extension ExtPose

Keyword: adblock

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
8,036,473 (-7.7% / -672,343)
4.215(+0.0002) (112,780+159 votes)
2
Adkill
5,403,605 (+8.1% / +405,348)
4.3333(+0.0126) (54+1 votes)
1,811,652 (+0.5% / +9,905)
4.1818(+0.0000) (22+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5273(-0.0000) (294,511+2 votes)
196,341 (+0.2% / +404)
4.4554(+0.0000) (101+0 votes)
1,795,275 (+0.6% / +10,478)
4.7797(+0.0118) (59+3 votes)
1,803,600 (+0.0% / +15)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
8
Adbear
1,794,539 (+0.4% / +7,955)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.4382(-0.0000) (170,977+26 votes)
252,784 (+0.0% / +12)
4.9206(+0.0000) (315+0 votes)
367,017 (+0.1% / +210)
3.59(+0.0000) (500+0 votes)
90,269 (-0.1% / -127)
3.7241(-0.0317) (87+1 votes)
4,719 (+1.5% / +69)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
15,940 (+2.1% / +324)
3.9483(+0.0028) (58+3 votes)
14,365 (+0.0% / +7)
4.5143(+0.0000) (35+0 votes)
20,864 (+0.0% / +10)
4.5926(+0.0000) (54+0 votes)
7,548 (+2.2% / +161)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,769 (+4.0% / +68)
815 (+4.6% / +36)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
6,552,612 (-0.0% / -341)
4.687(+0.0001) (49,037+13 votes)
37,843 (+0.2% / +57)
4.2897(+0.0000) (107+0 votes)
7,971 (+2.1% / +167)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,957 (+0.8% / +40)
4.9167(+0.0000) (12+0 votes)
32,886 (+0.2% / +62)
3.2632(+0.0000) (38+0 votes)
21,120 (+0.6% / +119)
4.6383(+0.0000) (94+0 votes)
831,563 (-0.1% / -982)
4.7293(-0.0004) (4,056+2 votes)
3,918 (+0.1% / +2)
4.1667(+0.0000) (12+0 votes)
1,427 (+0.0% / +0)
4.9062(+0.0000) (32+0 votes)
15,829 (-0.1% / -23)
3.45(+0.0000) (20+0 votes)
27,110 (+0.3% / +69)
3.1172(+0.0000) (128+0 votes)
1,134 (+0.6% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,650,771 (+0.1% / +1,991)
4.4261(+0.0000) (11,313+0 votes)
1,202 (+2.7% / +32)
3.9091(+0.1091) (11+1 votes)
3,267 (-0.3% / -9)
4.5(+0.0000) (90+0 votes)
357 (-1.4% / -5)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
233 (+6.4% / +14)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,021 (+0.2% / +2)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
11,155 (+1.8% / +192)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
114,324 (+0.4% / +447)
4.4239(-0.0238) (243+4 votes)
566 (+0.0% / +0)
2.75(+0.0000) (4+0 votes)
9,550 (+0.2% / +20)
4.4516(+0.0000) (31+0 votes)
743 (+0.3% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
55,839 (+0.1% / +70)
4.771(-0.0012) (262+3 votes)
853 (+1.8% / +15)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
70,872 (+0.1% / +74)
4.5188(-0.0098) (372+5 votes)
8,106 (-0.2% / -16)
3.4792(+0.0000) (48+0 votes)
64,598 (+0.1% / +76)
4.5(+0.0000) (98+0 votes)
33,096 (+0.1% / +31)
3.9826(-0.0149) (402+7 votes)
1,292 (+0.1% / +1)
4.0769(+0.0000) (13+0 votes)
39,451 (+0.1% / +39)
4.12(+0.0000) (100+0 votes)
37,012 (-0.2% / -67)
4.1636(+0.0000) (55+0 votes)
3,011 (-0.2% / -5)
4.75(+0.0000) (16+0 votes)
18,895 (-0.3% / -49)
4.6647(+0.0000) (170+0 votes)
21,401 (-0.0% / -3)
4.0(+0.0000) (58+0 votes)
55
Honey
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.8421(-0.0001) (158,311+45 votes)
845 (+0.2% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
236,461 (+0.0% / +0)
3.8643(+0.0000) (199+0 votes)
4,641 (+0.2% / +7)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
4,052 (+0.4% / +16)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
13,646 (+1.6% / +210)
3.9524(+0.0000) (21+0 votes)
805 (-0.1% / -1)
1.4474(+0.0000) (38+0 votes)
6,731 (+0.9% / +58)
4.8889(-0.0040) (144+4 votes)
1,113 (+0.4% / +4)
4.931(+0.0000) (29+0 votes)
77 (+2.7% / +2)
423 (-0.9% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,467 (+0.5% / +7)
3.2308(+0.0000) (13+0 votes)
661 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
692 (+0.1% / +1)
4.2083(+0.0000) (24+0 votes)
6,320 (-0.3% / -18)
3.2727(+0.0000) (11+0 votes)
161 (+0.6% / +1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
23,740 (-0.0% / -9)
4.2829(+0.0000) (304+0 votes)
4,244 (+0.3% / +11)
2.9412(+0.0000) (17+0 votes)
726 (+2.0% / +14)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,255 (-0.0% / -1)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
1,266 (+0.0% / +0)
4.8605(+0.0000) (43+0 votes)
406,045 (+0.1% / +493)
4.3819(+0.0069) (576+0 votes)
433,174 (-0.2% / -888)
4.1667(+0.0000) (318+0 votes)
104 (+3.0% / +3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
705 (+1.0% / +7)
3.44(+0.0000) (25+0 votes)
47,347 (+0.0% / +2)
4.7964(+0.0000) (943+0 votes)
98,837 (-0.2% / -154)
3.7692(+0.0000) (65+0 votes)
46 (+2.2% / +1)
481 (-0.4% / -2)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
702 (+1.4% / +10)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
106 (-0.9% / -1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
513 (+1.2% / +6)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
111 (+2.8% / +3)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
36,503 (+0.1% / +30)
4.4394(+0.0000) (66+0 votes)
230 (+0.9% / +2)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
20,232 (-0.4% / -73)
4.0876(+0.0000) (194+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
307 (-0.6% / -2)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
195 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
179 (+1.7% / +3)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
15,215 (-0.0% / -3)
3.495(+0.0000) (301+0 votes)
55 (-1.8% / -1)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
6,699,652 (+0.1% / +4,158)
4.8291(+0.0001) (17,703+8 votes)
98
RateX
10,539 (-0.1% / -11)
4.6379(+0.0000) (58+0 votes)
188 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,638,887 (-0.0% / -714)
4.7911(+0.0000) (75,954+11 votes)
13,098 (+1.9% / +246)
4.2(-0.0427) (105+2 votes)
7,247 (-0.0% / -2)
3.7(+0.0000) (20+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,270,295 (-0.1% / -1,254)
4.7843(-0.0000) (131,176+10 votes)
123 (-2.4% / -3)
1,483,686 (-0.1% / -1,149)
4.6108(+0.0000) (35,528+2 votes)
838,294 (+0.3% / +2,138)
4.7418(+0.0003) (1,669+2 votes)
2,089 (+1.1% / +23)
5.0(+0.0000) (26+0 votes)
2,040 (-0.9% / -19)
4.4474(+0.0000) (38+0 votes)
693,677 (+0.1% / +429)
3.7517(+0.0000) (1,345+0 votes)
66 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,044,073 (-0.1% / -1,065)
3.9286(+0.0000) (14+0 votes)
16 (+14.3% / +2)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
370,675 (-0.2% / -685)
4.7273(+0.0000) (33+0 votes)
183,111 (-0.6% / -1,172)
4.4932(+0.0006) (4,568+5 votes)
205,915 (+0.1% / +211)
4.5848(+0.0000) (407+0 votes)
690 (-1.0% / -7)
4.8889(+0.0000) (18+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
948 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
120
AdBlock
9 (-18.2% / -2)
405 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
122
Adblock
6 (+50.0% / +2)
31 (+3.3% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
54,883 (+0.2% / +115)
4.0(+0.0000) (440+0 votes)
508 (+0.8% / +4)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
319 (-0.6% / -2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
127
Elephango
297 (+2.8% / +8)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
181 (-1.1% / -2)
4.9655(+0.0012) (29+1 votes)
347 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
129 (+3.2% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
131
Pusti Me!
173 (-0.6% / -1)
4.8889(+0.0000) (18+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
8,370 (+0.2% / +18)
4.2114(+0.0000) (123+0 votes)
10 (-16.7% / -2)
8,883 (+1.0% / +89)
3.85(+0.0000) (20+0 votes)
8,416 (+0.3% / +28)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
9,797 (-0.5% / -50)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
117 (-1.7% / -2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
2,895 (-0.1% / -4)
4.9129(+0.0000) (241+0 votes)
12 (-14.3% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
144
CL1024
4,973 (-0.3% / -17)
4.6389(+0.0000) (36+0 votes)
2,683 (+4.9% / +125)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
114 (+2.7% / +3)
147
AdSidebar
95 (-1.0% / -1)
69 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
62 (+3.3% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,242 (+0.9% / +21)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
82 (+6.5% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
46 (-6.1% / -3)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
1,422 (+0.2% / +3)
4.8837(+0.0000) (43+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
69 (+0.0% / +0)
1,870 (+0.4% / +7)
2.6667(+0.0000) (9+0 votes)
1,207 (-0.1% / -1)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
1,155 (-1.4% / -16)
4.4737(+0.0000) (19+0 votes)
159
Homer
45 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,739 (+0.2% / +3)
2.6591(+0.0000) (44+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
630 (+0.2% / +1)
4.75(+0.0000) (20+0 votes)
865 (+0.6% / +5)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
764 (-1.0% / -8)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
547 (+0.2% / +1)
3.7273(+0.0000) (11+0 votes)
166
EZE.AI
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
543 (+2.6% / +14)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
523 (+1.0% / +5)
411 (+0.2% / +1)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
448 (+0.4% / +2)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
329 (+1.5% / +5)
3.0(+0.0000) (24+0 votes)
291 (-0.7% / -2)
4.2308(+0.0000) (13+0 votes)
174
SrchPop
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
175
Wes Ditor
21 (+16.7% / +3)
176
SnapWeb
19 (-5.0% / -1)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
177
Overflow
146 (-0.7% / -1)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
116 (-3.3% / -4)
4.5714(+0.0000) (21+0 votes)
164 (+2.5% / +4)
180
AdsFuzion
147 (+1.4% / +2)
181
AdHalt
555,992 (+37.8% / +152,563)
182
TabSync
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
183
Adless
12 (+0.0% / +0)
184
AdLiPo
80 (-2.4% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
185
Skipper
89 (+4.7% / +4)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
186
Ad Bro
70 (-1.4% / -1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
70 (+1.4% / +1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
188
Thirdweb
6 (+20.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7059(+0.0001) (22,812+7 votes)
417,004 (+57.5% / +152,173)
191
Puppy
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
41 (-4.7% / -2)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
838,212 (+0.0% / +169)
4.8241(+0.0000) (43,434+6 votes)
1,072,046 (+0.1% / +559)
4.4048(-0.0004) (1,576-1 votes)
727,579 (-0.3% / -2,066)
3.6835(+0.0000) (9,349+1 votes)
446,997 (-0.2% / -1,007)
4.8446(+0.0000) (251+0 votes)
372,410 (-0.0% / -14)
4.2848(+0.0000) (3,803+0 votes)
227,264 (+0.1% / +219)
4.646(+0.0000) (3,291+0 votes)
378,589 (-0.0% / -33)
3.4646(+0.0000) (2,413+0 votes)
165,663 (-0.2% / -264)
4.7463(+0.0012) (410+2 votes)
13 (+8.3% / +1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
101,821 (+0.1% / +107)
4.8675(+0.0000) (151+0 votes)
110,471 (+0.1% / +89)
4.5447(+0.0000) (123+0 votes)
61,332 (-0.2% / -120)
4.4597(-0.0005) (1,129-1 votes)
63,285 (-0.3% / -213)
4.4225(+0.0000) (819+0 votes)
68,333 (+0.3% / +229)
4.5687(+0.0000) (160+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
61,988 (-0.1% / -91)
3.8723(+0.0000) (141+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
61,988 (-0.1% / -91)
3.8723(+0.0000) (141+0 votes)
206,147 (-20.4% / -52,689)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
242,739 (-21.3% / -65,630)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
255,972 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
206,524 (-20.5% / -53,234)
2.2857(+0.0000) (7+0 votes)
197,231 (-21.3% / -53,308)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
198,182 (-21.2% / -53,235)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
217
King Way
196,130 (-21.4% / -53,508)
204,675 (-20.7% / -53,367)
1.5714(+0.0000) (7+0 votes)
202,165 (-20.8% / -53,103)
1.6667(+0.0000) (3+0 votes)
199,173 (-21.0% / -53,100)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
197,914 (-21.2% / -53,312)
1.3333(+0.0000) (3+0 votes)
197,843 (-21.0% / -52,680)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
197,267 (-21.0% / -52,532)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
196,613 (-35.5% / -108,131)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
47,085 (+0.1% / +44)
4.5229(+0.0000) (153+0 votes)
199,675 (-21.2% / -53,581)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
227
Bump.io
251,192 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
196,537 (-35.6% / -108,627)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
196,018 (-21.3% / -52,928)
196,227 (-21.4% / -53,508)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
32,639 (+0.2% / +74)
4.4375(+0.0120) (48+1 votes)
31,394 (+0.4% / +132)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
26,307 (+0.1% / +33)
3.5714(+0.0529) (28+1 votes)
13,747 (+0.0% / +3)
4.5273(+0.0029) (165+1 votes)
19,171 (+0.2% / +32)
3.8333(+0.0000) (18+0 votes)
11,830 (+0.2% / +18)
4.7442(+0.0000) (43+0 votes)
10,272 (+0.0% / +4)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
6,861 (+0.2% / +14)
4.6759(+0.0000) (145+0 votes)
11,942 (+0.3% / +39)
2.8171(+0.0219) (82-1 votes)
9 (-10.0% / -1)
6,962 (+1.2% / +85)
4.1039(+0.0000) (154+0 votes)
243
CatBlock
7,370 (-0.0% / -1)
4.6471(+0.0000) (51+0 votes)
7,887 (+0.0% / +2)
4.1724(+0.0000) (29+0 votes)
7,715 (+0.7% / +57)
3.7273(+0.0000) (11+0 votes)
6,253 (+0.5% / +29)
4.2791(+0.0000) (43+0 votes)
3,392 (+4.4% / +143)
4.75(-0.0921) (20+1 votes)
2,345 (-0.1% / -3)
4.0986(+0.0000) (71+0 votes)
249
FlexBlock
3,259 (+0.1% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,068 (-0.7% / -21)
2.75(+0.0000) (24+0 votes)
2,566 (-0.0% / -1)
5.0(+0.0000) (5+1 votes)
2,242 (+0.8% / +18)
3.9(+0.0000) (30+0 votes)
3,453 (+1.0% / +33)
2.1429(+0.0000) (7+0 votes)
2,353 (+0.3% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,442 (-0.1% / -3)
3.6364(+0.0000) (22+0 votes)
256
LocalCDN
1,802 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+1 votes)
2,372 (-0.5% / -13)
2.875(+0.0000) (16+0 votes)
1,650 (-0.2% / -3)
3.875(+0.0000) (32+0 votes)
1,985 (+0.3% / +5)
3.2037(-0.0227) (54+1 votes)
1,469 (-1.7% / -26)
4.2105(+0.0000) (19+0 votes)
1,619 (+1.0% / +16)
3.0385(+0.0000) (52+0 votes)
1,083 (-1.3% / -14)
4.0(+0.0000) (24+0 votes)
995 (+1.9% / +19)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,098 (+1.2% / +13)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
752 (+4.7% / +34)
4.125(-0.2560) (24+3 votes)
266
AggrTrade
367 (-0.5% / -2)
4.8953(+0.0000) (86+0 votes)
267
YouBlock
1,198 (+0.8% / +10)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
760 (-0.3% / -2)
3.7778(+0.0000) (27+0 votes)
1,210 (+0.1% / +1)
2.3333(+0.0000) (18+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
271
CatBlock
854 (+1.2% / +10)
3.1042(+0.0000) (48+0 votes)
734 (-1.3% / -10)
4.0667(+0.0000) (15+0 votes)
806 (+0.8% / +6)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
680 (+0.0% / +0)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
682 (+0.9% / +6)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
549 (+2.0% / +11)
4.12(-0.0050) (25+1 votes)
797 (+2.0% / +16)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
486 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
438 (+0.0% / +0)
4.1765(+0.0000) (34+0 votes)
543 (+1.5% / +8)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
1,006,104 (+0.0% / +47)
450 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (15+0 votes)
283
MineBlock
573 (-0.3% / -2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
396 (+1.5% / +6)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
395 (+0.0% / +0)
3.4706(+0.0000) (17+0 votes)
230 (+1.8% / +4)
3.6737(+0.0000) (95+0 votes)
287
ABBB
2 (+0.0% / +0)
199 (-1.0% / -2)
5.0(+0.0000) (27+0 votes)
290 (+0.3% / +1)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
290
AdAnalyst
247 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
232 (+1.8% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
308 (+3.4% / +10)
204 (+1.0% / +2)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
153 (+1.3% / +2)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
215 (-0.5% / -1)
152 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
109 (-0.9% / -1)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
73 (-1.4% / -1)
4.9615(+0.0000) (26+0 votes)