extension ExtPose

Keyword: youtube sort -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
4,017 (-0.6% / -25)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
8,808,874 (-0.0% / -2,071)
4.5(+0.0000) (2,437+1 votes)
4,257,405 (+0.0% / +1,741)
4.7(+0.0000) (279+0 votes)
15,728 (+0.1% / +8)
4.3(+0.0000) (190+1 votes)
1,117,276 (+0.0% / +69)
4.8(+0.0000) (389+0 votes)
160 (-1.8% / -3)
58,068 (-0.4% / -204)
4.4(+0.0000) (212-1 votes)
58 (+5.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,774 (+0.3% / +22)
4.8(+0.0000) (109+0 votes)
8,972 (+0.5% / +48)
3.8(+0.0000) (96+0 votes)
2,052 (+28.4% / +454)
4.8(-0.2000) (5+1 votes)
113,123 (+19.4% / +18,363)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
189,150 (+0.3% / +621)
4.6(+0.0000) (1,744+0 votes)
241,380 (-0.4% / -986)
3.7(+0.0000) (1,144+0 votes)
37,974 (-0.0% / -6)
4.9(+0.0000) (197+0 votes)
878 (+0.1% / +1)
4.8(-0.1000) (16+1 votes)
16,955 (-0.1% / -25)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
668,935 (+0.0% / +167)
3.9(+0.0000) (609+1 votes)
275,786 (+0.0% / +66)
4.6(+0.0000) (4,109+2 votes)
787,897 (+0.1% / +661)
4.5(+0.0000) (394+5 votes)
844,724 (+0.5% / +4,176)
4.2(+0.0000) (1,064+6 votes)
43,416 (-0.6% / -256)
4.8(+0.0000) (311+2 votes)
22,842 (+0.4% / +87)
3.6(+0.0000) (47+0 votes)
1,069,355 (+0.0% / +342)
4.7(+0.0000) (418+2 votes)
744,747 (+0.1% / +722)
4.3(+0.0000) (375+3 votes)
4,865 (+0.6% / +31)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
1,982,667 (-0.8% / -15,812)
4.6(+0.0000) (33,474-1 votes)
787,368 (-0.0% / -146)
4.7(+0.0000) (772-1 votes)
978,720 (+0.1% / +829)
4.9(+0.0000) (273+0 votes)
427,807 (+0.1% / +387)
4.9(+0.0000) (301+1 votes)
217,183 (+0.1% / +184)
4.3(+0.0000) (143+4 votes)
42,525 (-0.3% / -143)
4.3(+0.0000) (96+0 votes)
428,523 (-7.3% / -33,727)
4.3(+0.0000) (1,932+6 votes)
302 (+2.0% / +6)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
80 (-5.9% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15,408 (+0.2% / +30)
3.2(+0.0000) (514+0 votes)
35,354 (+0.6% / +217)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
35,716 (+1.2% / +415)
4.7(+0.0000) (34+0 votes)
4,845 (+0.7% / +33)
4.0(+0.0000) (42+0 votes)
1,998,527 (-0.1% / -1,777)
4.8(+0.0000) (146+0 votes)
3,445 (-0.5% / -17)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
6,839 (-0.2% / -13)
2.8(+0.0000) (31+0 votes)
91,458 (+0.1% / +105)
4.9(+0.0000) (597+0 votes)
53,719 (+0.1% / +60)
4.2(+0.0000) (80+0 votes)
14,573 (+0.1% / +21)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
1,591,928 (+0.0% / +19)
4.8(+0.0000) (3,898+10 votes)
61 (+24.5% / +12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,404,917 (-0.0% / -347)
4.8(-0.1000) (504+6 votes)
1,092 (-1.4% / -16)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
7,254 (+0.9% / +66)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
1,890 (+0.3% / +6)
1,196,869 (-0.0% / -468)
4.5(+0.0000) (1,630+8 votes)
1,182 (+1.5% / +18)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
699,760 (-0.1% / -466)
4.9(+0.0000) (197+0 votes)
5,355 (-1.4% / -77)
4.8(+0.0000) (47-1 votes)
124,473 (-1.0% / -1,312)
4.3(+0.0000) (405+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
25,676 (-0.4% / -99)
4.1(+0.0000) (308+1 votes)
139 (-3.5% / -5)
1,036,185 (+0.1% / +1,033)
4.8(+0.0000) (502+0 votes)
2,481 (+0.1% / +3)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
4,978 (-0.6% / -32)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
15,486 (-2.0% / -322)
4.5(-0.1000) (86+1 votes)
3,502 (+0.3% / +9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,283 (-0.2% / -5)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
21 (+23.5% / +4)
41,087 (-53.5% / -47,230)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
2,583 (-0.2% / -5)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
234,426 (-1.6% / -3,893)
4.5(+0.0000) (443+0 votes)
276 (+7.8% / +20)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
616 (+0.5% / +3)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
24,324 (+0.1% / +17)
4.0(+0.0000) (52+0 votes)
618 (-0.3% / -2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
10,031 (+2.1% / +209)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
12,532 (-0.0% / -4)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
78,860 (+0.2% / +196)
4.6(+0.1000) (434+6 votes)
4 (+0.0% / +0)
3,798 (-0.4% / -14)
3.5(+0.0000) (31+0 votes)
40,561 (-3.6% / -1,500)
3.9(+0.0000) (202+0 votes)
3,174 (-2.5% / -80)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
2,050 (+0.1% / +3)
3.8(+0.0000) (29+0 votes)
2,147 (+0.3% / +7)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
1,279 (-0.7% / -9)
1.1(+0.0000) (22+0 votes)
294,812 (-2.0% / -6,083)
3.4(+0.0000) (570+0 votes)
11,777 (-0.9% / -112)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
434,089 (-1.2% / -5,446)
3.9(+0.0000) (457+4 votes)
1,784,180 (+1.4% / +24,675)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
2,976,913 (-0.4% / -12,893)
4.8(+0.0000) (205+0 votes)
924 (+1.9% / +17)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
1,770,748 (+1.4% / +24,803)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
36,667 (+0.1% / +35)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
14,747 (-0.6% / -87)
4.9(+0.0000) (236+0 votes)
16,543 (-0.5% / -91)
4.9(+0.0000) (1,214+9 votes)
458 (-1.5% / -7)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
162 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
8,969 (-0.0% / -2)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
757,541 (+0.0% / +254)
4.6(+0.0000) (454+1 votes)
197 (-3.4% / -7)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
29,020 (+18.7% / +4,569)
4.1(+0.0000) (23+0 votes)
863 (-0.5% / -4)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
85,213 (+0.1% / +98)
4.8(+0.0000) (324+0 votes)
483 (-1.0% / -5)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
7,264 (-1.1% / -80)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
1,922 (-0.1% / -1)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
1,357 (+1.1% / +15)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
2,223,183 (-0.6% / -14,073)
4.2(+0.0000) (7,769+0 votes)
1,431 (-1.8% / -26)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
2,083,704 (+0.0% / +330)
4.9(+0.0000) (529+0 votes)
34,563 (+72.9% / +14,575)
4.7(+0.0000) (33+1 votes)
304,932 (-0.1% / -333)
4.5(+0.0000) (266+0 votes)
2,846,874 (-0.3% / -7,947)
4.8(+0.0000) (80,929+4 votes)
432 (-3.4% / -15)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
102 (+4.1% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
114
TextGrab
39,347 (-0.3% / -115)
4.0(+0.0000) (79+1 votes)
11 (-15.4% / -2)
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
117
Redditium
59 (+5.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
981,178 (-0.0% / -207)
4.8(+0.0000) (273+0 votes)
51,383 (-0.2% / -89)
4.5(+0.0000) (373+0 votes)
135 (+3.8% / +5)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
34,733 (+0.1% / +29)
4.9(+0.0000) (188+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
625,505 (-9.1% / -62,309)
4.3(+0.0000) (2,329+2 votes)
124
Tackle
1,601 (-2.4% / -40)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
30,589 (+0.3% / +87)
4.6(+0.0000) (208+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
1,280 (-1.6% / -21)
4.1(+0.0000) (48+0 votes)
6,749 (-0.0% / -1)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
980,773 (-0.5% / -4,604)
4.7(+0.0000) (128,409+0 votes)
13,865 (+0.0% / +3)
4.9(+0.0000) (67+0 votes)
131
Citable
16,926 (-20.7% / -4,419)
4.0(+0.0000) (79+0 votes)
16,419 (-6.0% / -1,042)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
10,577 (+1.3% / +137)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
2,584 (-0.7% / -18)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
764,074 (-0.0% / -158)
4.5(+0.0000) (285+0 votes)
794 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
137
YouSearch
411 (-0.2% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,008,849 (-0.3% / -5,735)
3.9(+0.0000) (1,901+11 votes)
1,558,450 (+0.1% / +843)
4.9(+0.0000) (338+1 votes)
805,139 (-0.1% / -469)
4.5(+0.0000) (822+4 votes)
2,163,161 (+0.0% / +664)
4.6(+0.0000) (526+5 votes)
1,292,980 (+0.1% / +1,420)
4.8(+0.0000) (341+1 votes)
143
Re-newtab
3,379 (-1.0% / -35)
4.8(+0.0000) (93+0 votes)
1,723,163 (+1.4% / +24,608)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
24,435 (+311.2% / +18,492)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
52,284 (-0.7% / -367)
3.8(+0.0000) (542+0 votes)
3,387 (+0.2% / +8)
3.7(+0.0000) (25+0 votes)
216 (-3.1% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
150
Edgar
2,974 (+0.2% / +7)
3.9(+0.0000) (34+0 votes)
3,766 (+0.2% / +6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
594,753 (-1.5% / -8,905)
4.4(+0.0000) (5,972+12 votes)
20,387 (+0.5% / +102)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
367,337 (-0.1% / -192)
4.5(+0.0000) (473+1 votes)
155
HashMaps
106 (-2.8% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,313 (+1.0% / +13)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
157
Cato
703 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
158
FURL3X
31 (-3.1% / -1)
39 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
386 (-3.3% / -13)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
97,522 (+7.5% / +6,800)
4.7(+0.0000) (72+0 votes)
25,802 (+0.7% / +173)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
43,417 (+0.4% / +161)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
164
TabGroups
106 (-2.8% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
96,385 (-0.4% / -342)
4.3(-0.1000) (203+1 votes)
135,951 (+4.9% / +6,303)
4.9(+0.0000) (63+1 votes)
167
Platstack
487 (-2.8% / -14)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
25,701 (-0.2% / -64)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
92,474 (+35.9% / +24,443)
5.0(+0.0000) (44+0 votes)
116,923 (+17.7% / +17,623)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
113,887 (+74.7% / +48,701)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
58,390 (+98.5% / +28,981)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
173
Dark Mode
493 (-2.4% / -12)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
78,326 (+0.2% / +195)
3.7(+0.0000) (137+0 votes)
108,752 (+22.2% / +19,743)
3.8(-0.1000) (72+1 votes)
97 (-2.0% / -2)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
177
TuBeast
888 (-2.8% / -26)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
178
glink
2,909 (-0.1% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
31,461 (+0.5% / +154)
4.8(+0.0000) (166+0 votes)
57,292 (-1.1% / -654)
4.3(+0.0000) (144+0 votes)
1,184 (-1.3% / -15)
4.3(+0.0000) (48+0 votes)
8,494 (-1.2% / -100)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
77 (-3.8% / -3)
184
GCalPlus
48,421 (-0.1% / -43)
3.8(+0.0000) (102+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,717 (-8.6% / -724)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
2,444 (+0.6% / +14)
3.4(+0.0000) (13+0 votes)
8,134 (+0.9% / +72)
4.2(+0.0000) (32+0 votes)
224,944 (-0.8% / -1,753)
4.5(+0.0000) (1,056+0 votes)
103 (+3.0% / +3)
4.9(+0.0000) (54+0 votes)
17,229 (-0.4% / -70)
4.2(+0.0000) (146+0 votes)
2,900,176 (+0.5% / +14,736)
4.2(+0.0000) (40+0 votes)
44,267 (+0.1% / +62)
3.6(+0.0000) (49+0 votes)
5,617 (+1.0% / +57)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
11,509 (-0.5% / -59)
3.7(+0.0000) (85+0 votes)
1,146 (-0.4% / -5)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,833 (+8.2% / +139)
4.8(+0.0000) (43+3 votes)
11,456 (-0.2% / -18)
4.0(+0.0000) (44+0 votes)
6,681 (-0.2% / -11)
3.2(+0.0000) (27+0 votes)
8,652 (-2.1% / -184)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
1,704 (+8.4% / +132)
4.8(+0.1000) (40+6 votes)
49 (+8.9% / +4)
7,648 (-11.3% / -971)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
79 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,083 (-0.8% / -24)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,292 (-0.0% / -2)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
2,601 (+1.7% / +44)
4.5(+0.0000) (31+0 votes)
1,344 (+1.9% / +25)
4.6(-0.2000) (19+1 votes)
18,862 (+0.3% / +48)
4.4(+0.0000) (62+1 votes)
16 (+6.7% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
323,736 (-0.1% / -210)
4.7(+0.0000) (324+1 votes)
2,275 (-1.5% / -35)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
548 (+1.5% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
257,709 (-10.8% / -31,165)
3.8(+0.0000) (306+0 votes)
919 (-2.8% / -26)
4.2(+0.0000) (37+0 votes)
1,803 (+1.5% / +26)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,351 (+0.1% / +5)
5.0(+0.0000) (40+0 votes)
1,872 (-0.3% / -5)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
2,614 (+10.8% / +254)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
1,235 (-0.4% / -5)
2.7(+0.0000) (7+0 votes)
221
613 Tube
1,351 (-3.3% / -46)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
222
Saekou
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,463 (+3.2% / +45)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
109 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,297 (+1.0% / +13)
3.6(+0.0000) (14+0 votes)
2,554 (-0.3% / -7)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
875 (-1.5% / -13)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
70,663 (-0.0% / -2)
4.9(+0.0000) (547+6 votes)
792 (-0.5% / -4)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
23,320 (-0.2% / -54)
4.0(+0.0000) (75+0 votes)
15,948 (-0.2% / -35)
4.7(+0.0000) (74+0 votes)
74,733 (-0.8% / -622)
4.9(+0.0000) (188+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
1,036 (+5.7% / +56)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
1,063 (+9.7% / +94)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
27,807 (-3.2% / -909)
4.6(+0.0000) (340+0 votes)
45,430 (+1.2% / +554)
4.6(+0.0000) (93+1 votes)
5,187 (-1.7% / -90)
2.2(+0.0000) (9+0 votes)
6,256 (-0.9% / -56)
4.5(+0.0000) (59+0 votes)
11,217 (-0.8% / -92)
4.8(+0.0000) (55+0 votes)
334,269 (+0.2% / +629)
4.6(+0.0000) (1,260+0 votes)
266 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,151 (+0.2% / +9)
4.7(+0.0000) (43+0 votes)
171 (-2.8% / -5)
245
terastore
20 (+0.0% / +0)
246
blurry
86 (-2.3% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,913 (-0.9% / -37)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
706 (-1.9% / -14)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
40 (-16.7% / -8)
7,239 (-5.0% / -383)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
83,076 (-1.8% / -1,559)
3.8(+0.0000) (293+0 votes)
5,807 (+1.0% / +59)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
6,552 (+0.2% / +13)
255
YouTalk
253 (+1.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13,675 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (37+0 votes)
4,356 (-0.3% / -13)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
11,591 (-0.8% / -92)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
33,304 (+130.0% / +18,821)
4.6(+0.0000) (35+0 votes)
58,998 (-0.1% / -39)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
261
SplitCast
9,570 (-2.2% / -217)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
1,915 (-0.6% / -12)
4.8(-0.1000) (24+1 votes)
904 (-3.9% / -37)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
32,668 (-2.5% / -845)
3.8(+0.0000) (307+0 votes)
265
Fuzzy🔍
9 (-10.0% / -1)
3,167 (+0.4% / +14)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
84 (+2.4% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
268
Readily
836 (+0.1% / +1)
4.9(+0.0000) (9+1 votes)
1,908 (-0.9% / -17)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
1,906 (-0.7% / -14)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
19,653 (-0.5% / -108)
4.1(+0.0000) (85+0 votes)
1,602 (-0.9% / -15)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
88 (-3.3% / -3)
907 (+1.1% / +10)
10,922 (-2.5% / -281)
4.1(+0.0000) (102+0 votes)
11,082 (+0.3% / +32)
4.5(+0.0000) (73+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
9,117 (-0.1% / -11)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
279
HabitLab
6,019 (-1.1% / -70)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
1,979,123 (-0.2% / -3,564)
4.8(+0.0000) (1,778+0 votes)
2,383,494 (-0.5% / -13,140)
4.6(+0.0000) (12,872+1 votes)
563 (+2.6% / +14)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,666,091 (-0.7% / -11,192)
4.4(+0.0000) (27,560+21 votes)
840 (+0.4% / +3)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
286
Chatter
1 (+0.0% / +0)
4,469 (+0.2% / +7)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
554 (-0.4% / -2)
4.8(-0.1000) (12+1 votes)
559 (+11.6% / +58)
548 (-3.2% / -18)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
28 (+3.7% / +1)
117 (-6.4% / -8)
4.8(+0.0000) (60+0 votes)
838,377 (-0.4% / -3,133)
4.4(+0.0000) (22,765+5 votes)
6 (+0.0% / +0)
6 (+20.0% / +1)
474 (-2.3% / -11)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
3,777 (+0.3% / +10)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
3,690 (-0.5% / -19)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)