extension ExtPose

Keyword: optimize

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,028,308 (-0.8% / -8,162)
4.5403(+0.0002) (8,037+7 votes)
1,432 (+1.0% / +14)
4.4118(+0.0000) (17+0 votes)
14,102 (+0.2% / +26)
3.7108(+0.0000) (166+0 votes)
3,917 (+0.3% / +13)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
208 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,252 (+0.2% / +3)
1,027 (+3.9% / +39)
4.9167(+0.0076) (12+1 votes)
29,154 (+0.4% / +104)
4.6627(+0.0000) (252+0 votes)
256 (-0.8% / -2)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
172 (+0.6% / +1)
3.5238(+0.0000) (21+0 votes)
2,079 (+1.4% / +28)
4.3846(+0.0000) (26+0 votes)
202,497 (+0.4% / +833)
4.1371(-0.0092) (124+1 votes)
522,489 (+5.7% / +28,222)
3.7685(+0.0000) (2,160+0 votes)
455,400 (+0.1% / +499)
4.0312(-0.0016) (3,146+2 votes)
97 (-4.0% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,201 (+13.6% / +144)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
36,805 (+0.2% / +91)
4.2261(+0.0000) (1,924+0 votes)
2,280 (+0.4% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
925 (-0.3% / -3)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
649 (+2.4% / +15)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,409 (-0.8% / -28)
4.0667(+0.0000) (15+0 votes)
27 (+3.8% / +1)
41 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
275 (+6.2% / +16)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
939 (+5.2% / +46)
5.0(+0.0000) (17+1 votes)
766 (+0.9% / +7)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
55 (-6.8% / -4)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
100,515 (+1.5% / +1,490)
4.4748(-0.0011) (1,329+1 votes)
1,189 (+0.6% / +7)
4.9375(+0.0000) (16+0 votes)
640 (+0.8% / +5)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
11,983 (+1.8% / +209)
4.8908(+0.0000) (174+0 votes)
51 (+2.0% / +1)
691 (-1.1% / -8)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
10,765 (+0.6% / +64)
2.4952(+0.0000) (105+0 votes)
2,880 (+1.0% / +29)
3.381(+0.0000) (21+0 votes)
3,058 (-0.3% / -10)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
1,481 (+1.6% / +23)
4.8824(+0.0000) (17+0 votes)
39
Allfeed
15 (+7.1% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,273 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,216 (-1.1% / -14)
2.92(+0.0000) (25+0 votes)
42
Charset
48,461 (+0.7% / +332)
4.7805(+0.0000) (82+0 votes)
739 (+0.4% / +3)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
1,099 (+0.6% / +7)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
26,007 (+0.3% / +86)
4.1405(+0.0000) (491+0 votes)
47,469 (+0.2% / +96)
3.4267(+0.0000) (75+0 votes)
47
Attach
440 (+1.9% / +8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
48
Freadly
217 (+3.3% / +7)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
26 (+4.0% / +1)
162 (+1.2% / +2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
169 (+6.3% / +10)
3.4118(+0.0000) (17+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
2,349 (+0.7% / +16)
4.1379(+0.0000) (58+0 votes)
2,727 (+1.9% / +51)
3.5714(+0.0000) (14+0 votes)
2,768 (-0.1% / -3)
3.6364(+0.0000) (11+0 votes)
58 (+1.8% / +1)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
881 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
697 (-0.9% / -6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
753 (+0.7% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
333,504 (-0.0% / -29)
4.5967(-0.0001) (39,552+31 votes)
245 (-2.0% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,637,641 (+1.2% / +77,671)
3.5829(+0.0000) (374+0 votes)
1,225,618 (+0.4% / +4,548)
4.6863(+0.0001) (12,053+2 votes)
1,321,181 (+8.7% / +105,797)
4.3507(+0.0045) (1,420+25 votes)
154 (+0.7% / +1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
10 (+25.0% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
922,550 (+0.3% / +2,641)
4.6185(+0.0003) (2,186+2 votes)
587,272 (+0.3% / +1,573)
4.3844(+0.0001) (6,972+1 votes)
381,985 (-0.3% / -1,071)
4.397(+0.0000) (10,861+0 votes)
3,983 (-0.4% / -16)
3.8(+0.0000) (45+0 votes)
72
Stylus
341,201 (+0.4% / +1,234)
4.6889(+0.0005) (675+1 votes)
818,018 (+0.2% / +1,263)
3.52(+0.0000) (1,027+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
448,577 (+1.8% / +7,914)
4.2026(-0.0010) (2,221+1 votes)
82 (+2.5% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
50 (-3.8% / -2)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
86 (+3.6% / +3)
290,523 (-2.0% / -5,912)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (-25.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
117,252 (-0.3% / -300)
3.93(+0.0000) (100+0 votes)
63,139 (+0.3% / +174)
4.8969(+0.0000) (291+0 votes)
12,039 (-0.3% / -33)
4.1727(+0.0000) (110+0 votes)
1,300 (+0.2% / +3)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
54,543 (+2.0% / +1,077)
4.4633(+0.0000) (518+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
89
Maikr
17,433 (-0.7% / -121)
4.8313(+0.0004) (812+2 votes)
5,185 (+0.6% / +30)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
29,821 (+0.3% / +88)
4.381(+0.0000) (42+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
24,771 (-0.3% / -66)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
20,502 (+0.2% / +40)
4.4684(+0.0000) (158+0 votes)
39 (+5.4% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
28,906 (+0.6% / +181)
4.3239(+0.0030) (460+2 votes)
28,175 (-1.3% / -382)
3.6169(+0.0000) (154+0 votes)
15,829 (+0.3% / +43)
4.7419(+0.0000) (62+0 votes)
27 (-6.9% / -2)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
17,207 (+0.8% / +138)
3.9103(+0.0000) (78+0 votes)
23,872 (+0.2% / +59)
4.5899(+0.0000) (317+0 votes)
15,664 (+0.7% / +105)
4.9231(+0.0000) (26+0 votes)
15,913 (+1.2% / +191)
4.5963(+0.0000) (109+0 votes)
104
Math Game
18,440 (+3.9% / +684)
3.2099(+0.0000) (81+0 votes)
15,665 (+0.3% / +52)
2.924(+0.0000) (329+0 votes)
106
Litmus
10,193 (+0.2% / +25)
4.7556(+0.0000) (45+0 votes)
17,157 (+1.3% / +215)
3.6154(+0.0000) (39+0 votes)
16,090 (+1.3% / +201)
3.6512(+0.0000) (43+0 votes)
15,888 (-0.2% / -24)
3.5714(+0.0000) (35+0 votes)
10,155 (+0.3% / +35)
3.9333(+0.0000) (105+0 votes)
11,237 (+0.4% / +44)
3.881(+0.0000) (42+0 votes)
9,570 (+0.0% / +4)
4.2632(+0.0000) (95+0 votes)
12,424 (+0.4% / +49)
3.9333(+0.0000) (15+0 votes)
15,673 (-0.2% / -39)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
12,198 (+0.9% / +110)
10,258 (+5.5% / +536)
5,509 (+1.6% / +86)
4.6538(+0.0068) (52+1 votes)
6,245 (-0.4% / -28)
4.3636(+0.0000) (22+0 votes)
5,178 (+0.2% / +12)
4.4615(+0.0000) (39+0 votes)
121
MediModo
17 (+54.5% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
7,680 (+0.8% / +58)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
3,434 (+0.1% / +4)
4.746(+0.0000) (63+0 votes)
198,185 (+0.2% / +388)
3.9985(-0.0015) (666-1 votes)
4,617 (+0.3% / +16)
4.44(+0.0000) (25+0 votes)
2,063 (-0.1% / -2)
4.8802(+0.0000) (217+0 votes)
127
Tabbbed
17 (+13.3% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,863 (+0.1% / +3)
4.5327(+0.0000) (336+0 votes)
121,633 (+3.7% / +4,288)
4.5074(+0.0000) (1,358+0 votes)
4,059 (-0.0% / -2)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
3,496 (+4.5% / +149)
4.58(+0.0000) (50+0 votes)
5,786 (+2.6% / +148)
6,049 (+12.5% / +673)
2,865 (-1.6% / -47)
4.6308(+0.0000) (65+0 votes)
3,504 (-0.5% / -16)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
83,377 (+0.1% / +71)
4.4276(+0.0000) (1,450+0 votes)
137
FlashGet
2,890 (+0.7% / +20)
4.1818(+0.0000) (22+0 votes)
2,552 (-0.5% / -12)
4.4615(+0.0000) (26+0 votes)
2,290 (+1.5% / +34)
4.5789(+0.0000) (38+0 votes)
3,888 (-1.5% / -58)
2,078 (+0.4% / +9)
3.6923(+0.0256) (52+1 votes)
2,239 (-0.5% / -11)
4.5517(+0.0000) (29+0 votes)
2,325 (+0.7% / +17)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,432 (+28.1% / +752)
2,363 (+12.1% / +255)
4.6364(+0.0000) (11+0 votes)
2,261 (+1.0% / +23)
4.5714(+0.0000) (14+0 votes)
1,872 (-0.2% / -4)
4.2766(+0.0000) (47+0 votes)
2,826 (-0.8% / -24)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
2,378 (+0.0% / +1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,911 (-0.1% / -1)
4.3889(+0.0000) (18+0 votes)
151
45to75
2,011 (-0.1% / -3)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
2,854 (-0.9% / -26)
2,736 (+11.9% / +291)
1,733 (-0.3% / -5)
3.7059(+0.0000) (17+0 votes)
3,350 (+0.0% / +1)
3.4167(+0.0000) (12+0 votes)
156
Replug
1,604 (+0.2% / +4)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,518 (-0.0% / -1)
2,403 (+5.7% / +129)
360 (+0.3% / +1)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
1,423 (+1.6% / +22)
4.6842(+0.0000) (38+0 votes)
1,365 (+0.4% / +6)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
1,013 (+9.0% / +84)
4.6875(+0.0000) (16+0 votes)
1,515 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,749 (+9.2% / +148)
1,744 (+9.2% / +147)
1,033 (-0.3% / -3)
4.3077(+0.0000) (26+0 votes)
1,055 (-0.6% / -6)
4.1905(+0.0000) (21+0 votes)
1,954 (+0.6% / +11)
3.4091(+0.0000) (22+0 votes)
866 (+12.5% / +96)
4.6667(+0.0000) (15+0 votes)
994 (-0.3% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,281 (+12.1% / +138)
172
WebCite
959 (+1.2% / +11)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
173
DS Helper
825 (+1.1% / +9)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
174
1px
858 (-1.4% / -12)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
1,238 (+11.1% / +124)
1 (+0.0% / +0)
729 (+0.8% / +6)
4.5789(+0.0000) (19+0 votes)
18,723 (+0.3% / +63)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
985 (+0.7% / +7)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
720 (+1.7% / +12)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,027 (-0.5% / -5)
1,683,624 (-0.1% / -2,071)
4.7467(-0.0000) (129,522-4 votes)
444 (-1.8% / -8)
4.8387(+0.0000) (31+0 votes)
514 (+2.8% / +14)
4.8125(+0.0000) (16+0 votes)
641 (+0.5% / +3)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
10,963 (+1.1% / +115)
4.1667(+0.0000) (126+0 votes)
648 (+2.0% / +13)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
527 (+0.8% / +4)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
550 (+0.5% / +3)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
9,762 (+6.5% / +595)
5.0(+0.0000) (22+1 votes)
7,783 (+0.1% / +11)
4.0283(+0.0000) (106+0 votes)
693 (+1.2% / +8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
551 (-0.2% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
544 (+38.4% / +151)
434 (-1.6% / -7)
3.5833(+0.0000) (12+0 votes)
477 (+3.7% / +17)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
416 (+6.1% / +24)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
485 (+147.4% / +289)
1,153,600 (+0.4% / +4,795)
4.6393(+0.0000) (3,504+0 votes)
461 (+2.2% / +10)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
318 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
271 (+1.9% / +5)
4.45(+0.0000) (20+0 votes)
203
TubeBuddy
798,087 (+3.1% / +23,886)
4.5963(-0.0001) (6,898+3 votes)
354 (-0.8% / -3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
261 (-0.4% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
271 (+4.2% / +11)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
207
MozBar
666,425 (+0.1% / +912)
3.8853(+0.0000) (1,909+0 votes)
208
DevTab
201 (+0.0% / +0)
4.9231(+0.0000) (13+0 votes)
358 (+4.4% / +15)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
210
CSSVacuum
325 (-0.3% / -1)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
4,081 (+0.7% / +30)
3.1667(+0.0000) (18+0 votes)
319 (+2.9% / +9)
213
PureMaps
317 (+1.0% / +3)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
282 (-1.1% / -3)
281 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
113 (+7.6% / +8)
4.875(+0.0000) (40+0 votes)
225 (-1.7% / -4)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
210 (+17.3% / +31)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,752 (+0.9% / +15)
4.6667(+0.0000) (18+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
3,178 (-0.8% / -25)
1.5517(+0.0000) (319+0 votes)
232 (+9.4% / +20)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,752 (+1.2% / +21)
4.3438(+0.0000) (32+0 votes)
217 (-2.7% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
175 (+1.2% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
201 (+0.5% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
170 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
170 (+1.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
145 (-1.4% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
248 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
179 (+2.9% / +5)
175 (+5.4% / +9)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
121 (+6.1% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
118,073 (+0.5% / +565)
4.613(+0.0000) (460+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
1,080 (+0.4% / +4)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
141 (+2.2% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
131 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
809 (-1.7% / -14)
4.5185(+0.0000) (27+0 votes)
109 (+3.8% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
116 (+1.8% / +2)
32,276 (+0.2% / +51)
4.9179(+0.0000) (475+0 votes)
95 (+2.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
110 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
108 (-0.9% / -1)
105 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
80 (+2.6% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
66 (+3.1% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
97 (+4.3% / +4)
82 (-4.7% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
35,246 (-0.1% / -28)
4.5405(+0.0000) (383+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
84 (+1.2% / +1)
16 (+6.7% / +1)
76 (+1.3% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
77 (-2.5% / -2)
72 (+2.9% / +2)
21,852 (+0.0% / +3)
3.7396(+0.0000) (96+0 votes)
68 (+4.6% / +3)
264
Solitaire
36,966 (+1.9% / +686)
1.476(+0.0000) (1,126+0 votes)
36,101 (+1.0% / +344)
2.5789(+0.0000) (19+0 votes)
15,954 (+0.1% / +20)
4.3881(+0.0000) (134+0 votes)
267
Rollyt
60 (+5.3% / +3)
59 (+7.3% / +4)
50 (+4.2% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
402 (+5.0% / +19)
51 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
46 (+7.0% / +3)
34 (+3.0% / +1)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
274
1024
45 (-8.2% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
40 (+5.3% / +2)
38 (+5.6% / +2)
38 (+11.8% / +4)
30 (-3.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
35 (-10.3% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
35 (+6.1% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
27 (-3.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,883 (+0.6% / +29)
4.8889(+0.0139) (9+1 votes)
283
BibItNow!
5,537 (+0.6% / +35)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
34 (+6.2% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
34 (+9.7% / +3)
33 (-13.2% / -5)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
30 (+3.4% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,681 (-0.7% / -35)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
29 (-3.3% / -1)
1 (+0.0% / +0)
98 (+2.1% / +2)
4.3529(+0.0000) (17+0 votes)
28 (-17.6% / -6)
124 (-5.3% / -7)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
27 (-6.9% / -2)
26 (-3.7% / -1)
26 (+0.0% / +0)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
26 (-7.1% / -2)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)