extension ExtPose

Keyword: algorithm -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
4,923 (+1.2% / +56)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
988 (-0.3% / -3)
715 (-1.2% / -9)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
21,225 (+0.8% / +177)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
861 (+0.1% / +1)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
15,689 (+1.6% / +241)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
4,813 (+0.1% / +5)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
25,336 (-0.2% / -62)
3.8(+0.0000) (18+0 votes)
38,880 (+0.8% / +326)
4.5(+0.0000) (54+0 votes)
263 (-0.4% / -1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,037 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
76,700 (+0.0% / +7)
4.2(+0.0000) (644-1 votes)
26,568 (+0.2% / +44)
4.4(+0.0000) (219+0 votes)
14
Fauxbar
4,481 (+0.1% / +4)
4.3(+0.0000) (200+0 votes)
6,188 (+0.6% / +35)
17 (+0.0% / +0)
17
PAADC
516 (-1.0% / -5)
1,138 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (50+0 votes)
223,332 (+0.0% / +111)
4.1(+0.0000) (354+0 votes)
822 (+1.4% / +11)
4.3(+0.0000) (35+0 votes)
148,546 (-0.0% / -4)
4.5(+0.0000) (1,392+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
60,911 (+0.3% / +165)
3.8(+0.0000) (479+0 votes)
440 (-2.2% / -10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
30,079 (+1.0% / +293)
4.5(+0.0000) (73+0 votes)
32,432 (-0.0% / -3)
3.6(+0.0000) (28+0 votes)
221 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
28
WiseFax
14,057 (+0.2% / +33)
4.0(+0.0000) (187+0 votes)
12,642 (+0.7% / +91)
4.8(+0.0000) (57+0 votes)
10,891 (+1.1% / +117)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
9,868 (-0.1% / -5)
3.0(+0.0000) (88+0 votes)
6,750 (+0.2% / +13)
3.8(+0.0000) (28+0 votes)
6,030 (-0.2% / -14)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
4,617 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
5,141 (+0.5% / +27)
2.9(+0.0000) (203+0 votes)
2,200 (+0.9% / +20)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
4,191 (+22.2% / +761)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
172,998 (+29.6% / +39,547)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
31 (-3.1% / -1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,388 (-0.4% / -6)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
1,366 (-1.8% / -25)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
920 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
833 (+1.3% / +11)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
1,180 (+0.4% / +5)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
832 (+4.4% / +35)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
584 (+0.5% / +3)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
415 (+1.2% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
428 (+0.9% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,277 (-0.1% / -4)
4.8(+0.0000) (140+0 votes)
351 (+0.6% / +2)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,935 (+0.2% / +11)
4.8(+0.0000) (66+0 votes)
307 (+0.3% / +1)
201 (-1.5% / -3)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
7,926 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (43+0 votes)
56
hashr
172 (-1.7% / -3)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
4,349 (+0.8% / +36)
4.5(+0.0000) (45+0 votes)
188 (+1.1% / +2)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
209 (+1.0% / +2)
157 (-1.3% / -2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
61
ytTREX
169 (+0.0% / +0)
264 (+9.5% / +23)
144 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,810 (-0.3% / -5)
3.8(+0.0000) (21+0 votes)
1,808 (+0.2% / +3)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
82 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
80 (+1.3% / +1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
45 (+2.3% / +1)
40 (-7.0% / -3)
2,644,668 (+0.1% / +1,433)
4.8(+0.0000) (80,151+13 votes)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
74
HGLT
41 (-4.7% / -2)
16 (-11.1% / -2)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
24 (+9.1% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
1,815,978 (-0.1% / -1,587)
4.5(+0.0000) (9,023+2 votes)
1,666,670 (+0.1% / +2,303)
4.1(+0.0000) (1,895+0 votes)
854,788 (+0.7% / +5,708)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
291,346 (+0.1% / +313)
4.2(+0.0000) (8,880+1 votes)
421,339 (+0.2% / +638)
4.4(+0.0000) (627+0 votes)
258,721 (-0.4% / -1,034)
4.9(+0.0000) (664+1 votes)
467,352 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (941+0 votes)
420 (+2.2% / +9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
17 (-10.5% / -2)
296,101 (+0.1% / +417)
4.1(+0.0000) (326+0 votes)
91
amTREX
16 (-5.9% / -1)
19 (+0.0% / +0)
143,266 (+0.5% / +703)
4.5(+0.0000) (4,227-1 votes)
174,148 (-0.1% / -96)
4.1(+0.0000) (702+2 votes)
95
Shimasu
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
934,691 (-4.0% / -39,241)
4.6(+0.0000) (27+2 votes)
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100
DeepCite
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
81,309 (+0.0% / +29)
4.8(+0.0000) (324+0 votes)
91,963 (+0.3% / +256)
4.1(+0.0000) (2,316+0 votes)
116,515 (-0.1% / -152)
4.2(+0.0000) (286+1 votes)
972,286 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (15+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
106
#hashd
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
107
Rankle.me
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
144,437 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (252+0 votes)
110,046 (+0.1% / +122)
3.8(+0.0000) (65+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
77,079 (-0.3% / -209)
3.9(+0.0000) (505+0 votes)
58,080 (+0.4% / +238)
4.7(+0.0000) (130+0 votes)
49,365 (-0.0% / -11)
4.7(+0.0000) (303+0 votes)
72,529 (-0.0% / -4)
4.3(+0.0000) (282+0 votes)
115
VccGen
68 (+0.0% / +0)
60,958 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (121+0 votes)
54,409 (+0.0% / +16)
4.6(+0.0000) (181+0 votes)
82 (+5.1% / +4)
12 (+9.1% / +1)
10 (+0.0% / +0)
39,885 (+0.1% / +23)
4.5(+0.0000) (258+0 votes)
29,226 (+0.3% / +99)
3.9(+0.0000) (2,162+0 votes)
123
BlockTube
36,005 (-0.2% / -72)
4.3(+0.0000) (189+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
125
APNG
28,261 (+0.1% / +28)
4.0(+0.0000) (320+0 votes)
40 (+2.6% / +1)
20,586 (-0.3% / -69)
4.2(+0.0000) (151+0 votes)
128
Automark
33 (-2.9% / -1)
2.8(+0.0000) (8+0 votes)
18,856 (-0.1% / -23)
4.6(+0.0000) (125+0 votes)
16,529 (-0.0% / -7)
4.4(+0.0000) (147+0 votes)
13,680 (+0.2% / +22)
4.6(+0.0000) (371+1 votes)
24,478 (+0.3% / +81)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
15,107 (+0.0% / +4)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
9 (+0.0% / +0)
19,486 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (63+0 votes)
9,008 (+1.1% / +97)
4.5(+0.0000) (841+0 votes)
18,060 (+0.2% / +33)
3.5(+0.0000) (17+0 votes)
11,541 (+0.3% / +35)
4.0(+0.0000) (55+0 votes)
12,360 (+0.0% / +3)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
11,051 (+0.1% / +15)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
11,427 (+0.1% / +13)
4.3(+0.0000) (26+0 votes)
7,559 (-0.1% / -5)
4.9(+0.0000) (55+0 votes)
8,712 (-0.3% / -29)
3.8(+0.0000) (121+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
10,416 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (66+0 votes)
148
iSlide
6,423 (+0.3% / +17)
3.9(+0.0000) (205+0 votes)
149
PageXray
10,043 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (67+0 votes)
6,223 (+0.5% / +32)
4.5(+0.0000) (170+0 votes)
10,439 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (22+0 votes)
7,783 (+0.0% / +2)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
12,736 (-0.1% / -8)
154
Noiszy
7,453 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (26+0 votes)
11,755 (-0.8% / -89)
6,897 (+0.3% / +19)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
7,046 (-0.2% / -12)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
5,051 (-0.1% / -3)
3.7(+0.0000) (39+0 votes)
5,237 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (31+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
161
GetSum
5 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
163
Tab Ahead
3,162 (-0.1% / -3)
4.8(+0.0000) (68+0 votes)
4,161 (+0.1% / +6)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
5,031 (-1.6% / -80)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
8,129 (+0.5% / +38)
2.5(+0.0000) (100+0 votes)
4,661 (+0.3% / +16)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
168
FlashTabs
3,740 (-0.4% / -16)
3.8(+0.0000) (42+0 votes)
169
Kiwix
4,292 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
3,372 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (16+0 votes)
171
STRAVINI
3,097 (-0.3% / -8)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
3,578 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
173
AdHalt
7,001 (+1.4% / +95)
4.0(-0.2000) (7+1 votes)
2,927 (-0.1% / -2)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
3,891 (+0.8% / +30)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
3,350 (+0.2% / +8)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
2,666 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,275 (-0.6% / -21)
3.4(+0.0000) (13+0 votes)
1,400 (+0.3% / +4)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
2,045 (+0.2% / +5)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
3,438 (+0.3% / +9)
2.1(+0.0000) (7+0 votes)
1,230 (-5.0% / -65)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
1,680 (+1.1% / +19)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
1,467 (+0.3% / +5)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
2,022 (+0.3% / +7)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
2,100 (+1.1% / +23)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
2,193 (+0.2% / +5)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,969 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (12+0 votes)
1,839 (-0.8% / -15)
3.2(+0.0000) (24+0 votes)
1,198 (-0.2% / -2)
4.3(+0.0000) (64+0 votes)
1,360 (+0.5% / +7)
4.5(+0.0000) (25+0 votes)
192
AliTrendz
1,670 (+0.5% / +9)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,664 (+0.1% / +2)
3.5(+0.0000) (27+0 votes)
1,437 (+1.0% / +14)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
195
Sortmark
1,229 (+0.7% / +8)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,604 (-0.3% / -5)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
2,984 (+4.7% / +133)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,211 (-0.7% / -8)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
1,380 (-0.4% / -5)
3.5(+0.0000) (52+0 votes)
1,147 (+0.7% / +8)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
201
EZCite
1,107 (+1.1% / +12)
3.8(+0.0000) (21+0 votes)
1,170 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
814 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
1,202 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
207
Egu-Isms
5 (+0.0% / +0)
1,517 (+0.7% / +10)
1,108 (+0.7% / +8)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
210
Egu-Isms
5 (+0.0% / +0)
1,517 (+0.7% / +10)
1,108 (+0.7% / +8)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,207 (-1.3% / -16)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,078 (-0.6% / -7)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
898 (+1.1% / +10)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
216
urlNeXT
804 (+0.1% / +1)
3.9(+0.0000) (32+0 votes)
217
Simplifly
1,122 (+0.9% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,150 (+1.1% / +13)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
833 (+1.8% / +15)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
220
3dStereo
914 (-0.4% / -4)
3.3(+0.0000) (40+0 votes)
791 (+0.6% / +5)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
222
SafeWeb
897 (+2.3% / +20)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
808 (-0.7% / -6)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
224
Dusk
1,402 (+2.4% / +33)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
225
LikeFree
553 (-0.9% / -5)
4.2(+0.0000) (65+0 votes)
544 (+0.4% / +2)
4.3(+0.0000) (62+0 votes)
686 (+0.3% / +2)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
1,174 (+0.9% / +10)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
716 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
230
Scamdoc
706 (+0.6% / +4)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
727 (+0.6% / +4)
3.0(+0.0000) (20+0 votes)
691 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
585 (+0.2% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
454 (+1.1% / +5)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
348 (-0.6% / -2)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
603 (-1.6% / -10)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
238
Blocklist
785 (+2.3% / +18)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
533 (+1.5% / +8)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
636 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
763 (+0.0% / +0)
332 (-1.2% / -4)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
243
Literatin
437 (+1.9% / +8)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
244
PawHash
363 (-2.9% / -11)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
589 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
611 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
452 (+0.9% / +4)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
378 (+0.8% / +3)
4.3(+0.0000) (40+0 votes)
629 (+0.0% / +0)
793 (+2.6% / +20)
432 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
492 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
373 (-0.5% / -2)
4.2(+0.0000) (12+0 votes)
461 (-0.9% / -4)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
356 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
421 (-2.5% / -11)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
455 (-0.9% / -4)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
290 (+0.7% / +2)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
259
QuickWiki
245 (+0.8% / +2)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
1,159,052 (+0.1% / +595)
4.5(+0.0000) (11,968-1 votes)
261
TweetCred
339 (+1.8% / +6)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
296 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
350 (-0.3% / -1)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
331 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
345 (+0.3% / +1)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
294 (+2.4% / +7)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
329 (-1.5% / -5)
3.5(+0.0000) (46+0 votes)
352 (-1.9% / -7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
403 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
447 (+1.4% / +6)
383 (+1.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
318 (+1.6% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
310 (+1.6% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
260 (-0.4% / -1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
500 (+0.0% / +0)
255 (+3.7% / +9)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
377 (-0.5% / -2)
355 (-1.7% / -6)
244 (-0.8% / -2)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
289 (-1.4% / -4)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
297 (-0.7% / -2)
1.8(+0.0000) (16+0 votes)
231 (+1.8% / +4)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
229 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
252 (-1.6% / -4)
2.8(+0.0000) (35+0 votes)
234 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
212 (-0.5% / -1)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
287
Pikurate
327 (-2.1% / -7)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
176 (-0.6% / -1)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
300 (+3.1% / +9)
290
Adpanda
823 (+5.6% / +44)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
236 (-1.3% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
273 (+0.4% / +1)
293
Fokal
5 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
197 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
169 (+3.0% / +5)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
91,985 (+0.6% / +566)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
297
vSecure
199 (+2.1% / +4)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
165 (+1.2% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
227 (-0.9% / -2)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
1 (+0.0% / +0)