extension ExtPose

Keyword: optimize

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,048,114 (+0.1% / +696)
4.541(+0.0001) (8,223+1 votes)
1,383 (-0.1% / -2)
4.4118(+0.0000) (17+0 votes)
13,586 (+0.2% / +22)
3.7108(+0.0000) (166+0 votes)
2,519 (+3.2% / +78)
4.7727(+0.0000) (22+0 votes)
6,158 (+0.7% / +41)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
3,818 (-0.3% / -13)
3.5(+0.0000) (18+0 votes)
197 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,289 (-1.5% / -20)
29,051 (+0.1% / +25)
4.6786(+0.0000) (252+0 votes)
2,269 (+0.8% / +19)
4.0345(+0.0000) (29+0 votes)
234 (+1.3% / +3)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
226,525 (+0.5% / +1,144)
4.1053(+0.0000) (133+0 votes)
163 (+1.2% / +2)
3.5238(+0.0000) (21+0 votes)
3,897 (-0.1% / -2)
4.8462(+0.0000) (26+0 votes)
503,597 (-0.1% / -426)
3.7655(+0.0000) (2,162+0 votes)
447,037 (+0.1% / +280)
4.0184(-0.0009) (3,201+1 votes)
154 (+2.7% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
34,488 (+0.2% / +60)
4.2272(+0.0000) (1,919+0 votes)
1,753 (+0.4% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,460 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,093 (+0.4% / +15)
4.1765(+0.0000) (17+0 votes)
894 (+0.3% / +3)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
333 (+0.9% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
41 (+5.1% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
1,135 (+4.8% / +52)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
1,106 (+1.4% / +15)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
51 (-7.3% / -4)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
851,881 (+45.0% / +264,209)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
104,670 (+0.7% / +693)
4.4706(+0.0008) (1,345+2 votes)
1,394 (-0.2% / -3)
4.9375(+0.0000) (16+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
578 (-0.5% / -3)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,188 (+0.0% / +4)
2.4952(+0.0000) (105+0 votes)
646 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
3,086 (+0.9% / +27)
3.4545(+0.0000) (22+0 votes)
3,037 (-0.5% / -15)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
1,466 (-0.7% / -11)
4.8824(+0.0000) (17+0 votes)
41
Charset
57,913 (+0.6% / +347)
4.7816(+0.0000) (87+0 votes)
1,233 (+1.3% / +16)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,286 (+0.3% / +4)
2.8333(+0.0000) (24+0 votes)
1,019 (-0.1% / -1)
4.6667(+0.0196) (18+1 votes)
1,048 (-0.9% / -10)
2.6667(+0.0000) (12+0 votes)
46
Allfeed
12 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
27,687 (+0.4% / +102)
4.1405(+0.0000) (491+0 votes)
45,893 (+0.2% / +110)
3.4267(+0.0000) (75+0 votes)
49
Attach
399 (+2.0% / +8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
50
Freadly
216 (-1.4% / -3)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,248 (+1.6% / +83)
3.6875(+0.0000) (16+0 votes)
5,637 (+0.8% / +42)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
152 (+0.7% / +1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
146 (+2.1% / +3)
3.4118(+0.0000) (17+0 votes)
2,326 (-0.3% / -8)
4.1379(+0.0000) (58+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
2,799 (+0.4% / +12)
3.6364(+0.0000) (11+0 votes)
2,054 (-0.4% / -9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
820 (+0.6% / +5)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
49 (-7.5% / -4)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
674 (-0.7% / -5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
33 (+3.1% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
331,634 (+0.1% / +223)
4.6004(-0.0001) (40,845+21 votes)
259 (+1.6% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,714,445 (+0.1% / +9,320)
3.6005(+0.0000) (373+0 votes)
1,540,314 (+1.6% / +24,093)
4.4293(-0.0027) (1,903+19 votes)
1,202,993 (+0.2% / +1,981)
4.6885(+0.0000) (12,080+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
152 (+4.1% / +6)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
971,173 (-0.2% / -1,999)
4.6211(+0.0000) (2,275+0 votes)
575,716 (+0.1% / +466)
4.3839(+0.0002) (6,999-1 votes)
3,981 (-0.3% / -13)
3.8511(+0.0000) (47+0 votes)
347,171 (-0.1% / -315)
4.3975(+0.0000) (10,867+0 votes)
791,261 (+0.1% / +1,033)
3.5146(-0.0014) (1,030-1 votes)
100 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
98 (+6.5% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
58 (+1.8% / +1)
4.8(+0.0000) (15+0 votes)
367,538 (+0.4% / +1,492)
4.233(+0.0044) (2,219-3 votes)
16 (+6.7% / +1)
96 (+4.3% / +4)
79,213 (+0.7% / +524)
4.8878(+0.0000) (294+0 votes)
118,090 (+0.1% / +115)
3.89(+0.0000) (100+0 votes)
90,639 (+0.1% / +107)
4.2987(+0.0066) (539+5 votes)
177,661 (-1.0% / -1,708)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,569 (+0.5% / +62)
4.1695(+0.0071) (118+1 votes)
1,353 (-1.3% / -18)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
91
Maikr
24,315 (+1.9% / +454)
4.8235(-0.0012) (901+5 votes)
37 (+2.8% / +1)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
28,063 (+1.1% / +307)
4.6077(+0.0009) (441+1 votes)
5 (-16.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,461 (+0.2% / +13)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
29,427 (+0.2% / +55)
4.4091(+0.0000) (44+0 votes)
32,311 (+0.3% / +82)
4.3256(+0.0000) (516+0 votes)
17,526 (+0.1% / +24)
4.746(+0.0000) (63+0 votes)
21,068 (-0.4% / -93)
4.84(+0.0000) (25+0 votes)
20,118 (+0.1% / +27)
4.4717(+0.0000) (159+0 votes)
21,570 (+0.0% / +0)
3.9681(+0.0000) (94+0 votes)
19,590 (+0.4% / +80)
4.871(+0.0000) (31+0 votes)
28,536 (-0.2% / -58)
3.6346(+0.0000) (156+0 votes)
598 (+0.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
15,877 (+0.5% / +79)
4.6106(+0.0000) (113+0 votes)
23,225 (+0.1% / +32)
4.605(+0.0000) (319+0 votes)
108
Math Game
19,736 (+0.7% / +136)
3.2658(+0.0000) (79+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25,560 (-0.3% / -88)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11,528 (+0.8% / +87)
4.3193(+0.0058) (119+1 votes)
15,114 (-0.2% / -29)
2.9327(+0.0000) (327+0 votes)
114
Litmus
9,632 (-0.1% / -11)
4.7556(+0.0000) (45+0 votes)
16,798 (-0.1% / -18)
3.6154(+0.0000) (39+0 votes)
10,570 (+0.4% / +37)
3.9333(+0.0000) (105+0 votes)
14,623 (+1.5% / +220)
3.6471(+0.0000) (34+0 votes)
12,684 (+0.2% / +21)
3.9333(+0.0000) (15+0 votes)
18,392 (-1.3% / -247)
16,853 (-0.2% / -36)
16,057 (-1.2% / -193)
8,173 (+1.3% / +105)
4.5965(+0.0000) (57+0 votes)
10,465 (-0.1% / -8)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
6,654 (+0.4% / +25)
4.3636(+0.0000) (22+0 votes)
5,906 (+0.1% / +5)
4.4762(+0.0000) (42+0 votes)
9,666 (+0.1% / +6)
5,356 (+0.4% / +22)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
3,213 (-0.2% / -8)
4.746(+0.0000) (63+0 votes)
129
Tabbbed
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
193,088 (+0.1% / +135)
4.0015(+0.0045) (667-1 votes)
2,712 (-0.3% / -9)
4.6875(+0.0000) (64+0 votes)
4,255 (-0.2% / -8)
3.8235(+0.0000) (17+0 votes)
3,452 (+0.8% / +28)
4.5472(+0.0000) (53+0 votes)
118,789 (+1.5% / +1,747)
4.5037(+0.0000) (1,362+0 votes)
1,791 (+0.5% / +9)
4.8802(+0.0000) (217+0 votes)
2,502 (+0.4% / +9)
4.5313(+0.0000) (335+0 votes)
3,704 (-0.0% / -1)
4.25(+0.0000) (16+0 votes)
82,670 (+0.1% / +81)
4.4276(+0.0000) (1,450+0 votes)
3,243 (+1.0% / +32)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
2,949 (-0.4% / -13)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
141
FlashGet
2,759 (+0.0% / +1)
4.1818(+0.0000) (22+0 votes)
2,528 (-0.1% / -3)
4.5897(+0.0000) (39+0 votes)
2,607 (-0.2% / -6)
4.4615(+0.0000) (26+0 votes)
2,383 (+2.8% / +64)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
145
Zoof
1,098 (-0.5% / -6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,092 (+0.7% / +14)
3.6923(+0.0000) (52+0 votes)
2,023 (-0.8% / -17)
4.5517(+0.0000) (29+0 votes)
2,224 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (14+0 votes)
2,539 (+0.4% / +10)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
1,793 (-0.5% / -9)
4.2766(+0.0000) (47+0 votes)
2,735 (+0.1% / +2)
3.5(+0.0000) (6+0 votes)
152
45to75
1,947 (-0.4% / -8)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,689 (+0.7% / +11)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
1,758 (+0.5% / +9)
4.3889(+0.0000) (18+0 votes)
1,682 (-0.5% / -9)
3.7059(+0.0000) (17+0 votes)
156
Replug
1,510 (+0.1% / +2)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
2,173 (-0.5% / -12)
1,100 (+2.9% / +31)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
159
MediModo
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,392 (+0.1% / +2)
4.6842(+0.0000) (38+0 votes)
1,752 (+1.0% / +17)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
292 (+0.7% / +2)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
1,528 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,982 (+0.3% / +6)
3.4783(+0.0000) (23+0 votes)
1,021 (+0.1% / +1)
4.15(+0.0000) (20+0 votes)
924 (+0.1% / +1)
4.3333(+0.0000) (27+0 votes)
809 (+1.6% / +13)
4.6667(+0.0000) (15+0 votes)
168
1px
945 (+0.3% / +3)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
1,125 (-1.3% / -15)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,271 (+5.4% / +65)
864 (+2.4% / +20)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
20,726 (+0.3% / +62)
4.1071(+0.0000) (28+0 votes)
173
DS Helper
761 (-0.7% / -5)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
174
WebCite
839 (-1.3% / -11)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
697 (+0.3% / +2)
4.5789(+0.0000) (19+0 votes)
759 (-0.9% / -7)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
561 (+0.0% / +0)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
751 (+0.4% / +3)
3.8(+0.0000) (10+0 votes)
753 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
689 (+1.6% / +11)
4.5385(+0.0000) (13+0 votes)
1,493,388 (-0.3% / -4,087)
4.7445(+0.0000) (129,642+0 votes)
431 (+0.7% / +3)
4.8485(+0.0000) (33+0 votes)
890 (+0.7% / +6)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,957 (-0.3% / -30)
4.1504(+0.0000) (133+0 votes)
797 (+0.9% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
536 (+1.7% / +9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
7,385 (+0.2% / +14)
4.0283(+0.0000) (106+0 votes)
410 (-1.9% / -8)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
423 (+2.2% / +9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
546 (+0.7% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
514 (-0.6% / -3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
418 (+2.0% / +8)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,185,641 (+0.7% / +8,266)
4.64(+0.0000) (3,536+0 votes)
476 (+3.3% / +15)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
195
Zynq Pro
3 (-25.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
452 (+1.6% / +7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
275 (+1.1% / +3)
4.45(+0.0000) (20+0 votes)
198
TubeBuddy
796,676 (+0.1% / +727)
4.5925(+0.0002) (6,984+4 votes)
199
MozBar
667,512 (+0.1% / +602)
3.8817(+0.0001) (1,927+1 votes)
301 (-1.6% / -5)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
372 (+6.0% / +21)
4,428 (+1.5% / +65)
3.1667(+0.0000) (18+0 votes)
203
CSSVacuum
307 (+2.0% / +6)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
204
DevTab
180 (-4.3% / -8)
4.9231(+0.0000) (13+0 votes)
133 (+1.5% / +2)
4.875(+0.0000) (40+0 votes)
206
PureMaps
317 (+1.0% / +3)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
255 (-0.8% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
275 (-2.1% / -6)
369 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
369 (+0.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
220 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
2,126 (+0.2% / +5)
4.6522(+0.0000) (23+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
235 (+5.4% / +12)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
176 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
181 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
219 (+5.3% / +11)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
211 (-2.3% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,809 (-2.2% / -63)
1.5643(+0.0000) (319+0 votes)
1,610 (+0.6% / +9)
4.3438(+0.0000) (32+0 votes)
175 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
148 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
187 (+2.7% / +5)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
182 (+5.8% / +10)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
171 (+1.8% / +3)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
126 (+4.1% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
165 (-1.2% / -2)
162 (+5.2% / +8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,148 (+0.8% / +9)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
116,206 (+0.6% / +732)
4.617(-0.0013) (470+1 votes)
105 (+1.0% / +1)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
156 (+6.8% / +10)
153 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
145 (+1.4% / +2)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
133 (+3.9% / +5)
835 (+0.8% / +7)
4.5185(+0.0000) (27+0 votes)
128 (-3.0% / -4)
123 (+1.7% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
86 (+1.2% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
116 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
34,235 (+0.4% / +122)
4.912(+0.0005) (534+3 votes)
113 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
109 (-1.8% / -2)
98 (-4.9% / -5)
83 (-4.6% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
911 (+1.3% / +12)
39,238 (+0.4% / +144)
4.5567(+0.0000) (397+0 votes)
93 (+0.0% / +0)
79 (-2.5% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
48 (+2.1% / +1)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
59 (-3.3% / -2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
81 (+3.8% / +3)
78 (+9.9% / +7)
254
Rollyt
76 (+1.3% / +1)
42,103 (+1.3% / +559)
2.7727(+0.0000) (22+0 votes)
75 (+1.4% / +1)
63 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21,746 (-0.2% / -51)
3.732(+0.0000) (97+0 votes)
66 (+4.8% / +3)
44 (+2.3% / +1)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
261
Solitaire
36,954 (+0.3% / +112)
1.5455(+0.0038) (1,010-7 votes)
55 (+1.9% / +1)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
68 (+7.9% / +5)
15,734 (+0.4% / +59)
4.3926(+0.0000) (135+0 votes)
58 (-1.7% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
50 (+8.7% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
58 (-4.9% / -3)
51 (-1.9% / -1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
49 (+8.9% / +4)
46 (-2.1% / -1)
47 (+20.5% / +8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
46 (+4.5% / +2)
276
1024
42 (+5.0% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
3 (+50.0% / +1)
7,020 (+1.4% / +99)
3.6923(+0.0000) (39+0 votes)
40 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
281
Tabzilla
22 (-4.3% / -1)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
5,590 (+0.3% / +19)
4.8462(+0.0000) (13+0 votes)
37 (-2.6% / -1)
36 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
38 (+5.6% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
40 (+17.6% / +6)
4,604 (+1.5% / +69)
4.0889(-0.0063) (45+3 votes)
288
BibItNow!
5,504 (+1.2% / +63)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
34 (+6.2% / +2)
34 (+0.0% / +0)
34 (-2.9% / -1)
29 (-3.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,462 (+0.2% / +10)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
31 (+14.8% / +4)
30 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
125 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
27 (+3.8% / +1)