extension ExtPose

Keyword: веб-клиппер -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
78 (+0.0% / +0)
4.3333(+0.0000) (3+0 votes)
2,855,859 (+0.0% / +0)
4.729(-0.0001) (129,903+3 votes)
44,100 (+0.0% / +0)
4.2264(+0.0000) (53+0 votes)
63,342 (+0.0% / +0)
3.8438(+0.0000) (128+0 votes)
1,354,588 (+0.0% / +0)
4.8128(+0.0000) (67,750+7 votes)
90,338 (+0.0% / +0)
4.2076(+0.0000) (1,002+0 votes)
1,860,579 (+0.0% / +0)
3.4254(-0.0077) (503+2 votes)
17,144 (+0.0% / +0)
4.3846(+0.0000) (13+0 votes)
166,264 (+0.0% / +0)
3.4414(+0.0000) (324+0 votes)
22,247 (+0.0% / +0)
2.7627(+0.0041) (59+1 votes)
9,268 (+0.0% / +0)
4.6491(+0.0128) (57+2 votes)
41,222 (+0.0% / +0)
4.634(+0.0000) (153+0 votes)
20,489 (+0.0% / +0)
3.8667(+0.0000) (15+0 votes)
89,667 (+0.0% / +0)
3.5833(+0.0000) (96+0 votes)
111,938 (+0.0% / +0)
4.8626(+0.0007) (422+2 votes)
78,702 (+0.0% / +0)
4.4409(+0.0000) (93+0 votes)
1,395 (+0.0% / +0)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
4,906 (+0.0% / +0)
4.7021(+0.0000) (47+0 votes)
5,719 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
2,496 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4,861 (+0.0% / +0)
4.7692(+0.0000) (13+0 votes)
6,693 (+0.0% / +0)
3.9412(+0.0000) (17+0 votes)
1,267 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
3,172 (+0.0% / +0)
4.7907(+0.0000) (43+0 votes)
2,356 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
68,406 (+0.0% / +0)
4.7222(+0.0000) (108+0 votes)
882 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
7,657 (+0.0% / +0)
4.0286(+0.0000) (35+0 votes)
2,342 (+0.0% / +0)
4.6111(+0.0000) (18+0 votes)
1,223 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (32+0 votes)
5,759 (+0.0% / +0)
4.4615(+0.0000) (13+0 votes)
4,728 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
2,388 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
136,634 (+0.0% / +0)
4.6493(+0.0062) (402+7 votes)
3,855 (+0.0% / +0)
3.4348(+0.0000) (23+0 votes)
891 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
8,808 (+0.0% / +0)
4.6842(+0.0000) (19+0 votes)
1,119 (+0.0% / +0)
4.3077(+0.0000) (26+0 votes)
1,138 (+0.0% / +0)
2.1111(+0.0000) (9+0 votes)
1,019 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,279 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
640 (+0.0% / +0)
3.8333(+0.0000) (12+0 votes)
116,602 (+0.0% / +0)
4.2392(-0.0056) (581+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (25+0 votes)
4,169 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
22,106 (+0.0% / +0)
4.2192(-0.0169) (73+1 votes)
287 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
4,668 (+0.0% / +0)
4.8776(+0.0052) (98+4 votes)
1,757 (+0.0% / +0)
4.4286(+0.0000) (7+0 votes)
275 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
632 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
4,339 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
1,817 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (10+0 votes)
124 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
140 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
18,768 (+0.0% / +0)
4.8141(-0.0095) (398+7 votes)
1,609 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
877 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
982 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (6+0 votes)
197 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (3+0 votes)
80 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
114 (+0.0% / +0)
1,066 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
418 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
124 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
93 (+0.0% / +0)
889 (+0.0% / +0)
3.625(+0.0000) (8+0 votes)
119 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
385 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,081,828 (+0.0% / +0)
4.4149(+0.0000) (11,413+0 votes)
283 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
103 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
91 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
298 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
52,924 (+0.0% / +0)
4.8194(-0.0029) (1,301+1 votes)
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,819 (+0.0% / +0)
1.9688(+0.0000) (32+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
216,259 (+0.0% / +0)
4.6764(+0.0002) (10,611+6 votes)
115 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
26 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
116 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
44 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
99 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
17 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
125 (+0.0% / +0)
35 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,067 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (10+0 votes)
58 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
92
Clip
52 (+0.0% / +0)
32,065 (+0.0% / +0)
4.2864(+0.0000) (974+0 votes)
89,106 (+0.0% / +0)
4.8517(-0.0005) (1,126+3 votes)
24 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
36 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
19,360 (+0.0% / +0)
3.2459(+0.0000) (61+0 votes)
102
MemoInjo
262 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5,896 (+0.0% / +0)
4.1538(-0.1262) (26+1 votes)
21,476 (+0.0% / +0)
4.8932(+0.0021) (103+2 votes)
85 (+0.0% / +0)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
106
Luckynote
78 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
414 (+0.0% / +0)
4.91(+0.0000) (578+0 votes)
7,609 (+0.0% / +0)
3.4091(+0.0000) (22+0 votes)
4,644 (+16.1% / +644)
4.5(+0.0000) (20+0 votes)
1,741 (+0.0% / +0)
4.6667(+0.0000) (12+0 votes)
2,466 (+0.0% / +0)
4.4667(+0.0000) (15+0 votes)
377 (+0.0% / +0)
4.875(+0.0000) (8+0 votes)
752 (+0.0% / +0)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
622 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
4,014 (+0.0% / +0)
4.6923(+0.0000) (13+0 votes)
519 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
923 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
454 (+0.0% / +0)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
706 (+0.0% / +0)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
840 (+0.0% / +0)
3.7143(+0.0000) (7+0 votes)
2,089 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
629 (+0.0% / +0)
3.9167(+0.0000) (12+0 votes)
113 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
155 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
61 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
78 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
130
Homebase
57 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
95 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
135
Vectorly
49 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
24 (+0.0% / +0)
52 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
139
Ryesnap
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0 (1 votes)
23 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
145
ReadSmart
6 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
5.0 (1 votes)
148
Docio
3 (+0.0% / +0)
149
MarkPUSH
3 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
5.0 (1 votes)
1 (+0.0% / +0)
153
Another
1 (+0.0% / +0)
5,957 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)