extension ExtPose

Keyword: resize

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
911,121 (+7.0% / +59,915)
4.311(+0.0000) (1,016+0 votes)
10,159 (+0.1% / +6)
3.9333(+0.0000) (105+0 votes)
14,323 (+0.8% / +114)
4.6522(+0.0000) (46+0 votes)
736 (+5.3% / +37)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,209 (+0.0% / +0)
4.4444(+0.0000) (9+0 votes)
2,681 (+0.3% / +9)
3.6429(+0.0000) (14+0 votes)
412 (+1.7% / +7)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
17,150 (+0.2% / +37)
3.4179(+0.0000) (67+0 votes)
597 (-1.5% / -9)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
503 (+0.8% / +4)
3.6667(+0.0000) (12+0 votes)
826 (-1.0% / -8)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
3,729 (-0.4% / -14)
4.2703(+0.0000) (37+0 votes)
1,787 (+1.1% / +20)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
4,451 (-0.1% / -6)
4.3846(+0.0000) (39+0 votes)
15
Reticle
2,298 (-0.2% / -4)
4.6667(+0.0000) (27+0 votes)
560 (+0.7% / +4)
3.25(+0.0000) (8+0 votes)
138 (+2.2% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
887 (-1.8% / -16)
3.9722(+0.0000) (36+0 votes)
1,062 (+1.9% / +20)
4.5294(+0.0000) (17+0 votes)
908 (+0.8% / +7)
3.0571(+0.0000) (35+0 votes)
5,863 (+0.6% / +34)
4.1765(+0.0000) (17+0 votes)
65,448 (+0.9% / +571)
3.4229(+0.0000) (175+0 votes)
1,445 (-0.3% / -5)
4.4118(+0.0000) (17+0 votes)
98 (-3.0% / -3)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
44,906 (-0.0% / -18)
4.5823(+0.0000) (316+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,043 (-0.4% / -20)
4.1818(+0.0000) (11+0 votes)
18,873 (-0.1% / -13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,866 (+0.2% / +14)
4.0283(+0.0000) (106+0 votes)
4,096 (+1.7% / +69)
2.3704(+0.0000) (27+0 votes)
59 (-3.3% / -2)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
1,427 (-0.2% / -3)
4.6842(+0.0000) (38+0 votes)
3,421 (+2.9% / +96)
4.75(+0.0000) (68+0 votes)
378,805 (-0.1% / -491)
4.0214(+0.0000) (234+0 votes)
137 (-4.9% / -7)
5.0(+0.0000) (18+0 votes)
127 (+0.8% / +1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
93,304 (-0.0% / -36)
4.486(+0.0000) (214+0 votes)
479 (-0.6% / -3)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
34,022 (+2.1% / +684)
4.7862(+0.0048) (477+15 votes)
467 (-0.2% / -1)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
9 (+12.5% / +1)
33,406 (+0.1% / +23)
4.3713(+0.0000) (501+0 votes)
342 (-0.3% / -1)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
37,779 (-0.1% / -24)
3.6859(+0.0000) (156+0 votes)
19,069 (+0.3% / +62)
4.271(+0.0000) (572+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
13,277 (-0.2% / -23)
4.4315(+0.0000) (577+0 votes)
14,178 (+0.3% / +36)
4.5444(+0.0000) (169+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11,075 (+1.9% / +207)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
10,074 (+2.4% / +240)
3.6294(+0.0000) (170+0 votes)
53
Sizer
321 (+3.5% / +11)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
8,031 (-0.1% / -6)
4.0345(+0.0000) (29+0 votes)
418 (+2.2% / +9)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,844 (-0.2% / -7)
4.7391(+0.0000) (92+0 votes)
7,565 (+1.4% / +102)
4.1429(+0.0000) (7+0 votes)
2,704 (+0.1% / +2)
4.5179(+0.0000) (56+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
2,088 (+2.7% / +54)
4.5932(-0.0102) (59+1 votes)
2,510 (+0.8% / +19)
3.1111(+0.0000) (9+0 votes)
23 (-4.2% / -1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,239 (-0.1% / -2)
2.6875(+0.0000) (32+0 votes)
2,338 (+3.4% / +77)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,335 (+1.4% / +19)
4.381(+0.0000) (21+0 votes)
1,144 (+0.8% / +9)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
909 (+1.1% / +10)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
748 (-1.1% / -8)
4.7857(+0.0000) (14+0 votes)
831 (-0.8% / -7)
1.6452(+0.0000) (31+0 votes)
27,925 (+1.0% / +276)
3.561(+0.0000) (41+0 votes)
458 (+1.1% / +5)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
528 (+1.9% / +10)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
74
YouPop
295 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
7,933 (-0.1% / -4)
3.4615(+0.0000) (26+0 votes)
4,030 (+1.0% / +39)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
137 (+0.7% / +1)
4.7143(+0.0000) (7+0 votes)
124 (-3.9% / -5)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
198 (+0.5% / +1)
80
Lyrical
1,599 (+0.5% / +8)
4.1304(+0.0000) (23+0 votes)
1,464 (-0.3% / -4)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
56 (+5.7% / +3)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
352 (-0.3% / -1)
3.8947(+0.0000) (19+0 votes)
436 (-1.4% / -6)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
2,572,427 (-0.5% / -12,324)
4.6897(+0.0000) (27,104+3 votes)
1,233,520 (+0.1% / +789)
4.6863(+0.0000) (12,053+0 votes)
201 (-1.5% / -3)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
89
Nopad
185 (+2.8% / +5)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
235 (+1.3% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,448,501 (+1.4% / +19,751)
4.635(-0.0003) (11,239+6 votes)
92
Bitmoji
1,514,410 (+0.9% / +14,216)
3.8125(+0.0000) (1,664+0 votes)
25 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
538,885 (+0.4% / +1,903)
4.8339(+0.0000) (4,775+0 votes)
130 (-2.3% / -3)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
636,313 (+0.0% / +145)
4.3286(+0.0000) (2,523+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
177,312 (-0.1% / -225)
4.7379(+0.0000) (6,028+4 votes)
101 (+2.0% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
621,042 (-0.0% / -195)
3.4(+0.0000) (410+0 votes)
348,202 (+0.3% / +936)
4.2562(-0.0004) (601+1 votes)
240,487 (+0.4% / +1,065)
4.4232(+0.0281) (3,431+204 votes)
308,367 (+0.1% / +362)
4.2361(+0.0000) (559+0 votes)
319,640 (+0.0% / +73)
4.6498(+0.0000) (297+0 votes)
105
Dualless
334,856 (+7.9% / +24,648)
4.1033(+0.0000) (184+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
127,270 (+0.1% / +162)
4.2846(+0.0000) (13,803+0 votes)
129,346 (+2.9% / +3,682)
4.0937(+0.0000) (2,253+0 votes)
118,669 (+3.0% / +3,498)
4.1111(+0.0000) (153+0 votes)
113,309 (-0.1% / -73)
3.6338(+0.0000) (3,069+0 votes)
65,038 (-0.1% / -70)
3.8657(+0.0000) (134+0 votes)
52,738 (+0.2% / +88)
4.3361(+0.0000) (244+0 votes)
113
SearchBar
46,172 (+0.1% / +56)
4.4962(+0.0000) (397+0 votes)
13 (+18.2% / +2)
36,759 (+0.3% / +110)
4.1739(+0.0000) (207+0 votes)
26,481 (-0.3% / -81)
4.6296(+0.0013) (297+1 votes)
9 (+0.0% / +0)
18,558 (+1.0% / +175)
4.105(+0.0000) (238+0 votes)
18,729 (+2.6% / +475)
4.1058(+0.0087) (104+1 votes)
18,232 (-0.3% / -46)
3.7129(+0.0000) (101+0 votes)
121
Tape
16,729 (-0.1% / -10)
4.6133(+0.0000) (150+0 votes)
16,691 (+0.1% / +12)
3.8919(+0.0000) (37+0 votes)
10,873 (+0.1% / +6)
4.0029(+0.0000) (347+0 votes)
12,233 (+0.6% / +74)
4.1176(-0.0167) (136+2 votes)
26 (-16.1% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
126
Monosnap
16,060 (-0.5% / -84)
3.6364(+0.0000) (22+0 votes)
8,715 (+0.7% / +62)
4.0695(+0.0000) (187+0 votes)
13,683 (+2.0% / +266)
3.2439(+0.0000) (41+0 votes)
8,970 (+0.0% / +1)
4.6327(+0.0000) (49+0 votes)
130
g+ resize
1 (+0.0% / +0)
11,399 (+0.2% / +21)
3.1333(+0.0000) (15+0 votes)
6,533 (+2.9% / +183)
4.8438(+0.0000) (32+0 votes)
12,961 (-0.1% / -17)
1.8734(+0.0000) (79+0 votes)
9,299 (-6.4% / -633)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,873 (+0.0% / +3)
4.0682(+0.0000) (44+0 votes)
4,201 (+0.1% / +5)
3.8579(+0.0000) (183+0 votes)
137
Fleeq
6,435 (-0.4% / -28)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
5,322 (-0.1% / -3)
3.0(+0.0000) (88+0 votes)
2,470 (-0.3% / -8)
4.68(+0.0000) (25+0 votes)
3,305 (-0.4% / -14)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
3,348 (-1.1% / -37)
3.6154(+0.0000) (52+0 votes)
3,004 (-1.9% / -58)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
2,622 (+0.3% / +9)
3.8889(+0.0000) (36+0 votes)
3,639 (+0.6% / +23)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
3,157 (+0.3% / +10)
3.35(+0.0000) (20+0 votes)
2,879 (+1.0% / +29)
3.5745(+0.0000) (47+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
149
UpperPix
3,022 (+0.4% / +13)
3.4762(+0.0000) (21+0 votes)
2,574 (+13.6% / +308)
3.6667(+0.0000) (15+0 votes)
1,888 (+0.2% / +4)
4.9231(+0.0000) (13+0 votes)
2,640 (+0.5% / +14)
2.9474(+0.0000) (19+0 votes)
153
VandyTab
1,349 (-1.0% / -13)
5.0(+0.0000) (47+0 votes)
2,099 (-0.1% / -2)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
2,927 (+2.1% / +60)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,672 (-0.5% / -8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,735 (+0.2% / +4)
3.4902(+0.0000) (51+0 votes)
2,306 (+0.0% / +0)
2.6333(+0.0000) (30+0 votes)
1,085 (-0.7% / -8)
5.0(+0.0000) (17+0 votes)
1,277 (+0.5% / +6)
3.8235(+0.0000) (17+0 votes)
161
@4x
41 (-4.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,672 (+0.2% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
967 (-0.1% / -1)
4.1935(+0.0000) (31+0 votes)
892 (+0.6% / +5)
4.75(+0.0000) (12+0 votes)
1,177 (+5.9% / +66)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
1,179 (-0.3% / -4)
3.0588(+0.0000) (34+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,440 (+0.7% / +10)
3.8947(+0.0000) (19+0 votes)
169
ChatApp
1,039 (+2.0% / +20)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
777 (+1.4% / +11)
4.4231(+0.0000) (78+0 votes)
789 (+1.3% / +10)
4.6875(+0.0000) (16+0 votes)
907 (-0.1% / -1)
4.2727(+0.0000) (11+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
726 (+0.4% / +3)
4.9231(+0.0000) (13+0 votes)
887 (-0.2% / -2)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
1,218 (+0.5% / +6)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
970 (+1.0% / +10)
3.25(+0.0000) (20+0 votes)
682 (+0.1% / +1)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
647 (+0.0% / +0)
3.6923(+0.0000) (13+0 votes)
700 (-0.1% / -1)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
493 (-0.4% / -2)
4.9286(+0.0000) (14+0 votes)
499 (+1.0% / +5)
4.6389(+0.0000) (36+0 votes)
183
CodeArea
503 (-0.2% / -1)
4.5667(+0.0000) (30+0 votes)
550 (-1.8% / -10)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
185
TFS+
644 (+0.0% / +0)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
584 (-2.2% / -13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
486 (-0.8% / -4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
319 (-0.3% / -1)
4.4848(+0.0000) (33+0 votes)
190
411Screen
204 (+2.0% / +4)
4.6615(+0.0000) (65+0 votes)
191
PicTools
414 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
426 (+0.5% / +2)
1.7778(+0.0000) (9+0 votes)
355 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
194
RotMG+
282 (+0.7% / +2)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
286 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (9+0 votes)
305 (-2.2% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
296 (-0.7% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
174 (-1.7% / -3)
4.6364(+0.0000) (22+0 votes)
199
Aloha!
155 (+4.0% / +6)
4.9231(+0.0000) (13+0 votes)
227 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
151 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
181 (-2.7% / -5)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
175 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
204
Flexer
204 (+1.5% / +3)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
205
Augury
291,483 (+0.3% / +842)
3.7802(+0.0000) (232+0 votes)
192 (-2.5% / -5)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
159 (-1.9% / -3)
4.25(+0.0000) (4+0 votes)
138 (+1.5% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
160 (-0.6% / -1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
127 (-7.3% / -10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
133 (-5.0% / -7)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
109 (+0.9% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
213
Pikiz
115 (+3.6% / +4)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
136 (+0.7% / +1)
133 (-2.2% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
93 (+4.5% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
103 (+1.0% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
218
NoteIt
86 (-1.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
83 (-1.2% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
220
PixTeller
76 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
80 (+2.6% / +2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
85 (+3.7% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
70 (-4.1% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
77 (+4.1% / +3)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
71 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
228
RWDdy
67 (-1.5% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
568 (-0.2% / -1)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
29,321 (-0.3% / -77)
2.8435(+0.0000) (147+0 votes)
58 (+5.5% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
54 (+8.0% / +4)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
65 (+14.0% / +8)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
31 (-8.8% / -3)
4.6667(+0.0000) (9+0 votes)
45 (+9.8% / +4)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
49 (-2.0% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
37 (-5.1% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
38 (-2.6% / -1)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,782 (+0.4% / +21)
3.8942(+0.0000) (104+0 votes)
34 (+3.0% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
33 (-10.8% / -4)
30 (-3.2% / -1)
243
DropTab
29 (-3.3% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
163 (+2.5% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
31 (+6.9% / +2)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
247
IconAmigo
15 (-11.8% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
86 (+3.6% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
18 (-18.2% / -4)
1,982 (+0.4% / +7)
3.12(+0.0000) (50+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
253
SaltyBet+
1,334 (+0.6% / +8)
4.1081(+0.0000) (37+0 votes)
21 (+10.5% / +2)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
17 (+6.2% / +1)
1,075 (+0.9% / +10)
2.8571(+0.0000) (7+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
12 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
260
NotaBene
13 (-7.1% / -1)
261
metaTaber
14 (+0.0% / +0)
687 (+1.8% / +12)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
874 (-0.7% / -6)
2.3333(+0.0000) (9+0 votes)
264
Tubepop
12 (+9.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (-11.1% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9 (-10.0% / -1)
10 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
269
CiChrome
7 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
145 (+0.7% / +1)
4.7778(+0.0000) (9+0 votes)
8 (+14.3% / +1)
272
@Home
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
273
MercuryWM
5 (-16.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
274
MedNotes
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
48 (+2.1% / +1)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,030,465 (-0.8% / -8,112)
3.7368(+0.0000) (19+0 votes)
860,568 (+0.0% / +102)
3.5761(+0.0000) (2,036+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
440,805 (-0.3% / -1,148)
4.1057(+0.0000) (1,343+0 votes)
342,366 (-0.0% / -126)
4.5857(+0.0000) (1,815+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
39 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
285
SketchPad
221,754 (+5.1% / +10,777)
3.468(+0.0000) (203+0 votes)
53,253 (-10.6% / -6,290)
4.9996(+0.0000) (2,296+0 votes)
115,364 (-0.1% / -60)
4.2582(+0.0000) (546+0 votes)
56,900 (+4.6% / +2,494)
4.999(+0.0000) (1,031+1 votes)
56,626 (+3.1% / +1,710)
4.991(+0.0000) (885+0 votes)
52,300 (+1.1% / +566)
5.0(+0.0000) (1,081+0 votes)
51,754 (+0.4% / +184)
4.9972(+0.0000) (1,088+0 votes)
55,193 (+2.5% / +1,341)
5.0(+0.0000) (893+0 votes)
47,468 (-2.9% / -1,437)
5.0(+0.0000) (1,100+0 votes)
48,986 (+0.5% / +242)
5.0(+0.0000) (1,074+0 votes)
47,712 (-0.4% / -196)
4.9736(+0.0000) (1,174+0 votes)
50,860 (-7.2% / -3,959)
4.9886(+0.0000) (879+0 votes)
42,338 (-6.7% / -3,048)
5.0(+0.0000) (1,107+0 votes)
189,720 (+11.0% / +18,861)
3.52(+0.0000) (25+0 votes)
49,426 (+5.0% / +2,361)
4.9988(+0.0000) (864+0 votes)
44,260 (+2.1% / +904)
4.9919(+0.0000) (1,107+0 votes)