extension ExtPose

Keyword: goal -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
118,099 (+2.6% / +3,022)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
47,016 (+9.4% / +4,042)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12,390 (+5.4% / +630)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
3,028 (+0.2% / +6)
4.8(+0.0000) (156+0 votes)
868 (-0.5% / -4)
3.7(+0.0000) (52+0 votes)
2,558 (+13.2% / +298)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
45,941 (+5.3% / +2,316)
1,852 (+14.1% / +229)
5.0(+0.0000) (4+1 votes)
410 (-2.4% / -10)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
490 (+30.3% / +114)
889 (-0.1% / -1)
2,560 (+3.1% / +77)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
289 (-3.0% / -9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
44,892 (+0.0% / +14)
4.9(+0.0000) (1,227+0 votes)
12,500 (+0.1% / +17)
4.0(+0.0000) (53+0 votes)
1,017 (-1.3% / -13)
3.9(+0.0000) (21+0 votes)
3,065 (+0.2% / +6)
4.6(+0.0000) (79+0 votes)
140 (+2.2% / +3)
62,039 (-0.2% / -140)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
688 (-0.7% / -5)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
93 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
630 (+1.8% / +11)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
45 (-4.3% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
272 (-1.4% / -4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
65 (+4.8% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
41 (+7.9% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
348 (-1.1% / -4)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
8,917 (-1.3% / -120)
582,026 (-0.0% / -111)
4.8(+0.0000) (6,515+20 votes)
163 (-1.8% / -3)
2.4(+0.0000) (13+0 votes)
3,518 (+0.3% / +10)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
9,222 (+0.1% / +12)
4.3(+0.0000) (71+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
1,556,808 (+0.2% / +2,901)
4.7(+0.0000) (9,396-1 votes)
1,854 (+0.8% / +15)
148,916 (+10.0% / +13,568)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
95 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
846,731 (+0.2% / +1,961)
4.8(+0.0000) (4,261+260 votes)
907,855 (+0.1% / +989)
4.7(+0.0000) (1,955+8 votes)
596,202 (+0.3% / +1,615)
4.7(+0.0000) (879+8 votes)
509,719 (+36.7% / +136,803)
4.7(+0.0000) (358+31 votes)
726,111 (+0.0% / +350)
4.6(+0.0000) (307+1 votes)
755,853 (-0.7% / -5,675)
3.5(+0.0000) (1,058+0 votes)
541,445 (+0.4% / +2,077)
4.6(+0.0000) (263+0 votes)
139 (+5.3% / +7)
237,945 (+0.1% / +344)
4.5(+0.0000) (439+0 votes)
49
uMatrix
99,389 (+0.2% / +180)
4.7(+0.0000) (798+0 votes)
143,181 (+0.0% / +54)
4.8(+0.0000) (87+0 votes)
571 (-0.5% / -3)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
67,338 (+0.0% / +13)
4.4(+0.0000) (9,715-2 votes)
169,213 (-0.1% / -108)
3.7(+0.2000) (7+1 votes)
1,269 (-1.2% / -15)
2,176 (+1.1% / +23)
4.9(+0.0000) (78+0 votes)
264 (+3.1% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
304 (+4.8% / +14)
31,954 (-21.8% / -8,918)
1,376 (+2.3% / +31)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
145 (+0.7% / +1)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
86 (-2.3% / -2)
216 (-0.5% / -1)
357 (-3.3% / -12)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
17,144 (-0.6% / -112)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,775 (-1.2% / -107)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
10,578 (+0.5% / +51)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
7,907 (-0.5% / -38)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
8,762 (+0.8% / +72)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
7,386 (-3.1% / -235)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,099 (-0.4% / -15)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
3,080 (-1.0% / -32)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
3,943 (-0.6% / -22)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,181 (+1.2% / +26)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
3,937 (+3.3% / +127)
1.7(+0.0000) (3+0 votes)
113 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,985 (+1.0% / +20)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
2,435 (-4.8% / -124)
35 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
51 (+4.1% / +2)
184 (-2.1% / -4)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
7,426 (-0.5% / -40)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
751 (+0.5% / +4)
5,998 (-0.3% / -21)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
32 (+3.2% / +1)
621 (-1.3% / -8)
615 (+3.4% / +20)
87
Charma
473 (+1.1% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
530 (-1.7% / -9)
298 (-2.0% / -6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
397 (-1.5% / -6)
381 (-0.3% / -1)
22 (+4.8% / +1)
312 (+2.0% / +6)
214 (+7.5% / +15)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
144,290 (+0.2% / +234)
4.7(+0.0000) (63+0 votes)
104,020 (+0.5% / +543)
4.6(+0.0000) (3,487+2 votes)
16 (+33.3% / +4)
98
FUTBIN
102,457 (+2.0% / +1,991)
4.0(+0.0000) (272+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
179 (-3.8% / -7)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
64,979 (-1.9% / -1,258)
4.7(+0.0000) (192+0 votes)
102
Bosa
24 (-7.7% / -2)
173,719 (-1.7% / -2,998)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
56 (+3.7% / +2)
175 (+4.2% / +7)
144 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
107
MoodSpace
89 (-5.3% / -5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
108 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
118 (-2.5% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
134 (-1.5% / -2)
108 (-3.6% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
114 (+5.6% / +6)
34 (-2.9% / -1)
114
Softwater
19 (-9.5% / -2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
80 (+5.3% / +4)
67 (+8.1% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
119
niat
9 (-10.0% / -1)
3,849 (+0.8% / +31)
4.9(+0.0000) (53+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
14,760 (+4.2% / +590)
7,489 (+3.4% / +248)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
43 (+7.5% / +3)
125
Focus Pro
35 (-7.9% / -3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,370 (+0.2% / +5)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
2,236 (+0.0% / +0)
3,234,457 (-0.4% / -13,427)
4.0(+0.0000) (925+0 votes)
1,387 (+1.1% / +15)
4.7(+0.0000) (51+0 votes)
3,745,574 (+1.0% / +38,678)
4.0(+0.0000) (124+1 votes)
2,194,456 (-0.5% / -10,917)
4.7(+0.0000) (2,344+0 votes)
2,318,672 (+0.1% / +1,711)
4.6(+0.0000) (768+2 votes)
133
Goals
5 (+0.0% / +0)
24 (+4.3% / +1)
872,984 (+0.1% / +1,189)
4.6(+0.0000) (18,576+2 votes)
1,409,593 (+0.0% / +172)
4.4(+0.1000) (323+90 votes)
94 (+0.0% / +0)
138
evyAI
956 (+3.2% / +30)
5.0(+0.0000) (22+1 votes)
88 (+0.0% / +0)
140
2048 Game
791,856 (+0.1% / +884)
4.7(-0.1000) (305+7 votes)
19 (+18.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,185,905 (+0.9% / +10,380)
3.3(+0.0000) (2,611+0 votes)
1,634 (-0.2% / -4)
1,033,450 (+2.6% / +26,507)
4.8(-0.2000) (22+1 votes)
1,175,384 (+1.9% / +22,231)
3.8(-0.1000) (31+1 votes)
146
PotMyFund
7 (+16.7% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
17 (-5.6% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
563,316 (-0.1% / -553)
3.9(+0.0000) (612-1 votes)
1,416,719 (+2.7% / +36,619)
2.6(+0.0000) (97+0 votes)
1,291 (+1.1% / +14)
346,039 (+0.3% / +1,127)
4.7(+0.0000) (406+2 votes)
19 (+18.8% / +3)
950 (+2.2% / +20)
2.7(+0.0000) (14+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
440,906 (+0.2% / +881)
3.7(+0.0000) (255+3 votes)
592,519 (-0.2% / -1,071)
3.5(+0.0000) (259+0 votes)
546,980 (+0.7% / +3,753)
3.2(+0.0000) (656+2 votes)
197,015 (-0.0% / -4)
4.7(+0.0000) (624+0 votes)
251,191 (-0.2% / -620)
4.5(+0.0000) (1,090+0 votes)
73,515 (+0.1% / +99)
4.4(+0.0000) (310+0 votes)
296,959 (+1.9% / +5,519)
3.8(+0.0000) (306+1 votes)
3 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
795 (-2.0% / -16)
1.7(+0.0000) (6+0 votes)
214,541 (-0.3% / -621)
4.2(+0.0000) (54+0 votes)
47,631 (-0.2% / -87)
4.6(+0.0000) (95+1 votes)
59,749 (-0.5% / -319)
4.8(+0.0000) (2,260+1 votes)
150,016 (-0.0% / -18)
4.6(+0.0000) (233+0 votes)
77,116 (+1.2% / +938)
4.9(+0.0000) (721+4 votes)
159,171 (+1.0% / +1,536)
4.3(+0.0000) (116+1 votes)
172
Dino 3D
146,903 (+18.7% / +23,195)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
37,505 (-0.2% / -60)
4.7(+0.0000) (6,997+0 votes)
88,564 (+3.1% / +2,689)
4.5(+0.0000) (387+7 votes)
117,071 (+83.3% / +53,215)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
53,905 (+0.1% / +29)
4.7(+0.0000) (228+0 votes)
282 (+0.7% / +2)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
429 (+5.7% / +23)
36,700 (-0.5% / -169)
3.0 (2 votes)
37,058 (+2,064.6% / +35,346)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
291 (-0.7% / -2)
3.4(+0.0000) (18+0 votes)
182
Klynk
246 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
131 (-6.4% / -9)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
39,891 (+58.0% / +14,645)
5.0(+0.0000) (56+0 votes)
185
Unimind
134 (+5.5% / +7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
53,459 (+0.2% / +84)
4.2(+0.0000) (54+0 votes)
28,126 (-0.5% / -148)
4.7(+0.0000) (232+0 votes)
35,350 (-1.8% / -656)
4.6(+0.0000) (439+0 votes)
41,296 (-0.4% / -165)
4.3(+0.0000) (96+0 votes)
43,732 (+31.6% / +10,499)
4.1(+0.0000) (65+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
33,021 (-0.3% / -83)
3.8(+0.0000) (306+0 votes)
36,729 (-0.0% / -14)
4.8(+0.0000) (26-1 votes)
70,865 (+0.3% / +234)
2.5(+0.0000) (59+0 votes)
26,721 (+63.9% / +10,419)
4.8(+0.0000) (68+0 votes)
271 (+4.2% / +11)
35,484 (-0.5% / -163)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
10,021 (+0.1% / +14)
4.5(+0.0000) (64+1 votes)
22,760 (-0.5% / -122)
4.6(+0.0000) (370+0 votes)
200
Snake
31,519 (+0.1% / +34)
4.2(+0.0000) (39+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
202
AnCoRa
8 (-11.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
23,207 (+0.4% / +86)
4.6(+0.0000) (197+0 votes)
34,174 (+1.7% / +579)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
205
Hey Habit
7,790 (+0.0% / +1)
4.3(+0.0000) (102+0 votes)
18,185 (+0.5% / +88)
4.7(+0.0000) (68+0 votes)
16,628 (+1.5% / +253)
4.5(+0.0000) (608+0 votes)
208
Mind Map
26,346 (-0.0% / -6)
3.8(+0.0000) (25+0 votes)
11,407 (-0.2% / -27)
4.8(+0.0000) (267+0 votes)
15,593 (+0.2% / +28)
4.5(+0.0000) (388+0 votes)
12,316 (+1.0% / +121)
4.7(+0.0000) (119+0 votes)
20,915 (-0.2% / -40)
4.4(+0.0000) (33+0 votes)
23,737 (-0.2% / -45)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
22,908 (-0.0% / -7)
4.0(+0.0000) (11+0 votes)
25,251 (-0.5% / -125)
3.2(+0.1000) (22+1 votes)
16,496 (+0.9% / +150)
3.8(+0.0000) (49+0 votes)
217
retire.js
21,197 (+0.8% / +173)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
16,102 (+0.2% / +34)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
11,563 (+0.9% / +101)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
14,408 (+0.2% / +34)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
16,270 (-0.4% / -60)
4.3(+0.0000) (18+0 votes)
18 (+12.5% / +2)
16,399 (+2.6% / +418)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
224
Alarm Me!
16,667 (-0.0% / -3)
3.6(+0.0000) (117+0 votes)
23,712 (+2.4% / +545)
12,258 (+0.3% / +33)
4.2(+0.0000) (53+0 votes)
11,620 (-0.3% / -37)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
13,797 (-0.6% / -84)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
13,393 (+0.6% / +85)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
12,094 (-0.4% / -52)
4.3(+0.0000) (39+0 votes)
11,302 (-0.0% / -5)
4.4(+0.0000) (58+0 votes)
75 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,164 (+0.3% / +32)
4.1(+0.0000) (67+0 votes)
6,819 (-0.2% / -15)
5.0(+0.0000) (87+0 votes)
236
FF Unit
8 (+14.3% / +1)
17,500 (+1.9% / +333)
2.6(+0.0000) (17+0 votes)
14,612 (+1.6% / +226)
3.7(+0.7000) (3+1 votes)
9,302 (+0.8% / +70)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
7,304 (+0.3% / +19)
4.8(+0.0000) (37+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
242
iSlide
7,212 (+0.4% / +32)
3.8(+0.0000) (151+0 votes)
6,493 (+0.0% / +3)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
244
Muncher
19,657 (+73.3% / +8,313)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,013 (+0.6% / +29)
4.8(+0.1000) (81-1 votes)
8,139 (+2.1% / +167)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
247
One Trail
55 (+3.8% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
75 (+4.2% / +3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,443 (-0.5% / -7)
4.8(+0.0000) (135+0 votes)
3,361 (+168.9% / +2,111)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
9,869 (+0.3% / +34)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
8,871 (+0.2% / +20)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
253
Ethiq
7,422 (-2.9% / -223)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,129 (-0.6% / -45)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
55 (+10.0% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,379 (+4.3% / +427)
5,439 (-2.3% / -126)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
258
Swiperino
7,371 (+2.8% / +202)
3.5(+0.0000) (59+0 votes)
9,813 (+0.8% / +77)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
260
HeroMode
14 (+16.7% / +2)
6,170 (+1.3% / +81)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
6,068 (+0.6% / +39)
4.4(+0.0000) (17+0 votes)
4,573 (-1.7% / -79)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
4,745 (-0.2% / -9)
4.5(+0.0000) (80+0 votes)
5,774 (+0.7% / +39)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
5,840 (-2.4% / -144)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
7,874 (+0.5% / +37)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,673 (-0.1% / -5)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
3,105 (+0.9% / +29)
4.9(+0.0000) (90+0 votes)
6,484 (+0.5% / +32)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
4,600 (+0.6% / +27)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
7,385 (+1.0% / +73)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
3,561 (+0.7% / +23)
4.7(+0.0000) (42+0 votes)
4,288 (-0.8% / -36)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
4,504 (-0.4% / -19)
4.2(+0.0000) (35+0 votes)
4,435 (+0.3% / +14)
4.0(+0.0000) (39+0 votes)
4,185 (-0.0% / -1)
4.2(+0.0000) (50+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
6,316 (+0.1% / +6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
282
Intention
62 (+1.6% / +1)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
6,097 (+0.4% / +27)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,446 (-1.3% / -58)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,293 (-1.2% / -74)
4,213 (+0.0% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,779 (+0.9% / +43)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
4,375 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (23+0 votes)
4,254 (+2.5% / +104)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,823 (-0.4% / -8)
5.0(+0.0000) (120+0 votes)
3,301 (+0.7% / +23)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
292
BitMask
3,785 (+1.2% / +44)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
52 (+8.3% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,343 (+0.5% / +20)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,708 (-0.2% / -6)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
3,279 (+0.7% / +23)
4.1(+0.0000) (16+0 votes)
52 (-10.3% / -6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)