extension ExtPose

Keyword: friend

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
249,331 (+0.1% / +296)
4.3969(+0.0000) (13,964+1 votes)
53,928 (+0.3% / +144)
4.429(-0.0009) (2,105+2 votes)
21,926 (+0.2% / +41)
3.2746(+0.0000) (142+0 votes)
112,735 (+0.7% / +811)
4.5352(+0.0001) (1,846+11 votes)
34,101 (+0.6% / +194)
4.4153(+0.0000) (236+0 votes)
51,747 (+0.3% / +163)
4.6816(+0.0005) (647+1 votes)
33,261 (+0.5% / +175)
4.6545(+0.0011) (356+4 votes)
19,232 (+0.7% / +135)
4.4437(+0.0054) (311+3 votes)
1,987 (+1.2% / +23)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
954 (+0.6% / +6)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
1,772 (+1.3% / +23)
4.7436(+0.0000) (39+0 votes)
2,765 (+0.4% / +11)
2.875(+0.0000) (8+0 votes)
2,162 (-0.1% / -3)
4.7692(+0.0000) (39+0 votes)
4,979 (-1.5% / -74)
4.8421(+0.0000) (38+0 votes)
65,747 (-1.8% / -1,229)
4.1559(+0.0000) (263+0 votes)
247,629 (+0.2% / +371)
4.0088(+0.0002) (5,110+1 votes)
950 (-1.0% / -10)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
337,377 (-0.1% / -429)
3.5676(+0.0000) (2,676+0 votes)
2,005 (+1.6% / +32)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
36,511 (-1.0% / -380)
2.1905(+0.0000) (21+0 votes)
2,796 (+0.6% / +16)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
272 (+1.1% / +3)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,151 (-0.4% / -8)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
84 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
225 (+0.4% / +1)
2,079 (+0.6% / +12)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,030 (+0.9% / +53)
4.4062(+0.0000) (32+0 votes)
242 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
13,322 (+0.0% / +0)
3.6154(+0.0000) (26+0 votes)
68 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
4.5385(+0.0000) (26+0 votes)
6,788 (-0.0% / -3)
4.3036(+0.0000) (56+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
195,763 (+0.1% / +175)
4.203(+0.0000) (394+0 votes)
368 (-1.1% / -4)
204,890 (-0.2% / -382)
4.8228(+0.0000) (2,449+0 votes)
412 (+4.0% / +16)
40
ProKeys
27,587 (-0.4% / -123)
4.5097(+0.0000) (206+0 votes)
4,944 (-2.5% / -128)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
109,826 (-0.2% / -180)
4.672(-0.0001) (4,357-1 votes)
1,003 (-0.7% / -7)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
312 (+2.6% / +8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,240 (-1.3% / -16)
4.9054(+0.0000) (74+0 votes)
9,945 (-1.5% / -151)
2.8333(+0.0000) (6+0 votes)
47
Exposè
3,402 (-0.3% / -9)
2.9545(+0.0000) (22+0 votes)
26 (+100.0% / +13)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
50,712 (+0.0% / +18)
4.7674(+0.0000) (86+0 votes)
18,917 (+1.2% / +228)
3.625(+0.0917) (16+1 votes)
52
PARTY
82 (-2.4% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
91 (-3.2% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,186 (-0.9% / -105)
3.3571(+0.0000) (14+0 votes)
2,593 (+0.4% / +11)
4.8(+0.0000) (95+0 votes)
3,710 (-0.6% / -24)
4.303(+0.0000) (33+0 votes)
132 (+1.5% / +2)
1,605 (-0.3% / -5)
2.4(+0.0000) (10+0 votes)
46,107 (-2.8% / -1,345)
34 (-2.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
603 (-3.1% / -19)
8 (-11.1% / -1)
126 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,924 (-0.6% / -12)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
68
Pike
38 (-2.6% / -1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
20 (-9.1% / -2)
57 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
60 (+3.4% / +2)
231 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
665 (+0.5% / +3)
4.6667(+0.0000) (15+0 votes)
8,125 (-0.1% / -11)
2.885(+0.0000) (200+0 votes)
10,378 (-1.8% / -190)
2.4286(+0.0000) (7+0 votes)
4,199 (+0.4% / +16)
3.4426(+0.0000) (122+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
446,187 (-0.1% / -652)
4.0188(+0.0000) (3,193+0 votes)
11 (-21.4% / -3)
1,346 (-0.3% / -4)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
4,840 (+0.0% / +2)
3.2838(+0.0000) (74+0 votes)
45 (-2.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
254 (-1.6% / -4)
1.0(+0.0000) (6+0 votes)
8,890 (-1.8% / -165)
3.6905(+0.0000) (42+0 votes)
173 (+1.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
316 (+0.3% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,393 (-0.1% / -3)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
255 (+2.8% / +7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,900 (-0.2% / -9)
3.48(+0.0000) (50+0 votes)
81,877 (-0.0% / -26)
4.4561(+0.0000) (57+0 votes)
1,285 (+0.8% / +10)
2.878(+0.0000) (41+0 votes)
94
Tabd
131 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
70 (-1.4% / -1)
2,698 (+0.5% / +14)
3.8947(+0.0000) (19+0 votes)
155 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
84 (-3.4% / -3)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
100
nyTimed
42 (+7.7% / +3)
7 (+16.7% / +1)
470 (+0.4% / +2)
3.1667(+0.0000) (12+0 votes)
474 (+0.4% / +2)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
18,421 (+0.0% / +0)
3.8171(+0.0000) (82+0 votes)
108 (-1.8% / -2)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
72 (+5.9% / +4)
107
ChatAdda
393 (+0.0% / +0)
3.3077(+0.0000) (13+0 votes)
477 (+0.0% / +0)
2.725(+0.0000) (40+0 votes)
109
Pikadino
967 (-2.8% / -28)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
118 (+2.6% / +3)
169 (-1.2% / -2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
13,984 (+0.1% / +12)
3.5193(+0.0000) (414+0 votes)
14,507 (+0.4% / +53)
3.85(+0.0000) (20+0 votes)
114
Facesnoop
1,035 (-0.5% / -5)
4.2667(+0.0000) (15+0 votes)
10 (+25.0% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,083 (-0.4% / -4)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
100 (+1.0% / +1)
16 (-5.9% / -1)
13,693 (-1.6% / -222)
2.6364(+0.0000) (11+0 votes)
47 (+2.2% / +1)
9,050 (+0.5% / +49)
2.8475(+0.0000) (59+0 votes)
32 (-5.9% / -2)
847 (-0.2% / -2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
159,715 (-1.0% / -1,631)
4.6627(+0.0143) (10,914-44 votes)
2,780 (-0.1% / -2)
4.5203(+0.0000) (123+0 votes)
513 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
77 (+5.5% / +4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
131
iFlilo
12 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
556,735 (-0.5% / -2,747)
159,980 (-0.2% / -247)
4.3161(+0.0000) (3,477+0 votes)
424,296 (+1.6% / +6,882)
1.2812(+0.0000) (32+0 votes)
18,173 (+0.1% / +16)
2.4419(+0.0000) (172+0 votes)
99,655 (-0.1% / -104)
4.6462(+0.0107) (8,157-45 votes)
1,710 (-0.5% / -8)
3.7963(+0.0000) (54+0 votes)
3,138 (-1.0% / -31)
1,570 (-0.9% / -14)
3.7556(+0.0000) (45+0 votes)
13,775 (+0.3% / +44)
3.6736(-0.0035) (383+2 votes)
341 (+1.2% / +4)
7 (-12.5% / -1)
143
Yo
274 (-3.5% / -10)
3.6111(+0.0000) (18+0 votes)
144
Pinnatta
275 (-3.5% / -10)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
2,079 (-1.7% / -37)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,626 (-0.9% / -14)
4.7447(+0.0000) (47+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
2,176 (+0.1% / +3)
2.3571(+0.0000) (14+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
49,441 (-0.4% / -182)
4.6485(+0.0142) (9,923-41 votes)
44,023 (-10.8% / -5,329)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
50 (+6.4% / +3)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
2,137 (+115.4% / +1,145)
4.6275(+0.0275) (51+11 votes)
818 (+25.1% / +164)
4.95(+0.0000) (20+0 votes)
156
Sum It Up
961 (+0.5% / +5)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
157
PriceGrab
99 (-8.3% / -9)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
1,288 (+0.9% / +11)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,846 (+0.9% / +62)
4.7341(+0.0031) (173+2 votes)
35 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
141 (+0.7% / +1)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
163
Mix
33,339 (+0.8% / +249)
3.8929(+0.0000) (28+0 votes)
872 (-2.0% / -18)
12,477 (-0.8% / -103)
4.6777(+0.0177) (10,313-50 votes)
166
KODO
7 (-22.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
168
ChartIQ
596 (+0.8% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
755 (-3.8% / -30)
171
Dart
50 (-3.8% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
173
Belt.io
561 (+0.5% / +3)
3.5(+0.0000) (16+0 votes)
174
Syiwe
668 (+1.1% / +7)
1.0(+0.0000) (6+0 votes)
502 (+0.4% / +2)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
626 (+2.0% / +12)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,415 (-0.8% / -155)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
572 (-1.5% / -9)
11 (-8.3% / -1)
12,428 (-0.2% / -26)
4.5667(+0.0000) (150+0 votes)
20,691 (-2.0% / -428)
3.0(+0.0000) (23+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
97 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
187
Web Gram
10,237 (-0.6% / -66)
3.772(+0.0000) (193+0 votes)
499 (+2.5% / +12)
452 (-3.0% / -14)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
395 (-3.7% / -15)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
408 (+1.0% / +4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
11,013 (+0.2% / +23)
3.4183(+0.0000) (153+0 votes)
24 (+9.1% / +2)
194
Nyan
391 (-3.5% / -14)
2.5(+0.0000) (44+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
1,194 (+0.2% / +2)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
247 (+2.5% / +6)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
9,626 (-2.7% / -270)
3.1333(+0.0000) (15+0 votes)
67 (+8.1% / +5)
5,865 (-0.1% / -3)
4.4474(+0.0000) (38+0 votes)
8,630 (-1.3% / -118)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
254 (-2.3% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,661 (-0.8% / -30)
4.3187(+0.0000) (91+0 votes)
69,837 (+0.1% / +44)
4.2987(+0.0000) (596+0 votes)
31 (-3.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
207
shush!
230 (-2.5% / -6)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,411 (-1.9% / -122)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
163 (-0.6% / -1)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
4,543 (-2.4% / -110)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
2,993 (-0.3% / -8)
3.8367(+0.0000) (49+0 votes)
198 (-2.5% / -5)
190 (-2.6% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,415 (+0.4% / +41)
4.2679(+0.0000) (224+0 votes)
2,820 (+0.7% / +20)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
218
Selflikes
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
164 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,218 (+0.1% / +1)
4.8434(+0.0000) (83+0 votes)
8,194 (-0.7% / -57)
4.4624(+0.0000) (173+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
226
Khaledify
99 (+5.3% / +5)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
141 (-4.7% / -7)
118 (-1.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
229
sez
139 (-8.6% / -13)
15,059 (-0.4% / -62)
4.0373(+0.0000) (1,583+0 votes)
134 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,175 (-0.4% / -8)
3.5556(+0.0000) (18+0 votes)
122 (+0.0% / +0)
1.2632(+0.0000) (19+0 votes)
12 (+20.0% / +2)
1,269 (+0.2% / +2)
4.2391(+0.0000) (46+0 votes)
99 (+2.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,625 (+0.0% / +0)
4.099(+0.0000) (101+0 votes)
1,369 (-0.9% / -12)
4.5556(+0.0000) (27+0 votes)
104 (+1.0% / +1)
102 (+6.2% / +6)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
243
Namerizer
102 (+2.0% / +2)
2.5882(+0.0000) (17+0 votes)
101 (+0.0% / +0)
245
3D Darts
95 (-3.1% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
246
Wremix
14 (+7.7% / +1)
1,596 (+1.3% / +21)
1.9(+0.0000) (10+0 votes)
12,087 (-0.1% / -11)
3.8148(+0.0000) (27+0 votes)
2,418 (+0.2% / +6)
4.713(+0.0000) (115+0 votes)
451 (+1.1% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
1,260 (-1.7% / -22)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
254
link_docs
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,387,427 (-0.7% / -60,551)
3.3865(+0.0001) (34,117-2 votes)
1,127 (+1.8% / +20)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
743 (+2.1% / +15)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
258
WordQuake
53 (+6.0% / +3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
909 (-0.5% / -5)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,716 (+0.3% / +11)
4.875(+0.0000) (64+0 votes)
63 (-6.0% / -4)
49 (-7.5% / -4)
3.5333(+0.0000) (30+0 votes)
375 (+4.7% / +17)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
67,901 (+0.0% / +0)
3.7293(+0.0000) (1,618+0 votes)
58 (-4.9% / -3)
266
Concert
41 (+2.5% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
697 (-0.1% / -1)
706 (+1.4% / +10)
178,150 (-1.2% / -2,159)
270
TidyFeed
46 (+2.2% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
670 (+1.4% / +9)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
272
UntrackMe
407 (-1.0% / -4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
83,203 (+0.7% / +609)
4.7734(+0.0009) (1,231+9 votes)
565 (-1.9% / -11)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
806 (+0.1% / +1)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
406 (+0.5% / +2)
3.75(+0.0000) (12+0 votes)
338 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
116,791 (+0.0% / +48)
4.7115(+0.0000) (104+0 votes)
519 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
360 (+0.6% / +2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
480 (+1.9% / +9)
317 (+1.0% / +3)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
284
Link Worm
15 (-16.7% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
285
Zuster
15 (+0.0% / +0)
432 (-0.2% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
34 (+6.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
412 (+0.7% / +3)
406 (-1.2% / -5)
1.7778(+0.0000) (9+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
39 (+5.4% / +2)
292
PraySync
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
239 (-2.4% / -6)
356 (+2.9% / +10)
295
Year++
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+37.5% / +3)
8 (-11.1% / -1)
278 (+2.6% / +7)
837 (+1.2% / +10)
4.74(+0.0000) (50+0 votes)
270 (-0.7% / -2)