extension ExtPose

Keyword: grammar -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (41,939+3 votes)
2,605,375 (+0.9% / +23,907)
4.8(+0.0000) (9,751+5 votes)
2,092,064 (+0.0% / +715)
4.7(+0.0000) (3,633+0 votes)
2,473,975 (+0.9% / +23,051)
4.5(+0.0000) (405+0 votes)
757,447 (+0.2% / +1,198)
3.8(+0.0000) (1,622+0 votes)
318,211 (+0.1% / +441)
4.8(+0.0000) (5,735+0 votes)
55,310 (+0.0% / +11)
4.6(+0.0000) (395+0 votes)
52,134 (+0.1% / +37)
4.6(+0.0000) (103+1 votes)
54,468 (+0.3% / +166)
4.6(+0.0000) (40+0 votes)
46,827 (+0.6% / +259)
4.5(+0.0000) (93+0 votes)
14,310 (+0.4% / +56)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
9,431 (-0.0% / -4)
2.8(+0.0000) (8+0 votes)
2,080,243 (+5.0% / +99,973)
2.8(+0.0000) (105+0 votes)
3,433 (+0.9% / +29)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
25,314 (-0.2% / -41)
4.0(+0.0000) (66+0 votes)
162,384 (+0.0% / +40)
4.7(+0.0000) (1,547+1 votes)
14,322 (+0.5% / +72)
3.7(+0.0000) (81+0 votes)
6,940 (-0.6% / -42)
4.2(+0.0000) (16+0 votes)
10,082 (+0.0% / +2)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
5,929 (+1.4% / +81)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
1,018 (+1.4% / +14)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,647 (+0.6% / +65)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
128 (+6.7% / +8)
115 (-2.5% / -3)
5,259 (+1.3% / +68)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
40,107 (+0.2% / +91)
4.7(+0.0000) (44+0 votes)
93 (-4.1% / -4)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
22,658 (+2.8% / +613)
4.5(+0.0000) (73+0 votes)
1,133 (-1.0% / -12)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
13,245 (+1.7% / +225)
1.6(+0.0000) (45+0 votes)
7,083 (+1.5% / +102)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
95 (+8.0% / +7)
19,801 (+1.7% / +331)
4.7(+0.0000) (189+2 votes)
250 (+8.2% / +19)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
3,296 (+0.0% / +1)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
312 (-1.3% / -4)
1,827 (+0.1% / +1)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
315,926 (+3.2% / +9,897)
4.8(+0.0000) (2,528+127 votes)
163,781 (+1.4% / +2,187)
4.9(+0.0000) (2,933+37 votes)
300,432 (+0.8% / +2,412)
4.4(+0.0000) (181+0 votes)
110,273 (-0.3% / -292)
4.6(+0.0000) (690+0 votes)
43
Writer
120,589 (+0.6% / +681)
4.4(+0.0000) (57+0 votes)
17 (+13.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
81,739 (+3.1% / +2,450)
4.5(+0.0000) (75+1 votes)
9 (+12.5% / +1)
45,961 (+0.4% / +166)
4.3(+0.0000) (54+0 votes)
38,761 (+0.8% / +299)
4.5(+0.0000) (73+0 votes)
29,386 (+0.1% / +37)
4.2(+0.0000) (134+0 votes)
20,810 (-0.1% / -21)
4.2(+0.0000) (53+0 votes)
15,425 (+1.9% / +284)
4.6(+0.0000) (49+1 votes)
16,514 (+0.1% / +10)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
133 (-2.2% / -3)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
7,706 (+0.2% / +18)
4.9(+0.0000) (72+0 votes)
6,757 (+1.4% / +95)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
7,340 (+0.2% / +15)
4.3(-0.1000) (33+1 votes)
16 (+0.0% / +0)
4,306 (+6.2% / +250)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
4,372 (+0.8% / +34)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
5,425 (+0.6% / +31)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
8,150 (-3.8% / -318)
2.3(+0.0000) (28+0 votes)
4,850 (+6.1% / +280)
3.9(-0.2000) (15+1 votes)
4,764 (-0.2% / -10)
3.2(+0.0000) (65+0 votes)
4,707 (+0.1% / +6)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
3,575 (+0.0% / +1)
4.2(+0.0000) (21+0 votes)
2,645 (+1.5% / +38)
3.9(+0.0000) (9+0 votes)
2,050 (-0.0% / -1)
3.2(+0.0000) (9+0 votes)
1,472 (+1.7% / +25)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
1,417 (+1.0% / +14)
1,160 (-0.2% / -2)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
970 (+0.1% / +1)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
501 (+0.6% / +3)
4.7(+0.0000) (26+2 votes)
671 (+6.2% / +39)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
584 (+1.7% / +10)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
504 (+0.4% / +2)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
494 (-0.8% / -4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
10 (+233.3% / +7)
586 (+1.0% / +6)
404 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
358 (+2.6% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
245 (+2.5% / +6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
188 (+3.3% / +6)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
155 (+2.0% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
152 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
176 (+2.9% / +5)
160 (+2.6% / +4)
66 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
72 (-2.7% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
70 (-1.4% / -1)
94
Wordy
46 (+4.5% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
96
Zenn
23 (+4.5% / +1)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,241,743 (+0.6% / +12,947)
4.7(+0.0000) (2,335+0 votes)
2,842,570 (+2.2% / +60,993)
4.4(+0.0000) (11,361+3 votes)
28 (-3.4% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (-28.6% / -2)
21 (+5.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
697,302 (+0.2% / +1,614)
4.9(+0.0000) (4,322+0 votes)
709,840 (+0.1% / +743)
4.8(+0.0000) (179+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
709,061 (-0.0% / -131)
4.4(+0.0000) (1,134+1 votes)
797,220 (+0.0% / +202)
4.6(+0.0000) (357+0 votes)
20 (+11.1% / +2)
289,510 (+0.1% / +213)
4.8(+0.0000) (90+0 votes)
208,496 (-0.0% / -6)
3.8(+0.0000) (2,231+0 votes)
163,289 (+0.0% / +24)
4.7(+0.0000) (254+0 votes)
113,871 (+2.5% / +2,764)
4.9(+0.0000) (814+26 votes)
243,397 (-0.6% / -1,466)
3.7(+0.0000) (80+0 votes)
161,831 (+0.1% / +118)
4.6(+0.0000) (803+1 votes)
14 (-6.7% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
143,030 (+0.1% / +79)
4.7(+0.0000) (88+0 votes)
125,613 (+0.4% / +527)
4.6(+0.0000) (75+0 votes)
89,906 (+0.3% / +267)
4.3(+0.0000) (414+0 votes)
119
Safe Doc
176,874 (-9.2% / -17,981)
1.7(+0.0000) (11+0 votes)
40,929 (+1.4% / +559)
4.9(+0.0000) (445+2 votes)
74,856 (+0.8% / +616)
3.5(+0.0000) (76+0 votes)
122
WriQ
69,535 (-0.1% / -85)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
37,198 (+1.0% / +373)
4.3(+0.0000) (70+0 votes)
30,279 (-0.7% / -214)
4.4(+0.0000) (252+0 votes)
37,102 (+0.5% / +175)
4.6(+0.0000) (40+0 votes)
126
editGPT
41,583 (+0.7% / +301)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
25,842 (+0.5% / +132)
4.6(+0.0000) (88+0 votes)
21,256 (+0.4% / +75)
4.6(+0.0000) (178+0 votes)
26,559 (+1.9% / +501)
3.4(+0.0000) (30+0 votes)
11,945 (+0.0% / +4)
4.7(+0.0000) (55+0 votes)
14,155 (+0.5% / +69)
4.1(+0.0000) (22+0 votes)
9,827 (-0.4% / -43)
3.7(+0.0000) (81+0 votes)
8,368 (-0.1% / -7)
4.1(+0.0000) (196+0 votes)
12,626 (-0.3% / -35)
3.3(+0.0000) (36+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
6 (+0.0% / +0)
12,407 (-0.3% / -41)
3.4(+0.0000) (45+0 votes)
8,081 (+0.8% / +67)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,204 (+0.7% / +46)
4.2(+0.0000) (42+0 votes)
5,882 (+0.9% / +55)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
5,056 (+0.1% / +4)
3.8(+0.0000) (41+0 votes)
5,075 (+1.1% / +56)
3.7(+0.0000) (33+0 votes)
144
Jetstream
2,845 (-0.7% / -21)
4.7(+0.0000) (106+0 votes)
6,044 (+0.8% / +47)
3.4(+0.0000) (44+0 votes)
3,920 (+3.3% / +125)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
3,622 (+0.5% / +17)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
3,381 (+3.2% / +105)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
3,565 (+0.3% / +9)
4.0(+0.0000) (33+0 votes)
4,963 (+0.7% / +36)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2,592 (+1.2% / +30)
4.7(+0.0000) (17+0 votes)
3,644 (-1.5% / -55)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
3,933 (+1.3% / +52)
5.0 (2 votes)
3,229 (+1.8% / +58)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,535 (+1.8% / +46)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,662 (+0.0% / +1)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
2,297 (+1.7% / +39)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
3,017 (+1.8% / +53)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,286 (+4.9% / +60)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,652 (+0.5% / +8)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
3,187 (+0.8% / +24)
1,824 (+0.7% / +13)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
1,658 (-2.0% / -33)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
1,399 (+0.3% / +4)
4.8(+0.0000) (16+0 votes)
1,250 (-0.2% / -3)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
885 (-0.6% / -5)
4.9(+0.0000) (15+2 votes)
898 (+1.0% / +9)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
771 (+1.8% / +14)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
170
Halist AI
992 (+1.1% / +11)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
968 (+0.2% / +2)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
911 (+7.3% / +62)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
772 (+0.8% / +6)
4.4(+0.0000) (49+0 votes)
1,004 (-1.4% / -14)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,189 (-0.7% / -8)
177
Genusly
739 (-0.1% / -1)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
512 (+0.4% / +2)
4.9(+0.0000) (32+0 votes)
1,075 (-0.6% / -6)
1,030 (+0.4% / +4)
660 (-1.0% / -7)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
867 (+0.9% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
183
ChatGPT4
766 (+3.1% / +23)
488 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
375 (+1.4% / +5)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
402 (+1.3% / +5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
438 (-0.7% / -3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
188
Asym
433 (-0.7% / -3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
246 (+2.1% / +5)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
190
Pruuf
420 (-1.4% / -6)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
241 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
398 (-0.5% / -2)
193
Echo
379 (+0.3% / +1)
194
Lisan
272 (-0.7% / -2)
195
goGPTgo
221 (+3.8% / +8)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
182 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
212 (+5.0% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
148 (+4.2% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
205 (-1.0% / -2)
180 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
176 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
142 (+0.7% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
114 (+5.6% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
114 (+5.6% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
98 (-2.0% / -2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
113 (+1.8% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
207
rpjeeves
77 (+1.3% / +1)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
85 (-1.2% / -1)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
209
Natively
114 (+2.7% / +3)
210
Penman.ai
73 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
57 (-5.0% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
63 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
214
Scouter
64 (+4.9% / +3)
60 (+7.1% / +4)
47 (+27.0% / +10)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
45 (+4.7% / +2)
47 (+4.4% / +2)
46 (+4.5% / +2)
43 (+2.4% / +1)
40 (-11.1% / -5)
38 (+0.0% / +0)
224
QuickDict
33 (-2.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
33 (+26.9% / +7)
31 (+3.3% / +1)
30 (+0.0% / +0)
28 (-3.4% / -1)
28 (+7.7% / +2)
18 (+5.9% / +1)
1 (+0.0% / +0)
17 (+21.4% / +3)
235
ContextOn
14 (-6.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+15.4% / +2)
237
Speechy
15 (+15.4% / +2)
18 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (4+0 votes)
239
Grammify
12 (+9.1% / +1)
12 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
241
jlpt-tab
12 (+0.0% / +0)
11 (+10.0% / +1)
12 (+33.3% / +3)
11 (+10.0% / +1)
11 (+10.0% / +1)
246
Seenopsi
10 (-9.1% / -1)
247
ChromeAI
12 (+9.1% / +1)
248
Unfluffer
11 (+0.0% / +0)
10 (+11.1% / +1)
10 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
8 (+166.7% / +5)
7 (+0.0% / +0)
7
256
PoshGPT
7 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
258
Facemarks
6 (+20.0% / +1)
6 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
261
FrogGPT
5 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
266
SL2Z beta
4 (+33.3% / +1)
267
Hugo AI
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
3 (+200.0% / +2)
1 (-50.0% / -1)
273
korammar
2 (+0.0% / +0)
4,695 (+0.5% / +22)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
1,336 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
281
Voice ON
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (-50.0% / -1)
284
CrowdEdit
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
287
Emaily