extension ExtPose

Keyword: stock -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
80,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (420+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (753+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (66+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (31+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (73+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (213+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (1,771+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (91+0 votes)
668 (-1.0% / -7)
2.7(+0.0000) (15+0 votes)
476 (+0.8% / +4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
759 (-1.0% / -8)
2.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
552 (+0.9% / +5)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
641 (-0.6% / -4)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (32+0 votes)
387 (+1.3% / +5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
300 (+4.2% / +12)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
445 (+1.8% / +8)
1.4(+0.0000) (10+0 votes)
319 (+0.9% / +3)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (36+0 votes)
666 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
221 (-1.3% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
262 (+0.4% / +1)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
271 (+1.1% / +3)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (42+0 votes)
196 (-2.5% / -5)
174 (+3.6% / +6)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
164 (+3.1% / +5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (27+0 votes)
432 (-0.9% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
134 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
136 (-1.4% / -2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (91+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
88 (+7.3% / +6)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (90+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (4+0 votes)
744 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
157 (-0.6% / -1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
83 (+3.8% / +3)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.4(+0.0000) (24+0 votes)
205 (+0.5% / +1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
70 (+4.5% / +3)
20,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (58+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (17+0 votes)
151 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
682 (-0.7% / -5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
525 (+3.1% / +16)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
264 (+1.9% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
99 (+4.2% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (502+0 votes)
48 (-4.0% / -2)
132 (+5.6% / +7)
424 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
75 (-2.6% / -2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
92 (+1.1% / +1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
364 (+0.6% / +2)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
69
Ticksy
396 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
97 (+1.0% / +1)
35 (+0.0% / +0)
89 (-2.2% / -2)
709 (-0.7% / -5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (36+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
203 (-0.5% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
69 (+6.2% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
124 (+3.3% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
64 (+3.2% / +2)
152 (-0.7% / -1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (85+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
46 (-4.2% / -2)
28 (+3.7% / +1)
63 (+3.3% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
132 (-1.5% / -2)
30,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (1,082+0 votes)
557 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (89+0 votes)
124 (-3.1% / -4)
293 (-1.0% / -3)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
75 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
76 (+5.6% / +4)
21 (-8.7% / -2)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
672 (+1.5% / +10)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
21 (+10.5% / +2)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (161+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (77+1 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (250+0 votes)
46 (+4.5% / +2)
3,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
76 (+5.6% / +4)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
19 (+11.8% / +2)
800,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (54+0 votes)
24 (+9.1% / +2)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
112
Nasdaq
601 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (42+0 votes)
20 (+11.1% / +2)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (567+0 votes)
35 (-5.4% / -2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13,710-1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,097+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (373+0 votes)
19 (-9.5% / -2)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (895+1 votes)
122
DARAZ Lab
752 (+2.2% / +16)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
138 (+1.5% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
126
Stokki
133 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
433 (-1.1% / -5)
4.6(+0.0000) (47+0 votes)
130
Stock-up
15 (-6.2% / -1)
15 (+0.0% / +0)
115 (+1.8% / +2)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
133
Costbell
498 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
80 (+12.7% / +9)
8 (+0.0% / +0)
136
RevSeller
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (47+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (303+5 votes)
138
Vetr
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
30 (+7.1% / +2)
22 (-4.3% / -1)
257 (-3.0% / -8)
2.7(+0.0000) (9+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
143
Cyborg
518 (+0.6% / +3)
5 (+25.0% / +1)
9,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (89+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (13+1 votes)
10 (+11.1% / +1)
6 (+0.0% / +0)
149
Dead Cat
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
151
uFinance
40 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
5 (+66.7% / +2)
14 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
5,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (45+0 votes)
117 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
104 (-1.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
65 (+1.6% / +1)
162
Stockal
177 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
163
GPU Drops
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
405 (+1.0% / +4)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (19+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
5 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (42+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
41 (-4.7% / -2)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (-40.0% / -2)
485 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
631 (+0.6% / +4)
427 (-1.4% / -6)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
185
Lgtm
29 (-6.5% / -2)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
2 (-33.3% / -1)
311 (-1.3% / -4)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
355 (-0.8% / -3)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
270 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
321 (-1.2% / -4)
309 (+2.0% / +6)
237 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
19 (+5.6% / +1)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
239 (+1.3% / +3)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
138 (-2.1% / -3)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
187 (-0.5% / -1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
17 (+13.3% / +2)
7 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (40+0 votes)
54 (-3.6% / -2)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
16 (-11.1% / -2)
85 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
106 (+1.9% / +2)
209
PICHA
94 (+0.0% / +0)
210
Stoktic
7 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
638 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
50 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
213
Stocker
60 (-1.6% / -1)
61 (+0.0% / +0)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
54 (-1.8% / -1)
43 (+2.4% / +1)
41 (+0.0% / +0)
220
Quote It
9 (+0.0% / +0)
37 (+0.0% / +0)
39 (+5.4% / +2)
35 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
32 (+0.0% / +0)
32 (-8.6% / -3)
227
KiteMan
6
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (-4.5% / -1)
229
Autofill
700,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,604+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
82 (-2.4% / -2)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
500,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (752+1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (1,825+0 votes)
235
Stiqur
15 (-6.2% / -1)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
109 (+0.0% / +0)
88 (-2.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
238
RogueBot
16
2 (+0.0% / +0)
240
GoGreen
5 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
80,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,784+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
13 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
90,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (1,755+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
11 (+10.0% / +1)
437 (-1.4% / -6)
3.1(+0.0000) (21+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
253
ROBO
4 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (287+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (109+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (138+1 votes)
9 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (57+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (270+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (64+0 votes)
264
FinEye
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (42+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (29+1 votes)
267
Dropizi
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (23+0 votes)
4.2(+0.0000) (9+0 votes)
269
StockUp
7 (+0.0% / +0)
9,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (23+0 votes)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (254+0 votes)
274
Foray
3 (+50.0% / +1)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
276
Savyor
6 (+0.0% / +0)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
278
Cartzy
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (56+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
280
BGSearch
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (27+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (21+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
284
ShopSavvy
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
288
Rhino Tab
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)