extension ExtPose

Keyword: save all tabs to file -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (90+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (85+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (279+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (86+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (53+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (63,862+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,088+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (89+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (98+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (755+5 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (134+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (479+2 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (57,747+51 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (62+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (2,252+1 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (78+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (1,038+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (25+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (30+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (161+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (847+4 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
23
tabzen
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (479+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (293+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (62+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (891+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (79+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,074-1 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (142+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,401+0 votes)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4,739+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (36+1 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (212+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (33,215+10 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (301+0 votes)
255 (+0.8% / +2)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (210,640+233 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (90+0 votes)
544 (+2.6% / +14)
4.1(+0.0000) (11+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (245+1 votes)
467 (-0.6% / -3)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (508+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (208+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (148+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (27+0 votes)
440 (+5.0% / +21)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (59+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (7,713+6 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (22+0 votes)
52
AllTabs
2,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,839+3 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (527+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (326+2 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
57
Tabsets
1,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (214+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (40+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (7,040+1 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (16+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (11,659+1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (1,669+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (17+0 votes)
500,000 (+25.0% / +100,000)
4.4(+0.0000) (639+3 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (33+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (573+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (21+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (101+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (31+0 votes)
600,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,575+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,362+2 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (8,619+0 votes)
75
Sheetgo
8,000 (+14.3% / +1,000)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,773+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (62+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (323+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (37+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (584+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (42+0 votes)
90 (+4.7% / +4)
500,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (143+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (40+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (364+4 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (52,372+8 votes)
250 (-2.0% / -5)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (613+0 votes)
311 (+6.1% / +18)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (964+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (112+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (29+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (120+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
2,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
881 (+1.5% / +13)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (286+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (219+0 votes)
102
SEOInfo
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (279+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (517+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (62+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (274+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (33+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
114
Asana2Go
9,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
701 (+1.9% / +13)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (62+0 votes)
20,000 (+100.0% / +10,000)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+50.0% / +10,000)
3.9(+0.0000) (2,154+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (116+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (79+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (85+0 votes)
124
TabToLink
242 (-1.2% / -3)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (35+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (118+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (17+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (152+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (743+1 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
132
Wizdler
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (422+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (60+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (3,410+0 votes)
135
arxive
754 (+1.2% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
600,000 (+20.0% / +100,000)
4.7(+0.0000) (18,524+1 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (395+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (206+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (19+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (459+0 votes)
2,000,000 (+100.0% / +1,000,000)
4.6(+0.0000) (15,706+9 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (104+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
893 (+0.8% / +7)
3.7(+0.0000) (16+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,249+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (18+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (151+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (361+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (32+0 votes)
73 (+7.4% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
153
Gitoqlok
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
319 (+5.6% / +17)
100,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (627+0 votes)
241 (+3.0% / +7)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (6,919+3 votes)
235 (-0.4% / -1)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
529 (+0.8% / +4)
3,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (36+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (374+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (306+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.1000) (80+2 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (54+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (323+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (148+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (55+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (70+0 votes)
170
Moto Key
908 (-0.9% / -8)
4.1(+0.0000) (44+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (939+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (533+2 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (763+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (397+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (11+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (57+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (56+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (45+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (19+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (222+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (9,483+2 votes)
901 (+4.9% / +42)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (2,896+0 votes)
185
Tab Save
70,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (125+0 votes)
787 (+3.1% / +24)
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (107+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (33+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10+0 votes)
191
PDFmyURL
1,000 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (142+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (60+0 votes)
195
CCTV View
50,000 (+25.0% / +10,000)
3.5(+0.0000) (587+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
197
TabGroup
301 (-3.2% / -10)
1.8(+0.0000) (17+0 votes)
153 (+1.3% / +2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (202+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (39,906+18 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (285+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (81+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
2.6(+0.0000) (58+0 votes)
205
Re-newtab
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (77+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (18+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (182+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,789+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (61+0 votes)
138 (-0.7% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
40,000 (+33.3% / +10,000)
3.4(+0.0000) (8+0 votes)
261 (+4.0% / +10)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
215
LINE
2,000,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (6,662+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (333+0 votes)
125 (+1.6% / +2)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
736 (+14.6% / +94)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
213 (+2.9% / +6)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (5,195+14 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (183+3 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (154+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (85+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (50+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (113+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (29+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (11,410+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (744+1 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (65+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7,195-1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
3.3(-0.2000) (7+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (8+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (40+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (29+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (198+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
54 (-3.6% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,000,000 (+33.3% / +1,000,000)
4.4(+0.0000) (16,613+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (8,876+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (45+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (47+0 votes)
245
MyCache
415 (-0.7% / -3)
4.4(+0.0000) (9+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
621 (+0.8% / +5)
565 (-0.2% / -1)
4.2(+0.0000) (14+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (71+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (58+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (172+0 votes)
3,000 (-62.5% / -5,000)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,867+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (33+0 votes)
700,000 (+16.7% / +100,000)
4.2(+0.0000) (2,354+1 votes)
823 (+1.4% / +11)
4.5(+0.0000) (15+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (133+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
261
BibItNow!
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.1000) (23+1 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (25+0 votes)
264
Code Cola
30,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (252+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (807+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (50+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (34+0 votes)
471 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (133+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (157+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (65+0 votes)
32 (+0.0% / +0)
275
Kiwix
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (13+0 votes)
276
RECAP
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (727+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (21+0 votes)
279
TabPlus
400 (+1.8% / +7)
3.4(+0.0000) (10+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (42+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (37+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (30+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (67+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (30+0 votes)
947 (+1.0% / +9)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
336 (+20.4% / +57)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (100+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)