extension ExtPose

Keyword: future -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
13,544 (-1.3% / -174)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
1,009 (+1.7% / +17)
2,030,793 (+0.0% / +916)
4.9(+0.0000) (366+0 votes)
8,258 (+1.3% / +106)
4.9(+0.0000) (169+5 votes)
2,426,530 (+1.6% / +38,734)
4.6(+0.0000) (28+0 votes)
117,717 (-0.5% / -555)
4.3(+0.0000) (1,640+1 votes)
1,829 (+10.2% / +169)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
3,448 (+3.3% / +110)
4.8(+0.0000) (76+2 votes)
222 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,377 (-0.3% / -14)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
865,678 (+0.2% / +1,522)
4.8(+0.0000) (376+3 votes)
1,842,536 (+1.5% / +27,039)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
1,096,024 (+2.8% / +29,774)
4.7(-0.1000) (23+1 votes)
18,713 (+5.2% / +926)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
56,616 (+8.3% / +4,321)
4.6(+0.0000) (127+14 votes)
10,417 (+2.2% / +222)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
8,531 (+2.1% / +175)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
42 (+7.7% / +3)
233,806 (-0.9% / -2,193)
2.7(+0.0000) (27+0 votes)
574 (+2.3% / +13)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
115,251 (+1.0% / +1,159)
3.8(+0.0000) (52+0 votes)
122,575 (-0.6% / -765)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
46,683 (-0.4% / -192)
5.0(+0.0000) (222+1 votes)
62,347 (-1.0% / -610)
3.2(+0.0000) (261+0 votes)
2,035 (+8.0% / +150)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
36,598 (-0.4% / -139)
4.9(+0.0000) (22+1 votes)
27
BitMask
47,932 (+4.6% / +2,091)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
200 (-0.5% / -1)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
1,810 (+3.0% / +53)
23,536 (-1.2% / -297)
4.3(+0.0000) (186+9 votes)
18,572 (+0.1% / +17)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
8,979 (+4.8% / +409)
3.8(+0.1000) (15+1 votes)
671 (+13.5% / +80)
5,941 (-0.5% / -31)
4.6(+0.0000) (92+0 votes)
62 (-8.8% / -6)
6,203 (-0.2% / -14)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
5,469 (-0.7% / -39)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
4,018 (-0.5% / -22)
4.4(+0.0000) (111+0 votes)
3,701,562 (+0.0% / +877)
4.4(+0.0000) (377+1 votes)
40
ChatGPT
5,709 (-0.6% / -32)
4,399 (-0.7% / -30)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,562,799 (+0.0% / +357)
4.9(+0.0000) (436+22 votes)
1,286,199 (+0.2% / +2,325)
4.8(+0.0000) (606+38 votes)
557,544 (-1.6% / -8,813)
5.0(+0.0000) (14,536+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
20 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
3,707 (+2.2% / +80)
1,870,411 (+1.6% / +28,927)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
1,483,252 (+2.0% / +28,818)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
245 (+3.8% / +9)
2,379 (-1.3% / -31)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,121,846 (+0.0% / +442)
4.7(+0.0000) (599+43 votes)
1,525,193 (+1.3% / +19,066)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
1,219,994 (+1.7% / +20,287)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
1,189,288 (+0.9% / +10,986)
3.9(+0.0000) (96+0 votes)
700,729 (-0.1% / -377)
4.9(+0.0000) (198+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
1,102,103 (+2.6% / +28,451)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
2,544 (+7.0% / +167)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
623,307 (-0.2% / -1,097)
4.3(+0.0000) (1,532+4 votes)
565,851 (+0.2% / +929)
4.7(+0.0000) (165+0 votes)
1,424 (+0.7% / +10)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
269,298 (-0.2% / -613)
4.9(+0.0000) (1,930+19 votes)
1,112 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
1,395 (+5.4% / +71)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
703,357 (+4.1% / +27,868)
3.9(+0.0000) (15+0 votes)
423,306 (-0.0% / -142)
4.2(+0.0000) (321+0 votes)
641 (+0.5% / +3)
4.9(+0.0000) (58+0 votes)
270,157 (-0.9% / -2,391)
4.3(+0.0000) (1,562+1 votes)
206,007 (+24.3% / +40,218)
4.9(+0.0000) (63+1 votes)
789 (-1.1% / -9)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
251,308 (+6.2% / +14,741)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
207,969 (-1.4% / -2,861)
4.1(+0.0000) (53+0 votes)
173,023 (+31.8% / +41,705)
4.6(+0.0000) (33+1 votes)
701 (+0.9% / +6)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
500 (+7.1% / +33)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
358 (+2.0% / +7)
5.0(+0.0000) (57+0 votes)
148,946 (+22.0% / +26,895)
3.8(+0.0000) (71+0 votes)
36 (+9.1% / +3)
588 (+0.5% / +3)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
135,454 (-4.7% / -6,671)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
81,920 (+0.2% / +145)
4.6(+0.0000) (465+5 votes)
171,476 (-0.4% / -764)
2.6(+0.0000) (29+0 votes)
516 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,044 (-0.3% / -307)
4.1(+0.0000) (35+0 votes)
133,909 (-0.9% / -1,282)
3.1(+0.0000) (14+0 votes)
63,569 (-0.9% / -561)
3.9(+0.0000) (126+0 votes)
77 (+1.3% / +1)
357 (+8.5% / +28)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
69,261 (-0.4% / -306)
3.1(+0.0000) (549+0 votes)
330 (-2.7% / -9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
385 (+62.4% / +148)
32,498 (-1.2% / -384)
3.7(+0.0000) (304+0 votes)
28,334 (-0.2% / -59)
4.7(+0.0000) (47+0 votes)
256 (-2.3% / -6)
3.3(+0.0000) (6+0 votes)
23,720 (-1.0% / -241)
3.9(+0.0000) (29+0 votes)
26,251 (-0.8% / -207)
3.6(+0.0000) (69+0 votes)
18,101 (+1.3% / +237)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
14,609 (-0.7% / -106)
4.3(+0.0000) (127+0 votes)
15,520 (-1.0% / -152)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
15,492 (+0.7% / +104)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
10,845 (-0.5% / -53)
4.8(+0.0000) (50+0 votes)
17,987 (-0.5% / -95)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
104
BackNav
21,062 (+291.6% / +15,684)
158 (-5.4% / -9)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
13,196 (+2.7% / +349)
4.2(+0.0000) (10+1 votes)
157 (+10.6% / +15)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
13,040 (+2.3% / +294)
3.3(+0.0000) (39+0 votes)
8,401 (-1.5% / -128)
3.7(+0.0000) (101+0 votes)
4,386 (+2.0% / +84)
4.8(+0.0000) (207+1 votes)
11,631 (-0.9% / -106)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
13,062 (-0.0% / -6)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
5,685 (-1.3% / -74)
4.5(+0.0000) (302+0 votes)
127 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
6,198 (+0.7% / +44)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
3,662 (-0.5% / -17)
4.7(+0.0000) (42+0 votes)
117
GetBot
67 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
118
Save Tabs
3,403 (+0.4% / +15)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
112 (+4.7% / +5)
5,652 (-0.1% / -3)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,783 (-0.2% / -9)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
1,925 (+2.3% / +43)
5.0(+0.0000) (95+1 votes)
60 (+1.7% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
20 (-13.0% / -3)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
82 (+2.5% / +2)
2,099 (-0.1% / -2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
127
StreamHub
73 (-6.4% / -5)
2,924 (-0.7% / -21)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,616 (-0.5% / -8)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
1,504 (-2.1% / -33)
4.4(+0.0000) (123+0 votes)
67 (-2.9% / -2)
2,031 (-0.6% / -12)
3.4(+0.0000) (17+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,638 (+1.6% / +26)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
1,322 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (30+0 votes)
1,996 (-2.1% / -42)
1,523 (-0.1% / -1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
138
MyAi
1,604 (-2.3% / -37)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,350 (+0.2% / +3)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,209 (-0.2% / -2)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
50 (+4.2% / +2)
384 (-1.8% / -7)
5.0(+0.0000) (227+0 votes)
728 (+1.0% / +7)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,201 (-1.3% / -16)
993 (-0.7% / -7)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
146
Echo360+
1,001 (-0.8% / -8)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
587 (+3.9% / +22)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
896 (+1.8% / +16)
3.1(+0.0000) (19+0 votes)
794 (-1.7% / -14)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,042 (-0.3% / -3)
151
Countdown
655 (+0.2% / +1)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
669 (+1.1% / +7)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
33 (-8.3% / -3)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
24 (-7.7% / -2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
678 (-4.5% / -32)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
879 (-0.1% / -1)
611 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
482 (+5.7% / +26)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
571 (+0.5% / +3)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
329 (-7.1% / -25)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
162
Hyperweb
600 (-0.8% / -5)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
312 (+0.6% / +2)
4.7(+0.0000) (31+0 votes)
496 (-2.2% / -11)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
647 (+0.0% / +0)
571 (-1.0% / -6)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
592 (+1.9% / +11)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
242 (+7.1% / +16)
5.0(+0.0000) (66+0 votes)
375 (-1.8% / -7)
3.9(+0.0000) (29+0 votes)
546 (-2.0% / -11)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
327 (-1.8% / -6)
4.5(+0.0000) (59+1 votes)
441 (-3.7% / -17)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
173
Hypefury
331 (-2.9% / -10)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
386 (-0.8% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
480 (+3.0% / +14)
400 (+5.5% / +21)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
467 (-2.9% / -14)
2.4(+0.0000) (10+0 votes)
378 (-3.6% / -14)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
179
myfpl
342 (+0.6% / +2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
369 (+3.7% / +13)
368 (-1.3% / -5)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
315 (-4.5% / -15)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
448,179 (+0.0% / +72)
3.4(+0.0000) (275+0 votes)
200 (+4.7% / +9)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
225 (-6.2% / -15)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
233 (-1.3% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
263 (-0.4% / -1)
188
CopyCopy
227 (-0.4% / -1)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
172 (-12.2% / -24)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
240 (+76.5% / +104)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
149 (+4.2% / +6)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
219 (+0.5% / +1)
195 (-2.5% / -5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+15.4% / +2)
200 (-1.0% / -2)
109 (+10.1% / +10)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
137 (-4.9% / -7)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
198
CopyGPT
145 (-2.0% / -3)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
200
gmail-scc
124 (-2.4% / -3)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
103 (+2.0% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
202
CoMentor
95 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
35,187 (-0.5% / -182)
4.6(+0.0000) (163+0 votes)
95 (+2.2% / +2)
78 (+2.6% / +2)
5.0(+0.0000) (11+1 votes)
10 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
82 (-12.8% / -12)
81 (+2.5% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
212
ClipIt!
78 (-3.7% / -3)
77 (-4.9% / -4)
4 (+0.0% / +0)
68 (+17.2% / +10)
5.0(+0.0000) (20-1 votes)
62 (+0.0% / +0)
217
Ask AI
68 (+11.5% / +7)
31 (-3.1% / -1)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
65 (-1.5% / -1)
64 (-1.5% / -1)
62 (+0.0% / +0)
222
ZEBLANG
8 (+14.3% / +1)
59 (+0.0% / +0)
224
AEM Ninja
42 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
51 (-1.9% / -1)
8,695,925 (+7.9% / +637,998)
4.4(+0.0000) (297,827+1,857 votes)
24 (-7.7% / -2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
32 (+28.0% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
231
GetLemono
33 (-8.3% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,212,641 (-0.7% / -66,478)
3.9(+0.0000) (917+0 votes)
28 (+3.7% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,914,965 (-2.0% / -59,582)
4.8(+0.0000) (10,067+7 votes)
37 (+0.0% / +0)
236
Chatbot
6 (+0.0% / +0)
6,147,327 (-0.5% / -29,532)
4.3(+0.0000) (1,998+0 votes)
3,165,686 (-0.9% / -28,942)
4.7(+0.0000) (2,775+11 votes)
35 (-14.6% / -6)
3 (-50.0% / -3)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
977,725 (-0.9% / -8,463)
4.7(+0.0000) (128,402-1 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,134,948 (-0.4% / -12,330)
4.6(+0.0000) (3,489-1 votes)
1,593,424 (-0.0% / -498)
4.8(+0.0000) (3,961+9 votes)
707,864 (-0.1% / -640)
4.2(+0.1000) (560+1 votes)
4,570,353 (+0.7% / +32,707)
4.0(+0.0000) (155+1 votes)
248
OrbitNote
6,520,958 (-0.7% / -43,116)
3.5(+0.0000) (119+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
250
Himalaya
27 (+0.0% / +0)
251
unagi
30 (-11.8% / -4)
2,085,018 (-0.1% / -1,647)
4.9(+0.0000) (530+0 votes)
4,026,473 (+0.4% / +17,559)
3.9(+0.0000) (172+4 votes)
254
Snap VPN
3,586,043 (+0.6% / +21,598)
3.9(+0.0000) (169+0 votes)
925,166 (+1.4% / +12,630)
4.9(+0.0000) (14,164+246 votes)
3,876,883 (+0.7% / +28,359)
3.9(+0.0000) (91+1 votes)
1,030,051 (-0.3% / -3,195)
4.8(+0.0000) (6,929+82 votes)
1,755,924 (-2.7% / -47,803)
4.6(+0.0000) (8,125-1 votes)
1,409,407 (-0.1% / -1,087)
4.7(+0.0000) (729+1 votes)
703,866 (-0.7% / -4,893)
4.8(+0.0000) (15,051+7 votes)
3,721,192 (+0.8% / +28,167)
4.4(+0.0000) (29+1 votes)
3,509,053 (+0.7% / +24,056)
4.3(+0.0000) (28+0 votes)
1,405,166 (-0.0% / -25)
4.8(+0.0000) (522+2 votes)
29 (+3.6% / +1)
1,158,478 (+0.1% / +1,356)
4.9(+0.0000) (887+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5 (-16.7% / -1)
26 (+0.0% / +0)
26 (+4.0% / +1)
1,230,541 (+0.1% / +1,641)
4.8(+0.0000) (414+1 votes)
1,433,786 (-0.4% / -5,043)
3.9(+0.0000) (1,958+0 votes)
1,136,310 (+0.1% / +1,145)
4.8(+0.0000) (573+40 votes)
1,120,766 (-0.0% / -109)
4.8(+0.0000) (559+6 votes)
1,919,952 (+1.5% / +28,656)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
910,093 (+0.0% / +155)
4.8(+0.0000) (515+4 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,199,474 (+0.0% / +417)
4.5(+0.0000) (1,668+3 votes)
2,045,557 (+1.3% / +25,928)
4.2(+0.0000) (43+0 votes)
2,013,655 (-0.4% / -7,838)
3.6(+0.0000) (2,370+2 votes)
878,705 (+0.1% / +1,208)
4.8(+0.0000) (515+1 votes)
1,471 (-0.9% / -14)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
982,301 (-0.0% / -80)
4.8(+0.0000) (321+8 votes)
24 (+14.3% / +3)
678,310 (-0.6% / -4,242)
4.1(+0.0000) (26,798+69 votes)
285
2048 Game
814,188 (-0.3% / -2,530)
4.7(+0.0000) (308+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
23 (+21.1% / +4)
388,275 (-1.3% / -5,297)
5.0(+0.0000) (4,920+68 votes)
1,442,666 (-1.6% / -23,020)
3.3(+0.0000) (2,088+0 votes)
816,918 (-0.1% / -879)
4.6(+0.0000) (1,452+0 votes)
808,302 (-0.0% / -294)
4.5(+0.0000) (951+10 votes)
292
VidRate
1,093,904 (+2.6% / +27,625)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
566,487 (+0.1% / +416)
4.8(+0.0000) (355+1 votes)
973,065 (-0.2% / -2,084)
3.7(+0.0000) (131+0 votes)
561,281 (+0.1% / +504)
4.9(+0.0000) (288+0 votes)
296
Stylus
709,567 (-0.4% / -2,755)
4.5(+0.0000) (1,004+2 votes)
754,875 (-0.7% / -5,123)
4.2(+0.0000) (522-1 votes)
759,480 (-0.0% / -216)
4.6(+0.0000) (455+0 votes)
937,740 (+3.0% / +27,320)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
1,418,772 (+0.6% / +9,126)
4.9(+0.0000) (9,783+114 votes)