extension ExtPose

Keyword: weather -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
70,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (518+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (6,124+3 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5,917+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
70,000 (+16.7% / +10,000)
60,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (37+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (153+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
6,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (584+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (44+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (217+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (75+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
600,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11,264+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (64+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13,825+1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (29+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (4+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (49+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,239+9 votes)
60,000 (+20.0% / +10,000)
4.4(+0.0000) (9,709+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (448+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,042+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (625+2 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (253+0 votes)
831 (-1.1% / -9)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
833 (-1.1% / -9)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
34
Weather
746 (+1.5% / +11)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
35
Simple
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
358 (-0.8% / -3)
4.7(+0.0000) (37+0 votes)
661 (+0.9% / +6)
3.1(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (244+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (59+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14,696+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
42
Weather
4,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (38+0 votes)
503 (+2.9% / +14)
3.5(+0.0000) (22+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (4,776+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (579+0 votes)
277 (+3.0% / +8)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
384 (+0.8% / +3)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
924 (-1.6% / -15)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,488-1 votes)
181 (+2.3% / +4)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
341 (+0.6% / +2)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
233 (-0.4% / -1)
228 (+1.3% / +3)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (230+0 votes)
190 (+1.1% / +2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
177 (+1.1% / +2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
58
Weather
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
177 (+1.7% / +3)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
179 (+1.7% / +3)
165 (-1.2% / -2)
154 (-1.9% / -3)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
233 (-0.4% / -1)
115 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
267 (+0.4% / +1)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
945 (-0.5% / -5)
3.9(+0.0000) (29+0 votes)
289 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (18+0 votes)
77 (-1.3% / -1)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (39+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
196 (+4.3% / +8)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
166 (-1.2% / -2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (264+0 votes)
414 (+1.5% / +6)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
58 (-1.7% / -1)
20,000 (+0.0% / +0)
57 (+3.6% / +2)
7,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (132+0 votes)
111 (+6.7% / +7)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
950 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
57 (+5.6% / +3)
91 (-1.1% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
53 (-3.6% / -2)
5,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,118+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5,349+0 votes)
215 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (-8.0% / -2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5,881+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (154+0 votes)
195 (+1.6% / +3)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,901+0 votes)
100
e-clock
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (717+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (512+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
833 (-0.7% / -6)
4.6(+0.0000) (41+0 votes)
105
Moment
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
17 (+21.4% / +3)
892 (+3.8% / +33)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
723 (-1.4% / -10)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
826 (-0.6% / -5)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (394+2 votes)
33 (-2.9% / -1)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
382 (+1.1% / +4)
4.8(+0.0000) (40+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
17 (+6.2% / +1)
109 (-0.9% / -1)
4.4(+0.0000) (26+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (30+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
121
Mytab
9,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (9+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
123
Homely
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (63+0 votes)
42 (+5.0% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
800,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (80+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
600,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (166+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (35+0 votes)
133 (-2.2% / -3)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
157 (+1.3% / +2)
868 (+0.8% / +7)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13,699+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,904+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
554 (+0.2% / +1)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
645 (+5.0% / +31)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
54 (+3.8% / +2)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
158
Mahalo
439 (+0.7% / +3)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
159
ZenPage
448 (+0.4% / +2)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
499 (-2.0% / -10)
3.3(+0.0000) (23+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
162
NWTab
70,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+4 votes)
387 (-1.0% / -4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
387 (+0.5% / +2)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
165
Bleak
352 (+2.0% / +7)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
166
Homeport
50,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
486 (+0.6% / +3)
1.6(+0.0000) (15+0 votes)
169
Shiny Tab
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (576+0 votes)
323 (+1.9% / +6)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
158 (+1.3% / +2)
4.9(+0.0000) (45+0 votes)
173
Fox News
50,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (895+0 votes)
174
PepperTab
269 (-1.1% / -3)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (48+0 votes)
251 (+0.8% / +2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
177
Alive tab
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (46+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
291 (+2.5% / +7)
180
intab
210 (-0.9% / -2)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (57+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
4 (-20.0% / -1)
4 (+0.0% / +0)
138 (+1.5% / +2)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
187
MyZen Tab
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
235 (+4.4% / +10)
32 (-8.6% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
235 (+2.6% / +6)
7 (+16.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (31+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (88+0 votes)
125 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
146 (+2.1% / +3)
92 (+1.1% / +1)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
5 (+0.0% / +0)
8,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (-28.6% / -2)
133 (+3.1% / +4)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
209
Re-newtab
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (84+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
5,000 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (219+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (-25.0% / -1)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
218
mineTab
23 (+4.5% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (112+0 votes)
86 (+4.9% / +4)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
4 (-33.3% / -2)
60 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (25+0 votes)
48 (+4.3% / +2)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
47 (-2.1% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (206+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
58 (+5.5% / +3)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
807 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
913 (+0.2% / +2)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
246
inTab Pro
483 (+1.3% / +6)
4.7(+0.0000) (24+0 votes)
628 (+1.5% / +9)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
880 (+2.9% / +25)
620 (-1.1% / -7)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
820 (+2.1% / +17)
797 (+0.8% / +6)
658 (+0.6% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
296 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (63+0 votes)
255
YaTab
697 (-1.3% / -9)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
696 (+1.3% / +9)
257
nexTab
21 (-8.7% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
32 (-3.0% / -1)
259
tabyetu
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
547 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
261
Tubenav
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
623
359 (+1.1% / +4)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
482 (+2.1% / +10)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
520 (-1.3% / -7)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
327 (-1.5% / -5)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
2 (+100.0% / +1)
490 (+1.2% / +6)
310 (+2.3% / +7)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
271
TurtleTab
18 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
444 (+0.5% / +2)
273
Typedash
352 (+2.0% / +7)
3.6(+0.0000) (15+0 votes)
393 (+1.3% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
384 (-2.3% / -9)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
174 (-1.7% / -3)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
277
NewWall
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
279
ossu
8 (+0.0% / +0)
299 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
327 (+6.5% / +20)
321 (+0.6% / +2)
283
CodeBuddy
21 (+0.0% / +0)
313 (+2.6% / +8)
310 (+1.6% / +5)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
171 (+3.6% / +6)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
284 (+1.1% / +3)
289
MapsEasy
233 (-0.9% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
252 (-0.4% / -1)
174 (-0.6% / -1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
226 (+0.0% / +0)
17 (-10.5% / -2)
209 (+3.5% / +7)
297
Influence
160 (-1.2% / -2)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
298
Scape
117 (-2.5% / -3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
179 (+2.3% / +4)
175 (+1.2% / +2)