extension ExtPose

Keyword: stock -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
11,057 (+1.2% / +129)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
5,064 (-0.6% / -32)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
4,849 (+0.9% / +44)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
3,939 (+1.1% / +44)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,244 (+5.0% / +154)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
39,257 (+0.5% / +190)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
1,244 (+4.6% / +55)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
1,324 (+5.8% / +72)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
65,889 (+0.0% / +1)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
15,468 (-0.0% / -5)
4.6(+0.0000) (41+0 votes)
11,087 (+1.1% / +123)
4.7(+0.0000) (41+0 votes)
40,459 (+0.3% / +108)
3.8(+0.0000) (71+0 votes)
10,038 (+0.1% / +15)
3.3(+0.0000) (32+0 votes)
654 (+1.9% / +12)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,039,142 (+0.0% / +359)
4.8(+0.0000) (507+0 votes)
61,723 (+0.2% / +114)
4.9(+0.0000) (427+0 votes)
560 (-0.9% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
392 (+5.7% / +21)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,544 (+0.5% / +7)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
5,577 (-0.3% / -18)
4.3(+0.0000) (79+0 votes)
236 (-1.3% / -3)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
2,424 (+0.7% / +16)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
477 (+1.7% / +8)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,449 (+1.2% / +42)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
114 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
699 (+1.2% / +8)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,418 (+0.5% / +7)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
6,975 (+1.0% / +69)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
266 (+3.5% / +9)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,061 (+1.3% / +14)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
5,246 (+0.2% / +12)
3.9(+0.0000) (44+0 votes)
26,078 (+0.3% / +73)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
450 (-0.9% / -4)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
172 (+3.0% / +5)
269,144 (+1.1% / +2,924)
4.9(+0.0000) (1,892+7 votes)
3,706 (+0.5% / +19)
4.6(+0.0000) (92+0 votes)
54,894 (+0.3% / +188)
4.2(+0.0000) (80+0 votes)
660 (+0.6% / +4)
2.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,119 (+0.9% / +10)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
16,846 (+0.7% / +118)
5.0(+0.0000) (35+0 votes)
492 (-2.2% / -11)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
225,091 (+0.7% / +1,568)
4.2(+0.0000) (148+3 votes)
36,614 (+0.4% / +129)
4.1(-0.2000) (16+1 votes)
623 (+1,680.0% / +588)
3,623 (-0.5% / -19)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
140 (+4.5% / +6)
3.1(+0.0000) (7+0 votes)
283 (+2.5% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
258 (+0.8% / +2)
2.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,540 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
47 (+4.4% / +2)
37,028 (+0.7% / +246)
4.6(-0.1000) (37+1 votes)
88 (+1.1% / +1)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
575 (+2.7% / +15)
2.8(+0.0000) (8+0 votes)
189 (+2.7% / +5)
23,730 (+0.1% / +33)
4.0(+0.0000) (75+0 votes)
30,716 (+0.3% / +89)
3.6(+0.0000) (94+0 votes)
184 (+0.5% / +1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,900 (+0.2% / +22)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
4,598 (+0.7% / +34)
4.0(+0.0000) (39+0 votes)
20,672 (+0.6% / +117)
3.3(+0.0000) (59+0 votes)
264 (-0.8% / -2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
15,264 (+1.1% / +164)
4.7(+0.1000) (35+1 votes)
163,291 (+0.3% / +540)
4.1(+0.0000) (52+0 votes)
234,524 (+0.2% / +541)
2.6(+0.0000) (23+0 votes)
11,628 (+0.9% / +100)
3.5(+0.0000) (30+0 votes)
13,067 (+0.0% / +4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
8,730 (-0.8% / -68)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
7,455 (+0.2% / +12)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
122,124 (+0.4% / +478)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
234 (-3.7% / -9)
244 (-1.6% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,449 (+1.4% / +49)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
82,194 (-0.3% / -243)
2.3(+0.0000) (7+0 votes)
39,847 (+0.5% / +200)
4.4(+0.0000) (85+0 votes)
36,609 (+0.7% / +256)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
17,412 (+0.2% / +38)
3.6(+0.0000) (148+0 votes)
3,305 (+0.3% / +10)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
72 (+2.9% / +2)
140 (+5.3% / +7)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
33 (+3.1% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
17,499 (+0.4% / +78)
4.6(+0.0000) (109+0 votes)
6,907 (-0.4% / -26)
4.2(+0.0000) (95+0 votes)
375 (+4.7% / +17)
2,525 (+0.4% / +10)
3.4(+0.0000) (13+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
574 (+1.2% / +7)
4.1(+0.0000) (9+0 votes)
145 (-2.0% / -3)
280 (+1.1% / +3)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
87 (+4.8% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
16,908 (+2.1% / +352)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
118 (-1.7% / -2)
383,227 (+1.1% / +4,121)
4.1(+0.0000) (597+2 votes)
65 (-5.8% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
950 (+1.1% / +10)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
10,053 (+1.8% / +173)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
310,840 (-0.9% / -2,744)
4.4(+0.0000) (493+0 votes)
8,320 (+1.1% / +92)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
90 (-1.1% / -1)
866 (+1.3% / +11)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
5,327 (+0.5% / +24)
3.9(+0.0000) (41+0 votes)
162 (+1.2% / +2)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
164,396 (+9.9% / +14,834)
4.9(+0.0000) (63+0 votes)
163,960 (+7.8% / +11,837)
4.8(+0.0000) (35+0 votes)
156,464 (+1.5% / +2,252)
4.8(+0.0000) (34+0 votes)
121,681 (+8.8% / +9,813)
4.7(+0.0000) (72+0 votes)
36 (-2.7% / -1)
131,306 (+4.2% / +5,279)
4.9(+0.0000) (28+0 votes)
120,875 (+0.4% / +461)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
120,265 (+7.9% / +8,786)
3.8(+0.0000) (70+0 votes)
93,723 (+10.7% / +9,066)
4.9(+0.0000) (47+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
12 (+9.1% / +1)
19 (+5.6% / +1)
116
Ticksy
337 (-0.6% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
546 (-0.9% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
117 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,218 (+1.5% / +32)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
14 (+7.7% / +1)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,264 (+1.2% / +15)
4.9(+0.0000) (90+0 votes)
1,334 (+2.5% / +33)
4.8(+0.0000) (65+0 votes)
177 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.2% / +7)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
537 (+1.7% / +9)
7 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,491 (+0.6% / +16)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
37,319 (+0.8% / +306)
4.4(+0.0000) (59+0 votes)
1,834 (+3.3% / +58)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16,833 (+0.6% / +95)
4.8(+0.0000) (363+3 votes)
1,447 (+1.3% / +18)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
53 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
180 (+5.3% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,185 (-0.7% / -8)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,379 (+0.4% / +6)
32,861 (+0.2% / +78)
1.9(+0.0000) (1,074+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
28 (-3.4% / -1)
61 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,771 (+15.8% / +2,013)
4.9(+0.0000) (21-1 votes)
119 (+4.4% / +5)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5,387 (+0.7% / +36)
4.3(+0.0000) (43+0 votes)
5,245 (+0.2% / +11)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
6,088 (-0.1% / -8)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
5,111 (+0.9% / +48)
4.4(+0.0000) (11+0 votes)
151
Claim
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
318 (+2.6% / +8)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
4,225 (-0.1% / -5)
3.2(+0.0000) (83+0 votes)
25 (+4.2% / +1)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
2,560 (+6.2% / +150)
4.9(+0.1000) (60+3 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
157
Stock Jr.
9 (-10.0% / -1)
30 (+0.0% / +0)
315 (+0.6% / +2)
3,078 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
164 (+3.8% / +6)
2,099 (+7.4% / +144)
4.7(+0.0000) (51+3 votes)
26 (+0.0% / +0)
13 (+8.3% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,274,912 (+1.2% / +14,803)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
51 (+8.5% / +4)
5.0(+0.0000) (13+1 votes)
167
StockGPT
226 (-1.3% / -3)
267,242 (+0.6% / +1,628)
4.9(+0.0000) (3,001+9 votes)
237 (+117.4% / +128)
42 (+2.4% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
171
Plus500
475 (+0.8% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
240,964 (+0.2% / +546)
4.5(+0.0000) (443+0 votes)
1,742 (+3.9% / +66)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
303,429 (-0.0% / -66)
4.3(+0.0000) (993+0 votes)
1,174 (+0.3% / +3)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
177
DARAZ Lab
917 (+1.6% / +14)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
222,725 (+0.7% / +1,516)
4.5(+0.0000) (739+3 votes)
179
uFinance
106 (-2.8% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
188,619 (+0.4% / +673)
4.4(+0.0000) (489+0 votes)
100,673 (+0.3% / +277)
4.3(+0.0000) (13,660-1 votes)
182
Nasdaq
1,923 (+0.7% / +14)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
556 (+1.8% / +10)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
120,035 (+0.4% / +530)
4.6(+0.0000) (49+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
6 (-14.3% / -1)
13 (+0.0% / +0)
77 (-1.3% / -1)
189
RevSeller
57,645 (+0.6% / +317)
4.7(+0.0000) (60+0 votes)
190
Costbell
505 (+1.6% / +8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
491 (+1.0% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
12 (+9.1% / +1)
7 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
197
Stokki
143 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
2,874 (+1.6% / +46)
4.5(+0.0000) (46+0 votes)
118 (+1.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
201
Swiiift
57,174 (-0.4% / -246)
8 (+0.0% / +0)
239 (-2.8% / -7)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
233 (-4.9% / -12)
2.7(+0.0000) (9+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16,709 (-0.3% / -47)
4.0(+0.0000) (32+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
15 (+7.1% / +1)
3 (+50.0% / +1)
113 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
7,412 (+1.1% / +80)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
6,559 (+1.3% / +85)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
27 (-6.9% / -2)
5,552 (+0.3% / +18)
4.3(+0.0000) (54+0 votes)
5,708 (-0.5% / -27)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
267 (+1.1% / +3)
95 (+1.1% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,102 (+12.0% / +440)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
221
Cyborg
683 (+1.5% / +10)
5,316 (+0.5% / +28)
3.2(+0.0000) (11+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
3,689 (-0.2% / -6)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
5 (-16.7% / -1)
2,313 (+0.6% / +13)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
3,117 (-0.1% / -4)
2,217 (+0.1% / +2)
3.0(+0.0000) (20+0 votes)
230
GPU Drops
1,878 (+0.5% / +9)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
60 (-3.2% / -2)
56 (-9.7% / -6)
1,101 (+1.8% / +19)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
825 (+0.7% / +6)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
923 (+1.4% / +13)
4.3(+0.0000) (25+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
1,200 (-0.7% / -8)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
837 (-1.5% / -13)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
2 (-33.3% / -1)
39 (+0.0% / +0)
927 (+0.4% / +4)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
951 (+1.4% / +13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
459 (-1.3% / -6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
628 (+1.6% / +10)
21 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
391 (+1.3% / +5)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
496 (-2.0% / -10)
6 (+100.0% / +3)
319 (-2.4% / -8)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
347 (+2.7% / +9)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
253
Lgtm
24 (-4.0% / -1)
278 (+3.7% / +10)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
256
SortioX
361 (+4.9% / +17)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
21 (+16.7% / +3)
21 (-4.5% / -1)
7 (+16.7% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
284 (-0.4% / -1)
181 (+2.3% / +4)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
217 (-3.1% / -7)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
146 (-2.7% / -4)
159 (+4.6% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
185 (+3.9% / +7)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
156 (+5.4% / +8)
105 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
144 (+1.4% / +2)
63 (+3.3% / +2)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
123 (-3.1% / -4)
103 (+6.2% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
72 (+5.9% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
273
PICHA
92 (-1.1% / -1)
3 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
71 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
67 (+0.0% / +0)
8 (+14.3% / +1)
58 (+1.8% / +1)
54 (+3.8% / +2)
51 (+0.0% / +0)
4,235 (+0.4% / +18)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
40 (+2.6% / +1)
39 (-4.9% / -2)
29 (+20.8% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
289
Stocker
130 (-3.0% / -4)
29 (-3.3% / -1)
1,723 (+2.1% / +35)
3.7(+0.0000) (41+0 votes)
23 (+9.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
26 (-3.7% / -1)
1 (+0.0% / +0)
3,822 (+0.9% / +35)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
5,159 (-0.2% / -9)
3.7(+0.0000) (19+0 votes)
498 (+2.0% / +10)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
298
Stocks
7 (+75.0% / +3)
28 (-3.4% / -1)
45 (+0.0% / +0)