extension ExtPose

Keyword: course -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (206+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (86+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (65+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (67+0 votes)
503 (+0.8% / +4)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
589 (+0.5% / +3)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
797 (-0.9% / -7)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
384 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
354 (+0.9% / +3)
199 (+1.0% / +2)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
239 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
182 (-0.5% / -1)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (97+0 votes)
496 (-2.0% / -10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+100.0% / +1,000)
4.8(+0.0000) (30+0 votes)
182 (+1.1% / +2)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (300+0 votes)
723 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
73 (+2.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
87 (+4.8% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
192 (+2.7% / +5)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (49+0 votes)
884 (-0.3% / -3)
2.9(+0.0000) (22+0 votes)
92 (-1.1% / -1)
57 (+1.8% / +1)
58 (+0.0% / +0)
55 (+0.0% / +0)
513 (+0.6% / +3)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
64 (-3.0% / -2)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (76+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,269+0 votes)
38
nptelDl
317 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (38+0 votes)
85 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
780 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
194 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
185 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
419 (+1.2% / +5)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
154 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
48
UBC-RMP
128 (+1.6% / +2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
999 (+0.4% / +4)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
108 (+0.9% / +1)
55
Falcon
234 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
924 (+0.5% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
120 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
66 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
199 (+2.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (16-1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
35 (+6.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
210 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11,290-1 votes)
39 (+0.0% / +0)
43 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
318 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
84 (+3.7% / +3)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
67 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
81 (+1.2% / +1)
175 (+0.6% / +1)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
31 (-3.1% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
171 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
195 (+2.6% / +5)
27 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (860+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13,690+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
591 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
398 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
35 (-2.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
494 (+1.0% / +5)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
633 (+1.9% / +12)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
327 (+1.2% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (19+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (105+0 votes)
71 (-4.1% / -3)
580 (-1.0% / -6)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
390 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (64+0 votes)
104
ProfCheck
235 (+0.0% / +0)
176 (+0.6% / +1)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (61+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(-0.2000) (57+2 votes)
107 (+1.9% / +2)
109
PoliTools
9,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
110
SmallTab
137 (-3.5% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
111
MadCourse
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
69 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
115
MOOCnager
272 (-0.7% / -2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
127 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
122
GauchoMap
80 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
262 (+0.4% / +1)
175 (+1.2% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
126
WURatings
148 (+2.1% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
156 (-2.5% / -4)
86 (-5.5% / -5)
195 (+1.6% / +3)
65 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (34+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
120 (+2.6% / +3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (17+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
138
WikiHelp
41 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
5 (-16.7% / -1)
63 (+1.6% / +1)
86 (+2.4% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
143
Pig Game
57 (+0.0% / +0)
251 (-0.8% / -2)
111 (-0.9% / -1)
60,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (39-1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
150
PARQR
940 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
76 (-1.3% / -1)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
154
Lasso
19 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
401 (-1.5% / -6)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
423 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
31 (+6.9% / +2)
54 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
229 (+1.8% / +4)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (45+1 votes)
222 (-1.8% / -4)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
339 (-0.3% / -1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (86+0 votes)
307 (-0.6% / -2)
283 (-0.7% / -2)
26 (+0.0% / +0)
251 (-0.4% / -1)
172
Newlogy
166 (-0.6% / -1)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
175 (+1.7% / +3)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
175
Udemivity
16 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
178 (-1.1% / -2)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
187 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
178
Prodeus
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
179
O'Splits
138 (-4.2% / -6)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
154 (-1.3% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
129 (-0.8% / -1)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
151 (-1.9% / -3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
25 (-7.4% / -2)
154 (+1.3% / +2)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
139 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
188
CourseGem
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (153+0 votes)
189
Canvas+
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
103 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
107 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (64+0 votes)
193
UWFlow+
29 (-3.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
132 (+1.5% / +2)
195
Groupboss
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (35+0 votes)
196
Canvas+
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
197
CRN Tool
117 (+0.9% / +1)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
199
Ez-Campus
82 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
200
Gold 2.0
97 (-4.0% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
111 (+3.7% / +4)
202
HuskyReg
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
204
Bossfight
11 (+0.0% / +0)
61 (+3.4% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
96 (-2.0% / -2)
5 (+0.0% / +0)
87 (+3.6% / +3)
79 (+2.6% / +2)
653 (-1.5% / -10)
3.9(+0.0000) (52+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
45 (+7.1% / +3)
3.7(+0.0000) (16+0 votes)
58 (-3.3% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
217
CardJIRA
47 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
219
CamCatch
9 (+12.5% / +1)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (25,850+7 votes)
221
ClassChat
52 (-1.9% / -1)
51 (+2.0% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
53 (+3.9% / +2)
42 (-6.7% / -3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
41 (+2.5% / +1)
14 (+16.7% / +2)
34 (-2.9% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
4,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,507+1 votes)
34 (+0.0% / +0)
21 (-4.5% / -1)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
28 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
28 (+3.7% / +1)
238
UBC Zap
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
4 (-20.0% / -1)
526 (+1.7% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
161 (+5.2% / +8)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
148 (-3.3% / -5)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
183 (+3.4% / +6)
246
Esperanto
23 (+0.0% / +0)
23 (-8.0% / -2)
24 (+4.3% / +1)
99 (+2.1% / +2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (7,712+3 votes)
251
3inons
22 (+10.0% / +2)
900,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (379+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6,196+5 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (40+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (267+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (8,491-1 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (2,674+0 votes)
81 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
260
Draftback
300,000
4.2(+0.0000) (105+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,406+0 votes)
4.9(+0.0000) (215+0 votes)
264
CourseSel
2 (+0.0% / +0)
265
uMatrix
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (794+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
15 (+7.1% / +1)
200,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (232+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (564+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (429+0 votes)
5.0(+0.0000) (104+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (236+0 votes)
5.0(+0.0000) (110+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (520+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (485+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (375+2 votes)
10 (+0.0% / +0)
90,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (334+0 votes)
73 (+1.4% / +1)
80,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (430+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (27+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,419+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (112+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (166+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (301+10 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (226+0 votes)
3.3(+0.0000) (24+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
11 (-8.3% / -1)
50,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (23+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (43+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (40+0 votes)