extension ExtPose

Keyword: analysis

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
192,953 (+0.3% / +535)
3.997(+0.0015) (668+1 votes)
3,831 (+0.5% / +19)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
11,624 (+0.7% / +82)
4.5217(+0.0000) (23+0 votes)
20,578 (+0.1% / +21)
3.8489(+0.0000) (139+0 votes)
5,692 (+0.9% / +49)
4.1579(+0.0000) (19+0 votes)
2,541 (+4.0% / +98)
3.878(+0.0280) (41+1 votes)
20,664 (+0.6% / +121)
4.1071(+0.0000) (28+0 votes)
921 (+0.8% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,840 (+1.2% / +90)
4.6304(+0.0000) (46+0 votes)
11,540 (+0.3% / +32)
4.2241(+0.0000) (58+0 votes)
53,949 (+0.4% / +196)
4.8048(+0.0000) (251+0 votes)
176,455 (+0.2% / +386)
2.7512(+0.0000) (434+0 votes)
4,823 (+0.3% / +15)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
55,061 (+0.2% / +96)
4.0792(+0.0000) (1,035+0 votes)
269 (+1.5% / +4)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
19,868 (+0.6% / +121)
4.7647(+0.0000) (187+0 votes)
860 (+3.6% / +30)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
350 (+0.9% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
593 (-0.5% / -3)
3.9565(+0.0000) (23+0 votes)
13,586 (+0.2% / +22)
3.7108(+0.0000) (166+0 votes)
658 (-1.2% / -8)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
241 (+0.4% / +1)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
607 (-1.8% / -11)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
120 (+5.3% / +6)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
337 (+0.9% / +3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
26
RDS Bar
71,846 (+0.1% / +49)
4.2655(+0.0000) (727+0 votes)
1,966 (+1.3% / +25)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
606,783 (+0.4% / +2,503)
4.1525(+0.0000) (767+0 votes)
5,162 (+4.2% / +206)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
92 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,820 (+1.5% / +43)
4.4727(+0.0000) (55+0 votes)
209 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
24,976 (+0.6% / +153)
4.5366(+0.0000) (41+0 votes)
773 (+5.9% / +43)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,269 (+0.6% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
174 (+2.4% / +4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
4,094 (+3.8% / +151)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
334 (+0.0% / +0)
114,805 (+0.1% / +134)
4.4901(+0.0000) (202+0 votes)
168,295 (+9.3% / +14,288)
3.0355(+0.0000) (141+0 votes)
781 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
52,127 (+0.4% / +216)
4.5518(+0.0000) (444+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
463 (-1.1% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
311 (+6.1% / +18)
9,164 (+0.6% / +57)
4.8673(+0.0000) (113+0 votes)
902 (+0.1% / +1)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
215 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
673 (+0.4% / +3)
4.3182(+0.0000) (22+0 votes)
9,798 (+0.8% / +80)
4.8182(+0.0000) (22+0 votes)
23 (-8.0% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
136 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,407 (+0.6% / +37)
3.7216(+0.0000) (97+0 votes)
114 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,744 (+0.6% / +27)
4.7419(+0.0000) (31+0 votes)
476 (+1.7% / +8)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
405 (-0.2% / -1)
3.9286(+0.0000) (14+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
60
MozBar
666,910 (+0.3% / +2,257)
3.8816(+0.0001) (1,926+1 votes)
612,384 (+0.2% / +1,436)
4.5552(+0.0000) (2,493+0 votes)
1,999 (+0.2% / +4)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
63 (-1.6% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
51 (-3.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
909 (+0.7% / +6)
4.3684(+0.0000) (19+0 votes)
67
Minerva
51 (+4.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
329 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
127 (+1.6% / +2)
85 (+4.9% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
71
Crisp
23 (+4.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
609 (+1.0% / +6)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
637 (+0.5% / +3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
34 (-10.5% / -4)
15 (+0.0% / +0)
1,386 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
72,131 (+0.4% / +252)
4.493(+0.0000) (71+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
41,119 (+0.8% / +341)
3.4898(+0.0000) (49+0 votes)
80
Citable
21,958 (+12.4% / +2,417)
4.1077(+0.0000) (65+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
19,559 (+0.1% / +15)
4.2(+0.0000) (55+0 votes)
15,802 (+0.3% / +50)
4.4833(+0.0000) (60+0 votes)
403 (+0.2% / +1)
4.5588(+0.0000) (34+0 votes)
112 (-1.8% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
227 (-1.3% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,441 (+0.5% / +59)
4.3136(+0.0059) (118+1 votes)
12,395 (+0.6% / +70)
3.8889(+0.0000) (63+0 votes)
349 (+0.9% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
18,639 (+0.0% / +0)
10,943 (-0.2% / -25)
3.8387(+0.0000) (31+0 votes)
16,853 (-0.2% / -36)
12,092 (+5.3% / +604)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
16,250 (+0.0% / +0)
12,557 (+1.7% / +214)
2.6364(-0.1636) (11+1 votes)
182 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,327 (+0.5% / +53)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
10,184 (+0.4% / +37)
2.4952(+0.0000) (105+0 votes)
7,811 (+0.4% / +34)
3.6176(+0.0000) (34+0 votes)
6,158 (+0.7% / +41)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
4,561 (+1.4% / +61)
4.913(+0.0000) (23+0 votes)
4,666 (+0.3% / +15)
4.3191(+0.0000) (47+0 votes)
103
Privee
38 (+2.7% / +1)
5,595 (+0.1% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
105
Petapator
2,557 (+0.3% / +7)
4.7083(+0.0000) (96+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
108
Jalangi2
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
2,497 (-0.8% / -19)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
85 (+2.4% / +2)
2.375(+0.0000) (8+0 votes)
112
Lustre
4,342 (-0.2% / -8)
4.5385(+0.0000) (26+0 votes)
44 (-2.2% / -1)
1,470 (+0.1% / +2)
4.7419(+0.0000) (31+0 votes)
2,027 (+1.0% / +21)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
2,733 (+1.5% / +41)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
2,176 (+0.8% / +18)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
41 (+7.9% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,063 (+0.9% / +19)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,590 (+3.0% / +46)
4.4545(+0.0000) (44+0 votes)
1,506 (+0.4% / +6)
4.3333(+0.0000) (21+0 votes)
1,995 (+0.1% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,444 (+1.0% / +14)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
14 (-12.5% / -2)
853 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (31+0 votes)
24 (-4.0% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
965 (+1.0% / +10)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
1,206 (+5.2% / +60)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
131
RankRecon
800 (+1.1% / +9)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
810 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
657 (+1.1% / +7)
4.3333(+0.0000) (21+0 votes)
134
Unomy
494 (+0.2% / +1)
4.8261(+0.0000) (23+0 votes)
671 (-1.0% / -7)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
929 (-0.3% / -3)
626 (+0.2% / +1)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
665 (-0.4% / -3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
532 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
646 (+0.5% / +3)
3.1818(+0.0000) (11+0 votes)
141
Tabello
682 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
549 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
676 (+0.7% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
470 (+1.1% / +5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
485 (-1.2% / -6)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
380 (-1.0% / -4)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
280 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
401 (-1.0% / -4)
2.1667(+0.0000) (12+0 votes)
363 (-0.8% / -3)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
301 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
287 (+1.8% / +5)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
217 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
266 (+2.7% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
184 (-1.1% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
169 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
151 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
175 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
203 (+1.5% / +3)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
194 (-3.5% / -7)
158 (+2.6% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
137 (+1.5% / +2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
154 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
156 (+2.6% / +4)
92 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
146 (-0.7% / -1)
2.3333(+0.0000) (6+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
135 (+3.8% / +5)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
112 (+2.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
117 (+2.6% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
117 (+1.7% / +2)
92 (+3.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
100 (-2.0% / -2)
92 (-1.1% / -1)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
1,173 (+0.6% / +7)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
72 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
86 (+6.2% / +5)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
67 (+0.0% / +0)
64 (-3.0% / -2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
56 (+7.7% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
56 (+1.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
418 (+2.0% / +8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
48 (+2.1% / +1)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
40 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
36 (-7.7% / -3)
34 (+3.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
175 (+1.2% / +2)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,542,170 (+0.8% / +12,104)
3.9915(+0.0000) (1,771+0 votes)
203
Heimdall
5 (+0.0% / +0)
137 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
15 (+15.4% / +2)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
790,228 (+0.5% / +4,153)
3.516(+0.0000) (1,031+0 votes)
246,735 (+0.9% / +2,260)
4.9728(+0.0000) (1,398+0 votes)
205,417 (+1.3% / +2,674)
4.9948(+0.0000) (1,349+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
790,228 (+0.5% / +4,153)
3.516(+0.0000) (1,031+0 votes)
246,735 (+0.9% / +2,260)
4.9728(+0.0000) (1,398+0 votes)
205,417 (+1.3% / +2,674)
4.9948(+0.0000) (1,349+0 votes)
165,559 (+1.8% / +2,893)
4.9975(+0.0000) (1,618+0 votes)
111,988 (-0.3% / -390)
4.7889(+0.0000) (4,907+0 votes)
218,889 (-1.7% / -3,743)
3.9577(+0.0000) (568+0 votes)
103,694 (+2.5% / +2,559)
5.0(+0.0000) (1,567+0 votes)
218
Helium 10
225,381 (+0.8% / +1,826)
4.1053(+0.0000) (133+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
88,760 (+3.1% / +2,686)
5.0(+0.0000) (1,456-1 votes)
15 (-11.8% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15 (+36.4% / +4)
190,350 (+0.6% / +1,141)
4.1583(+0.0000) (120+0 votes)
86,250 (+3.5% / +2,921)
4.9896(+0.0000) (384+0 votes)
115,474 (+0.7% / +814)
4.6183(+0.0000) (469+0 votes)
75,813 (+4.2% / +3,022)
4.9929(+0.0000) (423+0 votes)
78,689 (+0.9% / +740)
4.8878(+0.0000) (294+0 votes)
117,817 (+0.3% / +324)
4.3362(+0.0000) (348+0 votes)
66,642 (+11.9% / +7,112)
5.0(+0.0000) (773-14 votes)
62,969 (+6.7% / +3,930)
5.0(+0.0000) (791+0 votes)
68,100 (+3.5% / +2,291)
4.9842(+0.0000) (379+0 votes)
85,055 (+2.9% / +2,433)
5.0(+0.0000) (121+0 votes)
53,759 (+7.8% / +3,909)
4.994(-0.0001) (671-8 votes)
56,905 (+6.7% / +3,570)
5.0(+0.0000) (630-5 votes)
139,688 (+0.1% / +196)
3.3417(+0.0000) (240+0 votes)
48,218 (+0.8% / +390)
4.7031(+0.0018) (485+3 votes)
56,204 (+6.7% / +3,508)
5.0(+0.0000) (296+0 votes)
78,364 (+0.2% / +160)
4.6047(+0.0000) (344+0 votes)
47,605 (+8.2% / +3,604)
5.0(+0.0000) (392+0 votes)
68,043 (+0.5% / +326)
4.51(+0.0000) (598+0 votes)
66,713 (+1.6% / +1,029)
3.6711(+0.0000) (447+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
34,113 (+0.6% / +220)
4.9115(-0.0016) (531+2 votes)
38,209 (+17.7% / +5,751)
5.0(+0.0000) (249+0 votes)
55,335 (+0.4% / +214)
3.6923(+0.0000) (104+0 votes)
32,204 (+2.1% / +658)
4.7579(+0.0000) (252+0 votes)
52,381 (+0.3% / +176)
4.5659(+0.0000) (129+0 votes)
59,704 (+1.3% / +769)
4.5102(+0.0000) (49+0 votes)
250
HttpWatch
96,467 (+1.3% / +1,253)
1.8889(+0.0000) (9+0 votes)
48,527 (+0.8% / +406)
4.3929(+0.0000) (84+0 votes)
42,361 (+1.5% / +641)
4.1471(+0.0000) (204+0 votes)
35,485 (+1.2% / +425)
4.7083(+0.0000) (24+0 votes)
254
Login Now
66,788 (+0.4% / +298)
2.25(+0.0000) (12+0 votes)
42,754 (+0.5% / +230)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
56,411 (+0.4% / +211)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
24,811 (+0.5% / +131)
4.7027(+0.0000) (37+0 votes)
47,297 (+0.6% / +280)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
259
Headlamp
9 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
12,066 (+0.3% / +37)
4.6545(+0.0131) (8,099-95 votes)
44,976 (+0.7% / +291)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14,023 (-4.8% / -711)
5.0(+0.0000) (127+0 votes)
12,988 (+0.5% / +67)
4.9718(+0.0000) (142+0 votes)
20,839 (+0.3% / +55)
3.9455(+0.0000) (55+0 votes)
17,338 (+0.0% / +0)
4.6407(+0.0000) (167+0 votes)
36,079 (+1.0% / +360)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,741 (+2.8% / +130)
4.6611(+0.0186) (4,933-34 votes)
269
bitHound
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,932 (+11.2% / +2,106)
4.2593(+0.0000) (27+0 votes)
9,474 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (184+0 votes)
12,600 (+0.5% / +62)
5.0(+0.0000) (53+0 votes)
16,906 (+0.5% / +81)
4.1579(+0.0000) (19+0 votes)
11,175 (-0.1% / -12)
4.316(+0.0000) (269+0 votes)
25,560 (-0.3% / -88)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,697 (+2.2% / +145)
4.9818(-0.0002) (165-2 votes)
14,338 (+0.2% / +30)
3.56(+0.0000) (150+0 votes)
278
Autoview
10,733 (+0.1% / +16)
4.1143(+0.0000) (70+0 votes)
5,452 (-3.9% / -219)
5.0(+0.0000) (227-5 votes)
5,684 (+0.4% / +24)
5.0(+0.0000) (187-4 votes)
18,713 (+1.4% / +253)
6,486 (+2.6% / +164)
5.0(+0.0000) (96+0 votes)
17,091 (+0.4% / +72)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
284
PolitEcho
13,318 (+0.2% / +25)
3.6154(+0.0000) (26+0 votes)
7,687 (+0.2% / +12)
4.9118(+0.0000) (34+0 votes)
13,138 (+1.4% / +178)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
37,861 (+2.6% / +955)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
289
Shopper
8,944 (-0.0% / -2)
4.5714(+0.0000) (56+0 votes)
16,173 (+0.6% / +93)
1.0(+0.0000) (12+0 votes)
5,478 (+1.0% / +52)
5.0(+0.0000) (113+0 votes)
14,755 (+0.1% / +20)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
12,144 (+0.7% / +87)
2.8(+0.0000) (10+0 votes)
10,263 (+0.1% / +7)
3.0789(+0.0000) (38+0 votes)
6,038 (-0.2% / -15)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
7,048 (+0.5% / +35)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
6,084 (+0.1% / +5)
4.4409(+0.0000) (127+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
6,082 (+0.3% / +20)
4.5263(+0.0000) (38+0 votes)
5,584 (-0.0% / -2)
3.8254(+0.0000) (63+0 votes)