extension ExtPose

Keyword: optimize -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (9,072+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (2,169+2 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
515 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
483 (-0.6% / -3)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (252+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
336 (-0.6% / -2)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
210 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (21+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
81 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7,900+3 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (3,547-1 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (29+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,139+2 votes)
452 (+1.3% / +6)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,906+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (132+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
647 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (28+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
34 (-2.9% / -1)
8,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (30+0 votes)
384 (+0.0% / +0)
3,000 (+50.0% / +1,000)
3.7(-1.3000) (3+1 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (764+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
42 (-4.5% / -2)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (182+0 votes)
40
Charset
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (103+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (212+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,360+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (121+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
37 (+2.8% / +1)
826 (+0.1% / +1)
458 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
62 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
10,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
369 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
54
ZapInfo
7,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
244 (+1.7% / +4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
128 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (90+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (198+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
11 (-8.3% / -1)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (155+1 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (18+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
62 (+0.0% / +0)
992 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7+0 votes)
47 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (13+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (502+0 votes)
964 (+0.0% / +0)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (58+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (74+0 votes)
76
Allfeed
11 (+10.0% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
407 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
252 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
425 (+0.0% / +0)
323 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
82
Piwaa
7,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (49+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (50+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
87
Freadly
183 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (58+0 votes)
89
tabby
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
91
Vaazo
115 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
110 (+1.9% / +2)
88 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
58 (+1.8% / +1)
42 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
101 (+0.0% / +0)
46 (+2.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
481 (+0.0% / +0)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (43,167+1 votes)
263 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,947+3 votes)
30 (+3.4% / +1)
106
FreshEyes
203 (+0.5% / +1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (6,765+2 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,369+1 votes)
110
SmallTab
144 (+2.1% / +3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
179 (-0.6% / -1)
4,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (64+0 votes)
113
Stylus
500,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (848+0 votes)
19 (+11.8% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (1,039+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,345+2 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,759+1 votes)
18 (+0.0% / +0)
300,000 (+50.0% / +100,000)
4.6(+0.0000) (1,467+8 votes)
81 (-3.6% / -3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (465+0 votes)
56 (+5.7% / +3)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (710+5 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (1,019+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (517+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (106+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (183+1 votes)
129
Maikr
40,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (1,422+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.4(-0.1000) (84+1 votes)
50 (+4.2% / +2)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (403+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (698+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (116+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
860 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (74+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (740+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (459+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (57+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (71+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (59+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (128+0 votes)
145
RIO
36 (-2.7% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (230+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (174+1 votes)
148
Zoof
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (22+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (98+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (89+6 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
665 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.1000) (31+1 votes)
158
Tab Group
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (69+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (187+0 votes)
34 (-2.9% / -1)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (36+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (323+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (59+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (41+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (46+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (332+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (49+0 votes)
173
MediModo
23 (+4.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (126+0 votes)
175
Litmus
7,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (42+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (72+2 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (50+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (58+1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (57+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (181+1 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (18+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (675+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (196+1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,397+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(-0.1000) (41+1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (45+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (36+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (48+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (65+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (72+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (12+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.0(-0.2000) (11+1 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (58+0 votes)
198
Entelo
4,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (16+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (16+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,455+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(-0.4000) (7+1 votes)
204
Pdf AKM
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (37+0 votes)
205
ClubLink
16 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
502 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
209
Replug
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
212
WebCite
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
213
45to75
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (48+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (17+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (23+0 votes)
4.7(+0.0000) (15+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
757 (+1.7% / +13)
4.8(+0.0000) (32+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
230
HYPE CRO
4 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
989 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
607 (+2.0% / +12)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (171+0 votes)
854 (-0.6% / -5)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
237
Toolsy
642 (+1.7% / +11)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
602 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
789 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
999 (-0.1% / -1)
2.5(+0.0000) (4+0 votes)
844 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
549 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
934 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
740 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (14+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (129,737-3 votes)
510 (+0.8% / +4)
4.1(+0.0000) (26+0 votes)
824 (-0.4% / -3)
484 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
542 (+2.1% / +11)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
251
PureMaps
851 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
682 (+2.9% / +19)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
253
inTab Pro
394 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
713 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
752 (+1.1% / +8)
2.5(+0.0000) (8+0 votes)
521 (+1.6% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
667 (-0.3% / -2)
258
TuBeast
507 (+0.4% / +2)
3.1(+0.0000) (9+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (107+0 votes)
481 (-0.8% / -4)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
261
AMZSprout
394 (+1.8% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
262
OMI Call
449 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,643+0 votes)
498 (+0.4% / +2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (19+0 votes)
477 (-0.6% / -3)
477 (+0.0% / +0)
375 (-0.3% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
355 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
270
Thorou
7 (+0.0% / +0)
381 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
273
MozBar
800,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (2,006+0 votes)
247 (+0.8% / +2)
3.9(+0.0000) (20+0 votes)
238 (-1.7% / -4)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
296 (-1.0% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (39+0 votes)
278
CSSVacuum
347 (+0.3% / +1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
291 (-0.3% / -1)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (27+0 votes)
206 (+1.5% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
302 (+0.0% / +0)
284
Tabson
163 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
285 (+0.0% / +0)
201 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
36 (+5.9% / +2)
135 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
290
inTab
201 (-1.5% / -3)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
291
DevTab
144 (-1.4% / -2)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
221 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (38+0 votes)
239 (-1.2% / -3)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (33+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (459+1 votes)
297
Codesty
176 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
174 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)