extension ExtPose

Keyword: range -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,252 (-0.2% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,307 (-0.6% / -58)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
7,828 (+0.1% / +7)
4.3(+0.0000) (90+0 votes)
345 (-0.9% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,511 (-0.2% / -11)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
2,186 (-0.8% / -18)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,912 (-0.6% / -11)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
2,842 (-0.2% / -6)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
87 (+1.2% / +1)
1,213 (-0.2% / -2)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
278 (-2.1% / -6)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
4,119 (+0.3% / +11)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
22,755 (-0.1% / -31)
4.2(+0.0000) (28+0 votes)
656 (+1.4% / +9)
391 (+1.0% / +4)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
131 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
74 (+1.4% / +1)
2,695 (+0.1% / +2)
26,762 (-0.1% / -18)
4.0(+0.0000) (194+0 votes)
323 (-0.3% / -1)
960 (+0.4% / +4)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
146 (-1.4% / -2)
16,747 (-0.1% / -18)
2.7(+0.0000) (40+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,629+1 votes)
57 (+0.0% / +0)
806 (-1.6% / -13)
27 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
5,461 (-0.9% / -47)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
69 (-2.8% / -2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
521 (-1.9% / -10)
82 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,590,009 (-0.6% / -8,938)
4.3(+0.0000) (1,099+1 votes)
358 (+8.5% / +28)
1,206 (+0.2% / +3)
3.4(+0.0000) (23+0 votes)
2,100 (-0.1% / -3)
3.3(+0.0000) (125+0 votes)
111,767 (-0.3% / -307)
3.5(+0.0000) (53+0 votes)
579 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
65,356 (-0.2% / -111)
3.9(+0.0000) (145+0 votes)
187 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
31,676 (-0.5% / -147)
4.7(+0.0000) (255+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
70,808 (+1.7% / +1,197)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
75 (-2.6% / -2)
75,920 (+10.2% / +7,041)
28,459 (-0.5% / -157)
3.7(+0.0000) (115+0 votes)
29,286 (-1.9% / -561)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
221 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
239 (+1.7% / +4)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
13,408 (+0.0% / +4)
4.2(+0.0000) (167+0 votes)
263 (-0.8% / -2)
11,476 (+0.0% / +1)
3.9(+0.0000) (73+0 votes)
7,965 (+0.3% / +20)
4.5(+0.0000) (768+0 votes)
224 (+2.3% / +5)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
7,351 (-0.4% / -26)
4.3(+0.0000) (48+0 votes)
7,291 (-0.3% / -24)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
7,540 (+0.0% / +1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,898 (+0.1% / +3)
4.0(+0.0000) (45+0 votes)
6,973 (+0.4% / +30)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)
67 (-1.5% / -1)
88 (-1.1% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
3,628 (-0.5% / -18)
4.6(+0.0000) (162+0 votes)
4,033 (-1.3% / -53)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,485 (-2.7% / -98)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
66
mCoffee
83 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
3,075 (+1.2% / +35)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
215,767 (-0.2% / -504)
4.4(+0.0000) (433+0 votes)
2,981 (+3.3% / +95)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,676 (-1.2% / -32)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
2,099 (-0.6% / -12)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
2,847 (+0.0% / +0)
1,626 (+0.5% / +8)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
1,353 (+0.2% / +3)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
1,156 (+0.5% / +6)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
1,088 (+0.6% / +7)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
1,283 (+0.7% / +9)
3.3(+0.0000) (23+0 votes)
23 (+9.5% / +2)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
654 (+0.5% / +3)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
550 (+1.7% / +9)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
666 (+1.7% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,815 (-0.3% / -56)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
547 (-0.7% / -4)
464 (-0.9% / -4)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
417 (+1.2% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
471 (+1.1% / +5)
348 (-5.2% / -19)
304 (-1.3% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
315 (+6.8% / +20)
289 (-1.7% / -5)
94
Pinger
264 (+0.8% / +2)
201 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,110 (+0.5% / +27)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
195 (-1.0% / -2)
95,320 (-9.3% / -9,797)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
150 (+0.7% / +1)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
134 (-0.7% / -1)
107 (-1.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
118 (-1.7% / -2)
1,209 (-3.8% / -48)
4.5(+0.0000) (51+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
775 (-0.5% / -4)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
68 (+4.6% / +3)
64 (+3.2% / +2)
43 (-6.5% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
45 (-4.3% / -2)
110
Looper
8 (+14.3% / +1)
296 (+0.3% / +1)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (2,119+0 votes)
1,224,790 (-0.1% / -1,354)
4.7(+0.0000) (129,704+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
6 (+0.0% / +0)
116
LINE
2,702,762 (-0.1% / -2,773)
3.8(+0.0000) (6,573+0 votes)
3,980,778 (-0.2% / -8,020)
3.8(+0.0000) (307+3 votes)
118
MeiZhong
3 (+0.0% / +0)
30 (+0.0% / +0)
1,821,786 (-0.2% / -2,833)
4.5(+0.0000) (8,948+4 votes)
30 (+0.0% / +0)
27 (+8.0% / +2)
123
Co:Writer
2,517,901 (-0.8% / -21,271)
2.9(+0.0000) (126+0 votes)
688,285 (-0.1% / -627)
4.4(+0.0000) (20,160+4 votes)
474,717 (+0.3% / +1,505)
4.7(+0.0000) (3,314+0 votes)
126
SEOquake
725,493 (-0.4% / -2,906)
4.6(+0.0000) (2,561+0 votes)
127
Autofill
635,512 (-0.3% / -1,880)
3.9(+0.0000) (1,541+0 votes)
212,918 (-0.2% / -359)
4.8(+0.0000) (2,664+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
16 (-11.1% / -2)
393,496 (-0.6% / -2,463)
3.9(+0.0000) (203+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
14 (+7.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
112,144 (+0.1% / +100)
4.0(+0.0000) (188+1 votes)
135
RUMIWIFI
80,088 (-3.7% / -3,093)
4.9(+0.0000) (2,916+0 votes)
181,398 (-0.0% / -67)
4.1(+0.0000) (187+0 votes)
94 (+6.8% / +6)
246,238 (-1.6% / -4,024)
3.0(+0.0000) (67+0 votes)
45,481 (-0.7% / -335)
4.8(+0.0000) (3,356+0 votes)
111,334 (-0.3% / -302)
4.2(+0.0000) (331+0 votes)
102,506 (+0.3% / +261)
4.2(+0.0000) (454+0 votes)
142
G-calize
111,718 (+0.4% / +472)
4.3(+0.0000) (162+0 votes)
13 (-13.3% / -2)
127,631 (-0.2% / -247)
3.7(+0.0000) (244+0 votes)
85,127 (+1.1% / +936)
4.7(+0.1000) (220-1 votes)
53,909 (-0.9% / -500)
4.9(+0.0000) (164+0 votes)
94,856 (-0.1% / -49)
3.1(+0.0000) (704+0 votes)
148
BlockTube
66,278 (-0.2% / -138)
4.3(+0.0000) (173+0 votes)
60 (-1.6% / -1)
57,227 (+0.9% / +517)
4.6(+0.0000) (402+0 votes)
75,518 (-0.7% / -530)
4.6(+0.0000) (60+0 votes)
152
nOverlay
83,490 (-1.3% / -1,066)
4.1(+0.0000) (32+0 votes)
58,267 (+0.1% / +48)
4.1(+0.0000) (311+0 votes)
58,648 (-0.4% / -244)
3.9(+0.0000) (191+0 votes)
60,449 (+0.0% / +18)
4.3(+0.0000) (122+0 votes)
59,743 (-0.1% / -63)
4.4(+0.0000) (115+0 votes)
80,589 (-0.2% / -126)
3.1(+0.0000) (240+2 votes)
69,809 (-0.0% / -17)
4.1(+0.0000) (40+1 votes)
60,202 (-0.1% / -34)
4.3(+0.0000) (99+1 votes)
55,118 (-0.2% / -137)
4.5(+0.0000) (139+0 votes)
54,178 (-0.1% / -57)
4.4(+0.0000) (116+0 votes)
74,934 (-0.2% / -124)
3.4(+0.0000) (125+0 votes)
163
Lustre
38,400 (+0.1% / +21)
4.7(+0.0000) (83+0 votes)
43,787 (-4.9% / -2,263)
2.4(+0.0000) (3,375+0 votes)
93,291 (+4.1% / +3,705)
57,201 (+0.0% / +20)
3.5(+0.0000) (167+0 votes)
33,407 (-1.8% / -623)
3.8(+0.0000) (413+0 votes)
37,629 (-0.3% / -96)
4.1(+0.0000) (111+0 votes)
48,542 (-0.5% / -244)
3.6(+0.0000) (204+0 votes)
267,342 (-16.4% / -52,594)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
171
countDown
27,720 (-0.1% / -30)
4.1(+0.0000) (441+0 votes)
59,402 (+1.7% / +1,014)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
28,814 (-0.4% / -106)
3.7(+0.0000) (176+0 votes)
33,999 (-0.3% / -94)
4.6(+0.0000) (42+0 votes)
38,911 (-0.1% / -56)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
30,718 (+0.1% / +30)
4.4(+0.0000) (63+0 votes)
177
Getcolor
44,197 (+5.3% / +2,212)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
178
EthicsNet
9 (-10.0% / -1)
86,500 (-16.6% / -17,275)
23,333 (+0.2% / +40)
4.2(+0.0000) (67+0 votes)
34,905 (+3.2% / +1,071)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
31,156 (+0.0% / +1)
3.6(+0.0000) (36+0 votes)
19,305 (+0.3% / +53)
4.6(+0.0000) (132+0 votes)
18,860 (-0.1% / -22)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
185
Test IE
35,825 (-0.3% / -98)
1.8(+0.0000) (339+0 votes)
18,388 (-0.6% / -105)
4.6(+0.0000) (82+0 votes)
20,355 (+0.2% / +45)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
17,136 (+0.9% / +158)
4.5(+0.0000) (109+0 votes)
18,781 (-0.2% / -34)
4.4(+0.0000) (55+0 votes)
15,636 (-0.1% / -8)
4.1(+0.0000) (146+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
15,241 (+0.2% / +33)
4.2(+0.0000) (71+1 votes)
19,420 (-0.1% / -22)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
11,102 (-0.1% / -14)
4.3(+0.0000) (269+0 votes)
24,682 (-0.0% / -4)
1.9(+0.0000) (60+0 votes)
7,805 (-0.4% / -34)
4.7(+0.0000) (135+0 votes)
9,834 (+0.0% / +2)
4.7(+0.0000) (40+0 votes)
9,060 (-0.6% / -57)
4.2(+0.0000) (296+0 votes)
20,647 (-4.2% / -897)
2.4(+0.0000) (28+0 votes)
15,749 (-0.2% / -32)
2.9(+0.0000) (14+0 votes)
9,190 (-1.2% / -109)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
10,568 (-0.1% / -8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,081 (+0.3% / +26)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
8,511 (+0.0% / +1)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
5,984 (-0.3% / -21)
3.9(+0.0000) (129+0 votes)
6,347 (-0.4% / -25)
4.0(+0.0000) (53+0 votes)
3,900 (+0.1% / +2)
4.7(+0.0000) (121+3 votes)
5,391 (+1.3% / +71)
4.9(+0.0000) (29+1 votes)
6,347 (-0.4% / -25)
4.0(+0.0000) (53+0 votes)
3,900 (+0.1% / +2)
4.7(+0.0000) (121+3 votes)
5,391 (+1.3% / +71)
4.9(+0.0000) (29+1 votes)
7,456 (-0.1% / -10)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
5,521 (-0.2% / -12)
3.7(+0.0000) (90+0 votes)
5,697 (+1.3% / +72)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
7,865 (+0.3% / +26)
3.7(+0.0000) (32+0 votes)
5,253 (+20.5% / +895)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
5,222 (-0.4% / -19)
4.4(+0.0000) (50+0 votes)
5,246 (-0.5% / -28)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
5,923 (+0.4% / +22)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
221
TopRange
23 (+4.5% / +1)
6 (+0.0% / +0)
5 (-16.7% / -1)
6 (+0.0% / +0)
4,595 (-0.1% / -4)
4.0(+0.0000) (59+0 votes)
4,957 (+0.3% / +15)
4.1(-0.1000) (35+2 votes)
5,571 (-0.6% / -32)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,399 (-0.2% / -9)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
5,793 (+0.0% / +2)
3.1(+0.0000) (45+0 votes)
5,686 (+0.6% / +34)
2.9(+0.0000) (55+0 votes)
5,747 (-0.1% / -8)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
232
Tansa
6,200 (-1.1% / -70)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
5,958 (-0.1% / -4)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
4,164 (+0.4% / +15)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
4,345 (-1.2% / -51)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
3,916 (-1.0% / -41)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,958 (+3.0% / +116)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
238
Re-newtab
2,238 (-0.4% / -8)
4.9(+0.0000) (70+0 votes)
3,713 (-1.0% / -38)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,353 (-0.4% / -16)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,162 (-0.8% / -27)
4.2(+0.0000) (24+0 votes)
4,869 (-0.2% / -11)
1.9(+0.0000) (16+0 votes)
1,938 (-0.4% / -7)
4.7(+0.0000) (55+0 votes)
2,016 (+0.1% / +3)
4.9(+0.0000) (44+0 votes)
4,694 (-0.5% / -25)
4,602 (+0.8% / +37)
247
Text Copy
3,036 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
2,805 (-0.8% / -23)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
3,215 (-0.4% / -13)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
2,382 (-0.5% / -13)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
251
TabSpeech
2,897 (-0.5% / -15)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
3,192 (-0.1% / -3)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
3,249 (-0.2% / -5)
2.7(+0.0000) (15+0 votes)
2,880 (+0.2% / +6)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
2,390 (-1.4% / -34)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
2,194 (-0.1% / -2)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
1,900 (+0.6% / +11)
3.9(+0.0000) (37+0 votes)
1,679 (+0.2% / +4)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
1,999 (-0.2% / -5)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
260
Measure
2,216 (-1.2% / -27)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
1,885 (-0.6% / -11)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,905 (+0.6% / +17)
1,798 (+0.1% / +2)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
264
UNIAN
1,659 (-0.2% / -4)
4.2(+0.0000) (37+0 votes)
2,673 (+0.1% / +2)
2.3(+0.0000) (8+0 votes)
1,131 (-2.2% / -25)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
1,611 (+0.7% / +11)
4.1(+0.0000) (25+0 votes)
268
BrickPal
1,776 (+0.5% / +8)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
1,418 (+0.7% / +10)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
1,966 (+5.4% / +100)
3.0(+0.0000) (18+0 votes)
1,672 (-2.1% / -36)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
2,208 (+0.3% / +7)
1,930 (-0.6% / -12)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,698 (-1.2% / -20)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
1,826 (-1.0% / -18)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,622 (-1.2% / -20)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
277
ARequesty
1,285 (-0.1% / -1)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
1,941 (-0.7% / -13)
969 (+1.7% / +16)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
1,838 (-0.7% / -13)
2.4(+0.0000) (8+0 votes)
926 (+0.3% / +3)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
1,277 (-1.2% / -16)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
990 (-1.2% / -12)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
284
ePMP GUI+
860 (-0.5% / -4)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
632 (-0.2% / -1)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
922 (-0.9% / -8)
4.4(+0.0000) (33+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
1,005 (-0.3% / -3)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
847 (-0.7% / -6)
3.9(+0.0000) (39+0 votes)
904 (+0.3% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,285 (+0.5% / +7)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
946 (+0.9% / +8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
985 (+0.3% / +3)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
971 (+0.5% / +5)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
1,016 (-0.3% / -3)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,184 (+0.7% / +8)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,171 (+0.2% / +2)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
925 (-0.9% / -8)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
752 (+0.8% / +6)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
1,151 (-0.5% / -6)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)