extension ExtPose

Keyword: optimize -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
538,155 (+3.3% / +17,384)
4.7(+0.0000) (316+3 votes)
7,489 (+3.4% / +248)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
5,395 (+1.1% / +57)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
32,840 (+0.6% / +192)
4.9(+0.0000) (195+0 votes)
11,211 (-0.0% / -4)
4.6(+0.0000) (49+0 votes)
415 (+2.5% / +10)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
994 (-0.2% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
28,969 (-0.2% / -67)
3.6(+0.0000) (94+0 votes)
1,830 (+0.3% / +5)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
189,485 (+0.9% / +1,675)
4.3(+0.0000) (91+0 votes)
2,799,401 (-0.1% / -1,550)
4.5(+0.0000) (9,497+0 votes)
725 (-1.2% / -9)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
784 (+1.2% / +9)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
581,043 (+0.2% / +943)
4.9(+0.0000) (3,496+3 votes)
19,415 (-0.5% / -90)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
1,246 (-1.1% / -14)
2,065,715 (+1.8% / +36,049)
4.7(+0.0000) (572+0 votes)
64 (+8.5% / +5)
129 (+1.6% / +2)
11,748 (+0.7% / +78)
4.9(+0.0000) (67+0 votes)
1,915 (-0.4% / -8)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
4,523 (-1.2% / -57)
3.4(+0.0000) (20+0 votes)
269 (-1.1% / -3)
3.7(+0.0000) (12+0 votes)
283 (+6.0% / +16)
245 (+3.4% / +8)
32,038 (-0.2% / -69)
4.6(+0.0000) (189+0 votes)
38,730 (-0.2% / -94)
3.7(+0.0000) (24+0 votes)
418 (+0.7% / +3)
763 (+6.4% / +46)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
834 (+1.6% / +13)
5,500 (-1.1% / -62)
4.2(+0.0000) (17+0 votes)
362 (-0.5% / -2)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
368,006 (-0.5% / -1,865)
3.8(+0.0000) (3,635+1 votes)
6,221 (+0.3% / +18)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
2,740 (+1.1% / +31)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
291,093 (-0.4% / -1,024)
4.4(+0.0000) (227+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15,865 (-0.6% / -91)
3.9(+0.0000) (37+0 votes)
47,631 (-0.2% / -87)
4.6(+0.0000) (95+1 votes)
4,598 (+0.4% / +17)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
1,824,732 (-0.2% / -2,790)
4.5(+0.0000) (8,253+1 votes)
28,289 (-0.4% / -121)
4.2(+0.0000) (1,893+0 votes)
1,072 (-0.5% / -5)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
8,832 (-0.6% / -56)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
36,394 (+0.1% / +23)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
6,380 (+0.5% / +34)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
2,507 (+1.3% / +32)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
250 (+2.9% / +7)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,091,685 (-0.2% / -2,648)
4.0(+0.0000) (284+0 votes)
73,705 (-0.2% / -118)
4.6(+0.0000) (106+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
61 (+7.0% / +4)
7,779 (-0.1% / -6)
4.4(+0.0000) (67+0 votes)
48 (+4.3% / +2)
138 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+33.3% / +1)
12,297 (+0.1% / +14)
2.4(+0.0000) (58+0 votes)
5,054,272 (+0.1% / +4,938)
4.8(+0.0000) (3,059+37 votes)
17,061 (-0.2% / -33)
4.9(+0.0000) (36+0 votes)
24,011 (-0.2% / -38)
4.6(+0.0000) (25+0 votes)
258 (-1.5% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
63
evyAI
956 (+3.2% / +30)
5.0(+0.0000) (22+1 votes)
6,729,271 (+1.7% / +112,979)
4.8(-0.2000) (24+1 votes)
47 (+9.3% / +4)
3,004,431 (+0.0% / +415)
4.9(+0.0000) (217+0 votes)
11,721 (+1.2% / +138)
4.6(+0.0000) (69+0 votes)
3,237 (-0.6% / -21)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
6,350 (+1.0% / +63)
4.5(+0.0000) (44+0 votes)
815 (+1.5% / +12)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,723 (+0.7% / +19)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
2,966,466 (+0.6% / +18,826)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
762 (+0.9% / +7)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
2,627 (+0.2% / +5)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
219 (+2.8% / +6)
14 (+0.0% / +0)
1,080,352 (+0.1% / +973)
4.7(+0.0000) (98+0 votes)
5,936 (-0.9% / -53)
3.9(+0.0000) (35+0 votes)
789,181 (+0.2% / +1,418)
4.6(+0.0000) (1,951+16 votes)
1,836 (-1.2% / -22)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
146 (+3.5% / +5)
631,548 (+0.3% / +1,681)
4.7(+0.0000) (428+3 votes)
383,491 (-0.1% / -409)
4.7(+0.0000) (221+0 votes)
3,052 (+0.9% / +28)
4.1(+0.0000) (31+0 votes)
963 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
29,979 (+0.4% / +110)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
501,157 (+3.1% / +15,104)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
336,894 (+4.4% / +14,293)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
4,880 (-0.4% / -19)
4.0(+0.0000) (72+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
6,766 (+0.3% / +22)
4.8(+0.0000) (45+0 votes)
87,329 (+100.0% / +43,659)
4.7(+0.0000) (24+4 votes)
5,858 (-0.5% / -30)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
5,676 (-0.2% / -10)
4.5(+0.0000) (55+0 votes)
4,436 (+1.7% / +73)
4.2(+0.0000) (16+0 votes)
54,473 (+45.2% / +16,959)
5.0(+0.0000) (76+14 votes)
75,792 (+6.1% / +4,353)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
509 (+4.1% / +20)
32,626 (+0.1% / +17)
4.5(+0.0000) (148+1 votes)
298 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
11,910 (+0.1% / +17)
4.7(+0.0000) (244+1 votes)
3,280 (+1.0% / +33)
5.0(+0.0000) (7-1 votes)
26,975 (-0.4% / -116)
4.7(+0.0000) (244+0 votes)
3,107 (+0.6% / +17)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
234 (+0.9% / +2)
169 (-2.3% / -4)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
31 (+24.0% / +6)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,941 (-0.3% / -5)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
2,930 (+1.0% / +28)
3.4(+0.0000) (7+0 votes)
68 (+3.0% / +2)
2,796 (+1.2% / +33)
1,185 (-0.9% / -11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,642 (+0.4% / +7)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
26 (-3.7% / -1)
48 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
84 (+2.4% / +2)
118
Big Chip
15 (+0.0% / +0)
119
Charset
173,438 (-0.4% / -689)
4.8(+0.0000) (110+0 votes)
6,084 (-0.2% / -14)
4.4(+0.0000) (47+0 votes)
5,325 (+1.4% / +75)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
118 (-2.5% / -3)
3,990 (-0.6% / -23)
4.6(+0.0000) (106+0 votes)
433 (+13.6% / +52)
5.0(+0.0000) (11+3 votes)
4,508 (+1.2% / +55)
3.7(+0.0000) (24+0 votes)
126
Readline
224,225 (+7.2% / +15,010)
3,332 (-0.8% / -27)
4.4(+0.0000) (25+1 votes)
2,516 (+0.4% / +10)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
2,103 (+0.3% / +6)
4.8(+0.0000) (38+0 votes)
3,665 (-0.1% / -2)
3.5(-0.1000) (31+1 votes)
4,190 (+0.6% / +27)
2.4(+0.0000) (5+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
2,505 (+1.0% / +25)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,616 (+3.9% / +97)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
107 (-1.8% / -2)
136
Allfeed
16 (+14.3% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
138
Upview
79 (-6.0% / -5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,770 (-0.2% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
361 (+2.3% / +8)
141
Zoof
11,581 (-0.4% / -45)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
231 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
13,905 (+4.3% / +568)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
17,745 (+1.1% / +193)
4.2(+0.0000) (78+0 votes)
946 (-0.5% / -5)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
711 (+1.4% / +10)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
640 (-0.8% / -5)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
876 (-1.2% / -11)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
798 (-0.4% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
452 (+3.7% / +16)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
678,420 (-0.3% / -1,845)
4.3(+0.0000) (2,336+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
817 (+2.3% / +18)
8 (+0.0% / +0)
3,096 (-0.5% / -15)
4.6(+0.0000) (19+0 votes)
413 (+0.7% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
447 (-0.9% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
317 (+1.0% / +3)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
591,227 (+0.1% / +381)
4.2(+0.0000) (1,361+7 votes)
465 (-0.4% / -2)
431 (-0.5% / -2)
3 (+0.0% / +0)
85,043 (+107.0% / +43,950)
4.7(+0.0000) (81+18 votes)
470,675 (+5.6% / +24,821)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
362 (-1.9% / -7)
135 (-0.7% / -1)
4.9(+0.0000) (76+0 votes)
87 (+4.8% / +4)
19 (+5.6% / +1)
150 (+0.7% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
232 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,066 (-0.5% / -11)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
144,811 (+0.6% / +914)
4.6(+0.0000) (482+2 votes)
158 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
174
AltLands
12 (+9.1% / +1)
1,339 (-0.4% / -6)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
121 (+4.3% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
40,111 (-0.5% / -204)
4.6(+0.0000) (254+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
131 (-3.0% / -4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
54 (+3.8% / +2)
83 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
183
Selectify
1,200 (-1.5% / -18)
2.8(+0.0000) (13+0 votes)
137 (-5.5% / -8)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
100 (-1.0% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
186
Timely
14 (+7.7% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
44 (+7.3% / +3)
55,642 (+0.7% / +364)
4.4(+0.0000) (75+0 votes)
20,839 (-0.4% / -77)
3.7(+0.0000) (36+0 votes)
35,370 (-0.0% / -5)
4.8(+0.0000) (58+0 votes)
12 (+20.0% / +2)
390 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
31,136 (-0.3% / -97)
4.0(+0.0000) (505+0 votes)
538 (+12.3% / +59)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
195
WSM Eikon
117 (+0.9% / +1)
29,623 (+1.0% / +305)
4.9(+0.0000) (37+0 votes)
48,439 (-0.2% / -86)
3.4(+0.0000) (76+0 votes)
198
EPHSPLIT
11 (-8.3% / -1)
199
SnapView
10 (-33.3% / -5)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
11,471 (+2.6% / +286)
4.8(+0.0000) (342+1 votes)
86 (+8.9% / +7)
12,754 (+0.8% / +97)
4.7(+0.0000) (40+0 votes)
27,932 (+1.8% / +504)
2.5(+0.0000) (92+0 votes)
74 (+0.0% / +0)
14,506 (+0.6% / +87)
4.2(+0.0000) (33+0 votes)
72 (+0.0% / +0)
71 (+1.4% / +1)
5,452 (-0.7% / -37)
4.3(+0.0000) (46+0 votes)
9,356 (+1.5% / +138)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
42 (+13.5% / +5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
10,028 (+0.2% / +19)
3.9(+0.0000) (61+0 votes)
336 (+0.6% / +2)
213
Vaazo
211 (-2.8% / -6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
41 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
38 (-5.0% / -2)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
216
HYPE CRO
55 (+1.9% / +1)
40 (-2.4% / -1)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
6,335 (-0.4% / -28)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
219
Piwaa
7,545 (-0.2% / -17)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
44 (-4.3% / -2)
52 (+13.0% / +6)
211 (-1.4% / -3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,481 (+1.6% / +148)
3.6(+0.0000) (8+0 votes)
7,634 (-0.8% / -59)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
47 (+6.8% / +3)
7,045 (-0.4% / -25)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
227
K:Wallet
48 (+0.0% / +0)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (26,210-4 votes)
2,424 (+0.4% / +10)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
20 (+5.3% / +1)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
3,515 (+0.7% / +23)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
180 (-1.6% / -3)
2,308,241 (+0.3% / +6,481)
4.8(+0.0000) (23,841+46 votes)
3,027 (-0.1% / -3)
4.1(+0.0000) (57+0 votes)
36 (+2.9% / +1)
30 (-3.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
237
tabby
2,867 (-0.9% / -25)
4.6(+0.0000) (35+0 votes)
737,861 (+0.1% / +549)
4.8(+0.0000) (280+1 votes)
924 (-1.6% / -15)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
1,992 (+1.1% / +22)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
140 (+5.3% / +7)
3,057,226 (-0.2% / -5,000)
4.6(+0.0000) (3,438+4 votes)
31 (+6.9% / +2)
244
quickee
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,743 (+4.1% / +108)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
3,256,741 (+0.6% / +17,856)
4.1(+0.0000) (136+0 votes)
843,756 (-0.1% / -987)
4.9(+0.0000) (10,018+54 votes)
1,669,251 (-1.0% / -16,609)
4.6(+0.0000) (8,004+6 votes)
249
Abway
27 (-3.6% / -1)
783 (-0.4% / -3)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
108 (-3.6% / -4)
1.8(+0.0000) (5+0 votes)
200,016 (-0.1% / -180)
4.7(+0.0000) (973+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2,954,595 (+0.6% / +16,934)
4.3(+0.0000) (17+0 votes)
1,521 (+0.6% / +9)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
256
KB2A Meet
1,641 (+2.8% / +44)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,774 (+1.4% / +24)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
931,993 (+2.1% / +18,782)
4.9(+0.0000) (408+0 votes)
1,975,905 (+1.2% / +23,198)
4.6(+0.0000) (27+0 votes)
260
Optiflow
20 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
251,612 (-0.4% / -1,031)
4.0(+0.0000) (603+0 votes)
207,964 (+1.1% / +2,299)
4.5(+0.0000) (1,419+0 votes)
403,278 (+2.5% / +9,929)
4.9(+0.0000) (6,123+256 votes)
1,263,139 (+1.2% / +15,524)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
715,018 (+0.0% / +282)
4.7(+0.0000) (210+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
970 (+0.6% / +6)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
810,421 (+0.1% / +631)
4.7(+0.0000) (689+2 votes)
988,517 (+0.0% / +282)
3.9(+0.0000) (152+0 votes)
270
Stylus
673,672 (-0.2% / -1,152)
4.5(+0.0000) (993+1 votes)
755,853 (-0.7% / -5,675)
3.5(+0.0000) (1,058+0 votes)
272
Typli.Ai
1,054 (-0.7% / -7)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
848 (+2.5% / +21)
4.3(+0.0000) (9+0 votes)
18 (+12.5% / +2)
442,545 (+0.1% / +256)
4.6(+0.0000) (208+2 votes)
565 (-0.9% / -5)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
329,875 (-0.4% / -1,266)
4.4(+0.0000) (735+0 votes)
69,797 (-0.4% / -277)
4.3(+0.0000) (1,113+0 votes)
756 (-1.6% / -12)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
274,956 (+0.0% / +97)
4.5(+0.0000) (644+0 votes)
11 (-21.4% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
80,743 (+0.3% / +277)
4.9(+0.0000) (5,979+31 votes)
167,188 (+0.2% / +310)
4.6(+0.0000) (1,582+0 votes)
176,391 (+97.9% / +87,282)
4.6(+0.1000) (191+22 votes)
39 (+8.3% / +3)
147,242 (+14.5% / +18,653)
4.7(+0.0000) (127+0 votes)
133,805 (+0.4% / +533)
3.9(+0.0000) (1,754+0 votes)
138,605 (-0.4% / -511)
4.6(+0.0000) (548+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
212,954 (-0.2% / -376)
3.5(+0.0000) (152+0 votes)
117,182 (-0.7% / -829)
4.5(+0.0000) (532+0 votes)
57,346 (-0.1% / -75)
4.8(+0.0000) (1,268+0 votes)
293
Crystal
118,003 (-0.4% / -450)
4.1(+0.0000) (197+0 votes)