extension ExtPose

Keyword: shopping -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
8,056,122 (+1.2% / +98,833)
4.8(+0.0000) (12,243+7 votes)
3,767,158 (+0.1% / +2,690)
4.9(+0.0000) (43,586-3 votes)
5,010,003 (+0.5% / +25,524)
3.3(+0.0000) (178+0 votes)
178,669 (+1.9% / +3,303)
4.8(+0.0000) (693+0 votes)
172,633 (+0.5% / +795)
4.4(+0.0000) (1,693+1 votes)
96,887 (+1.4% / +1,356)
4.8(+0.0000) (201+0 votes)
164,646 (+0.2% / +376)
3.4(+0.0000) (61+0 votes)
70,513 (+1.2% / +849)
4.8(+0.0000) (144+0 votes)
578,549 (-0.0% / -94)
4.5(+0.0000) (3,297+0 votes)
119,899 (+0.0% / +53)
2.7(+0.0000) (198+0 votes)
452,800 (+0.4% / +1,882)
4.6(+0.0000) (3,654+4 votes)
39,994 (+0.3% / +100)
4.7(+0.0000) (177+0 votes)
55,208 (+0.3% / +142)
4.7(+0.0000) (93+0 votes)
24,360 (-0.1% / -18)
4.6(+0.0000) (2,097+0 votes)
62,960 (+0.6% / +385)
1.8(+0.0000) (40+0 votes)
66,481 (+0.2% / +124)
4.5(+0.0000) (73+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (11,727+1 votes)
8,959 (+0.2% / +22)
4.7(+0.0000) (53+0 votes)
40,293 (+0.6% / +257)
3.8(+0.0000) (96+0 votes)
16,356 (-0.0% / -8)
4.8(+0.0000) (45+0 votes)
7,808 (-0.4% / -34)
4.8(+0.0000) (79+0 votes)
4,360 (-1.5% / -65)
3.9(+0.0000) (11+0 votes)
1,426,025 (+0.1% / +731)
4.7(+0.0000) (13,206+0 votes)
5,803 (+0.1% / +8)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
31,348 (+0.5% / +163)
4.9(+0.0000) (39+0 votes)
333,971 (-24.7% / -109,807)
4.9(+0.0000) (194+0 votes)
3,259 (+0.3% / +9)
4.9(+0.0000) (51+0 votes)
1,977 (+1.4% / +28)
4.8(+0.0000) (59+0 votes)
94,635 (+0.2% / +202)
4.7(+0.0000) (150-4 votes)
4,965 (+0.4% / +20)
2.4(+0.0000) (8+0 votes)
63,355 (-0.1% / -57)
4.8(+0.0000) (1,488+0 votes)
15,853 (+0.0% / +1)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
2,528,534 (+0.2% / +4,655)
4.4(+0.0000) (1,776+0 votes)
6,709 (+0.2% / +13)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,015 (-0.0% / -1)
4.7(+0.0000) (51+0 votes)
1,431,241 (+0.7% / +9,770)
4.8(+0.0000) (58,399-3 votes)
2,199 (+0.8% / +17)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
8,946 (+0.0% / +1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
67,277 (-0.0% / -27)
4.7(+0.0000) (131+0 votes)
70,432 (+0.8% / +541)
4.8(+0.0000) (2,197+1 votes)
1,522 (+0.1% / +2)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
201,083 (+0.2% / +411)
4.9(+0.0000) (15,141+0 votes)
45,248 (+0.6% / +264)
4.4(+0.0000) (156+2 votes)
14,743 (+0.8% / +124)
4.6(+0.0000) (97+0 votes)
1,114 (+0.5% / +5)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
1,625 (+0.1% / +2)
7,357 (+0.6% / +43)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
10,506 (-0.1% / -12)
4.8(+0.0000) (63+0 votes)
1,485 (+0.6% / +9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
498 (-0.2% / -1)
4.8(+0.0000) (60+0 votes)
16,065 (+0.0% / +1)
4.8(+0.0000) (55+0 votes)
344,770 (+1.0% / +3,365)
4.7(+0.0000) (1,319+0 votes)
2,410 (+1.1% / +26)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
1,417 (+0.3% / +4)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
2,767 (+0.7% / +18)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
23,331 (+0.5% / +118)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
1,809 (+0.8% / +14)
3.3(+0.0000) (8+0 votes)
1,056 (+2.5% / +26)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
845 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
54,363 (+1.4% / +767)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
43,634 (+0.9% / +394)
4.5(+0.0000) (68+0 votes)
9,095 (+0.6% / +56)
4.9(+0.0000) (63-1 votes)
153,168 (+0.1% / +161)
4.0(+0.0000) (301+0 votes)
31,232 (+3.4% / +1,017)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,062 (+0.1% / +14)
3.9(+0.0000) (33+0 votes)
1,186 (-0.4% / -5)
4.1(+0.0000) (13+0 votes)
91,973 (+0.2% / +198)
4.3(+0.0000) (152+0 votes)
33,319 (+0.3% / +113)
3.8(+0.0000) (306+0 votes)
69
Rabatta
102,160 (-0.0% / -11)
4.4(+0.0000) (42+0 votes)
23,298 (+1.3% / +295)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
4,465 (+1.9% / +84)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
374 (+3.6% / +13)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
1,395 (-0.5% / -7)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
13,295 (+0.5% / +63)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
7,450 (+0.3% / +20)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
14,926 (+0.0% / +6)
4.1(+0.0000) (199+0 votes)
23,696 (+0.5% / +117)
4.8(+0.0000) (70+0 votes)
278 (-3.5% / -10)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
269 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+1 votes)
211 (-2.3% / -5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
286 (+5.5% / +15)
3,532 (+0.3% / +10)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
4,495 (+0.6% / +25)
4.0(+0.0000) (33+0 votes)
292,192 (+0.0% / +7)
4.8(+0.0000) (273+0 votes)
3,593 (-0.4% / -15)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
2,753 (+0.7% / +18)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
857 (-0.7% / -6)
4.9(+0.0000) (9+0 votes)
4,288 (+1.7% / +73)
4.9(+0.0000) (29+1 votes)
106 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (49+0 votes)
10,212 (-0.5% / -54)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,808 (-1.1% / -30)
4.4(+0.0000) (61+0 votes)
143 (-1.4% / -2)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
8,541 (+1.0% / +87)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
167,876 (+0.1% / +167)
4.6(+0.0000) (3,466+0 votes)
522 (-2.6% / -14)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,260 (+1.1% / +45)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
397 (+0.3% / +1)
138 (+3.0% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,006 (+1.3% / +51)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100
goodbuy
3,936 (+1.7% / +66)
4.9(+0.0000) (71+0 votes)
383,435 (-17.6% / -81,812)
5.0(+0.0000) (104+0 votes)
381,609 (-17.7% / -81,833)
5.0(+0.0000) (100+0 votes)
8,752 (+0.2% / +18)
4.7(+0.0000) (534+0 votes)
1,691 (+0.8% / +13)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,772 (+0.6% / +55)
4.8(+0.0000) (40+0 votes)
135,648 (+0.6% / +764)
4.6(+0.0000) (1,267+0 votes)
3,459 (+1.0% / +35)
5.0(+0.0000) (40+0 votes)
78 (-2.5% / -2)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
152 (+2.0% / +3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,531 (+1.0% / +24)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
92 (+4.5% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
348 (+1.5% / +5)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (168,690+1 votes)
166 (+1.2% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
83 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,034 (-2.0% / -21)
4.9(+0.0000) (93+0 votes)
86 (+2.4% / +2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
12,673 (+1.8% / +222)
1,924 (+1.1% / +20)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
153,111 (+0.9% / +1,296)
4.2(+0.0000) (348+0 votes)
121
Keep Out
2,599 (+2.8% / +70)
105 (-3.7% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
118 (+1.7% / +2)
24,005 (+1.4% / +329)
3.5(+0.0000) (64+1 votes)
78,785 (+0.2% / +181)
4.6(+0.0000) (8,772+0 votes)
929 (-0.6% / -6)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
1,211 (-1.5% / -19)
4.5(+0.0000) (50+0 votes)
898 (+1.4% / +12)
4.7(+0.0000) (47+0 votes)
799 (+3.8% / +29)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,259 (+1.3% / +68)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
106 (-2.8% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
249 (-2.4% / -6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,424 (-1.2% / -40)
852 (-1.0% / -9)
3.5(+0.0000) (13+0 votes)
1,081 (+0.2% / +2)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
156 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
1,052 (+0.1% / +1)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
91 (+2.2% / +2)
155 (+5.4% / +8)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,485 (+1.7% / +25)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
311,511 (-0.2% / -473)
4.1(+0.0000) (592+0 votes)
91 (-1.1% / -1)
143
Clearya
8,211 (+0.6% / +46)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
209,995 (+0.6% / +1,172)
4.8(+0.0000) (350+1 votes)
319,254 (-0.1% / -314)
4.0(+0.0000) (348+0 votes)
98 (-3.9% / -4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,764 (+1.1% / +29)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
232 (-2.9% / -7)
149
Prizle
1,172 (+0.4% / +5)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
738 (+1.0% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,722 (+0.5% / +9)
4.9(+0.0000) (38+2 votes)
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,036 (+0.0% / +2)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
122 (+4.3% / +5)
427 (-1.2% / -5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
486,947 (+0.4% / +2,164)
4.2(+0.0000) (12,317+0 votes)
157
Dutycast
5,449 (+0.4% / +22)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
435 (+1.4% / +6)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
139 (+0.0% / +0)
583 (+3.4% / +19)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,446 (+0.3% / +22)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
52 (-1.9% / -1)
714 (+0.4% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,482 (+1.9% / +28)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
72 (+9.1% / +6)
19,394 (-17.5% / -4,105)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
561 (+14.5% / +71)
2,253 (+0.9% / +21)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
233 (+1.7% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
186 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,743 (+1.3% / +34)
2.3(+0.0000) (10+0 votes)
2,667 (-1.6% / -43)
125,745 (+0.1% / +137)
4.1(+0.0000) (169+0 votes)
1,004,844 (+0.3% / +2,669)
4.4(+0.0000) (29,903+2 votes)
532 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (40+0 votes)
985,451 (+0.2% / +1,774)
4.5(+0.0000) (10,491+1 votes)
5,882 (+0.9% / +55)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
286 (+2.5% / +7)
22 (-4.3% / -1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
9,148 (+0.0% / +3)
3.7(+0.0000) (51+0 votes)
1,244 (-2.4% / -31)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
1,212 (+0.3% / +4)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
350 (-1.7% / -6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
841 (+2.2% / +18)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
322 (+0.0% / +0)
2,082 (+0.5% / +11)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
73 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16,242 (+0.4% / +62)
5.0(+0.0000) (106+1 votes)
554,428 (+0.9% / +5,011)
4.3(+0.0000) (1,361+3 votes)
318 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
31,088 (+0.4% / +109)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
80 (+1.3% / +1)
158 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
29,246 (+0.4% / +112)
4.7(+0.0000) (247+0 votes)
2,720 (-0.5% / -14)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
17,555 (+1.4% / +250)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
74 (+5.7% / +4)
42 (+2.4% / +1)
203
Smarty
532,611 (+0.1% / +473)
4.2(+0.0000) (91+0 votes)
204
Backify
524 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
3,071 (+0.8% / +24)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
63,063 (+0.1% / +47)
4.5(+0.0000) (149+0 votes)
225 (+4.2% / +9)
37 (-2.6% / -1)
345,419 (-27.2% / -129,280)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
821 (+1.2% / +10)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
22 (+10.0% / +2)
166 (+1.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,511 (-0.6% / -9)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
552 (+1.8% / +10)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
14,214 (-0.5% / -71)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
349 (+1.5% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,674 (+0.7% / +44)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
34,701 (+1.9% / +660)
4.1(+0.0000) (53+0 votes)
220
Chums
442 (+0.7% / +3)
4.6(+0.0000) (175+0 votes)
221
IronVest
102,340 (+0.4% / +397)
4.3(+0.0000) (4,418+1 votes)
729 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
800 (-0.9% / -7)
4.9(+0.0000) (74+0 votes)
224
Locker
7,104 (+1.8% / +128)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
225
Buyzooka
98 (+3.2% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
226
Whisk
26,215 (+1.5% / +398)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
58 (+7.4% / +4)
45,248 (+0.2% / +88)
4.7(+0.0000) (3,671+0 votes)
32 (+6.7% / +2)
4.8(+0.0000) (138+0 votes)
1,308 (+9.4% / +112)
5.0(+0.0000) (6+2 votes)
112 (+5.7% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
76 (-2.6% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,530 (+7.1% / +302)
4.7(+0.0000) (45+1 votes)
74,231 (+0.1% / +105)
4.2(+0.0000) (900+0 votes)
472 (+2.4% / +11)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
1,353 (-0.4% / -6)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
238
Diffy
656 (+2.3% / +15)
71 (-2.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32 (-3.0% / -1)
283 (+2.5% / +7)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
242
SmartBuy
29,727 (-0.1% / -43)
243
Bachat
90 (+4.7% / +4)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,302 (+0.4% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
207 (+0.5% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,249 (+0.2% / +3)
13 (+8.3% / +1)
6,695 (+0.4% / +29)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
17 (+41.7% / +5)
38 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
148 (-1.3% / -2)
67 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
28 (+3.7% / +1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
309,136 (+0.5% / +1,445)
4.3(+0.0000) (383+1 votes)
30 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
256
Savelist
4,893 (+0.4% / +18)
3.6(+0.0000) (37+0 votes)
1,340 (-0.3% / -4)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
258
Basket
564 (+3.9% / +21)
4.9(+0.0000) (117+0 votes)
52 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
29 (-9.4% / -3)
16 (+0.0% / +0)
9,150 (+1.7% / +150)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
205 (+1.0% / +2)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
3,229 (+0.4% / +12)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
3,072 (+1.5% / +44)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
835 (+2.3% / +19)
2.1(-0.2000) (89+11 votes)
45 (-4.3% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
270
Bezly
80 (+1.3% / +1)
41,287 (+0.8% / +322)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
927 (+5.7% / +50)
273
Miigle+
182 (+1.7% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
125 (+4.2% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
76 (+4.1% / +3)
62 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
278
Daz-Deals
2,320 (+0.2% / +5)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
34 (+3.0% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
5,242 (+0.2% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,807 (+1.2% / +45)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
598 (+1.0% / +6)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
53 (-1.9% / -1)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,477 (-0.1% / -4)
4.6(+0.0000) (17+1 votes)
30 (+3.4% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
283 (+1.8% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,511 (-0.2% / -7)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
9,401 (+1.6% / +150)
4.9(+0.0000) (634+21 votes)
15,747 (+0.3% / +51)
4.7(+0.0000) (68+0 votes)
52 (+6.1% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
482 (+1.7% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
79 (-2.5% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
7,921 (-0.1% / -10)
4.9(+0.0000) (664+0 votes)
162,626 (-0.0% / -20)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
296
ScribeUp
17,677 (+0.5% / +80)
4.5(+0.0000) (59+0 votes)