extension ExtPose

Keyword: shopping -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
9,000,000 (+0.0% / +0)
4.8148(-0.0032) (14,042+25 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
3.264(+0.0000) (178+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.3077(+0.0000) (65+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.75(+0.0000) (56+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6742(+0.0000) (178+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4043(+0.0000) (47+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (160+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8104(+0.0000) (733+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8701(+0.0000) (254+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7581(+0.0000) (248+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
1.4762(+0.0000) (63+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.7313(+0.0000) (67+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (62+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.8938(-0.0001) (43,679+2 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2195(+0.0000) (41+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5946(+0.0000) (37+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.7863(+0.0000) (117+0 votes)
6,000 (-14.3% / -1,000)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2931(+0.0000) (116+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4169(+0.0000) (1,780+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
7,000 (+16.7% / +1,000)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6078(+0.0000) (153+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.7262(+0.0013) (7,919+51 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.7125(-0.0001) (1,353+3 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4583(+0.0000) (72+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2812(+0.0000) (32+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5548(+0.0000) (155+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5681(+0.0002) (2,144+1 votes)
788 (-1.5% / -12)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8478(+0.0000) (46+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7833(+0.0000) (60+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.5395(+0.0000) (3,477+0 votes)
812 (+1.0% / +8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.6268(+0.0002) (3,818+2 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.85(+0.0000) (20+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6638(+0.0000) (345+0 votes)
882 (-1.0% / -9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9167(+0.0000) (12+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2765(+0.0000) (170+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6207(+0.0135) (29+1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (17+0 votes)
347 (+0.6% / +2)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8151(+0.0000) (357+0 votes)
354 (-1.1% / -4)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.807(+0.0000) (57+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8654(+0.0000) (52+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8743(+0.0000) (191+0 votes)
248 (-0.8% / -2)
2,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8824(+0.0000) (68+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7174(+0.0000) (46+0 votes)
470 (-1.5% / -7)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7971(-0.0000) (58,404+0 votes)
395 (+1.3% / +5)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.125(+0.0000) (24+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6731(+0.0000) (52+0 votes)
7,000,000 (+0.0% / +0)
4.3586(+0.0000) (11,731+0 votes)
180 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1277(+0.0000) (47+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.1111(+0.0000) (9+0 votes)
118 (+2.6% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7132(-0.0000) (13,359-1 votes)
456 (+2.0% / +9)
124 (-0.8% / -1)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
103 (+4.0% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.8289(+0.0000) (1,490+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9576(+0.0000) (236+0 votes)
111 (-1.8% / -2)
5.0(+0.0000) (48+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3513(-0.0002) (1,785+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6429(+0.0000) (14+0 votes)
81 (-3.6% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9679(+0.0000) (249+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7111(+0.0000) (45+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
470 (+1.5% / +7)
1,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.9589(+0.0000) (73+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7967(+0.0000) (305+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1387(+0.0000) (375+0 votes)
176 (+2.3% / +4)
198 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
48 (-4.0% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,000 (-10.0% / -1,000)
3.7714(+0.0000) (35+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
131 (+4.0% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
247 (-1.6% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6129(+0.0000) (31+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1954(+0.0000) (87+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8117(+0.0000) (2,300+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7655(+0.0000) (145+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.791(+0.0000) (134+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,000 (-20.0% / -1,000)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
397 (+1.0% / +4)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.567(+0.0000) (97+0 votes)
82 (-1.2% / -1)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
547 (-3.7% / -21)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6418(+0.0000) (67+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6678(+0.0000) (289+0 votes)
572 (-1.2% / -7)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
2,000 (-33.3% / -1,000)
40,000 (+0.0% / +0)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (12+0 votes)
76 (-2.6% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (-11.8% / -2)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
190 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6274(+0.0000) (3,492+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.57(+0.0000) (100+0 votes)
111 (-1.8% / -2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (33+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.5778(+0.0000) (45+0 votes)
75 (+0.0% / +0)
888 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7895(+0.0000) (19+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.06(+0.0000) (200+0 votes)
149
Rabatta
100,000 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (44+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.3636(+0.0000) (22+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9545(+0.0000) (44+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.4667(+0.0000) (10,549+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (60+0 votes)
447 (+1.4% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7251(+0.0000) (793+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.1333(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7692(+0.0000) (26+0 votes)
55 (-8.3% / -5)
160
goodbuy
2,000 (+0.0% / +0)
4.9412(+0.0000) (68+0 votes)
237 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
181 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8513(+0.0000) (417+0 votes)
158 (-1.9% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7097(+0.0000) (534+0 votes)
167
Shop Tab
20,000 (+0.0% / +0)
4.5992(+0.0000) (494+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
352 (+1.1% / +4)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
72 (+5.9% / +4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9484(+0.0003) (310+2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
173
Shop Cloo
119 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9825(+0.0000) (229+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0404(+0.0000) (594+0 votes)
61 (+5.2% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
559 (-0.5% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
178
membees
24 (-7.7% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
29 (-6.5% / -2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
439 (-1.3% / -6)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.5609(+0.0000) (8,770+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2457(+0.0000) (346+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7618(+0.0006) (764+2 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8701(-0.0000) (15,312-1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.1936(-0.0002) (12,503+2 votes)
421 (+1.4% / +6)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
138 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
247 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
88 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
194
Buyzooka
80 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
499 (-0.2% / -1)
4.9565(+0.0000) (23+0 votes)
140 (+1.4% / +2)
20,000,000+ (+0.0% / +0)
4.8203(-0.0001) (169,018+4 votes)
40 (-18.4% / -9)
327 (+1.2% / +4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
46 (-4.2% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6403(+0.0000) (1,265+0 votes)
111 (+2.8% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
93 (-7.0% / -7)
5.0(+0.0000) (60+0 votes)
153 (-4.4% / -7)
376 (+1.6% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
207
Clearya
9,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9545(+0.0000) (22+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.601(-0.0038) (807+20 votes)
213
ShopRaise
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
40 (+5.3% / +2)
7,000 (+0.0% / +0)
3.9143(+0.0000) (35+0 votes)
73 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
153 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.8289(+0.0000) (1,315+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
142 (+13.6% / +17)
5.0(+0.0000) (86+0 votes)
223
SmartBuy
200,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
111 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7837(+0.0000) (490+0 votes)
226
Dutycast
5,000 (+0.0% / +0)
4.6154(+0.0000) (26+0 votes)
7 (-30.0% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
228
AdMinerX
3,000 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
300,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (370+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
110 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8458(+0.0000) (227+0 votes)
315 (-1.9% / -6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
550 (+4.2% / +22)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.7949(+0.0000) (78+0 votes)
39 (+5.4% / +2)
4.8571(+0.0000) (14+0 votes)
36 (+5.9% / +2)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9722(+0.0000) (180+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.717(+0.0000) (53+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.9151(+0.0000) (106+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (28+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1565(+0.0000) (115+0 votes)
752 (-0.5% / -4)
4.9054(+0.0000) (74+0 votes)
53 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
248
Backify
519 (-1.7% / -9)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
13 (-13.3% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
90 (-1.1% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
900,000 (+0.0% / +0)
4.4227(-0.0001) (29,874+1 votes)
76 (-2.6% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
259 (-2.6% / -7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9394(+0.0000) (99+0 votes)
258
Bezly
103 (+6.2% / +6)
73 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3404(+0.0000) (47+0 votes)
548 (-1.1% / -6)
5.0(+0.0000) (37+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
69 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
40 (-2.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
36 (-5.3% / -2)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7276(+0.0000) (246+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.2991(+0.0007) (1,655+3 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.3448(+0.0000) (29+0 votes)
277
PerxPal
80 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
58 (+5.5% / +3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
35 (-5.4% / -2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
281
Basket
1,000 (+0.0% / +0)
4.9145(+0.0000) (117+0 votes)
140 (-6.0% / -9)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
68 (-5.6% / -4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6744(+0.0000) (86+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5097(+0.0047) (310+9 votes)
153 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (60+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.6621(+0.0000) (219+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2391(+0.0000) (46+0 votes)
89 (+4.7% / +4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
359 (+4.7% / +16)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
9,000 (+0.0% / +0)
2.4286(+0.0000) (14+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
1.8(-0.0421) (20+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0762(+0.0000) (105+0 votes)
298
Smarty
600,000 (+0.0% / +0)
4.0949(+0.0000) (137+0 votes)