extension ExtPose

Keyword: shopping -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
6,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10,376+1 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (43,545-1 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (172+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (661+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,035+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,402+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (185+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (52+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,993+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (134+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (157+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (81+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (157+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,653+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (73+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (45+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (44+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (102+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (123+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,114+8 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,748+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,495+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (92+1 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (58,335+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (53+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (76+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (125+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (41+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (45+0 votes)
825 (-0.7% / -6)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,297+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (303+5 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,019-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (41+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (278+1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (53+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (194+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (33+0 votes)
424 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
573 (+1.6% / +9)
2.4(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (72+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
230 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (28+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
417 (+2.2% / +9)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
262 (-0.4% / -1)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
112 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (49+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,396+0 votes)
212 (+1.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (61+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
264 (+0.8% / +2)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
104 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (172+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
97 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
115 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (39+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
135 (-0.7% / -1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (347+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (167,744+9 votes)
326 (-1.2% / -4)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
131 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
121 (+1.7% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
83
goodbuy
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (68+0 votes)
110 (+0.9% / +1)
111 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (46+1 votes)
101 (-1.0% / -1)
256 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (592-1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
608 (+0.3% / +2)
4.8(+0.0000) (51+0 votes)
85 (-1.2% / -1)
103 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
60 (-3.2% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
97
Prizle
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
76 (-1.3% / -1)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (366+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
512 (-1.0% / -5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (304+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (74-3 votes)
68 (+0.0% / +0)
146 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
106
Clearya
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (12,229+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
420 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
110
Ethically
700 (+0.1% / +1)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
58 (-3.3% / -2)
8,000,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (3,442+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (27+0 votes)
103 (-1.9% / -2)
6,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (536+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
139 (+1.5% / +2)
25 (+4.2% / +1)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (29,916+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
927 (-1.3% / -12)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
530 (+2.1% / +11)
107 (-0.9% / -1)
128
Sook
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
469 (+1.3% / +6)
5.0(+0.0000) (43+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (156+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
95 (-4.0% / -4)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
79 (+0.0% / +0)
80,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,784+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (50+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
51 (-1.9% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (38+0 votes)
83 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
171 (-2.3% / -4)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
352 (-0.3% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (244+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
120 (+1.7% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (842+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (95+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
150
Chums
793 (-0.8% / -6)
4.6(+0.0000) (176+0 votes)
151
Buyzooka
156 (-1.3% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (146+0 votes)
40 (+5.3% / +2)
154
Smarty
400,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (71+0 votes)
150 (-4.5% / -7)
496 (+1.6% / +8)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
53 (+1.9% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
84 (-4.5% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
33 (+6.5% / +2)
876 (+0.2% / +2)
4.9(+0.0000) (74+0 votes)
190 (-1.6% / -3)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
162
Monerio
703 (+1.3% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
304 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
164
Seesiu
74 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,566+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (272+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
334 (-0.6% / -2)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
74 (-3.9% / -3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
170
Whisk
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
171
RateX
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (59+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
70,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (726+0 votes)
75 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
28 (+3.7% / +1)
4.8(+0.0000) (138+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
179
Backify
205 (-1.9% / -4)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
35 (-7.9% / -3)
17 (+13.3% / +2)
21 (+5.0% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
183
Savelist
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (35+0 votes)
62 (-3.1% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
165 (-3.5% / -6)
64 (+4.9% / +3)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
34 (-2.9% / -1)
195 (+0.5% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
195 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
630 (+1.8% / +11)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
197
Checkmate
822 (+0.7% / +6)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
198
Bachat
62 (-1.6% / -1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
131 (-3.7% / -5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
54 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
203
Miigle+
169 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
203 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
205
MeestCart
121 (-0.8% / -1)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,555+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
155 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
224 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
176 (+2.3% / +4)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
361 (+0.3% / +1)
15 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
681 (-0.6% / -4)
216
Daz-Deals
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (11+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
50 (+8.7% / +4)
40 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (666+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
135 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
10 (-16.7% / -2)
229
Locker
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
28 (+3.7% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
83 (-1.2% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
308 (+1.0% / +3)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6,003+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12,130+0 votes)
117 (-1.7% / -2)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (115+0 votes)
238
Verdoo
104 (-1.9% / -2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (12+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
42 (+2.4% / +1)
204 (+1.5% / +3)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
27 (-6.9% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
247
Shea'd
58 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
832 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
78 (+6.8% / +5)
73 (+0.0% / +0)
252
dupedrop
127 (-3.1% / -4)
87 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
254
buylow
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
255
Dutycast
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (26+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
257
membees
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
259
Vitalcart
43 (+0.0% / +0)
12 (+9.1% / +1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (13+0 votes)
262
Reklaim
643 (-0.6% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
29
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (180+1 votes)
266
Shop Hub
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
57 (+1.8% / +1)
268
Lastcard
941 (+0.2% / +2)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
724 (-0.3% / -2)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
271
FoodLama
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
46 (+15.0% / +6)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
275
Wisely
53 (-7.0% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
75 (-2.6% / -2)
32 (+3.2% / +1)
331 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
30 (+11.1% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
281
Streetify
132 (+1.5% / +2)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
344 (+1.8% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (420+0 votes)
187 (-2.1% / -4)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
430 (+0.7% / +3)
6 (+0.0% / +0)
22 (+15.8% / +3)
13 (+8.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
290
Buyhatke
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (551+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (28+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (86+0 votes)
295
CouponX
306 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
78 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
600 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (108+0 votes)