extension ExtPose

Keyword: algorithm

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
26,096 (-0.1% / -34)
4.2289(+0.0000) (249+0 votes)
2,947 (+0.2% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,112 (+0.5% / +6)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,130 (-0.3% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
363 (-0.8% / -3)
4.625(+0.0000) (16+0 votes)
3,095 (-0.5% / -14)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
285 (+2.2% / +6)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
812,191 (+0.1% / +973)
3.1667(+0.0018) (1,026+1 votes)
818 (+1.2% / +10)
62,287 (+0.2% / +145)
4.1687(-0.0003) (581+1 votes)
99,851 (+0.4% / +416)
4.8917(+0.0000) (1,561+0 votes)
25,567 (+0.2% / +61)
4.4258(+0.0000) (209+0 votes)
244 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
14
Fauxbar
5,034 (+0.2% / +8)
4.2864(+0.0000) (199+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,035,739 (+0.0% / +187)
4.3994(+0.0026) (1,550+0 votes)
1,637 (+0.0% / +0)
2.9412(+0.0000) (51+0 votes)
173 (+4.8% / +8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
898 (+0.4% / +4)
4.3429(+0.0000) (35+0 votes)
120,383 (-0.1% / -164)
4.504(+0.0000) (1,363+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
84,166 (+0.1% / +45)
3.992(+0.0027) (376+1 votes)
89,091 (+0.9% / +807)
4.0814(+0.0000) (295+0 votes)
416 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
41,609 (+0.3% / +126)
3.7103(+0.0000) (466+0 votes)
25,771 (+0.3% / +69)
3.72(+0.0000) (25+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
28
WiseFax
14,372 (-0.0% / -2)
3.9886(+0.0000) (175+0 votes)
182 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,154 (+0.2% / +14)
3.9167(+0.0000) (36+0 votes)
9,651 (+0.1% / +9)
3.0595(+0.0000) (84+0 votes)
8,200 (+0.5% / +39)
2.885(+0.0000) (200+0 votes)
4,957 (+0.3% / +15)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
3,511 (+0.1% / +5)
4.9375(+0.0000) (16+0 votes)
2,597 (+0.3% / +9)
4.125(+0.0000) (16+0 votes)
2,002 (+0.4% / +8)
4.4138(+0.0000) (29+0 votes)
1,503 (+0.0% / +0)
4.4545(+0.0000) (44+0 votes)
3 (-25.0% / -1)
1,153 (-0.5% / -6)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
333 (-1.2% / -4)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
41
gPass
260 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
8,036 (+0.2% / +16)
1.55(+0.0000) (40+0 votes)
43
hashr
164 (+0.6% / +1)
4.4118(+0.0000) (17+0 votes)
208 (-0.5% / -1)
169 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
157 (+1.9% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
103 (-1.0% / -1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
116 (+3.6% / +4)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
50
ytTREX
107 (+2.9% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
74 (-3.9% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
57 (-1.7% / -1)
36 (-2.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
46 (-2.1% / -1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,812,434 (+0.1% / +3,299)
4.8473(+0.0003) (41,164+9 votes)
2,600,391 (-0.1% / -1,314)
4.7891(+0.0000) (74,506+9 votes)
57
Shimasu
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
171 (+3.6% / +6)
4.9375(+0.0000) (32+0 votes)
23 (-14.8% / -4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
32 (-3.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,036,272 (+0.2% / +2,047)
4.5403(-0.0001) (8,198+3 votes)
1,233,799 (+0.1% / +726)
4.0831(+0.0000) (1,805+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
65
amTREX
23 (-4.2% / -1)
66
#hashd
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
21 (-4.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
334,369 (-0.0% / -158)
4.2109(+0.0000) (8,875+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
516 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
423,856 (-0.1% / -458)
3.4807(+0.0000) (905+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
169,846 (+0.0% / +62)
4.5371(+0.0000) (4,223+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
205,364 (+0.1% / +172)
4.3382(+0.0000) (272+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
187,520 (+0.3% / +556)
4.2368(+0.0040) (190+1 votes)
119,928 (+0.1% / +108)
4.0946(+0.0000) (2,261+0 votes)
81
HGLT
14 (+0.0% / +0)
85,265 (-0.1% / -72)
4.6004(-0.0007) (5,248+1 votes)
103,883 (-0.2% / -196)
4.0827(+0.0000) (254+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
99,417 (-0.0% / -4)
3.7049(+0.0000) (61+0 votes)
72,035 (-0.1% / -59)
4.2806(+0.0000) (278+0 votes)
59,630 (+0.2% / +110)
3.8124(+0.0000) (421+0 votes)
40,993 (+0.3% / +142)
4.7959(+0.0000) (245+0 votes)
35,700 (+0.1% / +34)
4.75(+0.0000) (204+0 votes)
53,320 (+0.1% / +55)
4.5537(+0.0000) (177+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
63,902 (+0.0% / +12)
3.9487(+0.0000) (39+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
35,678 (+0.0% / +10)
4.7478(+0.0000) (115+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
34,900 (-0.1% / -18)
4.5217(+0.0021) (230+1 votes)
97
APNG
32,561 (-0.1% / -29)
4.0126(+0.0000) (318+0 votes)
26,590 (+0.9% / +226)
4.8854(+0.0000) (96+0 votes)
22,788 (-0.1% / -13)
3.8497(+0.0000) (2,176+0 votes)
48 (+2.1% / +1)
29,651 (+0.1% / +22)
4.02(+0.0000) (50+0 votes)
26,644 (-0.1% / -32)
4.131(+0.0000) (84+0 votes)
26,418 (-0.0% / -4)
4.4595(+0.0000) (74+0 votes)
15,681 (+0.3% / +45)
4.8658(+0.0000) (149+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
106
Dualsub
23,141 (+2.4% / +533)
4.5286(+0.0000) (70+0 votes)
18,929 (-0.0% / -2)
4.2199(+0.0000) (141+0 votes)
27,517 (+0.0% / +12)
3.4124(+0.0000) (97+0 votes)
15,620 (+0.0% / +7)
4.3926(+0.0000) (135+0 votes)
29,333 (+0.2% / +73)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
111
Automark
28 (-3.4% / -1)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
10,404 (+0.0% / +0)
4.871(+0.0000) (31+0 votes)
10,950 (+0.3% / +29)
3.7951(+0.0000) (122+0 votes)
12,404 (-0.2% / -22)
4.3077(+0.0000) (39+0 votes)
8,337 (-0.2% / -20)
4.925(+0.0000) (40+0 votes)
116
BlockTube
9,643 (+1.0% / +93)
4.2577(+0.0000) (97+0 votes)
8,325 (+0.1% / +11)
4.4624(+0.0000) (173+0 votes)
118
iSlide
7,191 (-0.1% / -5)
3.8922(+0.0000) (204+0 votes)
11,449 (-0.6% / -68)
3.2857(+0.0000) (63+0 votes)
6,091 (+12.3% / +665)
4.9016(+0.0016) (61+1 votes)
7,377 (+0.7% / +52)
4.1176(+0.0000) (51+0 votes)
122
PageXray
8,307 (-0.4% / -35)
3.4462(+0.0000) (65+0 votes)
6,268 (+0.2% / +13)
4.4848(+0.0000) (33+0 votes)
124
Noiszy
6,492 (+0.2% / +16)
3.7083(+0.0000) (24+0 votes)
6,046 (-0.0% / -2)
4.5405(+0.0000) (37+0 votes)
7,829 (-0.4% / -28)
3.6176(+0.0000) (34+0 votes)
5,639 (+1.4% / +76)
4.6087(+0.0000) (46+0 votes)
4,184 (+0.5% / +21)
4.9348(+0.0000) (46+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
2,302 (+0.9% / +21)
4.9167(+0.0000) (156+0 votes)
4,580 (+0.7% / +33)
4.3333(+0.0000) (21+0 votes)
5,981 (-0.1% / -7)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
4,309 (+0.1% / +6)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
134
STRAVINI
3,855 (-0.1% / -3)
4.5909(+0.0000) (22+0 votes)
3,668 (+0.0% / +0)
3.931(+0.0000) (29+0 votes)
4,725 (+0.4% / +18)
3.1875(+0.0000) (16+0 votes)
2,403 (+0.5% / +13)
4.9574(+0.0000) (47+0 votes)
2,919 (+0.3% / +9)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
2,743 (-0.1% / -3)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,825 (-0.1% / -1)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
2,581 (+0.8% / +21)
4.65(+0.0000) (20+0 votes)
2,959 (-0.6% / -17)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
2,809 (+1.0% / +29)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
3,212 (+0.1% / +4)
2.6667(+0.0000) (12+0 votes)
2,802 (+0.2% / +6)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
2,910 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
1,914 (+0.3% / +6)
4.36(+0.0000) (25+0 votes)
1,576 (+0.2% / +3)
4.3548(+0.0000) (62+0 votes)
1,773 (+0.5% / +9)
4.25(+0.0000) (24+0 votes)
2,003 (-0.4% / -8)
2.8866(+0.0000) (97+0 votes)
2,185 (+0.2% / +5)
3.625(+0.0000) (24+0 votes)
2,434 (-0.6% / -14)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
154
Sudoku
2,676 (+0.7% / +18)
1.7519(+0.0000) (516+0 votes)
1,503 (-0.5% / -7)
4.5862(+0.0000) (29+0 votes)
1,192 (+1.2% / +14)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
1,952 (-0.6% / -11)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
1,602 (+0.5% / +8)
3.4902(+0.0000) (51+0 votes)
1,679 (-0.1% / -1)
3.5833(+0.0000) (24+0 votes)
160
Clipped
1,699 (+0.0% / +0)
2.9412(+0.0000) (17+0 votes)
1,031 (-0.8% / -8)
4.8889(+0.0000) (18+0 votes)
1,302 (+1.2% / +16)
4.25(+0.0000) (16+0 votes)
1,360 (-0.2% / -3)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
1,028 (-0.9% / -9)
4.5088(+0.0000) (57+0 votes)
1,280 (-0.7% / -9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,067 (-0.8% / -9)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
1,180 (+0.9% / +11)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,220 (+0.6% / +7)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
1,125 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
1,070 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
949 (-0.5% / -5)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
173
3dStereo
1,105 (-0.3% / -3)
3.275(+0.0000) (40+0 votes)
174
Flattr
913 (-0.4% / -4)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
175
urlNeXT
845 (+0.8% / +7)
3.8667(+0.0000) (30+0 votes)
884 (-0.6% / -5)
4.4286(+0.0000) (21+0 votes)
1,194 (+0.5% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
730 (+0.7% / +5)
4.2951(+0.0000) (61+0 votes)
898 (-0.3% / -3)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
835 (-0.5% / -4)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
1,013 (-0.1% / -1)
3.0(+0.0000) (20+0 votes)
825 (-0.8% / -7)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
862 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
854 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,270 (+8.4% / +98)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
524 (+0.4% / +2)
4.7941(+0.0000) (34+0 votes)
731 (+2.1% / +15)
3.8824(+0.0000) (17+0 votes)
636 (-1.2% / -8)
4.3514(+0.0000) (37+0 votes)
750 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
701 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
808 (+0.0% / +0)
3.2632(+0.0000) (19+0 votes)
840 (+1.2% / +10)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
193
Vocabify
666 (-1.3% / -9)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
764 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
195
Literatin
567 (-0.4% / -2)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
619 (+0.5% / +3)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
197
EZCite
690 (-0.9% / -6)
3.6111(+0.0000) (18+0 votes)
198
Fokal
9 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
354 (+0.3% / +1)
4.8621(+0.0000) (29+0 votes)
387 (+3.2% / +12)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
201
PawHash
397 (-0.8% / -3)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
548 (+0.4% / +2)
3.2105(+0.0000) (57+0 votes)
503 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
449 (+0.4% / +2)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
542 (-1.8% / -10)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
322 (+2.5% / +8)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
430 (+1.7% / +7)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
523 (+0.8% / +4)
3.6429(+0.0000) (14+0 votes)
374 (-1.1% / -4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
350 (+2.6% / +9)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
211
QuickWiki
285 (+0.7% / +2)
4.68(+0.0000) (25+0 votes)
455 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
497 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
214
TweetCred
401 (+0.5% / +2)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
550 (-2.3% / -13)
1.8125(+0.0000) (16+0 votes)
216
LikeFree
310 (-0.3% / -1)
4.3953(+0.0000) (43+0 votes)
1,069,240 (+0.1% / +1,248)
4.537(+0.0000) (11,807+1 votes)
364 (-1.9% / -7)
3.4565(+0.0000) (46+0 votes)
449 (-1.3% / -6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
301 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
221
GetSum
3 (+0.0% / +0)
368 (-2.4% / -9)
3.1429(+0.0000) (14+0 votes)
432 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
318 (+1.3% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
298 (+1.4% / +4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
297 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
308 (-0.6% / -2)
2.7714(+0.0000) (35+0 votes)
306 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
215 (-1.4% / -3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
250 (+0.8% / +2)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
223 (+1.4% / +3)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
220 (-2.2% / -5)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
333 (+0.6% / +2)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
223 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
216 (+1.9% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
191 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
238
vSecure
185 (-2.1% / -4)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
197 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
164 (+1.9% / +3)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
241
Simplifly
193 (+1.6% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
223 (+0.0% / +0)
243
Matter
222 (+0.0% / +0)
145 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
176 (-0.6% / -1)
3.1429(+0.0000) (14+0 votes)
152 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
141 (+2.9% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
98 (-5.8% / -6)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
249
Pirateer
115 (+0.9% / +1)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
168 (+3.1% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
130 (+2.4% / +3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
109 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
67,978 (+0.5% / +324)
4.6637(+0.0000) (565+0 votes)
102 (-2.9% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
255
Conveuro
110 (+2.8% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
115 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
257
Scamdoc
98 (-2.0% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
104 (+6.1% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
104 (-1.0% / -1)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
131 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
84 (-4.5% / -4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
84 (-3.4% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
98 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
77 (-2.5% / -2)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
98 (-1.0% / -1)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
113 (-0.9% / -1)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
267
Academist
70 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
80 (-1.2% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
74 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
100 (+4.2% / +4)
74 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
68 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
61 (-4.7% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
274
Hashword
70 (+1.4% / +1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
70 (+1.4% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
278
PwdFly
45 (-2.2% / -1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
32,572 (-0.0% / -2)
4.6333(+0.0000) (30+0 votes)
280
Algo
1 (+0.0% / +0)
281
CYSCE
61 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
282
Nest
71 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
60 (-1.6% / -1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
68 (-1.4% / -1)
58 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
288
DeepVault
35 (-5.4% / -2)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
65 (-4.4% / -3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
62 (+3.3% / +2)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
13,183 (-0.1% / -9)
4.1726(+0.0000) (168+0 votes)
39 (-7.1% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
293
Simila.rs
58 (-3.3% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
57 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
4.8333(+0.0000) (12+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
49 (+6.5% / +3)
42 (-2.3% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
28 (+16.7% / +4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
43 (-2.3% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)