extension ExtPose

Keyword: foe smart -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
149,417 (+3.9% / +5,546)
4.6(+0.0000) (827+20 votes)
2,323,467 (+0.1% / +1,990)
4.4(+0.0000) (409+0 votes)
28,027 (+2.2% / +616)
4.5(-0.1000) (123+1 votes)
4,164 (+1.9% / +78)
4.8(+0.0000) (207+1 votes)
1,925 (+1.5% / +29)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
5,022 (+1.1% / +55)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
2,662 (+4.2% / +108)
3.8(+0.0000) (12+0 votes)
5,247 (+0.5% / +28)
2.2(+0.0000) (9+0 votes)
3,766 (+0.9% / +35)
4.7(+0.0000) (29+0 votes)
288,328 (-0.0% / -122)
4.5(+0.0000) (89+0 votes)
11,557 (+1.3% / +150)
3.9(+0.0000) (28+0 votes)
7,615 (+2.1% / +155)
3.7(+0.0000) (23+0 votes)
1,985 (+0.2% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
59,104 (+1.9% / +1,110)
4.4(+0.0000) (757+0 votes)
924 (+4.4% / +39)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
293,619 (+0.6% / +1,717)
4.5(+0.0000) (1,370+1 votes)
20,981 (+0.6% / +125)
4.7(+0.0000) (33+0 votes)
45,546 (+0.5% / +233)
3.4(+0.0000) (72+0 votes)
13,994 (+1.8% / +245)
4.0(+0.0000) (67+0 votes)
14,169 (+0.8% / +119)
4.0(+0.0000) (49+0 votes)
21
TradeA1
1,233 (-0.4% / -5)
4.6(+0.0000) (32+0 votes)
10,657 (-0.2% / -17)
3.3(+0.0000) (130+0 votes)
30,898 (+1.0% / +311)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
1,283 (+0.7% / +9)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
7,751 (+0.4% / +32)
3.7(+0.0000) (15+0 votes)
18,686 (+0.5% / +93)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
4,624 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (12+0 votes)
856 (+1.5% / +13)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
878 (+3.8% / +32)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
5,696 (+0.1% / +3)
3.9(+0.0000) (33+0 votes)
8,959 (-0.1% / -8)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
197 (+1.5% / +3)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
133 (+3.1% / +4)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
456 (+1.8% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
774 (-5.4% / -44)
3.3(+0.0000) (10+0 votes)
602 (+1.2% / +7)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
78 (-2.5% / -2)
38
ReUpp
188 (-1.6% / -3)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
108 (-1.8% / -2)
699 (+2.8% / +19)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
78 (-2.5% / -2)
243 (-1.2% / -3)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
44 (+2.3% / +1)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
347 (+4.8% / +16)
12 (+50.0% / +4)
41 (+5.1% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
224,729 (+7.1% / +14,899)
2.6(+0.0000) (23+0 votes)
243,578 (+2.2% / +5,323)
4.5(+0.0000) (204+1 votes)
582 (+8.0% / +43)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
116,849 (+18.0% / +17,801)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
32,589 (+11.1% / +3,256)
4.9(-0.1000) (21+1 votes)
9 (+12.5% / +1)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
53
eSwap
10 (+25.0% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
563,100 (+0.7% / +3,912)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
621,103 (+1.1% / +6,522)
4.7(+0.0000) (989+5 votes)
7,976,484 (+0.8% / +67,065)
4.7(+0.0000) (33,345+16 votes)
15,433 (+20.6% / +2,641)
3.7(-1.3000) (3+1 votes)
328,870 (+0.3% / +1,019)
4.7(+0.0000) (369+1 votes)
9,055 (+6.3% / +539)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,225 (+11.2% / +730)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
61
Freckle
35 (+59.1% / +13)
17 (+0.0% / +0)
817,660 (+0.1% / +914)
4.6(+0.0000) (1,450+0 votes)
5,871 (+12.0% / +627)
4.4(+0.0000) (8+0 votes)
2,000,957 (+0.0% / +367)
4.8(+0.0000) (146+0 votes)
2,318,041 (+1.5% / +35,098)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
8,653 (+1.9% / +159)
4.9(+0.0000) (16+1 votes)
44,799 (+8.8% / +3,620)
4.5(+0.0000) (90+5 votes)
1,483 (+16.5% / +210)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,538 (+23.7% / +486)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
63,219 (+0.4% / +236)
4.5(+0.0000) (77+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,038,297 (+0.1% / +1,335)
4.8(+0.0000) (506+2 votes)
789,984 (+2.9% / +21,921)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
75
Bing AI
5 (+0.0% / +0)
1,521,252 (+0.3% / +4,945)
4.4(-0.1000) (606+2 votes)
1,617 (+5.0% / +77)
41,578 (+0.6% / +255)
4.1(+0.0000) (64+0 votes)
77,184 (+100.5% / +38,681)
3.9(+0.0000) (7+0 votes)
229,224 (+0.3% / +774)
4.6(+0.0000) (680+8 votes)
99,374 (+2.8% / +2,690)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
375,126 (+2.0% / +7,453)
5.0(+0.0000) (4,702+87 votes)
205,914 (+3.5% / +7,042)
4.5(+0.0000) (1,420+0 votes)
388,096 (+0.1% / +482)
3.8(+0.0000) (242+1 votes)
963,230 (+0.6% / +5,725)
4.6(+0.0000) (18,580+1 votes)
318,128 (+0.0% / +94)
4.4(+0.0000) (199+0 votes)
1,289,090 (+0.9% / +11,630)
4.8(+0.0000) (11,939+70 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+33.3% / +1)
527,641 (+0.0% / +3)
3.7(+0.0000) (9,369-2 votes)
15,161 (+0.6% / +83)
2.8(+0.0000) (30+0 votes)
38,043 (+0.2% / +69)
4.9(+0.0000) (197+0 votes)
1,411,522 (+0.9% / +13,030)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
135,089 (+0.6% / +825)
4.1(+0.0000) (272+3 votes)
265,218 (+1.2% / +3,154)
4.9(+0.0000) (1,849+20 votes)
7,719,779 (+0.6% / +46,916)
4.9(+0.0000) (71,486+59 votes)
6,382,486 (+0.7% / +46,099)
4.7(+0.0000) (12,503+126 votes)
91,835 (+0.1% / +97)
3.5(+0.0000) (2,896+1 votes)
3,857 (+0.3% / +13)
4.3(+0.0000) (41+0 votes)
54,295 (+1.1% / +576)
4.2(+0.0000) (80+0 votes)
385,796 (+1.5% / +5,640)
4.5(+0.0000) (6,465+5 votes)
12,117 (+3.7% / +430)
4.8(+0.0000) (358+14 votes)
164,906 (-2.8% / -4,813)
4.2(+0.0000) (39-1 votes)
105
ImgGet
91,939 (+19.7% / +15,115)
9,404 (+1.2% / +108)
4.6(+0.1000) (97+6 votes)
41,070 (+1.1% / +459)
4.7(+0.0000) (216+0 votes)
1,280,240 (+0.8% / +10,729)
4.7(-0.1000) (412+6 votes)
36,149 (+2.2% / +795)
4.3(+0.0000) (15+0 votes)
1,120,883 (+0.0% / +20)
4.6(+0.0000) (402+3 votes)
10,928 (+0.9% / +97)
4.6(+0.0000) (29+0 votes)
3,831 (-1.0% / -37)
4.4(+0.0000) (55+0 votes)
113
BitMask
37,258 (+0.8% / +308)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
690,990 (+0.0% / +174)
4.5(+0.0000) (667-1 votes)
6,122 (+1.0% / +61)
4.4(+0.0000) (13+0 votes)
949 (-1.4% / -13)
4.7(+0.0000) (38+0 votes)
6,017 (+0.8% / +49)
4.5(+0.0000) (56+0 votes)
1,167,841 (+0.4% / +4,728)
4.0(+0.0000) (94+1 votes)
693,265 (+3.1% / +20,755)
4.3(+0.0000) (2,329+0 votes)
320,773 (+0.1% / +366)
4.3(+0.0000) (299+0 votes)
466,175 (+0.1% / +247)
4.3(+0.0000) (220+0 votes)
3,477 (-0.3% / -9)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
3,027 (-1.9% / -58)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
4,923,429 (+0.4% / +17,320)
4.1(+0.0000) (53,704+12 votes)
12,469 (+6.9% / +808)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,336,294 (+0.0% / +631)
4.2(+0.0000) (112+0 votes)
9,802 (+13.0% / +1,131)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
116,346 (+1.2% / +1,389)
4.6(+0.0000) (312+20 votes)
21,722 (+0.3% / +64)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
89,241 (-3.5% / -3,233)
5.0(+0.0000) (45+1 votes)
5,007 (+1.9% / +91)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
706,864 (+0.1% / +535)
4.1(+0.0000) (559+0 votes)
1,359,044 (+2.3% / +30,077)
4.9(+0.0000) (9,203+178 votes)
5,360 (+16.3% / +750)
1.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,171,386 (+1.4% / +16,653)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
117,719 (+0.9% / +1,068)
4.4(+0.0000) (145+0 votes)
278 (+2.6% / +7)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
3,914 (+1.0% / +38)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
850,026 (+2.1% / +17,520)
5.0(+0.0000) (20+0 votes)
589,341 (+0.8% / +4,779)
4.5(+0.0000) (2,188+5 votes)
61,192 (+0.2% / +126)
3.6(+0.0000) (203+0 votes)
50,902 (+1.6% / +790)
3.7(+0.0000) (177+0 votes)
12,778 (+1.6% / +203)
4.8(+0.0000) (71+0 votes)
144
SafeMint
7 (+0.0% / +0)
420,362 (+0.0% / +153)
4.7(+0.0000) (18+0 votes)
249,973 (+0.8% / +1,888)
4.3(+0.0000) (1,512+1 votes)
137,007 (+26.1% / +28,397)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
156,238 (-3.4% / -5,461)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
2,985 (+2.9% / +84)
4.8(-0.1000) (70+5 votes)
162,693 (-0.0% / -65)
4.6(+0.0000) (3,479+0 votes)
113,976 (-4.7% / -5,567)
4.7(+0.0000) (72+0 votes)
2,484 (+1.0% / +24)
4.8(+0.0000) (38+0 votes)
1,582 (-0.1% / -2)
3.3(+0.0000) (12+0 votes)
868,396 (+2.1% / +17,730)
4.9(+0.0000) (13,353+416 votes)
10,784 (+0.1% / +8)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
6,422 (+2.2% / +140)
5.0(+0.0000) (22+8 votes)
222,078 (+0.9% / +2,058)
4.3(+0.0000) (144+1 votes)
22,591 (+3.3% / +724)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
436,776 (+1.6% / +6,737)
4.0(+0.0000) (155+0 votes)
38,841 (+1.7% / +658)
4.8(+0.0000) (39+0 votes)
13,758 (+2.6% / +349)
4.7(+0.2000) (44+15 votes)
6,139,493 (+0.3% / +15,394)
4.2(+0.0000) (52+0 votes)
175,489 (+0.8% / +1,318)
3.5(+0.0000) (902+0 votes)
2,121,395 (+2.0% / +42,145)
4.8(+0.0000) (873+1 votes)
5,470 (+0.5% / +29)
4.0(+0.0000) (16+0 votes)
12,739 (+1.4% / +174)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
17,171 (+0.0% / +2)
3.6(+0.0000) (148+0 votes)
87,532 (+3.0% / +2,578)
4.9(+0.0000) (820+5 votes)
8,968 (+10.8% / +876)
4.4(+0.0000) (16+1 votes)
17,142 (+1.8% / +300)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
4,476 (+1.5% / +65)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
585 (+1.7% / +10)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
7,784 (+1.6% / +124)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
24,927 (+0.2% / +42)
4.6(+0.0000) (13+0 votes)
15,426 (+0.1% / +16)
4.6(+0.0000) (41+0 votes)
63 (-10.0% / -7)
2,568 (-0.1% / -2)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
754,396 (+1.1% / +7,940)
4.8(+0.0000) (9,911+113 votes)
1,607 (+0.3% / +5)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
73,484 (+0.1% / +96)
4.7(+0.0000) (23+0 votes)
122,867 (+8.6% / +9,744)
4.9(+0.0000) (31+0 votes)
1,136 (+0.2% / +2)
4.5(+0.0000) (30+0 votes)
7,156 (+11.4% / +731)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
50,526 (+2.1% / +1,052)
4.9(+0.0000) (3,812+13 votes)
6,680 (+2.0% / +128)
6,040 (+1.6% / +94)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
11,770 (+1.2% / +138)
4.5(+0.0000) (205+1 votes)
189
Co:Writer
2,778,450 (+76.9% / +1,208,070)
2.9(+0.0000) (99+0 votes)
78 (+1.3% / +1)
1,148,320 (+1.4% / +15,408)
4.8(+0.0000) (24+0 votes)
1,655,613 (+0.7% / +11,710)
4.6(+0.0000) (2,612+1 votes)
117,705 (+0.8% / +945)
4.2(+0.0000) (529+0 votes)
105,727 (+0.5% / +480)
4.8(+0.0000) (458+0 votes)
1,473,880 (+1.1% / +15,373)
4.6(+0.0000) (39+0 votes)
3,337 (+4.5% / +143)
5.0(+0.0000) (55+0 votes)
5,315 (+0.1% / +7)
2.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,081 (+1.2% / +199)
5.0(+0.0000) (309+0 votes)
1,655 (+1.7% / +28)
3.4(+0.0000) (12+0 votes)
48,975 (+0.9% / +451)
4.6(+0.0000) (256+2 votes)
30,932 (+9.3% / +2,623)
3.3(-0.2000) (3+1 votes)
1,570,519 (+1.1% / +17,741)
4.8(+0.0000) (58,499+1 votes)
540 (+1.5% / +8)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
1,743,314 (+1.2% / +20,151)
4.5(+0.0000) (23+0 votes)
151,614 (+0.4% / +529)
3.7(+0.0000) (507+12 votes)
31,365 (+11.4% / +3,211)
576,692 (+0.4% / +2,259)
4.6(+0.0000) (11,545+1 votes)
8,645 (+0.5% / +40)
4.4(+0.0000) (29+0 votes)
23,955 (+1.6% / +377)
4.6(+0.0000) (36+0 votes)
3,237,111 (+0.2% / +7,933)
4.4(+0.0000) (18,232+8 votes)
385,012 (+1.4% / +5,348)
4.9(+0.0000) (972+4 votes)
967 (-0.5% / -5)
3.5(+0.0000) (11+0 votes)
51,330 (+0.7% / +366)
3.8(+0.0000) (479+0 votes)
3,853 (+1.5% / +56)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
6,967 (+0.3% / +22)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
41,828 (+3.1% / +1,267)
3.9(+0.0000) (202+0 votes)
23,333 (+2.1% / +491)
3.6(+0.0000) (49+2 votes)
2,595 (+1.0% / +26)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
1,745,527 (-0.1% / -2,137)
4.5(+0.0000) (43+0 votes)
18,041 (+1.7% / +297)
4.8(+0.0000) (364+7 votes)
11,224 (+1.3% / +143)
4.1(+0.0000) (48+0 votes)
44,017 (+0.0% / +16)
4.6(+0.0000) (53+0 votes)
5,442,835 (+0.6% / +30,620)
4.5(+0.0000) (25,794+17 votes)
84,882 (+1.7% / +1,435)
3.8(+0.0000) (245+1 votes)
2,112,808 (+1.1% / +23,062)
4.6(+0.0000) (2,361+0 votes)
1,983 (+7.1% / +131)
4,406 (+3.1% / +133)
3.1(+0.0000) (28+0 votes)
7,266 (+2.2% / +155)
3.7(+0.0000) (22+0 votes)
230
Smart TOC
32,440 (-0.2% / -76)
4.8(+0.0000) (88+0 votes)
17,920 (+20.4% / +3,039)
4.0(+0.0000) (210+0 votes)
11,241 (+1.5% / +165)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
12,333 (+0.3% / +34)
4.5(+0.0000) (57+0 votes)
8,020 (+1.9% / +149)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,796 (+0.9% / +84)
4.0(+0.0000) (230+3 votes)
1,478 (+3.5% / +50)
5.0(+0.0000) (28+0 votes)
4,955,762 (+13.7% / +597,667)
4.0(+0.0000) (620+1 votes)
722 (+2.6% / +18)
2,897 (+2.2% / +63)
4.6(+0.0000) (16+0 votes)
124 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,772 (+0.5% / +23)
4.2(+0.0000) (35+0 votes)
1,562 (+3.2% / +48)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
176,213 (+6.3% / +10,394)
4.0(+0.0000) (258+0 votes)
2,764 (+5.7% / +150)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
30,023 (+0.6% / +169)
3.9(+0.3000) (52+13 votes)
7,421 (+2.3% / +167)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
152,869 (-5.2% / -8,384)
4.9(+0.0000) (63+0 votes)
1,171 (+2.1% / +24)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
9,858 (+0.6% / +57)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
27,442 (+0.5% / +136)
4.9(+0.0000) (93+0 votes)
7,038 (+0.9% / +65)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
1,097 (+5.9% / +61)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
505 (+4.1% / +20)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
947 (+0.4% / +4)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
4,030,472 (+0.6% / +24,592)
4.8(+0.0000) (4,763+7 votes)
3,315 (+17.3% / +490)
1,306 (-0.2% / -3)
4.6(+0.0000) (31+0 votes)
2,596 (+2.1% / +54)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
329,346 (+1.0% / +3,260)
4.3(+0.0000) (51+0 votes)
1,816 (-25.4% / -618)
8,023 (-0.5% / -38)
4.9(+0.0000) (41+0 votes)
18,308 (+6.1% / +1,055)
1.9(-0.1000) (24+1 votes)
1,421 (+3.6% / +50)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
1,339 (+5.3% / +67)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
94,161 (+0.5% / +461)
4.5(+0.0000) (140+0 votes)
266
Dark Mode
10,108 (+1.4% / +141)
4.6(+0.0000) (191+0 votes)
977,074 (-0.0% / -455)
4.9(+0.0000) (179+0 votes)
91,725 (+0.3% / +267)
4.9(+0.0000) (597+0 votes)
14,986 (+1.2% / +172)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
1,331,755 (+0.2% / +2,373)
2.3(+0.0000) (571+1 votes)
98,178 (+0.6% / +622)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
397 (+2.6% / +10)
617 (+10.8% / +60)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
1,147 (+2.7% / +30)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
67,416 (-6.2% / -4,483)
4.4(+0.0000) (64+0 votes)
2,015 (+9.9% / +182)
4.8(+0.0000) (46+3 votes)
685 (+21.5% / +121)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
278
Chartnote
1,853 (+2.0% / +36)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,698 (+1.4% / +123)
4.0(+0.0000) (46+0 votes)
2,460 (+2.5% / +61)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
9,528 (+2.0% / +188)
4.7(+0.0000) (71+0 votes)
219,605 (+0.6% / +1,413)
4.5(+0.0000) (735+1 votes)
4,016 (+2.0% / +80)
4.8(+0.0000) (52+0 votes)
3,335 (+1.7% / +57)
4.9(+0.0000) (30+0 votes)
308,538 (+1.0% / +2,976)
4.4(+0.0000) (53+0 votes)
658 (+17.7% / +99)
40,469 (-0.9% / -386)
3.9(-0.1000) (141+6 votes)
1,792 (+5.2% / +88)
4.8(+0.0000) (43+3 votes)
1,033 (+2.3% / +23)
4.7(+0.0000) (46+0 votes)
448,416 (+0.1% / +524)
4.4(+0.0000) (390+0 votes)
787 (+2.1% / +16)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
4,151 (+0.9% / +35)
4.5(+0.0000) (37+0 votes)
25,002 (+0.4% / +91)
4.4(+0.0000) (334+0 votes)
130,071 (+2.5% / +3,225)
2.4(+0.0000) (17+0 votes)
502,721 (+0.2% / +938)
4.1(+0.0000) (307+0 votes)
32,830 (+2.0% / +637)
4.8(+0.0000) (917+19 votes)
3,790 (+0.4% / +14)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
429 (+3.4% / +14)
487 (+2.3% / +11)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)