extension ExtPose

Keyword: slow -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
123,470 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
34,588 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (48+0 votes)
256,261 (+0.0% / +0)
1,174 (+0.0% / +0)
2,425 (+0.0% / +0)
84 (+9.1% / +7)
587 (+0.0% / +0)
197 (+0.0% / +0)
114 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,691 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
50,770 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (683+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
109,485 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (429+0 votes)
2,309,455 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,824+0 votes)
123,497 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,429+0 votes)
157,757 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (147+0 votes)
330,631 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (43,225+0 votes)
96,158 (+1.4% / +1,348)
4.1(+0.0000) (74+0 votes)
385 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
23,191 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (540+0 votes)
21
AdHalt
1,269 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
21,121 (+0.2% / +44)
4.2(+0.0000) (71+0 votes)
165,483 (+0.8% / +1,236)
4.1(+0.0000) (47+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
25
Slow
18 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
7,839 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (68+0 votes)
5,631 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (7+0 votes)
2,288 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (40+0 votes)
746,806 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (1,638+0 votes)
1,752 (+15.0% / +228)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
375,770 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (964+0 votes)
1,113 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (19+0 votes)
161,423 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,391+0 votes)
109,345 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (257+0 votes)
78,716 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (498+0 votes)
87,077 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (169+0 votes)
58,834 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (122+0 votes)
90,230 (+0.0% / +0)
43,948 (+0.2% / +70)
3.4(+0.0000) (74+0 votes)
284 (+0.0% / +0)
12,331 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (337+0 votes)
10,704 (+0.1% / +8)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
15,250 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (46+0 votes)
44
Adpanda
252 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
11,872 (+2.3% / +263)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
14,093 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
8,528 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (57+0 votes)
5,267 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (87+0 votes)
7,496 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
5,122 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (35+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
53
Kiwix
4,457 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
54
Adkrig
112 (+0.9% / +1)
3,070 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (31+0 votes)
2,631 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
2,653 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
2,465 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
61,570 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (2,825+0 votes)
1,932 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (13+0 votes)
1,290 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
1,611 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
893 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (96+0 votes)
1,125 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
43,190 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,386+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
794 (+0.5% / +4)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,161 (-0.3% / -3)
805 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
980 (+0.0% / +0)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
486 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
440 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
340 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
75
IkaSpy
423 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
526 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
484 (+0.0% / +0)
7,182 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (31+0 votes)
271 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
80
NoFlash
276 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,826 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (85+0 votes)
156 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (15+0 votes)
83
Sloth
158 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,472 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (32+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
67 (+3.1% / +2)
66 (+0.0% / +0)
524 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
93
Asym
538 (+1.5% / +8)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
215 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
35 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
31 (+0.0% / +0)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
102
Scroller
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,396,316 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (611+0 votes)
1,317,889 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (6,438+0 votes)
105
FlixSpeed
7 (+0.0% / +0)
846,051 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (17,315+0 votes)
192 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (9+0 votes)
149 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
164 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
466,218 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9,202+0 votes)
454,610 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (340+0 votes)
112
DownAlbum
445,475 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (3,522+0 votes)
302,041 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (8,884+0 votes)
114
Loudly
653,300 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
446,767 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
143,027 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (567+0 votes)
112,927 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,313+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
196,556 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (473+0 votes)
183,808 (-0.0% / -56)
4.4(+0.0000) (398+0 votes)
158,180 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (853+0 votes)
137,588 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,575+0 votes)
247,872 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (590+0 votes)
207,665 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (177+0 votes)
98,992 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,354+0 votes)
101,275 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (606+0 votes)
62,500 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (329+0 votes)
97,871 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (225+0 votes)
82,585 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (406+0 votes)
96,590 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (3,092+0 votes)
58,939 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (1,035+0 votes)
57,751 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (306+0 votes)
66,973 (-0.1% / -56)
3.9(+0.0000) (35+0 votes)
42,174 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (195+0 votes)
1,310,667 (-0.0% / -140)
4.5(+0.0000) (2,235+0 votes)
51,725 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (131+0 votes)
137
APNG
29,070 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (320+0 votes)
138
PhotoShow
31,527 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (120+0 votes)
28,742 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (202+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
61,734 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (384+0 votes)
26,359 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (197+0 votes)
36,159 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (254+0 votes)
23,239 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (257+0 votes)
27,987 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (35+0 votes)
25,048 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (64+0 votes)
28,773 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
16,164 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (53+0 votes)
19,763 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (87+0 votes)
23,647 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (25+0 votes)
17,408 (+0.0% / +5)
4.6(+0.0000) (182+0 votes)
20,151 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (55+0 votes)
24,056 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (260+0 votes)
17,859 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (113+0 votes)
17,047 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (147+0 votes)
17,545 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (118+0 votes)
14,692 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (97+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
13,223 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (167+0 votes)
15,718 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
9,810 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (80+0 votes)
14,613 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (43+0 votes)
10,681 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (235+0 votes)
8,721 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (89+0 votes)
11,105 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (162+0 votes)
15,387 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
11,441 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
12,554 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
169
iSpeedUp
8,353 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (51+0 votes)
15,174 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (155+0 votes)
9,690 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
10,175 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (49+0 votes)
173
PFTV
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
174
Ezoic
12,855 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (34+0 votes)
8,635 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
8,535 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (51+0 votes)
7,724 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (88+0 votes)
5,993 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (49+0 votes)
9,464 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (218+0 votes)
8,424 (-0.1% / -5)
4.5(+0.0000) (31+0 votes)
181
PageXray
10,221 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (67+0 votes)
8,505 (+0.3% / +29)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
9,995 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (42+0 votes)
6,964 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (61+0 votes)
185
GitHub1s
6,748 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
6,361 (-0.2% / -10)
3.8(+0.0000) (65+0 votes)
8,639 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (50+0 votes)
7,646 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
7,785 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
5,393 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (90+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
7,770 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (35+0 votes)
7,061 (-0.1% / -9)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
4,518 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
6,208 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
5,033 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (63+0 votes)
4,325 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
3,808 (-0.4% / -16)
4.8(+0.0000) (40+0 votes)
4,900 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (46+0 votes)
5,815 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
202
VideoScan
6 (+0.0% / +0)
203
Album
4,502 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
5,874 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (57+0 votes)
5,906 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
7,803 (+0.0% / +0)
3,271 (-0.4% / -13)
4.7(+0.0000) (46+0 votes)
6,715 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
209
Netfix
4,042 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (50+0 votes)
210
Netfix
4,042 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (50+0 votes)
7,122 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (12+0 votes)
5,975 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
4,532 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
4,037 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
3,425 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
216
Droid4x
5,528 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
3,847 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
2,519 (+0.2% / +5)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
219
STRAVINI
3,212 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
3,065 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
1,910 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (65+0 votes)
2,089 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (42+0 votes)
2,487 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
2,577 (-0.3% / -8)
4.6(+0.0000) (59+0 votes)
3,592 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (40+0 votes)
2,786 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (31+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
228
XML Plus
3,002 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,339 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
3,004 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
2,379 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
3,086 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (42+0 votes)
1,849 (+0.1% / +1)
4.9(+0.0000) (32+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
2,246 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
2,425 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
2,485 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,768 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,696 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (118+0 votes)
1,903 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (41+0 votes)
2,508 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,427 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (23+0 votes)
2,190 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,041 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
1,687 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)
1,829 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
1,723 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
1,882 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,443 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
1,508 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (47+0 votes)
1,595 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
2,461 (-0.2% / -5)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,866 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
2,160 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (13+0 votes)
1,153 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
1,055 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (53+0 votes)
2,021 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,848 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (18+0 votes)
1,297 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (41+0 votes)
1,495 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
261
TabMerger
1,044 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
262
Tabs
1,033 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (28+0 votes)
1,039 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
973 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
1,321 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
1,740 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,307 (-1.0% / -13)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
268
FiveLoop
1,238 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,822 (+0.0% / +0)
1,158 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
271
Dark Mode
1,698 (+0.0% / +0)
22,113 (+0.0% / +0)
1,079 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
918 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
1,174 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
276
Testsigma
874 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
277
Deezerify
1,202 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
948 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
903 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
1,274 (-0.2% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,340 (+4.0% / +52)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
908 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
794 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (31+0 votes)
881 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
752 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
986 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
759 (+2.6% / +19)
4.1(+0.0000) (17+0 votes)
855 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
970 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,015 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
706 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (19+0 votes)
908 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
293
My cursor
1,010 (+0.0% / +0)
873 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
480 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (23+0 votes)
701 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
720 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
618 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (14+0 votes)
511 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
680 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)