extension ExtPose

Keyword: reduce -

Extension / Active users / Rating
Extension
Active users # Δ% Δ#
Rating
1
Dusk
300,000 (+0.0% / +0)
2.2(-0.1000) (10+1 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (4+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (14+2 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (222+1 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (8+0 votes)
691 (+4.9% / +32)
3.0(+0.0000) (6+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
192 (+3.2% / +6)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
202 (-0.5% / -1)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (63+5 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (31+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (6+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (51,943+4 votes)
57 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (15+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (9+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (207+0 votes)
1,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (12,368+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
1.4(+0.0000) (34+0 votes)
70,000 (+40.0% / +20,000)
3.8(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (87+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (221+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
29
Spekit
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (35+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (10+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (94+0 votes)
784 (+0.6% / +5)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
33
OneTab
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (13,185+0 votes)
105 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (10+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (22+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
608 (+4.8% / +28)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
1,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (36+0 votes)
41
Adkrig
257 (-0.8% / -2)
1.5(+0.0000) (2+0 votes)
210 (+7.1% / +14)
4.0(+0.0000) (4+0 votes)
696 (-0.3% / -2)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (4,509+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (660+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (600+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,397+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,533+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
2.7(+0.0000) (3+0 votes)
127 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (446+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,360+0 votes)
92 (-2.1% / -2)
23 (+0.0% / +0)
999 (+0.5% / +5)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
56
Olive
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
184 (-1.1% / -2)
3.6(+0.0000) (5+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (14+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (95+4 votes)
392 (+4.0% / +15)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (106+0 votes)
251 (-1.2% / -3)
2.8(+0.0000) (5+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (84+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (66+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (21+0 votes)
43 (-2.3% / -1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
67
Invert!
10,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (48+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (35+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (176+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
1.3(+0.0000) (1,429+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (61+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (20+0 votes)
144 (+0.7% / +1)
13 (-7.1% / -1)
275 (+1.5% / +4)
4,000 (+0.0% / +0)
1.9(+0.0000) (16+0 votes)
25 (+8.7% / +2)
2,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (36+0 votes)
84 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (3,074+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (117+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (39+0 votes)
72 (+1.4% / +1)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (40+0 votes)
90,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (430+0 votes)
86
Visor
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (206+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (27+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (16+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (30+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (146+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (12+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
1,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (5+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (2,018+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (71+0 votes)
46 (+4.5% / +2)
3.5(+0.0000) (2+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (2,156+0 votes)
785 (-0.9% / -7)
3.8(+0.0000) (11+0 votes)
100
Helppier
690 (-0.3% / -2)
4.0(+0.0000) (6+0 votes)
19 (-5.0% / -1)
340 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (34+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (62+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (763+0 votes)
105
iSpeedUp
7,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (51+0 votes)
361 (+1.4% / +5)
3.3(+0.0000) (21+0 votes)
351 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
108
Snackwyze
180 (+1.7% / +3)
5.0(+0.0000) (19+0 votes)
329 (-1.2% / -4)
199 (-2.9% / -6)
4.3(+0.0000) (16+0 votes)
172 (+0.6% / +1)
4.8(+0.0000) (11+0 votes)
222 (-0.9% / -2)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
113
Tabson
155 (-0.6% / -1)
5.0(+0.0000) (14+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (52+0 votes)
160 (-1.8% / -3)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
116
Price.99
149 (-0.7% / -1)
4.1(+0.0000) (18+0 votes)
222 (-0.4% / -1)
118
EyeCare
192 (+1.1% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (20+0 votes)
120
EyeSaver
193 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
192 (-0.5% / -1)
167 (+0.6% / +1)
1,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (27+0 votes)
126 (-1.6% / -2)
125
BrickPal
1,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (7+0 votes)
864 (+0.8% / +7)
5.0(+0.0000) (75+0 votes)
95 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
109 (+1.9% / +2)
82 (+2.5% / +2)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
68 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
638 (-0.5% / -3)
4.7(+0.0000) (26+0 votes)
827 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (19+0 votes)
4 (+33.3% / +1)
544 (-0.5% / -3)
4.8(+0.0000) (29+0 votes)
53 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
581 (-0.9% / -5)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
137
MOT
54 (+1.9% / +1)
332 (-0.6% / -2)
4.7(+0.0000) (14+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (296,453+0 votes)
378 (-1.6% / -6)
5.0(+0.0000) (7+0 votes)
459 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (5+0 votes)
387 (+1.0% / +4)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
143
Shades
7 (+0.0% / +0)
5,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (10,062+0 votes)
486 (-1.8% / -9)
427 (-0.7% / -3)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
29 (-6.5% / -2)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
341 (-2.3% / -8)
3.3(+0.0000) (4+0 votes)
3,000,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (2,852+0 votes)
31 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
10,000,000+ (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (2,074+0 votes)
152
Prodsmart
36 (-5.3% / -2)
300,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (2,283+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (35,812+0 votes)
156
MEGA
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (7,124+0 votes)
800,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (32,951+0 votes)
2,000,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (4,234+0 votes)
188 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
4,000,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (1,062+0 votes)
208 (+1.0% / +2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
162
Shorter.
193 (-1.0% / -2)
3.0(+0.0000) (2+0 votes)
700,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (963+0 votes)
164
Tangent
123 (+4.2% / +5)
4.0(+0.0000) (9+0 votes)
500,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (2,503+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (43,174+0 votes)
167
ModHeader
500,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (556+0 votes)
153 (+8.5% / +12)
400,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (608+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (19+0 votes)
400,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (296+0 votes)
300,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (414+0 votes)
14 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (5,196-1 votes)
80 (-1.2% / -1)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
15 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (1,252+0 votes)
178
YT-Focus
4 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (4+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (2,429+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
181
Stylebot
200,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (1,800+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (2,416+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (1,785+0 votes)
185
Noisli
200,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (814+0 votes)
16 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (46+0 votes)
188
CTabs
200,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (15+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (835+0 votes)
100,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (171+0 votes)
2.7(+0.0000) (37+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (299+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
3.0(+0.0000) (4+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (3,484+6 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (665+0 votes)
13 (+0.0% / +0)
100,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (198+0 votes)
65 (+1.6% / +1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (647+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (682+0 votes)
201
RDS Bar
60,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (722+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (95+0 votes)
203
Tab Away
13 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
205
BoxIt
63 (+0.0% / +0)
206
WriQ
100,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (8+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (1,319+0 votes)
208
Text Mode
60,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (265+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (32+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (136+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (184+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (105+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (31+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (459+0 votes)
60,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (342+0 votes)
47 (+2.2% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
3.1(+0.0000) (54+0 votes)
70,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (7+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (60+0 votes)
30 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (12+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (28+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (80+0 votes)
80,000 (+0.0% / +0)
30,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (130+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (185+0 votes)
50,000 (+25.0% / +10,000)
3.7(+0.0000) (6+0 votes)
50,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (95+0 votes)
229
Pixelate
40 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (29+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (18+0 votes)
40,000 (+0.0% / +0)
3.6(+0.0000) (39+0 votes)
34 (-5.6% / -2)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (151+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (143+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (594+0 votes)
90,000 (+28.6% / +20,000)
30,000 (+0.0% / +0)
3.9(+0.0000) (22+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (10+0 votes)
9 (+0.0% / +0)
241
Emojify
20,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (365+0 votes)
30,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (56+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (24+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (31+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
2.9(+0.0000) (36+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (194+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (138+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (100+0 votes)
34 (+0.0% / +0)
250
Semaforo
34 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
252
LessTabs
9 (+12.5% / +1)
20,000 (+0.0% / +0)
1.6(+0.0000) (1,984+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (36+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (147+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (23+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (75+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (31+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.0(+0.0000) (133+0 votes)
20,000 (+0.0% / +0)
1.0(+0.0000) (2+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (87+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (64+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (60+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (41+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (18+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
3.7(+0.0000) (131+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (43+0 votes)
268
Swisscows
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (20+0 votes)
269
Dark Mode
6,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (147+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (17+0 votes)
271
Speedpdf
10,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (7+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.2(+0.0000) (29+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (72+0 votes)
8,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (73+0 votes)
9,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (24+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
3.5(+0.0000) (33+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.8(+0.0000) (69+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (21+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.3(+0.0000) (423+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
3.8(+0.0000) (102+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (49+0 votes)
200,000 (+0.0% / +0)
4.2(+0.0000) (8,873+0 votes)
7,000 (+0.0% / +0)
4.4(+0.0000) (63+0 votes)
284
AllBlock
4,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (110+0 votes)
10,000 (+0.0% / +0)
2.3(+0.0000) (60+0 votes)
286
Sheetgo
7,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (21+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
4.1(+0.0000) (111+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
4.6(+0.0000) (17+0 votes)
289
Jetstream
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (100+0 votes)
6,000 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (5+0 votes)
22 (+0.0% / +0)
7,000 (+0.0% / +0)
3.3(+0.0000) (20+0 votes)
6 (+0.0% / +0)
3,000 (+0.0% / +0)
4.8(+0.0000) (33+0 votes)
4,000 (+0.0% / +0)
4.5(+0.0000) (84+0 votes)
5,000 (+0.0% / +0)
3.4(+0.0000) (128+0 votes)
3,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (44+0 votes)
2,000 (+0.0% / +0)
4.9(+0.0000) (114+0 votes)