extension ExtPose

Keyword: weather forecast -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
44,100 (+0.0% / +0)
4.2264(+0.0000) (53+0 votes)
68,657 (+0.0% / +0)
4.5827(+0.0000) (4,261+0 votes)
15,615 (+0.0% / +0)
3.983(+0.0117) (176+2 votes)
4,489 (+0.0% / +0)
3.5833(+0.0000) (12+0 votes)
91,522 (+0.0% / +0)
4.6218(+0.0006) (595+1 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.6491(+0.0128) (57+2 votes)
17,144 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
2,501 (+0.0% / +0)
3.4902(+0.0000) (51+0 votes)
17,810 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (24+0 votes)
7,529 (+0.0% / +0)
4.4662(+0.0000) (592+0 votes)
13,483 (+0.0% / +0)
4.2239(+0.0000) (67+0 votes)
341,689 (+0.0% / +0)
4.6553(+0.0008) (409+1 votes)
13
Weather
153,933 (+0.0% / +0)
2.8187(+0.0010) (6,327+3 votes)
376,632 (+0.0% / +0)
4.7148(-0.0001) (15,060+3 votes)
56,178 (+0.0% / +0)
4.9375(+0.0000) (112+0 votes)
1,069 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
17,102 (+0.0% / +0)
4.8277(+0.0002) (2,200+2 votes)
240,470 (+0.0% / +0)
4.433(+0.0013) (448+1 votes)
1,517 (+0.0% / +0)
3.9167(+0.0000) (12+0 votes)
542,960 (+0.0% / +0)
4.5791(+0.0000) (11,578+0 votes)
53,519 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (166+0 votes)
145 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
487 (+0.0% / +0)
3.3913(+0.0000) (23+0 votes)
219,791 (+0.0% / +0)
4.6495(+0.0000) (8,600+1 votes)
14,080 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (65+0 votes)
1,311 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
3,648 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+1 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
3.4186(+0.0000) (86+0 votes)
424,294 (+0.0% / +0)
4.3539(+0.0002) (4,114+1 votes)
30,281 (+0.0% / +0)
4.7315(+0.0000) (1,054+0 votes)
14,084 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
25,452 (+0.0% / +0)
4.1765(+0.0000) (17+0 votes)
35,637 (+0.0% / +0)
3.1364(+0.0887) (22+1 votes)
8,808 (+0.0% / +0)
4.6842(+0.0000) (19+0 votes)
36
Weather
1,002 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
2,486 (+0.0% / +0)
389,138 (+0.0% / +0)
4.5682(+0.0000) (44+0 votes)
725,298 (+0.0% / +0)
4.6538(-0.1062) (52+2 votes)
438 (+0.0% / +0)
13,475 (+0.0% / +0)
4.7204(+0.0000) (211+0 votes)
251 (+0.0% / +0)
2.6111(+0.0000) (18+0 votes)
6,461 (+0.0% / +0)
56,711 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (38+0 votes)
6,116 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,944 (+0.0% / +0)
4.625(+0.0000) (8+0 votes)
476,565 (+0.0% / +0)
4.6986(+0.0000) (73+0 votes)
1,532 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,560,683 (+0.0% / +0)
4.2143(+0.0000) (84+0 votes)
20,812 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
7,917 (+0.0% / +0)
3.7426(+0.0000) (136+0 votes)
643 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
254,992 (+0.0% / +0)
4.7586(+0.0000) (29+0 votes)
134,238 (+0.0% / +0)
4.9014(+0.0002) (9,096+109 votes)
11,012 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
56
Mytab
8,836 (+0.0% / +0)
2.2667(+0.0000) (15+0 votes)
2,053 (+0.0% / +0)
3.75(+0.0000) (8+0 votes)
214 (+0.0% / +0)
2.0(+0.0000) (4+0 votes)
59
Weather
2,638 (+0.0% / +0)
4.7917(+0.0000) (24+0 votes)
166,928 (+0.0% / +0)
4.7778(+0.0000) (36+0 votes)
56,544 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (37+0 votes)
870,073 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (70+0 votes)
2,708 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
12,308 (+0.0% / +0)
4.8571(+0.0000) (7+0 votes)
156,941 (+0.0% / +0)
4.5588(+0.0000) (34+0 votes)
7,997 (+0.0% / +0)
4.4545(+0.0000) (11+0 votes)
1,504 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
645,192 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (132+0 votes)
6,146 (+0.0% / +0)
4.6458(+0.0014) (48+3 votes)
70
e-clock
22,067 (+0.0% / +0)
4.6537(-0.0005) (719-1 votes)
588,056 (+0.0% / +0)
3.9711(+0.0000) (173+0 votes)
823 (+0.0% / +0)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
1,721 (+0.0% / +0)
4.9412(+0.0000) (85+0 votes)
74
NWTab
56,564 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
1,418 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
56,455 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (39+0 votes)
27,431 (+0.0% / +0)
4.551(-0.0105) (245+1 votes)
320 (+0.0% / +0)
4,163 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
287 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
56,795 (+0.0% / +0)
37,208 (+0.0% / +0)
4.8491(+0.0000) (53+0 votes)
38,350 (+0.0% / +0)
4.7006(+0.0000) (7,010+0 votes)
2,624 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,522 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
417 (+0.0% / +0)
48,211 (+0.0% / +0)
4.2494(+0.0000) (5,296+0 votes)
1,628 (+0.0% / +0)
1,330 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
33,049 (+0.0% / +0)
4.389(+0.0000) (5,858+0 votes)
2,322 (+0.0% / +0)
4.8897(-0.0062) (145+1 votes)
4,303 (+0.0% / +0)
4.7582(+0.0082) (182+6 votes)
356 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
11,371 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
257 (+0.0% / +0)
96
TopTab
62,254 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
8,933 (+0.0% / +0)
4.4241(+0.0000) (191+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
452 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,357 (+0.0% / +0)
4.5833(+0.0000) (12+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (13+0 votes)
56,440 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
103
AmTab
56,384 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
34,177 (+0.0% / +0)
4.4468(+0.0024) (47+2 votes)
1,169 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
112 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
141 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
57 (+0.0% / +0)
828 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
110
Alive tab
67,819 (+0.0% / +0)
4.9048(+0.0000) (42+0 votes)
395 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
33,792 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
654 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,392 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
1,825 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
102 (+0.0% / +0)
10,239 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (90+0 votes)
208 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
424 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22,887 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
136,188 (+0.0% / +0)
2.4118(+0.0000) (17+0 votes)
6,208 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
117 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
12,517 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
3,402 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
197 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
194 (+0.0% / +0)
517 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
3,535 (+0.0% / +0)
4.7821(+0.0000) (78+0 votes)
130
Emerge
29 (+0.0% / +0)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
171 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
204 (+0.0% / +0)
76 (+0.0% / +0)
4.4091(+0.0000) (22+0 votes)
19,555 (+0.0% / +0)
4.716(+0.0005) (595+1 votes)
193 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
145 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
7,609 (+0.0% / +0)
3.4091(+0.0000) (22+0 votes)
287 (+0.0% / +0)
32 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,241 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
142
Mamma
920 (+0.0% / +0)
3.25(+0.0000) (4+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
271 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
39 (+0.0% / +0)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
1,869 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (20+0 votes)
1,709 (+0.0% / +0)
4.6471(+0.0000) (17+0 votes)
149 (+0.0% / +0)
56 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
67 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
64 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
752 (+0.0% / +0)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
157
Influence
240 (+0.0% / +0)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
7,259 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
159
MineTab
98 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
35 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
138 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
8,902 (+0.0% / +0)
4.4783(+0.0000) (23+0 votes)
164
Car Tab
4,258 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
165
Venus Tab
127 (+0.0% / +0)
166
TabChi
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
65 (+0.0% / +0)
98 (+0.0% / +0)
4.125(+0.0000) (8+0 votes)
170
Art Tab
10,396 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
171
HexTab
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
285 (+0.0% / +0)
4.7895(+0.0000) (19+0 votes)
174
Tabtics
929 (+0.0% / +0)
4.6129(+0.0000) (31+0 votes)
175
DeepTab
571 (+0.0% / +0)
22 (+0.0% / +0)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
134 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
470 (+0.0% / +0)
162 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
90 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
88 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
301,866 (+0.0% / +0)
4.3571(+0.0000) (14+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
187
MET Cast
174 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
191 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
192
Etullo
132 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
194
GoQuestGo
76 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
197
Normal
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,445 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
72,959 (+0.0% / +0)
4.4468(-0.0000) (9,720+1 votes)
13 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
68 (+0.0% / +0)
5.0 (1 votes)
70 (+0.0% / +0)
206
MoTo
41 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
62 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
531,531 (+0.0% / +0)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
147,941 (+0.0% / +0)
4.4662(+0.0002) (399+32 votes)
5 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
34 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
65 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
26 (+0.0% / +0)
223
Luna Tab
53 (+0.0% / +0)
224
Focussive
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
28 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
226
tabyetu
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
62,109 (+0.0% / +0)
3.9211(+0.0000) (38+0 votes)
231
TabMarks
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
233
GoNextab
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,929 (+0.0% / +0)
1.8(+0.0000) (10+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
240
Daztab
3 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
241
Momentum
3,189,132 (+0.0% / +0)
4.474(+0.0001) (13,837+3 votes)
242
tabify
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
86,644 (+0.0% / +0)
4.3475(+0.0000) (423+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
47,831 (+0.0% / +0)
4.8588(+0.0000) (1,268+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
23,741 (+0.0% / +0)
4.7083(+0.0000) (48+0 votes)
6,348 (+0.0% / +0)
4.7826(+0.0000) (23+0 votes)
127,963 (+0.0% / +0)
4.74(+0.0001) (423+4 votes)
4 (+0.0% / +0)
11,870 (+0.0% / +0)
4.2381(+0.0000) (42+0 votes)
58,113 (+0.0% / +0)
4.3888(+0.0008) (805+1 votes)
6,783 (+0.0% / +0)
5,451 (+0.0% / +0)
4.3955(+0.0000) (579+0 votes)
263
Zen Zones
37,093 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
167,643 (+0.0% / +0)
4.1299(+0.0000) (77+0 votes)
813 (+0.0% / +0)
3.5833(+0.0000) (12+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
382 (+0.0% / +0)
3.6667(+2.6667) (3+2 votes)
1 (+0.0% / +0)
270
Lum
62 (+0.0% / +0)
26,788 (+0.0% / +0)
4.7045(+0.0000) (88+0 votes)
272
devDesk
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,081,828 (+0.0% / +0)
4.4149(+0.0000) (11,413+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
99,995 (+0.0% / +0)
4.2913(+0.0000) (13,662+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
244,928 (+0.0% / +0)
4.0955(-0.0188) (178+3 votes)
3,351 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (50+0 votes)
280
CliMate
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
281
Homely
3,797 (+0.0% / +0)
4.7344(+0.0000) (64+0 votes)
5,222 (+0.0% / +0)
3.2903(+0.0000) (31+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
304,934 (+0.0% / +0)
3.9741(+0.0180) (348+6 votes)
1,202 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (10+0 votes)
116,602 (+0.0% / +0)
4.2392(-0.0056) (581+1 votes)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
292
Lahzeh
699 (+0.0% / +0)
4.7826(+0.0000) (23+0 votes)