extension ExtPose

Keyword: multi-highlight -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
38,946 (+0.2% / +85)
3.5(+0.0000) (47+0 votes)
15,641 (-0.5% / -84)
3.3(+0.0000) (15+0 votes)
18,008 (-0.3% / -57)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
435 (+2.8% / +12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22,564 (+0.8% / +179)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
175 (+1.2% / +2)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
62,533 (-0.2% / -104)
3.1(+0.0000) (33+0 votes)
486 (-1.0% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
138 (+0.7% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
13,859 (+1.3% / +173)
4.4(+0.0000) (171+3 votes)
3,059 (+1.2% / +36)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
130 (+2.4% / +3)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,152 (-1.1% / -13)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
1,558,919 (+0.1% / +2,032)
4.9(+0.0000) (3,612+12 votes)
427,275 (+0.1% / +514)
4.5(+0.0000) (105+0 votes)
1,180,433 (+0.2% / +1,857)
4.4(+0.0000) (1,409+13 votes)
18
InSave
85,454 (+210.3% / +57,913)
4.9(+0.0000) (81+20 votes)
173 (+2.4% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,713,413 (+1.7% / +28,629)
4.3(+0.0000) (1,102+0 votes)
988,235 (+0.2% / +2,011)
3.9(+0.0000) (152+0 votes)
424 (+2.4% / +10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
16,176 (+0.2% / +35)
4.1(+0.0000) (29+0 votes)
567,286 (+0.1% / +308)
4.8(+0.0000) (326+3 votes)
737,861 (+0.1% / +549)
4.8(+0.0000) (280+1 votes)
663,786 (+0.5% / +3,595)
4.7(+0.0000) (197+1 votes)
336,710 (+0.8% / +2,594)
4.7(+0.0000) (807+2 votes)
19 (-13.6% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,090 (+0.7% / +20)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
19,854 (-0.6% / -123)
3.3(+0.0000) (180+0 votes)
969 (+1.7% / +16)
246,126 (-0.3% / -775)
3.7(+0.0000) (1,133+0 votes)
148,654 (+0.3% / +398)
4.4(+0.0000) (348+0 votes)
190,032 (+125.4% / +105,726)
4.9(+0.1000) (77+31 votes)
11,215 (+0.4% / +40)
4.6(+0.0000) (49+0 votes)
305,868 (+6.3% / +18,236)
2,053 (-2.2% / -47)
4.2(+0.0000) (24+0 votes)
8,838 (-0.2% / -20)
4.6(+0.0000) (223+0 votes)
1,399 (-0.2% / -3)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
8,139 (+2.1% / +167)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
295 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12,591 (-0.2% / -20)
4.0(+0.0000) (42+0 votes)
1,022,078 (+0.1% / +955)
4.9(+0.0000) (544+1 votes)
470,811 (+0.9% / +4,100)
4.4(+0.0000) (1,847+4 votes)
746,282 (+0.1% / +610)
4.6(+0.0000) (452+1 votes)
38,567 (-0.1% / -53)
3.9(+0.0000) (198+1 votes)
2,591 (-0.0% / -1)
3.0(+0.0000) (38+0 votes)
725,761 (+0.1% / +377)
4.6(+0.0000) (306+0 votes)
8,297 (+0.2% / +14)
3.7(+0.0000) (58+0 votes)
1,525,075 (+1.4% / +21,757)
5.0(+0.0000) (21+1 votes)
63,290 (-1.5% / -950)
3.6(+0.0000) (103+0 votes)
15,920 (+0.6% / +96)
4.4(+0.0000) (96+0 votes)
687,949 (+0.2% / +1,657)
4.2(+0.0000) (557+0 votes)
213,330 (+0.8% / +1,632)
3.5(+0.0000) (152+0 votes)
19,881 (+0.4% / +75)
4.7(+0.0000) (64+0 votes)
31,215 (+0.9% / +292)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
30,345 (+1.6% / +488)
4.7(+0.0000) (345+13 votes)
2,241,980 (+0.3% / +6,263)
4.7(+0.0000) (3,762+1 votes)
1,673 (-0.6% / -10)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
62 (+12.7% / +7)
2,870 (+0.0% / +1)
3.5(+0.0000) (36+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
931,993 (+2.1% / +18,782)
4.9(+0.0000) (408+0 votes)
47,631 (-0.2% / -87)
4.6(+0.0000) (95+1 votes)
104,755 (+0.3% / +310)
4.0(+0.0000) (45+0 votes)
12,734 (+1.6% / +201)
3.5(+0.0000) (29+0 votes)
1,033,450 (+2.6% / +26,507)
4.8(-0.2000) (22+1 votes)
856,075 (-0.6% / -5,085)
3.9(+0.0000) (1,571+0 votes)
303,561 (+0.2% / +522)
4.6(+0.0000) (262+0 votes)
379,465 (+12.9% / +43,409)
4.8(+0.0000) (112+4 votes)
495,975 (-0.4% / -2,017)
4.1(+0.0000) (2,622+0 votes)
3,864 (-0.2% / -9)
4.3(+0.0000) (40+0 votes)
8,199 (+0.1% / +6)
4.9(+0.0000) (100+0 votes)
237,601 (+0.2% / +423)
4.5(+0.0000) (439+0 votes)
442,545 (+0.1% / +256)
4.6(+0.0000) (208+2 votes)
220,730 (+0.7% / +1,521)
4.7(+0.0000) (225+0 votes)
153,982 (+0.2% / +255)
4.6(+0.0000) (40+0 votes)
151,220 (-0.0% / -30)
4.0(+0.0000) (400+1 votes)
22,785 (+2.3% / +514)
4.4(+0.0000) (197+6 votes)
346,039 (+0.3% / +1,127)
4.7(+0.0000) (406+2 votes)
59,749 (+124.2% / +33,100)
4.9(+0.0000) (32+9 votes)
795,486 (+0.0% / +204)
4.5(+0.0000) (720+7 votes)
844,743 (+0.2% / +1,656)
4.9(+0.0000) (9,964+46 votes)
7,484 (+1.8% / +134)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
347,505 (+0.9% / +2,982)
3.5(+0.0000) (77+0 votes)
12,337 (+0.7% / +81)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
591,927 (-0.1% / -301)
4.9(+0.0000) (107+0 votes)
1,914,809 (+0.1% / +2,084)
4.8(+0.0000) (1,781+3 votes)
4,315 (-0.5% / -23)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
8,267 (+5.6% / +438)
3.3(+0.0000) (41+0 votes)
146,117 (-0.0% / -11)
4.6(+0.0000) (77+0 votes)
213,705 (-0.0% / -56)
4.7(+0.0000) (1,256+1 votes)
19,876 (+0.4% / +76)
4.7(+0.0000) (95+0 votes)
9,568 (+0.2% / +16)
2.8(+0.0000) (17+0 votes)
1,132 (+2.4% / +26)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
324 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
337 (+5.0% / +16)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,887,827 (+3.6% / +66,445)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
10,992 (-0.4% / -44)
2.5(+0.0000) (64+0 votes)
1,142,024 (-0.2% / -2,204)
4.4(+0.0000) (4,987+1 votes)
5,424 (+0.9% / +46)
3.7(+0.0000) (139+0 votes)
575,007 (+0.1% / +688)
4.5(+0.0000) (1,835+7 votes)
5,039 (+0.7% / +33)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
118,724 (-0.1% / -61)
4.8(+0.0000) (1,178+0 votes)
3,684 (+0.6% / +23)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
468 (-1.3% / -6)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
23,201 (+0.5% / +121)
3.6(+0.0000) (83+0 votes)
108
Linkclump
379,245 (-0.3% / -1,004)
4.6(+0.0000) (3,833+2 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11,606+1 votes)
2,422 (+3.0% / +71)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
37,516 (+0.3% / +123)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
4,307 (+0.0% / +2)
4.4(+0.0000) (54+0 votes)
17,393 (+0.5% / +87)
3.7(+0.0000) (75+0 votes)
4,829 (-0.4% / -20)
3.5(+0.0000) (68+0 votes)
619 (+0.8% / +5)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
27,032 (-0.3% / -69)
4.9(+0.0000) (93+0 votes)
8,646 (+0.7% / +64)
2.3(+0.0000) (344+0 votes)
890 (-1.5% / -14)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
119
GCalPlus
62,616 (-0.3% / -158)
3.8(+0.0000) (98+0 votes)
3,686 (+0.4% / +16)
3.6(+0.0000) (33+0 votes)
11,765 (-0.6% / -66)
4.2(+0.0000) (42+0 votes)
7,815 (+1.1% / +83)
5.0(+0.0000) (60+0 votes)
22 (-8.3% / -2)
1,381 (-0.6% / -8)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
5,222 (+0.1% / +5)
4.5(+0.0000) (139+0 votes)
126
Kanjidex
4,017 (+0.8% / +33)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
4,115 (+2.6% / +103)
4.8(+0.0000) (59+0 votes)
1,208 (+0.8% / +9)
3,125,644 (+0.5% / +17,037)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
388,526 (-0.4% / -1,595)
4.4(+0.0000) (2,012+0 votes)
1,179 (+1.7% / +20)
4.8(+0.0000) (25+1 votes)
148,516 (-0.2% / -284)
1.4(+0.0000) (10+0 votes)
187 (-1.1% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
32,648 (+2.2% / +716)
4.9(+0.0000) (195+0 votes)
195,874 (+0.9% / +1,744)
4.6(+0.0000) (257+0 votes)
234 (-3.3% / -8)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
10,061 (+9.4% / +865)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
57,232 (+0.8% / +441)
4.7(+0.0000) (75+0 votes)
620,658 (+0.1% / +565)
4.8(+0.0000) (7,159+93 votes)
33,996 (+17.2% / +4,993)
4.7(+0.0000) (32+0 votes)
141
Saka
1,700 (-0.1% / -2)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
67,579 (+1.2% / +792)
4.4(-0.1000) (289+10 votes)
143
QweTab
23,463 (+160.5% / +14,456)
846,731 (+0.2% / +1,961)
4.8(+0.0000) (4,261+260 votes)
47,464 (-3.6% / -1,761)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
16,101 (+0.7% / +114)
2.4(+0.0000) (8+0 votes)
31,604 (+0.8% / +251)
4.2(+0.0000) (329+0 votes)
3,501 (-0.3% / -9)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
486,788 (+3.8% / +17,650)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
167,188 (+0.2% / +310)
4.6(+0.0000) (1,582+0 votes)
66,671 (+0.0% / +14)
4.5(+0.0000) (244+0 votes)
29,418 (-0.4% / -104)
4.6(+0.0000) (208+0 votes)
20,371 (+0.9% / +180)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
101 (+7.4% / +7)
2,917,207 (+0.6% / +17,887)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
156
Tab-Snap
26,979 (+0.6% / +156)
4.5(+0.0000) (120+0 votes)
13,456 (+0.0% / +4)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
10,529 (+0.5% / +50)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
62,736 (+0.2% / +114)
4.9(+0.0000) (1,145+0 votes)
520,771 (+3.6% / +18,206)
4.7(+0.0000) (313+5 votes)
271,784 (+106.1% / +139,914)
4.9(+0.1000) (55+12 votes)
875,754 (+2.0% / +16,912)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
112,679 (-0.7% / -749)
4.7(+0.0000) (497+0 votes)
164
Backtick
213 (+1.9% / +4)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,520 (-0.2% / -5)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
166
Yawas
10,087 (-1.4% / -144)
3.4(+0.0000) (194+0 votes)
46,005 (+1.1% / +515)
4.1(+0.0000) (43+0 votes)
403,278 (+2.5% / +9,929)
4.9(+0.0000) (6,123+256 votes)
907,855 (+0.1% / +989)
4.7(+0.0000) (1,955+8 votes)
90,650 (+0.1% / +125)
4.2(+0.0000) (490+0 votes)
5,379 (-0.3% / -17)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,552 (+0.3% / +4)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
3,637 (+0.0% / +1)
4.3(+0.0000) (23+0 votes)
174
Code Cola
32,038 (-0.2% / -69)
4.6(+0.0000) (189+0 votes)
313,428 (+1.2% / +3,583)
3.6(+0.0000) (292+1 votes)
12,978 (+0.6% / +80)
4.8(+0.0000) (47+0 votes)
611 (-0.5% / -3)
1,338 (+1.1% / +15)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
879 (-1.3% / -12)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
180
Wecora
1,235 (+1.0% / +12)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
118,011 (+0.3% / +347)
4.5(+0.0000) (532+1 votes)
203,063 (+0.8% / +1,542)
4.6(+0.0000) (213+0 votes)
1,023 (+2.4% / +24)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,715 (+0.4% / +18)
4.6(+0.0000) (53+0 votes)
100 (-7.4% / -8)
10,754 (+0.6% / +65)
4.0(+0.0000) (35+0 votes)
79 (-3.7% / -3)
7 (-12.5% / -1)
1,886 (-0.3% / -6)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
106,232 (+0.1% / +68)
4.2(+0.0000) (771+0 votes)
2,090,009 (+0.0% / +799)
4.9(+0.0000) (572+0 votes)
3,580 (-0.5% / -19)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
60,216 (+0.4% / +216)
4.6(+0.0000) (464+0 votes)
194
OrbitNote
5,487,638 (+4.2% / +221,171)
3.6(+0.0000) (119-1 votes)
517,824 (-0.4% / -2,198)
4.1(+0.0000) (133+0 votes)
296,959 (+1.9% / +5,519)
3.8(+0.0000) (306+1 votes)
5,714 (+1.2% / +65)
1.5(+0.0000) (8+0 votes)
760 (-1.0% / -8)
212,835 (+0.0% / +72)
3.8(+0.0000) (1,709+1 votes)
84,130 (+107.8% / +43,652)
4.9(+0.0000) (41+10 votes)
201
Web Maker
60,053 (+0.3% / +191)
4.8(+0.0000) (985-1 votes)
2,537 (+0.2% / +6)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
31,080 (+0.4% / +129)
4.7(+0.0000) (631+3 votes)
23,360 (+0.4% / +98)
4.7(+0.0000) (414+3 votes)
12,036 (-0.3% / -34)
4.7(+0.0000) (147+0 votes)
523,250 (+20.1% / +87,489)
4.3(+0.0000) (111+0 votes)
45,887 (-0.3% / -118)
4.0(+0.0000) (257+0 votes)
1,838 (-0.3% / -5)
4.4(+0.0000) (42+0 votes)
924 (-1.1% / -10)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
42 (+5.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,304 (-0.7% / -39)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,556,808 (+0.2% / +2,901)
4.7(+0.0000) (9,396-1 votes)
25,222 (+3.5% / +857)
2.3(+0.0000) (27+0 votes)
5,960 (+1.3% / +75)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14,916+3 votes)
372,916 (+15.2% / +49,153)
4.7(+0.0000) (327+44 votes)
333 (+3.4% / +11)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,987 (+0.6% / +29)
4.1(+0.0000) (33+0 votes)
263,195 (+0.1% / +207)
4.3(+0.0000) (257+2 votes)
8,298 (-0.7% / -62)
4.8(+0.0000) (109+0 votes)
11,414 (-0.9% / -102)
4.6(+0.0000) (441+0 votes)
10,600 (+0.3% / +30)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
223
Utime
15,828 (-0.2% / -38)
4.6(+0.0000) (79+0 votes)
12,498 (+0.1% / +8)
4.9(+0.0000) (27+0 votes)
43,732 (+31.6% / +10,499)
4.1(+0.0000) (65+0 votes)
226
Snap&Read
4,335,804 (+2.1% / +88,017)
2.8(+0.0000) (120+0 votes)
29,265 (+0.6% / +180)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
3,769 (+0.4% / +15)
4.1(+0.0000) (17+1 votes)
229
Driveway
976 (+0.9% / +9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,836 (+1.9% / +146)
4.9(+0.0000) (283+0 votes)
193,662 (+21.3% / +33,952)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
6,744 (+0.4% / +24)
4.8(+0.0000) (45+0 votes)
313 (-1.3% / -4)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
168 (-4.0% / -7)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
250,068 (+0.2% / +407)
4.5(+0.0000) (897+1 votes)
39,910 (-0.1% / -59)
3.2(+0.0000) (33+0 votes)
3,529 (+0.7% / +25)
3.6(+0.0000) (21+0 votes)
688 (-2.1% / -15)
2,203 (+1.0% / +21)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
203,706 (+0.3% / +551)
4.3(+0.0000) (828+0 votes)
795 (+1.0% / +8)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
146 (-3.3% / -5)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
182 (+0.6% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
85,026 (+0.8% / +653)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
2,068 (+0.1% / +2)
6,362 (+0.3% / +17)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
61,043 (-0.4% / -227)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
14,299 (+0.0% / +6)
3.0(+0.0000) (127+0 votes)
2,437,211 (+0.5% / +13,293)
4.4(+0.0000) (42+0 votes)
3,646 (+0.1% / +2)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
2,475 (+0.9% / +21)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
62,665 (+0.3% / +184)
3.4(+0.0000) (42+0 votes)
1,438,339 (+0.0% / +388)
4.7(+0.0000) (527+1 votes)
167,704 (+0.7% / +1,112)
4.6(+0.0000) (117+0 votes)
3,467 (+0.6% / +22)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
10,164 (+0.0% / +3)
4.8(+0.0000) (84+0 votes)
514,377 (+0.1% / +468)
4.6(+0.0000) (643+2 votes)
16,860 (+0.3% / +49)
4.7(+0.0000) (51+0 votes)
13,389 (-0.3% / -42)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
146 (+2.8% / +4)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
493,453 (+3.2% / +15,204)
4.4(+0.0000) (307+0 votes)
1,145 (+11.5% / +118)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
9,870 (-0.5% / -49)
4.4(+0.0000) (62+0 votes)
1,806 (+2.6% / +46)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
418 (+0.7% / +3)
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16,858 (-0.1% / -20)
4.2(+0.0000) (173+0 votes)
268
Readily
814 (+0.4% / +3)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
248,850 (-1.7% / -4,194)
4.8(+0.0000) (139+0 votes)
65,654 (-0.1% / -97)
4.5(+0.0000) (383+0 votes)
3,357 (-0.5% / -17)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
24,075 (+2.5% / +593)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
222,738 (+0.0% / +6)
4.6(+0.0000) (519+1 votes)
92 (+5.7% / +5)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
275
Trove
2,846 (+1.3% / +37)
3.1(+0.0000) (22+0 votes)
276
Qikipedia
956 (-0.3% / -3)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
15,689 (+1.9% / +285)
4.4(+0.0000) (51+0 votes)
41,461 (+0.2% / +82)
4.3(+0.0000) (96+0 votes)
31,766 (+0.7% / +214)
4.0(+0.0000) (179+1 votes)
76,325 (-0.1% / -49)
4.6(+0.0000) (229+0 votes)
158,269 (+2.2% / +3,432)
3.1(+0.0000) (184+0 votes)
6,082 (+0.1% / +4)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
159 (-2.5% / -4)
1,972 (+0.6% / +12)
230 (-0.4% / -1)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
11,217 (-0.5% / -60)
4.1(+0.0000) (102+0 votes)
38,794 (+0.3% / +103)
4.7(+0.0000) (87+0 votes)
1,586 (-0.8% / -13)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
5,989 (+0.1% / +8)
4.9(+0.0000) (109+1 votes)
16,561 (+0.6% / +106)
3.7(+0.0000) (30+0 votes)
20,236 (+1.1% / +220)
4.8(+0.0000) (59+1 votes)
347 (+1.2% / +4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
541,123 (+0.3% / +1,849)
4.6(+0.0000) (212+0 votes)
3,052 (+0.3% / +9)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
1,893,209 (+0.0% / +13)
3.9(+0.0000) (1,728+4 votes)
509 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
184 (+0.5% / +1)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,756 (-0.3% / -7)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
41 (-2.4% / -1)