extension ExtPose

Keyword: weather -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
269,788 (-0.1% / -163)
4.5(+0.0000) (1,204+1 votes)
53,186 (+0.3% / +157)
4.8(+0.0000) (295+2 votes)
65,986 (+0.2% / +104)
4.6(+0.0000) (5,920+0 votes)
13,741 (+0.2% / +29)
2.8(+0.0000) (30+0 votes)
145,717 (+0.1% / +87)
2.5(+0.0000) (5,531+9 votes)
19,101 (+0.1% / +28)
4.0(-0.5000) (3+1 votes)
5,605 (-0.4% / -21)
4.4(+0.0000) (583+1 votes)
1,533 (-0.3% / -5)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
15,126 (+0.1% / +18)
4.1(+0.0000) (149+1 votes)
6,368 (+0.7% / +45)
4.5(+0.0000) (580+3 votes)
31,681 (+0.2% / +70)
4.6(+0.0000) (231+0 votes)
6,477 (+0.2% / +12)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,157 (+1.0% / +12)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
11,634 (-0.2% / -21)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
34,458 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,030+1 votes)
82,160 (-0.1% / -80)
4.1(+0.0000) (37+0 votes)
727,261 (-0.2% / -1,325)
4.5(+0.0000) (10,218+24 votes)
9,312 (-0.3% / -29)
3.6(+0.0000) (70+0 votes)
320 (+0.6% / +2)
4.7(+0.0000) (37+0 votes)
13,301 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (219+0 votes)
4,946 (-1.1% / -56)
3.5(+0.0000) (27+0 votes)
15,409 (-0.3% / -51)
4.2(+0.0000) (51+0 votes)
3,487 (+0.6% / +21)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
12,749 (-0.6% / -71)
4.3(+0.0000) (65+0 votes)
2,036 (-0.5% / -11)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,193 (+1.0% / +12)
622 (-1.0% / -6)
3.1(+0.0000) (9+0 votes)
187 (-1.6% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
156 (-0.6% / -1)
799 (-1.0% / -8)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
18,126 (-0.5% / -82)
4.2(+0.0000) (238+0 votes)
32
Weather
619 (+0.2% / +1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
4,390 (-0.5% / -21)
4.0(+0.0000) (51+0 votes)
343 (+0.9% / +3)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,066 (-0.2% / -2)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
370 (+2.2% / +8)
3.0(+0.0000) (7+0 votes)
37
Simple
30,098 (-0.0% / -12)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
76,839 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (448+0 votes)
989 (-0.5% / -5)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
869 (-1.0% / -9)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
615 (+0.3% / +2)
2.2(+0.0000) (9+0 votes)
188 (+1.6% / +3)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
3,412,164 (-0.4% / -15,306)
4.5(+0.0000) (13,887+0 votes)
223 (+1.4% / +3)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
199 (+2.6% / +5)
564 (+0.2% / +1)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
709,829 (-0.7% / -5,268)
4.7(+0.0000) (14,340+0 votes)
4,714 (-0.5% / -23)
5.0(+0.0000) (17+1 votes)
6,560 (+0.0% / +1)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
99 (+2.1% / +2)
51
Weather
4,013 (-0.8% / -34)
3.8(+0.0000) (34+0 votes)
457,890 (-0.2% / -807)
4.4(+0.0000) (4,761+1 votes)
528 (+0.4% / +2)
3.6(+0.0000) (21+0 votes)
434 (-1.4% / -6)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
14,524 (-0.2% / -30)
4.7(+0.0000) (555+1 votes)
779 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (68+1 votes)
232,821 (-0.5% / -1,261)
4.6(+0.0000) (8,354+0 votes)
711 (-0.8% / -6)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
219 (-1.4% / -3)
60
Weather
410 (+2.2% / +9)
137,218 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (6,390+1 votes)
3,101 (+0.1% / +4)
4.5(+0.0000) (90+0 votes)
52 (+2.0% / +1)
2,004 (+0.7% / +13)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
115 (+1.8% / +2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
580 (+0.2% / +1)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
257 (+0.4% / +1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
68
Weather
1,157 (+0.4% / +5)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
438,963 (+48.3% / +142,870)
3.5(+0.0000) (29+0 votes)
231 (-0.4% / -1)
316 (-0.9% / -3)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
62,674 (-0.0% / -2)
5.0(+0.0000) (54+0 votes)
110 (+3.8% / +4)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
379 (+3.0% / +11)
367 (-3.2% / -12)
2.6(+0.0000) (18+0 votes)
59 (+1.7% / +1)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
957 (-1.2% / -12)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
222 (-0.9% / -2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
24,151 (-0.3% / -73)
3.5(+0.0000) (260+0 votes)
2,124 (-0.4% / -9)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
104 (+0.0% / +0)
64 (+1.6% / +1)
164 (+4.5% / +7)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
2,832 (-0.3% / -8)
135 (-3.6% / -5)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
63 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,138 (-0.4% / -41)
3.8(+0.0000) (132+0 votes)
15,702 (+0.2% / +34)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
682,967 (+0.1% / +972)
3.7(+0.0000) (19+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
88,948 (-0.1% / -119)
4.0(+0.0000) (2,043+0 votes)
777 (+0.4% / +3)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
53,633 (-0.1% / -61)
4.2(+0.0000) (5,371+1 votes)
135 (-2.9% / -4)
27,832 (-0.4% / -113)
4.8(+0.0000) (1,624+0 votes)
35,352 (-0.0% / -9)
4.4(+0.0000) (5,917-2 votes)
28,041 (-0.6% / -176)
4.9(+0.0000) (766+4 votes)
99
e-clock
23,154 (-0.2% / -43)
4.7(+0.0000) (705+2 votes)
13 (+0.0% / +0)
4.7(-0.3000) (6+1 votes)
30,862 (-0.2% / -56)
4.2(+0.0000) (1,909+0 votes)
45 (-6.2% / -3)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
1,210 (+0.5% / +6)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
105
Dev Tabs
143 (-2.1% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
108
Moment
1,351 (+0.4% / +6)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
199 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
870 (+1.0% / +9)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
22,721 (+0.8% / +172)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
112 (+5.7% / +6)
814 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
7,771 (-0.2% / -16)
4.5(+0.0000) (496+1 votes)
765 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,673 (-1.2% / -80)
4.7(+0.0000) (88+1 votes)
10,958 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
437 (+1.2% / +5)
4.7(+0.0000) (34+0 votes)
555 (-0.5% / -3)
3.7(+0.0000) (27+1 votes)
52 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
512 (-1.5% / -8)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
126 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
23 (+9.5% / +2)
6,141 (-0.2% / -14)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
202 (+9.8% / +18)
16 (-5.9% / -1)
9,493 (-0.6% / -54)
1.0(+0.0000) (141+0 votes)
7,269 (-0.4% / -27)
3.6(+0.0000) (34+0 votes)
131
Homely
3,135 (+0.0% / +1)
4.7(+0.0000) (63+0 votes)
2,579 (-1.3% / -34)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
133
MyTAB
4,800 (+0.1% / +6)
4,749 (-0.6% / -30)
4,184 (-0.6% / -24)
17 (-10.5% / -2)
2,324 (+0.6% / +14)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
170 (-0.6% / -1)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
21 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,196 (+0.1% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
773,258 (-0.3% / -2,645)
4.1(+0.0000) (161+1 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,934 (-0.6% / -12)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,761 (-2.1% / -37)
3.5(+0.0000) (34+0 votes)
147
Notesapp
2,298 (-1.5% / -34)
947 (-0.6% / -6)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,170 (-5.6% / -70)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
1,415 (-1.4% / -20)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
53 (-3.6% / -2)
1,118 (+0.6% / +7)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
1,438 (-0.3% / -4)
499,261 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (13+0 votes)
612 (+0.3% / +2)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47,377 (-0.1% / -37)
4.7(+0.0000) (6,709+0 votes)
899 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
165
MyStart
111,842 (-0.2% / -192)
4.5(+0.0000) (1,278+1 votes)
114 (+0.0% / +0)
220,739 (-0.7% / -1,546)
2.3(+0.0000) (18+0 votes)
111,754 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (82+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
797 (-0.5% / -4)
1.6(+0.0000) (15+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
98 (+6.5% / +6)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
782 (-0.6% / -5)
578 (+1.4% / +8)
3.4(+0.0000) (25+0 votes)
123,340 (+0.1% / +158)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
453 (+2.7% / +12)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
178
inTab Pro
344 (-0.3% / -1)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
626 (+0.5% / +3)
91,332 (-0.4% / -322)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
103,596 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
359 (-1.4% / -5)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
184
Bleak
378 (+3.0% / +11)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
559 (-0.2% / -1)
27 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
102,888 (-0.2% / -204)
2.0(+0.0000) (9+0 votes)
24,925 (-2.3% / -597)
4.9(+0.0000) (225+0 votes)
411 (-0.5% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
354 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (46+0 votes)
399 (-0.7% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32,645 (+0.3% / +112)
4.6(-0.1000) (26+2 votes)
194
ZenPage
297 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
26,169 (+0.2% / +65)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
196
Fox News
60,648 (+0.0% / +20)
2.1(+0.0000) (899+1 votes)
397 (-0.3% / -1)
27,630 (+0.7% / +197)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
181 (+0.6% / +1)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
30,980 (-0.4% / -128)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
363 (-0.5% / -2)
202
PepperTab
260 (-1.1% / -3)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
342 (-3.7% / -13)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
18,514 (+0.0% / +1)
4.6(-0.1000) (51+1 votes)
206
Pia
230 (+0.4% / +1)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
334 (-0.6% / -2)
208
Mytab
325 (-1.5% / -5)
231 (+0.4% / +1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
210
Pia
230 (+0.4% / +1)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
334 (-0.6% / -2)
212
Mytab
325 (-1.5% / -5)
231 (+0.4% / +1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
161 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
215
inTab
232 (-0.4% / -1)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
23,296 (+0.4% / +101)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
31,848 (-0.3% / -110)
7 (-12.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
189 (-2.1% / -4)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
23,925 (+0.0% / +1)
18,358 (+0.6% / +116)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
17,198 (+1.1% / +192)
4.2(-0.4000) (9+1 votes)
12,736 (-0.4% / -51)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
16,073 (-0.6% / -89)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
21,524 (-5.3% / -1,216)
1.1(+0.0000) (55+0 votes)
14,447 (-0.2% / -23)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
12,985 (+0.4% / +57)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
18,245 (+1.0% / +180)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
20,010 (-4.2% / -881)
1.7(+0.0000) (18+0 votes)
231
Alive tab
8,871 (-1.0% / -94)
4.9(+0.0000) (33+4 votes)
204 (-1.0% / -2)
15,053 (+0.3% / +49)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
17,395 (-0.3% / -47)
12,753 (-4.7% / -631)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
198 (+0.5% / +1)
151 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
187 (-1.1% / -2)
7,880 (-0.7% / -54)
4.5(+0.0000) (68+1 votes)
114 (-5.8% / -7)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
10,449 (+0.2% / +26)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
9,711 (-0.4% / -36)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
136 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13,537 (-0.8% / -109)
109 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
8,106 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
9,256 (-0.7% / -62)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12,193 (-1.0% / -122)
1.5(+0.0000) (57+0 votes)
12,287 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
11,968 (+0.0% / +3)
1.7(+0.0000) (11+0 votes)
11,347 (-0.7% / -81)
1.7(+0.0000) (20+0 votes)
141 (-2.8% / -4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,609 (-0.5% / -18)
4.8(+0.0000) (120+0 votes)
3,444 (-0.6% / -22)
4.7(+0.0000) (122+2 votes)
107 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
9,613 (+0.9% / +89)
6,835 (-0.1% / -4)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
141 (+0.7% / +1)
8,518 (-1.0% / -85)
1.3(+0.0000) (52+0 votes)
132 (-1.5% / -2)
7,566 (-1.1% / -87)
1.4(+0.0000) (11+0 votes)
5,303 (-0.3% / -17)
2.9(+0.0000) (119+0 votes)
7,391 (-0.6% / -44)
1.0(+0.0000) (5+0 votes)
112 (-1.8% / -2)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
4,148 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (45+0 votes)
6,717 (-3.7% / -259)
2.0(+0.0000) (9+0 votes)
5,277 (-2.4% / -127)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
120 (+1.7% / +2)
5,010 (-0.3% / -13)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
104 (+4.0% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,590 (-4.3% / -298)
1.2(+0.0000) (32+0 votes)
113 (+0.0% / +0)
1,967 (-2.2% / -45)
4.7(+0.0000) (209+0 votes)
114 (-0.9% / -1)
111 (+0.0% / +0)
2,150 (-0.3% / -7)
4.9(+0.0000) (117+0 votes)
278
Re-newtab
2,325 (+0.4% / +10)
4.9(+0.0000) (71+0 votes)
6,056 (-3.6% / -223)
1.7(+0.0000) (23+0 votes)
62 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
2,761 (-0.6% / -16)
3.7(+0.0000) (109+0 votes)
104 (-1.9% / -2)
5,569 (-6.3% / -377)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
4,316 (-0.1% / -6)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
5,348 (+0.4% / +21)
3,762 (-0.4% / -17)
3.5(+0.0000) (110+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5,168 (+0.0% / +0)
3,678 (+0.2% / +9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,530 (+0.5% / +21)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,488 (-3.4% / -159)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
3,632 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,413 (-0.5% / -22)
3,974 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,312 (-0.2% / -6)
3.5(+0.0000) (28+0 votes)
4,257 (-4.2% / -188)
1.8(+0.0000) (12+0 votes)
3,875 (-0.6% / -25)
2 (-33.3% / -1)