extension ExtPose

Keyword: platform -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
349,994 (+0.0% / +86)
4.4(+0.0000) (1,714+0 votes)
17,953 (+0.4% / +63)
3.6(+0.0000) (19+0 votes)
1,257 (+1.3% / +16)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
561,893 (+0.1% / +299)
4.3(+0.0000) (469+0 votes)
15,553 (+0.7% / +114)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
341 (+1.2% / +4)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
50,300 (+0.5% / +240)
4.2(+0.0000) (247+0 votes)
225 (+2.7% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
9
Devo
2,320 (+0.3% / +7)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
5,578 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (31+0 votes)
90,346 (-0.1% / -90)
3.1(+0.0000) (24+0 votes)
1,982 (+0.7% / +14)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
637 (-0.6% / -4)
4.8(+0.0000) (79+0 votes)
1,761 (+0.9% / +16)
233 (-0.9% / -2)
2.6(+0.0000) (90+0 votes)
117,927 (-0.1% / -78)
3.9(+0.0000) (192+0 votes)
3,232 (+0.9% / +30)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
258,229 (+19.3% / +41,763)
7,984 (-0.2% / -18)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
7,488 (+0.4% / +28)
3.9(+0.0000) (17+0 votes)
408 (+0.5% / +2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
6,567 (-0.1% / -7)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
36,365 (+0.6% / +202)
4.5(+0.0000) (62+0 votes)
24
tuBee
144 (+2.1% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
52,067 (+0.1% / +59)
25,680 (+0.2% / +54)
4.6(+0.0000) (53+0 votes)
109 (+0.0% / +0)
512 (+0.8% / +4)
531 (+1.1% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
100,472 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (143+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
9,690 (+0.0% / +2)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
11,609 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (18+0 votes)
405 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,543 (-0.1% / -11)
3.0(+0.0000) (33+0 votes)
165 (+1.2% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
463 (+0.4% / +2)
390 (+1.0% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13,799 (+0.3% / +35)
3.1(+0.0000) (53+0 votes)
88 (-1.1% / -1)
5,752 (+22.6% / +1,062)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
431 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
2,367 (+0.5% / +12)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
229 (-1.3% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
426 (+0.9% / +4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
176 (+1.1% / +2)
593 (+0.5% / +3)
123 (-3.1% / -4)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
153,047 (-0.3% / -408)
4.2(+0.0000) (1,632+0 votes)
415 (+0.5% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
65,326 (-0.5% / -321)
4.8(+0.0000) (191+0 votes)
95 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
54
DAPHNE
228 (+0.4% / +1)
13 (-7.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49 (-3.9% / -2)
1,822 (+0.3% / +6)
58
PACWeb
2,043 (+0.5% / +11)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
60
Clipt
23,946 (+0.3% / +76)
3.6(+0.0000) (58+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
28 (-6.7% / -2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
63
Spekit
13,268 (+0.0% / +2)
4.7(+0.0000) (36+0 votes)
44,766 (-0.0% / -15)
4.7(+0.0000) (243+0 votes)
65
YoChat
991 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
253 (+0.4% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
48,353 (-0.0% / -24)
3.6(+0.0000) (205+0 votes)
63 (-3.1% / -2)
11,413 (+1.0% / +113)
3.6(+0.0000) (147+0 votes)
10,195 (-0.2% / -24)
4.0(+0.0000) (25+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
152 (+0.7% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,654 (+0.4% / +11)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
352 (-0.6% / -2)
592 (+1.9% / +11)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
165 (+1.9% / +3)
8,311 (+0.5% / +40)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
132 (+2.3% / +3)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
5,654 (-0.2% / -14)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
49 (+4.3% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,674 (+0.2% / +16)
3.2(+0.0000) (34+0 votes)
123 (+0.8% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
44 (-2.2% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,719 (+0.5% / +17)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
15,558 (-0.2% / -28)
4.6(+0.0000) (36+0 votes)
1,135 (-0.2% / -2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
355 (+0.0% / +0)
84 (+3.7% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,283,682 (-0.0% / -560)
4.0(+0.0000) (1,746+0 votes)
3,503 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
3,187 (-0.5% / -16)
2.7(+0.0000) (15+0 votes)
327 (+2.5% / +8)
370 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,779 (+0.7% / +27)
727,884 (+0.0% / +130)
4.5(+0.0000) (10,218+0 votes)
1,839,482 (+0.0% / +434)
3.6(+0.0000) (171+0 votes)
241 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
102
Deepdesk
274 (+0.0% / +0)
1,581 (-0.4% / -7)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
1,408 (+1.2% / +17)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
105
ExtractGo
2,662 (+0.1% / +2)
2.3(+0.0000) (16+0 votes)
844 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
264,751 (+0.2% / +430)
4.9(+0.0000) (2,695+0 votes)
4,487 (-0.1% / -4)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
109
DealCloud
628 (-1.3% / -8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
109 (-2.7% / -3)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
1,277 (-0.8% / -10)
4.8(+0.0000) (8+0 votes)
4,753 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (55+0 votes)
5,277 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
519 (+0.6% / +3)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
276 (+1.8% / +5)
178 (+0.0% / +0)
1,443 (+0.6% / +9)
2.7(+0.0000) (10+0 votes)
1,150 (-0.4% / -5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
1,093 (-0.1% / -1)
903 (+0.9% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,487 (+0.2% / +24)
2.4(+0.0000) (85+0 votes)
1,889 (+0.2% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
74 (+1.4% / +1)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
127
Now Push
921 (+1.7% / +15)
1.7(+0.0000) (12+0 votes)
2,308 (+0.7% / +15)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
762 (-0.1% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
97,044 (+0.1% / +55)
4.3(+0.0000) (527+0 votes)
250,779 (+0.8% / +2,038)
1.7(+0.0000) (20+0 votes)
121 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
133
IQ bot
871 (-0.2% / -2)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
515 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
95,848 (+0.1% / +65)
4.2(+0.0000) (93+0 votes)
60 (+5.3% / +3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
94 (-3.1% / -3)
1,855 (-1.2% / -23)
270 (-1.8% / -5)
141
O-Robot
591 (-1.2% / -7)
37,063 (-0.1% / -38)
4.5(+0.0000) (2,011+0 votes)
442 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,420 (-0.6% / -8)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,377 (+0.3% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
30 (-6.2% / -2)
5 (+0.0% / +0)
77 (-1.3% / -1)
156 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
495 (-0.2% / -1)
481 (-1.6% / -8)
56,839 (-0.5% / -287)
3.4(+0.0000) (126+0 votes)
334 (+1.2% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
60 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
287 (-1.4% / -4)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
254 (+1.2% / +3)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
405 (+0.7% / +3)
158
ShareThis
24,858 (-0.1% / -13)
4.0(+0.0000) (213+0 votes)
20,593 (+0.6% / +125)
4.7(+0.0000) (74+0 votes)
25,799 (-0.1% / -29)
3.7(+0.0000) (114+0 votes)
30,755 (+0.3% / +93)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
27,469 (-0.0% / -12)
3.9(+0.0000) (48+0 votes)
80 (-1.2% / -1)
29,583 (+0.3% / +82)
4.1(+0.0000) (19+0 votes)
18,335 (+0.3% / +59)
4.9(+0.0000) (46+0 votes)
719 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
21,239 (-0.1% / -17)
4.2(+0.0000) (42+0 votes)
15,860 (-0.6% / -100)
4.1(+0.0000) (194+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
170
Test IE
35,152 (-0.0% / -10)
1.8(+0.0000) (340+0 votes)
116 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15,346 (+0.4% / +56)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
15,019 (+0.2% / +26)
4.0(+0.0000) (184+0 votes)
242 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,969 (-0.1% / -9)
4.9(+0.0000) (45+0 votes)
176
Remix
230 (-1.7% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23,294 (-0.2% / -41)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
13,724 (-0.1% / -20)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
22,756 (-0.1% / -24)
1.0(+0.0000) (19+0 votes)
220 (+0.9% / +2)
18,042 (+0.7% / +129)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
98 (-1.0% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
71 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
184
Writer
11,983 (+0.6% / +71)
4.5(+0.0000) (17+0 votes)
10,230 (-0.3% / -33)
4.5(+0.0000) (42+0 votes)
987,177 (+0.3% / +2,803)
4.8(+0.0000) (3,329+0 votes)
170 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,029 (+0.6% / +66)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
1,576,919 (+0.1% / +2,165)
4.6(+0.0000) (1,827+0 votes)
5,303 (+0.2% / +11)
4.9(+0.0000) (110+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
88 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
65 (-5.8% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
122 (+7.0% / +8)
162 (+7.3% / +11)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
33 (-2.9% / -1)
11,348 (+0.0% / +1)
1.7(+0.0000) (20+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,522 (+0.3% / +23)
2.9(+0.0000) (59+0 votes)
5,208 (+0.5% / +24)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
338 (+0.9% / +3)
204
Jetstream
3,417 (-0.1% / -4)
4.8(+0.0000) (99+0 votes)
4,807 (-0.0% / -2)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
5,404 (+0.1% / +7)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
207
Bee-On
86 (-4.4% / -4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
4,761 (+0.0% / +1)
4.4(+0.0000) (59+0 votes)
5,064 (-0.2% / -11)
4.1(+0.0000) (33+0 votes)
5,064 (-0.2% / -11)
4.1(+0.0000) (33+0 votes)
27 (-6.9% / -2)
45 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
6,656 (-0.5% / -33)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,323 (-0.2% / -12)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
216
Recognize
6,109 (-0.2% / -11)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
124 (-1.6% / -2)
3,924 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
219
uCheck
122 (+3.4% / +4)
4,585 (+1.3% / +58)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
6,922 (+0.8% / +56)
1.0(+0.0000) (7+0 votes)
222
Busy
64 (+0.0% / +0)
3,198 (-0.2% / -7)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
5,930 (+4.0% / +226)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
251 (+1.2% / +3)
3,968 (+0.7% / +26)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
630 (+0.0% / +0)
3,960 (+0.3% / +11)
3.6(+0.0000) (76+0 votes)
229
Any-Share
221 (+0.0% / +0)
230
Thanks
67 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,828 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
2,084 (+0.3% / +6)
4.9(+0.0000) (32+0 votes)
2,757 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
366,669 (+0.1% / +337)
3.6(+0.0000) (2,578+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
4,236 (+0.7% / +29)
1.8(+0.0000) (12+0 votes)
2,381 (-0.3% / -6)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
2,877 (-0.3% / -9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,680 (+3.7% / +60)
5.0(+0.0000) (35+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,552 (+0.1% / +2)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
212,638 (+0.7% / +1,488)
4.0(+0.0000) (198+0 votes)
1,915 (+0.6% / +11)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
244
Streetify
80 (+0.0% / +0)
3,315 (+0.1% / +2)
1.9(+0.0000) (21+0 votes)
1,407 (+0.4% / +6)
5.0(+0.0000) (44+0 votes)
161 (-2.4% / -4)
1,492 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
73 (-1.4% / -1)
2,798 (+1.3% / +35)
18 (+5.9% / +1)
17 (-5.6% / -1)
68 (+0.0% / +0)
1,025 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (53+0 votes)
255
Cacher
1,817 (+0.2% / +4)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,775 (-0.8% / -14)
3.4(+0.0000) (29+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
15 (-11.8% / -2)
1,820 (-0.4% / -7)
2.9(+0.0000) (16+0 votes)
2,190 (+0.1% / +2)
1,284 (-0.2% / -2)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
1,490 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,547 (-0.7% / -11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,449 (+2.9% / +41)
3.6(+0.0000) (49+0 votes)
1,655 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
266
minimal
1,146 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
78 (-3.7% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (19+0 votes)
269
bettr.me
1,223 (+0.2% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
271
Push.Do
226 (+3.2% / +7)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
37,965 (+0.4% / +157)
4.9(+0.0000) (441+0 votes)
51 (-3.8% / -2)
275
SplashID
1,555 (-0.3% / -4)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
276
BinBot
1,439 (+1.3% / +18)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
1,139 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
898 (+0.4% / +4)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,094 (+1.8% / +19)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
40,133 (+0.1% / +52)
4.0(+0.0000) (109+0 votes)
43 (-2.3% / -1)
284
WebSMS
994 (+0.3% / +3)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
285
wikifx
869 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
868 (+1.2% / +10)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
81 (+1.2% / +1)
908 (+1.5% / +13)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
1,033 (-0.2% / -2)
74 (-5.1% / -4)
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
969 (-0.4% / -4)
745 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
294
Easy PiP
21 (+5.0% / +1)
901 (+0.4% / +4)
402 (-0.7% / -3)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
505 (-1.8% / -9)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
601 (+0.7% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
599 (+1.2% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
562 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)