extension ExtPose

Keyword: beta

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
52,655 (+0.2% / +96)
4.7975(+0.0000) (242+0 votes)
258,699 (+0.4% / +1,132)
4.7292(+0.0000) (3,918+0 votes)
15,743 (+1.4% / +220)
2.3441(+0.0000) (93+0 votes)
1,493 (-1.8% / -28)
3.0323(+0.0000) (31+0 votes)
781 (-0.5% / -4)
4.418(+0.0000) (122+0 votes)
66,729 (+0.2% / +153)
4.1964(+0.0012) (672+1 votes)
8,489 (+0.2% / +13)
4.6579(+0.0000) (38+0 votes)
243 (+5.2% / +12)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
129,757 (-0.5% / -628)
4.0482(+0.0000) (747+0 votes)
237 (+0.4% / +1)
4.717(+0.0000) (53+0 votes)
13,297 (+0.9% / +116)
4.6786(+0.0000) (28+0 votes)
775 (-10.5% / -91)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,073 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
28,954 (+0.6% / +169)
4.3348(+0.0000) (224+0 votes)
62,705 (+5.5% / +3,276)
4.2581(+0.0000) (31+0 votes)
6,104 (+1.2% / +72)
3.7436(+0.0000) (39+0 votes)
131 (+0.0% / +0)
4.9658(+0.0000) (117+0 votes)
18,082 (+0.3% / +61)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
135,228 (-0.2% / -283)
4.1299(+0.0000) (1,155+0 votes)
5,566 (+0.6% / +31)
4.4706(+0.0000) (34+0 votes)
5,816 (+0.3% / +19)
3.0(+0.0000) (36+0 votes)
31,308 (+0.4% / +129)
4.2999(+0.0000) (667+0 votes)
352,463 (+0.4% / +1,408)
4.2108(+0.0001) (8,869+1 votes)
286,620 (+0.5% / +1,360)
4.4429(+0.0000) (2,188+0 votes)
21,924 (+0.5% / +115)
3.8828(+0.0000) (256+0 votes)
24,743 (+0.3% / +68)
4.3382(+0.0000) (68+0 votes)
1,723 (-0.3% / -5)
4.6667(+0.0000) (18+0 votes)
2,965 (+0.8% / +23)
4.8438(+0.0000) (32+0 votes)
1,920 (+0.2% / +4)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
665 (+3.4% / +22)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,967 (-0.4% / -8)
4.8349(+0.0000) (109+0 votes)
637 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
128,186 (+0.1% / +126)
3.7905(+0.0000) (740+0 votes)
116,193 (+0.4% / +425)
4.5662(+0.0000) (1,383+0 votes)
475 (+3.0% / +14)
4.6389(+0.0000) (36+0 votes)
1,316 (-0.3% / -4)
3.7879(+0.0000) (33+0 votes)
2,126 (-0.7% / -16)
3.828(+0.0000) (93+0 votes)
9,883 (+0.9% / +91)
4.8421(+0.0000) (19+0 votes)
8,663 (-0.1% / -5)
4.3094(+0.0000) (139+0 votes)
8,468 (+0.7% / +55)
4.4537(+0.0051) (108+1 votes)
8,066 (+1.6% / +128)
4.5574(+0.0000) (61+0 votes)
234 (+4.5% / +10)
5,711 (+0.1% / +5)
4.5912(+0.0000) (137+0 votes)
6,208 (-0.1% / -6)
3.8732(+0.0000) (71+0 votes)
7,528 (-0.6% / -45)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
363 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,541 (+0.6% / +38)
3.8947(+0.0000) (19+0 votes)
286 (+1.8% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,225,618 (+0.4% / +4,548)
4.6863(+0.0001) (12,053+2 votes)
346 (+1.2% / +4)
2.3333(+0.0000) (9+0 votes)
4,700 (+0.0% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,185 (+0.6% / +20)
4.8636(+0.0000) (22+0 votes)
2,988 (+0.3% / +9)
4.124(+0.0000) (129+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
606 (-1.5% / -9)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
728 (+0.6% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
499 (-0.4% / -2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
2,683 (+5.4% / +137)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
659 (+1.5% / +10)
201 (+0.5% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
153 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,366 (+1.2% / +29)
4.0588(+0.0000) (17+0 votes)
140,085 (+0.5% / +670)
4.4961(-0.0059) (510+4 votes)
2,564 (-1.2% / -30)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,821 (+0.3% / +5)
3.6667(+0.0000) (24+0 votes)
197 (+12.6% / +22)
10,459 (+0.2% / +25)
3.9837(+0.0000) (246+0 votes)
258 (+1.2% / +3)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
94 (-2.1% / -2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
257 (+1.6% / +4)
3.84(+0.0000) (25+0 votes)
1,464 (+0.8% / +12)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
396 (-1.0% / -4)
1.8333(+0.0000) (12+0 votes)
344 (+4.6% / +15)
3.4286(+0.0000) (7+0 votes)
272 (+11.0% / +27)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
15,426 (+0.6% / +85)
1.6121(+0.0000) (116+0 votes)
245 (+1.2% / +3)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
6,262 (+0.0% / +0)
3.9375(+0.0000) (128+0 votes)
226 (+2.3% / +5)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
238 (-0.8% / -2)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
787 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
850 (-0.5% / -4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
218 (-10.3% / -25)
988 (+0.8% / +8)
3.0(+0.0000) (12+0 votes)
782 (-0.1% / -1)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
587 (-0.8% / -5)
4.6667(+0.0000) (18+0 votes)
881 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
602 (+1.3% / +8)
4.3793(+0.0000) (58+0 votes)
811 (+1.1% / +9)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
862 (+0.0% / +0)
2.8824(+0.0000) (17+0 votes)
262,987 (+11.8% / +27,739)
3.5455(+0.0000) (11+0 votes)
50,344 (+4.9% / +2,334)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
712 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+1 votes)
186 (-3.6% / -7)
127 (-2.3% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
71,284 (+3.1% / +2,143)
4.0767(+0.0000) (900+0 votes)
445 (+0.5% / +2)
4.4717(+0.0000) (53+0 votes)
3,946 (+2.2% / +86)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
158 (-0.6% / -1)
2.3636(+0.0000) (11+0 votes)
472 (+1.3% / +6)
3.2632(+0.0000) (38+0 votes)
439 (+2.8% / +12)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
404 (+2.8% / +11)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
327 (-2.1% / -7)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
345 (+1.2% / +4)
3.9375(+0.0000) (16+0 votes)
369 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
409 (-0.2% / -1)
3.2143(+0.0000) (14+0 votes)
111 (+3.7% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
581 (+19.8% / +96)
385 (+1.3% / +5)
3.1304(+0.0000) (23+0 votes)
406 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
460 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,222 (+0.9% / +11)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
437 (+1.6% / +7)
327 (-1.5% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
491 (+18.3% / +76)
340 (-1.4% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,229 (-2.1% / -26)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
357 (-0.8% / -3)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
34 (+9.7% / +3)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
164 (-3.5% / -6)
4.7778(+0.0000) (36+0 votes)
242 (+1.3% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
277 (+11.7% / +29)
4.0909(+0.0000) (11+0 votes)
229 (+1.3% / +3)
4.375(+0.0000) (16+0 votes)
22,121 (+2.0% / +425)
4.5873(+0.0067) (63+1 votes)
69 (-1.4% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
277 (-0.4% / -1)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
226 (+5.1% / +11)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
5,934 (+0.4% / +23)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
194 (-2.5% / -5)
4.2941(+0.0000) (17+0 votes)
6,573 (+1.0% / +65)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
292 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
59 (+1.7% / +1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
132
EarthTab
228 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
21,288 (+0.2% / +44)
3.6552(+0.0000) (87+0 votes)
60 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,009 (+0.4% / +12)
4.6923(+0.0000) (52+0 votes)
136
IPM Beta
75 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
118 (-0.8% / -1)
4.7895(+0.0000) (38+0 votes)
66 (-4.3% / -3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
181 (-0.5% / -1)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
144 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
241 (-0.8% / -2)
191 (+1.1% / +2)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
4.5161(+0.0000) (31+0 votes)
20 (-9.1% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
182 (+4.0% / +7)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
224 (-0.4% / -1)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
76 (+10.1% / +7)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
220 (+5.8% / +12)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,693,421 (+0.4% / +9,746)
4.7677(+0.0000) (63,760+1 votes)
59 (+5.4% / +3)
154 (-2.5% / -4)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
119 (+0.8% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
161 (-3.0% / -5)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
45 (+7.1% / +3)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,755 (+0.4% / +20)
4.6533(+0.0000) (150+0 votes)
1,925 (+1.9% / +35)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
1,977 (-1.1% / -22)
2.7857(+0.0000) (14+0 votes)
45 (+4.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,230 (-1.2% / -52)
4.375(+0.0000) (48+0 votes)
300 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
133 (+0.8% / +1)
9 (+0.0% / +0)
3,665 (+1.1% / +40)
4.5(+0.0000) (82+0 votes)
1,086 (+0.3% / +3)
4.15(+0.0000) (100+0 votes)
115 (-5.0% / -6)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,028 (+2.2% / +22)
4.6875(+0.0000) (16+0 votes)
119 (+6.2% / +7)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,775 (+0.5% / +8)
2.5667(+0.0000) (30+0 votes)
89 (+7.2% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
3.7273(+0.0000) (11+0 votes)
981,153 (+0.9% / +8,403)
4.5656(-0.0001) (16,547+4 votes)
93 (+13.4% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
176
Yipp BETA
73 (-3.9% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,349 (-0.5% / -7)
2.2(+0.0000) (10+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
75 (+1.4% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
72 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,108 (-0.4% / -8)
4.6154(+0.0000) (26+0 votes)
80 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
273 (+3.4% / +9)
50 (+0.0% / +0)
4.5882(+0.0000) (17+0 votes)
2,289 (+1.4% / +31)
3.3448(+0.0000) (29+0 votes)
70 (+2.9% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
21 (-8.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
188
Stylus
341,201 (+0.4% / +1,234)
4.6889(+0.0005) (675+1 votes)
69 (+1.5% / +1)
61 (+1.7% / +1)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
192
WWA Beta
19 (-5.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
444,159 (-3.0% / -13,906)
4.9091(+0.0000) (22+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
41 (+7.9% / +3)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
381 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
44 (+4.8% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
124 (+2.5% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
412 (-11.8% / -55)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
55 (+3.8% / +2)
44 (+7.3% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
42 (-4.5% / -2)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
333,165 (+0.4% / +1,391)
3.1174(+0.0000) (741+0 votes)
179,089 (+0.1% / +236)
4.6276(+0.0026) (1,469+53 votes)
431 (-0.9% / -4)
3.3333(+0.0000) (12+0 votes)
44 (-10.2% / -5)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
89 (+1.1% / +1)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
356 (-0.6% / -2)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
374 (+1.4% / +5)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
45 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
34 (-20.9% / -9)
42 (-2.3% / -1)
253 (+2.0% / +5)
4.2857(+0.0000) (21+0 votes)
17 (+70.0% / +7)
351 (-0.8% / -3)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
73,173 (+2.6% / +1,863)
3.8352(+0.0000) (722+0 votes)
203 (+3.6% / +7)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
86,430 (+1.4% / +1,211)
4.2264(+0.0000) (106+0 votes)
37,215 (+3.1% / +1,104)
4.8034(+0.0000) (758+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
29 (-12.1% / -4)
54,864 (+0.2% / +123)
4.3255(+0.0000) (381+0 votes)
35 (+12.9% / +4)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
206 (+1.5% / +3)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
33,788 (+1.1% / +373)
4.7901(+0.0013) (162+1 votes)
181 (-0.5% / -1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
220 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
238
Omnibug
50,064 (+0.9% / +442)
4.3(+0.0000) (40+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
240
zTag Beta
18 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (18+0 votes)
34,420 (+0.0% / +14)
4.1983(+0.0000) (343+0 votes)
416 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
15,708 (+0.4% / +60)
4.8065(+0.0000) (496+0 votes)
24 (+14.3% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
26,109 (-0.2% / -65)
4.1513(+0.0000) (152+0 votes)
21,558 (+0.4% / +90)
3.8354(+0.0000) (328+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
22 (-4.3% / -1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
24,124 (+0.2% / +54)
3.4098(+0.0000) (183+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
47 (+9.3% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18,302 (+3.4% / +601)
4.2639(+0.0000) (72+0 votes)
15,664 (+0.7% / +105)
4.9231(+0.0000) (26+0 votes)
273 (-0.7% / -2)
20 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
258
Mix
16,622 (+1.2% / +195)
4.0833(+0.0000) (24+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
79 (+6.8% / +5)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
8 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,108 (+0.9% / +92)
3.8503(+0.0000) (167+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
18 (+0.0% / +0)
98 (+1.0% / +1)
4.6765(+0.0000) (34+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
97 (-1.0% / -1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
59 (+3.5% / +2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
8,956 (+0.2% / +22)
4.4054(+0.0000) (74+0 votes)
72 (+1.4% / +1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
6,354 (+0.3% / +16)
4.7763(+0.0000) (76+0 votes)
19 (+18.8% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
62 (-1.6% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
4,450 (-0.1% / -5)
4.3093(+0.0000) (928+0 votes)
87 (+4.8% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,488 (+1.4% / +75)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
127 (-0.8% / -1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
284
Linkit
97 (-3.0% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
124 (-3.9% / -5)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,378 (+2.0% / +86)
4.4(+0.0000) (30+0 votes)
5,572 (+1.8% / +98)
3.037(+0.0000) (27+0 votes)
3,707 (-0.3% / -13)
4.1017(+0.0000) (59+0 votes)
4,329 (+1.4% / +60)
4.4118(+0.0000) (17+0 votes)
46 (-2.1% / -1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,469 (+1.8% / +62)
3.1167(+0.0000) (60+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
7 (-12.5% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,216 (+0.1% / +2)
4.8636(+0.0000) (22+0 votes)