extension ExtPose

Keyword: master -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
3,789,283 (+0.6% / +24,106)
4.0(+0.0000) (125+0 votes)
3,009,852 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (134+0 votes)
3,414,022 (+0.7% / +24,946)
3.8(+0.0000) (21+0 votes)
2,851,103 (+0.0% / +0)
3.4(-0.2000) (14+1 votes)
2,977,187 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
764,679 (+0.2% / +1,536)
4.8(+0.0000) (423+2 votes)
793,139 (+0.1% / +981)
4.6(+0.0000) (1,972+12 votes)
715,667 (+0.0% / +53)
4.7(+0.0000) (213+1 votes)
1,081,989 (+0.1% / +972)
4.7(+0.0000) (98+0 votes)
738,479 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (280+0 votes)
5,068,634 (+0.2% / +8,767)
4.8(+0.0000) (3,119+30 votes)
696,853 (+0.2% / +1,696)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
7,070,658 (+2.6% / +181,936)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
493,371 (+5.0% / +23,308)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
165,576 (+0.8% / +1,369)
4.3(+0.0000) (1,051+0 votes)
213,943 (+0.5% / +1,056)
3.8(+0.0000) (1,709+0 votes)
133,984 (+41.9% / +39,581)
5.0(+0.0000) (55-1 votes)
91,737 (+0.9% / +851)
4.5(+0.0000) (401+8 votes)
125,092 (+3.3% / +4,020)
3.0(+0.0000) (11+0 votes)
50,338 (+6.0% / +2,858)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
208,676 (+29.5% / +47,590)
4.8(+0.0000) (32+4 votes)
50,655 (+0.8% / +382)
3.8(+0.0000) (541+0 votes)
99,143 (-12.7% / -14,480)
4.7(+0.0000) (84+0 votes)
18,906 (+2.3% / +418)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
15,544 (+4.4% / +657)
1,331,682 (+12.4% / +147,279)
4.6(+0.0000) (223+11 votes)
581,504 (+4.7% / +25,853)
4.7(+0.0000) (323+6 votes)
198,261 (+8.3% / +15,180)
3,062 (+5.4% / +156)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,415 (+9.4% / +207)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
15,238 (+1.6% / +244)
2.2(+0.0000) (19+0 votes)
23,401 (+0.5% / +119)
4.7(+0.0000) (416+2 votes)
7,763 (-0.3% / -24)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
2,204 (-0.1% / -3)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,639 (+1.1% / +18)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
34,777 (+0.7% / +225)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
735 (+9.9% / +66)
1,369 (+2.6% / +35)
162,582 (+17.8% / +24,602)
4.8(-0.1000) (40+6 votes)
936 (+2.5% / +23)
4,134 (+1.0% / +42)
3.8(+0.0000) (52+0 votes)
775 (+18.1% / +119)
808 (+1.4% / +11)
441 (+2.8% / +12)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,301 (-1.3% / -95)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,042 (+0.1% / +6)
4,177,352 (+0.6% / +24,973)
4.8(+0.0000) (29,188+28 votes)
2,731 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
560 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
3,129 (-1.3% / -40)
2,736 (+1.5% / +40)
252 (+3.3% / +8)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,559,515 (+0.1% / +1,727)
4.7(+0.0000) (9,400+1 votes)
1,883 (+1.5% / +27)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
141 (+6.8% / +9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,410,124 (+0.0% / +527)
4.7(+0.2000) (579+163 votes)
1,448,157 (+11.4% / +147,932)
4.9(+0.0000) (234+21 votes)
29,547 (+0.5% / +149)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
115,958 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (35+0 votes)
7,997 (+0.1% / +9)
4.1(+0.0000) (61+0 votes)
706,928 (+16.3% / +98,882)
4.7(+0.0000) (425+34 votes)
909,597 (+0.2% / +2,205)
4.7(+0.0000) (1,969+5 votes)
568 (+1.8% / +10)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (27,540+2 votes)
11,547 (+1.2% / +135)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
1,422 (+1.2% / +17)
38,909 (-0.5% / -208)
4.2(+0.0000) (58+0 votes)
5,432 (+1.0% / +53)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
92 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (12+1 votes)
774 (-1.3% / -10)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,159 (+5.7% / +442)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
7,975 (+0.2% / +15)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
7,364 (-0.1% / -9)
4.8(+0.0000) (31+0 votes)
9,005 (+1.5% / +134)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,200 (+1.4% / +31)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
71,059 (+1.2% / +810)
3.8(+0.0000) (444+0 votes)
981,267 (+0.1% / +517)
5.0(+0.0000) (1,063+0 votes)
58,544 (-0.1% / -65)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
4,488 (-0.4% / -20)
4.2(+0.0000) (35+0 votes)
5,093 (+1.7% / +86)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,954 (-0.6% / -23)
1.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,704 (+2.7% / +72)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
625 (+2.5% / +15)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
2,690 (+0.5% / +14)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
525 (+1.7% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
430 (+3.1% / +13)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
33 (+13.8% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
292 (-2.7% / -8)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
1,084 (+2.4% / +25)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
240 (+1.3% / +3)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
692,324 (+0.2% / +1,487)
4.2(+0.0000) (559+0 votes)
749 (+0.3% / +2)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
50 (+2.0% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
5,846,035 (+0.2% / +12,171)
3.9(+0.0000) (36+0 votes)
422,918 (+30.3% / +98,326)
4.6(+0.0000) (237+23 votes)
80 (-1.2% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
209 (+0.0% / +0)
3,656 (+0.6% / +21)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
439 (+0.9% / +4)
883,807 (+1.0% / +8,843)
4.6(+0.0000) (18,575-2 votes)
48 (+6.7% / +3)
482 (+1.9% / +9)
2.8(+0.0000) (6+0 votes)
529 (+1.3% / +7)
14 (+0.0% / +0)
1,418 (+1.6% / +22)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
148 (-2.6% / -4)
152,149 (+0.0% / +41)
4.5(+0.0000) (142+1 votes)
151 (-3.2% / -5)
309 (+1.6% / +5)
3.1(+0.0000) (73+0 votes)
1,192 (+2.6% / +30)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
492,796 (+1.5% / +7,245)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
107 (+0.9% / +1)
898 (+2.2% / +19)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
115
Securlio
36 (-16.3% / -7)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
740 (-2.6% / -20)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
947 (+1.1% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
830 (+2.0% / +16)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
119
PwdFly
50 (+4.2% / +2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
5,870 (+0.6% / +34)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
841 (-0.4% / -3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
843 (+0.7% / +6)
121,846 (+1.4% / +1,734)
3.7(+0.0000) (90+0 votes)
95,482 (+1.4% / +1,343)
4.7(+0.0000) (254+0 votes)
437 (+1.4% / +6)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
710 (+0.9% / +6)
2,021 (+0.2% / +5)
4.7(+0.0000) (34+0 votes)
118 (+2.6% / +3)
693 (-0.1% / -1)
16,489 (+1.0% / +164)
3.9(+0.0000) (116+0 votes)
3,388 (+1.1% / +37)
3.0(+0.0000) (9+0 votes)
382 (+3.5% / +13)
3.8(+0.0000) (23+0 votes)
96,480 (+0.6% / +603)
3.6(+0.0000) (91+0 votes)
87 (+6.1% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
106 (+6.0% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (-25.0% / -2)
12,363 (+0.1% / +9)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
31 (+10.7% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
29,396 (+0.7% / +191)
4.7(+0.0000) (48+2 votes)
41 (+0.0% / +0)
12,209 (-0.3% / -36)
6 (+0.0% / +0)
1,355 (+0.3% / +4)
3.4(+0.0000) (48+0 votes)
22,735 (+0.4% / +99)
3.9(+0.0000) (220+1 votes)
87 (+0.0% / +0)
215 (+2.4% / +5)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
1,462 (+0.2% / +3)
13 (-13.3% / -2)
32 (+3.2% / +1)
19,761 (-0.3% / -69)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
14,665 (+0.9% / +127)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
599 (+1.0% / +6)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
80 (+1.3% / +1)
7,646 (+1.0% / +76)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
13 (+18.2% / +2)
157
PawHash
373 (+1.4% / +5)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
492 (+1.9% / +9)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
9 (-10.0% / -1)
111 (+1.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
360 (+3.2% / +11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
93 (+2.2% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
5,646,925 (+0.8% / +44,614)
3.9(+0.0000) (441+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
106 (+0.0% / +0)
344 (-2.0% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,754 (+0.3% / +14)
92 (+0.0% / +0)
171
Ping
3,292 (+1.1% / +36)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
72 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
74 (+7.2% / +5)
174
Vimium
481,179 (+0.7% / +3,430)
4.8(+0.0000) (4,347-1 votes)
1,678,380 (+0.8% / +12,583)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
184 (+0.5% / +1)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
651,244 (+0.5% / +3,465)
4.5(+0.0000) (2,883+0 votes)
215 (+8.6% / +17)
592,190 (+0.1% / +790)
4.2(+0.0000) (1,376+7 votes)
635 (+3.1% / +19)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12 (+20.0% / +2)
56 (+7.7% / +4)
46 (-2.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
277,574 (+0.2% / +540)
4.8(+0.0000) (344+0 votes)
430 (+4.1% / +17)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
821 (-1.8% / -15)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
502,188 (+0.2% / +962)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
246,430 (+0.2% / +503)
3.7(+0.0000) (1,133+0 votes)
358,932 (+7.4% / +24,876)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
10 (+25.0% / +2)
193
BobiTag
307 (+3.7% / +11)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
1,100 (-3.4% / -39)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
114 (+3.6% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
754 (-1.0% / -8)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
621 (+1.0% / +6)
3.9(+0.0000) (53+0 votes)
330,580 (+1.1% / +3,658)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
331 (+1.8% / +6)
200
Dino 3D
178,214 (+10.8% / +17,339)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
202
FusionKey
41 (+7.9% / +3)
161,076 (+0.9% / +1,481)
4.3(+0.0000) (166+0 votes)
58,073 (+0.9% / +537)
4.8(+0.0000) (1,270+1 votes)
841 (+1.0% / +8)
161,201 (-1.7% / -2,803)
4.0(+0.0000) (22+0 votes)
111,775 (+0.3% / +330)
4.5(+0.0000) (213+0 votes)
64,687 (-0.4% / -262)
4.7(+0.0000) (192+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
8 (-11.1% / -1)
699 (-0.4% / -3)
83,914 (+1.4% / +1,163)
4.2(+0.0000) (32+0 votes)
340 (+1.5% / +5)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
322 (+0.9% / +3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
72 (+9.1% / +6)
70 (+0.0% / +0)
70 (-2.8% / -2)
6,946 (-0.2% / -13)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
35,815 (+1.5% / +528)
4.3(+0.0000) (254+0 votes)
37,060 (+0.6% / +207)
4.0(+0.0000) (85+0 votes)
36,844 (+0.2% / +64)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
24,353 (+1.8% / +434)
3.9(+0.0000) (258+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
21,699 (+0.6% / +140)
4.2(+0.0000) (290+0 votes)
227
Thyself
20,713 (+0.7% / +140)
4.0(+0.0000) (50+0 votes)
10 (+42.9% / +3)
18,280 (+0.4% / +68)
3.9(+0.0000) (103+0 votes)
18,875 (+1.3% / +251)
4.3(+0.0000) (75+0 votes)
14,501 (+1.6% / +233)
3.8(+0.0000) (86+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
9 (-10.0% / -1)
11,590 (-0.1% / -7)
3.9(+0.0000) (132+0 votes)
12,217 (+13.2% / +1,424)
4.8(+0.0000) (16+3 votes)
70 (+7.7% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
171 (+3.6% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,930 (-0.0% / -1)
2.8(+0.0000) (30+0 votes)
190 (-2.6% / -5)
10,304 (+1.2% / +124)
4.6(+0.0000) (41+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
242
Entropass
33 (-8.3% / -3)
9,641 (+1.0% / +92)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
22,570 (+14.6% / +2,872)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
13,473 (-0.1% / -12)
7 (-12.5% / -1)
10,389 (+0.4% / +45)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
6,105 (+0.6% / +34)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
1,254 (-0.1% / -1)
25 (+4.2% / +1)
100 (-2.0% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,026 (+0.2% / +12)
3.6(+0.0000) (22+0 votes)
253
vPass
96 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,940 (+0.9% / +37)
4.4(+0.0000) (93+0 votes)
255
SynthPass
27 (+0.0% / +0)
4,251 (+0.7% / +30)
4.4(+0.0000) (54+0 votes)
257
Hashword
90 (+1.1% / +1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
5,030 (+0.4% / +19)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
4,555 (+0.0% / +1)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
2,914 (+0.4% / +12)
4.8(+0.0000) (46+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
13 (-7.1% / -1)
11 (-21.4% / -3)
3,614 (-0.3% / -12)
4.0(+0.0000) (29+0 votes)
5,060 (+0.3% / +16)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
5,438 (-0.8% / -43)
4,134 (+1.4% / +58)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
2,885 (+1.3% / +38)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
2,982 (+1.4% / +42)
3.7(+0.0000) (16+0 votes)
271
Save CSS
2,584 (+1.1% / +29)
3.9(+0.0000) (29+0 votes)
2,615 (+1.9% / +48)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,647 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (22+0 votes)
69 (-2.8% / -2)
34 (+3.0% / +1)
2,150 (+1.7% / +35)
1,254 (+2.2% / +27)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
1,281 (+1.4% / +18)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,026 (+1.8% / +18)
4.6(+0.0000) (33+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
281
Wordly
1,232 (+3.3% / +39)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
42 (-12.5% / -6)
871 (-0.2% / -2)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
1,093 (+4.2% / +44)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
862 (+1.5% / +13)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
2 (-33.3% / -1)
569 (-2.1% / -12)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
32 (+10.3% / +3)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
973 (+1.0% / +10)
596 (-1.2% / -7)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
639 (+0.8% / +5)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
880 (+0.0% / +0)