extension ExtPose

Keyword: sound -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
478,808 (+0.4% / +1,907)
4.5(+0.0000) (1,956+12 votes)
559,361 (-10.0% / -62,306)
4.6(+0.0000) (30+0 votes)
555,094 (-10.2% / -62,934)
3.5(+0.0000) (19+0 votes)
4
Loudly
403,800 (-16.1% / -77,771)
3.8(+0.0000) (32+0 votes)
68,796 (-10.3% / -7,938)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
62,578 (+3.3% / +2,009)
4.6(+0.0000) (34+0 votes)
38,774 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (36+0 votes)
243,031 (+0.2% / +491)
4.1(+0.0000) (153+0 votes)
17,365 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (35+0 votes)
260,566 (+1.0% / +2,463)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
94,553 (+0.1% / +133)
4.6(+0.0000) (118+0 votes)
21,249 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (465+0 votes)
139,652 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (76+0 votes)
1,507 (+1.1% / +16)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
154,029 (-5.8% / -9,407)
3.1(+0.0000) (20+0 votes)
1,078 (-0.6% / -7)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
2,013 (+1.4% / +28)
3.6(+0.0000) (11+0 votes)
15,921 (+0.3% / +41)
3.1(+0.0000) (12+0 votes)
3,200 (+0.4% / +12)
4.1(+0.0000) (36+0 votes)
3,533 (+1.0% / +36)
4.1(+0.0000) (59+1 votes)
411 (-0.7% / -3)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
22
Amplify
1,074 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
53,337 (-13.9% / -8,589)
2.0(+0.0000) (5+0 votes)
2,480 (+0.9% / +21)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
299 (+12.0% / +32)
3,677 (+1.2% / +42)
4.2(+0.0000) (13+0 votes)
13,423 (+0.5% / +63)
4.6(+0.0000) (36+0 votes)
320,749 (+1.8% / +5,601)
3.7(+0.0000) (13+0 votes)
355,223 (+0.5% / +1,648)
4.4(+0.0000) (2,278+0 votes)
1,566,206 (+0.5% / +7,452)
4.6(+0.0000) (14,936+6 votes)
471 (+0.4% / +2)
5.0(+0.0000) (6+1 votes)
2,635 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
4,738 (+0.9% / +42)
1.6(+0.0000) (14+0 votes)
7,120 (+0.1% / +9)
4.8(+0.0000) (40+0 votes)
35
Volumix
258,006 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
67,708 (+0.7% / +460)
4.2(+0.0000) (161+0 votes)
6,554 (+0.1% / +7)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
1,112 (+1.7% / +19)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
19,040 (+1.1% / +206)
3.4(+0.0000) (44+0 votes)
857 (+1.7% / +14)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
5,942 (+1.0% / +61)
3.0(+0.0000) (43+0 votes)
1,066 (+2.9% / +30)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
32,701 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (44+0 votes)
1,825 (+0.3% / +6)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
1,808 (-0.6% / -11)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
1,255 (+0.7% / +9)
4.4(+0.0000) (86+0 votes)
1,707 (+0.9% / +15)
3.6(+0.0000) (18+0 votes)
170,004 (+3.7% / +6,054)
3.3(+0.0000) (3+0 votes)
18,864 (+0.6% / +111)
4.6(+0.0000) (158+1 votes)
3,843 (-18.0% / -841)
3.6(+0.0000) (7+0 votes)
1,144,699 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,340+0 votes)
1,178 (-1.3% / -15)
3.2(+0.0000) (19+0 votes)
13,897 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (121+0 votes)
287 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (6+0 votes)
713 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
1,409 (-0.2% / -3)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
9,616 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (29+0 votes)
58
Alarm
13,485 (-0.2% / -30)
2.5(+0.0000) (318+0 votes)
7,952 (+1.1% / +89)
4.5(+0.0000) (11+0 votes)
104 (+22.4% / +19)
135,305 (+0.7% / +901)
4.7(+0.0000) (641+0 votes)
514 (-0.4% / -2)
4.5(+0.0000) (44+0 votes)
4,596 (+0.4% / +20)
3.8(+0.0000) (50+0 votes)
1,500 (+1.4% / +20)
4.0(+0.0000) (56+0 votes)
581 (+1.2% / +7)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
78 (+1.3% / +1)
2.5(+0.0000) (6+0 votes)
263,753 (+6.6% / +16,292)
1.5(+0.0000) (8+0 votes)
123 (+0.0% / +0)
551 (+1.5% / +8)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
1,399 (-0.2% / -3)
2.0(+0.0000) (16+0 votes)
55,378 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (246+0 votes)
54 (-1.8% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
262,821 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (48+0 votes)
275 (-1.4% / -4)
4.4(+0.0000) (15+0 votes)
168 (+0.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,058 (+0.1% / +1)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
323 (-2.7% / -9)
78
MuteTab
30,365 (+0.2% / +64)
4.1(+0.0000) (87+0 votes)
463 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
75 (+1.4% / +1)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
2,234 (-0.2% / -4)
4.7(+0.0000) (48+0 votes)
66,782 (+0.3% / +213)
2.9(+0.0000) (267+0 votes)
211 (-1.9% / -4)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
100 (-1.0% / -1)
1.3(+0.0000) (4+0 votes)
33 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
676 (-0.6% / -4)
3.4(+0.0000) (14+0 votes)
137 (+3.0% / +4)
3.1(+0.0000) (27+0 votes)
111 (+3.7% / +4)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
302,591 (+0.3% / +957)
3.8(+0.0000) (564+0 votes)
10,398 (+0.0% / +4)
4.5(+0.0000) (26+0 votes)
257,533 (+0.7% / +1,831)
4.4(+0.0000) (521+2 votes)
204 (+2.0% / +4)
4.8(+0.0000) (4+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
340 (+1.8% / +6)
2,808 (+1.3% / +37)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
133,560 (+0.4% / +511)
3.9(+0.0000) (422+0 votes)
288 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (6+0 votes)
2,989 (+0.6% / +17)
3.7(+0.0000) (25+0 votes)
5,531 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (20+0 votes)
176 (-2.2% / -4)
115 (+2.7% / +3)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,416 (+0.6% / +22)
4.0(+0.0000) (43+0 votes)
2,163 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
173 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31,439 (+0.2% / +51)
4.3(+0.0000) (60+0 votes)
466 (+1.3% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
107
Rain Mood
307 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
231 (+0.9% / +2)
3.7(+0.0000) (21+0 votes)
35,261 (+0.8% / +294)
2.9(+0.0000) (47+0 votes)
260,590 (+13.1% / +30,197)
3.7(+0.0000) (27+0 votes)
111
asmr mode
64 (+1.6% / +1)
24 (+0.0% / +0)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
114
One Sound
31 (+6.9% / +2)
3.7(+0.0000) (3+0 votes)
208 (-1.4% / -3)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
200 (+3.1% / +6)
222 (+2.8% / +6)
1,298 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (27+0 votes)
38 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
204 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,044 (-0.2% / -2)
3.9(+0.0000) (30+0 votes)
123
Sample
44,764 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (147+0 votes)
9,863 (+0.8% / +78)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
4,011 (-0.3% / -12)
4.7(+0.0000) (710+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (40,810+3 votes)
9,205 (+0.5% / +45)
4.0(+0.0000) (80+0 votes)
12,349 (-0.0% / -6)
3.7(+0.0000) (72+0 votes)
27 (+0.0% / +0)
5,975 (+0.0% / +1)
4.3(+0.0000) (423+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
32 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
5,397 (+1.2% / +66)
4.4(-0.1000) (164+1 votes)
134
Nook
15,155 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (206+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
585 (-0.2% / -1)
1.8(+0.0000) (13+0 votes)
7,079 (+1.3% / +94)
3.4(+0.0000) (34+0 votes)
138
NotifiCat
164 (+1.2% / +2)
30 (+7.1% / +2)
2,681,576 (+0.3% / +7,518)
4.0(+0.0000) (5,178+0 votes)
30,236 (+0.4% / +133)
1.9(+0.0000) (1,085+0 votes)
66 (-2.9% / -2)
147 (+1.4% / +2)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
13,725 (+0.8% / +113)
4.5(+0.0000) (32+0 votes)
108 (-1.8% / -2)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
2,095 (+0.6% / +13)
4.5(+0.0000) (250+0 votes)
325 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
3,563 (+0.4% / +15)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
1,334 (-0.3% / -4)
4.7(+0.0000) (292+0 votes)
2,619 (+0.8% / +21)
4.0(+0.0000) (19+0 votes)
4,539 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
324 (-0.3% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
26 (+4.0% / +1)
572 (+3.6% / +20)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
554,928 (+0.3% / +1,845)
3.8(+0.0000) (1,284+1 votes)
624 (+0.2% / +1)
3.9(+0.0000) (13+0 votes)
1,422 (+0.1% / +2)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
2,638 (+1.3% / +34)
161
Noise
80 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,341 (+0.6% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
903 (-0.1% / -1)
5.0(+0.0000) (16+0 votes)
453 (+0.9% / +4)
4.3(+0.0000) (11+0 votes)
834 (+0.7% / +6)
3.8(+0.0000) (43+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
206 (-1.0% / -2)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
43 (+2.4% / +1)
51 (+0.0% / +0)
170
Lickshot
1,815 (+0.1% / +1)
4.9(+0.0000) (33+0 votes)
617 (+0.3% / +2)
4.8(+0.0000) (23+0 votes)
203 (-1.0% / -2)
224 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
174
TomaTimer
635 (+1.1% / +7)
4.2(+0.0000) (25+0 votes)
175
Dark Mode
231,455 (-3.8% / -9,205)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
113,083 (+0.4% / +404)
3.9(+0.0000) (202+0 votes)
9 (+28.6% / +2)
103,925 (+1.5% / +1,527)
3.7(+0.0000) (261+0 votes)
137 (+0.0% / +0)
142,624 (+0.4% / +616)
3.0(+0.0000) (163+0 votes)
92 (+0.0% / +0)
72,364 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (1,057+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
51,337 (+0.3% / +173)
4.2(+0.0000) (1,047+0 votes)
39,101 (+0.6% / +236)
4.9(+0.0000) (586+0 votes)
187
Splerce
37 (+8.8% / +3)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
188
Foxtrick
33,630 (+0.9% / +297)
4.8(+0.0000) (664+0 votes)
118,650 (-7.2% / -9,262)
2.0(+0.0000) (10+0 votes)
77 (-1.3% / -1)
2.7(+0.0000) (9+0 votes)
15 (-6.2% / -1)
352,885 (-0.2% / -578)
1.2(+0.0000) (6+0 votes)
76 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
24 (+0.0% / +0)
24,597 (+0.4% / +102)
4.8(+0.0000) (177+0 votes)
299 (-1.0% / -3)
4.4(+0.0000) (10+0 votes)
30 (-3.2% / -1)
41,100 (-0.9% / -369)
4.6(+0.0000) (26+0 votes)
62,270 (+4.2% / +2,493)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
398 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
65,298 (+4.0% / +2,498)
4.3(+0.0000) (24+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
281 (+2.6% / +7)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
205
UI Sounds
29 (-3.3% / -1)
25,833 (+0.3% / +65)
2.7(+0.0000) (82+0 votes)
207
Presence
170 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
152 (+1.3% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
22,682 (+3.8% / +825)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
152 (+1.3% / +2)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
22,682 (+3.8% / +825)
4.6(+0.0000) (9+0 votes)
28,070 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
16,041 (-3.2% / -528)
4.8(+0.0000) (6+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
11,771 (+0.4% / +50)
4.6(+0.0000) (73+0 votes)
26,558 (+3.6% / +930)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
16 (+14.3% / +2)
14,416 (+3.1% / +428)
3.3(+0.0000) (9+0 votes)
9,890 (+0.2% / +18)
3.9(+0.0000) (152+0 votes)
220
Pull Up
129 (-0.8% / -1)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
16,309 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
15,075 (-4.6% / -729)
4.9(+0.0000) (14+0 votes)
107 (-0.9% / -1)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
16,738 (-1.4% / -236)
4.9(+0.0000) (12+0 votes)
121 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
16,275 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (11+0 votes)
7,835 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (52+0 votes)
17,034 (-0.7% / -127)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
9,698 (+2.1% / +201)
3.6(+0.0000) (154+0 votes)
230
Oof!
7,475 (+0.7% / +49)
4.5(+0.0000) (57+0 votes)
13,853 (+0.0% / +0)
2.2(+0.0000) (5+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
13,878 (-2.3% / -329)
4.5(+0.0000) (16+0 votes)
6,506 (+0.8% / +53)
3.9(+0.0000) (32+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
4,775 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (117+0 votes)
16 (+6.7% / +1)
10,592 (+2.8% / +285)
4.9(+0.0000) (13+0 votes)
4,329 (+0.3% / +14)
4.2(+0.0000) (69+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
241
AdHalt
7,001 (+1.4% / +95)
4.0(-0.2000) (7+1 votes)
4,077 (+1.4% / +57)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
155 (-1.3% / -2)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
10 (+25.0% / +2)
14 (+7.7% / +1)
7,962 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
2,076 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (86+0 votes)
2,604 (+0.3% / +8)
4.8(+0.0000) (46+0 votes)
2,361 (+0.2% / +4)
4.9(+0.0000) (41+0 votes)
2,567 (-0.0% / -1)
4.0(+0.0000) (100+0 votes)
5,470 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (6+0 votes)
186 (+0.0% / +0)
2,240 (-2.5% / -58)
4.9(+0.0000) (86+0 votes)
1,687 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (54+0 votes)
255
Lecjoa
9 (-10.0% / -1)
2,103 (+0.1% / +2)
4.6(+0.0000) (83+0 votes)
2,139 (+0.6% / +13)
4.2(+0.0000) (53+0 votes)
258
Mute Tabs
187 (+0.5% / +1)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
259
Noisli
180,287 (+0.6% / +1,127)
4.1(+0.0000) (807+0 votes)
1,964 (+0.9% / +17)
4.5(+0.0000) (36+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
1,821 (-0.2% / -4)
3.7(+0.0000) (30+0 votes)
102 (+2.0% / +2)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
264
Ayele
80 (+1.3% / +1)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
1,170 (-0.3% / -3)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
120,973 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (10+0 votes)
2,206 (-0.1% / -3)
2.5(+0.0000) (26+0 votes)
268
Timer
81,342 (+0.6% / +459)
4.2(+0.0000) (587+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
1.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,476 (+0.7% / +10)
4.6(+0.0000) (12+0 votes)
77,007 (-0.0% / -2)
3.9(+0.0000) (506+0 votes)
272
Plug X
801 (-1.0% / -8)
3.8(+0.0000) (75+0 votes)
1,197 (+1.4% / +17)
4.6(+0.0000) (11+0 votes)
803 (+0.6% / +5)
4.4(+0.0000) (20+0 votes)
275
Xylo
99 (+6.5% / +6)
1,579 (+0.0% / +0)
277
KDP Miner
976 (+1.8% / +17)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
680 (+1.2% / +8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
279
8D
741 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (19+0 votes)
27,942 (+0.3% / +93)
4.5(+0.0000) (108+0 votes)
3 (+50.0% / +1)
569 (+0.7% / +4)
4.7(+0.0000) (20+0 votes)
833 (+1.6% / +13)
37 (+2.8% / +1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
27,188 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (10+0 votes)
58 (+1.8% / +1)
23 (+0.0% / +0)
556 (+0.5% / +3)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
289
Beep Link
32 (+0.0% / +0)
365 (-0.8% / -3)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
595 (-0.5% / -3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
292
CozyCave
83 (-2.4% / -2)
4.6(+0.0000) (8+0 votes)
430 (-0.2% / -1)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
47 (+4.4% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
429 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
13,888 (+0.2% / +23)
3.7(+0.0000) (55+0 votes)
330 (+1.5% / +5)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
298
Aleatoric
12 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (3+0 votes)
299
vx
400 (+0.8% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
464 (+0.0% / +0)