extension ExtPose

Keyword: slow -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (74+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,182+4 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (481+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,192+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,429+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (190+0 votes)
396 (-2.0% / -8)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (872+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (85+0 votes)
498 (+0.0% / +0)
47 (+2.2% / +1)
15
Slowed
446 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (87+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (7+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (1,822+0 votes)
19
Slow
13 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,270+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,405+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (489+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (217+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,545+6 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (93+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (548+2 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (74+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (245+0 votes)
196 (+2.1% / +4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (337+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (14+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (66+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (52+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (52+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8,087+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.3(-0.1000) (24+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (24+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
770 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (95+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.7(-0.3000) (7+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (13+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,382+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
594 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
856 (+0.4% / +3)
580 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
638 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
345 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
369 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (31+0 votes)
338 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
378 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (118+0 votes)
293 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
261 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
231 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
75
NoFlash
242 (-0.4% / -1)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
252 (-9.4% / -26)
210 (+0.0% / +0)
78
Sloth
155 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
119 (-0.8% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
113 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (35+0 votes)
107 (+2.9% / +3)
10 (+0.0% / +0)
101 (+0.0% / +0)
80 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
71 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
70 (+1.4% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
56 (+1.8% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
66 (-2.9% / -2)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
380 (-1.8% / -7)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
95
Asym
459 (-0.2% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
42 (-2.3% / -1)
24 (-11.1% / -3)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
28 (+0.0% / +0)
27 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7,503+1 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (17,884-1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (623+0 votes)
181 (-1.6% / -3)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17,636+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
131 (-1.5% / -2)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (63+2 votes)
110
DownAlbum
300,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (3,600+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,243+2 votes)
19 (+0.0% / +0)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (8,850+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (970+3 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,577+1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (595+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (287+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (621+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (942+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (172+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,586+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (500+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (109+0 votes)
90,000 (-10.0% / -10,000)
4.3(+0.0000) (632+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (209+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (486+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (512+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,029+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (3,096+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (160+0 votes)
133
PhotoShow
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (169+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (610+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (413-1 votes)
48 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
137
IA4Chrome
100,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (10+0 votes)
138
tabtiles
3.6(+0.0000) (44+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (64+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (181+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (211+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (109+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (259+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (362+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (143+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (84+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (265+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (125+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (315+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (21+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (222+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (382+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (22+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (44+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
2.6(-0.3000) (8+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (146+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (115+0 votes)
162
Speedport
30,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (89+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (153+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
167
Ezoic
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (42+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (264+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (53+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (43+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (64+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (37+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (94+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (192+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (66+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (51+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (91+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (50+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (44+0 votes)
183
VideoScan
7 (-12.5% / -1)
9,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (19+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (228+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (87+0 votes)
190
PFTV
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (91+0 votes)
192
Tabee
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
193
PageXray
9,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (69+0 votes)
194
iSpeedUp
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (52+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (61+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (74+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (14+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (253+0 votes)
201
Snake
9,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (13+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (90+0 votes)
205
Kiwix
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (69+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (52+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (38+0 votes)
209
XML Plus
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (26+1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (57+0 votes)
216
Droid4x
6,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (36+0 votes)
218
Netfix
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (50+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (22+0 votes)
2,000 (-33.3% / -1,000)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (16+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (17+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (48+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (66+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (36+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (60+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5 (+66.7% / +2)
5 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (118+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
237
Deezerify
2,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (12+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (15+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
245
Album
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
246
Testsigma
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (-50.0% / -1,000)
4.3(+0.0000) (12+0 votes)
250
TabMerger
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
251
FiveLoop
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
962 (-1.1% / -11)
4.7(+0.0000) (42+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (41+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5-1 votes)
974 (-2.4% / -24)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (13+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (9+0 votes)
644 (-0.5% / -3)
4.7(+0.0000) (28+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
889 (-0.4% / -4)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
823 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
547 (-0.5% / -3)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
753 (+0.3% / +2)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
900 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
649 (-2.0% / -13)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
284
Akira
10 (+0.0% / +0)
612 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
756 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
636 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
288
Echo360+
794 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
616 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
780 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
696 (-0.7% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
759 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
293
CarJam
847 (+0.2% / +2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
628 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
527 (-0.6% / -3)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
9 (+12.5% / +1)