extension ExtPose

Keyword: algorithm

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
25,783 (+0.5% / +135)
4.0037(+0.0110) (272-1 votes)
2,965 (+0.3% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,349,069 (+5.2% / +66,618)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
1,341,459 (+5.7% / +72,542)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,325,330 (+6.4% / +79,357)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
2,617 (-0.2% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
577 (+1.2% / +7)
4.6316(+0.0000) (19+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
2.5456(+0.0000) (3,391+0 votes)
3,235 (+0.7% / +23)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
1,518 (+0.8% / +12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
258 (+0.8% / +2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
9,156 (+25.7% / +1,870)
6,016 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
132,193 (+0.2% / +317)
4.9008(+0.0000) (1,795+0 votes)
26,099 (+0.2% / +44)
4.4286(+0.0000) (210+0 votes)
49 (-7.5% / -4)
233 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
18
Fauxbar
5,069 (+0.1% / +6)
4.3065(+0.0000) (199+0 votes)
1,070,153 (+0.1% / +806)
4.5374(+0.0000) (11,840+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,088,837 (+0.2% / +2,048)
4.4024(+0.0014) (1,558-3 votes)
1,609 (-0.7% / -12)
2.98(+0.0000) (50+0 votes)
842,275 (+4.3% / +34,350)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
839,884 (+4.2% / +34,130)
826,341 (+4.7% / +37,345)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
826,043 (+4.7% / +36,770)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
825,686 (+4.6% / +36,564)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
825,064 (+4.6% / +36,575)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
824,589 (+4.7% / +36,691)
30
Bump.io
824,133 (+4.7% / +36,913)
823,483 (+4.8% / +37,482)
821,437 (+4.5% / +35,532)
821,251 (+4.7% / +37,105)
820,933 (+4.6% / +36,407)
837,106 (+4.2% / +33,466)
823,338 (+4.6% / +36,483)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
823,008 (+4.7% / +37,176)
822,267 (+4.7% / +36,584)
822,304 (+4.7% / +37,257)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
821,035 (+4.6% / +36,435)
885 (-1.3% / -12)
4.3429(+0.0000) (35+0 votes)
114,279 (-0.1% / -77)
4.5077(+0.0000) (1,367+0 votes)
144,987 (+0.1% / +187)
4.1238(+0.0000) (315+0 votes)
100,853 (+0.2% / +214)
3.9439(-0.0026) (410-1 votes)
7 (+16.7% / +1)
423 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
46,942 (+0.3% / +143)
3.7312(-0.0059) (465+1 votes)
26,968 (+0.4% / +101)
3.72(+0.0000) (25+0 votes)
49
WiseFax
14,954 (+0.1% / +13)
3.9828(+0.0000) (174+0 votes)
174 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,393 (+0.2% / +25)
3.0595(+0.0000) (84+0 votes)
7,604 (-0.3% / -25)
2.885(+0.0000) (200+0 votes)
4,966 (-0.0% / -2)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
3,970 (+0.1% / +2)
4.9333(+0.0000) (15+0 votes)
2,847 (+0.8% / +23)
4.6667(+0.0000) (33+0 votes)
3,587 (+0.3% / +11)
4.0526(+0.0000) (19+0 votes)
1,884 (-0.6% / -12)
4.5357(+0.0000) (28+0 votes)
1,460 (-0.4% / -6)
4.4545(+0.0000) (44+0 votes)
1,360 (+3.7% / +48)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,167 (-0.4% / -5)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
346 (+0.9% / +3)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
65
hashr
166 (+0.0% / +0)
4.4118(+0.0000) (17+0 votes)
236 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,280 (-1.0% / -55)
1.55(+0.0000) (40+0 votes)
189 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
145 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
70
ytTREX
147 (+2.1% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
106 (-1.9% / -2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
128 (-0.8% / -1)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
76 (+4.1% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
419 (+0.2% / +1)
4.9444(+0.0000) (36+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
388 (+2.1% / +8)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
4,162,367 (+0.5% / +22,034)
4.8518(-0.0000) (43,350-6 votes)
2,702,731 (+0.1% / +2,066)
4.7905(+0.0000) (75,392+2 votes)
41 (+0.0% / +0)
1,288,348 (+0.0% / +0)
4.5389(-0.0001) (8,347-1 votes)
1,330,864 (+0.2% / +2,567)
4.0833(+0.0000) (1,813+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
86
Shimasu
16 (-5.9% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25 (+8.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
90
#hashd
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
92
HGLT
21 (+0.0% / +0)
15 (-6.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
331,931 (-0.0% / -28)
4.2108(+0.0000) (8,882+0 votes)
1,122,666 (+9.7% / +99,203)
98
amTREX
18 (+0.0% / +0)
456 (-0.9% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
448,919 (+0.1% / +272)
3.4424(+0.0000) (920+0 votes)
453,518 (+0.1% / +327)
3.6667(+0.0000) (12+0 votes)
102
WhatRuns
233,551 (+0.3% / +615)
4.3226(+0.0000) (279+0 votes)
151,037 (-0.6% / -840)
4.5361(+0.0000) (4,210+0 votes)
230,161 (+0.3% / +789)
4.225(+0.0000) (200+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
100,327 (-1.2% / -1,175)
4.0958(+0.0000) (2,266+0 votes)
107
SynthPass
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
108,545 (+0.0% / +9)
4.1004(+0.0000) (259+0 votes)
71,759 (+0.6% / +395)
4.5979(+0.0000) (5,260+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
101,747 (+0.2% / +214)
3.7258(+0.0000) (62+0 votes)
72,687 (+0.3% / +215)
4.2806(+0.0000) (278+0 votes)
47,029 (+0.0% / +19)
4.8244(+0.0000) (262+0 votes)
66,069 (+0.1% / +67)
3.8118(+0.0000) (441+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
37,620 (+0.1% / +29)
4.7202(+0.0000) (218+0 votes)
42,117 (+0.7% / +281)
4.719(+0.0000) (121+0 votes)
39,835 (+0.7% / +260)
4.7939(+0.0000) (131+0 votes)
67,573 (+0.2% / +112)
3.925(+0.0000) (40+0 votes)
122
Egu-Isms
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
36,492 (+0.5% / +194)
4.5259(+0.0000) (232+0 votes)
125
APNG
32,002 (+0.1% / +20)
4.0125(+0.0000) (319+0 votes)
22,124 (+0.1% / +26)
3.8534(-0.0001) (2,169-1 votes)
31,840 (+0.3% / +82)
4.45(+0.0000) (80+0 votes)
20,837 (-0.5% / -95)
4.9038(+0.0000) (52+0 votes)
33,725 (+0.5% / +183)
3.619(+0.0000) (84+0 votes)
40 (-2.4% / -1)
19,310 (-0.2% / -41)
4.2238(+0.0000) (143+0 votes)
132
Automark
32 (+3.2% / +1)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
35,344 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16,046 (+0.2% / +27)
4.3913(+0.0000) (138+0 votes)
135
BlockTube
16,083 (+0.5% / +73)
4.3056(+0.0000) (108+0 votes)
25,946 (+1.0% / +268)
3.4762(+0.0000) (21+0 votes)
11,532 (+0.0% / +5)
4.7191(+0.0000) (89+0 votes)
11,638 (-0.0% / -2)
4.8667(+0.0000) (30+0 votes)
10,460 (+0.0% / +1)
3.7951(+0.0000) (122+0 votes)
11,590 (-0.4% / -48)
4.325(+0.0000) (40+0 votes)
7,685 (+0.2% / +18)
4.4624(+0.0000) (173+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
143
iSlide
7,134 (+0.0% / +1)
3.8922(+0.0000) (204+0 votes)
6,256 (+0.0% / +0)
4.88(+0.0000) (50+0 votes)
8,245 (-0.0% / -3)
4.1176(+0.0000) (51+0 votes)
10,575 (+0.1% / +11)
3.2857(+0.0000) (63+0 votes)
10,524 (+1.2% / +124)
3.5455(+0.0000) (11+0 votes)
7,148 (+0.0% / +2)
4.5143(+0.0000) (35+0 votes)
149
PageXray
8,665 (+0.1% / +10)
3.4462(+0.0000) (65+0 votes)
150
Noiszy
6,357 (-0.0% / -1)
3.7083(+0.0000) (24+0 votes)
5,745 (+0.5% / +31)
4.5263(+0.0000) (38+0 votes)
2,977 (-1.3% / -39)
4.8564(+0.0000) (181+0 votes)
7,267 (-0.5% / -35)
3.6571(+0.0000) (35+0 votes)
4,009 (+0.6% / +22)
4.7083(+0.0000) (24+0 votes)
4,817 (+0.1% / +3)
4.3333(+0.0000) (21+0 votes)
5,971 (+0.7% / +44)
3.1875(+0.0000) (16+0 votes)
157
FlashTabs
3,919 (+0.2% / +8)
3.7(+0.0000) (40+0 votes)
4,100 (+0.4% / +17)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
4,066 (+0.6% / +26)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
3,553 (+1.0% / +36)
3.931(+0.0000) (29+0 votes)
3,261 (+0.1% / +4)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
162
STRAVINI
3,563 (+0.3% / +12)
4.5909(+0.0000) (22+0 votes)
3,683 (+0.4% / +13)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
3,712 (+0.4% / +14)
3.5789(+0.0000) (19+0 votes)
2,609 (+0.2% / +5)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
1,697 (-0.1% / -2)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
3,050 (-0.1% / -3)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
3,316 (-0.1% / -3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
3,205 (-0.3% / -10)
2.6667(+0.0000) (12+0 votes)
1,154 (+1.1% / +13)
4.7794(+0.0000) (136+0 votes)
2,229 (+0.9% / +20)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
1,914 (+0.6% / +12)
4.24(+0.0000) (25+0 votes)
3,129 (+4.5% / +134)
2,032 (-0.3% / -7)
2.8866(+0.0000) (97+0 votes)
1,508 (+0.0% / +0)
4.3548(+0.0000) (62+0 votes)
1,653 (+1.5% / +24)
4.3077(+0.0000) (26+0 votes)
1,574 (+0.1% / +1)
4.5862(+0.0000) (29+0 votes)
1,713 (+0.8% / +14)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,058 (+1.0% / +20)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
1,663 (-0.6% / -10)
3.4902(+0.0000) (51+0 votes)
1,717 (+0.3% / +5)
3.5833(+0.0000) (24+0 votes)
1,161 (-0.3% / -4)
4.4483(+0.0000) (58+0 votes)
1,313 (+1.5% / +20)
4.3846(+0.0000) (26+0 votes)
1,035 (-0.5% / -5)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
1,330 (-0.3% / -4)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
1,161 (+0.4% / +5)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
1,341 (-1.4% / -19)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
188
Clipped
1,490 (+0.6% / +9)
2.9412(+0.0000) (17+0 votes)
1,548 (+0.4% / +6)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
1,261 (+1.0% / +12)
3.1(+0.0000) (60+0 votes)
1,386 (+0.8% / +11)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
193
3dStereo
1,117 (+0.2% / +2)
3.275(+0.0000) (40+0 votes)
1,256 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
956 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
196
urlNeXT
841 (+0.2% / +2)
3.9032(+0.0000) (31+0 votes)
197
PARQR
1,195 (-0.3% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
878 (-0.1% / -1)
4.4545(+0.0000) (22+0 votes)
199
Flattr
841 (+1.2% / +10)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
884 (-0.8% / -7)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
851 (-0.2% / -2)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
688 (+0.1% / +1)
4.2951(+0.0000) (61+0 votes)
877 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
978 (+2.2% / +21)
3.0(+0.0000) (20+0 votes)
707 (-4.1% / -30)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
773 (+1.2% / +9)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
750 (+1.1% / +8)
3.8824(+0.0000) (17+0 votes)
798 (+1.3% / +10)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
481 (-0.6% / -3)
4.7941(+0.0000) (34+0 votes)
823 (+1.1% / +9)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
818 (-0.1% / -1)
3.2632(+0.0000) (19+0 votes)
857 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
707 (+1.4% / +10)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
621 (-0.2% / -1)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
641 (+1.1% / +7)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
518 (+0.0% / +0)
4.3514(+0.0000) (37+0 votes)
890 (-0.4% / -4)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
551 (+1.7% / +9)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
219
Literatin
519 (-0.4% / -2)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
354 (-1.1% / -4)
4.8621(+0.0000) (29+0 votes)
430 (+0.2% / +1)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
222
PawHash
403 (+0.5% / +2)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
223
EZCite
594 (+0.3% / +2)
3.6111(+0.0000) (18+0 votes)
519 (+0.2% / +1)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
501 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
512 (+1.8% / +9)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
531 (+0.6% / +3)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
228
LikeFree
345 (-2.3% / -8)
4.3636(+0.0000) (44+0 votes)
491 (-2.2% / -11)
3.6429(+0.0000) (14+0 votes)
301 (+1.3% / +4)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
501 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
541 (-0.4% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
233
QuickWiki
280 (+1.1% / +3)
4.68(+0.0000) (25+0 votes)
331 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
374 (+1.4% / +5)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
236
TweetCred
371 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
497 (-1.8% / -9)
1.8125(+0.0000) (16+0 votes)
366 (-0.8% / -3)
3.4565(+0.0000) (46+0 votes)
255 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
377 (+1.1% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
390 (+0.0% / +0)
3.1429(+0.0000) (14+0 votes)
242
Podawaa
468 (+18.8% / +74)
4 (+33.3% / +1)
4 (+33.3% / +1)
293 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
297 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
339 (-0.9% / -3)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
248
Scamdoc
268 (-0.4% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
286 (+0.7% / +2)
2.7714(+0.0000) (35+0 votes)
266 (+2.3% / +6)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
251
Simplifly
304 (-1.6% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
214 (+1.4% / +3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
221 (-1.3% / -3)
4.2143(+0.0000) (14+0 votes)
227 (-0.4% / -1)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
312 (+5.4% / +16)
256
AliTrendz
230 (+3.6% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
222 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
243 (+1.7% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
200 (-1.0% / -2)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
261
vSecure
197 (-1.5% / -3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
251 (+1.2% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
189 (-0.5% / -1)
3.1538(+0.0110) (13-1 votes)
169 (+3.0% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
159 (+0.0% / +0)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
147 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
218 (+3.3% / +7)
158 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
149 (-3.9% / -6)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
271
Pirateer
117 (-0.8% / -1)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
185 (+0.0% / +0)
136 (-2.2% / -3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
147 (+1.4% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
74,211 (+0.3% / +203)
4.6615(+0.0000) (582+0 votes)
106 (+2.9% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
106 (-1.9% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
154 (+2.7% / +4)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
279
Conveuro
110 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
122 (+1.7% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
109 (+1.9% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
98 (+2.1% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
122 (+3.4% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
114 (-0.9% / -1)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
102 (+2.0% / +2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
90 (-3.2% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
82 (-4.7% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
289
Matter
110 (-4.3% / -5)
80 (+3.9% / +3)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
87 (-1.1% / -1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
107 (+0.0% / +0)
102 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
295
Hashword
74 (+1.4% / +1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
76 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
69 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
298
Academist
69 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
299
CYSCE
79 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
94 (+3.3% / +3)