extension ExtPose

Keyword: study -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
80,000 (+0.0% / +0)
4.9038(+0.0006) (1,247+8 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.0616(+0.0000) (292+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7857(+0.0000) (28+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.7288(+0.0000) (118+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.7755(+0.0047) (49+1 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8796(+0.0000) (357+0 votes)
853 (+2.0% / +17)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
16
Dropin
5,000 (+0.0% / +0)
4.1111(+0.0000) (36+0 votes)
612 (+2.2% / +13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.1034(+0.0000) (174+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.3203(-0.0003) (2,195+2 votes)
646 (-1.2% / -8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
22
UXtweak
897 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
740 (+1.8% / +13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24
fluany
10,000 (+0.0% / +0)
3.3229(+0.0000) (96+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5828(-0.0009) (803+3 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8235(+0.0000) (51+0 votes)
169 (+4.3% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3043(+0.0000) (23+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.4139(+0.0049) (1,010+10 votes)
610 (+1.3% / +8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (35+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.8214(+0.0000) (28+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6905(+0.0000) (42+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
52 (-3.7% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
2.7459(+0.0062) (366+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (145+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2431(-0.0159) (613+3 votes)
400 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
232 (+2.7% / +6)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
498 (-1.4% / -7)
4.7143(+0.0000) (14+0 votes)
454 (+2.0% / +9)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
624 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.871(+0.0000) (31+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3684(+0.0000) (19+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9167(-0.2652) (12+1 votes)
110 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.224(+0.0000) (125+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6667(-0.0920) (30+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.4233(+0.0000) (189+0 votes)
55
reminDO
4,000 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
847 (+0.5% / +4)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
30 (+11.1% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0323(+0.0000) (62+0 votes)
68 (+4.6% / +3)
242 (+3.4% / +8)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
226 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
64
HGLT
68 (-1.4% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15 (-11.8% / -2)
93 (-4.1% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
574 (+0.2% / +1)
4.0(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9643(+0.0000) (28+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
73 (-3.9% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.5846(+0.0000) (65+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (18+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
104 (+1.0% / +1)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3966(+0.0000) (116+0 votes)
111 (+3.7% / +4)
83
Launch
41 (+5.1% / +2)
84
Vocably
1,000 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6706(+0.0006) (598+1 votes)
55 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
1.6471(+0.0000) (34+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
446 (+2.3% / +10)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5948(+0.0000) (153+0 votes)
378 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.2169(+0.0000) (83+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7459(+0.0028) (185+2 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
107 (+0.9% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8098(+0.0047) (1,125+27 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.567(+0.0000) (321+0 votes)
634 (+2.1% / +13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
28 (+12.0% / +3)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7049(+0.0000) (61+0 votes)
58 (+5.5% / +3)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (44+0 votes)
106
Subadub
10,000 (+0.0% / +0)
4.3088(+0.0000) (68+0 votes)
107
GeneoLive
37 (+5.7% / +2)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6721(+0.0000) (61+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
110
SEO-tools
9,000 (+0.0% / +0)
4.7838(+0.0000) (37+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (-50.0% / -10,000)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
204 (-1.9% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (28+0 votes)
800 (-1.8% / -15)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
55 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4.3636(+0.0000) (22+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (16+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2778(+0.0000) (18+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
124
Summly
130 (+5.7% / +7)
10,000 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (32+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.7143(+0.0000) (14+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7632(+0.0000) (38+0 votes)
128
Magictube
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.1562(+0.0000) (32+0 votes)
130
Easy A+
50 (-3.8% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
165
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
71 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
112 (+1.8% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
6,000 (+0.0% / +0)
3.7368(+0.0000) (19+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
312 (-1.3% / -4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.5(-0.2143) (8+1 votes)
35 (+6.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
60 (+3.4% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
145
Lofi Tab
1,000 (+0.0% / +0)
4.7857(+0.0000) (14+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9565(+0.0000) (92+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
715 (+1.9% / +13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
976 (-0.3% / -3)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
72 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
334 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
300 (+1.7% / +5)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (14+0 votes)
974 (+0.8% / +8)
3.5556(+0.0000) (9+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.2501(+0.0007) (3,430+3 votes)
499 (-1.2% / -6)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
489 (+0.4% / +2)
4.2333(+0.0000) (30+0 votes)
89 (-6.3% / -6)
514 (-1.9% / -10)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
497 (+2.5% / +12)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
164
SnapTrans
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
639 (+3.1% / +19)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
671 (+0.8% / +5)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
169
SharpGrip
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.0588(+0.0000) (17+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
354 (-2.5% / -9)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
452 (-1.7% / -8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
364 (+0.3% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1053(+0.0000) (19+0 votes)
364 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
585 (+0.7% / +4)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
178
MOOCnager
300 (-1.3% / -4)
360 (+0.3% / +1)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
196 (+2.1% / +4)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
161 (+1.9% / +3)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
312 (+1.3% / +4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (4+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6054(+0.0000) (702+0 votes)
187
smartAzz
113 (+2.7% / +3)
4.9231(+0.0000) (52+0 votes)
179 (+2.9% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
301 (+1.3% / +4)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
314 (+6.1% / +18)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
204 (+5.2% / +10)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.4286(+0.0000) (28+0 votes)
461 (+1.3% / +6)
4.6667(+0.0000) (24+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6135(+0.0030) (652+5 votes)
165 (-3.5% / -6)
122 (+2.5% / +3)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
346 (+0.9% / +3)
4.8095(+0.0000) (21+0 votes)
283 (+3.7% / +10)
4.6087(-0.1640) (23+1 votes)
92 (-3.2% / -3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
58 (+3.6% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
51 (-5.6% / -3)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
69 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5838(+0.0000) (173+0 votes)
209
Litebox
415 (+4.5% / +18)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.4545(+0.0000) (11+0 votes)
46 (+4.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
214
Kanjidex
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
215
Pomo
38 (+5.6% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8733(+0.0009) (150+1 votes)
217
Krobit
6 (+0.0% / +0)
33 (+10.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.1852(+0.0000) (27+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
221
c19early+
9 (+12.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.954(+0.0000) (500+0 votes)
31 (+10.7% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4515(+0.0000) (26,374+1 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.4222(+0.0000) (45+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
700,000 (+0.0% / +0)
4.8696(+0.0000) (2,132+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.807(+0.0000) (114+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8491(-0.0028) (53-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
20 (+17.6% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.8145(-0.0128) (221+1 votes)
54 (+3.8% / +2)
36 (+2.9% / +1)
300,000 (+0.0% / +0)
4.632(+0.0000) (1,345+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7601(-0.0008) (2,584+4 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0778) (10+1 votes)
55 (-8.3% / -5)
24 (+0.0% / +0)
18 (-5.3% / -1)
946 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
2 (-33.3% / -1)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8396(+0.0000) (2,226+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.4737(+0.0000) (19+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7737(-0.0003) (1,078+3 votes)
14 (-6.7% / -1)
26 (+0.0% / +0)
38 (+2.7% / +1)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3748(+0.0011) (563+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0634(+0.0000) (205+0 votes)
255
Noisli
100,000 (+0.0% / +0)
4.1402(-0.0026) (813+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2162(+0.0000) (1,110+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5138(+0.0000) (218+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (21+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4484(+0.0000) (252+0 votes)
260
Knowted
437 (-0.7% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.7692(+0.0000) (52+0 votes)
40 (+2.6% / +1)
480 (+0.4% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
264
subbind
12 (-14.3% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
100,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.4007(+0.0000) (292+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
329 (+2.5% / +8)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8341(+0.0000) (205+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.4576(+0.0000) (177+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.3446(+0.0000) (148+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.0122(+0.0000) (737+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
222 (+1.4% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.451(+0.0110) (51+1 votes)
335 (+1.5% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8242(+0.0004) (472+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (75+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8992(+0.0009) (119+1 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.8149(-0.0000) (8,973+21 votes)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
332 (-2.4% / -8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
861 (-1.0% / -9)
4.2857(+0.2190) (14-1 votes)