extension ExtPose

Keyword: movies

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
910,086 (+0.0% / +312)
4.8643(+0.0010) (140+1 votes)
947,460 (+0.5% / +4,863)
4.2397(+0.0001) (6,954+5 votes)
316,408 (+0.1% / +213)
3.4837(+0.0000) (215+0 votes)
160,852 (+0.0% / +0)
3.8491(+0.0000) (106+0 votes)
196,912 (+0.0% / +0)
1.506(+0.0000) (1,830+0 votes)
100,223 (+0.0% / +0)
3.9264(+0.0000) (163+0 votes)
2,206 (-0.6% / -13)
4.25(+0.2500) (4+1 votes)
1,125,090 (+1.0% / +11,208)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
13,561 (+0.5% / +63)
4.2574(-0.0052) (101+2 votes)
10,221 (-0.4% / -36)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
1,122,202 (+1.1% / +11,966)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
502,219 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
3,031 (+1.4% / +43)
4.2286(+0.0000) (35+0 votes)
1,016 (+4.5% / +44)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
15
Movies
11,112 (+0.0% / +0)
4.4828(+0.0000) (29+0 votes)
3,248 (+0.0% / +1)
4.3448(+0.0000) (29+0 votes)
7,069 (+0.0% / +0)
4.0667(+0.0000) (30+0 votes)
102,111 (+0.0% / +0)
4.9005(+0.0002) (1,809+4 votes)
5,404 (+2.4% / +129)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
689,435 (+0.0% / +0)
4.6691(-0.0007) (5,848+0 votes)
470,537 (+0.2% / +794)
4.6828(-0.0047) (930+2 votes)
753,085 (+0.1% / +626)
4.2834(-0.0058) (441+2 votes)
98,031 (+0.0% / +0)
3.0885(+0.0000) (520+0 votes)
1,055 (+0.9% / +9)
944 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
365,995 (+0.1% / +422)
4.1379(+0.0017) (515+1 votes)
1,085 (-0.3% / -3)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
60,725 (+0.2% / +138)
4.5498(+0.0044) (311+3 votes)
65,484 (+0.3% / +181)
4.0897(+0.0059) (156+1 votes)
5,010 (-0.8% / -41)
2.1818(-0.1182) (11+1 votes)
970 (-1.5% / -15)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
280 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
196,684 (+0.0% / +0)
3.9041(+0.0000) (73+0 votes)
1,121,406 (+1.1% / +12,225)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,171 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
115,517 (-2.7% / -3,255)
3.8242(-0.0314) (91+1 votes)
20,641 (+0.0% / +0)
4.0299(+0.0000) (67+0 votes)
16,109 (-0.0% / -8)
4.2033(+0.0000) (123+0 votes)
8,309 (+0.0% / +0)
3.6857(+0.0000) (245+0 votes)
9,957 (-0.3% / -29)
3.9938(+0.0000) (161+0 votes)
550 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
41,605 (+1.4% / +559)
4.1868(+0.0090) (91+1 votes)
33,818 (+0.0% / +0)
4.2366(+0.0000) (93+0 votes)
425,500 (+0.0% / +0)
3.4046(+0.0000) (262+0 votes)
609 (+0.0% / +0)
30,228 (+0.6% / +166)
4.2179(+0.0000) (78+0 votes)
30,131 (+0.7% / +222)
3.7949(-0.0209) (78+2 votes)
1,122,188 (+1.1% / +12,746)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21,189 (+0.0% / +0)
50
Movies
11,230 (+0.0% / +0)
4.2692(+0.0000) (26+0 votes)
5,937 (+0.0% / +0)
4.0588(+0.0000) (17+0 votes)
5,496 (+0.0% / +0)
3.8049(+0.0000) (41+0 votes)
413 (+7.6% / +29)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
403 (+3.1% / +12)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
1,972 (+1.9% / +36)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
2,793 (+0.0% / +0)
4.1538(+0.0000) (13+0 votes)
585,039 (+0.0% / +0)
2.9901(+0.0000) (304+0 votes)
535 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
204 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
308 (+0.0% / +0)
72,351 (-0.0% / -10)
4.3147(+0.0000) (143+0 votes)
5,963 (+1.0% / +58)
5.0(+0.0000) (6+1 votes)
732 (+4.7% / +33)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,990 (+0.6% / +50)
4.1356(+0.0000) (59+0 votes)
1,124,708 (+1.0% / +11,664)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
110,549 (+0.0% / +0)
2.9221(+0.0000) (385+0 votes)
7,221 (+0.0% / +0)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
3,198 (-0.2% / -8)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
132 (-2.9% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
693 (+1.0% / +7)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
243 (+6.1% / +14)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
714 (-1.0% / -7)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
250 (+3.7% / +9)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
414 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
32,980 (+0.0% / +0)
3.9283(+0.0000) (237+0 votes)
154 (+5.5% / +8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,744 (+2.4% / +41)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16,408 (+2.1% / +332)
3.6154(+0.2063) (26+4 votes)
143 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
217 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,098 (+0.5% / +29)
3.5238(+0.0000) (21+0 votes)
20,353 (-0.6% / -126)
3.0(+0.0000) (19+0 votes)
503 (+0.0% / +0)
3.4615(+0.0000) (39+0 votes)
190 (-0.5% / -1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,939 (-0.5% / -9)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
5,428 (+0.0% / +0)
1.9524(+0.0000) (42+0 votes)
1,505 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
184,652 (-0.0% / -45)
3.6966(+0.0000) (89+0 votes)
403,742 (+0.2% / +753)
3.5779(+0.0000) (199+0 votes)
860 (+0.0% / +0)
4.931(+0.0000) (29+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
40 (+5.3% / +2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
107,966 (+0.1% / +56)
4.1263(+0.0000) (293+0 votes)
160 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
212 (+0.0% / +0)
4.9661(+0.0000) (59+0 votes)
3,023 (-0.3% / -9)
637 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,123,464 (+1.0% / +11,148)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
902 (+0.0% / +0)
3.7857(+0.0000) (14+0 votes)
103
Showbox
295 (+0.3% / +1)
346,369 (+50.2% / +115,750)
4.6197(+0.0348) (142+36 votes)
35 (-5.4% / -2)
61 (+3.4% / +2)
27,197 (+0.4% / +107)
4.186(+0.0000) (86+0 votes)
709 (-0.4% / -3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
124 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
20,281 (+1.3% / +262)
3.0(+0.0000) (94+2 votes)
1,146 (+0.0% / +0)
944 (-0.8% / -8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
113
MovieTabs
443 (+0.9% / +4)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
2,471 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (7+0 votes)
21,361 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (28+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
117
JioTV
7,582 (+0.7% / +49)
3.875(+0.0000) (16+0 votes)
61 (+1.7% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,455 (+0.4% / +15)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
102 (-3.8% / -4)
109 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
84 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
201 (+2.6% / +5)
1,123,372 (+1.1% / +12,247)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
125
Pirateer
108 (-0.9% / -1)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
1,122,909 (+0.9% / +10,480)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
160 (+0.0% / +0)
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
206 (-1.0% / -2)
1,678 (+0.4% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
670,114 (+24.3% / +131,132)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
166 (+0.0% / +0)
44,959 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
254 (-0.4% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
136
VidAngel
3,223 (-0.1% / -4)
4.8205(+0.0000) (39+0 votes)
137
BitMar
188 (-2.6% / -5)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
325 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
229,800 (+0.3% / +671)
4.6193(+0.0019) (796+4 votes)
2,213 (-0.7% / -16)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
20 (-9.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,982 (+0.0% / +0)
3.45(+0.0000) (40+0 votes)
131 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
34,442 (+1.1% / +385)
4.6111(+0.0000) (36+0 votes)
75 (-5.1% / -4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
147
My IMDb
6,645 (+0.0% / +0)
4.3537(+0.0000) (147+0 votes)
148
ClearPlay
25,096 (+0.5% / +128)
4.3824(+0.0000) (34+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
21,017 (-0.5% / -109)
4.5833(+0.0119) (36+1 votes)
18 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
153
TVNewtab
15,629 (+0.1% / +14)
3.9492(+0.0000) (59+0 votes)
58 (-3.3% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
161 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
1,331 (+0.0% / +0)
4.5882(+0.0257) (17+1 votes)
245 (+0.0% / +0)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
152 (-5.0% / -8)
3.7778(+0.0000) (9+0 votes)
502,604 (-0.1% / -494)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
160
netflixQ
574 (+3.8% / +21)
3.9355(+0.0000) (31+0 votes)
1,471 (-2.5% / -38)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,312 (-1.9% / -25)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
852 (+1.8% / +15)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
68 (-10.5% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
234 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
191 (+1.1% / +2)
167
RateFlix
19,694 (+0.0% / +0)
3.9065(+0.0000) (107+0 votes)
168
Netfix
4,685 (-0.5% / -22)
4.0(+0.0000) (49+0 votes)
19,834 (-0.1% / -27)
3.9298(+0.0000) (57+0 votes)
243 (+0.0% / +0)
4.5(-0.5000) (2+1 votes)
25 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
418 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
117 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
179 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
14,787 (+0.0% / +0)
3.4091(+0.0000) (22+0 votes)
9,075 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (9+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
178
Movie Cut
487 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
33 (-10.8% / -4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
768 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+1 votes)
142 (+0.0% / +0)
48 (+0.0% / +0)
1,289 (-0.1% / -1)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
1,128,664 (+1.0% / +11,327)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,038 (+0.1% / +3)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
189
9anime
67 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,627 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
5,738 (+0.7% / +38)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
5,030 (+0.0% / +0)
3.4889(+0.0000) (45+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
194
Bringe
118 (+0.9% / +1)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
66 (-2.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
197
Vemos
17,126 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
21 (-8.7% / -2)
678 (-1.9% / -13)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
181 (+0.0% / +0)
3.5333(+0.0000) (15+0 votes)
16 (-15.8% / -3)
193,505 (+0.0% / +11)
4.9118(+0.0000) (34+0 votes)
156,055 (+0.1% / +124)
4.4076(+0.0000) (341+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
95 (-5.0% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
773 (+0.3% / +2)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
31 (+3.3% / +1)
66 (-2.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
212
Vemos
17,126 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
21 (-8.7% / -2)
678 (-1.9% / -13)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
181 (+0.0% / +0)
3.5333(+0.0000) (15+0 votes)
16 (-15.8% / -3)
193,505 (+0.0% / +11)
4.9118(+0.0000) (34+0 votes)
156,055 (+0.1% / +124)
4.4076(+0.0000) (341+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
95 (-5.0% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
773 (+0.3% / +2)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
110,051 (+0.3% / +351)
3.9757(+0.0000) (493+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
195,288 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
346 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
50 (-3.8% / -2)
131,907 (+0.1% / +146)
3.3596(+0.0000) (89+0 votes)
36 (+5.9% / +2)
692 (+0.1% / +1)
2.3571(+0.0000) (14+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
53,794 (-1.0% / -536)
4.2905(+0.0000) (179+0 votes)
42,601 (-0.2% / -65)
4.4046(+0.0000) (692+0 votes)
387 (-1.5% / -6)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
29,182 (+0.1% / +31)
4.2549(+0.0000) (153+0 votes)
350 (-0.6% / -2)
2,004 (+0.5% / +9)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
382 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
198 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
247
MediaPlus
11,845 (+0.3% / +31)
4.4375(+0.0000) (576+0 votes)
15,900 (+0.0% / +0)
3.9286(-0.0532) (56+1 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
45 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
27 (+8.0% / +2)
110 (+0.0% / +0)
256
logoFree
104 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
24 (+0.0% / +0)
26 (+8.3% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
98 (+0.0% / +0)
184 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
91 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
17 (+13.3% / +2)
12,057 (-1.2% / -146)
2.3846(+0.0000) (13+0 votes)
267
SonicBuzz
12 (+20.0% / +2)
36 (+0.0% / +0)
194,544 (+0.0% / +0)
270
Try New
9 (+0.0% / +0)
271
HideFlix
21 (+0.0% / +0)
77 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
124 (+3.3% / +4)
2.8(+0.0000) (15+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
13 (-7.1% / -1)
2 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,967 (+0.0% / +0)
3.9259(+0.0000) (27+0 votes)
15 (+15.4% / +2)
14 (+7.7% / +1)
60 (-6.2% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
50 (-5.7% / -3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
64 (+6.7% / +4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,954 (+0.9% / +37)
3.9375(+0.0000) (16+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
316,798 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
109 (+7.9% / +8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
121 (-2.4% / -3)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
292
NetFlex
2,890 (+0.2% / +5)
3.9459(+0.0000) (37+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
632,938 (+1.1% / +7,044)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
47 (-6.0% / -3)
49 (+0.0% / +0)
634,559 (+0.9% / +5,808)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
634,167 (+1.2% / +7,291)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)