extension ExtPose

Keyword: contain

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,041 (+13.8% / +126)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,168 (+0.3% / +3)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
2,720 (+0.8% / +21)
4.74(-0.0426) (50+4 votes)
75,090 (+0.1% / +109)
4.1628(+0.0000) (43+0 votes)
3,999 (+0.7% / +26)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
38,092 (+0.3% / +116)
3.7926(+0.0000) (270+0 votes)
1,105 (+2.4% / +26)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
271 (+4.2% / +11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,740,156 (+0.3% / +5,300)
4.3577(+0.0002) (4,353+3 votes)
2,850 (+1.0% / +28)
4.4865(+0.0000) (74+0 votes)
82,631 (-0.4% / -303)
3.1677(+0.0000) (155+0 votes)
413 (+0.5% / +2)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
51,920 (+0.9% / +479)
4.4857(+0.0030) (175+1 votes)
6,771,865 (+0.2% / +15,818)
4.6823(+0.0001) (47,591+15 votes)
32,494 (-0.2% / -71)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,539 (+0.4% / +83)
4.5625(+0.0000) (64+0 votes)
490 (+0.2% / +1)
1.8636(+0.0000) (22+0 votes)
5,949 (+0.3% / +15)
4.3553(+0.0000) (76+0 votes)
11,005 (+20.5% / +1,873)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,442 (+0.6% / +20)
3.2632(+0.0000) (19+0 votes)
2,518 (-0.0% / -1)
37 (+2.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,291 (+0.3% / +4)
4.3667(+0.0000) (30+0 votes)
1,561 (+0.9% / +14)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
832 (+0.7% / +6)
4.7917(+0.0000) (24+0 votes)
86,645 (+3.5% / +2,961)
3.1293(+0.0000) (673+0 votes)
1,006 (-3.3% / -34)
3.1875(+0.0000) (16+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
558 (+0.9% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
17,056 (+4.8% / +774)
3.0227(+0.0000) (44+0 votes)
384 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
308 (-4.3% / -14)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
374 (+2.7% / +10)
320 (+0.6% / +2)
4.5(-0.1667) (2-1 votes)
5,916 (+9.9% / +532)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
4,621 (-0.5% / -21)
4.7556(+0.0000) (45+0 votes)
259 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,614 (+22.4% / +662)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
183 (+1.7% / +3)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,612 (+0.8% / +21)
4.3939(+0.0000) (33+0 votes)
3,477 (-0.0% / -1)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
113 (+0.9% / +1)
3.9286(+0.0000) (14+0 votes)
3,092 (-0.1% / -4)
3.6471(+0.0000) (17+0 votes)
2,042 (+2.7% / +54)
3.6596(+0.0000) (47+0 votes)
2,192 (+9.2% / +184)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
941 (+0.9% / +8)
4.9362(+0.0000) (47+0 votes)
1,640 (+4.9% / +77)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
869 (+29.9% / +200)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
95 (-1.0% / -1)
10 (+0.0% / +0)
333,504 (-0.0% / -29)
4.5967(-0.0001) (39,552+31 votes)
72 (+4.3% / +3)
933 (+0.6% / +6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
632 (+1.8% / +11)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
57
ao3lter
13 (+8.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
52 (-5.5% / -3)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
482 (+2.6% / +12)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
60
ruler
57 (-3.4% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
459 (-1.3% / -6)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
51 (+4.1% / +2)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
436 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
369 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
50 (+6.4% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
398 (+12.4% / +44)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
276 (-1.4% / -4)
4.6087(+0.0000) (23+0 votes)
273 (+0.7% / +2)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
243 (+5.2% / +12)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
156 (-1.3% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,242,451 (+0.2% / +2,731)
4.5143(+0.0000) (4,871+0 votes)
167 (+3.1% / +5)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,037,871 (+0.5% / +5,661)
4.3962(-0.0012) (1,537+2 votes)
146 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
169 (+1.2% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
258,699 (+0.4% / +1,132)
4.7292(+0.0000) (3,918+0 votes)
126 (+8.6% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
266,111 (+0.8% / +2,060)
4.6367(+0.0000) (3,639+0 votes)
129 (+20.6% / +22)
119 (-2.5% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
105 (+1.9% / +2)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
114,513 (+0.5% / +533)
4.7726(+0.0003) (4,032+9 votes)
88
No-CSRF
105 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
532,092 (+3.3% / +17,225)
3.0(-1.7895) (2-17 votes)
16 (+6.7% / +1)
177,464 (+0.1% / +183)
3.7391(+0.0000) (1,606+0 votes)
211,132 (+1.8% / +3,805)
4.0825(+0.0023) (400+1 votes)
186,267 (+0.2% / +451)
4.579(+0.0000) (810+0 votes)
261,860 (+0.9% / +2,245)
4.8947(+0.0124) (19+2 votes)
102,893 (+1.7% / +1,745)
4.4322(+0.0001) (9,738+1 votes)
170,617 (+73.6% / +72,310)
4.2057(+0.0028) (282+1 votes)
126,999 (+0.2% / +306)
4.2012(+0.0000) (333+0 votes)
154,593 (+0.2% / +344)
3.568(+0.0000) (2,829+0 votes)
61 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
73 (+15.9% / +10)
82,524 (+0.1% / +87)
4.5107(-0.0023) (885+0 votes)
102
MyIPCam
67,506 (+0.1% / +100)
3.7797(+0.0000) (740+0 votes)
62 (+5.1% / +3)
53 (+6.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
54,543 (+2.0% / +1,077)
4.4633(+0.0000) (518+0 votes)
35,999 (+0.4% / +148)
4.6806(-0.0009) (407+2 votes)
107
U4a
44 (-4.3% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
27,894 (+1.0% / +264)
4.8249(+0.0000) (788+0 votes)
53,283 (-0.5% / -259)
4.5591(+0.0000) (127+0 votes)
44,739 (+0.1% / +37)
4.5823(+0.0000) (316+0 votes)
62,241 (+1.8% / +1,100)
3.4368(+0.0000) (174+0 votes)
42,358 (-0.8% / -362)
3.7077(+0.0000) (130+0 votes)
50 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (+25.0% / +2)
30,730 (+1.4% / +424)
3.8624(+0.0000) (298+0 votes)
35,540 (+0.4% / +155)
4.6476(+0.0000) (105+0 votes)
47 (+27.0% / +10)
30,969 (+0.4% / +117)
3.8849(+0.0000) (139+0 votes)
28,846 (+0.1% / +18)
4.2562(+0.0000) (121+0 votes)
24,973 (+3.7% / +882)
4.4436(+0.0000) (257+0 votes)
121
Flip this
37,937 (+0.7% / +256)
3.5036(+0.0000) (139+0 votes)
19,011 (+0.1% / +12)
4.271(+0.0013) (572+1 votes)
18,669 (-0.5% / -88)
3.8739(-0.0170) (111+1 votes)
12,434 (-0.4% / -44)
4.7692(+0.0000) (130+0 votes)
18,302 (+3.4% / +601)
4.2639(+0.0000) (72+0 votes)
13,452 (-0.0% / -4)
4.1375(+0.0000) (531+0 votes)
35 (+16.7% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21,048 (-0.6% / -136)
3.6267(+0.0000) (150+0 votes)
129
Solitaire
4,315 (+3.9% / +160)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
16,975 (+0.5% / +81)
4.3636(+0.0000) (33+0 votes)
16,549 (+1.2% / +203)
3.8529(+0.0000) (34+0 votes)
10,307 (+4.3% / +424)
4.9459(+0.0000) (74+0 votes)
33 (-5.7% / -2)
14,820 (+7.8% / +1,078)
4.4889(+0.0000) (45+0 votes)
12,104 (-0.1% / -17)
3.8471(+0.0000) (85+0 votes)
14,449 (+0.3% / +45)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
18,827 (+0.2% / +38)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
13,771 (+0.4% / +56)
3.2077(+0.0000) (130+0 votes)
2,582 (+5.5% / +135)
3.6842(+0.0175) (19+1 votes)
7,363 (+0.8% / +58)
4.3859(+0.0000) (425+0 votes)
9,384 (+0.3% / +26)
4.4091(+0.0000) (66+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
10,981 (-0.4% / -39)
3.5433(+0.0000) (127+0 votes)
145
Good News
4,470 (+0.2% / +11)
4.7778(+0.0000) (207+0 votes)
14,756 (-0.3% / -41)
8,489 (+0.2% / +13)
4.6579(+0.0000) (38+0 votes)
5,486 (+0.8% / +46)
4.9296(+0.0000) (71+0 votes)
149
Copy Link
7,726 (+0.1% / +11)
4.1481(+0.0000) (54+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
151
SafeWeb
25 (+8.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,894 (+1.9% / +150)
3.75(+0.0000) (24+0 votes)
4,995 (-0.2% / -10)
4.7619(+0.0000) (63+0 votes)
7,703 (+0.1% / +6)
3.8261(+0.0000) (23+0 votes)
5,715 (+0.4% / +23)
3.9198(+0.0000) (162+0 votes)
6,315 (+0.2% / +10)
3.9091(+0.0000) (66+0 votes)
7,320 (-0.8% / -59)
4.5714(+0.0000) (21+0 votes)
6,840 (+1.0% / +69)
3.3528(+0.0000) (343+0 votes)
4,941 (+1.2% / +58)
4.2583(+0.0000) (151+0 votes)
6,352 (+0.7% / +45)
4.5556(+0.0000) (18+0 votes)
5,441 (+1.4% / +76)
4.2449(+0.0000) (49+0 votes)
1,502 (+5.1% / +73)
4.1667(+0.0667) (12+2 votes)
3,911 (-0.4% / -16)
4.4076(+0.0000) (211+0 votes)
4,038 (+1.0% / +40)
4.5759(-0.0228) (158+1 votes)
4,820 (-1.7% / -83)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
4,879 (+0.2% / +11)
4.6111(+0.0000) (36+0 votes)
5,033 (+8.6% / +399)
4.2353(+0.0000) (17+0 votes)
7,410 (+6.8% / +469)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
169
Crontabs
4,465 (+1.4% / +61)
4.3333(+0.0000) (30+0 votes)
5,442 (-1.8% / -98)
3.1905(+0.0000) (21+0 votes)
3,648 (+0.3% / +11)
3.8769(+0.0175) (65+1 votes)
5,321 (+8.5% / +415)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,591 (+0.4% / +22)
2.7143(+0.0000) (7+0 votes)
4,365 (-0.0% / -2)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
3,430 (+3.2% / +107)
4.6167(+0.0000) (60+0 votes)
5,298 (+7.4% / +364)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
3,161 (+0.5% / +16)
4.4306(+0.0000) (72+0 votes)
4,501 (-0.1% / -6)
3.4348(+0.0000) (23+0 votes)
4,061 (+1.6% / +64)
3.4516(+0.0000) (62+0 votes)
4,120 (+0.4% / +15)
3.0444(+0.0000) (45+0 votes)
2,831 (+4.2% / +113)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
2,135 (+2.0% / +42)
4.8511(+0.0000) (47+0 votes)
3,140 (+1.6% / +48)
4.2273(+0.0000) (22+0 votes)
184
SCPper
2,215 (+0.7% / +15)
4.6857(+0.0000) (35+0 votes)
4,028 (+5.1% / +197)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,614 (+0.0% / +2)
1.9789(+0.0000) (95+0 votes)
2,953 (+4.0% / +113)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
4,416 (-0.5% / -23)
2.0(+0.0000) (63+0 votes)
2,659 (+2.3% / +59)
4.6429(+0.0000) (28+0 votes)
3,203 (+5.5% / +166)
3.0385(+0.0000) (26+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,686 (+4.4% / +71)
4.9583(+0.0000) (24+0 votes)
3,175 (+11.6% / +330)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
3,161 (+0.8% / +26)
3.1333(+0.0000) (15+0 votes)
2,944 (+7.7% / +211)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,521 (+5.7% / +136)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,061 (+0.6% / +13)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
3,380 (+9.8% / +301)
1,967 (-0.4% / -7)
4.4667(+0.0000) (30+0 votes)
889 (+2.2% / +19)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
2,481 (-0.7% / -18)
3.5333(+0.0000) (15+0 votes)
202
Epiverse
1,886 (+1.4% / +26)
3.7059(+0.0000) (17+0 votes)
1,791 (+1.0% / +17)
4.2174(+0.0000) (23+0 votes)
2,857 (+1.0% / +28)
2.4348(+0.0000) (23+0 votes)
1,636 (-0.2% / -3)
3.75(+0.0000) (36+0 votes)
1,850 (+10.8% / +180)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,555 (+0.3% / +5)
4.3636(+0.0000) (22+0 votes)
2,081 (+0.2% / +4)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,222 (+0.9% / +11)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
1,360 (+0.4% / +5)
4.1778(+0.0000) (45+0 votes)
2,258 (+11.8% / +238)
1,822 (+6.7% / +115)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,066 (+12.2% / +224)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,661 (-0.6% / -10)
3.1667(+0.0000) (18+0 votes)
38,093 (+0.4% / +163)
3.8116(+0.0000) (69+0 votes)
1,167 (+1.4% / +16)
4.6333(+0.0000) (30+0 votes)
1,421 (+10.8% / +139)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,581 (+4.2% / +64)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,235 (-0.7% / -9)
3.7222(+0.0000) (18+0 votes)
1,611 (+0.0% / +0)
3.1111(+0.0000) (9+0 votes)
1,862 (+8.1% / +140)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,278 (+3.3% / +41)
3.3158(+0.0000) (95+0 votes)
1,067 (+0.9% / +9)
4.4286(+0.0000) (21+0 votes)
922 (-0.1% / -1)
4.0(+0.0000) (37+0 votes)
1,571 (+10.2% / +145)
1,542 (+10.8% / +150)
1,305 (+1.3% / +17)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,504 (+3.3% / +48)
1.6351(+0.0000) (559+0 votes)
1,497 (+8.1% / +112)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
230
Xpath0r
11 (-8.3% / -1)
231
MealClip
879 (+0.8% / +7)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
802 (+1.0% / +8)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
717 (-0.6% / -4)
4.8889(+0.0000) (18+0 votes)
1,349 (+4.6% / +59)
1,341 (+6.8% / +85)
1,132 (+0.9% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
947 (-0.6% / -6)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
1,286 (+26.9% / +273)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
757 (+0.8% / +6)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
241
DS Helper
825 (+1.1% / +9)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
875 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
742 (+0.1% / +1)
3.75(+0.0000) (20+0 votes)
1,159 (+0.6% / +7)
4.0(-1.0000) (1+0 votes)
930 (+6.5% / +57)
3.3333(+0.0000) (18+0 votes)
732 (-2.9% / -22)
3.7895(+0.0000) (19+0 votes)
512 (+0.8% / +4)
4.7941(+0.0000) (34+0 votes)
753 (-1.4% / -11)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
920 (+3.5% / +31)
2.8182(+0.0000) (11+0 votes)
922 (+1.0% / +9)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
855 (-1.3% / -11)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,081 (+3.6% / +38)
585 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
1,042 (+22.0% / +188)
722 (+0.8% / +6)
3.875(+0.0000) (8+0 votes)
638 (-2.0% / -13)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
696 (+6.9% / +45)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
811 (-1.9% / -16)
3.125(+0.0000) (8+0 votes)
900 (+1.0% / +9)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
631 (-0.5% / -3)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
638 (-0.6% / -4)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
263
VKleaner
506 (-2.7% / -14)
4.5526(+0.0000) (38+0 votes)
264
ARCHS4
555 (+2.4% / +13)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
728 (+1.4% / +10)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
657 (+2.3% / +15)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
841 (+0.8% / +7)
1.5556(+0.0000) (27+0 votes)
471 (+1.3% / +6)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
834 (+4.2% / +34)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
507 (+0.2% / +1)
4.2857(+0.0000) (21+0 votes)
670 (+7.5% / +47)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
272
SEO Tools
574 (-1.2% / -7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
765 (+0.9% / +7)
2.6(+0.0000) (10+0 votes)
513 (+1.8% / +9)
4.0769(+0.0000) (13+0 votes)
748 (+19.7% / +123)
451 (-0.2% / -1)
5.0(+0.3000) (9-1 votes)
604 (+1.5% / +9)
3.1875(+0.0000) (16+0 votes)
494 (+1.4% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
708 (+8.4% / +55)
280
No Miner
510 (-0.6% / -3)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
587 (+12.2% / +64)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
685 (+4.3% / +28)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
184 (+5.7% / +10)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
401 (-1.0% / -4)
4.3438(+0.0000) (32+0 votes)
675 (+6.6% / +42)
675 (+2.4% / +16)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
369 (+3.9% / +14)
4.2745(+0.0000) (51+0 votes)
399 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
628 (+13.6% / +75)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
627 (+0.8% / +5)
2.3333(+0.0000) (9+0 votes)
606 (+6.9% / +39)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
432 (+3.3% / +14)
3.6515(+0.0000) (66+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
389 (+3.7% / +14)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
580 (-0.3% / -2)
1.8333(+0.0000) (12+0 votes)
476 (+4.6% / +21)
3.4615(+0.0000) (13+0 votes)
557 (+19.0% / +89)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
331 (+1.2% / +4)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
383 (+2.4% / +9)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
385 (+1.3% / +5)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)