extension ExtPose

Keyword: health -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
9,268 (+0.0% / +0)
4.661(+0.0000) (59+0 votes)
21,581 (+0.0% / +0)
4.2506(-0.0017) (447-1 votes)
594,447 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
10,459 (+0.0% / +0)
4.1645(+0.0000) (152+0 votes)
2,524 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
1,227 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
685 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
9,584 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
19,433 (+0.0% / +0)
4.9778(+0.0000) (315+0 votes)
1,360 (+0.0% / +0)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
1,879 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,447 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
104 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
466 (+0.0% / +0)
4.5882(+0.0000) (17+0 votes)
118 (+0.0% / +0)
111 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
134 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
2,934 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
2,124 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
125 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
59 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
59,647 (+0.0% / +0)
4.2724(+0.0000) (246+0 votes)
11,957 (+0.0% / +0)
3.1667(+0.0000) (12+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
315,186 (+0.0% / +0)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
128 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
202 (+0.0% / +0)
127,376 (+0.0% / +0)
4.9057(+0.0000) (53+0 votes)
67,291 (+0.0% / +0)
4.4485(+0.0000) (165+0 votes)
2,561 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
37
Pyrls
2,849 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
41 (+0.0% / +0)
333 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
38,256 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (10+0 votes)
44
Tabtics
929 (+0.0% / +0)
4.6129(+0.0000) (31+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
675 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (12+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
11,579 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,193,893 (+0.0% / +0)
4.6919(+0.0000) (13,936+15 votes)
53
Oktodoc
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
147 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+2 votes)
2,637 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
75,561 (+0.0% / +0)
3.4783(+0.0000) (23+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
115 (+0.0% / +0)
180 (+0.0% / +0)
1,635 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,789 (+0.0% / +0)
4.7083(+0.0000) (48+0 votes)
494,005 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0286) (15+1 votes)
107 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
238,928 (+0.0% / +0)
3.9524(+0.0223) (588+16 votes)
166,862 (+0.0% / +0)
3.8911(-0.0072) (404+1 votes)
382 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
96,430 (+0.0% / +0)
4.31(+0.0000) (4,416+0 votes)
107 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
88 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
454 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (45+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
71,878 (+0.0% / +0)
4.3381(+0.0000) (139+0 votes)
112 (+0.0% / +0)
401 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
388 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
115 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
300 (+0.0% / +0)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
312 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25,193 (+0.0% / +0)
4.5161(+0.0000) (31+0 votes)
92
Thyself
21,631 (+0.0% / +0)
4.06(+0.0000) (50+0 votes)
422,084 (+0.0% / +0)
4.91(-0.0001) (1,100-1 votes)
18 (+0.0% / +0)
1,660 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
16,717 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (30+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
176 (+0.0% / +0)
112 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,114 (+0.0% / +0)
4.1538(+0.0000) (13+0 votes)
101
Roccus
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,116 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
103
Green Eye
4,117 (+0.0% / +0)
4.2647(+0.0000) (34+0 votes)
93 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
90 (+0.0% / +0)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
108
Tackle
2,067 (+0.0% / +0)
4.6875(+0.0000) (16+0 votes)
2,025 (+0.0% / +0)
4.375(+0.0000) (8+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,479 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
34,383 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
73 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,178 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
700 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
122
Limber
644 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
124
mWellness
27 (+0.0% / +0)
318 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
115 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,008 (+0.0% / +0)
3.3664(+0.0000) (131+0 votes)
128
Silver
354 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
130
HeartBeat
329 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
325 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
133
HEAR
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
238 (+0.0% / +0)
136,634 (+0.0% / +0)
4.6352(+0.0032) (455+4 votes)
24 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
206 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
139
SpiralDB
167 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
184 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
4.83(-0.0017) (200-2 votes)
113 (+0.0% / +0)
4.9701(+0.0009) (167+5 votes)
139 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
146
BeeFinder
87 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
104 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
38,366 (+0.0% / +0)
4.3529(+0.0000) (17+0 votes)
11,682 (+0.0% / +0)
4.1304(+0.0000) (69+0 votes)
14,227 (+0.0% / +0)
4.8429(+0.0000) (70+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
154
Clearya
9,575 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
158
Softwater
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
220 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11,537 (+0.0% / +0)
2.0076(+0.0000) (131+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
162
ChairGuru
200 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
164
Launch
41 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
30 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
1,169 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
913,138 (+0.0% / +0)
4.599(+0.0000) (616+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
176
DevWell
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
341,689 (+0.0% / +0)
4.6478(+0.0000) (423+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
284,794 (+0.0% / +0)
4.6296(+0.0002) (4,268+2 votes)
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
291,896 (+0.0% / +0)
4.3763(+0.0000) (287+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
156,227 (+0.0% / +0)
4.7306(+0.0000) (412+0 votes)
390,526 (+0.0% / +0)
3.0698(+0.0000) (43+0 votes)
546 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
586 (+0.0% / +0)
52,924 (+0.0% / +0)
4.8139(+0.0000) (1,306+0 votes)
91,522 (+0.0% / +0)
4.6205(+0.0000) (606+0 votes)
462 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
92,941 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (57+0 votes)
201,282 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
193,409 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (8+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
109,803 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (148+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
86,317 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
84,543 (+0.0% / +0)
4.0(+0.1429) (8+1 votes)
3 (+0.0% / +0)
55,311 (+0.0% / +0)
4.2169(+0.0000) (83+0 votes)
99,947 (+0.0% / +0)
1.5652(+0.0000) (23+0 votes)
221 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
211
Sip App
10 (+0.0% / +0)
37,208 (+0.0% / +0)
4.8491(+0.0000) (53+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
29,685 (+0.0% / +0)
4.6571(+0.0000) (245+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
193 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
27,257 (+0.0% / +0)
4.4031(+0.0000) (129+0 votes)
43,234 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (24+0 votes)
220
MindParse
166 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
180 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
18,498 (+0.0% / +0)
4.5(-0.0133) (114+1 votes)
36,768 (+0.0% / +0)
14,961 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0046) (63+1 votes)
15,658 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (33+0 votes)
13,884 (+0.0% / +0)
4.9487(+0.0000) (39+0 votes)
14,999 (+0.0% / +0)
4.5054(+0.0000) (93+0 votes)
106 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
8,253 (+0.0% / +0)
4.8452(+0.0000) (168+0 votes)
231
PranifyRx
97 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
232
Fitnest
11,652 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
11,342 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (48+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
236
Tibo
7 (+0.0% / +0)
237
Augnito
13,454 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
17,124 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
10,394 (+0.0% / +0)
4.08(+0.0000) (25+0 votes)
12,046 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
7,817 (+0.0% / +0)
4.881(+0.0000) (42+0 votes)
243
Quetext
7,922 (+0.0% / +0)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
244
blinkr
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,127 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,804 (+0.0% / +0)
5,082 (+0.0% / +0)
4.4631(+0.0000) (149+0 votes)
99 (+0.0% / +0)
8,835 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
5,370 (+0.0% / +0)
4.7857(+0.0000) (14+0 votes)
251
List Goal
3,052 (+0.0% / +0)
4.7564(+0.0000) (156+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
4,910 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
6,051 (+0.0% / +0)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
6,524 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
5,557 (+0.0% / +0)
4.2778(+0.0000) (18+0 votes)
5,733 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (10+0 votes)
7,568 (+0.0% / +0)
1.903(+0.0000) (134+0 votes)
85 (+0.0% / +0)
5,488 (+0.0% / +0)
3.6389(+0.0000) (36+0 votes)
4,794 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (20+0 votes)
3,003 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (22+0 votes)
5,883 (+0.0% / +0)
4,626 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
3,089 (+0.0% / +0)
4.4894(+0.0000) (47+0 votes)
2,205 (+0.0% / +0)
4.8723(+0.0000) (47+0 votes)
269
Biomac
5,169 (+0.0% / +0)
2,522 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (40+0 votes)
271
Tali AI
2,671 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
272
Tabfund
1,860 (+0.0% / +0)
4.9333(+0.0000) (45+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
3,601 (+0.0% / +0)
2,402 (+0.0% / +0)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
1,182 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (99+0 votes)
278
Cozy Pass
2,285 (+0.0% / +0)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
279
Arc XP
2,460 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
2,262 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
2,097 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,049 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,261 (+0.0% / +0)
3.9(-0.0231) (40+1 votes)
2,178 (+0.0% / +0)
1,800 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,644 (+0.0% / +0)
2.64(+0.0000) (25+0 votes)
665 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
2,600 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (60+0 votes)
3,955 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)