extension ExtPose

Keyword: proxy

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
2,452,062 (+0.2% / +5,315)
4.7671(+0.0006) (14,626-4 votes)
2,254,268 (+0.3% / +5,658)
4.6368(+0.0000) (4,248+0 votes)
163,796 (+0.4% / +720)
4.2239(+0.0000) (201+0 votes)
113,397 (+0.2% / +254)
4.8256(+0.0000) (86+0 votes)
1,352,196 (+0.1% / +1,616)
4.6406(+0.0000) (3,561+0 votes)
1,295,566 (-0.4% / -5,770)
4.7053(+0.0000) (5,843+0 votes)
39,142 (+0.2% / +77)
4.2559(+0.0000) (1,266+0 votes)
35,271 (+0.4% / +131)
4.6016(-0.0003) (1,579-1 votes)
432,766 (+0.2% / +997)
4.6134(+0.0000) (7,715+0 votes)
718,769 (+0.1% / +820)
4.7088(+0.0000) (23,884+0 votes)
61,990 (-0.3% / -195)
3.7896(+0.0000) (423+0 votes)
36,616 (-2.0% / -746)
3.8509(+0.0000) (161+0 votes)
218,736 (+0.1% / +216)
4.5021(+0.0000) (466+0 votes)
31,430 (+0.1% / +44)
4.75(+0.0000) (288+0 votes)
48,780 (+0.1% / +40)
4.1153(+0.0000) (1,682+0 votes)
277,619 (-0.1% / -203)
3.1074(+0.0000) (745+0 votes)
12,946 (-0.5% / -69)
4.4745(+0.0000) (196+0 votes)
1,140,791 (+0.1% / +1,627)
4.7028(+0.0000) (17,293+0 votes)
288,837 (+0.2% / +552)
4.4636(+0.0000) (2,401+0 votes)
1,259,666 (+0.2% / +2,073)
4.4427(-0.0000) (29,846-2 votes)
31,501 (-2.9% / -938)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
1,608 (+0.2% / +4)
3,731,645 (+0.2% / +8,098)
4.6371(-0.0000) (68,777-1 votes)
33,348 (+0.0% / +14)
4.4568(+0.0000) (81+0 votes)
20,280 (+0.3% / +70)
4.3051(+0.0000) (390+0 votes)
49,791 (+0.1% / +47)
4.2132(+0.0000) (197+0 votes)
91,187 (+0.5% / +471)
3.6319(+0.0000) (1,755+0 votes)
21,859 (-0.1% / -30)
3.7269(+0.0000) (216+0 votes)
30,084 (+0.1% / +28)
3.2722(+0.0000) (327+0 votes)
270,063 (+0.2% / +530)
4.4403(+0.0000) (477+0 votes)
2,486,877 (+0.1% / +2,318)
4.4179(+0.0000) (67,016+0 votes)
473 (+9.7% / +42)
105,721 (+0.2% / +236)
4.4715(+0.0000) (1,349+0 votes)
283,421 (+0.2% / +684)
4.5915(+0.0000) (1,241+0 votes)
1,087 (+0.1% / +1)
3.375(+0.0000) (8+0 votes)
9,033 (-0.2% / -16)
4.8149(+0.0000) (589+0 votes)
16,051 (+0.1% / +17)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
3,181 (-0.2% / -5)
4.0(+0.0000) (13+0 votes)
8,000,993 (+0.2% / +16,490)
4.8691(-0.0000) (346,678-2 votes)
11,779 (-0.5% / -59)
4.7861(+0.0000) (374+0 votes)
2,343 (+2.0% / +47)
4.7273(+0.0000) (11+0 votes)
110,768 (+0.1% / +75)
4.6833(+0.0000) (60+0 votes)
5,010 (-1.2% / -59)
4.567(+0.0000) (97+0 votes)
106,914 (+0.1% / +115)
4.3191(+0.0000) (94+0 votes)
27,810 (-0.6% / -164)
4.2921(+0.0000) (89+0 votes)
3,530 (-0.0% / -1)
4.8462(+0.0000) (26+0 votes)
1,144 (-0.3% / -4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
148,765 (+0.3% / +384)
3.8271(+0.0000) (1,041+0 votes)
4,854 (+1.6% / +75)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
9,349 (-0.2% / -18)
3.977(+0.0000) (87+0 votes)
4,611 (+0.3% / +13)
3.65(+0.0000) (20+0 votes)
1,152 (-0.4% / -5)
3.5714(+0.0000) (7+0 votes)
9,408 (+0.7% / +69)
4.6613(+0.0000) (62+0 votes)
2,708,359 (+0.1% / +1,471)
4.4265(+0.0000) (11,278+0 votes)
272,025 (+0.4% / +1,023)
4.8201(+0.0000) (2,601+0 votes)
370 (+0.3% / +1)
3.1667(+0.0000) (6+0 votes)
19,802 (+0.3% / +64)
2.4639(+0.0000) (97+0 votes)
353 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
712 (+0.8% / +6)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
167,884 (+0.5% / +844)
3.0381(+0.0000) (105+0 votes)
27,632 (+0.1% / +16)
3.6667(+0.0000) (30+0 votes)
1,241 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
583 (+0.9% / +5)
4.5789(+0.0000) (38+0 votes)
4,874 (-0.5% / -26)
3.75(+0.0000) (68+0 votes)
4,213 (-2.0% / -87)
3.6364(+0.0000) (11+0 votes)
2,910 (+1.0% / +28)
4.0(+0.0000) (14+0 votes)
67
EZProxy
6,760 (+0.5% / +32)
4.3721(+0.0000) (43+0 votes)
3,003 (+0.2% / +7)
2.9167(+0.0000) (12+0 votes)
237,082 (-0.0% / -82)
3.8657(+0.0000) (722+0 votes)
18,875 (-0.8% / -153)
4.6715(+0.0000) (417+0 votes)
19,234 (+0.3% / +60)
4.027(+0.0000) (74+0 votes)
903 (+0.4% / +4)
4.3571(+0.0000) (28+0 votes)
1,036 (-0.7% / -7)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
1,180 (+0.1% / +1)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
3,053 (+0.9% / +27)
4.5938(+0.0000) (32+0 votes)
1,742 (+3.7% / +62)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2,977 (-1.3% / -39)
4.8564(+0.0000) (181+0 votes)
999 (-0.4% / -4)
3.2778(+0.0000) (18+0 votes)
3,691 (-0.1% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
704 (+1.3% / +9)
4.9886(+0.0000) (350+0 votes)
1,997 (-0.3% / -6)
3.4333(+0.0000) (30+0 votes)
138,642 (+0.4% / +525)
4.35(+0.0000) (200+0 votes)
3,967 (+0.5% / +20)
3.569(+0.0000) (58+0 votes)
2,716 (-1.2% / -34)
4.9(+0.0000) (10+0 votes)
76,917 (+0.4% / +271)
3.6098(+0.0000) (41+0 votes)
9,583 (+0.2% / +20)
4.5217(+0.0000) (23+0 votes)
1,590 (+1.0% / +15)
3.7857(+0.0000) (28+0 votes)
837,740 (+0.1% / +1,055)
4.359(+0.0000) (688+0 votes)
44,741 (+0.8% / +358)
4.1111(+0.0000) (18+0 votes)
39,892 (-0.2% / -94)
3.6273(+0.0000) (373+0 votes)
9,195 (+0.7% / +68)
3.3551(+0.0000) (107+0 votes)
92
Proxxy
6,092 (+0.4% / +26)
4.0455(+0.0000) (66+0 votes)
59,715 (+0.7% / +425)
4.5552(+0.0000) (290+0 votes)
677 (-0.1% / -1)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
24,846 (+0.3% / +70)
3.7473(+0.0000) (186+0 votes)
568,973 (+0.3% / +1,681)
2.9846(+0.0000) (845+0 votes)
300,136 (+0.3% / +990)
4.6558(+0.0000) (1,467+0 votes)
322 (+0.6% / +2)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
1,720 (+0.4% / +7)
4.6154(+0.0000) (13+0 votes)
51,804 (+2.9% / +1,453)
4.5085(+0.0000) (59+0 votes)
1,866 (+0.0% / +0)
3.4444(+0.0000) (36+0 votes)
37,869 (+1.2% / +443)
4.6875(+0.0000) (48+0 votes)
1,362 (+1.0% / +13)
4.5676(+0.0000) (37+0 votes)
48,145 (+2.1% / +995)
4.2453(+0.0000) (53+0 votes)
3,464 (-0.3% / -12)
4.3108(+0.0000) (74+0 votes)
4,146 (+0.3% / +12)
4.1875(+0.0000) (16+0 votes)
34,824 (+0.5% / +168)
4.2222(+0.0000) (90+0 votes)
108
SR Proxy
150 (+0.7% / +1)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
1,617,965 (+0.2% / +2,698)
4.7673(+0.0000) (29,928+0 votes)
25,720 (+1.6% / +402)
4.144(+0.0000) (257+0 votes)
2,720,683 (+0.1% / +3,880)
3.8126(-0.0000) (34,981-1 votes)
5,058 (-0.3% / -13)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
113
NOW Proxy
474 (-0.4% / -2)
3.6923(+0.0000) (13+0 votes)
211,601 (+0.1% / +222)
3.9671(+0.0000) (304+0 votes)
19,894 (+0.5% / +92)
4.0(+0.0000) (55+0 votes)
2,760 (+0.2% / +6)
3.5333(+0.0000) (15+0 votes)
1,185 (-0.8% / -9)
1,168 (-1.3% / -15)
2.1364(+0.0000) (22+0 votes)
2,552 (+1.1% / +27)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
120
Luminati
21,386 (-1.4% / -299)
3.037(+0.0000) (27+0 votes)
2,327 (+0.2% / +4)
4.5455(+0.0000) (11+0 votes)
2,246 (-2.9% / -67)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
224 (-1.8% / -4)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
25 (-3.8% / -1)
7,022 (+0.1% / +5)
4.587(+0.0000) (46+0 votes)
267 (-1.8% / -5)
2.8(+0.0000) (10+0 votes)
382 (-1.0% / -4)
4.3538(+0.0000) (65+0 votes)
1,038 (+1.1% / +11)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
78 (+4.0% / +3)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
36,892 (-0.2% / -78)
3.1244(+0.0000) (217+0 votes)
1,126 (+1.0% / +11)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
188,656 (+0.1% / +278)
4.5041(+0.0000) (20,798+0 votes)
17,054 (+0.2% / +41)
3.8773(+0.0000) (489+0 votes)
232,015 (+0.2% / +383)
4.6171(+0.0000) (1,204+0 votes)
417 (+3.0% / +12)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,553 (+0.1% / +2)
3.4833(+0.0000) (60+0 votes)
304 (+0.0% / +0)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
478 (+0.4% / +2)
4.5932(+0.0000) (59+0 votes)
1,737 (+0.3% / +6)
3.7736(+0.0000) (53+0 votes)
165,832 (-0.2% / -398)
3.7242(+0.0000) (330+0 votes)
1,879 (+0.2% / +3)
4.9608(+0.0000) (102+0 votes)
1,726 (+1.1% / +19)
4.0625(+0.0000) (16+0 votes)
403 (+1.0% / +4)
3.2308(+0.0000) (13+0 votes)
52 (-3.7% / -2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
20,691 (+0.3% / +63)
3.9348(+0.0000) (46+0 votes)
129 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
12,269 (+0.5% / +66)
4.18(+0.0000) (50+0 votes)
808 (+0.4% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
154 (+3.4% / +5)
1,357 (+4.6% / +60)
4.5(+0.0000) (14+0 votes)
1,298 (+0.6% / +8)
4.4167(+0.0000) (12+0 votes)
9,983 (+0.1% / +14)
4.0(+0.0000) (23+0 votes)
2,048 (-0.8% / -17)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
423 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
154 (-1.3% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
31,765 (-0.2% / -70)
4.7115(+0.0000) (156+0 votes)
349 (-0.3% / -1)
6,144 (-0.3% / -18)
3.2(+0.0000) (35+0 votes)
67,426 (+0.5% / +342)
4.3321(+0.0000) (1,099+0 votes)
272 (-0.7% / -2)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
508 (+1.2% / +6)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
181 (+1.1% / +2)
4.5556(+0.0000) (9+0 votes)
2,977 (+1.5% / +43)
4.5(+0.0000) (24+0 votes)
19 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
789,170 (+0.1% / +788)
3.6817(+0.0000) (9,347+0 votes)
116,283 (+0.1% / +171)
4.4918(+0.0000) (3,361+0 votes)
167
anonymoX
573,574 (+0.0% / +0)
4.4214(+0.0000) (6,469+0 votes)
168
Proxy
56 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
140 (-0.7% / -1)
4.6(+0.0000) (5+0 votes)
25,073 (+4.0% / +962)
117,664 (+0.2% / +200)
4.0508(+0.0000) (472+0 votes)
408 (+0.5% / +2)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
173
NoProxy
567 (-0.4% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
316 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
165 (+3.8% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
363 (-1.1% / -4)
2.4(+0.0000) (10+0 votes)
9,689 (-0.3% / -30)
4.2222(+0.0000) (18+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
179 (+0.6% / +1)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
243 (+0.4% / +1)
2.8824(+0.0000) (17+0 votes)
40,133 (+0.2% / +69)
4.4251(+0.0000) (668+0 votes)
480 (+0.4% / +2)
2.6(+0.0000) (5+0 votes)
38 (-5.0% / -2)
432 (+1.6% / +7)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
750 (+1.1% / +8)
3.8824(+0.0000) (17+0 votes)
187
intoProxy
312 (-0.6% / -2)
3.0(+0.0000) (7+0 votes)
89 (-1.1% / -1)
878 (+0.5% / +4)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
211 (+0.5% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
223 (-3.0% / -7)
4.2222(+0.0000) (9+0 votes)
188 (+2.7% / +5)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
132,797 (+0.7% / +962)
3.8333(+0.0000) (30+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
77 (-3.8% / -3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
758 (-0.1% / -1)
3.1429(+0.0000) (7+0 votes)
297 (+0.7% / +2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
200
KOO proxy
76 (+4.1% / +3)
547 (+0.2% / +1)
4.2857(+0.0000) (7+0 votes)
202
Maikr
32,377 (+0.5% / +158)
4.7796(+0.0000) (1,071+0 votes)
13,597 (-0.0% / -2)
4.6352(+0.0000) (381+0 votes)
139 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,162 (+0.4% / +5)
3.8571(+0.0000) (14+0 votes)
3,565 (+1.0% / +34)
3.3077(+0.0000) (13+0 votes)
26 (+8.3% / +2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
134 (-2.2% / -3)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
209
AnD Proxy
85 (-5.6% / -5)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
608 (+1.0% / +6)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
585 (-1.2% / -7)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
134 (-3.6% / -5)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,764 (+0.5% / +13)
3.0(+0.0000) (8+0 votes)
12,759 (-17.5% / -2,715)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
51 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
80 (-1.2% / -1)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
7,899 (+0.3% / +25)
3.15(+0.0000) (20+0 votes)
7,612 (-0.5% / -35)
3.4545(+0.0000) (22+0 votes)
42 (+2.4% / +1)
6,752 (+0.3% / +19)
3.4848(+0.0000) (33+0 votes)
71,059 (+0.1% / +47)
4.1942(+0.0000) (412+0 votes)
38 (-2.6% / -1)
17,709 (+0.5% / +89)
3.7879(+0.0000) (33+0 votes)
22 (+4.8% / +1)
16,845 (+0.4% / +62)
3.1584(+0.0000) (101+0 votes)
10,012 (+0.1% / +11)
4.7949(+0.0000) (39+0 votes)
18,218 (+0.3% / +51)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
221 (-0.9% / -2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
66 (+3.1% / +2)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
21 (+5.0% / +1)
61 (-3.2% / -2)
522 (+0.2% / +1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
3,615 (+0.9% / +31)
4.3333(+0.0000) (6+0 votes)
28 (-3.4% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
237
UTP proxy
51 (+4.1% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,438 (-0.1% / -5)
3.8491(+0.0000) (265+0 votes)
258 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
240
Trocker
5,898 (+1.0% / +56)
4.4(+0.0000) (25+0 votes)
139 (-1.4% / -2)
21 (-4.5% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
21 (+50.0% / +7)
15 (+7.1% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,241 (+1.6% / +81)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
2,329,640 (+0.3% / +7,681)
3.9916(+0.0000) (1,894+0 votes)
98 (-3.9% / -4)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,003,054 (+0.0% / +460)
4.4741(+0.0000) (6,912+0 votes)
4,124 (+1.9% / +75)
1,064 (+0.7% / +7)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
32 (-3.0% / -1)
252
JoyProxy
229 (-2.1% / -5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,793 (+0.4% / +11)
3.3077(+0.0000) (13+0 votes)
62 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
255
oscraper
2,165 (+0.7% / +14)
3.2222(+0.0000) (9+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
257
GM Proxy
10 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,222,676 (-4.1% / -52,699)
1.3315(+0.0000) (1,294+0 votes)
60 (-1.6% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
66 (+1.5% / +1)
161,580 (+0.8% / +1,213)
4.7081(+0.0000) (1,785+0 votes)
50 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
13 (+8.3% / +1)
264
VIT Proxy
11 (+0.0% / +0)
265
Set Proxy
12 (+0.0% / +0)
1,273 (+0.9% / +11)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,336 (+0.1% / +1)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
314,389 (+102.7% / +159,314)
94,124 (+0.3% / +302)
4.7712(+0.0000) (437+0 votes)
88,404 (+0.4% / +327)
4.6944(+0.0000) (445+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
95,563 (-0.1% / -115)
4.2214(+0.0000) (2,967+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
37 (-2.6% / -1)
146 (-0.7% / -1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
14 (-6.7% / -1)
429 (-0.7% / -3)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
34,871 (+0.7% / +254)
4.3999(+0.0000) (1,358+0 votes)
243 (+3.8% / +9)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
44,812 (+0.2% / +93)
4.2573(+0.0000) (206+0 votes)
13 (-7.1% / -1)
12 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
285
Netify
449 (+0.7% / +3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
489 (+1.2% / +6)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
33,733 (+1.1% / +380)
4.4358(+0.0000) (358+0 votes)
28,764 (+0.0% / +9)
4.5378(+0.0000) (251+0 votes)
58,208 (-0.2% / -93)
270 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
249 (+0.4% / +1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
5 (-28.6% / -2)
256 (+0.4% / +1)
4.1111(+0.0000) (9+0 votes)
340 (+3.3% / +11)
20,393 (+0.1% / +21)
4.6027(+0.0000) (73+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
165 (-20.3% / -42)
298
1-click
24 (+4.3% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
299
PeerName
17,896 (+0.2% / +37)
4.381(+0.0000) (21+0 votes)
12,940 (-0.1% / -7)
4.4906(+0.0000) (159+0 votes)