extension ExtPose

Keyword: proxy

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1,228,725 (-3.8% / -48,765)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,963,281 (+0.2% / +3,684)
4.492(+0.0003) (20,078+74 votes)
1,814,022 (+0.4% / +6,456)
4.5941(+0.0003) (13,921+54 votes)
134,655 (+0.6% / +807)
4.3897(+0.0000) (195+0 votes)
1,119,267 (+0.4% / +4,682)
4.6413(+0.0000) (3,529+0 votes)
7,143,507 (+0.0% / +1,925)
4.8684(+0.0000) (342,666+79 votes)
654,826 (-0.6% / -3,987)
4.7051(+0.0000) (5,839+0 votes)
38,155 (+0.0% / +15)
4.1939(+0.0007) (1,150+1 votes)
30,026 (+0.4% / +131)
4.5272(+0.0007) (1,288+2 votes)
685,860 (+0.2% / +1,039)
4.7055(-0.0001) (23,162+5 votes)
60,043 (+0.7% / +405)
3.7825(+0.0000) (423+0 votes)
37,930 (-0.3% / -107)
3.8509(+0.0000) (161+0 votes)
373,778 (+0.3% / +1,042)
4.6164(+0.0004) (7,283+7 votes)
36,046 (-0.0% / -8)
2.5948(+0.0000) (343+0 votes)
60,341 (+0.0% / +3)
4.096(+0.0011) (1,645+2 votes)
277,895 (+0.2% / +489)
3.0943(+0.0000) (742+0 votes)
13,192 (+0.4% / +52)
4.4688(+0.0000) (192+0 votes)
1,047,829 (+0.1% / +1,179)
4.7045(+0.0000) (16,730+6 votes)
255,731 (-0.2% / -565)
4.4586(+0.0005) (2,342+2 votes)
12,496 (+1.3% / +161)
4.7143(-0.0069) (105+1 votes)
25,864 (+0.9% / +229)
4.293(+0.0000) (372+0 votes)
79,882 (-0.0% / -25)
4.2181(+0.0170) (188-1 votes)
30,439 (+0.2% / +49)
4.4762(+0.0000) (84+0 votes)
200,314 (+0.2% / +423)
4.3055(+0.0000) (851+0 votes)
75,277 (+0.0% / +14)
3.6717(+0.0000) (1,706+0 votes)
17,882 (+1.4% / +245)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
23,460 (+0.2% / +36)
3.7783(+0.0000) (212+0 votes)
29,099 (+0.0% / +0)
3.2722(+0.0000) (327+0 votes)
222,076 (+0.1% / +199)
4.4251(+0.0051) (454+4 votes)
102,166 (+0.5% / +497)
4.4731(+0.0000) (1,340+0 votes)
223,536 (+0.4% / +828)
4.5693(+0.0008) (1,096+2 votes)
931 (+0.2% / +2)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
6,720 (+0.8% / +53)
4.8222(+0.0000) (568+0 votes)
2,824 (-0.7% / -21)
4.25(+0.0000) (12+0 votes)
12,032 (-0.1% / -13)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,031 (-0.8% / -8)
4.8889(+0.0000) (18+0 votes)
5,446 (+0.0% / +0)
4.2789(+0.0000) (147+0 votes)
9,695 (+0.6% / +61)
4.7721(+0.0144) (294+1 votes)
2,483,648 (+0.0% / +741)
4.4166(+0.0000) (66,928+0 votes)
28,874 (-0.1% / -39)
4.2759(+0.0000) (87+0 votes)
145,579 (+0.1% / +134)
3.8198(+0.0000) (1,038+0 votes)
9,634 (+0.1% / +12)
3.977(+0.0000) (87+0 votes)
3,642 (+1.0% / +36)
4.1304(+0.0000) (23+0 votes)
1,362 (+0.4% / +5)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
1,238,295 (-0.0% / -534)
4.4427(+0.0001) (29,780-1 votes)
863 (+0.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,631 (-0.2% / -8)
3.65(+0.0000) (20+0 votes)
2,370 (+1.4% / +32)
4.8333(+0.0000) (24+0 votes)
3,640 (+0.9% / +33)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
11,034 (-0.2% / -25)
3.5(+0.0000) (10+0 votes)
2,428,939 (+0.1% / +3,077)
4.4261(+0.0000) (11,231+0 votes)
2,280 (+0.8% / +19)
1.9333(+0.0000) (15+0 votes)
331 (+0.9% / +3)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
14,934 (+0.3% / +50)
2.5667(+0.0000) (90+0 votes)
573 (-1.2% / -7)
4.5789(+0.0000) (38+0 votes)
93,466 (+0.5% / +436)
3.0349(+0.0000) (86+0 votes)
5,122 (+0.4% / +19)
3.75(+0.0000) (68+0 votes)
2,936 (-0.6% / -19)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
5,435 (+0.6% / +35)
4.6071(+0.0854) (28+5 votes)
3,110 (+0.6% / +19)
2.9167(+0.0000) (12+0 votes)
61
EZProxy
6,510 (-0.1% / -4)
4.3721(+0.0000) (43+0 votes)
226,987 (+0.1% / +297)
3.8641(+0.0000) (721+0 votes)
18,807 (+0.3% / +52)
4.027(+0.0000) (74+0 votes)
936 (+0.2% / +2)
4.3333(+0.0000) (27+0 votes)
6,083 (+2.7% / +158)
4.1562(+0.0000) (32+0 votes)
55,843 (+11.9% / +5,954)
4.8333(+0.0021) (672+32 votes)
662 (-0.2% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
963 (+1.6% / +15)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
999 (-0.2% / -2)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,869 (-0.4% / -12)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
7,182 (+0.2% / +16)
4.3571(+0.0495) (14+1 votes)
4,204 (-0.1% / -3)
4.6667(+0.0000) (54+0 votes)
15,436 (+0.3% / +53)
4.6422(+0.0022) (327+2 votes)
6,247 (+0.1% / +7)
4.0323(+0.0000) (62+0 votes)
222,446 (+0.6% / +1,243)
3.7739(+0.0079) (314+2 votes)
908 (+1.3% / +12)
3.2778(+0.0000) (18+0 votes)
2,302 (+0.9% / +21)
4.9167(+0.0000) (156+0 votes)
1,191 (+2.8% / +32)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,077 (+0.0% / +0)
3.3793(+0.0000) (29+0 votes)
5,197 (-0.1% / -7)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
4,072 (+0.3% / +12)
3.5932(+0.0000) (59+0 votes)
1,633 (-0.1% / -1)
3.7857(+0.0000) (28+0 votes)
1,855 (-0.8% / -15)
3.0(+0.0000) (5+0 votes)
63,371 (+0.3% / +177)
3.6098(+0.0000) (41+0 votes)
719,406 (+0.1% / +856)
4.2144(+0.0000) (527+0 votes)
8,086 (+0.2% / +13)
4.5217(+0.0000) (23+0 votes)
41,422 (+0.0% / +1)
3.624(+0.0000) (375+0 votes)
9,663 (+0.0% / +0)
3.3551(+0.0000) (107+0 votes)
89
Proxxy
6,056 (-0.0% / -3)
4.0455(+0.0000) (66+0 votes)
658 (+1.2% / +8)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
20,877 (+0.2% / +48)
3.7049(+0.0000) (183+0 votes)
467,078 (+0.1% / +438)
3.0779(-0.0027) (783+1 votes)
1,820 (+0.4% / +8)
3.4444(+0.0000) (36+0 votes)
315 (+2.9% / +9)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
1,314 (-0.6% / -8)
4.5833(+0.0000) (36+0 votes)
98,334 (+0.5% / +501)
4.8981(+0.0006) (4,876+28 votes)
3,322 (-0.4% / -12)
4.3562(+0.0000) (73+0 votes)
3,493,303 (+0.1% / +3,340)
4.6368(+0.0001) (68,199+9 votes)
31,135 (+0.9% / +267)
4.5931(+0.0000) (204+0 votes)
100
SR Proxy
149 (+1.4% / +2)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
3,666 (+0.0% / +0)
4.3077(+0.0000) (13+0 votes)
168,078 (+0.9% / +1,565)
4.6274(+0.0004) (985+1 votes)
1,395,039 (+0.2% / +2,617)
4.767(+0.0000) (27,997+61 votes)
27,889 (+1.2% / +319)
4.0948(-0.0095) (116+1 votes)
2,598,712 (-0.1% / -3,814)
3.8184(+0.0000) (34,867+0 votes)
2,715 (+0.6% / +16)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
849 (+2.5% / +21)
4.8889(+0.0000) (9+0 votes)
108
NOW Proxy
482 (+0.2% / +1)
3.6923(+0.0000) (13+0 votes)
181,046 (+0.4% / +761)
3.9669(+0.0000) (302+0 votes)
17,967 (+0.6% / +101)
4.5897(+0.0108) (39+1 votes)
17,539 (+0.7% / +125)
4.6429(+0.0000) (42+0 votes)
2,565 (+0.9% / +22)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
1,106 (+0.3% / +3)
2.1364(+0.0000) (22+0 votes)
114
Luminati
23,040 (+0.9% / +201)
2.88(+0.0000) (25+0 votes)
10,417 (+0.5% / +55)
4.375(+0.0000) (64+0 votes)
10,685 (+0.3% / +30)
4.102(+0.0000) (49+0 votes)
822 (+2.9% / +23)
32 (+68.4% / +13)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
125 (+1.6% / +2)
5.0(+0.0000) (141+0 votes)
8,001 (-0.0% / -3)
4.5965(+0.0000) (57+0 votes)
1,210 (+3.4% / +40)
4.25(+0.0000) (8+0 votes)
6,161 (+0.9% / +56)
4.6667(+0.0000) (33+0 votes)
9,084 (+0.4% / +40)
4.3596(+0.0000) (89+0 votes)
276 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (10+0 votes)
6,771 (+0.6% / +42)
4.4821(+0.0000) (56+0 votes)
5,308 (-0.1% / -7)
3.7442(+0.0000) (129+0 votes)
40,928 (-0.0% / -9)
3.1226(+0.0000) (212+0 votes)
362 (-0.3% / -1)
4.3968(+0.0000) (63+0 votes)
391 (+4.3% / +16)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
18,865 (-0.1% / -13)
3.8656(+0.0000) (491+0 votes)
170,487 (-0.1% / -206)
4.5077(-0.0001) (20,432+2 votes)
3,533 (+1.7% / +60)
4.8378(+0.0000) (37+0 votes)
571 (+0.5% / +3)
3.2308(+0.0000) (13+0 votes)
4,450 (+0.2% / +10)
4.525(+0.0000) (40+0 votes)
2,752 (-0.7% / -20)
3.5738(+0.0000) (61+0 votes)
709 (+0.0% / +0)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
867 (+1.8% / +15)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
20 (+0.0% / +0)
482 (+1.3% / +6)
4.5833(+0.0000) (60+0 votes)
1,784 (+0.5% / +9)
3.7736(+0.0000) (53+0 votes)
288 (+1.1% / +3)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
2,089 (+0.3% / +6)
4.9626(+0.0000) (107+0 votes)
142 (+2.9% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
163,359 (+0.0% / +0)
3.7278(+0.0000) (327+0 votes)
3,349 (+0.0% / +0)
4.55(+0.0000) (20+0 votes)
1,781 (-2.7% / -49)
4.3636(+0.0000) (11+0 votes)
800 (+14.6% / +102)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
130,909 (+0.4% / +522)
4.6232(+0.0000) (422+0 votes)
18,890 (+0.4% / +75)
3.9111(+0.0000) (45+0 votes)
675 (+3.7% / +24)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11,275 (-0.2% / -23)
4.18(+0.0000) (50+0 votes)
9,835 (-0.0% / -2)
3.6721(+0.0000) (122+0 votes)
85 (-1.2% / -1)
1,213 (-1.9% / -23)
3.8125(+0.0000) (16+0 votes)
710 (+0.7% / +5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
457 (-0.9% / -4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
125 (-1.6% / -2)
928 (-0.5% / -5)
3.8947(+0.0000) (19+0 votes)
927 (-0.3% / -3)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
145 (-0.7% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
342 (+0.6% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,385 (+0.6% / +8)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
1,299 (+12.8% / +147)
3.9259(+0.0028) (27+1 votes)
6,549 (+0.1% / +4)
3.2(+0.0000) (35+0 votes)
168 (-1.8% / -3)
27,289 (+4.6% / +1,205)
4.7937(+0.0011) (189+1 votes)
1,253 (-0.7% / -9)
4.3333(+0.0000) (12+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
64,596 (-0.2% / -120)
4.3407(+0.0000) (1,083+0 votes)
18,572 (+1.1% / +208)
4.7535(+0.0000) (142+0 votes)
537 (-0.2% / -1)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
229 (+2.2% / +5)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
796,469 (-0.0% / -95)
3.6776(-0.0001) (9,336-1 votes)
175
anonymoX
579,295 (+0.2% / +911)
4.4187(+0.0000) (6,453+0 votes)
98,500 (+0.2% / +197)
4.5008(+0.0002) (3,327+1 votes)
139,309 (-0.1% / -172)
4.0383(+0.0000) (470+0 votes)
434 (+0.7% / +3)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
180
Proxy
50 (-2.0% / -1)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
181
NoProxy
491 (-0.6% / -3)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
117 (+1.7% / +2)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
302 (+1.0% / +3)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
165 (-1.2% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
396 (+3.4% / +13)
2.4(+0.0000) (10+0 votes)
9,923 (+0.1% / +6)
4.2222(+0.0000) (18+0 votes)
532 (+1.9% / +10)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
3,251 (-0.0% / -1)
3.463(+0.0000) (54+0 votes)
43,756 (+0.2% / +105)
4.4251(+0.0000) (668+0 votes)
31 (+3.3% / +1)
242 (+1.7% / +4)
2.8824(+0.0000) (17+0 votes)
41 (+2.5% / +1)
1,182 (+4.3% / +49)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
156,955 (+0.5% / +748)
4.7345(+0.0024) (113+1 votes)
106 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
292 (+0.7% / +2)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
223 (+1.8% / +4)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
54 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
731 (+2.1% / +15)
3.8824(+0.0000) (17+0 votes)
201
intoProxy
306 (+0.3% / +1)
3.25(+0.0000) (8+0 votes)
86 (+1.2% / +1)
733 (+0.0% / +0)
3.1429(+0.0000) (7+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
1,245 (+0.0% / +0)
3.8571(+0.0000) (14+0 votes)
171 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
145 (+2.1% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
662 (+1.7% / +11)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
563 (+1.1% / +6)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
52 (+6.1% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
146 (+1.4% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
233 (+0.4% / +1)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
172 (+1.2% / +2)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
68 (+7.9% / +5)
25 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
137 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,762 (-0.9% / -26)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
9,099 (+1.9% / +168)
4.6486(-0.0010) (350-1 votes)
219
Maikr
20,143 (+2.3% / +454)
4.8339(+0.0002) (897+1 votes)
195 (+1.6% / +3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
57 (+1.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
517 (-0.2% / -1)
111 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
224
AnD Proxy
71 (-1.4% / -1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
1,769 (-0.7% / -12)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
47 (+2.2% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8,422 (+0.9% / +73)
3.2143(+0.0000) (14+0 votes)
5,835 (+0.4% / +23)
3.4848(+0.0731) (33-1 votes)
245 (+1.7% / +4)
21 (+0.0% / +0)
14,821 (+0.3% / +39)
3.1584(+0.0000) (101+0 votes)
68 (+1.5% / +1)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
17,384 (+0.2% / +33)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
8,790 (+0.6% / +52)
4.7692(+0.0000) (39+0 votes)
11,606 (+0.2% / +28)
3.7879(+0.0000) (33+0 votes)
34,466 (+0.0% / +3)
4.1932(+0.0000) (414+0 votes)
13,077 (+0.2% / +26)
3.625(+0.0000) (32+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
239
UTP proxy
55 (-1.8% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,955 (+4.2% / +159)
3.6(+0.3500) (5+1 votes)
18 (+5.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
18 (+5.9% / +1)
273 (+1.5% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,293 (+0.8% / +36)
3.9084(+0.0000) (262+0 votes)
245
KOO proxy
25 (+8.7% / +2)
15 (+0.0% / +0)
21 (+10.5% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (+0.0% / +0)
249
GM Proxy
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
250
JoyProxy
284 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,178,029 (-0.1% / -2,735)
1.3252(+0.0000) (1,347+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,026,936 (+0.1% / +737)
4.4779(+0.0000) (6,899+0 votes)
3,048 (+0.2% / +7)
3.3077(+0.0000) (13+0 votes)
900 (+0.8% / +7)
3.5926(+0.0000) (27+0 votes)
869 (+1.3% / +11)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
257
Set Proxy
16 (+0.0% / +0)
78 (+1.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
74 (+1.4% / +1)
746 (-0.1% / -1)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
261
oscraper
2,064 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
64 (+1.6% / +1)
1,984 (+0.3% / +5)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
50 (+11.1% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
272,813 (-0.4% / -971)
4.6508(+0.0000) (1,220+0 votes)
54 (+1.9% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
124,773 (+0.3% / +318)
4.7066(+0.0002) (1,578+1 votes)
294 (+1.4% / +4)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
39 (+2.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,002 (+1.4% / +14)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
100,294 (+0.1% / +117)
4.2206(+0.0000) (2,969+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
156 (-3.1% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
210 (+20.0% / +35)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
48,706 (-0.1% / -60)
4.436(+0.0000) (344+0 votes)
45,915 (+0.0% / +0)
4.2634(+0.0000) (205+0 votes)
32,949 (+1.7% / +552)
4.4021(-0.0025) (1,353+1 votes)
219 (-3.5% / -8)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
282
VIT Proxy
8 (+0.0% / +0)
482 (-1.0% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12 (+0.0% / +0)
30,139 (-0.0% / -10)
4.568(+0.0000) (250+0 votes)
58,858 (-0.1% / -66)
1.7143(+0.0000) (42+0 votes)
275 (+1.9% / +5)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
19,797 (-1.3% / -255)
4.4186(+0.0000) (129+0 votes)
235 (+3.5% / +8)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
290
Netify
265 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
291
1-click
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
19,281 (+12.9% / +2,198)
4.5493(+0.0064) (71+1 votes)
17,202 (+0.2% / +30)
4.5972(+0.0000) (72+0 votes)
12,998 (+0.1% / +12)
4.4873(+0.0000) (158+0 votes)
295
PeerName
17,723 (+0.0% / +5)
4.3158(+0.0000) (19+0 votes)
296
dotOnion
522 (-0.2% / -1)
3.25(+0.0000) (8+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
12,425 (+0.7% / +83)
4.7333(+0.0000) (15+0 votes)
9,382 (-0.5% / -46)
4.0638(+0.0000) (47+0 votes)