extension ExtPose

Keyword: study -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (352+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (118+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
744 (-0.3% / -2)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
542 (+1.3% / +7)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
463 (+1.1% / +5)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
328 (+0.6% / +2)
400,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,552+20 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (165+0 votes)
565 (+2.0% / +11)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (301+0 votes)
941 (+0.3% / +3)
262 (+1.9% / +5)
2.1(+0.0000) (7+0 votes)
84 (-1.2% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
107 (+1.9% / +2)
2.3(+0.0000) (8+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
981 (+1.6% / +15)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
469 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
513 (+0.8% / +4)
4.3(+0.0000) (21+0 votes)
126 (-2.3% / -3)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (33+0 votes)
93 (-2.1% / -2)
46 (+4.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
63 (-3.1% / -2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
491 (+0.8% / +4)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (64+0 votes)
32
reminDO
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
126 (+0.0% / +0)
34
fluany
20,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (92+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
153 (+1.3% / +2)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
120 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (19+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
40
HGLT
54 (+0.0% / +0)
87 (+1.2% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
804 (-0.1% / -1)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (18+0 votes)
152 (+0.7% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
56 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
475 (+0.8% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
369 (-3.4% / -13)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
17 (+21.4% / +3)
53
EasySB
567 (-3.2% / -19)
320 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (321+0 votes)
172 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
202 (-1.5% / -3)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
426 (-0.9% / -4)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
252 (+1.2% / +3)
62
Subadub
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (61+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
80 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,754+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
13 (-13.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
4 (-20.0% / -1)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
70 (+1.4% / +1)
23 (-11.5% / -3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
36 (+5.9% / +2)
4,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (33+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (38+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
82
Summly
96 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
55 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (809+1 votes)
1,000 (-50.0% / -1,000)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
115 (+3.6% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
57 (+1.8% / +1)
10 (-9.1% / -1)
801 (-0.4% / -3)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
507 (-1.4% / -7)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
71 (+2.9% / +2)
525 (-0.6% / -3)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
50 (-2.0% / -1)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
550 (-0.2% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (19+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
643 (+0.0% / +0)
531 (-0.6% / -3)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
526 (-0.9% / -5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
313 (+0.6% / +2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
277 (-6.4% / -19)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
269 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
263 (-0.8% / -2)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (27+0 votes)
113
MOOCnager
259 (-0.4% / -1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
238 (-0.4% / -1)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
115
Kanjidex
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
116
Lofi Tab
140 (+2.9% / +4)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
210 (-4.1% / -9)
119
Psychill
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
120
StoneSoup
6 (-14.3% / -1)
147 (+3.5% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
132 (+6.5% / +8)
124
Definio
10 (+11.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
81 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
126
Litebox
112 (+1.8% / +2)
80 (-3.6% / -3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
2 (+0.0% / +0)
50 (+6.4% / +3)
40 (-4.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
433 (+1.2% / +5)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
135
c19early+
5 (-16.7% / -1)
283 (-0.4% / -1)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
34 (-5.6% / -2)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (26,563-1 votes)
143
Snap&Read
3,000,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (147+0 votes)
225 (+3.2% / +7)
26 (-7.1% / -2)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,078+2 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (2,410+0 votes)
150
Senpai
16 (-5.9% / -1)
16 (+6.7% / +1)
152
Noisli
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (813+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (230+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (496+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (65+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (197+0 votes)
71 (-4.1% / -3)
100,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (15+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (248+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (1,693+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (650+0 votes)
162
Hitchhikr
8 (-11.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
163
Gridlock
52 (+2.0% / +1)
8 (+14.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (193+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (48+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (166+0 votes)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (142+1 votes)
172
Thyself
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (43+0 votes)
173
Calc
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (106+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (43+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (315+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (57+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (53+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (35+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (22+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (55+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (101+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (44+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (164+0 votes)
10,000
2.3(+0.0000) (11+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
8,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (112+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (38+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (58+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (152+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (11+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
210
Mind maps
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
211
Dryft
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (32+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (35+0 votes)
1,000
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (19+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4 (-20.0% / -1)
217
Zen
1,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (94+0 votes)
700 (+1.0% / +7)
4.8(+0.0000) (27+0 votes)
734 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
220
Study!
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
10 (+25.0% / +2)
763 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2,030-1 votes)
9 (+12.5% / +1)
9 (+0.0% / +0)
498 (-1.6% / -8)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
605 (+1.2% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
501 (-1.0% / -5)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
640 (+1.3% / +8)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
231
UXtweak
560 (+0.7% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
457 (-2.6% / -12)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
489 (-0.8% / -4)
3.2(+0.0000) (12+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
542 (-0.4% / -2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
469 (-1.7% / -8)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
239
Underline
293 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
477 (-0.8% / -4)
303 (+1.3% / +4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
356 (+0.6% / +2)
3.3(+0.0000) (21+0 votes)
244
Waiting?
325 (+2.2% / +7)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
294 (+0.7% / +2)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
388 (-0.5% / -2)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
315 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
340 (-1.4% / -5)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
345 (-1.7% / -6)
247 (-0.8% / -2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
244 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
207 (+1.5% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
278 (+2.6% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
318 (+1.6% / +5)
247 (+0.8% / +2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
280 (+0.0% / +0)
172 (+1.8% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
259 (-1.5% / -4)
167 (-2.9% / -5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
251 (+1.2% / +3)
188 (+0.5% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
206 (-2.4% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
242 (+0.8% / +2)
234 (+0.4% / +1)
231 (+0.9% / +2)
196 (+3.2% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
215 (+0.0% / +0)
167 (-1.8% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
638 (+1.1% / +7)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
202 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
273
Kana Tab
147 (+3.5% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
274
SmallTab
130 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
112 (+0.9% / +1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
277
xkcdsub
116 (-1.7% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
278
Academist
98 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
95 (-2.1% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
280
Chrodic
139 (-0.7% / -1)
281
Lexia
130 (-0.8% / -1)
106 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
107 (+0.0% / +0)
90 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
81 (-1.2% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
88 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (266+0 votes)
68 (-2.9% / -2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
289
StudyBud
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
72 (+2.9% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
57 (-1.7% / -1)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
57 (+1.8% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)