extension ExtPose

Keyword: movies

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
679,617 (+0.2% / +1,428)
4.3113(-0.0012) (6,604+4 votes)
336,574 (+0.2% / +699)
3.4766(+0.0000) (214+0 votes)
117,082 (+0.0% / +48)
3.7652(+0.0000) (132+0 votes)
1,928 (+2.4% / +46)
4.9189(-0.0255) (37+1 votes)
177,109 (-0.0% / -10)
3.8491(+0.0000) (106+0 votes)
13,226 (-1.4% / -188)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
1,569 (-1.6% / -25)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
39,695 (+0.5% / +193)
1.4533(+0.0007) (2,034-3 votes)
5,765 (+0.5% / +29)
4.3857(+0.0089) (70+1 votes)
10
Movies
11,727 (+0.1% / +11)
4.5926(+0.0000) (27+0 votes)
2,866 (-0.5% / -15)
4.1818(+0.0000) (33+0 votes)
3,328 (-0.1% / -4)
4.3448(+0.0000) (29+0 votes)
7,099 (-0.4% / -28)
3.931(+0.0000) (29+0 votes)
2,368,623 (+0.1% / +1,556)
4.4999(-0.0006) (7,169+0 votes)
3,140 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
660,339 (+0.1% / +504)
3.836(+0.0000) (25,148+0 votes)
148,967 (-4.0% / -6,244)
3.0895(+0.0037) (514+1 votes)
1,873 (-1.0% / -19)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,063 (-0.1% / -3)
4.6053(+0.0000) (38+0 votes)
400,861 (+0.1% / +486)
4.4692(+0.0000) (908+0 votes)
666 (+1.1% / +7)
770 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
45,522 (+0.5% / +220)
4.184(-0.0193) (125+2 votes)
4,221 (+8.0% / +313)
2.0(+0.0000) (9+0 votes)
293 (-0.7% / -2)
918 (+1.3% / +12)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
31,786 (+1.2% / +374)
4.5971(+0.0000) (206+0 votes)
642 (+3.2% / +20)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,226 (-0.6% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
55,747 (-0.1% / -45)
3.8312(+0.0000) (77+0 votes)
65,424 (+0.2% / +132)
4.1657(+0.0000) (181+0 votes)
15,514 (+0.0% / +2)
4.1709(-0.0015) (117+1 votes)
11,196 (+0.1% / +15)
4.0125(+0.0000) (160+0 votes)
10,260 (-0.8% / -85)
3.6532(+0.0000) (248+0 votes)
14,580 (+0.2% / +36)
4.0984(+0.0000) (61+0 votes)
589 (-0.3% / -2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
45,186 (+0.0% / +18)
4.3178(+0.0000) (129+0 votes)
11,315 (+0.6% / +64)
3.9412(+0.0000) (51+0 votes)
2,279 (-0.5% / -11)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
447,026 (-0.0% / -68)
3.3864(+0.0000) (264+0 votes)
41
Movies
12,717 (+0.6% / +73)
4.2692(+0.0000) (26+0 votes)
6,862 (+0.4% / +26)
4.4821(+0.0000) (56+0 votes)
521 (-2.4% / -13)
14,584 (+0.2% / +28)
4.2759(+0.0000) (116+0 votes)
18,932 (+0.5% / +87)
4.1951(+0.0000) (82+0 votes)
5,243 (+1.1% / +58)
3.8049(+0.0000) (41+0 votes)
11,229 (-0.1% / -13)
4.396(+0.0000) (149+0 votes)
351 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,908 (+0.3% / +33)
4.3806(+0.0000) (134+0 votes)
31,275 (+0.1% / +27)
3.911(+0.0000) (236+0 votes)
12,562 (+0.2% / +19)
4.1818(+0.0000) (66+0 votes)
4,038 (+0.4% / +17)
2.5455(+0.0000) (11+0 votes)
610,281 (-0.0% / -194)
2.9453(+0.0062) (311-1 votes)
10,677 (+1.4% / +145)
4.375(+0.0000) (64+0 votes)
714 (-3.3% / -24)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
3,364 (+1.3% / +42)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
557 (+2.4% / +13)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
235 (+1.3% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,290 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
82,776 (-0.1% / -46)
4.3099(+0.0000) (142+0 votes)
1,560 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
18,879 (-0.1% / -26)
2.3223(+0.0000) (121+0 votes)
272 (+1.9% / +5)
9,948 (-0.0% / -3)
4.4302(+0.0000) (86+0 votes)
111,361 (+0.0% / +18)
2.9358(+0.0000) (374+0 votes)
8,808 (-0.1% / -7)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
7,631 (-0.1% / -6)
4.125(+0.0000) (48+0 votes)
834 (-0.5% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
480 (-0.6% / -3)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
29,542 (-0.2% / -49)
3.3158(+0.0000) (19+0 votes)
24,639 (+0.2% / +48)
4.1889(+0.0000) (270+0 votes)
111 (+5.7% / +6)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,020 (+1.7% / +51)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
494 (+2.1% / +10)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,431 (-0.2% / -13)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
13,822 (-0.1% / -20)
4.1795(+0.0000) (39+0 votes)
621 (+0.3% / +2)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
3,641 (-0.1% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
459 (-1.9% / -9)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
9,426 (+0.2% / +19)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
49,229 (+0.2% / +79)
3.8085(+0.0000) (47+0 votes)
150 (+2.0% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,582 (+0.2% / +5)
4.5714(+0.0000) (28+0 votes)
6,973 (-0.0% / -3)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
23,684 (-0.7% / -167)
3.0(+0.0000) (9+0 votes)
6,830 (-0.8% / -56)
1.8696(+0.0000) (46+0 votes)
5,353 (+0.2% / +9)
3.4091(+0.0000) (22+0 votes)
126 (+4.1% / +5)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
507 (+0.0% / +0)
3.6176(+0.0000) (34+0 votes)
5,196 (-0.2% / -9)
4.3(+0.0000) (50+0 votes)
2,067 (+0.0% / +1)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,107 (+0.4% / +4)
4.9286(+0.0000) (28+0 votes)
3,761 (-0.1% / -3)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
190,139 (+0.1% / +130)
3.6667(+0.0000) (90+0 votes)
422,731 (-0.1% / -516)
3.5396(+0.0000) (202+0 votes)
164,873 (+0.2% / +266)
3.859(+0.0000) (78+0 votes)
196 (-4.9% / -10)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
35 (+9.4% / +3)
660,396 (+0.0% / +130)
4.4032(-0.0002) (11,338+1 votes)
20,533 (+0.4% / +75)
4.3889(+0.0000) (18+0 votes)
4,327 (+0.3% / +14)
102
NewtabTV
117,427 (-0.1% / -132)
4.1263(+0.0000) (293+0 votes)
232 (+0.9% / +2)
4.9661(+0.0000) (59+0 votes)
837 (+0.8% / +7)
639 (+0.0% / +0)
3.6452(+0.0000) (31+0 votes)
110 (-0.9% / -1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
706 (-1.0% / -7)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
30 (-6.2% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
35,761 (-0.0% / -9)
3.9091(+0.0000) (33+0 votes)
57 (-5.0% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
974 (+0.4% / +4)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
60 (+3.4% / +2)
37 (+0.0% / +0)
50 (+0.0% / +0)
156 (-2.5% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,466 (+0.6% / +9)
27,795 (+0.1% / +29)
4.1687(+0.0000) (83+0 votes)
3,928 (-2.1% / -84)
1.875(+0.0000) (8+0 votes)
45 (+2.3% / +1)
72 (+5.9% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
121
MovieTabs
461 (+1.1% / +5)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
99 (+1.0% / +1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
21,580 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (28+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,691 (-1.7% / -65)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
601 (-2.0% / -12)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
119 (+1.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,346 (+0.1% / +6)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
689 (+0.0% / +0)
130
Pirateer
116 (+5.5% / +6)
4.35(+0.0000) (20+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
2,392 (-0.5% / -12)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,569 (-1.3% / -20)
81 (+3.8% / +3)
5,229 (-0.1% / -3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
551 (+1.7% / +9)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
137
BitMar
228 (+2.2% / +5)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
292 (+0.7% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
128 (-3.0% / -4)
4,374 (+0.4% / +18)
1.6667(+0.0000) (3+0 votes)
127 (-2.3% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
207 (-2.4% / -5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
636 (+2.3% / +14)
2.1429(+0.0000) (7+0 votes)
145
VidAngel
3,007 (-0.4% / -12)
4.725(+0.0000) (40+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
309 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
38,576 (-2.4% / -947)
4.8286(+0.0000) (35+0 votes)
118 (+2.6% / +3)
12 (+20.0% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
12,201 (+0.1% / +18)
3.8148(+0.0000) (27+0 votes)
3,152 (-0.2% / -6)
3.45(+0.0000) (40+0 votes)
65 (+6.6% / +4)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
155
My IMDb
6,812 (-0.2% / -12)
4.3493(+0.0000) (146+0 votes)
156
ClearPlay
25,179 (-0.1% / -16)
4.3824(+0.0000) (34+0 votes)
157
Showbox
50 (+19.0% / +8)
94 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
159
TVNewtab
16,414 (-0.0% / -6)
3.8814(+0.0000) (59+0 votes)
284 (-1.0% / -3)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
21,710 (+0.2% / +47)
3.1579(+0.0000) (19+0 votes)
162
Hd movies
63 (+6.8% / +4)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,058 (-0.8% / -16)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
13,652 (-0.1% / -13)
4.1667(+0.0000) (60+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
1,687 (-0.5% / -8)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
47 (+74.1% / +20)
168
Movie Cut
1,438 (-5.0% / -76)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
378,642 (-0.0% / -74)
3.445(+0.0000) (191+0 votes)
170
netflixQ
544 (+1.5% / +8)
4.0333(+0.0000) (30+0 votes)
93 (-3.1% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
122 (+3.4% / +4)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
180,454 (+0.2% / +361)
3.7347(+0.0000) (98+0 votes)
685 (+0.4% / +3)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
6,696 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
176
RateFlix
20,002 (+0.1% / +27)
3.9417(+0.0000) (103+0 votes)
177 (+1.1% / +2)
18,605 (+0.2% / +30)
3.9231(+0.0000) (52+0 votes)
74 (-1.3% / -1)
439 (-0.2% / -1)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
129 (-2.3% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
183
Netfix
3,069 (-0.7% / -22)
3.94(+0.0000) (50+0 votes)
177 (+2.3% / +4)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,356 (-2.4% / -258)
2.8333(+0.0000) (6+0 votes)
78 (-4.9% / -4)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12,341 (-1.7% / -218)
3.3571(+0.0000) (14+0 votes)
46 (+4.5% / +2)
16 (+6.7% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,296 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
1,267 (-0.2% / -3)
4.7727(+0.0000) (22+0 votes)
2,170 (+0.7% / +15)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
80 (-8.0% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
540 (+0.9% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
145 (+4.3% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
198
Bringe
124 (-3.1% / -4)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
4,133 (+0.6% / +26)
3.4091(+0.0000) (44+0 votes)
36 (+5.9% / +2)
11 (+10.0% / +1)
25 (-3.8% / -1)
45 (+18.4% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
147 (+6.5% / +9)
177 (+2.3% / +4)
3.5333(+0.0000) (15+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
122 (+3.4% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
77 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
209
9anime
45 (+2.3% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
44 (+4.8% / +2)
74 (+7.2% / +5)
768 (-0.1% / -1)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
124,156 (-0.0% / -14)
4.6529(+0.0000) (314+0 votes)
2,375 (-0.0% / -1)
3.5333(+0.0000) (15+0 votes)
353 (+9.6% / +31)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
341 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
88,407 (+0.2% / +215)
3.9809(+0.0000) (472+0 votes)
136,015 (+0.0% / +17)
3.3596(+0.0000) (89+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
729 (+0.0% / +0)
2.3571(+0.0000) (14+0 votes)
63,418 (-0.1% / -68)
4.298(-0.0031) (745+1 votes)
20 (-9.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
33 (+3.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
102 (-1.0% / -1)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
49,493 (+0.1% / +51)
4.3948(+0.0000) (694+0 votes)
9 (+28.6% / +2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
41 (-4.7% / -2)
39,592 (+4.5% / +1,707)
4.9062(+0.0000) (32+0 votes)
41,111 (+0.9% / +368)
4.4077(+0.0046) (130+1 votes)
34,431 (+0.3% / +91)
4.24(+0.0000) (150+0 votes)
218 (-9.2% / -22)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
203 (+2.5% / +5)
182 (+3.4% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
330 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
353 (+0.3% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
423 (+2.2% / +9)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
38,084 (+0.2% / +76)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,134 (+0.6% / +12)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
187 (+3.9% / +7)
5.0(+0.0000) (7+1 votes)
243
MediaPlus
12,798 (+0.1% / +18)
4.4375(+0.0000) (576+0 votes)
284 (+0.4% / +1)
136 (+7.9% / +10)
246
SonicBuzz
13 (+8.3% / +1)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
43 (+4.9% / +2)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
19 (-13.6% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
253
ShowBox
16,502 (+0.3% / +53)
3.5854(+0.0000) (41+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
24 (+0.0% / +0)
105 (+1.9% / +2)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (+13.3% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
83 (+2.5% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
22 (+10.0% / +2)
469 (-1.5% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16,502 (+0.3% / +48)
1.5556(+0.0000) (9+0 votes)
94 (-1.1% / -1)
16 (-20.0% / -4)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
91 (-2.2% / -2)
8 (+14.3% / +1)
8 (-11.1% / -1)
21 (-4.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
32 (-3.0% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
169 (+0.6% / +1)
128 (+3.2% / +4)
2.6875(+0.0000) (16+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14 (+40.0% / +4)
14 (+7.7% / +1)
14 (-6.7% / -1)
71 (+1.4% / +1)
7 (+0.0% / +0)
13 (+8.3% / +1)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
122 (+1.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,104 (+0.1% / +8)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
58 (+0.0% / +0)
285
HideFlix
17 (+6.2% / +1)
130 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
3,082 (+0.9% / +27)
3.9375(+0.0000) (16+0 votes)
11 (-26.7% / -4)
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,974 (-1.2% / -37)
4.0667(+0.0000) (15+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
292
Try New
7 (+16.7% / +1)
483 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,691 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
45 (+7.1% / +3)
298
NetFlex
2,046 (-0.5% / -10)
3.9429(+0.0000) (35+0 votes)
1,891 (+0.0% / +0)
4.3158(+0.0000) (57+0 votes)
9 (+0.0% / +0)