extension ExtPose

Keyword: algorithm -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
3,126 (+1.4% / +43)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
17,794 (+0.5% / +80)
4.6(+0.0000) (66+0 votes)
1,321 (+2.2% / +28)
4.1(+0.0000) (48+0 votes)
6,706 (+0.4% / +25)
3.2(+0.0000) (27+0 votes)
6,293 (+0.4% / +28)
4.7(+0.0000) (17+0 votes)
67,908 (+1.1% / +767)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
67,807 (+0.0% / +11)
4.1(+0.0000) (49+0 votes)
266,104 (-0.1% / -319)
4.9(+0.0000) (280+0 votes)
270 (+3.8% / +10)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
5,566 (+1.6% / +85)
4.9(+0.0000) (48+0 votes)
20,393 (+0.6% / +120)
3.3(+0.0000) (24+0 votes)
746,060 (+0.2% / +1,313)
4.3(+0.0000) (381+6 votes)
81,491 (+1.0% / +801)
4.2(+0.0000) (689+0 votes)
7,238 (+0.2% / +14)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
665 (+0.6% / +4)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
27,941 (+0.6% / +156)
4.4(+0.0000) (200+0 votes)
764 (+6.1% / +44)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12 (-14.3% / -2)
2,500,623 (+0.0% / +298)
4.5(+0.0000) (634+5 votes)
54 (+5.9% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
817,660 (+0.1% / +914)
4.6(+0.0000) (1,450+0 votes)
90 (+4.7% / +4)
88 (+6.0% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
202,560 (-0.0% / -56)
4.7(+0.0000) (974+0 votes)
205,914 (+3.5% / +7,042)
4.5(+0.0000) (1,420+0 votes)
118,633 (+0.4% / +476)
4.8(+0.0000) (288+6 votes)
51,330 (+0.7% / +366)
3.8(+0.0000) (479+0 votes)
74 (+2.8% / +2)
12,117 (+3.7% / +430)
4.8(+0.0000) (358+14 votes)
48,440 (+4.7% / +2,191)
4.6(+0.0000) (96+1 votes)
308 (+2.7% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
325 (+18.6% / +51)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
422 (+1.4% / +6)
31,227 (+0.6% / +188)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
45,472 (+0.6% / +275)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
13,923 (+0.6% / +78)
4.9(+0.0000) (214+6 votes)
32,963 (+1.2% / +388)
2.4(+0.0000) (35+0 votes)
4 (+100.0% / +2)
7,948 (+0.2% / +17)
4.8(+0.0000) (168+0 votes)
12,333 (+0.3% / +34)
4.5(+0.0000) (57+0 votes)
12,739 (+1.4% / +174)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
11,557 (+1.3% / +150)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)
335,425 (+0.3% / +877)
4.0(+0.0000) (357+0 votes)
45
WiseFax
7,871 (+0.5% / +41)
4.0(+0.0000) (189+0 votes)
10,375 (+0.3% / +34)
3.1(+0.0000) (92+0 votes)
7,616 (+0.8% / +59)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
109 (+16.0% / +15)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,579 (+0.3% / +19)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5,871 (+12.0% / +627)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
5,881 (+5.2% / +289)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
3,920 (+0.3% / +13)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
2,099 (+1.8% / +38)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
2,473 (-0.4% / -10)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,256 (+0.1% / +1)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
910 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
969 (+0.6% / +6)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
847 (+0.5% / +4)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
1,242 (+0.8% / +10)
570 (+8.0% / +42)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
698 (-0.3% / -2)
3.6(+0.0000) (13+0 votes)
487,483 (+13.8% / +58,960)
4.3(+0.0000) (1,935+3 votes)
602 (-0.7% / -4)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
907,498 (+0.2% / +1,388)
4.8(+0.0000) (505+1 votes)
548 (+1.1% / +6)
313 (+1.0% / +3)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
25 (+13.6% / +3)
318 (-2.2% / -7)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
471 (+0.4% / +2)
401 (+0.2% / +1)
281 (+4.5% / +12)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
384 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
15 (-11.8% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
149,417 (+3.9% / +5,546)
4.6(+0.0000) (827+20 votes)
37 (-2.6% / -1)
192 (+2.1% / +4)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
154 (-4.3% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
161 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
93 (-2.1% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
87 (+6.1% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
87 (+2.4% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
64 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
81 (+1.2% / +1)
2 (+0.0% / +0)
73 (+2.8% / +2)
10,609 (+2.1% / +218)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
6,793 (+2.5% / +164)
4.9(+0.0000) (92+0 votes)
18,789 (+10.2% / +1,745)
1.6(+0.0000) (46+0 votes)
7,688 (-0.3% / -27)
4.6(+0.0000) (121+0 votes)
60 (+46.3% / +19)
96
HGLT
53 (+3.9% / +2)
7,719,779 (+0.6% / +46,916)
4.9(+0.0000) (71,486+59 votes)
7 (+16.7% / +1)
47 (-2.1% / -1)
18 (+5.9% / +1)
46 (+2.2% / +1)
5,514 (+0.3% / +17)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
2,888,174 (+1.1% / +30,751)
4.8(+0.0000) (80,936+4 votes)
32 (-5.9% / -2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
4,353,178 (+0.0% / +365)
4.9(+0.0000) (289+2 votes)
33 (-2.9% / -1)
107
FusionKey
33 (-5.7% / -2)
2,928,060 (+0.7% / +20,295)
4.5(+0.0000) (9,566+7 votes)
25 (+4.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
110
WhatFont
2,563,125 (+0.9% / +22,387)
4.0(+0.0000) (1,917+0 votes)
111
Snap VPN
3,524,727 (+0.7% / +25,116)
4.0(+0.0000) (165+0 votes)
117 (-1.7% / -2)
24 (-4.0% / -1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,263,563 (+0.5% / +6,766)
4.8(+0.0000) (1,948+8 votes)
1,280,240 (+0.8% / +10,729)
4.7(-0.1000) (412+6 votes)
116
SynthPass
24 (+0.0% / +0)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,114 (+1.3% / +14)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
1,167,841 (+0.4% / +4,728)
4.0(+0.0000) (94+1 votes)
120
Big-O
1,078 (+3.4% / +35)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
770,073 (+0.5% / +3,873)
4.4(+0.0000) (656+0 votes)
690,990 (+0.0% / +174)
4.5(+0.0000) (667-1 votes)
490,903 (+0.6% / +2,719)
4.1(+0.0000) (2,780+4 votes)
323,714 (-0.0% / -22)
4.7(+0.0000) (324+0 votes)
1,151 (-0.6% / -7)
126
WhatRuns
440,968 (+0.6% / +2,641)
3.8(+0.0000) (385+0 votes)
466,338 (+0.0% / +163)
4.3(+0.0000) (220+0 votes)
273,712 (+0.8% / +2,080)
4.1(+0.0000) (7,290+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
320,773 (+0.1% / +366)
4.3(+0.0000) (299+0 votes)
156,268 (+0.6% / +904)
4.8(+0.0000) (428+0 votes)
139,956 (+3.1% / +4,192)
4.5(+0.0000) (4,148+0 votes)
222,078 (+0.9% / +2,058)
4.3(+0.0000) (144+1 votes)
134
EverBee
215,728 (+0.8% / +1,781)
4.2(+0.0000) (92+0 votes)
87,532 (+3.0% / +2,578)
4.9(+0.0000) (820+5 votes)
79,019 (+0.7% / +547)
4.8(+0.0000) (597+0 votes)
134,935 (+1.3% / +1,794)
4.1(+0.0000) (328+0 votes)
111,675 (+0.7% / +831)
3.9(+0.0000) (663+1 votes)
206,949 (+2.9% / +5,816)
3.5(+0.0000) (77+1 votes)
469 (+2.9% / +13)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
141
Oktodoc
8 (-11.1% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
96,689 (+0.4% / +344)
4.2(+0.0000) (258+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
97,362 (+0.5% / +519)
4.3(+0.0000) (203+0 votes)
67,022 (+0.1% / +56)
4.7(+0.0000) (140+0 votes)
103,271 (+0.1% / +112)
4.1(+0.0000) (77+0 votes)
90,972 (+0.7% / +659)
3.8(+0.0000) (62+0 votes)
64,763 (+7.7% / +4,646)
4.7(+0.0000) (75+1 votes)
60,274 (+0.7% / +414)
4.5(+0.0000) (187+0 votes)
38,163 (+0.3% / +120)
4.9(+0.0000) (196-1 votes)
44,639 (-0.1% / -57)
5.0(+0.0000) (71+0 votes)
32,860 (+5.7% / +1,771)
4.7(+0.0000) (247+11 votes)
42,503 (+0.1% / +34)
4.4(+0.0000) (655+1 votes)
54,295 (+1.1% / +576)
4.2(+0.0000) (80+0 votes)
32,860 (+2.1% / +685)
3.9(+0.0000) (2,124+0 votes)
55,729 (+0.4% / +231)
4.1(+0.0000) (56+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
43,827 (+0.9% / +391)
4.6(+0.0000) (64+0 votes)
36,236 (+1.5% / +520)
4.7(+0.0000) (34+0 votes)
42,025 (+1.1% / +465)
3.7(+0.0000) (60+0 votes)
39,434 (+0.9% / +354)
4.4(+0.0000) (85+0 votes)
36,087 (+0.6% / +232)
4.5(+0.0000) (151+0 votes)
48,821 (+0.2% / +89)
3.6(+0.0000) (56+0 votes)
43,678 (+0.6% / +261)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
37,217 (+8.0% / +2,768)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
28,676 (+2.0% / +560)
4.6(+0.0000) (143+0 votes)
29,556 (+0.3% / +83)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
36,149 (+2.2% / +795)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
24,852 (+1.4% / +340)
4.2(+0.0000) (164+0 votes)
13,618 (+2.4% / +324)
4.7(+0.0000) (312+5 votes)
32,060 (+0.2% / +71)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
21,038 (+0.3% / +57)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
23,654 (+0.6% / +145)
4.0(+0.0000) (75+0 votes)
22,941 (+1.1% / +240)
4.6(+0.0000) (93+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
30,529 (+0.3% / +85)
3.6(+0.0000) (94+0 votes)
17,612 (+0.1% / +13)
4.4(+0.0000) (151+0 votes)
17,320 (+0.5% / +91)
4.2(+0.0000) (146+0 votes)
194 (-0.5% / -1)
180
Rankle.me
7 (+16.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,778 (+1.6% / +203)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
183
GetSum
6 (-14.3% / -1)
23,333 (+2.1% / +491)
3.6(+0.0000) (49+2 votes)
185
MindPane
21,017 (+0.5% / +103)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,663 (+0.4% / +47)
4.8(+0.0000) (85+0 votes)
14,986 (+1.2% / +172)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
22,099 (+0.5% / +102)
2.4(+0.0000) (145+0 votes)
96 (+3.2% / +3)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
15,865 (+0.1% / +23)
3.4(+0.0000) (39+0 votes)
11,841 (+1.7% / +201)
4.2(+0.0000) (42+0 votes)
12,195 (-0.5% / -65)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
15,261 (+0.7% / +100)
2.8(+0.0000) (30+0 votes)
8,070 (-0.4% / -35)
4.9(+0.0000) (52+0 votes)
11,254 (+0.4% / +50)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
11,926 (-0.1% / -6)
3.8(+0.0000) (21+0 votes)
18,309 (+0.4% / +68)
2.5(+0.0000) (13+0 votes)
9,511 (+0.4% / +41)
3.8(+0.0000) (74+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
7 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
12,519 (+1.0% / +130)
3.1(+0.0000) (71+0 votes)
13,385 (+3.5% / +452)
3.5(+0.0000) (25+0 votes)
8,770 (+3.3% / +283)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
205
iSlide
7,534 (+0.9% / +65)
3.8(+0.0000) (151+0 votes)
9,111 (+0.9% / +81)
3.8(+0.0000) (33+0 votes)
207
Kiwix
8,199 (-0.8% / -70)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
11,476 (+1.3% / +146)
3.2(+0.0000) (31+0 votes)
9,390 (+1.3% / +120)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
11,419 (+1.3% / +143)
3.5(-0.1000) (30+1 votes)
9,372 (+1.7% / +159)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
8,645 (+0.5% / +40)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
7,307 (+0.8% / +57)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
8,342 (+0.2% / +16)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
6,000 (+2.0% / +119)
4.9(+0.0000) (27+2 votes)
7,421 (+2.3% / +167)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
7,450 (+0.1% / +4)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
5,186 (+0.8% / +40)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
91 (-3.2% / -3)
3,625 (+1.1% / +38)
5.0(+0.0000) (43+0 votes)
222
FlashTabs
4,845 (+0.7% / +35)
4.0(+0.0000) (39+0 votes)
3,337 (+4.5% / +143)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
5,457 (+0.7% / +36)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
4,848 (+3.5% / +162)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
2,985 (+2.9% / +84)
4.8(-0.1000) (70+5 votes)
4,612 (+3.1% / +137)
3.8(+0.0000) (28+0 votes)
86 (+3.6% / +3)
4,407 (+1.3% / +57)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
230
unbait
3,027 (+0.0% / +1)
4.8(+0.0000) (35+0 votes)
4,272 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
5,118 (+0.3% / +16)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
233
Tab Ahead
2,497 (-0.4% / -10)
4.8(+0.0000) (70+0 votes)
3,861 (+1.4% / +53)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
3,034 (+0.8% / +23)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
3,303 (+0.6% / +20)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
237
Sortmark
2,748 (+0.8% / +21)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
238
datacy
3,484 (-7.0% / -264)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
3,860 (+1.3% / +49)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
3,899 (+0.6% / +25)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,220 (+0.9% / +20)
4.7(+0.0000) (34+0 votes)
242
Scamdoc
3,513 (+0.7% / +26)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
3,018 (+1.6% / +47)
3.7(+0.0000) (16+0 votes)
2,639 (+0.5% / +14)
4.2(+0.1000) (29+1 votes)
3,530 (+0.3% / +9)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
246
Automark
53 (-7.0% / -4)
2.8(+0.0000) (8+0 votes)
3,112 (-0.5% / -15)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,077 (+1.2% / +25)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
2,172 (-0.5% / -12)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
2,832 (+0.4% / +12)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,916 (+0.6% / +18)
3.1(+0.0000) (11+0 votes)
2,812 (+0.0% / +1)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,153 (+6.6% / +134)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
2,845 (+0.5% / +15)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
2,183 (+2.1% / +45)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
2,921 (+1.4% / +41)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,743 (+1.0% / +17)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
2,567 (+2.6% / +65)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,472 (+0.7% / +17)
3.4(+0.0000) (13+0 votes)
2,223 (-0.0% / -1)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
261
Blocklist
2,614 (+0.7% / +17)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,489 (+2.4% / +59)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
1,493 (-0.5% / -7)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
1,721 (+2.4% / +40)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,822 (-1.0% / -18)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,110 (+0.9% / +10)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
1,562 (+3.2% / +48)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,453 (+1.3% / +18)
4.5(+0.0000) (63+0 votes)
1,877 (+1.2% / +23)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
1,450 (+10.4% / +137)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,150 (+4.4% / +48)
5.0(+0.0000) (41+0 votes)
272
Simplifly
2,195 (-0.9% / -19)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,884 (+6.5% / +115)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,749 (+0.5% / +9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,261 (+0.2% / +3)
4.3(+0.0000) (67+0 votes)
1,866 (+1.0% / +19)
3.0(+0.0000) (19+0 votes)
1,870 (+8.4% / +145)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
278
QuizGPT
1,013 (+5.2% / +50)
2,048 (+0.8% / +16)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
280
2bot
2,148 (+0.7% / +14)
2.8(+0.0000) (11+2 votes)
1,316 (+36.7% / +353)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,983 (+7.1% / +131)
1,191 (+1.4% / +16)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
284
LikeFree
949 (+1.5% / +14)
4.2(+0.0000) (106+0 votes)
1,900 (+1.4% / +26)
1,599 (-1.0% / -16)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
970 (+1.6% / +15)
4.7(-0.1000) (18-3 votes)
1,389 (+0.6% / +8)
3.4(+0.0000) (48+0 votes)
1,459 (+1.8% / +26)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,381 (+2.4% / +32)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
291
Emphfy
694 (-0.6% / -4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,467 (+1.5% / +21)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,314 (+2.9% / +37)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
1,020 (+1.0% / +10)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
947 (+0.4% / +4)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
502,721 (+0.2% / +938)
4.1(+0.0000) (307+0 votes)
5,108 (+0.2% / +10)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
2,324 (-0.8% / -19)
4.8(+0.0000) (33+0 votes)