extension ExtPose

Keyword: course

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,214 (+1.5% / +146)
4.9123(+0.0000) (57+0 votes)
12,445 (+8.9% / +1,014)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
1,115 (-1.0% / -11)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
18,099 (+0.2% / +29)
4.9184(+0.0000) (49+0 votes)
2,350 (+2.2% / +51)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
10,328 (+0.7% / +74)
4.7606(+0.0000) (71+0 votes)
197,994 (+0.3% / +571)
4.5394(+0.0000) (710+0 votes)
13,234 (+1.7% / +216)
3.4626(+0.0000) (214+0 votes)
468 (+0.9% / +4)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,816 (+0.7% / +13)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
117 (+7.3% / +8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,741 (-5.1% / -363)
3.6774(+0.0000) (62+0 votes)
690 (-0.6% / -4)
4.8889(+0.0000) (18+0 votes)
1,195 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
136,132 (+0.4% / +506)
4.6379(+0.0001) (4,709+12 votes)
310 (+1.6% / +5)
138 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
18
Tandoo
471 (+1.3% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,264 (+1.8% / +58)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
686 (+3.2% / +21)
3.0588(+0.0000) (17+0 votes)
4,036 (-5.4% / -229)
3.1111(+0.0000) (9+0 votes)
20,146 (+1.2% / +230)
4.4206(+0.0000) (126+0 votes)
135 (+3.8% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24
nptelDl
312 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
333 (+4.1% / +13)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
10,783 (+0.8% / +89)
3.3561(+0.0000) (132+0 votes)
1,124 (+0.1% / +1)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
1,528 (+1.7% / +26)
2.7209(+0.0000) (43+0 votes)
3,326 (+1.0% / +32)
3.75(+0.0000) (36+0 votes)
30
CMUnits
3,979 (+1.0% / +40)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
80 (-1.2% / -1)
86 (+7.5% / +6)
195 (+4.3% / +8)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,664 (-7.5% / -621)
2.7143(+0.0000) (14+0 votes)
5,766 (+1.4% / +78)
5.0(+0.0000) (50+0 votes)
7,054 (+1.9% / +129)
2.6042(+0.0000) (96+0 votes)
71 (+4.4% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19,998 (+6.7% / +1,248)
3.9714(-0.0874) (35+1 votes)
23 (+4.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
41
UBC-RMP
186 (+1.6% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
250 (-6.0% / -16)
3,467 (+1.0% / +33)
4.9032(+0.0000) (31+0 votes)
103 (+3.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
557 (+1.1% / +6)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
69,867 (+0.4% / +253)
4.1811(+0.0000) (254+0 votes)
146,743 (+2.9% / +4,149)
2.2516(+0.0088) (314+1 votes)
53 (+1.9% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,350 (+0.5% / +11)
4.625(+0.0000) (24+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
31,759 (+1.3% / +405)
4.4449(+0.0011) (490+1 votes)
65 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
44 (+4.8% / +2)
21 (+5.0% / +1)
98 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
81 (+6.6% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
42 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,156 (+0.5% / +10)
4.4694(+0.0000) (49+0 votes)
1,211 (+0.3% / +4)
4.4615(+0.0000) (13+0 votes)
62 (-1.6% / -1)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
10,945 (+2.2% / +240)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
62
1K Bot
461 (-0.9% / -4)
2.0(+0.0000) (6+0 votes)
38 (-7.3% / -3)
4,872 (+2.3% / +111)
114 (-1.7% / -2)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
2,332 (+0.7% / +17)
4.2105(+0.0000) (19+0 votes)
628,950 (+2.9% / +17,574)
4.5(-0.0002) (9,828+2 votes)
181 (-1.6% / -3)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
308 (-3.4% / -11)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
143 (+5.1% / +7)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
1,414 (+11.8% / +149)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
130,053 (+1.0% / +1,232)
4.2846(+0.0000) (13,804+0 votes)
490,281 (-3.9% / -19,863)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
203 (+5.7% / +11)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (-22.2% / -2)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
176 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
39,007 (+0.5% / +189)
4.1745(+0.0000) (235+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
87
WGU+
409 (+0.7% / +3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
180 (+7.1% / +12)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
154 (+2.7% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
379 (+1.1% / +4)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
317 (+3.3% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
78 (+5.4% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
575 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (-25.0% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
16,857 (+0.7% / +116)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
18,083 (-6.3% / -1,224)
2.9474(+0.0000) (38+0 votes)
168 (-2.3% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
351 (-1.1% / -4)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
103
WURatings
292 (+1.7% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
37 (-5.1% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,972 (-0.1% / -10)
4.1562(+0.0000) (32+0 votes)
106
MOOCnager
273 (+1.5% / +4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,532 (+1.2% / +105)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
108
SmallTab
99 (-2.0% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100 (+5.3% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,422 (+3.0% / +100)
3.6842(+0.0000) (19+0 votes)
3,639 (+0.5% / +17)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
226 (+0.4% / +1)
3,279 (+0.5% / +15)
4.5556(+0.0000) (18+0 votes)
350,806 (-12.7% / -51,148)
4.4839(-0.0161) (31+1 votes)
2,048 (+0.1% / +3)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
115 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
138 (+1.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,459 (+1.6% / +23)
4.5862(+0.0000) (29+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
58 (+13.7% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
33 (+3.1% / +1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
1,783 (+1.4% / +25)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
125
betterU
25 (+19.0% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
814 (+0.9% / +7)
4.875(+0.0000) (16+0 votes)
1,121 (+0.4% / +4)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
48 (+4.3% / +2)
1,286 (+1.3% / +17)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (+13.3% / +2)
89 (+3.5% / +3)
5 (+0.0% / +0)
619 (+2.3% / +14)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
134
Lasso
21 (-4.5% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
41 (+5.1% / +2)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
643 (+1.1% / +7)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
34 (-8.1% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
139
WikiHelp
24 (-7.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
895 (+0.4% / +4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
672 (+0.3% / +2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
540 (+0.6% / +3)
4.4286(+0.0000) (21+0 votes)
59 (+5.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
526 (+9.6% / +46)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
455 (+2.7% / +12)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
57 (-1.7% / -1)
43 (+10.3% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
471 (+2.2% / +10)
11 (+0.0% / +0)
152
Pig Game
20 (-23.1% / -6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
155
Gold 2.0
264 (-3.3% / -9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
156
Newlogy
194 (+2.1% / +4)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
8,507 (+3.2% / +267)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
200 (-3.4% / -7)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
160
O'Splits
166 (-1.2% / -2)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
2,212 (+0.5% / +10)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
201 (+2.0% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
160 (-1.2% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
167
CourseGem
1,682 (+2.2% / +37)
4.8627(+0.0000) (153+0 votes)
196 (-2.5% / -5)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
142 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
175 (+0.0% / +0)
116 (-1.7% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
130 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
110 (+6.8% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
140 (-7.3% / -11)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
115 (-1.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
122 (+9.9% / +11)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,096 (+3.4% / +36)
4.9333(+0.0000) (45+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
12 (-7.7% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
72 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
181
UWFlow+
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,034 (+1.0% / +10)
4.0588(+0.0000) (51+0 votes)
1,576 (+3.1% / +48)
3.4444(+0.0000) (9+0 votes)
184
CardJIRA
75 (-3.8% / -3)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
92 (-2.1% / -2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
56 (+19.1% / +9)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
85 (-3.4% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
65 (+3.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
72 (-5.3% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
62 (+3.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
54 (+1.9% / +1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
193
Digipo
62 (+5.1% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
60 (+1.7% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
63 (+6.8% / +4)
63 (+1.6% / +1)
198
ClassChat
58 (+11.5% / +6)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
200
UBC Zap
47 (+9.3% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7025(+0.0000) (21,879+0 votes)
53 (-1.9% / -1)
50 (+6.4% / +3)
4 (+33.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
43 (+34.4% / +11)
38 (-2.6% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
244 (-3.6% / -9)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
354 (+2.0% / +7)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
35 (-12.5% / -5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
35 (+6.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
32 (-11.1% / -4)
31 (+14.8% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,287,438 (-1.1% / -24,886)
4.3005(+0.0000) (1,544+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
24 (+4.3% / +1)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
625,354 (+0.8% / +4,895)
4.3675(-0.0005) (6,338+1 votes)
130 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
227
3inons
22 (-4.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
280,997 (+1.7% / +4,704)
4.8052(+0.0000) (7,660+0 votes)
221 (-2.6% / -6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
716,217 (+0.4% / +3,083)
2.972(+0.0000) (2,817+0 votes)
297,659 (+1.5% / +4,311)
4.6256(+0.0001) (7,932+2 votes)
392,880 (-0.0% / -106)
4.5214(-0.0017) (886+1 votes)
197,545 (-0.6% / -1,137)
4.9679(+0.0000) (1,465+0 votes)
97 (-7.6% / -8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
18 (+28.6% / +4)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
343,754 (-13.0% / -51,313)
4.9242(+0.0000) (66+0 votes)
241,109 (+1.1% / +2,538)
4.4396(+0.0017) (3,553+16 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
425,927 (+0.4% / +1,752)
4.3768(+0.0092) (69+1 votes)
242
Draftback
392,220 (+0.2% / +924)
4.1509(+0.0000) (106+0 votes)
207,064 (+1.1% / +2,343)
4.4516(+0.0000) (5,055+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
17 (-5.6% / -1)
11 (+0.0% / +0)
4.5263(+0.0000) (19+0 votes)
247
uMatrix
131,230 (+0.8% / +1,041)
4.7253(+0.0000) (750+0 votes)
103,170 (-0.6% / -662)
5.0(+0.0000) (1,391+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
250
Pacman
89,869 (-0.8% / -699)
4.9932(+0.0000) (888+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
132,033 (+0.8% / +985)
4.5062(+0.0000) (1,361+0 votes)
136,514 (+1.2% / +1,657)
3.9513(+0.0000) (390+0 votes)
129,024 (+1.2% / +1,560)
4.2012(+0.0000) (333+0 votes)
255
Race City
134,706 (+0.2% / +326)
5.0(+0.0000) (39+0 votes)
115,724 (+0.9% / +1,072)
3.8798(-0.0071) (499+4 votes)
52,363 (-0.7% / -358)
5.0(+0.0000) (1,384+0 votes)
99,309 (+3.0% / +2,878)
4.2933(+0.0000) (375+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
79,471 (+2.2% / +1,709)
4.4827(+0.0000) (375+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
36,749 (-2.5% / -949)
5.0(+0.0000) (704+0 votes)
38,584 (+3.0% / +1,121)
4.7759(-0.0002) (531+4 votes)
36 (+5.9% / +2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
140,992 (+2.4% / +3,274)
268
Mailto:
59,852 (+1.6% / +970)
3.694(+0.0000) (268+0 votes)
28,663 (-1.8% / -511)
5.0(+0.0000) (1,009+0 votes)
128,731 (+0.9% / +1,181)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
31,312 (-0.3% / -96)
5.0(+0.0000) (425+0 votes)
50,608 (+1.4% / +682)
4.3079(+0.0000) (341+0 votes)
273
Esperanto
11 (+0.0% / +0)
11 (-21.4% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
75,105 (+0.6% / +459)
3.4483(+0.0000) (58+0 votes)
1 (-50.0% / -1)
25,033 (+1.0% / +249)
4.2315(+0.0000) (6,241+0 votes)
47,344 (+0.8% / +359)
4.2935(-0.0032) (92+1 votes)
44,879 (+0.9% / +408)
3.9024(+0.0000) (123+0 votes)
59,081 (+0.9% / +541)
3.0847(+0.0000) (177+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
81,005 (-9.5% / -8,518)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
51,867 (+0.5% / +267)
4.0625(+0.0000) (16+0 votes)
285
CRN Tool
10 (+11.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
286
RateMyNCC
10 (-9.1% / -1)
287
Prof It!
3 (+0.0% / +0)
35,617 (+1.0% / +350)
4.2768(+0.0000) (112+0 votes)
46,625 (+0.7% / +321)
3.5521(+0.0000) (192+0 votes)
68,867 (+0.5% / +352)
42,983 (+2.3% / +969)
2.84(+0.0000) (425+0 votes)
29,743 (+0.7% / +199)
4.3348(+0.0000) (224+0 votes)
41,730 (+0.6% / +244)
3.0918(+0.0000) (534+0 votes)
26,003 (+0.6% / +151)
3.8755(+0.0000) (265+0 votes)
29,979 (+0.4% / +117)
4.0339(+0.0000) (59+0 votes)
296
Cave Run
37,741 (+0.4% / +160)
2.9485(+0.0000) (136+0 votes)
23,402 (+1.3% / +310)
4.2698(+0.0000) (252+0 votes)
35,297 (+1.4% / +471)
3.6066(+0.0000) (122+0 votes)
299
Artical
9 (-18.2% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21,569 (+1.6% / +331)
4.5493(+0.0000) (71+0 votes)