extension ExtPose

Keyword: habit

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
18,224 (+0.2% / +36)
4.8(+0.0000) (364+3 votes)
512 (-0.2% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
7,321 (+0.1% / +8)
4.3(+0.0000) (92+0 votes)
225 (-0.9% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
16,117 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (46+0 votes)
768 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
7
Habit
144 (-1.4% / -2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9
Karma
192 (+0.5% / +1)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
55 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
11
Hapit
306 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
3,000 (+0.5% / +14)
4.9(+0.0000) (40+0 votes)
2,731 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
52 (+4.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
118 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
9,104 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (351+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
235 (-0.4% / -1)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
29 (+7.4% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+33.3% / +1)
96 (+0.0% / +0)
164 (+1.2% / +2)
164,598 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (128+1 votes)
28
InCheck
17 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
177 (-1.1% / -2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
31
search2
1,397 (-0.7% / -10)
4.8(+0.0000) (78+0 votes)
32
Intent.
1,033 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (60+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
34
Tabit
3 (+0.0% / +0)
76 (+0.0% / +0)
628 (+1.1% / +7)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
220 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (9+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
142,823 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,995+0 votes)
42
Delay
72 (+1.4% / +1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
47,829 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (180+0 votes)
25,718 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (234+0 votes)
22,169 (+0.3% / +62)
4.4(+0.0000) (127+0 votes)
17,107 (-0.2% / -28)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
19,965 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (79+0 votes)
10,100 (+0.9% / +86)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
5,677 (+0.4% / +25)
4.7(+0.0000) (57+0 votes)
50
Bliss
5,497 (+0.3% / +14)
4.4(+0.0000) (194+0 votes)
13,932 (+16.0% / +1,924)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,868 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (40+0 votes)
8,469 (-1.0% / -88)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
7,428 (+0.3% / +20)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
3,147 (+0.3% / +8)
4.4(+0.0000) (49+0 votes)
24,387 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (2,106+0 votes)
1,481 (+0.1% / +1)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
1,883 (-0.4% / -8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,635 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,288 (+0.2% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
415 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
361 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
466 (+0.4% / +2)
3 (+0.0% / +0)
67
Daymind
311 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
181 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
1,518 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (51-1 votes)
1 (+0.0% / +0)
229 (+0.0% / +0)
182 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
139 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
75
uMatrix
124,381 (+0.1% / +159)
4.7(+0.0000) (770+0 votes)
76
Focus
176 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
133 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
117 (-0.8% / -1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
94 (+5.6% / +5)
2.8(+0.0000) (25+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
124 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
80 (-2.4% / -2)
86
Marbles
2 (+0.0% / +0)
68 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
66 (-1.5% / -1)
18,177 (+0.2% / +38)
4.7(+0.0000) (49+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
42 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
304 (+0.3% / +1)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
95
Habits.
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
26 (+0.0% / +0)
26 (+4.0% / +1)
1,947 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
101
ServeJoy
18 (+0.0% / +0)
1,052 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,021 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (23+0 votes)
104
Blinkk
824 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (6-1 votes)
817 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
106
Algotab
14 (-6.7% / -1)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
250 (+1.2% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
6 (-14.3% / -1)
176 (+0.0% / +0)
157 (-1.9% / -3)
116
Thirst
6 (+0.0% / +0)
83 (-2.4% / -2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
118
Guilt
4 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
119
SocialSec
5 (+0.0% / +0)
120
Fokal
5 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
737,211 (+0.1% / +848)
4.6(+0.0000) (46,762+8 votes)
4 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
47 (-6.0% / -3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
126
6habits
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
306,014 (+0.1% / +419)
4.4(+0.0000) (2,711+0 votes)
3 (-25.0% / -1)
4 (+0.0% / +0)
236,551 (+0.1% / +229)
4.5(+0.0000) (992-1 votes)
177,793 (+0.2% / +289)
3.7(+0.0000) (465+0 votes)
150,125 (-0.2% / -375)
4.5(+0.0000) (690+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
136
WebCrumbs
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
44,397 (+0.1% / +48)
4.7(+0.0000) (240+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
83,268 (+0.1% / +117)
4.2(+0.0000) (6+1 votes)
141
Toby Mini
46,681 (-0.0% / -17)
4.3(+0.0000) (202+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
143
MyTruth
4 (+33.3% / +1)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
57,490 (-0.1% / -41)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
41,610 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (111+0 votes)
149
Surfcave
22 (-4.3% / -1)
18,966 (+0.3% / +58)
4.4(+0.0000) (330+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
20,819 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (127+0 votes)
22,352 (+0.3% / +75)
3.5(+0.0000) (28+0 votes)
13,305 (-0.0% / -4)
4.6(+0.0000) (84+0 votes)
12,890 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (45+1 votes)
156
Helios
15 (+0.0% / +0)
7,635 (+0.6% / +42)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
158
HabitLab
9,670 (-0.2% / -16)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
8,756 (+0.2% / +19)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
6,317 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
161
OVPN.com
5,158 (+0.5% / +26)
4.1(+0.0000) (12+0 votes)
4,114 (-0.2% / -9)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
4,497 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (12+0 votes)
2,931 (+0.5% / +16)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
3,201 (+0.6% / +19)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
167
Taboover
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
170
Charitab
9 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,654 (+0.5% / +12)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
172
Meetin.gs
1,484 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
1,542 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
1,217 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (39+0 votes)
1,428 (-0.5% / -7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,337 (+3.7% / +48)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
177
9Stats
7 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
180
Habitica
1,144 (-0.4% / -5)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,067 (-0.6% / -6)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
182
AnkiTab
717 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
183
OneSearch
1,131 (+5.6% / +60)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
641 (+0.9% / +6)
4.6(+0.0000) (36+0 votes)
738 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
567 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
187
Neutral
773 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
401 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
464 (+0.7% / +3)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
487 (+1.2% / +6)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
335 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
405 (+0.2% / +1)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
562 (+2.0% / +11)
398 (-0.3% / -1)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
349 (-0.6% / -2)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
198
Bourgad
243 (+2.1% / +5)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
199
Dryft
278 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
384 (+1.1% / +4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
279 (-1.1% / -3)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
242 (+0.8% / +2)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
203
GitHubber
346 (+0.0% / +0)
220 (+0.9% / +2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
330 (+0.9% / +3)
206
Attention
250 (+0.4% / +1)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
191 (+1.6% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
174 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (9+0 votes)
199 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
170 (-2.9% / -5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
128 (+0.8% / +1)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
215
XpressCue
121 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
143 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
167 (+0.0% / +0)
218
Browsed
109 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
140 (+1.4% / +2)
76 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
87 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
72 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
223
otter
90 (+0.0% / +0)
81 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
82 (+0.0% / +0)
70 (+0.0% / +0)
70 (+0.0% / +0)
51 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
32 (+3.2% / +1)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
51 (+4.1% / +2)
48 (+0.0% / +0)
39 (+8.3% / +3)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
46 (-2.1% / -1)
48 (+2.1% / +1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
237
watchNXT
35 (-2.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
240
Clouttery
37 (+0.0% / +0)
36 (+0.0% / +0)
242
eyeWnder
34 (+0.0% / +0)
32 (+3.2% / +1)
33 (+3.1% / +1)
24 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
31 (-3.1% / -1)
33 (+6.5% / +2)
248
Foodie
29 (+0.0% / +0)
249
Phanbase
27 (+0.0% / +0)
250
DropKick!
21 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
257
ToDo
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
263
Nurture
14 (+7.7% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
264
Detour
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
269
Wiki Web
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
270
vexYT
16 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
272
Friction
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
14 (+16.7% / +2)
275
Twella
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
276
Affinity
13 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
278
Runneth
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
280
Gregory
12 (+9.1% / +1)
10 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
9 (+12.5% / +1)
284
noScroll
9 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
8 (-11.1% / -1)
287
zappy
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
290
Donate
6 (-14.3% / -1)
291
Real Cost
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
297
16ninety
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)