extension ExtPose

Keyword: homepage

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,498 (+1.0% / +15)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
199,238 (+0.4% / +839)
4.5278(+0.0000) (864+0 votes)
341,061 (+0.1% / +420)
3.8824(+0.0000) (187+0 votes)
22,844 (+0.0% / +0)
4.1639(+0.0000) (122+0 votes)
6,017 (+0.6% / +34)
3.6923(+0.0000) (13+0 votes)
1,168 (+0.7% / +8)
4.8261(+0.0000) (23+0 votes)
936 (-0.4% / -4)
3.7692(+0.0000) (13+0 votes)
11,207 (-0.2% / -20)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
81,561 (+0.2% / +181)
3.8703(+0.0000) (347+0 votes)
2,273 (+0.8% / +17)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
12,559 (-0.0% / -3)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
29,266 (+0.4% / +113)
4.8736(+0.0000) (174+0 votes)
816 (+1.0% / +8)
4,487 (+0.1% / +6)
4.0833(+0.0000) (36+0 votes)
22,520 (-0.1% / -14)
2.625(+0.0000) (280+0 votes)
5,762 (+0.1% / +8)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
547 (-0.2% / -1)
3.8182(+0.0000) (22+0 votes)
1,744 (+0.7% / +12)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
122 (+0.8% / +1)
20,924 (+0.4% / +73)
4.5455(+0.0000) (154+0 votes)
821 (+1.6% / +13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
147 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
161,179 (+0.1% / +223)
2.9787(+0.0000) (94+0 votes)
1,831 (-0.1% / -2)
4.2093(+0.0000) (43+0 votes)
174,589 (+0.2% / +421)
2.3438(+0.0000) (32+0 votes)
22,420 (+0.1% / +28)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
50,845 (+0.1% / +54)
4.5083(+0.0000) (606+0 votes)
1,099 (+0.5% / +6)
3.25(+0.0000) (20+0 votes)
88,835 (-0.0% / -18)
3.3684(+0.0000) (19+0 votes)
12,671 (-2.1% / -274)
150 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
495 (+0.0% / +0)
36 (+0.0% / +0)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
1,709 (+0.8% / +13)
4.5625(+0.0000) (16+0 votes)
86 (+4.9% / +4)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
11,342 (+1.0% / +114)
4.3793(+0.0000) (29+0 votes)
285 (+1.8% / +5)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
7,252 (+1.4% / +98)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
3,689 (+0.3% / +11)
4.9062(+0.0000) (32+0 votes)
24,566 (-0.1% / -28)
4.1163(+0.0000) (215+0 votes)
819 (-0.7% / -6)
3.525(+0.0000) (40+0 votes)
4,951 (-0.1% / -7)
4.8485(+0.0000) (33+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,545 (+0.7% / +25)
47,743 (+0.0% / +0)
3.9937(+0.0000) (159+0 votes)
216 (+8.0% / +16)
28,514 (+0.5% / +134)
2.8158(+0.0000) (38+0 votes)
35,113 (+0.0% / +0)
2.1667(+0.0000) (6+0 votes)
14,729 (+0.7% / +108)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
179 (-3.8% / -7)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
6,219 (+0.1% / +7)
3.7765(+0.0000) (358+0 votes)
499 (+1.2% / +6)
4.6471(+0.0000) (17+0 votes)
175 (-1.1% / -2)
638 (-0.3% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
436 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,672 (-0.2% / -4)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
24 (+4.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
390 (+2.9% / +11)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
38 (-2.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
6,024 (+0.3% / +20)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
67 (-2.9% / -2)
4,138 (+0.8% / +31)
4.6818(+0.0000) (66+0 votes)
2,132 (+0.9% / +19)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
3,110 (+0.0% / +0)
652,136 (+0.1% / +842)
4.0879(+0.0000) (3,378+0 votes)
1,396,166 (+0.3% / +4,233)
3.3108(+0.0000) (444+0 votes)
954 (+2.1% / +20)
755,573 (-0.1% / -727)
4.9032(+0.0000) (62+0 votes)
930,647 (+0.2% / +1,496)
2.8503(+0.0000) (501+0 votes)
206,667 (+0.0% / +23)
4.8197(+0.0000) (2,463+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
73 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
580,574 (+0.1% / +816)
3.0284(+0.0000) (1,444+0 votes)
676,593 (+0.5% / +3,698)
2.6646(+0.0000) (161+0 votes)
613,946 (+0.6% / +3,443)
2.9901(+0.0000) (304+0 votes)
625,087 (+0.4% / +2,599)
2.7763(+0.0000) (219+0 votes)
150,887 (+0.0% / +16)
4.4192(+0.0000) (167+0 votes)
11 (-15.4% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
350,319 (-0.1% / -475)
4.4615(+0.0000) (247+0 votes)
756,950 (+0.2% / +1,166)
1.229(+0.0000) (1,096+0 votes)
732,624 (+3.7% / +25,977)
1.6832(+0.0000) (1,771+0 votes)
731,767 (+3.7% / +25,887)
1.4217(+0.0000) (1,596+0 votes)
574,193 (-0.1% / -599)
1.5948(+0.0000) (1,898+0 votes)
573,279 (+0.0% / +0)
1.6088(+0.0000) (1,963+0 votes)
573,411 (+0.2% / +974)
1.7916(+0.0000) (1,828+0 votes)
570,666 (+0.2% / +880)
1.4456(+0.0000) (1,214+0 votes)
150 (+0.0% / +0)
366,956 (+0.2% / +763)
3.0(+0.0000) (99+0 votes)
316,028 (+0.2% / +482)
3.1798(+0.0000) (178+0 votes)
514,077 (+11.3% / +52,212)
1.3924(+0.0000) (1,445+0 votes)
322,741 (+0.0% / +0)
3.5133(+0.0000) (113+0 votes)
298,749 (+0.6% / +1,775)
3.3394(+0.0000) (109+0 votes)
244,340 (+0.1% / +298)
3.0753(+0.0000) (279+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
37 (+0.0% / +0)
125 (+1.6% / +2)
2.0(+0.0000) (9+0 votes)
282,824 (-0.0% / -7)
1.5979(+0.0000) (3,216+0 votes)
197,415 (+0.1% / +205)
2.8214(+0.0000) (56+0 votes)
56,055 (+0.1% / +60)
4.7875(+0.0000) (941+0 votes)
169,876 (+0.5% / +868)
3.645(+0.0000) (338+0 votes)
254,660 (+0.4% / +1,021)
2.0172(+0.0000) (116+0 votes)
179,508 (+0.0% / +0)
3.28(+0.0000) (50+0 votes)
207,329 (+1.2% / +2,426)
2.6022(+0.0000) (93+0 votes)
203,395 (+0.0% / +0)
1.4715(+0.0000) (1,580+0 votes)
202,081 (-0.0% / -98)
1.9848(+0.0000) (2,559+0 votes)
202,757 (+0.7% / +1,505)
1.5116(+0.0000) (1,163+0 votes)
202,300 (+0.4% / +744)
1.7354(+0.0000) (2,880+0 votes)
200,334 (-0.0% / -38)
1.5285(+0.0000) (1,175+0 votes)
200,370 (-0.1% / -109)
1.4867(+0.0000) (1,693+0 votes)
200,285 (+0.3% / +544)
1.5079(+0.0000) (1,459+0 votes)
199,575 (+0.0% / +0)
1.4129(+0.0000) (1,022+0 votes)
199,535 (+0.0% / +0)
1.6695(+0.0000) (1,637+0 votes)
201,013 (+0.9% / +1,722)
1.4399(+0.0000) (1,148+0 votes)
198,902 (-0.0% / -20)
1.3214(+0.0000) (1,058+0 votes)
198,567 (+0.3% / +499)
1.3959(+0.0000) (1,119+0 votes)
198,606 (-0.2% / -303)
1.7122(+0.0000) (2,794+0 votes)
198,454 (+0.1% / +144)
1.5492(+0.0000) (1,402+0 votes)
198,093 (-0.1% / -130)
1.4661(+0.0000) (221+0 votes)
198,397 (+0.1% / +233)
1.3131(+0.0000) (1,070+0 votes)
198,380 (+0.2% / +426)
1.28(+0.0000) (993+0 votes)
198,175 (+0.4% / +856)
1.2687(+0.0000) (1,057+0 votes)
197,520 (+0.1% / +202)
1.2902(+0.0000) (1,027+0 votes)
197,146 (+0.1% / +118)
1.2953(+0.0000) (1,053+0 votes)
197,300 (+0.2% / +306)
1.2634(+0.0000) (1,139+0 votes)
196,864 (+0.1% / +189)
1.237(+0.0000) (1,000+0 votes)
197,296 (+0.3% / +681)
1.282(+0.0000) (1,071+0 votes)
196,157 (+0.0% / +0)
1.1781(+0.0000) (219+0 votes)
134
RadioRage
131,187 (+0.0% / +0)
3.3826(+0.0000) (149+0 votes)
63,911 (-0.0% / -8)
4.4664(-0.0004) (1,383-1 votes)
136
VR Web
754 (-0.8% / -6)
2.0(+0.0000) (5+0 votes)
157 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
176,440 (+0.2% / +383)
2.3838(+0.0000) (99+0 votes)
83,213 (+0.1% / +92)
3.8571(+0.0000) (35+0 votes)
104,967 (+0.2% / +259)
3.4(+0.0000) (45+0 votes)
141
MyWebFace
133,207 (+0.0% / +0)
1.9776(+0.0000) (492+0 votes)
108,770 (+0.4% / +390)
2.2157(+0.0000) (51+0 votes)
83,677 (+0.4% / +337)
2.9286(+0.0000) (28+0 votes)
144
Lagom
46,383 (+0.3% / +136)
4.1281(+0.0000) (242+0 votes)
95,530 (+0.6% / +564)
2.3881(+0.0000) (67+0 votes)
93,832 (+0.3% / +305)
2.4736(+0.0000) (2,724+0 votes)
61,638 (-0.1% / -52)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
80,867 (+0.3% / +222)
1.5821(+0.0000) (2,608+0 votes)
149
CCTV View
48,635 (+0.6% / +304)
3.5181(+0.0000) (581+0 votes)
58,727 (-0.1% / -58)
3.5882(+0.0000) (34+0 votes)
57,933 (+0.3% / +178)
2.8621(+0.0000) (29+0 votes)
58,533 (+0.6% / +327)
3.125(+0.0000) (24+0 votes)
34,645 (+0.4% / +126)
3.9348(+0.0000) (46+0 votes)
44,144 (+0.3% / +122)
3.2(+0.0000) (45+0 votes)
6 (-14.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
31,661 (+1.2% / +386)
2.9878(+0.0000) (82+0 votes)
157
StudyHQ
40,629 (-0.3% / -116)
2.1905(+0.0000) (21+0 votes)
20,161 (+0.1% / +22)
4.2326(+0.0000) (86+0 votes)
310 (+1.6% / +5)
67 (+1.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
22,945 (+1.5% / +345)
2.7407(+0.0000) (27+0 votes)
18,474 (+0.7% / +127)
4.0(+0.0000) (19+0 votes)
346 (+0.0% / +0)
4.56(+0.0000) (25+0 votes)
11 (+10.0% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,298 (+0.0% / +4)
4.1387(+0.0000) (274+0 votes)
23,624 (+0.2% / +56)
1.6364(+0.0000) (55+0 votes)
21,698 (+0.6% / +121)
1.6316(+0.0000) (19+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
94 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (23+0 votes)
6,425 (+0.9% / +57)
4.9762(+0.0000) (42+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,618 (-0.1% / -5)
3.7541(+0.0000) (61+0 votes)
223 (+0.0% / +0)
4.8182(+0.0000) (11+0 votes)
98 (-2.0% / -2)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
7,138 (+0.0% / +3)
3.7333(+0.0000) (15+0 votes)
3,370 (+0.0% / +0)
4.2727(+0.0000) (22+0 votes)
177
Netfix
5,127 (+0.5% / +27)
4.0(+0.0000) (49+0 votes)
185,846 (+0.0% / +0)
4.6223(+0.0000) (1,210+0 votes)
4,030 (-0.1% / -4)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
180
Homepaw
24 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
181
Oh My IG
2,821 (+0.0% / +0)
3.7619(+0.0000) (42+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
4,134 (+0.2% / +7)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,291 (+0.4% / +10)
4.2564(+0.0000) (39+0 votes)
1,950 (+0.3% / +5)
4.9524(+0.0000) (21+0 votes)
186
Amazing
42 (+0.0% / +0)
2,455 (+0.5% / +13)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
76 (-2.6% / -2)
379,068 (+104.4% / +193,645)
1,422 (+0.0% / +0)
4.4412(+0.0000) (34+0 votes)
2,203 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,000 (+0.5% / +10)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,085 (-0.4% / -4)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,367 (-0.1% / -2)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
1,175 (+0.3% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
69 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (2+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
854 (-0.9% / -8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10,719 (+0.5% / +58)
4.0203(+0.0000) (345+0 votes)
9,232 (+0.7% / +65)
4.8667(+0.0000) (45+0 votes)
725 (+0.3% / +2)
2.0(+0.0000) (5+0 votes)
205
Simpli
338 (+0.6% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
650 (-0.3% / -2)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
580 (-1.4% / -8)
18 (-5.3% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
210
Simpli
338 (+0.6% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
650 (-0.3% / -2)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
580 (-1.4% / -8)
18 (-5.3% / -1)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
7,327 (+0.1% / +9)
4.1795(+0.0000) (39+0 votes)
11,905 (+1.2% / +142)
24 (+0.0% / +0)
269 (+0.0% / +0)
399 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+20.0% / +1)
282 (-0.7% / -2)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
6,477 (+0.6% / +38)
3.2121(+0.0000) (33+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
349 (-2.2% / -8)
2.0(+0.0000) (1+0 votes)
210 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
255 (+0.4% / +1)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
314 (-0.6% / -2)
263 (+0.8% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
221 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
218 (-0.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
140 (-2.8% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
233
Mailfixer
172 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
143 (+2.1% / +3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
133 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
140 (+0.7% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
83 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
144 (+0.7% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
120 (-1.6% / -2)
116 (-4.9% / -6)
1,151 (+1.2% / +14)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
109 (+0.9% / +1)
691 (+1.0% / +7)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
99 (+1.0% / +1)
69 (+1.5% / +1)
65 (+1.6% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
66 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
76 (+1.3% / +1)
77 (+1.3% / +1)
2.25(+0.0000) (4+0 votes)
69 (+0.0% / +0)
55 (+1.9% / +1)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
51 (+4.1% / +2)
65 (+1.6% / +1)
81 (+28.6% / +18)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7127(+0.0000) (64,911-1 votes)
8 (+0.0% / +0)
41 (+2.5% / +1)
49 (+2.1% / +1)
2.6667(+0.0000) (3+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
43 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
266
ZenPage
37 (+2.8% / +1)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
404 (+1.0% / +4)
374 (-1.1% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
33 (+6.5% / +2)
2,656,953 (+0.3% / +9,080)
4.6984(+0.0000) (28,615+0 votes)
273
YF
37 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
7,205 (-1.3% / -95)
4.4848(+0.0000) (99+0 votes)
34 (+3.0% / +1)
8 (+0.0% / +0)
25 (+0.0% / +0)
27 (+3.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,157,537 (+0.3% / +6,047)
4.4488(+0.0000) (2,629+0 votes)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
21 (+0.0% / +0)
285
stART
109 (-1.8% / -2)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
956,304 (+0.0% / +0)
4.6384(+0.0000) (5,293+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
1,082,851 (+0.0% / +399)
4.4008(+0.0000) (1,562+0 votes)
26 (+8.3% / +2)
133 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
765,599 (+0.2% / +1,195)
4.9531(+0.0000) (64+0 votes)
95 (-3.1% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
8 (+14.3% / +1)
756,531 (-0.1% / -622)
4.8182(+0.0000) (33+0 votes)