extension ExtPose

Keyword: google advanced search

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
2,162 (+0.7% / +15)
3,464 (+0.5% / +16)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
71 (-1.4% / -1)
1,076 (+0.2% / +2)
4.4(+0.0000) (28+0 votes)
331 (+2.5% / +8)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
51,830 (+24.4% / +10,159)
3.6(+0.0000) (21+0 votes)
2,862,174 (+0.1% / +2,152)
4.4(+0.0000) (11,352+0 votes)
9,763 (+0.5% / +46)
4.8(+0.0000) (41+0 votes)
675 (+0.6% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
71,885 (+0.5% / +334)
4.6(+0.0000) (584+1 votes)
95,349 (+1.7% / +1,622)
4.8(+0.0000) (763+20 votes)
416 (+0.5% / +2)
160,360 (+0.5% / +866)
4.1(+0.0000) (475+2 votes)
48,328 (+1.5% / +704)
4.0(+0.0000) (631+8 votes)
84,207 (+0.5% / +439)
4.3(+0.0000) (526+6 votes)
349 (-1.1% / -4)
48,825 (+0.9% / +418)
4.1(+0.0000) (111+0 votes)
42,920 (+0.3% / +148)
4.1(+0.0000) (60+0 votes)
6,234 (-0.2% / -14)
3.9(+0.0000) (60+0 votes)
25,725 (+0.6% / +158)
4.7(+0.0000) (482+0 votes)
25,485 (+0.2% / +62)
3.8(+0.0000) (68+0 votes)
1,252,023 (+0.4% / +4,965)
4.7(+0.0000) (12,210-1 votes)
4,069 (+0.9% / +35)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
8,381 (+1.0% / +86)
2.6(+0.0000) (359+0 votes)
95,261 (+0.5% / +434)
4.8(+0.0000) (4,611+0 votes)
106,655 (+1.1% / +1,197)
3.9(+0.0000) (65+0 votes)
25,158 (+0.3% / +77)
4.1(+0.0000) (125-1 votes)
64,049 (+1.0% / +651)
4.8(+0.0000) (272+0 votes)
375,197 (+1.1% / +3,952)
4.6(+0.0000) (394+1 votes)
41,221 (+32.2% / +10,043)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
38,255 (+36.4% / +10,210)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,112 (+0.4% / +22)
3.0(+0.0000) (22+0 votes)
2,585 (-0.7% / -19)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
781 (+2.6% / +20)
3.8(+0.0000) (27+0 votes)
68,173 (+0.2% / +111)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
88,149 (+6.5% / +5,398)
4.7(+0.0000) (40+1 votes)
37
Skrapp
107,478 (+0.6% / +630)
4.3(+0.0000) (478+1 votes)
16,868 (+0.4% / +62)
4.4(+0.0000) (143+0 votes)
61,133 (+20.2% / +10,270)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
572 (-0.3% / -2)
771 (+0.9% / +7)
3.1(+0.2000) (9+1 votes)
118 (-1.7% / -2)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
133 (+5.6% / +7)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
30,517 (+3.8% / +1,117)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
55,709 (+22.4% / +10,204)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
42,044 (+0.6% / +245)
4.8(+0.0000) (151+0 votes)
44,222 (+30.6% / +10,370)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
55,754 (+21.9% / +10,001)
4.9(+0.0000) (41+0 votes)
163,057 (-1.0% / -1,619)
4.4(+0.0000) (95+0 votes)
42,102 (+32.3% / +10,275)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
154 (-0.6% / -1)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
17,601 (+0.5% / +90)
4.6(+0.0000) (462+3 votes)
641 (+2.1% / +13)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
45,708 (+28.6% / +10,178)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
50,158 (+25.3% / +10,114)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
38,718 (+34.6% / +9,958)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
31,752 (+23.8% / +6,097)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
27,059 (+36.5% / +7,232)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
9,462 (+0.2% / +21)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
82,848 (+0.3% / +221)
4.2(+0.0000) (36+0 votes)
25,978 (+35.1% / +6,748)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
37,709 (+37.2% / +10,226)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
220,091 (+0.4% / +908)
3.7(+0.0000) (1,002-2 votes)
10,510 (-0.1% / -6)
4.0(+0.0000) (344+0 votes)
764,765 (+0.3% / +2,437)
4.4(+0.0000) (208+0 votes)
112,175 (+0.7% / +799)
3.9(+0.0000) (123+0 votes)
40,758 (+34.1% / +10,373)
24,214 (+0.2% / +51)
4.3(+0.0000) (53+0 votes)
448,257 (-0.6% / -2,566)
3.9(-0.2000) (20+1 votes)
49,441 (+2.8% / +1,354)
120 (-0.8% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
14,938 (+0.1% / +11)
4.4(+0.0000) (53+0 votes)
102,923 (+0.1% / +122)
4.4(+0.0000) (56+0 votes)
40,914 (+32.7% / +10,086)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,359 (+0.0% / +1)
4.6(+0.0000) (98+0 votes)
23,100 (+34.4% / +5,910)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
334 (-1.5% / -5)
261 (+1.2% / +3)
60,015 (+0.6% / +366)
4.7(+0.0000) (2,361+2 votes)
13,882 (+0.5% / +64)
4.1(+0.0000) (33+0 votes)
2,572 (+0.2% / +5)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
21,954 (+32.3% / +5,364)
108 (+1.9% / +2)
14 (-12.5% / -2)
7,694 (+0.1% / +9)
4.6(+0.0000) (20+0 votes)
263 (-3.0% / -8)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
90 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,532+2 votes)
4,545 (+0.0% / +2)
4.0(+0.0000) (54+0 votes)
202 (-3.3% / -7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,093 (+0.8% / +9)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
2,902 (+0.9% / +25)
2.1(+0.0000) (7+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
51 (+2.0% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,898 (+0.6% / +54)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
131,582 (+0.1% / +82)
4.3(+0.0000) (418+0 votes)
97
Vimium
413,880 (+0.2% / +623)
4.8(+0.0000) (4,727+0 votes)
59,107 (+0.5% / +277)
3.4(+0.0000) (87+1 votes)
861,271 (+0.2% / +1,442)
4.4(+0.0000) (4,750+0 votes)
4,516 (+0.5% / +21)
4.2(+0.0000) (190+0 votes)
65 (+1.6% / +1)
34,716 (+0.4% / +144)
4.6(+0.0000) (58+0 votes)
103
Prophet
38,337 (+0.3% / +132)
3.7(+0.0000) (257+0 votes)
756 (-0.4% / -3)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
101 (+2.0% / +2)
24,741 (+36.0% / +6,543)
3,604 (+1.8% / +62)
4.2(+0.0000) (26+0 votes)
8,105 (+1.7% / +135)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
55,486 (+0.7% / +359)
4.3(+0.0000) (207+0 votes)
38,891 (+0.4% / +166)
4.9(+0.0000) (585+0 votes)
116 (+6.4% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,597 (+1.3% / +47)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
433 (-0.5% / -2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
42,692 (+30.7% / +10,017)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,088 (-0.5% / -15)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
219 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
3,103 (-0.3% / -9)
4.7(+0.0000) (439+0 votes)
51,545 (+1.4% / +701)
3.9(+0.0000) (156-1 votes)
50,682 (+0.1% / +47)
4.4(+0.0000) (691+0 votes)
120
Twish
64 (+3.2% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
27,075 (+35.7% / +7,128)
9,016 (+0.4% / +40)
4.9(+0.0000) (1,275+1 votes)
3,667 (+1.2% / +44)
4.6(+0.0000) (374+4 votes)
376 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
135,706 (+0.4% / +578)
4.3(+0.0000) (81+1 votes)
13,868 (+0.5% / +75)
4.1(+0.0000) (129+1 votes)
79 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
16,042 (+0.7% / +106)
3.8(+0.0000) (123+0 votes)
28,168 (+34.6% / +7,245)
15,537 (+1.2% / +185)
2.1(+0.0000) (87+0 votes)
36,351 (+1.0% / +367)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
7,774 (+2.5% / +187)
4.6(+0.0000) (38+0 votes)
36 (-5.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,695 (+0.7% / +12)
4.4(+0.0000) (36+0 votes)
9,371 (+0.5% / +43)
4.9(+0.0000) (74+0 votes)
3,476 (-0.3% / -12)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
5,829 (-0.6% / -35)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
3,654 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (22+0 votes)
524 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,034 (+0.2% / +11)
3.7(+0.0000) (65+0 votes)
1,472 (+1.1% / +16)
5.0(+0.0000) (40+0 votes)
873 (+0.5% / +4)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
766 (+2.3% / +17)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,045 (+0.9% / +9)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
145
QuickStar
256 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
9,545 (+0.1% / +12)
4.5(+0.0000) (59+0 votes)
112 (+4.7% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
556 (-0.2% / -1)
4.9(+0.0000) (52+0 votes)
149
Feedbro
25,125 (+0.8% / +206)
4.6(+0.0000) (360+0 votes)
30 (+7.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
227 (+3.7% / +8)
11,474 (+2.5% / +278)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
5,100 (+2.2% / +110)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
212 (+8.2% / +16)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
287 (+0.7% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
187 (-0.5% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
7,804 (+1.8% / +140)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)
618,648 (+0.6% / +3,559)
4.2(+0.0000) (1,318-1 votes)
204 (-3.8% / -8)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
934 (-0.6% / -6)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
233 (+1.3% / +3)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
11,004 (+0.6% / +69)
3.6(+0.0000) (65+0 votes)
131 (-1.5% / -2)
164
FunDz
182 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,936 (+2.0% / +57)
4.2(+0.0000) (122+2 votes)
958 (+0.7% / +7)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
2,648 (+0.7% / +19)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,419 (+1.2% / +17)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
2,697 (-7.6% / -221)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
171
DSReviews
1,642 (+1.0% / +17)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
874 (+0.7% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,936 (-0.3% / -9)
4.7(+0.0000) (41+0 votes)
266 (+1.5% / +4)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
303 (-1.3% / -4)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
176
Sorkalam
37 (+2.8% / +1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
464 (+0.9% / +4)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
159,709 (+0.5% / +743)
2.9(+0.0000) (593+0 votes)
53 (+6.0% / +3)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
9,391 (+1.5% / +138)
4.8(+0.0000) (66+0 votes)
46 (+12.2% / +5)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
289 (-1.0% / -3)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
185
BibItNow!
8,413 (+1.2% / +97)
4.6(+0.0000) (16+1 votes)
1,021 (+2.1% / +21)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
452 (-0.7% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
95,643 (+0.5% / +443)
4.6(+0.0000) (299+0 votes)
11,527 (-0.3% / -35)
4.5(+0.0000) (74+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
63,662 (+0.4% / +269)
3.7(+0.0000) (147+0 votes)
192
ZenTrade
1,533 (+0.7% / +10)
57,298 (+1.1% / +623)
3.5(+0.0000) (118+0 votes)
194
CYSCE
85 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
195
BrickPal
1,369 (+2.6% / +35)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,331 (-0.6% / -41)
4.1(+0.0000) (29+0 votes)
31 (-6.1% / -2)
26,565 (+1.0% / +260)
4.8(+0.0000) (31+0 votes)
871 (+0.3% / +3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
859 (+0.4% / +3)
4.0(+0.0000) (52+0 votes)
2,282 (-1.8% / -42)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
223 (+1.8% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
203
Bluefin
938 (+1.0% / +9)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
4,690 (+0.2% / +9)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
53 (+3.9% / +2)
940 (+0.3% / +3)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
387 (-0.8% / -3)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
6,413 (+0.2% / +11)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
210
LPTables
62 (-1.6% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
29,426 (-0.1% / -18)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
25,061 (+0.9% / +219)
4.6(+0.0000) (99+0 votes)
23,034 (+1.2% / +275)
4.5(+0.0000) (139+0 votes)
15,528 (+0.1% / +20)
4.5(+0.0000) (499+0 votes)
560 (-1.2% / -7)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,063 (+0.1% / +1)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
218
Cookiebro
13,765 (+0.3% / +46)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
2,947 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)
210 (+1.0% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
29 (+7.4% / +2)
1,319 (-0.2% / -3)
4.9(+0.0000) (42+0 votes)
129 (+11.2% / +13)
17,438 (+0.2% / +43)
2.6(+0.0000) (100+0 votes)
328 (+1.9% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
279 (-0.7% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
62 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,441 (+10.3% / +134)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,376 (+1.7% / +23)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
6,270 (-4.0% / -263)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
92 (+4.5% / +4)
86 (+6.2% / +5)
423 (+0.5% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
100 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
835 (+1.1% / +9)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
6,386 (+1.3% / +79)
4.4(+0.0000) (162+0 votes)
61 (+1.7% / +1)
137 (+5.4% / +7)
120,708 (+0.3% / +383)
4.7(+0.0000) (718+4 votes)
332 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
241
Q.intel
94 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
102 (+4.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,019 (+0.8% / +8)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
108 (+0.0% / +0)
245
GreatDJ
64 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,225 (+0.3% / +6)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
247
ZTrade
173 (+8.8% / +14)
1,096 (+1.3% / +14)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
2,567 (-0.1% / -3)
2.9(+0.1000) (25+1 votes)
164 (-1.2% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,928 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,289 (+1.6% / +37)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,328 (+0.4% / +5)
4.5(+0.0000) (44+0 votes)
52,162 (+0.3% / +138)
3.0(+0.0000) (207+0 votes)
4,063 (+0.3% / +11)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
66,562 (+0.2% / +148)
2.4(+0.0000) (383+0 votes)
38,444 (+17.8% / +5,800)
3.7(+0.1000) (16+1 votes)
65 (+0.0% / +0)
1,157 (-1.5% / -18)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
41,809 (+16.1% / +5,804)
3.4(+0.0000) (15+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
310,651 (-5.8% / -19,096)
5.0(+0.0000) (1,451-1 votes)
22,621 (+0.1% / +16)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
265
TuBeast
261 (+0.4% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
31,294 (+20.9% / +5,414)
2.1(+0.0000) (9+0 votes)
29,146 (+24.5% / +5,744)
1.6(+0.0000) (9+0 votes)
24,333 (+30.0% / +5,614)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
28,078 (+9.2% / +2,375)
1.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,336 (+0.3% / +7)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
1,362 (+0.5% / +7)
24,333 (+29.6% / +5,556)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
22,588 (+34.1% / +5,747)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
25,940 (+29.1% / +5,844)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
23,309 (+31.9% / +5,636)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
24,455 (+29.2% / +5,527)
2.6(+0.0000) (8+0 votes)
16,168 (+7.3% / +1,099)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
231 (+4.5% / +10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
23,550 (+31.2% / +5,594)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23,456 (+33.4% / +5,879)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
282
Bump.io
22,982 (+31.9% / +5,561)
21,630 (+35.7% / +5,691)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
13,679 (+0.8% / +115)
3.8(+0.0000) (30+0 votes)
24,262 (+30.4% / +5,662)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
10 (+25.0% / +2)
689 (-0.4% / -3)
288
King Way
18,199 (+16.0% / +2,509)
21,524 (+36.1% / +5,712)
8 (-27.3% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,869 (+0.5% / +51)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
283,020 (+0.6% / +1,704)
4.5(+0.0000) (75+1 votes)
69 (+1.5% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
510 (+0.0% / +0)
294 (+1.0% / +3)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
7,343 (-0.4% / -32)
2.7(+0.0000) (17+0 votes)
7,029 (+0.5% / +32)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
228 (-0.9% / -2)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
3,908 (+3.8% / +142)
4.6(+0.0000) (18+0 votes)