extension ExtPose

Keyword: shopping -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
4,490,973 (-0.2% / -8,571)
4.9(+0.0000) (9,822+0 votes)
81,147 (+0.4% / +343)
4.1(+0.0000) (49+0 votes)
45,051 (-0.0% / -3)
4.6(+0.0000) (102+0 votes)
128,744 (-0.2% / -209)
4.9(+0.0000) (614+0 votes)
3,587,844 (-0.2% / -6,896)
4.9(+0.0000) (43,417+0 votes)
3,402,828 (-0.2% / -8,004)
3.4(+0.0000) (159+0 votes)
32,854 (-0.1% / -42)
4.6(+0.0000) (1,012+0 votes)
49,873 (-0.1% / -55)
4.9(+0.0000) (117+0 votes)
61,513 (-0.1% / -40)
4.8(+0.0000) (153+0 votes)
28,433 (-0.1% / -21)
4.6(+0.0000) (1,941+0 votes)
18,314 (+0.4% / +77)
4.9(+0.0000) (40+0 votes)
8,110 (+0.2% / +20)
3.0(+0.0000) (123+0 votes)
6,467 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (87+0 votes)
689,579 (+0.1% / +545)
4.5(+0.0000) (2,798+0 votes)
273,750 (+0.0% / +40)
4.6(+0.0000) (3,011+0 votes)
40,610 (-0.2% / -66)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
38,545 (-0.0% / -2)
4.7(+0.0000) (157+0 votes)
339,340 (-0.7% / -2,454)
4.7(+0.0000) (1,271+0 votes)
1,635,895 (+0.1% / +1,876)
4.8(+0.0000) (9,225+0 votes)
2,931 (+0.2% / +5)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (11,455+0 votes)
3,942 (+0.4% / +16)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
53,939 (+1.0% / +518)
4.5(+0.0000) (71+0 votes)
6,972 (+0.2% / +15)
4.8(+0.0000) (47+0 votes)
264,621 (+23.4% / +50,224)
4,122 (+0.1% / +3)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
11,494 (+0.9% / +108)
4.8(+0.0000) (35+0 votes)
3,359 (-0.0% / -1)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
45,961 (-0.1% / -65)
3.8(+0.0000) (307+0 votes)
4,988,024 (-0.2% / -10,243)
4.3(+0.0000) (1,701+0 votes)
72,897 (-0.0% / -19)
4.8(+0.0000) (1,464+0 votes)
1,670 (-1.9% / -32)
3.9(+0.0000) (12+0 votes)
4,956 (-0.3% / -17)
3.9(+0.0000) (26+0 votes)
1,023 (+2.8% / +28)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
1,130 (+0.8% / +9)
4.8(+0.0000) (53+0 votes)
165 (+0.0% / +0)
36,974 (-0.1% / -46)
4.4(+0.0000) (88+0 votes)
279 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (7+0 votes)
315 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
356 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
635 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
871 (+0.6% / +5)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
95 (-1.0% / -1)
825 (+0.1% / +1)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
1,710 (+0.9% / +15)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
16,810 (+0.2% / +33)
4.1(+0.0000) (194+0 votes)
14,770 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (42+0 votes)
117 (+1.7% / +2)
5.0(+0.0000) (51+0 votes)
987 (+0.4% / +4)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
115 (-1.7% / -2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
654 (-1.5% / -10)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
151 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
1,731 (+0.6% / +10)
4.9(+0.0000) (41+0 votes)
126,027 (+0.1% / +163)
4.2(+0.0000) (231+0 votes)
7,152 (+1.1% / +78)
4.8(+0.0000) (44+0 votes)
144 (+1.4% / +2)
74 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
8,517 (+0.2% / +18)
3.9(+0.0000) (32+0 votes)
240 (-1.6% / -4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
61
Prizle
1,545 (+0.4% / +6)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
5,861 (+0.2% / +12)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
574 (+0.3% / +2)
2.4(+0.0000) (8+0 votes)
112,269 (+0.8% / +913)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
3,894 (+0.6% / +24)
5.0(+0.0000) (53+0 votes)
524 (+1.2% / +6)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
641 (+0.6% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
165 (+1.9% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,515 (+0.1% / +8)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
419 (+0.2% / +1)
5,868 (+0.8% / +46)
6,013 (+0.0% / +2)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,409 (-0.1% / -3)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
213,390 (+0.1% / +257)
4.6(+0.0000) (3,315+0 votes)
2,797 (-0.2% / -5)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
182,912 (-0.0% / -82)
4.3(+0.0000) (1,888+0 votes)
1,590 (+0.2% / +3)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
2,329 (-0.5% / -11)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,546 (+0.4% / +38)
5.0(+0.0000) (100+0 votes)
962 (+0.4% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,523 (-0.1% / -4)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
5,186 (+0.3% / +13)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,634 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,542 (+0.6% / +28)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
168 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
336 (-1.8% / -6)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,362 (+1.6% / +22)
4.7(+0.0000) (9+0 votes)
364 (+1.7% / +6)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
6,315 (+0.4% / +23)
4.8(+0.0000) (31+0 votes)
92
Honey
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (164,729+0 votes)
584,857 (-0.2% / -1,265)
4.2(+0.0000) (12,109+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
107 (+2.9% / +3)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
278 (+1.5% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
55 (-3.5% / -2)
1,323 (+0.5% / +7)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
978 (-1.0% / -10)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
98 (-4.9% / -5)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
83,280 (-0.2% / -204)
3.9(+0.0000) (299+0 votes)
446,878 (+0.0% / +176)
4.2(+0.0000) (570+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
100 (+2.0% / +2)
73,600 (+0.2% / +127)
3.6(+0.0000) (52+0 votes)
52 (+4.0% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
679 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
248 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,599 (-0.5% / -8)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
264 (-1.9% / -5)
112
membees
38 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
235,122 (-0.4% / -936)
4.2(+0.0000) (348+0 votes)
222,251 (+0.5% / +1,005)
4.1(+0.0000) (346+0 votes)
140,390 (+0.1% / +121)
4.9(+0.0000) (244+0 votes)
1,664 (+0.3% / +5)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,927 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
12,601 (-0.3% / -43)
4.7(+0.0000) (536+0 votes)
386 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,020 (-0.1% / -4)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
1,589 (+0.2% / +3)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,059 (-1.4% / -56)
93 (-1.1% / -1)
1,044 (+0.5% / +5)
1,088 (+0.4% / +4)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,281 (+0.7% / +9)
3.6(+0.0000) (38+0 votes)
1,030 (+1.0% / +10)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
4,544 (-0.1% / -6)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
1,071 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
1,266,043 (-0.1% / -915)
4.4(+0.0000) (30,008+0 votes)
66 (+1.5% / +1)
223 (+0.5% / +1)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
2,316 (-0.9% / -21)
4.2(+0.0000) (36+0 votes)
111 (-0.9% / -1)
29 (-3.3% / -1)
57 (+5.6% / +3)
104,232 (+0.1% / +67)
4.6(+0.0000) (8,784+0 votes)
140
Sook
10,276 (+0.1% / +6)
4.2(+0.0000) (31+0 votes)
212 (+0.5% / +1)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
8,627 (+0.6% / +53)
3.9(+0.0000) (49+0 votes)
143
Buyzooka
39 (-4.9% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
45,112 (+0.1% / +38)
4.7(+0.0000) (242+0 votes)
18,506 (+0.5% / +83)
4.9(+0.0000) (195+0 votes)
102 (+1.0% / +1)
71,333 (+0.2% / +118)
4.2(+0.0000) (105+0 votes)
84 (-3.4% / -3)
980 (-0.2% / -2)
628 (+1.9% / +12)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
542 (-1.3% / -7)
187 (+1.6% / +3)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
655 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
154
PriceGrab
126 (+0.8% / +1)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
941 (-0.2% / -2)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
402 (+4.1% / +16)
25,170 (+0.3% / +80)
2.8(+0.0000) (77+0 votes)
5,956 (-0.5% / -30)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
64 (-1.5% / -1)
902 (+1.1% / +10)
5.0(+0.0000) (35+0 votes)
449 (+6.4% / +27)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
54,950 (-0.0% / -15)
4.5(+0.0000) (138+0 votes)
40 (-2.4% / -1)
55 (+5.8% / +3)
166
Monerio
259 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
16,338 (+0.6% / +91)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
85 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
367,437 (+0.0% / +136)
3.6(+0.0000) (461+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
135 (+3.8% / +5)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
930 (-0.4% / -4)
1,022 (-0.4% / -4)
4.9(+0.0000) (74+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
95 (-4.0% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
177
RateX
8,319 (-0.4% / -31)
4.6(+0.0000) (58+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
151,061 (+1.1% / +1,591)
4.2(+0.0000) (167+0 votes)
45,314 (+0.0% / +8)
4.8(+0.0000) (3,358+0 votes)
363 (-0.3% / -1)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
118,889 (-0.2% / -249)
3.8(+0.0000) (263+0 votes)
120,505 (+0.3% / +369)
4.4(+0.0000) (191+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
16 (+0.0% / +0)
41 (+0.0% / +0)
1,629 (-1.0% / -17)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
188
Savelist
5,358 (-0.1% / -8)
3.8(+0.0000) (31+0 votes)
13,051 (+0.2% / +26)
4.5(+0.0000) (291+0 votes)
897 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
191
Whisk
15,017 (+0.1% / +22)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
192
Smarty
82,821 (-0.1% / -89)
4.2(+0.0000) (61+0 votes)
215 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
1,428 (-0.2% / -3)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
185 (+1.1% / +2)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
1,356 (-0.5% / -7)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
199
Miigle
184 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
280 (-1.4% / -4)
20 (-16.7% / -4)
4.8(+0.0000) (142+0 votes)
173 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
53 (+6.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,536 (-0.1% / -1)
4.1(+0.0000) (115+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
187 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
150,211 (-0.1% / -194)
4.6(+0.0000) (1,559+0 votes)
112 (+0.0% / +0)
384 (+5.8% / +21)
150,211 (-0.1% / -194)
4.6(+0.0000) (1,559+0 votes)
112 (+0.0% / +0)
384 (+5.8% / +21)
728 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
16 (+6.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
86 (+3.6% / +3)
34 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
5,913 (+0.7% / +44)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
220
Clearya
2,042 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
2,516 (+0.9% / +23)
3.2(+0.0000) (11+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
99 (-2.0% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
9,116 (-0.3% / -31)
119 (+4.4% / +5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,224 (-0.3% / -24)
4.9(+0.0000) (668+0 votes)
229
Daz-Deals
1,890 (-0.7% / -13)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
26,236 (+0.1% / +33)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
1,740 (-0.2% / -3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
42 (+5.0% / +2)
22 (-4.3% / -1)
34 (-2.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
476 (-0.8% / -4)
18 (+0.0% / +0)
1,537 (+0.1% / +1)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
40 (-4.8% / -2)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
347 (-1.1% / -4)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
124 (-3.1% / -4)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
1,238,469 (-0.0% / -182)
4.5(+0.0000) (11,969+0 votes)
96 (+0.0% / +0)
604,181 (-0.2% / -1,122)
4.7(+0.0000) (5,346+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
110 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
89 (+6.0% / +5)
315 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
1,001 (-0.4% / -4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
147 (+1.4% / +2)
71 (+0.0% / +0)
255
buylow
3,466 (-0.9% / -33)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
2,438 (+1.4% / +33)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
43 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
125 (+0.8% / +1)
262
Shop Hub
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
716 (+0.3% / +2)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
1,800 (+0.1% / +2)
13 (+0.0% / +0)
7 (+16.7% / +1)
266,503 (+0.1% / +236)
4.5(+0.0000) (1,179+0 votes)
268
Wisely
72 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
937 (-0.1% / -1)
3.9(+0.0000) (39+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
4.6(+0.0000) (26+0 votes)
1,282 (+1.0% / +13)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
291,587 (+0.0% / +49)
4.6(+0.0000) (82+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
222 (+0.9% / +2)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,573 (-0.2% / -4)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
909 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
93 (-1.1% / -1)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
281
emprezzo
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
284
Buyhatke
103,314 (+0.1% / +135)
4.3(+0.0000) (547+0 votes)
234 (-0.8% / -2)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
94 (+2.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
380 (+0.5% / +2)
18 (+0.0% / +0)
289
dupedrop
60 (+0.0% / +0)
753 (-1.4% / -11)
307 (-1.3% / -4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
292
ShopCuber
151 (+2.0% / +3)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
5,381 (+2.6% / +138)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
57,615 (-0.2% / -132)
4.7(+0.0000) (83+0 votes)
295
Findizer
559 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
445 (+0.2% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
502 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
113 (-0.9% / -1)
5 (+0.0% / +0)