extension ExtPose

Keyword: stock

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
33,492 (+0.2% / +68)
3.7581(+0.0000) (645+0 votes)
6,027 (+0.0% / +1)
3.5519(+0.0000) (212+0 votes)
25,575 (+0.2% / +44)
3.9583(+0.0000) (48+0 votes)
6,836 (+0.2% / +14)
4.0357(+0.0000) (28+0 votes)
5,029 (+1.0% / +51)
4.2615(+0.0000) (65+0 votes)
1,386 (+0.3% / +4)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
250 (-0.8% / -2)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
479 (+0.0% / +0)
2.7368(+0.0000) (19+0 votes)
1,568 (-0.2% / -3)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
1,374 (-0.1% / -1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
599 (-0.8% / -5)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
953 (-0.5% / -5)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
539 (+0.4% / +2)
2.7857(+0.0000) (14+0 votes)
164 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
224 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
787 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
655 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
2,060 (-0.9% / -18)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
190 (-0.5% / -1)
3.1429(+0.0000) (7+0 votes)
207 (-1.0% / -2)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
142,354 (+13.3% / +16,751)
2,510 (+0.9% / +22)
4.6829(+0.0000) (41+0 votes)
374 (+1.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
414 (-1.9% / -8)
1.4444(+0.0000) (9+0 votes)
313 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
873 (-0.8% / -7)
3.9429(+0.0000) (35+0 votes)
1,285 (-1.3% / -17)
2.3077(+0.0000) (26+0 votes)
230 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
206 (+0.5% / +1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
220 (+1.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
690 (-0.4% / -3)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
1,616 (+1.1% / +17)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
262 (+6.5% / +16)
197 (-0.5% / -1)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
201 (+1.5% / +3)
5,969 (+0.0% / +2)
4.1818(+0.0000) (77+0 votes)
66 (+8.2% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
239 (+1.3% / +3)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
524 (+0.4% / +2)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
51 (+2.0% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
24,252 (-0.6% / -148)
2.8889(+0.0000) (18+0 votes)
95 (-5.0% / -5)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
418 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,283 (+0.5% / +68)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
58 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
316 (+0.6% / +2)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
11,833 (+2.4% / +278)
86 (+3.6% / +3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
136,052 (+0.5% / +684)
4.3684(+0.0000) (380+0 votes)
294 (+0.3% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
159,163 (+2,241.0% / +152,364)
41 (-6.8% / -3)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
132 (-2.2% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
301 (+3.4% / +10)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
79 (+2.6% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
628 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
44 (-2.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
23,765 (+0.5% / +107)
4.5432(+0.0000) (81+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
332 (+0.0% / +0)
33,178 (-0.3% / -102)
1.7923(+0.0000) (1,040+0 votes)
72 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
77 (-1.3% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
37 (-5.1% / -2)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
17,952 (+0.1% / +26)
3.4(+0.0000) (55+0 votes)
3,325 (-0.2% / -8)
4.1016(+0.0000) (128+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
884 (+2.6% / +22)
28 (-3.4% / -1)
18 (-5.3% / -1)
22 (-4.3% / -1)
19 (-5.0% / -1)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
11,591 (-0.1% / -15)
4.3086(+0.0000) (162+0 votes)
319 (+2.9% / +9)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
4,211 (-0.5% / -21)
4.1207(+0.0000) (58+0 votes)
1,589,182 (+0.2% / +3,315)
4.8271(+0.0000) (4,511+0 votes)
20 (-9.1% / -2)
1,748 (-0.6% / -10)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
82 (+2.5% / +2)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
1,359,968 (+5.1% / +66,122)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
3,070 (+0.1% / +3)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,103 (+1.7% / +51)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
7,695 (+0.6% / +47)
3.2222(+0.0000) (18+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
1,330,943 (+6.5% / +80,799)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
8 (-11.1% / -1)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
38 (-5.0% / -2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
118,798 (+0.0% / +11)
4.2856(+0.0000) (13,787+0 votes)
18 (-5.3% / -1)
55 (+7.8% / +4)
23 (+0.0% / +0)
1,001 (+1.9% / +19)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
70,911 (+0.3% / +223)
4.6667(+0.0000) (804+0 votes)
138,642 (+0.4% / +525)
4.35(+0.0000) (200+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
925 (+1.5% / +14)
484 (+1.0% / +5)
4.617(+0.0000) (47+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
112
Vetr
33 (+3.1% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
527 (+0.0% / +0)
1.8261(+0.0000) (23+0 votes)
6 (-25.0% / -2)
337 (-0.9% / -3)
2.6667(+0.0000) (9+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
118
RevSeller
24,794 (+0.1% / +33)
4.1923(+0.0000) (26+0 votes)
240 (+0.4% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
58 (-3.3% / -2)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
59 (+3.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
604 (+2.0% / +12)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,554 (-0.0% / -1)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
401 (+0.8% / +3)
162 (+2.5% / +4)
42 (+2.4% / +1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,561 (+0.5% / +24)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
9,156 (+25.7% / +1,870)
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
132
i New Tab
427,544 (+0.4% / +1,564)
4.4317(+0.0000) (593+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,188 (+6.8% / +331)
5 (-16.7% / -1)
492 (-0.6% / -3)
137
Stockal
146 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
95,783 (-0.0% / -44)
4.1716(+0.0000) (4,883+0 votes)
73 (+5.8% / +4)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,324 (+0.6% / +8)
4.6818(+0.0000) (22+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
1,340 (-1.5% / -20)
3.8163(+0.0000) (49+0 votes)
1,375 (-0.1% / -2)
4.3056(+0.0000) (36+0 votes)
61 (+15.1% / +8)
1,833 (+0.2% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
886 (-1.1% / -10)
4.0(+0.0000) (38+0 votes)
825 (+1.6% / +13)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
631 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
652 (-1.1% / -7)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
850 (-0.5% / -4)
2.5625(+0.0000) (16+0 votes)
33 (-5.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
411 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
21,024 (+0.1% / +14)
4.619(+0.0000) (63+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
502 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
507 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
615 (-1.0% / -6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
640 (+1.1% / +7)
401 (+0.5% / +2)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
30 (+7.1% / +2)
165
Lgtm
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
235 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
233 (+0.0% / +0)
214 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
97 (-1.0% / -1)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
122 (+1.7% / +2)
4.5882(+0.0000) (17+0 votes)
9 (+28.6% / +2)
119 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
2,019 (-0.1% / -2)
4.8966(+0.0000) (29+0 votes)
144 (-2.0% / -3)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,743 (+0.1% / +1)
4.0(+0.0000) (26+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
179
InStock
88 (-2.2% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
65 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (-25.0% / -1)
182
Amzdrop
55 (+1.9% / +1)
49 (+2.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
475 (+6.7% / +30)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
565 (+3.5% / +19)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
27 (+3.8% / +1)
5 (+0.0% / +0)
190
Stiqur
19 (+5.6% / +1)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,325,943 (+6.5% / +80,438)
4.75(+0.0000) (20+0 votes)
1,208,565 (+8.9% / +98,885)
3.9524(+0.0000) (21+0 votes)
1,342,649 (+6.1% / +76,711)
4.4615(+0.0000) (13+0 votes)
1,346,256 (+6.1% / +76,917)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,305,971 (+7.7% / +93,845)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,330,075 (+6.5% / +80,674)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,301,808 (+7.7% / +93,163)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,341,459 (+5.7% / +72,542)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,325,330 (+6.4% / +79,357)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,333,834 (+5.7% / +72,343)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,299,996 (+7.8% / +94,326)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,297,215 (+7.8% / +93,642)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,348,313 (+5.5% / +69,833)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,298,050 (+7.8% / +93,947)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,334,880 (+6.0% / +75,639)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
919,250 (+7.9% / +67,283)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,298,172 (+7.8% / +94,376)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
894,718 (+7.7% / +64,232)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,300,057 (+7.9% / +94,672)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,298,172 (+7.8% / +94,376)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
894,718 (+7.7% / +64,232)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,300,057 (+7.9% / +94,672)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
780,121 (+7.9% / +56,820)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
841,367 (+7.6% / +59,504)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,296,311 (+7.8% / +93,889)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,296,662 (+7.9% / +94,609)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
971,168 (+7.8% / +69,865)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
958,659 (+7.7% / +68,627)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,122,666 (+9.7% / +99,203)
842,275 (+4.3% / +34,350)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
839,884 (+4.2% / +34,130)
826,341 (+4.7% / +37,345)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
826,043 (+4.7% / +36,770)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
825,686 (+4.6% / +36,564)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
825,064 (+4.6% / +36,575)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
824,589 (+4.7% / +36,691)
227
Bump.io
824,133 (+4.7% / +36,913)
823,483 (+4.8% / +37,482)
821,437 (+4.5% / +35,532)
230
King Way
821,251 (+4.7% / +37,105)
820,933 (+4.6% / +36,407)
345,023 (+1.6% / +5,558)
4.3248(+0.0000) (311+0 votes)
803,892 (+7.6% / +56,732)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
837,106 (+4.2% / +33,466)
823,338 (+4.6% / +36,483)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
823,008 (+4.7% / +37,176)
822,267 (+4.7% / +36,584)
822,304 (+4.7% / +37,257)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
821,035 (+4.6% / +36,435)
765,390 (+7.7% / +55,041)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
208,613 (-0.1% / -217)
4.6441(+0.0000) (2,051+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
661,476 (+4.9% / +30,769)
205,880 (+2.8% / +5,513)
4.5307(+0.0029) (863-1 votes)
435,678 (+4.4% / +18,444)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
76 (+2.7% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
437,183 (+3.4% / +14,565)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
423,320 (+1.5% / +6,344)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
251
FlipShope
76,321 (+2.5% / +1,884)
4.5389(+0.0000) (7,992+0 votes)
256,186 (+13.5% / +30,407)
521 (+0.2% / +1)
3.1429(+0.0000) (21+0 votes)
254
Rhino Tab
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
255
WantGoo
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
59,077 (+0.4% / +250)
2.8621(+0.0000) (29+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
18,692 (+0.3% / +53)
4.6739(+0.0000) (138+0 votes)
28,172 (+0.4% / +115)
4.4286(+0.0000) (42+0 votes)
21,084 (-0.2% / -37)
3.9777(+0.0000) (269+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
8 (-20.0% / -2)
30 (-3.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
22,302 (+0.7% / +154)
4.3056(+0.0000) (36+0 votes)
10,477 (+0.3% / +32)
4.9257(+0.0000) (175+0 votes)
268
Genius
42,984 (+29.5% / +9,784)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
25,073 (+4.0% / +962)
7 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
273
Dropizi
10,373 (+0.3% / +27)
4.2778(+0.0000) (18+0 votes)
8
7,984 (+0.3% / +20)
4.0345(+0.0000) (29+0 votes)
4,457 (+0.8% / +37)
5.0(+0.0000) (111+0 votes)
10,386 (+0.2% / +17)
3.3125(+0.0000) (16+0 votes)
4,478 (+0.5% / +22)
5.0(+0.0000) (96+0 votes)
6,133 (+0.4% / +26)
3.7917(+0.0000) (72+0 votes)
6,585 (-0.1% / -5)
3.3088(+0.0000) (68+0 votes)
317,462 (+3,483.9% / +308,604)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,540 (-0.1% / -4)
4.9302(+0.0000) (43+0 votes)
284
FinEye
3,414 (-0.9% / -31)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
3,479 (+0.5% / +18)
4.4464(+0.0000) (56+0 votes)
286
Easelly
4,915 (-0.6% / -32)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,335 (-0.9% / -30)
4.2727(+0.0000) (22+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
2,841 (-0.4% / -10)
3.8333(+0.0000) (18+0 votes)
4,153 (-0.0% / -1)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
293
Solitaire
3,337 (+0.7% / +24)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
2,632 (+0.3% / +7)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
1,975 (+3.3% / +63)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,256 (+1.0% / +22)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,622 (-0.2% / -4)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
1,829 (+0.7% / +12)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)