extension ExtPose

Keyword: today

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
25,151 (+2.0% / +501)
2.8182(+0.0000) (11+0 votes)
10,629 (+6.6% / +661)
2.5714(+0.0000) (7+0 votes)
1,115 (+2.0% / +22)
986 (+5.9% / +55)
17,039 (+0.4% / +65)
4.3775(+0.0000) (355+0 votes)
86,182 (-0.2% / -180)
3.2378(+0.0000) (286+0 votes)
1,001 (+1.0% / +10)
4.7568(+0.0000) (37+0 votes)
17,572 (+2.3% / +400)
1.5(+0.0000) (10+0 votes)
399 (+0.0% / +0)
458 (+5.3% / +23)
410 (+7.0% / +27)
36,111 (+0.5% / +170)
4.8368(+0.0000) (190+0 votes)
9,233 (+0.8% / +69)
3.5909(+0.0000) (22+0 votes)
40,062 (-0.1% / -28)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
728 (+4.0% / +28)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
87,412 (+0.8% / +704)
4.2866(+0.0046) (157+1 votes)
324 (+2.5% / +8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
13,877 (-0.2% / -21)
3.9444(+0.0000) (36+0 votes)
5,830 (+4.6% / +257)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
734 (+1.8% / +13)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
948 (+2.8% / +26)
413 (+8.4% / +32)
4,168 (-0.2% / -10)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
859 (-0.5% / -4)
4.9171(+0.0000) (193+0 votes)
68 (-5.6% / -4)
18,448 (+0.7% / +131)
4.3851(+0.0000) (335+0 votes)
106 (+1.0% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
75,119 (+3.0% / +2,207)
4.6957(-0.0020) (92+6 votes)
269 (-0.7% / -2)
4.125(+0.0000) (16+0 votes)
773 (+1.2% / +9)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,656 (+0.1% / +5)
4.7222(+0.0000) (18+0 votes)
233 (+5.4% / +12)
3.2727(+0.0000) (11+0 votes)
2,280 (-0.2% / -4)
4.1184(+0.0000) (76+0 votes)
5,238 (+0.3% / +16)
4.1628(+0.0000) (43+0 votes)
4,187 (+0.4% / +18)
3.4426(+0.0000) (122+0 votes)
1,843 (+0.6% / +11)
4.9091(+0.0000) (11+0 votes)
167 (-1.8% / -3)
2,403 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
64,380 (+5.9% / +3,560)
5.0(+0.0000) (886+0 votes)
51 (+0.0% / +0)
3.5333(+0.0000) (30+0 votes)
12,674 (+3.5% / +425)
3.3571(+0.0000) (14+0 votes)
277 (+3.0% / +8)
1,797 (-0.7% / -13)
1.9714(+0.0000) (35+0 votes)
40 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
36,655 (+16.1% / +5,096)
5.0(+0.0000) (302+0 votes)
476 (+2.8% / +13)
136,221 (+0.1% / +140)
4.6138(+0.0000) (1,551+0 votes)
870 (+1.5% / +13)
4.1667(+0.0000) (6+0 votes)
29 (+3.6% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
15,230 (-2.6% / -410)
4.9822(+0.0000) (225+0 votes)
41,544 (+1.8% / +746)
2.7727(+0.0000) (22+0 votes)
884 (+4.6% / +39)
53
NewsHub
20,583 (+0.1% / +21)
2.7972(+0.0064) (281-1 votes)
3,419 (+1.4% / +48)
4.8519(+0.0000) (27+0 votes)
5,467 (-2.5% / -140)
5.0(+0.0000) (200-3 votes)
85 (+4.9% / +4)
126,355 (-0.2% / -190)
4.0456(+0.0000) (745+0 votes)
154 (+2.0% / +3)
1,396 (+1.0% / +14)
3.8182(+0.0000) (11+0 votes)
263 (+0.4% / +1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
1,911 (+2.4% / +44)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
44 (+4.8% / +2)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
461 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (10+0 votes)
64
Today
36 (+2.9% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49 (+2.1% / +1)
4.75(+0.0000) (8+0 votes)
1,468 (+1.2% / +18)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
3,127 (-1.7% / -53)
5.0(+0.0000) (34+0 votes)
3,415 (+0.5% / +17)
4.4048(+0.0000) (42+0 votes)
23,665 (-0.1% / -34)
4.9076(+0.0000) (552+0 votes)
2,505 (+0.5% / +13)
5.0(+0.0000) (29+0 votes)
43 (-4.4% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
57 (+3.6% / +2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
740 (+3.4% / +24)
731 (+4.9% / +34)
5,568 (+0.0% / +0)
3.7222(+0.0000) (90+0 votes)
663 (+2.3% / +15)
77
S-CSS-P
2,103 (+0.9% / +19)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
78
smaxer
1,531 (+0.9% / +14)
4.8235(+0.0000) (17+0 votes)
122 (+0.8% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
558 (+0.9% / +5)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
6,124 (+3.9% / +229)
2.3333(+0.0000) (3+0 votes)
18 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
83
Today!
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
53 (+23.3% / +10)
1,278 (+0.3% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
24 (+9.1% / +2)
261 (-0.8% / -2)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,591 (+0.3% / +4)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
22 (+10.0% / +2)
503,972 (+0.1% / +259)
4.5672(+0.0000) (1,109+0 votes)
345,752 (+0.4% / +1,476)
4.3664(+0.0010) (6,076+3 votes)
2,114 (+7.3% / +143)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
283,846 (+0.7% / +1,897)
4.4411(+0.0000) (2,197+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
239,368 (+0.1% / +132)
4.0268(+0.0000) (1,864+0 votes)
54 (+5.9% / +3)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
86 (+4.9% / +4)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,327 (+0.1% / +1)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
142,987 (+0.4% / +529)
4.3545(+0.0000) (1,289+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
11 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
70 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
330,081 (+1.3% / +4,285)
330,015 (+1.3% / +4,247)
330,023 (+1.3% / +4,255)
330,012 (+1.3% / +4,246)
330,006 (+1.3% / +4,240)
325,764 (-0.8% / -2,662)
325,763 (-0.8% / -2,661)
330,004 (+1.3% / +4,243)
325,760 (-0.8% / -2,664)
325,759 (-0.8% / -2,665)
2,604 (+0.0% / +1)
2.75(+0.0000) (8+0 votes)
116
Workona
56,852 (+0.6% / +340)
4.7617(+0.0014) (1,192+7 votes)
67,074 (+0.3% / +188)
4.2491(+0.0001) (5,396+1 votes)
320 (+1.9% / +6)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
119
fiDeux
34 (-2.9% / -1)
2.0(+0.0000) (15+0 votes)
673 (+1.2% / +8)
3.6154(+0.0000) (13+0 votes)
121
Cube Jump
175,346 (+1.4% / +2,501)
175,324 (+1.4% / +2,480)
175,317 (+1.4% / +2,492)
175,311 (+1.4% / +2,486)
1.0 (1 votes)
175,209 (+1.4% / +2,476)
175,205 (+1.4% / +2,477)
172,727 (-0.6% / -1,059)
175,199 (+1.4% / +2,472)
129
Tetris
174,589 (+1.3% / +2,252)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
174,212 (+1.3% / +2,190)
172,016 (-1.0% / -1,814)
174,182 (+1.3% / +2,170)
174,179 (+1.3% / +2,168)
174,175 (+1.3% / +2,171)
174,173 (+1.3% / +2,172)
171,986 (-1.0% / -1,814)
171,979 (-1.0% / -1,815)
171,974 (-1.0% / -1,818)
174,140 (+1.3% / +2,166)
174,135 (+1.3% / +2,170)
701 (+1.9% / +13)
2.0(+0.0000) (3+0 votes)
41 (+20.6% / +7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
36,859 (-0.0% / -7)
4.3966(+0.0001) (5,913+1 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
36,198 (+3.6% / +1,242)
4.6392(+0.0013) (194+9 votes)
18,769 (+0.2% / +45)
4.2041(+0.0000) (921+0 votes)
234 (+1.3% / +3)
4.5(+0.0000) (22+0 votes)
16,165 (+0.4% / +72)
4.7569(+0.0000) (144+0 votes)
150
Hole.io
47,077 (-2.3% / -1,127)
46,766 (-2.5% / -1,176)
46,763 (-2.4% / -1,174)
46,762 (-2.5% / -1,175)
46,742 (-2.5% / -1,177)
46,739 (-2.5% / -1,175)
46,726 (-2.5% / -1,178)
46,718 (-2.5% / -1,179)
23,319 (+0.6% / +143)
4.0538(+0.0000) (93+0 votes)
159
GIZA
111 (-0.9% / -1)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
41,855 (+0.0% / +0)
161
Pool Club
41,796 (-4.1% / -1,783)
41,734 (-4.1% / -1,787)
41,728 (-4.1% / -1,790)
41,726 (-4.1% / -1,788)
41,722 (-4.1% / -1,790)
41,722 (-4.1% / -1,788)
167
Tank Off
41,715 (-4.1% / -1,788)
41,713 (-4.1% / -1,792)
18,425 (+5.9% / +1,032)
4.659(+0.0000) (217+0 votes)
5 (+25.0% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
171
Utime
16,023 (+0.2% / +39)
4.5385(+0.0000) (78+0 votes)
15,291 (+0.7% / +108)
4.5227(+0.0000) (44+0 votes)
263 (+3.1% / +8)
562 (+3.7% / +20)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
505 (+4.6% / +22)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
6,040 (+0.6% / +37)
4.6792(+0.0000) (159+0 votes)
7,825 (+1.0% / +74)
4.3072(+0.0000) (166+0 votes)
1,040,284 (+0.3% / +3,301)
4.1532(+0.0000) (5,182+0 votes)
179
CNN U.S.
6,757 (+1.7% / +116)
4.3846(+0.0000) (26+0 votes)
72 (+9.1% / +6)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
181
Text Fu
145 (-5.8% / -9)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
5,250 (+0.5% / +24)
4.08(+0.0000) (25+0 votes)
19 (+5.6% / +1)
4,330 (+1.3% / +57)
3.8333(+0.0000) (6+0 votes)
1,695 (-0.5% / -8)
4.7273(+0.0000) (88+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
3,266 (+3.7% / +116)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3,160 (+2.8% / +85)
4.0(+0.0000) (5+0 votes)
209,646 (+0.3% / +563)
4.0059(-0.0089) (680+2 votes)
478,494 (+0.4% / +1,680)
3.2857(+0.0000) (7+0 votes)
46 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
1,552 (+0.3% / +4)
4.8472(+0.0000) (72+0 votes)
98,940 (+0.2% / +176)
4.4375(+0.0005) (9,783+1 votes)
2,204 (-0.1% / -2)
3.8571(+0.0000) (7+0 votes)
2,267 (-0.1% / -3)
3.4839(+0.0000) (31+0 votes)
197
sez
145 (+1.4% / +2)
2,105 (-0.1% / -2)
3.6111(+0.0000) (18+0 votes)
2,398 (-0.5% / -13)
2.1818(+0.0000) (22+0 votes)
8 (+0.0% / +0)
3.3333(+0.0000) (3+0 votes)
81 (-1.2% / -1)
69,796 (+0.1% / +91)
4.2255(+0.0000) (550+0 votes)
20 (-4.8% / -1)
1,521 (+1.2% / +18)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
49,484 (+0.6% / +280)
3.9744(+0.0000) (156+0 votes)
43,151 (+1.7% / +710)
4.0258(+0.0000) (349+0 votes)
958 (+0.2% / +2)
3.6393(+0.0000) (61+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
57,137 (+0.5% / +261)
3.2597(+0.0000) (154+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
741 (-2.0% / -15)
4.0714(+0.0000) (14+0 votes)
952 (+2.4% / +22)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
840 (+1.1% / +9)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
1,046 (+7.6% / +74)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
218
ShareThis
26,530 (+0.3% / +80)
3.9724(+0.0000) (217+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
886 (-2.3% / -21)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
756 (-0.1% / -1)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
24,170 (+0.1% / +14)
4.3717(+0.0000) (191+0 votes)
14,622 (+0.4% / +55)
4.5754(+0.0000) (2,235+0 votes)
48 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
678 (+5.9% / +38)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
462 (+0.2% / +1)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
43 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
495 (+0.4% / +2)
384 (+2.4% / +9)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (3+0 votes)
233
Phone Spy
364 (-0.5% / -2)
3.6667(+0.0000) (3+0 votes)
9,318 (+0.7% / +62)
4.2128(+0.0000) (47+0 votes)
9,925 (+18.1% / +1,520)
2.6923(+0.0000) (13+0 votes)
7,029 (+0.5% / +34)
3.8286(+0.0000) (35+0 votes)
237
Clck
219 (+2.8% / +6)
4.1429(+0.0000) (14+0 votes)
7,379 (+0.0% / +0)
3.5865(+0.0000) (237+0 votes)
4,669 (-0.2% / -9)
4.5738(+0.0000) (305+0 votes)
5,778 (+0.6% / +37)
4.5195(+0.0000) (77+0 votes)
5,125 (+1.0% / +49)
4.0648(+0.0000) (108+0 votes)
289 (+3.2% / +9)
34 (+6.2% / +2)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
259 (+7.5% / +18)
206 (-1.0% / -2)
3.6(+0.0000) (15+0 votes)
254 (+1.6% / +4)
246 (+2.1% / +5)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
234 (-1.3% / -3)
2,872 (+0.6% / +18)
4.7308(+0.0000) (26+0 votes)
212 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
7 (+40.0% / +2)
2,966 (+0.0% / +0)
4.4138(+0.0000) (29+0 votes)
7 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
178 (-0.6% / -1)
138 (-1.4% / -2)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
7 (+16.7% / +1)
3,240 (-0.2% / -7)
3.75(+0.0000) (4+0 votes)
124 (-2.4% / -3)
4.5714(+0.0000) (7+0 votes)
164 (-1.2% / -2)
10 (+42.9% / +3)
15 (+7.1% / +1)
2 (+0.0% / +0)
1,474 (+0.1% / +1)
4.7647(+0.0000) (17+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
1,944 (+1.4% / +27)
4.5(+0.0000) (8+0 votes)
1,859 (+0.6% / +12)
3.5366(+0.0000) (41+0 votes)
107 (+2.9% / +3)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,497 (-0.2% / -3)
3.9231(+0.0000) (13+0 votes)
71 (-6.6% / -5)
4.2857(+0.0000) (14+0 votes)
1,366 (+1.3% / +18)
4.0476(+0.0000) (21+0 votes)
937 (+0.0% / +0)
4.825(+0.0000) (40+0 votes)
1,327 (-0.2% / -2)
4.4118(+0.0000) (17+0 votes)
1,575 (+10.8% / +154)
3.8(+0.0000) (5+0 votes)
839 (+0.4% / +3)
4.8222(+0.0000) (45+0 votes)
108 (+1.9% / +2)
950 (-0.6% / -6)
4.3118(+0.0000) (93+0 votes)
68 (-1.4% / -1)
4.8333(+0.0000) (6+0 votes)
1,723 (+12.2% / +187)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
279
Todo List
10 (-9.1% / -1)
51 (+2.0% / +1)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)
596 (+0.3% / +2)
4.0698(+0.0000) (43+0 votes)
887 (-11.9% / -120)
3.2(+0.0000) (5+0 votes)
689 (+1.3% / +9)
4.75(+0.0000) (4+0 votes)
61 (+8.9% / +5)
1.0(+0.0000) (1+0 votes)
463 (+2.9% / +13)
4.6522(+0.0000) (46+0 votes)
38 (+2.7% / +1)
5.0(+0.0000) (8+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
497 (+0.4% / +2)
3.7727(+0.0000) (22+0 votes)
57 (+1.8% / +1)
5.0(+0.0000) (1+0 votes)
653 (-0.9% / -6)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
49 (+11.4% / +5)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
5 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
293
Pomodoit
39 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
665 (+0.0% / +0)
2.1591(+0.0000) (44+0 votes)
675 (+2.0% / +13)
3.0(+0.0000) (1+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
297
Unaddict
458 (-1.3% / -6)
4.6(+0.0000) (10+0 votes)
654 (+0.8% / +5)
4.0(+0.0000) (1+0 votes)
369 (-0.5% / -2)
5.0(+0.0000) (11+0 votes)
411 (+2.0% / +8)
5.0(+0.0000) (6+0 votes)