extension ExtPose

Keyword: autocomplete -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
62,663 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (36+0 votes)
126,447 (+0.8% / +981)
3.6(+0.0000) (190+0 votes)
7,512 (+0.7% / +50)
3.2(+0.0000) (32+0 votes)
2,824 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (35+0 votes)
344 (+0.9% / +3)
119,148 (+0.3% / +306)
2.0(+0.0000) (10+0 votes)
34,569 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (75+0 votes)
38,934 (+0.4% / +159)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
276 (+1.5% / +4)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
672 (-1.3% / -9)
3.2(+0.0000) (12+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
108 (+3.8% / +4)
2,008 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
142,701 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (6+0 votes)
85,692 (+0.2% / +192)
4.2(+0.0000) (40+0 votes)
84,519 (+1.3% / +1,124)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
311 (+3.3% / +10)
2.5(+0.0000) (10+0 votes)
132 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
849,080 (+1.1% / +9,602)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
63,521 (+0.5% / +307)
4.2(+0.0000) (36+0 votes)
91,730 (+0.3% / +234)
1.0(+0.0000) (4+0 votes)
294 (-0.3% / -1)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
74 (-5.1% / -4)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,237 (-36.1% / -4,662)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
179 (+1.1% / +2)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
27
VCAT
77 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
6,153 (+0.9% / +53)
3,647 (+0.9% / +31)
4.5(+0.0000) (21+0 votes)
35 (+9.4% / +3)
246 (+0.0% / +0)
64 (+10.3% / +6)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
847 (+1.8% / +15)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
144,250 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (15+0 votes)
81 (-2.4% / -2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
79,738 (+0.4% / +300)
4.4(+0.0000) (56+0 votes)
78,078 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
78,219 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (38+0 votes)
84,094 (+0.8% / +656)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
44,116 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (198+0 votes)
33,794 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (16+0 votes)
78 (-2.5% / -2)
6 (+0.0% / +0)
6,225 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (110+0 votes)
86 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
47
Writer
11,929 (+0.7% / +78)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
48
XPather
9,104 (+0.7% / +59)
4.0(+0.0000) (41+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
87 (+1.2% / +1)
5,126 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
3,089 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (169+0 votes)
1,463 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
1,513 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
997 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
997 (+0.7% / +7)
3.6(+0.0000) (13+0 votes)
1,003 (-0.7% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
898 (+0.2% / +2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
726 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
477 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (7+0 votes)
316 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (13+0 votes)
337 (-0.6% / -2)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
334 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
6,576 (+0.6% / +36)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
223 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (19+0 votes)
1,669 (+1.1% / +18)
4.5(+0.0000) (117+0 votes)
152 (-1.3% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
488 (+0.6% / +3)
4.4(+0.0000) (34+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
52 (-3.7% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
78
AcON
53 (+1.9% / +1)
79
BBOtext
38 (+0.0% / +0)
80
:emoji:
50 (+0.0% / +0)
303 (+0.3% / +1)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
82
Surchin
21 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,113,424 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (59+0 votes)
520,688 (+0.7% / +3,656)
4.1(+0.0000) (553+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
96 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
87
Emojify
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
10 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
48,736 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (156+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
42,733 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (342+0 votes)
31,089 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (502+0 votes)
39,888 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (57+0 votes)
36,608 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (53+0 votes)
40,463 (+1.0% / +420)
3.2(+0.0000) (95+0 votes)
135 (-1.5% / -2)
53,538 (+0.0% / +0)
1.7(+0.0000) (6+0 votes)
100
RestMan
26,679 (+1.0% / +258)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
16,139 (+0.2% / +35)
4.7(+0.0000) (105+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
103
Citable
11,560 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (71+0 votes)
9,050 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (55+0 votes)
2 (+100.0% / +1)
7,679 (-0.0% / -1)
4.5(+0.0000) (72+0 votes)
8,011 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
108
relief
3 (-25.0% / -1)
4.9(+0.0000) (8+0 votes)
8,284 (+0.9% / +75)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
5,350 (+1.0% / +55)
4.5(+0.0000) (67+0 votes)
5,249 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (52+0 votes)
5,001 (+0.4% / +20)
4.5(+0.0000) (73+0 votes)
9,107 (+0.0% / +0)
2.5(+0.0000) (115+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
115
Tab Ahead
3,165 (+0.1% / +2)
4.8(+0.0000) (68+0 votes)
4,418 (+0.6% / +26)
4.0(+0.0000) (62+0 votes)
4,198 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (22+0 votes)
4,715 (+0.6% / +27)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
5,849 (+1.1% / +66)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,926 (+1.4% / +41)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
121
Web Maker
50,200 (+0.1% / +54)
4.8(+0.0000) (957+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
111 (+0.9% / +1)
2,154 (+0.1% / +2)
3.8(+0.0000) (13+0 votes)
94 (-2.1% / -2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,815 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
1,963 (+0.2% / +4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,350 (+1.3% / +17)
5.0(+0.0000) (24+0 votes)
2,047 (+0.5% / +10)
4.0(+0.0000) (7+0 votes)
919 (+1.8% / +16)
2.8(+0.0000) (31+0 votes)
1,933 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (13+0 votes)
1,314 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (34+0 votes)
1,193 (+2.2% / +26)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
728 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (28+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
138
Ahq-ch
954 (+0.0% / +0)
566 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (11+0 votes)
843 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
437 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
142
DubPlus
434 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
496 (-0.2% / -1)
3.1(+0.0000) (21+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
486 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
146
TeXr
507 (-1.0% / -5)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
480 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
372 (+1.1% / +4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
408 (-0.2% / -1)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
454 (+0.0% / +0)
315 (+0.6% / +2)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
321 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (12+0 votes)
229 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
295 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
206 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (44+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
250 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
268 (+2.7% / +7)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
271 (-2.2% / -6)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
232 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
201 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (15+0 votes)
261 (+0.0% / +0)
163
Allego
212 (+1.4% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
170 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
165
Fut Easy
141 (-2.8% / -4)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
7,111 (+0.2% / +13)
4.1(+0.0000) (46+0 votes)
190 (+6.1% / +11)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
168
PIRO
134 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (14+0 votes)
192 (+2.7% / +5)
159 (+1.9% / +3)
150 (+1.4% / +2)
117 (-4.9% / -6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10 (-9.1% / -1)
174
CYSCE
105 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
128 (+0.8% / +1)
117 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
177
ezAdmin
124 (+0.0% / +0)
89 (-1.1% / -1)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
112 (+4.7% / +5)
54 (+0.0% / +0)
85 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
3 (+50.0% / +1)
60 (+1.7% / +1)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
64 (+1.6% / +1)
186
WompChat
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
187
Porkchat
50 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (5+0 votes)
62 (+1.6% / +1)
44 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
777 (+0.1% / +1)
3.4(+0.0000) (21+0 votes)
636 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
35 (+2.9% / +1)
2.7(+0.0000) (6+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
195
Sapor
25 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (9+0 votes)
42 (+0.0% / +0)
197
Can I Use
20 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
22 (-4.3% / -1)
23 (-4.2% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
28 (-6.7% / -2)
28 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
206
iSimple
18 (+12.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (-5.6% / -1)
12 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
209
Tilda
17 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
2 (+100.0% / +1)
1 (+0.0% / +0)
125 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
214
SFDC++
15 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
216
Larknote
16 (+0.0% / +0)
217
Allfeed
13 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
381 (-0.5% / -2)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
219
Olddit
8 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
3 (+50.0% / +1)
6 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
225
ProKeys
42,091 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (213+0 votes)
226
Khoj
5 (+0.0% / +0)
19 (+5.6% / +1)
2 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
231
Humanized
7 (+16.7% / +1)
232
Fauxbar
4,477 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (200+0 votes)
4,395 (+1.5% / +66)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
4,402 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
8 (+14.3% / +1)
3.1(+0.0000) (17+0 votes)
2,060 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (60+0 votes)
2,526 (+0.8% / +20)
3.4(+0.0000) (44+0 votes)
2,490 (+0.3% / +8)
2.8(+0.0000) (11+0 votes)
1,766 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,382 (+0.8% / +11)
4.3(+0.0000) (22+0 votes)
811 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (35+0 votes)
245
Roaman
914 (+0.2% / +2)
3.8(+0.0000) (8+0 votes)
738 (+1.4% / +10)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
504 (-0.2% / -1)
3.7(+0.0000) (11+0 votes)
3,961 (+0.5% / +18)
4.8(+0.0000) (18+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
250
entry Aid
2 (+0.0% / +0)
2 (-33.3% / -1)
3,231 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
337 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
309 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
202 (-1.9% / -4)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
230 (+0.9% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
938 (+1.3% / +12)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
258
iToolBox
191 (+4.4% / +8)
132 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (8+0 votes)
260
suggester
6 (+0.0% / +0)
121 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
89 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
228 (-1.7% / -4)
5.0(+0.0000) (15+0 votes)
71 (+2.9% / +2)
53 (-1.9% / -1)
167 (+2.5% / +4)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
100 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (6+0 votes)
142 (+0.0% / +0)
141 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
137 (+2.2% / +3)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
273
TimePlus
41 (+0.0% / +0)
74 (+1.4% / +1)
3.7(+0.0000) (9+0 votes)
127 (+0.8% / +1)
66 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
277
CodeWrite
78 (+0.0% / +0)
18 (-5.3% / -1)
41 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
280
AceArea
47 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (4+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
49 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
288
Code Now
34 (+13.3% / +4)
289
Boole
9 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
295
K-base
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
116,749 (+0.2% / +278)
1 (+0.0% / +0)
299
Slasher
8 (+0.0% / +0)
17 (+0.0% / +0)