extension ExtPose

Keyword: episode

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,421,990 (+6.5% / +87,110)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14,609 (-0.5% / -73)
2.25(+0.0000) (12+0 votes)
1,404,889 (+8.3% / +107,674)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11,673 (+0.1% / +14)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
34,065 (+0.2% / +73)
4.4494(+0.0000) (89+0 votes)
12,944 (+0.0% / +4)
4.4906(+0.0000) (159+0 votes)
7,473 (+0.3% / +26)
4.1122(+0.0000) (98+0 votes)
2,129 (+0.6% / +13)
4.8333(+0.0000) (18+0 votes)
7,477 (-0.3% / -23)
3.5882(+0.0000) (238+0 votes)
3,302 (-0.5% / -16)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
11,360 (-0.3% / -38)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,426,388 (+6.3% / +84,929)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,432,919 (+6.4% / +86,663)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,457 (+0.3% / +5)
3.1818(+0.0000) (22+0 votes)
449 (+0.2% / +1)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,017 (-0.1% / -2)
3.4091(+0.0000) (44+0 votes)
10,408 (-1.4% / -146)
2.9(+0.0000) (10+0 votes)
4,406 (+0.5% / +20)
3.5217(+0.0000) (23+0 votes)
447 (-1.1% / -5)
4.3636(+0.0000) (33+0 votes)
1,012 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
757 (-0.7% / -5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
670 (-0.7% / -5)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
1,631 (-0.4% / -7)
4.1429(+0.0000) (21+0 votes)
13,938 (+0.5% / +64)
4.1765(+0.0000) (51+0 votes)
8,198 (+0.2% / +19)
4.9167(+0.0000) (96+0 votes)
318,231 (+98.0% / +157,480)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
591,479 (+0.0% / +0)
28
Watched
11,008 (-0.3% / -32)
4.7636(+0.0000) (55+0 votes)
278 (+0.0% / +0)
1,428,072 (+5.9% / +79,003)
5.0(+0.0000) (33+0 votes)
795 (-0.1% / -1)
4.8125(+0.0000) (16+0 votes)
222 (-2.6% / -6)
59 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
392 (+1.3% / +5)
500 (+0.6% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,421,956 (+6.9% / +91,881)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
99 (+1.0% / +1)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
415 (+0.5% / +2)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
3,513 (-1.0% / -37)
4.3448(+0.0000) (29+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
10,844 (+1.0% / +109)
4.0926(+0.0000) (54+0 votes)
1,833 (-0.1% / -1)
3.5476(+0.0000) (42+0 votes)
771 (-0.5% / -4)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
24,116 (-0.6% / -136)
2.8889(+0.0000) (18+0 votes)
45
TV Time
14,052 (+0.0% / +0)
3.66(+0.0000) (150+0 votes)
111 (-3.5% / -4)
310,072 (+96.8% / +152,495)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
207 (-2.8% / -6)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
50 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
65 (-1.5% / -1)
76 (+0.0% / +0)
1.75(+0.0000) (4+0 votes)
933 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
2.5456(+0.0000) (3,391+0 votes)
248 (+0.8% / +2)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
15,353 (+0.1% / +21)
3.35(+0.0000) (20+0 votes)
355 (-2.7% / -10)
3.3571(+0.0000) (14+0 votes)
59 (-1.7% / -1)
4.6667(+0.0000) (6+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
66 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
268 (-1.1% / -3)
4.5333(+0.0000) (15+0 votes)
864 (+0.6% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
428 (+1.9% / +8)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
243 (+0.0% / +0)
3.9091(+0.0000) (11+0 votes)
67 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
778 (-0.6% / -5)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
179 (+0.6% / +1)
4.3333(+0.0000) (9+0 votes)
553 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,233,285 (+9.9% / +110,619)
167 (+1.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,812 (-0.9% / -17)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
884,666 (+5.0% / +42,391)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
881,992 (+5.0% / +42,108)
871,252 (+5.4% / +44,911)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
871,115 (+5.5% / +45,072)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
870,530 (+5.4% / +44,844)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
869,393 (+5.4% / +44,804)
868,944 (+5.3% / +43,880)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
84
Bump.io
868,795 (+5.4% / +44,662)
868,098 (+5.4% / +44,615)
866,691 (+5.4% / +44,387)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
866,088 (+5.5% / +44,837)
865,842 (+5.5% / +44,807)
865,726 (+5.5% / +44,793)
865,306 (+5.3% / +43,869)
13 (-7.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
868,595 (+5.5% / +45,257)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
867,520 (+5.4% / +44,512)
866,891 (+5.4% / +44,624)
879,171 (+5.0% / +42,065)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
673,378 (+0.0% / +0)
1,947 (-0.1% / -1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
62 (-3.1% / -2)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
71 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
463 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
47,239 (-0.2% / -100)
4.631(+0.0000) (336+0 votes)
1,426 (+0.6% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,985 (-0.4% / -12)
4.4138(+0.0000) (29+0 votes)
74 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
108
AniKeep
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
109
aniTrack
89 (+1.1% / +1)
17 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
27,057 (-0.0% / -10)
3.9545(+0.0000) (44+0 votes)
317 (+1.0% / +3)
1.6667(+0.0000) (3+0 votes)
58 (-1.7% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
225 (-2.6% / -6)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
998 (-0.3% / -3)
4.3438(+0.0000) (32+0 votes)
17,221 (-0.3% / -50)
2.8824(+0.0000) (17+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
87 (+1.2% / +1)
3.2222(+0.0000) (9+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
61 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,761 (+3.0% / +81)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
944 (+0.4% / +4)
4.4713(+0.0000) (87+0 votes)
125
PFTV
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
932 (-1.4% / -13)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
24,733 (-0.1% / -17)
3.9267(+0.0000) (273+0 votes)
17 (+21.4% / +3)
129
Slickiss
575 (-1.2% / -7)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
130
RateFlix
20,576 (-0.1% / -24)
3.9151(+0.0000) (106+0 votes)
16,516 (+0.5% / +79)
4.0889(+0.0000) (45+0 votes)
12 (-7.7% / -1)
133
BetterVRV
540 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
135
FS.TO
239 (+0.8% / +2)
4.6(+0.0000) (15+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
248 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
276 (+13.6% / +33)
19 (+0.0% / +0)
32 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
243 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
181 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
199 (-3.9% / -8)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
204 (-0.5% / -1)
2.6154(+0.0000) (13+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
148
Binge!
2,318 (-0.5% / -12)
3.5957(+0.0000) (47+0 votes)
97 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
1,884 (+2.8% / +51)
17 (-5.6% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
72 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
60 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
869 (-0.8% / -7)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
50 (+2.0% / +1)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
67 (+3.1% / +2)
58 (-1.7% / -1)
389 (-1.3% / -5)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
554 (+0.9% / +5)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
553 (+1.7% / +9)
533 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
165
Skippy
39 (-4.9% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
34 (-8.1% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
309 (-1.9% / -6)
2.5714(+0.0000) (7+0 votes)
289 (-1.7% / -5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
173
Epimarks
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
26 (-7.1% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,439,514 (+5.8% / +79,546)
5.0(+0.0000) (36+0 votes)
912,130 (+0.3% / +3,006)
4.8676(+0.0000) (136+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
173 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,318,702 (+9.1% / +110,137)
3.9524(+0.0000) (21+0 votes)
1,417,796 (+7.0% / +92,466)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,578,047 (+6.2% / +92,662)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,416,852 (+6.8% / +90,583)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
996,007 (+8.3% / +76,757)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
967,908 (+8.2% / +73,190)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
844,829 (+8.3% / +64,708)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
911,351 (+8.3% / +69,984)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,038,055 (+8.3% / +79,396)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,051,254 (+8.2% / +80,086)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
852,389 (+8.4% / +66,040)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,065,580 (+7.4% / +73,275)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
869,584 (+8.2% / +65,692)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
828,485 (+8.2% / +63,095)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
807,233 (+8.3% / +61,870)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
745,899 (+8.3% / +57,295)
112 (-5.9% / -7)
4 (+0.0% / +0)
443,533 (+1.8% / +7,855)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
443,651 (+1.5% / +6,468)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
438,352 (+3.6% / +15,032)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
117,827 (+0.2% / +208)
3.4848(+0.0000) (99+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
50,845 (+0.0% / +16)
4.5074(+0.0000) (605+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
49 (+2.1% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
16,616 (+7.5% / +1,163)
5.0(+0.0000) (367+0 votes)
215
Next!
9 (+0.0% / +0)
14,355 (+0.8% / +120)
4.4454(+0.0000) (119+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
8 (+0.0% / +0)
8 (-11.1% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
220
CRQueue
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
941,902 (+0.1% / +535)
2.8503(+0.0000) (501+0 votes)
7,933 (+0.2% / +19)
4.5974(+0.0000) (77+0 votes)
4,769 (-0.3% / -12)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
5,584 (-0.6% / -32)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,529 (-0.6% / -36)
3.037(+0.0000) (27+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
227
Awoo
7 (+40.0% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
2,124 (-0.8% / -18)
4.3667(+0.0000) (30+0 votes)
1,998 (+0.2% / +3)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
1,994 (+0.0% / +0)
3.7917(+0.0000) (24+0 votes)
1,786 (-1.1% / -19)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
2,259 (+0.1% / +3)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,838 (+0.3% / +5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
814 (-0.7% / -6)
4.8(+0.0000) (25+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
673 (+0.0% / +0)
4.5122(+0.0000) (41+0 votes)
1,121 (-0.6% / -7)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
758 (-0.7% / -5)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
736 (+1.4% / +10)
2.8333(+0.0000) (6+0 votes)
569 (+1.4% / +8)
3.0(+0.0000) (14+0 votes)
549 (+2.4% / +13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
246
Movie Cut
677 (-9.6% / -72)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
300 (+0.3% / +1)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
433 (+0.2% / +1)
3.3077(+0.0000) (13+0 votes)
733 (-0.8% / -6)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
409 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
252
Hopper 2
3 (+50.0% / +1)
7 (+0.0% / +0)
419 (+3.2% / +13)
355 (+0.0% / +0)
2.1(+0.0000) (10+0 votes)
274 (+2.2% / +6)
195 (-0.5% / -1)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
269 (+0.4% / +1)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
259
IMDb Age
154 (-1.9% / -3)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
186 (-3.6% / -7)
3.5333(+0.0000) (15+0 votes)
199 (+2.1% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
220 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
197 (+2.1% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
185 (+0.5% / +1)
2.4444(+0.0000) (9+0 votes)
185 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
266
Chime
117 (-3.3% / -4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
130 (+1.6% / +2)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
153 (-1.3% / -2)
97 (+2.1% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
111 (-1.8% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
123 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
105 (-4.5% / -5)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
76 (-1.3% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
108 (-0.9% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
44,396 (-0.5% / -245)
3.8571(+0.0000) (224+0 votes)
95 (+1.1% / +1)
86 (-7.5% / -7)
82 (-2.4% / -2)
279
Bookman
71 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
280
No Intro
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
76 (+2.7% / +2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
75 (+2.7% / +2)
65 (+0.0% / +0)
60 (+1.7% / +1)
286
BetterYGG
44 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
51 (+2.0% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
50 (+11.1% / +5)
9,860 (-1.1% / -111)
4.3929(+0.0000) (84+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
38 (-5.0% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40 (+5.3% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
42 (+2.4% / +1)
5,452 (+0.5% / +29)
4.7812(+0.0000) (32+0 votes)
252 (+0.8% / +2)
203 (+0.5% / +1)
3.1765(+0.0000) (17+0 votes)
6,030 (+0.2% / +13)
4.0857(+0.0000) (35+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
37 (+2.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
36 (+0.0% / +0)