extension ExtPose

Keyword: stock

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
23,719 (-0.2% / -36)
3.826(+0.0000) (615+0 votes)
5,923 (+0.5% / +27)
3.5782(+0.0000) (211+0 votes)
23,588 (-0.3% / -60)
3.9583(+0.0000) (48+0 votes)
6,125 (+0.1% / +6)
4.129(+0.0000) (31+0 votes)
3,412 (+0.8% / +28)
4.25(+0.0127) (60+1 votes)
815 (+1.7% / +14)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
241 (+0.4% / +1)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
1,343 (+0.4% / +6)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
354 (+0.6% / +2)
2.7368(+0.0000) (19+0 votes)
1,014 (+1.6% / +16)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
529 (+1.7% / +9)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
779 (-0.1% / -1)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
464 (+2.2% / +10)
2.9231(+0.0000) (13+0 votes)
652 (+2.0% / +13)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
177 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
501 (+0.2% / +1)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
2,230 (+1.7% / +38)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
210 (-0.9% / -2)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
3,957 (-0.1% / -4)
4.7209(+0.0000) (86+0 votes)
159 (-0.6% / -1)
3.1429(+0.0000) (7+0 votes)
2,083 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (40+0 votes)
300 (+1.4% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
793 (-0.6% / -5)
3.9429(+0.0000) (35+0 votes)
141 (+2.2% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
301 (+0.3% / +1)
1.4444(+0.0000) (9+0 votes)
261 (+1.2% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,293 (-0.1% / -1)
2.3077(+0.0000) (26+0 votes)
655 (+0.6% / +4)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
179 (+2.3% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
158 (+1.9% / +3)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
174 (+3.0% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
14,161 (-0.1% / -11)
3.4022(+0.0000) (455+0 votes)
5,529 (+0.1% / +5)
4.2877(+0.0000) (73+0 votes)
63 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
237 (+2.6% / +6)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
435 (+2.8% / +12)
4.5714(-0.4286) (7+1 votes)
101 (+7.4% / +7)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
129 (+0.8% / +1)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
429 (+0.2% / +1)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
21,224 (+0.0% / +3)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
361 (+1.4% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,863 (+0.1% / +11)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
272 (-1.8% / -5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,696 (+0.5% / +8)
3.3077(+0.0000) (13+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
303 (+0.7% / +2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
73 (-1.4% / -1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
116,186 (-0.1% / -88)
4.3481(+0.0000) (339+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
650 (+1.9% / +12)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
124 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
77 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
83 (+0.0% / +0)
559 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
46 (-4.2% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
213 (+2.4% / +5)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
13,770 (+0.5% / +70)
4.5375(+0.0000) (80+0 votes)
76 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16,606 (-0.1% / -23)
3.4259(+0.0000) (54+0 votes)
14 (+16.7% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
193 (+1.0% / +2)
2.6667(+0.0000) (6+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
208 (+0.0% / +0)
26 (+4.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
43 (+4.9% / +2)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
57 (-1.7% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11,335 (+0.4% / +42)
4.3086(+0.0000) (162+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
2,157 (-2.0% / -43)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,505 (+2.2% / +33)
4.0164(+0.0000) (61+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,178 (-0.3% / -13)
4.1404(+0.0000) (57+0 votes)
1,405,359 (+0.0% / +0)
4.8292(+0.0000) (4,490+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
18 (+5.9% / +1)
1,907 (-0.8% / -15)
4.8378(+0.0000) (37+0 votes)
71 (-1.4% / -1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,788 (+0.2% / +5)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
6,172 (+0.4% / +24)
3.3529(+0.0000) (17+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
121,753 (-0.1% / -83)
4.2846(+0.0002) (13,797-1 votes)
8 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
526 (+0.0% / +0)
4.617(+0.0000) (47+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
28 (-6.7% / -2)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
98
Vetr
41 (+5.1% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
44,876 (+0.1% / +67)
4.6596(-0.0042) (473+3 votes)
5 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
509 (+0.0% / +0)
1.8636(+0.0000) (22+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
401 (+0.5% / +2)
2.6667(+0.0000) (9+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
25 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
107
RevSeller
22,312 (+0.2% / +52)
4.32(+0.0000) (25+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
179 (+0.6% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
500 (-4.0% / -21)
16 (+0.0% / +0)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,712 (-2.7% / -245)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
4,102 (+0.7% / +27)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
117
i New Tab
403,105 (+0.1% / +552)
4.4328(+0.0000) (580+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
434 (-1.6% / -7)
4 (+0.0% / +0)
71 (+4.4% / +3)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
122
Stockal
126 (+4.1% / +5)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
91,568 (-0.3% / -266)
4.171(+0.0006) (4,888-1 votes)
1,343 (+0.2% / +3)
4.6818(+0.0000) (22+0 votes)
1,554 (+0.3% / +5)
4.3235(+0.0000) (34+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,863 (+0.6% / +11)
8 (+0.0% / +0)
27 (-3.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
779 (-0.3% / -2)
3.973(+0.0000) (37+0 votes)
673 (+0.6% / +4)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
645 (+0.0% / +0)
2.6667(+0.0000) (15+0 votes)
445 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
19,282 (+0.2% / +45)
4.6129(+0.0000) (62+0 votes)
137
Lgtm
31 (-6.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
406 (-0.2% / -1)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
571 (+1.1% / +6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
459 (-0.9% / -4)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
28 (+7.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
463 (+1.1% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
336 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
229 (-0.9% / -2)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
17 (+13.3% / +2)
97 (-2.0% / -2)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
178 (+3.5% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
202 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,086 (-0.7% / -14)
4.88(+0.0000) (25+0 votes)
108 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
159 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
103 (-2.8% / -3)
4.5882(+0.0000) (17+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,483 (+0.7% / +10)
4.087(+0.0000) (23+0 votes)
111 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
159
InStock
76 (+1.3% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
60 (-3.2% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
45 (-8.2% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
35 (+2.9% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
166
Stiqur
19 (-5.0% / -1)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
167
Amzdrop
24 (-4.0% / -1)
296,395 (+0.6% / +1,683)
4.5649(+0.0000) (285+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
180,291 (+0.6% / +1,031)
4.6373(+0.0009) (1,588+4 votes)
192,881 (-0.1% / -225)
4.5259(-0.0027) (753+2 votes)
80,676 (+0.3% / +247)
4.5377(+0.0000) (7,978+0 votes)
85,806 (-0.1% / -86)
4.5552(+0.0000) (2,057+0 votes)
63 (+1.6% / +1)
516 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (20+0 votes)
88,456 (-0.2% / -174)
3.2378(+0.0000) (286+0 votes)
177
Rhino Tab
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
60,515 (+0.1% / +39)
2.8621(+0.0000) (29+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
10 (+11.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
181
Genius
52,300 (-7.9% / -4,474)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14,678 (+0.6% / +92)
4.709(+0.0000) (134+0 votes)
17,944 (-0.3% / -60)
3.9323(+0.0000) (266+0 votes)
16,665 (+1.8% / +291)
4.1013(+0.0000) (79+0 votes)
9,831 (+0.1% / +12)
4.9277(+0.0000) (166+0 votes)
15,651 (-0.4% / -65)
4.2857(+0.0000) (35+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,217 (-2.8% / -150)
5.0(+0.0000) (266-5 votes)
5,220 (+17.3% / +769)
5.0(+0.0000) (269-2 votes)
191
Dropizi
9,096 (+0.0% / +1)
4.2778(+0.0000) (18+0 votes)
7,650 (-0.3% / -26)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
10,606 (+0.0% / +2)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
194
stocks
2 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
5,110 (+0.5% / +26)
3.5714(+0.0000) (28+0 votes)
198
Solitaire
4,860 (+0.1% / +4)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
3,869 (+0.5% / +20)
4.1667(+0.0000) (18+0 votes)
2,630 (+0.5% / +13)
4.9189(+0.0000) (37+0 votes)
3,194 (+1.4% / +45)
4.0(+0.0000) (36+1 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,861 (+0.0% / +1)
4.6038(+0.0667) (53-1 votes)
204
Easelly
4,229 (-1.7% / -73)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
66,591 (-0.2% / -148)
4.2467(+0.0000) (5,404+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
208
FinEye
2,245 (+0.7% / +15)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
2,430 (-1.1% / -27)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,158 (+0.1% / +3)
4.1316(+0.0000) (38+0 votes)
2,338 (+0.3% / +8)
3.7647(+0.0000) (17+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
3,424 (+0.1% / +2)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
38,156 (-0.0% / -11)
4.3959(+0.0000) (5,913+0 votes)
1,354 (+0.2% / +3)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
216
WebView
1,358 (-0.7% / -9)
3.907(+0.0000) (43+0 votes)
1,525 (+0.3% / +5)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
1,272 (+0.7% / +9)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
219
Multi-tab
1,279 (+0.8% / +10)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,077 (-1.0% / -11)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
1,680 (+0.3% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
881 (+0.0% / +0)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
834 (-1.7% / -14)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
1,201 (-0.2% / -2)
784 (+0.1% / +1)
4.4615(+0.0000) (13+0 votes)
226
DSMATEPRO
1,094 (-0.2% / -2)
2.1818(+0.0000) (11+0 votes)
631 (+1.3% / +8)
4.5926(+0.0000) (27+0 votes)
661 (-1.0% / -7)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
995 (+0.6% / +6)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
544 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
608 (-0.7% / -4)
3.1765(+0.0000) (17+0 votes)
427 (-0.7% / -3)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
233
Falcon.io
555 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
467 (+0.9% / +4)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
566 (+0.2% / +1)
410 (+1.7% / +7)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
376 (+1.1% / +4)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
238
Lifetab
412 (-1.9% / -8)
3.4706(+0.0000) (17+0 votes)
239
TornData
364 (+1.7% / +6)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
491 (+0.6% / +3)
241
MavSocial
285 (+1.4% / +4)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (-25.0% / -1)
245
Whird
3 (+0.0% / +0)
3 (-25.0% / -1)
227 (-2.6% / -6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
252 (+0.4% / +1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
293 (-3.0% / -9)
228 (-2.6% / -6)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
175 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
170 (+5.6% / +9)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
232 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
254
ZeroDown
172 (+1.2% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
204 (+0.5% / +1)
202 (+0.5% / +1)
147 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
148 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
181 (-1.6% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
154 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
174 (-1.1% / -2)
111 (-1.8% / -2)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
126 (-0.8% / -1)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
141 (-2.1% / -3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
94 (+1.1% / +1)
3.8889(+0.0000) (18+0 votes)
110 (-3.5% / -4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
112 (-1.8% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
84 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
87 (+2.4% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
97 (+1.0% / +1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
91 (+1.1% / +1)
59 (+1.7% / +1)
3.8889(+0.0000) (9+0 votes)
274
XintelWeb
70 (-2.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
63 (+5.0% / +3)
49 (+6.5% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
50 (-3.8% / -2)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
56 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
56 (+7.7% / +4)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
52 (-3.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
40 (-2.4% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
48 (+2.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
42 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
29 (-3.3% / -1)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
297
Axon Guru
40 (-2.4% / -1)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
35 (-7.9% / -3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
300
Arbitrage
37 (+2.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)