extension ExtPose

Keyword: analysis

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
198,185 (+0.2% / +388)
3.9985(-0.0015) (666-1 votes)
3,917 (+0.3% / +13)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
9,406 (+0.7% / +63)
4.5217(+0.0000) (23+0 votes)
18,999 (+0.7% / +140)
3.8321(+0.0000) (137+0 votes)
5,969 (+1.0% / +59)
4.1579(+0.0000) (19+0 votes)
2,551 (+1.6% / +41)
3.85(+0.0000) (40+0 votes)
18,723 (+0.3% / +63)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
12,085 (-0.0% / -4)
4.2241(+0.0000) (58+0 votes)
627 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
52,655 (+0.2% / +96)
4.7975(+0.0000) (242+0 votes)
175,142 (+1.2% / +2,045)
2.8231(+0.0000) (390+0 votes)
4,727 (+0.4% / +20)
4.7619(+0.0000) (21+0 votes)
56,771 (+0.3% / +185)
4.0703(+0.0000) (1,038+0 votes)
267 (+1.5% / +4)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
17,376 (+0.4% / +69)
4.7701(-0.0149) (187+1 votes)
379 (+3.0% / +11)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
603 (+0.8% / +5)
3.9565(+0.0000) (23+0 votes)
728 (+5.4% / +37)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
14,102 (+0.2% / +26)
3.7108(+0.0000) (166+0 votes)
210 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
593 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
350 (+1.2% / +4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
113 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
24
RDS Bar
73,177 (-1.0% / -758)
4.261(+0.0000) (728+0 votes)
2,063 (+1.9% / +38)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
604,340 (+0.2% / +1,000)
4.1603(+0.0000) (755+0 votes)
4,820 (-1.7% / -83)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
97 (-4.9% / -5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
226 (-3.8% / -9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,900 (-1.2% / -34)
4.6038(+0.0000) (53+0 votes)
23,377 (+3.0% / +676)
4.5556(+0.0000) (27+0 votes)
6,835 (-0.1% / -5)
4.625(+0.0000) (40+0 votes)
172 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
130,024 (+0.3% / +326)
4.4821(+0.0000) (195+0 votes)
790 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
297 (-0.7% / -2)
880 (+0.3% / +3)
122,410 (+10.0% / +11,085)
3.0362(+0.0000) (138+0 votes)
53,670 (+0.0% / +14)
4.5578(+0.0035) (441-1 votes)
36 (-5.3% / -2)
482 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
104 (+3.0% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
224 (+3.7% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,597 (-0.0% / -3)
4.8991(+0.0000) (109+0 votes)
670 (-0.6% / -4)
4.3478(+0.0000) (23+0 votes)
778 (+1.6% / +12)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
9,558 (+0.3% / +32)
4.8182(+0.0000) (22+0 votes)
137 (+1.5% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
6,138 (+0.6% / +39)
3.7391(+0.0000) (92+0 votes)
186 (+10.7% / +18)
4,647 (+1.0% / +44)
4.7407(+0.0000) (27+0 votes)
102 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
424 (+1.4% / +6)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
430 (+2.1% / +9)
3.9286(+0.0000) (14+0 votes)
79 (-3.7% / -3)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
73 (+1.4% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
58
MozBar
666,425 (+0.1% / +912)
3.8853(+0.0000) (1,909+0 votes)
618,752 (+0.1% / +917)
4.5578(+0.0002) (2,467-1 votes)
1,835 (-0.6% / -12)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
349,605 (+0.1% / +450)
3.9665(+0.0000) (567+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
341 (-1.2% / -4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
783 (+0.3% / +2)
4.6875(+0.0000) (16+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
19 (+5.6% / +1)
91 (+3.4% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
628 (+1.1% / +7)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
553 (-0.5% / -3)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
71
Minerva
33 (-5.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
72
Crisp
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
70,001 (+0.6% / +444)
4.6471(+0.0000) (68+0 votes)
1,223 (+1.1% / +13)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
53,173 (+6.3% / +3,137)
3.4694(+0.0000) (49+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
77
Citable
21,008 (+5.4% / +1,070)
4.129(+0.0000) (62+0 votes)
20,030 (+0.1% / +28)
4.2(+0.0000) (55+0 votes)
447 (-1.5% / -7)
4.5588(+0.0000) (34+0 votes)
123 (+0.8% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
15,832 (-0.2% / -31)
4.5(+0.0091) (56+1 votes)
13,065 (+0.1% / +17)
3.8889(+0.0000) (63+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
16 (-11.1% / -2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
220 (-2.2% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9,570 (+0.0% / +4)
4.2632(+0.0000) (95+0 votes)
10,656 (-0.2% / -19)
3.8(+0.0000) (30+0 votes)
15,673 (-0.2% / -39)
149 (+2.1% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12,198 (+0.9% / +110)
167 (+3.1% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,765 (+0.6% / +64)
2.4952(+0.0000) (105+0 votes)
7,494 (+1.3% / +93)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,949 (+0.1% / +6)
3.6176(+0.0000) (34+0 votes)
4,750 (+0.2% / +10)
4.3191(+0.0000) (47+0 votes)
4,014 (+0.5% / +20)
4.913(+0.0000) (23+0 votes)
2,720 (+0.1% / +4)
4.7083(+0.0000) (96+0 votes)
99
Privee
36 (+0.0% / +0)
7,410 (+6.8% / +469)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
5,786 (+2.6% / +148)
2,983 (-0.4% / -11)
4.5556(+0.0101) (45+1 votes)
103
Jalangi2
24 (+9.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,456 (-0.6% / -16)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,992 (+0.7% / +13)
4.4545(+0.0000) (44+0 votes)
2,688 (+5.2% / +134)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,181 (-0.5% / -10)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
83 (+5.1% / +4)
2.375(+0.0000) (8+0 votes)
2,826 (-0.8% / -24)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,477 (+1.0% / +14)
4.7419(+0.0000) (31+0 votes)
2,245 (-0.4% / -9)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
2,854 (-0.9% / -26)
41 (+2.5% / +1)
3,432 (+28.1% / +752)
2,081 (+0.2% / +4)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
2,736 (+11.9% / +291)
2,403 (+5.7% / +129)
1,071 (+0.8% / +9)
4.6667(+0.0000) (18+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,502 (-0.9% / -14)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,296 (+1.5% / +19)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,749 (+9.2% / +148)
1,744 (+9.2% / +147)
24 (+4.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
34 (+17.2% / +5)
981 (-0.6% / -6)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,281 (+12.1% / +138)
132
Unomy
559 (+0.4% / +2)
4.8261(+0.0000) (23+0 votes)
881 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
729 (+1.7% / +12)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
1,238 (+11.1% / +124)
136
RankRecon
799 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
815 (-0.9% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,027 (-0.5% / -5)
480 (+0.8% / +4)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
662 (+1.7% / +11)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
26 (-7.1% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
643 (+0.5% / +3)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
551 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
144
Tabello
703 (+1.4% / +10)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
539 (-0.7% / -4)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
541 (+1.7% / +9)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
652 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
539 (-0.6% / -3)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
644 (+2.1% / +13)
436 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
441 (-1.3% / -6)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
25 (-10.7% / -3)
373 (+3.9% / +14)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
484 (-3.6% / -18)
2.0769(+0.0000) (13+0 votes)
315 (-3.1% / -10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
368 (-0.5% / -2)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
544 (+38.4% / +151)
223 (-3.0% / -7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
279 (+1.1% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
319 (+2.9% / +9)
204 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
144 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
165 (+2.5% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
168 (+4.3% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
219 (+0.9% / +2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
168 (-1.8% / -3)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
485 (+147.4% / +289)
130 (+2.4% / +3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
160 (+1.3% / +2)
2.3333(+0.0000) (6+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
130 (-0.8% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
120 (-2.4% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
99 (-6.6% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
82 (+5.1% / +4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
87 (-4.4% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
97 (+2.1% / +2)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
96 (-1.0% / -1)
1,117 (+0.8% / +9)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
84 (+0.0% / +0)
69 (+3.0% / +2)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
85 (+3.7% / +3)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
187
Heimdall
9 (+0.0% / +0)
54 (+8.0% / +4)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
54 (+3.8% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
53 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
42 (-4.5% / -2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
409 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
34 (-2.9% / -1)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
31 (+10.7% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
166 (+7.8% / +12)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
1,612,766 (+0.4% / +5,822)
3.9944(+0.0000) (1,774+0 votes)
150 (+1.4% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
27 (+22.7% / +5)
15 (+7.1% / +1)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
818,018 (+0.2% / +1,263)
3.52(+0.0000) (1,027+0 votes)
222,150 (+0.3% / +642)
4.991(+0.0000) (2,234+0 votes)
186,633 (+0.3% / +583)
4.997(+0.0000) (1,352+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
125,346 (+2.5% / +3,100)
4.7929(+0.0000) (4,789+1 votes)
146,282 (-0.2% / -272)
4.9975(+0.0000) (1,620+0 votes)
83,117 (-0.0% / -32)
5.0(+0.0000) (1,570+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
211
Helium 10
202,497 (+0.4% / +833)
4.1371(-0.0092) (124+1 votes)
4 (+33.3% / +1)
72,919 (-0.2% / -156)
5.0(+0.0000) (1,510+0 votes)
190,099 (+2.8% / +5,097)
4.15(+0.0000) (120+0 votes)
250,480 (+2.5% / +6,203)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
118,073 (+0.5% / +565)
4.613(+0.0000) (460+0 votes)
116,000 (+0.2% / +226)
4.3406(+0.0041) (320+2 votes)
69,959 (-0.6% / -409)
4.9896(+0.0000) (386+0 votes)
231,774 (+2.9% / +6,455)
3.2857(-0.1143) (7+2 votes)
45,597 (+0.1% / +29)
5.0(+0.0000) (1,383+0 votes)
63,139 (+0.3% / +174)
4.8969(+0.0000) (291+0 votes)
54,893 (+0.6% / +340)
4.9929(+0.0000) (423+0 votes)
85,150 (+1.7% / +1,407)
3.6764(+0.0000) (445+0 votes)
68,366 (+0.2% / +113)
5.0(+0.0000) (122+0 votes)
130,989 (+0.5% / +667)
3.3761(+0.0000) (218+0 votes)
50,516 (-0.3% / -137)
4.9842(+0.0000) (379+0 votes)
40,677 (+0.2% / +74)
5.0(+0.0000) (794+0 votes)
69,173 (+0.2% / +160)
4.4958(+0.0000) (595+0 votes)
73,950 (+0.4% / +310)
4.5924(+0.0000) (341+0 votes)
36,714 (+1.2% / +423)
4.9962(+0.0000) (1,063+0 votes)
16 (+33.3% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
36,498 (-0.6% / -227)
5.0(+0.0000) (704+0 votes)
126,670 (+1.4% / +1,745)
2.6667(+0.0000) (21+0 votes)
32,276 (+0.2% / +51)
4.9179(+0.0000) (475+0 votes)
35,616 (+0.0% / +8)
5.0(+0.0000) (299+0 votes)
70,645 (+4.7% / +3,188)
4.5102(+0.0000) (49+0 votes)
30,295 (+0.1% / +17)
5.0(+0.0000) (425+0 votes)
238
Headlamp
10 (-9.1% / -1)
10 (-9.1% / -1)
53,283 (-0.5% / -259)
4.5591(+0.0000) (127+0 votes)
52,500 (+2.2% / +1,117)
3.7835(+0.0000) (97+0 votes)
242
HttpWatch
104,948 (+4.3% / +4,306)
1.8889(+0.0000) (9+0 votes)
39,835 (+6.5% / +2,433)
4.199(+0.0000) (196+0 votes)
24,472 (-3.5% / -899)
4.7602(+0.0000) (246+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
34,255 (+0.5% / +170)
4.7083(+0.0000) (24+0 votes)
20,132 (+0.5% / +100)
5.0(+0.0000) (250+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49,543 (+0.3% / +138)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
22,952 (+0.3% / +69)
4.7812(+0.0000) (32+0 votes)
11,186 (-0.1% / -14)
4.3259(+0.0000) (11,852+0 votes)
22,121 (+2.0% / +425)
4.5873(+0.0067) (63+1 votes)
21,432 (+0.1% / +20)
4.0192(+0.0000) (52+0 votes)
32,757 (+2.5% / +787)
3.25(-0.4167) (4+1 votes)
12,499 (+0.3% / +42)
5.0(+0.0000) (129+0 votes)
15,983 (+0.5% / +77)
4.6296(+0.0000) (162+0 votes)
9,292 (-2.3% / -218)
5.0(+0.0000) (184+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11,936 (+0.7% / +78)
4.3134(+0.0000) (268+0 votes)
11,076 (+1.7% / +183)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
15,631 (+0.3% / +41)
4.2593(+0.0000) (27+0 votes)
15,721 (+0.2% / +31)
4.0(+0.0000) (20+0 votes)
6,700 (+2.0% / +134)
4.9869(+0.0000) (229+0 votes)
267
Autoview
11,633 (+0.4% / +49)
4.0704(+0.0000) (71+0 votes)
22,729 (+3.6% / +784)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,345 (+0.7% / +52)
4.9735(+0.0000) (113+0 votes)
21,444 (+4.8% / +978)
20,513 (+0.7% / +143)
13,872 (-0.7% / -91)
3.5135(+0.0000) (148+0 votes)
18,582 (+6.0% / +1,060)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
19,217 (-0.1% / -21)
8,941 (+0.0% / +2)
4.6429(+0.0000) (126+0 votes)
19,101 (+3.7% / +688)
18,338 (+0.6% / +106)
6,060 (+1.7% / +99)
5.0(+0.0000) (140+0 votes)
8,396 (+0.1% / +10)
4.9333(+0.0000) (30+0 votes)
4,781 (-0.5% / -25)
5.0(+0.0000) (348+0 votes)
281
PolitEcho
13,917 (+0.8% / +104)
3.6154(+0.0000) (26+0 votes)
4,999 (-0.3% / -16)
5.0(+0.0000) (262+0 votes)
283
Shopper
9,602 (-0.1% / -8)
4.5714(+0.0000) (56+0 votes)
4,722 (-0.2% / -8)
4.2297(-0.0001) (6,185-1 votes)
285
bitHound
5 (-16.7% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
287
Login Now
16,172 (+4.2% / +650)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,898 (+0.8% / +38)
5.0(+0.0000) (114+0 votes)
14,117 (+2.0% / +274)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,275 (+0.4% / +42)
3.0256(+0.0000) (39+0 votes)
13,924 (+4.2% / +563)
6,375 (-0.3% / -20)
4.4409(+0.0000) (127+0 votes)
6,926 (+1.1% / +73)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
5,484 (+0.6% / +35)
5.0(+0.0000) (41+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6,291 (+0.7% / +42)
3.7812(+0.0000) (64+0 votes)
11,520 (+5.5% / +604)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11,245 (+6.2% / +652)
10,944 (+4.4% / +461)
5,932 (+1.3% / +78)
4.5278(+0.0000) (36+0 votes)