.0000) (130+0 votes)
68,435 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (40+0 votes)
52,290 (-0.0% / -15)
4.5(+0.0000) (178+0 votes)
129
Algo
2 (+0.0% / +0)
39,354 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (241+0 votes)
39,665 (-0.1% / -34)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
133
APNG
31,410 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (319+0 votes)
134
Egu-Isms
11 (+0.0% / +0)
20,549 (-0.3% / -68)
3.9(+0.0000) (2,166+0 votes)
45,522 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (54+0 votes)
22,470 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (83+0 votes)
11,591 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (538+0 votes)
139
BlockTube
20,949 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (123+0 votes)
20,262 (+0.1% / +22)
4.2(+0.0000) (144+0 votes)
18,830 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (121+0 votes)
35,441 (-0.1% / -42)
12,548 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (98+0 votes)
16,682 (-0.2% / -35)
4.4(+0.0000) (143+0 votes)
17,647 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
146
Automark
31 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
12,875 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
18,803 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
12,874 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (40+0 votes)
10,271 (-0.2% / -19)
3.8(+0.0000) (122+0 votes)
8,941 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (53+0 votes)
4,917 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (203+0 votes)
7,355 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (173+0 votes)
154
iSlide
7,025 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (205+0 votes)
11,145 (+0.4% / +42)
3.3(+0.0000) (63+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
8,452 (+0.2% / +17)
4.4(+0.0000) (36+0 votes)
6,881 (+0.9% / +63)
4.4(+0.0000) (71+0 votes)
160
PageXray
9,404 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (67+0 votes)
161
Noiszy
7,890 (+0.2% / +17)
3.7(+0.0000) (24+0 votes)
7,122 (+0.4% / +30)
4.1(+0.0000) (29+0 votes)
5,010 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
6,375 (+0.1% / +9)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
6,069 (-0.5% / -28)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
7,802 (+0.0% / +1)
3.7(+0.0000) (35+0 votes)
7,966 (-0.2% / -13)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
8,672 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (32+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
3,361 (+1.4% / +45)
4.6(+0.0000) (344+1 votes)
4,880 (-0.9% / -45)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
172
FlashTabs
4,256 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (39+0 votes)
173
Podawaa
4,580 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
3,845 (-2.1% / -81)
3.9(+0.0000) (29+0 votes)
6,264 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
4,106 (+0.1% / +4)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
3,426 (-0.1% / -2)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
4,134 (+0.8% / +33)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
3,410 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
3,511 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
181
STRAVINI
3,414 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
4,058 (+0.5% / +21)
3.6(+0.0000) (19+0 votes)
3,274 (+0.4% / +12)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
2,538 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (37+0 votes)
1,698 (+0.7% / +12)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
2,857 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (12+0 votes)
1,676 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
2,010 (-1.2% / -24)
4.3(+0.0000) (27+0 votes)
1,906 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,521 (-0.8% / -13)
4.4(+0.0000) (62+0 votes)
1,698 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
1,452 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
1,869 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (69+0 votes)
1,574 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (25+0 votes)
1,926 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,924 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
1,751 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (24+0 votes)
1,645 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (51+0 votes)
1,452 (-0.5% / -7)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
1,361 (+0.7% / +9)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,636 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
1,004 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
203
Clipped
1,609 (+0.2% / +4)
2.9(+0.0000) (17+0 votes)
1,763 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,195 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
1,201 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
1,441 (+0.8% / +12)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
917 (-0.3% / -3)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
209
urlNeXT
854 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (32+0 votes)
210
3dStereo
1,076 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (40+0 votes)
211
PARQR
1,174 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
918 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,166 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
832 (-1.1% / -9)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
1,122 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
860 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
900 (+0.4% / +4)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
689 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (61+0 votes)
861 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
892 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
757 (+0.7% / +5)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
222
Flattr
786 (+1.0% / +8)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
775 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
734 (-1.1% / -8)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
887 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (20+0 votes)
714 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
227
LikeFree
548 (+1.5% / +8)
4.3(+0.0000) (51+0 votes)
438 (+1.6% / +7)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
1,133 (-2.1% / -24)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
753 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
231
EZCite
739 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (18+0 votes)
505 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
629 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
537 (-1.1% / -6)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
236
Literatin
501 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
358 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
238
PawHash
381 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
602 (+2.6% / +15)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
505 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
241
Sortmark
460 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
582 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
340 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
414 (+2.0% / +8)
5.0(+0.0000) (9+1 votes)
481 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
246
AliTrendz
470 (+2.2% / +10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
501 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
472 (+1.1% / +5)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
249
QuickWiki
273 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
429 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
377 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
319 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
253
TweetCred
358 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
264 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
255
Scamdoc
338 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
256
Simplifly
425 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
367 (-0.5% / -2)
3.5(+0.0000) (46+0 votes)
1,044,699 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11,879-1 votes)
389 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
394 (+1.8% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
363 (-1.1% / -4)
3.1(+0.0000) (14+0 votes)
3 (-25.0% / -1)
441 (+0.7% / +3)
1.8(+0.0000) (16+0 votes)
386 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
301 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
253 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
276 (+1.1% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
275 (-0.4% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
282 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (35+0 votes)
248 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
237 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
252 (+1.6% / +4)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
335 (+0.0% / +0)
238 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
214 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
237 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
185 (+1.6% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
279
vSecure
208 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
201 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
203 (-0.5% / -1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
188 (-1.1% / -2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
240 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
169 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
237 (+0.0% / +0)
155 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
181 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (13+0 votes)
200 (+1.0% / +2)
131 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
160 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
145 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
157 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
140 (+0.7% / +1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
177 (+2.9% / +5)
296
Matter
177 (+0.0% / +0)
150 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
298
Pirateer
112 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
299
SafeWeb
167 (+2.5% / +4)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)